Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 5.65 Kb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата26.04.2017
өлшемі5.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Басқару  шешімінде  бизнес-жоспарлаудың 
маңызын негіздеу 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Сұрақтарды талдау, пікірталас 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың болжамы 
№6 Тапсырма  (МОӚЖ) 
1.
 
Болжау әдістері  
 
2.
 
Технологиялық болжам 
 
3.
 
Болжам түрлері 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобаларды  болжаудың 
қажеттілігін анықтау 

93 
 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: сұрақтарды зерттеу, конспект жазу 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
    
Тақырып: Инновациялық жобаның бағалау тиімділігі және талдау 
№7 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.
 
Инновациялық жоба және оны іске асыру циклы 
  
2.
 
Жобалық талдау,оның мазмұны және міндеті  
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобаның  бағалау  тиімділігін 
анықтауды білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 

94 
 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: сұрақтарды зерттеу, конспект жазу 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы оперативті-күнтізбелік бизнес-жоспар 
 
№8 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.
 
Инновациялық жобадағы оперативті-ӛндірістік бизнес-жоспардың 
контроллингі  
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Оперативті-күнтізбелік  бизнес-жоспардың 
инновациялық жобаны жасауда жүзеге асырылуын білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 

95 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Сұрақтарды талдау, пікірталас 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Тақырып: Инновациялық жобаның жүйелігі және тәуекелді басқару 
№9 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.
 
Инновациялық тәуекелдердің пайда болу кӛздері: экономикалық 
факторлар, қаржылық факторлар, саудалық факторлар, ӛндірістік  
факторлар, саяси факторлар  
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобаға  тәуекелдің  тигізетін 
әсерін және оны талдаудың мәнін айқындау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
Бақылау нысаны: Есепті шешу және талқылау 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

96 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы бизнес-жоспар мәдениеті 
№10 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.
 
Қызметкерлердің мәдени әдеттерін қалыптастыру 
   
2.
 
Социализациялау мен жекешелендіруді қисындастыру 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  инновациялық  жобада  бизнес-жоспар 
мәдениетін құрылуын, үрдірістерін және түрлерін негіздеу 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Презентация қорғау 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 

97 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
МАГИСТРАНТТЫҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ҤШІН 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша 
            
6M050600 «Экономика» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 ж 
 

98 
 
Тақырып: Инновациялық қызметтегі  бизнес – жоспардың тұжырымдамасы 
 
№1 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Инновациялық жобаны инвестициялаудың негізгі кӛздері  
2.
 
«Инновациялық қызметті мемлекеттік және халықаралық қолдау 
бағдарламалары» тақырыбына реферат дайындау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  қызмет  және  жоба  туралы 
жалпы мағлұмат алу 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
Бақылау нысаны: Ғылыми жұмысты ӛткізу. Тапсырманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 1 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 

99 
 
Тақырып: Бизнес – жоспарлауды ұйымдастыру және мазмұны 
 
№2 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Жоспарлық топтың функциясы және құрылымы 
 
2.
 
Фирма ішілік жоспарлауда компьютерлік техниканы қолдану 
 
3.
 
Жоспарлық норма мен норматив түсініктемесі 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорындағы  жоспарлау  қызметінің  жүзеге 
асырылу үрдісімен танысу 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Презентацияны қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 2 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
 

100 
 
Тақырып: Инновациялық жоспарлау технологиясы және әдістері 
 
№3 Тапсырма  (МӚЖ) 
1.
 
Жоспарлаудың жүйелік әдісі 
 
2.
 
Жоспарлау жүйесінің тапсырмасы 
 
3.
 
Жоспарлы жүйенің оптимизациялау және сараптамасы (ұсынылған 
нұсқалы есепте есептеулер жүргізу) 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жоспарлаудың  технологиясы 
мен оны жасау әдістерін білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Жеке тапсырманы тапсыру және қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 3 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 

101 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы бизнес-жоспар 
 
№4 Тапсырма  (МӚЖ)  
1.
 
Бизнес - жоспар жасауда және презентациялағанда болатын типтік 
қателер  
 
2.
 
Бизнес – жоспардың бағыты және математикалақ әдісі 
 
Ӛздік  жҧмыстың мақсаты:  Жалпы бизнес-жоспар ұғымымен  танысу  және 
оның құрылымымен, жоба жасаудағы ролін айқындау  
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
Бақылау нысаны: Эссе тапсырманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 4 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 

102 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың бизнес-жоспардағы басқарылатын 
шешім 
 
№5 Тапсырма  (МӚЖ) 
1.
 
Ағаш мәселелер, ұйымдастыру және ағаш мақсаты 
 
2.
 
Ағаш жұмыс және жобаның нәтижесі 
 
3.
 
Нәтиженің метіркесі және бағалаудың кӛрсеткіші 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Бизнес-жоспарда  басқарушылық  шешімдердің 
туындау жағдайын анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Ғылыми жұмысты ӛткізу. Тапсырманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 5 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 

103 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың болжамы 
 
№6 Тапсырма  (МӚЖ) 
1.
 
Әлеуметтік-саяси  болжамдау 
 
2.
 
Қоғамдық құндылықтың  бағыты 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобадағы  болжау  қызметінің 
болу қажеттілігін негіздеу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Ғылыми баяндаманы қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 6 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
    
 
 
 
 

104 
 
Тақырып: Инновациялық жобаның бағалау тиімділігі және талдау 
 
№7 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Инновациялық  жобаның  техника-экономикалық  дәлелдемелері  (нақты 
кәсіпорынды негізге ала отырып есептеу жүргізу және дәлелдеме беру) 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Инновациялық жобада қолданылатын тиімділік 
кӛрсеткіштерін білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Жеке ғылыми жұмысты қорғау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
МӚЖ тапсырмасын орындау мерзімі: 7 апта 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
 
 

105 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы оперативті-күнтізбелік бизнес-жоспар 
 
№8 Тапсырма (МӚЖ) 
1.
 
Ӛндірістің әр түрінде оперативті-ӛндірістік бизнес-жоспарлаудың 
жүйесін негіздеу және әдісін таңдау 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобадағы  оперативті-
күнтізбелік бизнес-жоспардың мәні мен маңызын негіздеу  
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет