Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тапсырманы орындауды бағалау баллыжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата22.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
 
 
№8 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру және табиғат 
ресурстарын ұтымды пайдалану 
 
4.
 
Қазақстан Республикасының табиғи ресуртары туралы ақпарат.  
5.
 
Қоршаған ортаны қорғау туралы Заңы.   
6.
 
Табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану жӛніндегі экономикалық 
жауапкершіліктітер және құқықтар. 
 
Ӛздік жҧмыстың мақсаты: Қазақстан Республикасының табиғи ресуртарын 
тану, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 8 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
№9 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Ӛндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері 
4.
 
Ӛндірістік инфрақұрылым 
5.
 
Ӛндірістік қуатты пайдалануды жетілдіру жолдары 
6.
 
Ӛндіріске техникалық қызмет кӛрсетудің мазмұны мен мәні 
7.
 
Қызмет кӛрсетуді дамыту қажеттілігі және қазіргі жағдайы 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Ӛндірістік  инфрақұрылым  түсінігін  ашу, 
ӛндірістік инфрақұрылымның түрлерін және құрылымын анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 9 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 
 
 
 
№10 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру 
7.
 
Ӛндірісті  технологиялық  жабдықтаумен  қамтамасыз  етудің  мәні  және 
міндеттері, жалпы сипаттамасы 
8.
 
Кәсіпорынның  құрал-сайман  шаруашылығының  құрылымы  және 
қызметі 
9.
 
Әр  түрлі  классификациядағы  құралдарға  қажеттілікті  анықтауға 
арналған есептеулер әдісі 
 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  құрал-сайман  шаруашылығын  ұйымдастыруды 
білу,  құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастырудың  негізгі  кӛрсеткіштерін 
анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 10 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 
№11 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып:  Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын ұйымдастыру 
4.
 
Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығы: мәні, мақсаты және қызметі. 
5.
 
Жӛндеу түрлері. Жӛндеу циклі.  
6.
 
Жӛндеу шаруашылығын жетілдіру шаралары. 
7.
 
Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын жоспарлау. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  жӛндеу  шаруашылығын  ұйымдастыруды  білу, 
жӛндеу шаруашылығын ұйымдастырудың кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 11 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 

113 
 
 
№12 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру 
 
4.
 
Кәсіпорынның  энергетикалық  шаруашылығы,  оның  ролі  және 
міндеттері 
5.
 
Кәсіпорында пайдаланылатын энергия түрлері  
6.
 
Екінші реттік энергоресурстарын пайдалану  
7.
 
Энергиямен қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық формалары 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Кәсіпорынның  энергетикалық  шаруашылығын 
ұйымдастыруды  білу,  энергетикалық  шаруашылығының  кӛрсеткіштерін 
бағалау  
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 12 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 
 
 
№13 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру 
 
3.
 
Тасымалдау шаруашылығының құрылымы 
4.
 
Тасымалдау және жүк тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру  
5.
 
Зауыт ішілік тасымалдау жұмыстарын жетілдірудің басты бағыттары. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Тасымалдау  шаруашылығын  ұйымдастыруды 
білу,  тасымалдау  шаруашылығы  жұмыстарының  техника-экономикалық 
кӛрсеткіштерін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 13 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 
 
№14 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Қойма шаруашылығын ұйымдастыру 
3.
 
Қойма шаруашылығы, мәні, міндеттері мен құрылымы. 
4.
 
Қойма түрлері, оларды орналастыру және жабдықтау.  
5.
 
Қойма орындарының аумағын есептеу. 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Қойма  шаруашылығын  ұйымдастыруды  білу, 
жабдықтау қызметінің құрылымын түсіну 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 14 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 
 
№15 Тапсырма (СӚЖ) 
Тақырып: Жаңа техниканы игеру жұмыстарын ұйымдастыру 
 
5.
 
Жаңа техника ӛндірісін игеру.  
6.
 
Ӛндірістік цехтар мен бӛлімшелерін жабдықтауды ұйымдастыру.  
7.
 
«Тойота» компаниясының ӛндірісті ұйымдастыру жүйесі.  
8.
 
«Канбан»  компаниясының  «дәл  уақытында»  атты  қағида  бойынша 
ӛндірісті ұйымдастыру жүйесі 
 
Ӛздік  жҧмыстың  мақсаты:  Жаңа  техника  ӛндірісін  игеру  үрдісін 
ұйымдастыруды білу, жаңа техниканың ролін анықтау 
 
Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқау: 
№ 15 тапсырма дәріс материалдарын, сондай-ақ қосымша оқулықтар мен оқу 
құралдарын,  экономикалық  әдебиеттер  мен  мерзімді  басылымдар 
мәліметтерін пайдалана отырып жеке орындалады. 
Бағалау  критериі:максималды  балл  алу  үшін  тапсырма  толық  орындалуы 
тиіс,  жауаптары  мазмұнды,  әдебиеттерге  сілтеме  жасай  отырып, 
мысалдармен және ӛз уақытында орындалуы тиіс. 
 
Бақылау нысаны: Тақырыпта қарастырылған сұрақтарды талқылау 
 
Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 
4.
 
Дәуренбекова  А.Н.  Ӛндірісті  ұйымдастыру.-Алматы:  «Экономика» 
2009 ж 
5.
 
Фатхутдинов  Р.А.  Организация  производства:  Учебник.-М.:  ИНФРА-
М, 2009 
6.
 
Новицкий  Н.И.  Организация  и  планирование  производства:  Учебное 
пособие.-М: Финансы и статистика, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
 
«Экономика және ӛндірісті ұйымдастыру» 
 
5В070300 «Ақпараттық жүйелер»,  5В070400 «Есептеуші техника және бағдарламалық 
қамтамасыз ету» 
 
 
 
 
Оқу-әдістемелік әдебиеттердің атауы 
Негізгі оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің саны (экз.) 
Студенттердің 
контингенті 
Ескерту 
Оқулықтар мен 
оқу құралдары 
Электрондыоқул
ықтар мен оқу 
құралдары 
 
қ/б 
о/б 
қ/б 
 
о/б 
қ/б 
о/б 
 
Дауренбекова, А. Н.  
Ӛндірісті  ұйымдастыру  [Текст]  :  оқу 
құралы / Дауренбекова, А. Н. - Алматы 
: Экономика, 2007 
 
23 
 
 
72 
 
 
Фатхудинова Р.А. Организация 
производства: Учеб. пособие.- М.: 
ЮНИТИ, 2001.- 720 с. 
 
10 
 
 
 
 
 
Организация производства: Учебник / 
Под ред.   А.Г.Грязновой. 
М.А.Федотовой.- 2-е изд., перераб. и 
доп.-  М.: Финансы и статистика, 2004. 
 
11 
 
 
 
 
 
Организация производства: Учебник / 
Под ред.А.Г.Грязновой. 
М.А.Федотовой.- М.: Финансы и 
статистика, 2001.- 512 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет