Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»жүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата30.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Мақсаты:  Фирманың ішкі мҥмкіндіктеріне сипаттама беру 

Тапсырма №3 

 

1. 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктері анықтамасы  

2.

 

Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау процестері  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Фирманың ішкі мҥмкіндіктеріне анықтама беру Тапсырма 2. Фирманың ішкі мҥмкіндіктерін бағалау мен талдау 

 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 Тақырып 4. 

Фирманың сыртқы ортасы  

Мақсаты:  Фирманың сыртқы ортасын талдау 

Тапсырма №4 

 

1. 

Фирманың сыртқы ортасына анықтама 

2.

 

Фирманың сыртқы ортасына әсер ететін факторлар  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Фирманың сыртқы ортасын талдау Тапсырма 2. Фирманың сыртқы ортасының факторлары 

 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 


83 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 5. 

Фирма маркетингін стратегиялық және жедел жоспарлау  

Мақсаты:  Фирма маркетингін стратегиялық және жедел 

жоспарлауды сипаттау  Тапсырма №5 

 

1. 

Фирма маркетингін стратегиялық жоспарлау 

2.

 

Фирма маркетингін жедел жоспарлау  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Фирма маркетингін стратегиялық жоспарлауды талқылау Тапсырма 2. Фирма маркетингін жедел жоспарлауды талқылау 

 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 6. Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы 

функциясы ретінде  

Мақсаты:  Маркетинг - фирманы басқарудың интегралдаушы 

функциясы  Тапсырма №6 

 

1. 

Маркетингтің фирманы басқарудағы алатын орны 

2.

 

Маркетинг фирманы басқарудың интегралдаушы функциясы ретінде  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Маркетингтің фирманы басқарудағы алатын орнын анықтау 84 

 

Тапсырма  2.  Маркетинг  фирманы  басқарудың  интегралдаушы  функциясы ретінде қарастыру 

 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 7. Маркетингті басқару мазмҧны 

 

Мақсаты:  Маркетингті басқару мазмҧны мен мәні  

Тапсырма №7 

 

1. 

Маркетингті басқару мазмҧны 

2.

 

Маркетингті басқару концепциялары  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Маркетингті басқару мазмҧнын анықтау Тапсырма 2. Маркетингті басқару концепцияларын талдау 

 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 8. 

Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері  

Мақсаты:  Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері  

Тапсырма №8 

 

1. 

Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау 

2.

 

Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

85 

 

 Тапсырма 1. Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау дегеніміз не? 

Тапсырма 2. Маркетингті басқарудағы стратегиялық талдау әдістері Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 9. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару 

 

Мақсаты:  Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқаруға талдау  

Тапсырма №8 

 

1. 

Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік 

2.

 

Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару  

Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар 

 

Тапсырма 1. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқару анықтамасы Тапсырма 2. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік басқаруды сипаттау 

Ең жоғары бағалау балы: 4 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009. – 506 бет* 2.

 

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2007. 136 бет* 3.

 

Голубков  Е.П.  Маркетинговые  исследования:  теория,  методология,  практика.  –  М.: Финпресс, 1998.* 

4.

 Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга,1998.–1056 с.* 

5.

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент  - СПб.: Питер Кол, 1998.* 

 

 

Тақырып 10. Функционалдық деңгейде маркетингті басқару 

                   Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  

3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 


86 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-6  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

 

 

Тақырып 11. Инструменталды деңгейдегі маркетингтің ӛнім 

стратегиясы 

 

                   Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  

3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-8  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

 Тақырып 12. Инструменталды деңгейдегі маркетингтің баға 

стратегиясы                    Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

 

1. 1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  

3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-5  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

 Тақырып 13. Инструменталды деңгейдегі тарату стратегиясы 

                   Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 87 

 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-6  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

Тақырып 14. Инструменталды деңгейде тауарларды жылжыту стратегиясы                    Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  

3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-6  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

Тақырып 15. Маркетингті бақылау, бағалау және аудит 

                   Бақылау сұрақтары және талқылауға арналған тапсырмалар  

1. Тауарлардың сапасын бақылауда қолданылатынстандарттар 

2. Сапа менеджмент жҥйесі дегеніміз не?  

3. Қызмет кӛрсетуде қолданылатын стандарттар  

4. Сапалық кӛрсеткіш дегеніміз не? 

5. Сапаны басқару типтері қандай 

6. Қызмет кӛрсету сапасына әсер факторларды атаңыз? 

 

Практикалық тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар  

 

1-6  тапсырмаларға  –  берілген  материал  1  тақырып бойынша  лекция  және  соған ҧсынылған әдебиеттер. 

 

 

  

 

 

88 

 

Алматы экономика және статистика академиясы 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

  

СТУДЕНТТІҢ ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

 

«Маркетингті басқару» пәні бойынша 

 

«5В051100 – Маркетинг» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012 ж. 

 


89 

 

 

 

№ __1  тапсырма (СӚЖ) 

АҚШ-та  жеңіл  автомобильдерге  сҧраныс  ӛсуде.  Осыған  байланысты  «Ford»,  «General  Motors», 

«General  Electric»  сияқты  «Ҥлкен  ҥштік»  («Большая  тройка»)  мҥшелері  тҧтынушылардың  қанағаттану 

деңгейін  және  талғамдарының  ӛзгеруін  зерттей  отырып  ӛз  автомобиль  модельдерін  жетілдіріп 

жақсартып  отырады.  Автомобильді  тҧтынушылар  талғамына  сай  бейімдеу  және  ӛндірісті  ҧлғайту 

арқылы олар айтарлықтай пайда алды. 

Жапониялық «Hundai», «Toyota» компанияларымен бәсекелік кҥреске тӛтеп беру ҥшін «Ford» сапаға 

қатаң  бақылау  жасады.  «Ford»  компаниясы  қолданған  бҧл  іс-шарасы  маркетингтің  қай 

тҧжырымдамасына сай келеді? 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 1 апта  

№ __2  тапсырма 

(СӚЖ) 

1.  Нарықтағы ӛндіріске арналған тауарларды сатып алу мінез-қҧлқы процесінің моделін кӛрсетіңіз. Ҧйымдардың сатып алу туралы шешіміне әсер ететін факторларды атаңыз. 

2.  «Базис-А»  –  тҧрғын  ҥй  салатын  ірі  компания.  Зерттеулер  Алматы  қаласындағы  ҥй  сатып 

алушылардың  кӛбі  ӛздерінің  әлеуметтік  статусын  кӛтеруге  тырысатынын  кӛрсетті.  Олар  ҥйлеріне 

салтанатты есіктер, каминдер, қауіпсіздік жҥйелерін орнатуды қалайды. Сондықтан компания клиенттер 

қалауы бойынша ҥй сала бастады. Фирма сатып алуға әсер ететін факторлардың қайсысын қолданды? 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 2 апта  

№ __3  тапсырма 

(СӚЖ) 

1.  «Сименс»,  «Филипс»,  «LG»  фирмаларының  тҧрмыстық  электр  қҧралдарының  нарықтағы жағдайын зерттеп,  тиісті жіктеу тәсілін пайдаланып,  

тҧтынушылар нарығын сегменттеңіздер. 

2.  Алматы  ауыр  машина  жасау  зауыты  (АЗТМ)  нарықты  сегменттеудің  қандай  принциптерін 

қолданады? Зауыттың сегменттерін  бӛліп кӛрсетіңіз. 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 3 апта  

№ __4  тапсырма 

(СӚЖ) 

1.  Автомобилдер  нарығында  жҥргізілген  маркетингтік  зерттеулердің  нәтижесі  тӛмендегі  кестеде 

берілген.  

1-кесте. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі 

Жанҧяның жылдық 

табысы, млн т 

Сатып алушылардың жасы 

Барлығы  

20-25 


26-30 

31-40 


41-50 

51-60 


60-тан жоғары 

20-дейін 

12 


10 

 

20-30 10 

15 


10  

31-40 12 

32 


27 

24 


13 

 41-50 

19 24 

23 


10 

 51-60 11 

12 


23 

10 


 

60-жоғары  

Барлығы  

 

 

  

 

  

 

Тапсырма: 

1) Нарықты сатып алушылардың жасы және табысы бойынша сегменттеу жҥргізіңіз. 

2) Мақсатты нарықтың аумағын анықтап, оның жалпы сату кӛлеміндегі ҥлесін есептеңіз. 

3)Кәсіпорынның  тиімді нарық сегментін таңдаңыз. 90 

 

 Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 4 апта 

№ __5  тапсырма 

(СӚЖ) 

Келесі тауарлар мен қызметтер ҥшін нарықта жайғастыру критерийлерін ҧсыныңыз: – телеканал «Хабар»; 

–  «Рамстор» сату жҥйесі; 

– «Беккер и К» компаниясының шҧжық ӛнімдері. 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 5 апта  

№ __6  тапсырма 

(СӚЖ) 

1. 


Тӛменде  Х  компаниясының  басшылығы  жҥргізген  ӛзі  әрекет  ететін  нарықтың  тартымдылығын 

бағалау нәтижесі және сондағы стратегиялық жағдайы кӛрсетілген.

 

 

1– кесте Нарық тартымдылығы  

Салма-ғы 

Нарықтар 

Стратегиялық жағдайы 

Нарық ҥлесі 

0,3 


Салыстырмалы сапа  

0,3 


ҒЗТКЖ әлуеті 

0,3 


Ӛндірістің экологиялығы 

0,1 


Индекс  4,6 

4,2 

6,8 

6,9 

3,1 

7,4 

Нарықтың тартымдылығы 

Сҧраныстың ӛсу қарқыны 

0,4 


Бәсеке 

0,3 


Капитал сыйымдылығы 

0,2 


Нарық конъюнктурасы 

0,1 


Индекс  2,1 

4,0 

3,6 

4,9 

4,4 

6,7 

 

Тапсырма: 

1.

 Кестедегі берілген мәліметтерді талдаңыз 

2.

 Жекелеген нарықтар ҥшін қандай стратегиялар ҧсынасыз? 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 6 апта  

№ __7  тапсырма 

(СӚЖ) 

1. Алматы маргарин зауыты (АМЗ) акционерлік қоғамы май ӛнімдерін ӛндіретін Қазақстандағы ірі ӛндіруші  болып  табылады.  Зауытта  650-ден  аса  жҧмысшылар  мен  қызметкерлер  жҧмыс  істейді,  ай 

сайынғы  бюджетке  аударымдар  24  млн  теңгеден  асады.  Зауыт  ӛнімдері  экологиялық  таза  ӛнімдер  мен 

дәстҥрлі компоненттерді қолдана отырып қазіргі заманғы Германия және Швеция қҧрал-жабдықтарында 

ӛндіріледі. 

Майонез  цехында  «Провансаль»  майонезі  шығады,  оның  қҧрамына  табиғи  ӛсімдік  майлары  және 

қоспалар  кіреді,  ӛнімге  тҧрғындар  тарапынан  сҧраныс  жоғары.  Майонез  біздің  аймақтағы  ӛсімдік 

майларына деген тапшылықтың орнын жабады, әр тҥрлі тағамдарға қосылады.  

Сӛйтсе де бәсекелестерді талдау, зауытта объективті себептерге байланысты ӛз ӛнімдерін ӛткізуде 

қиындықтар бар екенін кӛрсетеді. Бәсекелестердің белсенді әрекетіне байланысты «АМЗ» АҚ-да қазіргі 

уақытта ӛнім ӛткізуде проблема туындап отыр. Тапсырма: 

1) «АМЗ» АҚ-ның бәсекелестерін анықтап, туған мәселені шешу жолдарын атаңыз. 

2) Майонез нарығына маркетингтік зерттеу жҥргізіп, ӛзіңіздің ҧсыныстарыңызды айтыңыз. 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 7 апта  

91 

 

№ __8  тапсырма (СӚЖ) 

1.  Пластикалық  терезе  ӛндіруші  компания  ӛндіріске  700  мың  доллар  салым  жасады  және  осы 

капиталдан  15%-дай  пайда  алуды  кӛздеп  отыр.  Егер  бір  ӛнім  бірлігіне  жоспарланған  шығындар  95 

доллар  шамасында,  ал  жоспарланған  сату  кӛлемі  250  мың  доллар  болса,  бір  бҧйым  бағасы  мен 

шығынсыздық нҥктесін табыңыздар. 

2.  Алматы қаласындағы «Арасан» моншасы ӛзінің тҧтынушыларына арнап әр тҥрлі бағамен қызмет 

кӛретеді. Шығыстық моншаның бағасы, мысалы, кҥндізгі кезде кешкі бағамен салыстырғанда екі есеге 

жуық кем болып келеді.   Тапсырма: 

1)  «Арасан»  моншасының  баға  саясатын  сипаттаңыз?  Маркетингтік  баға  стратегиясының  қандай 

тҥрін ол қолдануда? 

2)  «Арасан»  моншасы  ҥшін  икемді,  бірыңғай,  дискриминациялық  және  психологиялық  бағаларды 

қолданудың мҥмкіндіктерін сипаттаңыздар. 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 8 апта  

№ __9  тапсырма 

(СӚЖ) 

1. Неліктен кейбір қаржы ресурстары мол ірі ӛндірушілер ӛз ӛкілеттіліктерін қҧрудан гӛрі, келісім шарт негізінде дилерлермен ӛзара қарым-қатынас қалыптастыруға ҧмтылады.  

2. а) экономикалық әдебиеттер; ә) домбыра шығаратын шағын фирма; б) қорап ӛндірушілері;   в) сҥт 

ӛнімдері;  г)  автомобильдер;  д)  шҧжық  ӛнімдері;  е)  бау-бақшаға  арналған  тауарлар,  сусындар  ҥшін 

қандай тарату арналары тиімді болады. 

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 9 апта  

№ __10 тапсырма 

(СӚЖ) 

   

Тҧтыну  тауарларын  ӛндіретін  кәсіпорын  ӛз  тауарын  бӛлшек  саудаға  1  мың  теңгеге  таратады

Кәсіпорынның маркетинг маманы мен сату бӛлімінің басшысы ӛткізу саясаты туралы шешім қабылдауы 

тиіс. Ӛткізетін тауар бірлігі – 1 млн. 

   

а. Егер олар ӛз сауда агенттері арқылы тауарларын ӛткізсе, агенттер айына 50 мың теңге жалақы және айналымнан 7% талап етті. Бҧл жағдайда екі сауда агенті қажет екені анықталды.  

   


б.  Ӛткізу  бойынша  ӛзін  мықты  маман  ретінде  санайтын  дистрибьютор  тауар  айналымынан  5% 

жеңілдік талап етеді.  

   

в. Сауда  агентінің  екеуі  де,  тәуелсіз  жабдықтаушы да  тауарды  бірдей кӛлемде  – 1 млн  бірлігін сата алатынын айтты.  

 

Ӛткізу мерзімі СӚЖ графигіне сәйкес 10 апта  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

92 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ  

«Маркетингті басқару» пәні бойынша 

 

«5В051100 – Маркетинг» мамандығы 

 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы  

Негізгі оқу әдістемелік 

әдебиеттер, дана. 

Студенттер 

контингенті  

ескерту 


 

Электронды 

ПОӘК 

ескірген/жаңа әдебиеттер, оқу 

әдістемелік 

әдебиетті жаңарту, 

баспаға дайындау, 

сатып алу  

қ/б 


о/б 

қ/б 


о/б 

қ/б 


о/б 

  У9(2)0-36я7 Д 19 Данько 

Т.П. 

Управление маркетингом : 

учебник  /  Т.  П.  Данько.  - 

М.  :  ИНФРА-М,  2010.  - 

363 

с. 


(Высшее 


образование). - (МВА) 

Экземпляры: всего:1 - 

ХР(1) 

  

 

  

 

Моисеева, Н. К.  

Управление маркетингом: 

теория, практика, 

информационные 

технологии [Текст] : учеб. 

пособие / Н. К. Моисеева, 

М. В. Конышева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 

2005. - 416 с. 

  

 

  

 

Синяева, И. М.  

Управление маркетингом 

[Текст] : учеб. пособие / И. 

М. Синяева. - М. : ВЗФЭИ, 

2003. - 224 с. - (Вузовский 

учебник). 

  

 

  

 

А. В. Коротков, Синяева И.М. Управление 

маркетингом [Текст] : 

учебное пособие / ред.: А. 

В. Коротков, Синяева И.М. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

463 с. 


 

  

 

  

Крюков, А. Ф.  

Управление маркетингом 

[Текст] : учеб. пособие / А. 

Ф. Крюков. - М. : 

   

 

  

93 

 

КНОРУС, 2005. - 368 с. Малых, В. В.  

Управление маркетингом 

торговой фирмы [Текст] / 

В. В. Малых. - М. : 

Экзамен, 2000. - 192 с. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет