Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
№10 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру 
 
5.
 
Құралдардың айналым және шығын қорын есептеу.  
6.
 
Ӛнеркәсіп 
кәсіпорынының 
құрал-сайман 
шаруашылығын 
ұйымдастырудың 
негізгі 
кӛрсеткіштерін 
анықтауға 
арналған 
есептеулер. 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  құрал-сайман  шаруашылығын  ұйымдастыруды 
білу,  құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастырудың  негізгі  кӛрсеткіштерін 
анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 
 
 
 
№11 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып:  Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын ұйымдастыру 
 
1.
 
Жӛндеу шаруашылығын жетілдіру шаралары.  
2.
 
Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын жоспарлау. 
3.
 
Жӛндеу  аралық  цикл  ұзақтығын,  жӛндеу  және  жӛндеу  аралық 
жұмыстарының  кӛлемін,жӛндеу  жұмысшыларының  санын  анықтауға 
арналған есептеулер. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  жӛндеу  шаруашылығын  ұйымдастыруды  білу, 
жӛндеу шаруашылығын ұйымдастырудың кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 
№12 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру 
 
1.
 
Кәсіпорын тұтынатын энергия әр түрлерінің құнын жоспарлау.  
2.
 
Кәсіпорынның энергиямен қамтамасыз ету сызбасы.  
3.
 
Энергетика 
шаруашылығыбӛлімшелерінің 
құрылымы. 
Энергия 
шығындарының норма және оны есептеу әдісі 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорынның  энергетикалық  шаруашылығын 
ұйымдастыруды  білу,  энергетикалық  шаруашылығының  кӛрсеткіштерін 
бағалау  
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 
 
№13 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру 
 
1.
 
Тасымалдау құралдарына қажеттілікті таңдау және есептеу.  
2.
 
Тасымалдау шаруашылығы жұмыстарының техника-экономикалық 
кӛрсеткіштері. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Тасымалдау  шаруашылығын  ұйымдастыруды 
білу,  тасымалдау  шаруашылығы  жұмыстарының  техника-экономикалық 
кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 
 
№14 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Қойма шаруашылығын ұйымдастыру 
 
1.
 
Қойма ғимаратының кӛлемін (ауданын) есептеу.  
2.
 
Қойма 
шаруашылығын 
ұйымдастырудағы 
шетел 
тәжірибесі. 
Жабдықтау қызметінің құрылымы. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Қойма  шаруашылығын  ұйымдастыруды  білу, 
жабдықтау қызметінің құрылымын түсіну 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
№15 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыру 
 
3.
 
Жаңа техника ӛндірісін игеру үрдісін ұйымдастыру. 
4.
 
Жаңа техниканың кәсіпорында алатын орны. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Жаңа  техника  ӛндірісін  игеру  үрдісін 
ұйымдастыруды білу, жаңа техниканың ролін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 

100 
 
№ 15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
 
 
«Экономика және ӛндірісті ҧйымдастыру» 
 
5В070300 «Ақпараттық жҥйелер»,  5В070400 «Есептеуші техника және 
бағдарламалық қамтамасыз ету» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 жыл 

102 
 
№1 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Курстың пәні мен міндеті 
 
1. Курстың құрылымы, мазмұны және ерекшеліктері.  
2. Ӛндірістік кәсіпорындар. 
3. Нарықтық қатынастарда ӛнеркісіптік ӛндіріс жүйесінің алатын ролі. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірісті  ұйымдастыру  пәнінің  маңызы  және 
ерекшеліктерін  білу,  Қазақстан  Республикасы  ӛндірісінің  даму  жағдайына 
баға беру 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
7.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
8.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
9.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 

103 
 
 
№2 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның  жалпы және ӛндірістік құрылымы 
1.
 
Кәсіпорынның ӛндірістік құрылымы:  ӛндірістік құрылым түрлері және 
элементтері, оны анықтайтын факторлары. 
2.
 
Кәсіпорын бӛлімшелерін орналастыру қағидаттары.   
3.
 
Кәсіпорынның Басты жоспары.  
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорынның  ӛндірістік  құрылымын  талдау, 
Басты жоспардының оптимизациялауын білу. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 
 
 
№3 Тапсырма  (СӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру 
6.
 
Ӛндірістік үрдіс, құрылымы және оны ұйымдастыру қағидаттарының 
ерекшеліктері. 
7.
 
Тұтынушылардың тапсырыс түрлеріне байланысты шикізат пен 
материал ағымының қозғалысы бойынша ӛндірістік үрдістердің 
шетелдік классификациясы. 
8.
 
Ӛндірстік цикл, оның экономикалық қызметі, ұзақтығы, құрылымы. 
9.
 
Ӛндіріс үрдісі кезіндегі операциялар үйлестігінің әр түрлігі. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірстік  үрдістің  мәнін  түсіну,  ӛндірістік 
ұзақтығын анықтауға байланысты есептердің мәнін ашу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 

105 
 
№4 Тапсырма  (СӚЖ) 
Тақырып:Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары 
3.
 
Ӛндірістің ұйымдастырушылық түрлерінің түсінігі және оны 
анықтайтын белгілері.  
4.
 
Ӛндіріс түрлерінің классификациясы және техника-экономикалық 
сипаттамасы. 
5.
 
Автоматтық ағындық жүйесінің экономикалық тиімділігі және 
ұйымдастыру. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірісті  ұйымдастырудың  ағындық 
формаларын  білу,  ағындық  желі  кӛрсеткіштеріне  байланысты  есептерін 
шешу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 
 
 
№5 Тапсырма  (СӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды 
ұйымдастыру жетілдіру 
 
4.
 
Нарық жағдайында ӛндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мәні 
мен маңызы. 
5.
 
Ӛндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың жеке этаптарына 
сипаттама. 
6.
 
Ӛнімді жобалаудың автоматизацияланған жүйелері және оның 
тиімділігі. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Нарық  жағдайында  ӛндірісті  ғылыми-
техникалық тұрғыдан дайындаудың мәнін білу, ӛндірістік қуатты есептеу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
 
 
 
№6 Тапсырма  (СӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері 
4.
 
Инновация мазмұны және түрлері. 
5.
 
Ӛндірісті ұйымдастыру технологиялық дайындау. 
6.
 
Инновациялық қызметтің тиімділігі.  
7.
 
Венчурлық  кәсіпорын  және  оның  ғылыми-техникалық  дамуды 
тездетудегі ролі. 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Жаңа  ӛнім  ӛндіруге  экономикалық 
ынталандыруды  білу, ӛндірістегі инновацияның орнын анықтау 
 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
№7 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру 
3.
 
Ӛнім сапасының және техникалық деңгейінің түсінігі. 
4.
 
Оларды бағалау әдістері.  
5.
 
Кәсіпорында техникалық бақылауды ұйымдастыру. 
6.
 
Ӛнім  сапасының  кӛрсеткіштер  жүйесі.  Ӛнім  сертификациясы  және 
тұтынушылар құқы. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Техникалық  бақылаудың  мағынасын  түсіну, 
ӛнім сапасының кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет