Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқаужүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 

81 
 
 
 
 
№10 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру 
 
 
Сҧрақтарды талқылау және есепті шығару: 
1.
 
Ӛндірісті технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету міндеттері мен 
мәні. 
 
2.
 
Құрал-саймандарды индекстеу және оның сипаттамасы. 
 
3.
 
Құрал-сайманның айналым қоры мен жұмсалуын есептеу. 
 
4.
 
Құрал-саймандарды пайдалануды ұйыдастыру 
 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№11 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып:  Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын ұйымдастыру 
 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығы және оның ӛндірістік үрдістегі рӛлі.  
 
2. Жӛндеудің түрлеріне сипаттама беру және оның жіктемесі, құрамы , енгізу 
мерзімі, қаржыландыру тәртібі мен оның кӛздері. 
 
3. Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын жоспарлау. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 

82 
 
№ 11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№12 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру 
 
Сҧрақтарды талқылау: 
1.Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығы, оның рӛлі мен атқаратын 
міндеттері. 
 
2. Энергимен қамтамасыз ету сызбасы және бӛлімшелердің құрылымы. 
 
3. Энергетикалық баланстар, оның түрлері, құрылымы және жасау тәртібі. 
 
4. Энергияның әр түрінің толық ӛзіндік құнын жоспарлау. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
№13 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру 
 
Сҧрақ-жауап іздеу: 
1. Кәсіпорын транспорты, ӛндірістік цехтардың жұмысын ұйымдастырудағы 
оның атқаратын рӛлі. 
 
2. Тасымалдау шаруашылығының құрылымы. 
 
3.Тасымалдау құралдарына қажеттілікті есептеу және таңдау.  

83 
 
 
4.Тасымалдау шаруашылығы жұмысының техника экономикалық 
кӛрсеткіштері.  
 
5.Зауыттың ішкі транспорттық жұмыстарын жетілдірудің негізгі бағыттары.  
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
№14 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Қойма шаруашылығын ұйымдастыру 
 
Сҧрақ-жауап іздеу: 
1. Қойма шаруашылығы, оның түрлері, міндеттері мен құрылымы.  
 
2. Қойма жұмыстарына есеп жүргізу, оны орналастыру және жарақтандыу.  
 
3. Қойма орындарының аумағын есептеу. 
 
4. Қойма шаруашылығын ұйымдастырудың шетел тәжірибесі. 
 
5. Қойма түрлері, оларды орналастыру және жабдықтау. 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
 
 

84 
 
№15 Тапсырма (практикалық сабақ) 
Тақырып: Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыру 
 
Сҧрақ-жауап іздеу 
1.
 
Жаңа техниканың тәжірибелік ӛндірісін ұйымдастыру. 
 
2.
 
Жаңа  техниканы  дайындау  және  игеру  үрдістерін  жоспарлау  және 
басқару. 
 
 
Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нҧсқау: 
 
№ 15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
 
Бағалау  критериі:  максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
Алматы экономика және статистика академиясы
 
 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ 
ҤШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  
 
 
 
«Экономика және ӛндірісті ҧйымдастыру» 
 
5В070300 «Ақпараттық жҥйелер»,  5В070400 «Есептеуші техника және 
бағдарламалық қамтамасыз ету» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 жыл 

86 
 
№1 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Курстың пәні мен міндеті 
 
1.
 
Ӛндірісті ұйымдастыру пәнінің маңызы және ерекшеліктері 
2.
 
Ӛндірістік кәсіпорындар 
3.
 
Қазақстан Республикасы ӛндірісінің даму жағдайы. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірісті  ұйымдастыру  пәнінің  маңызы  және 
ерекшеліктерін  білу,  Қазақстан  Республикасы  ӛндірісінің  даму  жағдайына 
баға беру 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 1 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 

87 
 
 
№2 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның  жалпы және ӛндірістік құрылымы  
 
1.
 
Кәсіпорынның  ӛндірістік  құрылымы  дамуының  негізгі  тенденциялары 
және оны жетілдіру жолдары.  
2.
 
Ӛнеркәсіптік  кәсіпорынның  ӛндірістік  құрылымы  мен  Басты 
жоспарының 
оптимизациялауына 
байланысты 
тәжірибелік 
жағдайларды талдау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорынның  ӛндірістік  құрылымын  талдау, 
Басты жоспардының оптимизациялауын білу. 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 2 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
№3 Тапсырма  (СОӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру 
 
4.
 
Еңбек құралдарының қозғалысы сызбасын жасау.  
5.
 
Ӛндіріс үрдісі кезіндегі операциялар үйлесуінің әрбір түрінің 
технологиялық және ӛндірістік ұзақтығын анықтауға байланысты 
есептерді шешу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Еңбек  құралдарының  қозғалысы  сызбасын 
жасап үйрену, ӛндірістік ұзақтығын анықтауға байланысты есептердің мәнін 
ашу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 3 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 

89 
 
№4 Тапсырма  (СОӚЖ) 
Тақырып:Ӛндірісті ұйымдастыру түрлері мен нысандары 
 
1.
 
Ӛндірісті ұйымдастырудың ағындық формалары, оның әр түрлілігі 
және экономикалық тиімділігі.  
2.
 
Ағындық  желі кӛрсеткіштеріне байланысты есептерін шешу. 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірісті  ұйымдастырудың  ағындық 
формаларын  білу,  ағындық    желі  кӛрсеткіштеріне  байланысты  есептерін 
шешу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 4 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
№5 Тапсырма  (СОӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды 
ұйымдастыру жетілдіру 
 
1.
 
Нарық жағдайында ӛндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан 
дайындаудың  мазмұны мен мәні.   
2.
 
Ӛндірістік қуатты есептеу.  
3.
 
Ӛндірісті оперативті реттеудің жолдары 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Нарық  жағдайында  ӛндірісті  ғылыми-
техникалық тұрғыдан дайындаудың мәнін білу, ӛндірістік қуатты есептеу 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 5 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
№6 Тапсырма  (СОӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері 
 
1.
 
Жаңа ӛнім ӛндіруге экономикалық ынталандыру жүйесі.  
2.
 
Инновацияның кәсіпорындағы орны.  
3.
 
Кәсіпорынның инновациялық қызметінің шетелдік тәжірибесі. 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Жаңа  ӛнім  ӛндіруге  экономикалық 
ынталандыруды  білу, ӛндірістегі инновацияның орнын анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 6 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
№7 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру 
 
1.
 
Техникалық бақылаудың объектілері мен құралдары.  
2.
 
Ӛнім сапасының кӛрсеткіштері. Ӛнім сапасы деңгейін бағалау әдістері 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Техникалық  бақылаудың  мағынасын  түсіну, 
ӛнім сапасының кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 7 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
№8 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат 
ресурстарын ұтымды пайдалану 
 
1.
 
Қазақстан Республикасының табиғи ресуртары туралы ақпарат.  
2.
 
Қоршаған ортаны қорғау туралы Заңы.   
3.
 
Табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану жӛніндегі экономикалық 
жауапкершіліктітер және құқықтар. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының табиғи ресуртарын 
тану, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
№9 Тапсырма (СОӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері 
 
1.
 
Ӛндірісті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі.  
2.
 
Ӛнімді жеткізуді ұйымдастыру формалары.  
3.
 
Сала бойынша кәсіпорындардың ӛндірісті ұйымдастыру тәжірибесі. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірістік  инфрақұрылым  түсінігін  ашу, 
ӛндірістік инфрақұрылымның түрлерін және құрылымын анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 3 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
2.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
3.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет