Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 5.65 Kb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата26.04.2017
өлшемі5.65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
 
10.2 Ҧйымдық мәдениетінің жобалау объектісі және қҧрылымы 

78 
 
 
Нарық  жағдайында кәсіпорынның  ұйым  мәдениеті  сыртқы  факторларға 
да байланысты болады. 
Оларды келесідегі топтарға біріктіруге болады. 
1.
 
Әлемдік  нарықтың  және  ішкі  нарықтағы  жағдайдың  ӛзгеруімен 
байланысты; 
2.
 
Мемлекет  ішінде  немесе  глобалды  масштабтағы  саяси  жағдайдың 
ӛзгеруімен байланысты; 
3.
 
инфляциялық процестермен байланысты. 
4.
 
Мемлекеттің қызметімен байланысты. 
Факторлар тікелей және жанама әсер етуші факторлар. 
Тікелей  сырттан  әсер  етуші  факторларға  ең  алдымен  мемлекеттің 
кәсіпорынның  қызметін  жоғарыдан  бақылау  функциясы  жатады.  Бұл 
функция  экономика  саласындағы  құқықтық,  нормативтік  акт,  ақша-несие, 
салық саясаты арқылы жүзеге асырылады. 
Тұтынушылар,  тасымалдаушылар,  бәсекелесушілер  кәсіпорын  үшін 
сыртқы  ортаның  элементері  болып  табылады.  Олар  да  кәсіпорынның 
қызметіне тікелей әсер етеді. 
Тұтынушалар,  тасымалдаушылардың,  бәсекелестердің  іс-әрекеті  де 
мемлекеттің әсеріне байланысты. 
Мемлекеттің әсерін толығырақ қарастырайық. 
Мемлекет  жоғарғы  бақылау  жүйесі  ретінде  ӛзінің  органдары  арқылы 
экономикалық  қатынасқа  түсетін  барлық  жүйелердің  ӛмір  сүруіне,  қызмет 
етуіне  мүмкіндік береді және реттеп отырады. 
Ол мүмкіндіктер болып: 

 
ӛндірушілердің  экономикалық  оқшаулылығы  эквиваленттік 
айырбасқа мүмкіндік береді; 

 
 кәсіпкерліктің еркіндігі; 

 
сарқылатын байлықты әділетті болу. 
Бұл  жайдайлар  кәсіпорынның  қызметінің  құқықтық  нормаларынан 
кӛрініс табысы. Мемкекет экономика саласында ӛз саясатын жүргізе отырып, 
мемлкеттік  органдар  арқылы  зағдар,  нормативтік  актілер,  нұсқаулар, 
қаулылар арқасында кәсіпорынның дамуын, оның  қызметін тікелей бақылап, 
реттеп отырады. 
Мемлекеттік  органдар  ӛз  мүмкіншілігіне  байланысты  заңдардың 
орындалуын мәжбүрлі қамтамасыз етеді. 
Және де, мемлекет кәсіпорынның қызметін әртүрлі салық жеңілдіктерін 
беру  арқылы,  субсидия  беру  арқылы,  пайыздық  ставаны  белгілеу  арқылы 
баға саясаты арқылы тікелей реттеп, бақылап отырады. 
Сырттай жанама әсер ететін факторлар: 
Сырттай  жанама  әсер  ететін  факторларға  мемлекеттің  жағдайы, 
кәсіпорын орналасқан территроияның жағдайы жатады. 

79 
 
Мемлекеттің  жағдайы  жоғарғы  жүйе  ретінде  эконоикалық,  техникалық 
және техникалық, және технологиялық, әлеуметтік және саяси факторлардың 
әсерін қалыптастырады. 
Кәсіпорынның  экономикалық  жағдайы  мен  қызметінің  басты  нәтижесі 
ретінде  мемлекеттің  және  тұтынушылардың  қажеттілігін  қанағаттандыру 
деңгейін кӛрсетуге болады. 
 
Ӛз-ӛзін бақылау сҧрақтары: 
1.
 
Бизнес – жоспар жаңашылдықтың ӛмір сүру қабілеттілігін бағалануына 
мүмкіндік береді? 
2.
 
Бизнес – жоспардың басты міндеті неде? 
3.
 
Инновациялық жобада не үшін жүйелік жоспарлау қолданылады? 
4.
 
Жоспардың жобалық  үлгісі ӛзімен  қандай мүмкіндік береді? 
5.
 
Бизнес – жоспардың баға қалыптастыру саясаты қалай жүргізіледі және 
қандай амалмен барлық жұмыстың құнын және бағасын анықтайды? 
6.
 
Егер  кемелдену  кезеңінде  бизнес–жоспар  тауар  қатынасында 
ӛңделсе,маркетинг тапсырмасы неде? 
7.
 
Бизнес–жоспарды құруда экономикалық мәні не? 
8.
 
Инновациялық жобаның нәтижесі қандай кӛрсетікшпен бағаланады? 
9.
 
Бизнес–жоспардың нәтижесі қандай кӛрсеткішпен бағаланады? 
10.
 
Фирма–  бәсекелестерін  анықтауды  бизнес  –  жоспарға  қандай 
есептеулер жүргізу керек?
 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

80 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
                                                                                   
 
 
 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ ҤШІН 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
 
 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша 
            
6M050600 «Экономика» мамандығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 ж 

81 
 
 
Тақырып: Инновациялық қызметтегі  бизнес – жоспардың тұжырымдамасы 
 
№1 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1. Жобаға тапсырыс берушілер  
 
2.  Әр  түрлі  типтегі  тапсырыс  берушілердің  ара  қатынасына    жағдайлық 
талдау жасау 
 
3. Инновациялық қызметтің қажеттіліктерін мысал ретінде 
 
  
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
Тақырып: Бизнес – жоспарлауды ұйымдастыру және мазмұны  
 
№2 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1.  Формальдық  жоспарлаудың  басқа  да  шешім  қабылдау  тәсілдерімен  сай 
келуі.  
 
2. Жоспарлау идеясының уақытша бейімделуі. Жоспарлау горизонты. 
 
3. Ұйымның жоспарлық құрылымы 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 

82 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
Тақырып: Инновациялық жоспарлау технологиясы және әдістері 
 
№3 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
 
1.
 
Инновациялық жобаның таралуы және қарыздануы: ғылыми -
техникалық «соққы», ӛндірістік – техникалық «созылуы»; диффузия 
және интеграция  
 
2.
 
Инновациялық жобалардың технологиясын басқару: енгізі, консалтинг, 
тренинг, инжиниринг, жүйелік интеграция 
   
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
Тақырып:
 
Инновациялық жобадағы бизнес – жоспар  
 
№4 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
 
1.
 
Бизнес-жоспар бӛлімінің мазмұны және сұрақтары  
 
2.
 
Фирманың капиталын пайдалану тиімділігінің кӛрсеткіштері  
 
3.
 
Бизнес-үрдістер, бизнес-диагностика және реинжиниринг 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 

83 
 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау критериі: максималды балл алу үшін тапсырма толық орындалуы 
тиіс, жауаптары мазмұнды, әдебиеттерге сілтеме жасай отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың бизнес-жоспардағы басқарылатын 
шешім 
 
№5 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
 
1. Алгоритмді қадағалау және инновациялық жобаны жүзеге асырудағы 
сыртқы және ішкі факторлардың ауытқуындағы компенсацияларын болжау  
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың болжамы 
 
№6 Тапсырма  (практикалық сабақ) 
 
1.
 
Инновациялық жобаның бюджеттеу.  
 
2. Бюджеттің түрлері 
 
3. Бюджет құрастыру кезеңдері 
 
4. Бюджетті түзету 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 

84 
 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобаның бағалау тиімділігі және талдау 
 
№7 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1.
 
Дисконттау нормасын таңдау.  
 
 
2. Инновациялық  жобаның тиімділігін бағалау әдісі. 
 
3.  NPV  есептеуде  әр  түрлі  факторларды  есепке  алу.  Әрекет  ету  мерзіміне 
қарай әр түрлі жобаларды салыстыру. 
 
4. Капитал салымын мӛлшерлеу 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс.
 
 
 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы оперативті–күнтізбелік бизнес–жоспар 
 
№8 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1. Қызметтік тапсырмаларды шешудегі инвестициялық кӛздерді іздеу 
 
2. Оперативтік-ӛндірістік жоспарлау және оның бизнес-жобаны басқарудағы 
рӛлі 
 
3. Оперативтік жоспарлау жүйесіндегі тиімділік кӛрсеткіші 

85 
 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобаның жүйелігі және тәуекелді басқару 
 
№9 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1. Инновациялық жобалардың тәуекелін басқарудың әдістері. Басқару 
объектісі ретінде инновациялық бағдарламаға анықтама және түсініктеме  
 
2. Мульти жобалық  басқару әдістері және жобалардың реттілік белгілерінің 
құрылуы 
 
3. Бағдарлама принциптерінің жүйелік құрылымы және мегажобалар:  қайта 
жобалау принциптері; ең аз функцияналдық толықтылық принциптері және 
шешуге жеткілікті принциптері 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс.
 
 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы бизнес – жоспар мәдениетері 
 
№10 Тапсырма (практикалық сабақ) 
 
1.
 
Ұйымдастыру мәдениетінің әр түрлілігі 

86 
 
  
2.
 
Іскерлік жағдайларды шешу 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН 
ОРЫНДАУ ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
«BPIP 6303 Инновациялық  жобаны бизнес-жоспарлау» пәні бойынша 
            
6M050600 «Экономика» мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2014 жыл 

88 
 
 
Тақырып: Инновациялық қызметтегі  бизнес-жоспардың тұжырымдамасы 
№1 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.  Инновациялық  жобаның  ӛмірлік  циклы.  Жоба  кезеңдері  және  басты 
сатылары 
2.    Инновациялық  жобаны  жобалау  процесіндегі  сызықтық-циклдық  
ерекшелігі 
3.  Инновациямен  басқарылуы  және  бәсекелестердің  кері  байланыстағы 
тұрақтылығы 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Инновациялық  жобаның  маңызы  және 
ерекшеліктерін білу, инновацияның басқару жағдайына баға беру 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Сұрақтарды талдау, пікірталас
  
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 

89 
 
 
Тақырып: Бизнес – жоспарлауды ұйымдастыру және мазмұны  
№2 Тапсырма (МОӚЖ) 
1.
 
Фирма ішілік жоспарлаудаға сәтсіздік себептері  
 
2.
 
Жоспарлаудағы белгісіздік дәрежесі 
  
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: бизнес-жоспардың ұйымдастырылуын білу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Сұрақтарды талдау, пікірталас 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Тақырып: Инновациялық жоспарлау технологиясы және әдістері 
№3 Тапсырма  (МОӚЖ) 
1.
 
Инновациялық жобаларды жоспарлаудың баланстық әдісі  
 

90 
 
2.
 
Белгісіздік жағдайын шешім қабылдау математкалық әдісі, белгісіздік 
түрлері 
 
 
3.
 
Инновациялық жобамен басқару этапындағы әр түрлі ойындар 
теориясы және теория элементтерін жаппай талқылауға қолдану 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  инновациялық  жобаларды  жасаудың 
технологиясын меңгеру және әдістерінің мәнін ашу 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Сұрақтарды талдау, пікірталас 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
 
Тақырып: Инновациялық жобадағы бизнес-жоспар  
№4 Тапсырма  (МОӚЖ) 
 
1.
 
Жобаның ӛмірлік циклындағы бизнес-жоспардың орны 
 
2.
 
Инвестордың позициясымен  бизнес-жоспарға бағалау критерилері 

91 
 
 
3.
 
Маркетинг элементі ретінде бизнес-жоспардың  тұсаукесері 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Бизнес-жоспардың  инновациялық  жобадағы 
алатын ролін анықтау 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Презентация талдау 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер: 
1.
 
Головань С.И., Спиридонов М.А. Бизнес-планирование и 
инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009 
2.
 
Акуленок Н.А. и др. Бизнес-план фирмы. – М. Финансы и 
статистика, 2009 
3.
 
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – СПб: Питер, 2001. 
4.
 
Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука и 
инновации в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан – 
Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. 
 
Тақырып: Инновациялық жобалардың бизнес-жоспардағы басқарылатын 
шешім 
 
№5 Тапсырма  (МОӚЖ) 
1.
 
Логикалық- құрылымдық тәсілін (ЛКТ) қолдану аймақтары және пайда 
болу тарихы 
 
2.
 
ЛКТ – ны  әр түрлі фазада ӛмірлік цикл жобаларына қолдану (талдау, 
болжау, жүзеге асыру, мониторинг және жобаның қорытынды бағасы) 
  
3.
 
Логикалық-құрылымдық матрица   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет