Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент»


тақырып. Банктегі қызмет нарығын зерттеужүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата30.04.2017
өлшемі0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

2 тақырып. Банктегі қызмет нарығын зерттеу. 

№1 тапсырма.  Банкте маркетингті ҧйымдастыру. 

№2 тапсырма. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банк қызметі.   

№3 тапсырма. Бӛлшек және кӛтерме нарықтардағы банктік ӛнімді  сатып алу туралы 

шешім қабылдау процесі. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

3 тақырып. Банктегі қызмет нарығын сегменттеу. 

№1  тапсырма.  Банк  қызметтерін  тҧтынушыларды  сегменттеу  ерекшеліктері  мен 

процесі. 

№2 тапсырма. Ҧсынылатын қызметтер сипаттары бойынша сегменттеу. 

№3 тапсырма.  Тҧтынушылар топтары бойынша сегменттеу. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 


 

84 


Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

4 тақырып. Банктің нарықтық мҥмкіндіктерін талдау. 

№1 тапсырма. Банктегі стратегиялық жоспарлау. 

№2 тапсырма. Банк қызметінің әлсіз және кҥшті жақтарын талдау. 

№3 тапсырма. Қызмет кӛрсетілген нарықты анықтау. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

5 тақырып. Ӛнім қатарын жоспарлау. 

№1 тапсырма. Банктік ӛнім, банктік қызметтер. 

№2 тапсырма. Банктік ӛнім және қызмет деңгейлері.   

№3  тапсырма.  Банктік  ӛнім  мен    қызметтердің  негізгі  тҥрлері  және  олардың 

сипаттамалары.   

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995*  

85 


3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

Тақырып 6. Пассивтерді және активтерді басқару. 

№1 тапсырма.  Банктiң пассивтi операциялары. 

№2 тапсырма. Пассивтi операциялардың нысандары. 

№3 тапсырма. Коммерциялық банктердiң активтерi. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

7 тақырып. Банктегі баға саясаты. 

№1 тапсырма. Банктiк қызмет бағасы тҥсiнiгi. 

№2 тапсырма. Баға қҧру мақсаттары және стратегиясы. 

№3 тапсырма. Баға деңгейiне әсер ететiн факторлар. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

  

86 


8 тақырып. Банктік қызметттерді ӛткізуді ҧйымдастыру. 

№1 тапсырма.  Банктiк қызметтердi ӛткiзу ерекшелiктерi. 

№2 тапсырма. Банктiк қызметтердi ӛткiзу шарттары. 

№3 тапсырма. Ӛткiзу жҥйесiн таңдауға әсер ететiн факторлар. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

9 тақырып. Банктің коммуникациялық саясаты. 

№1 тапсырма. Банктiк коммуникация ерекшелiктерi. 

№2 тапсырма. Банктегi маркетингтiк коммуникация элементтерi. 

№3 тапсырма. Банктiң жарнамалық қызметi. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

10 тақырып. Банктегі маркетингті жоспарлау және бақылау. 

№1 тапсырма. Банктегі маркетингті жоспарлау.  

№2 тапсырма. Банктегі стратегиялық жоспарлау. 

№ тапсырма. Банктегі маркетингтік бақылау. 

Ӛзіндік жҧмыстың мақсаты: дәріс тақырыптары бойынша ӛткен материалдарды бекіту. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нҧсқаулар: тапсырманы орындау барысында 

негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану қажет. Бақылау нысаны: жазбаша 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: 5 балл 

 

87 


Кеңес берілетін әдебиеттер тізімі: 

1.  Маркетинг  в  банке:  Учеб.  пособие  /  Спицын  И.О.,  Спицын  Я.О.  –  Тернополь:  Тарнекс, 

1993* 

2. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995* 3. Банковский маркетинг: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ 

университеті, 1998* 

4. Тулембаева А.Н.  Банковский маркетинг. Завоевание рынка:  Учебное пособие.  – 2-е изд., 

испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007* 

5. Шеденов Ӛ.Қ., Ілясов Д.Қ., Исагулова Г.Д. Қызмет кӛрсету аясындағы маркетингтің даму 

ерекшеліктері: Оқу қҧралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007* 

6. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу қҧралы. – Алматы: ЭКО Баспа Ҥйі, 2009* 

 

 

3. СӚЖ тапсырмасын рәсімдеуге қойылатын талаптар  

Студенттер жазбаша тапсырмалардың мәні мен мазмҧнын ашу керек. Студенттердің ӛз 

бетінше  жҧмыс  істеуі  мен  шығармашылық  тҧрғыдан  қарауы  бағаланады.  Егер  студент 

берілген  тапсырмалардың  бірі  орындалмаса  1  балға  тӛмендетіледі.  Сонымен  бірге  студент 

уақытында берілген тапсырмаларды орындамаса балл тӛмендетіледі. 

Тапсырманы орындауда әртҥрлі әдебиеттерді пайдалануы керек. Сонымен бірге ӛзінің 

ойын білдіретін қорытындылары болуы керек. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

88 


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 

«БАНКТІК  МАРКЕТИНГ» пәні бойынша 

           «5В051100 - МАРКЕТИНГ» мамандығы 

Оқулықтар мен оқу қҧралдары  

Негізгі оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің болуы (дана) 

Студенттер  

контингенті 

Ескерту 


Оқулықтар 

мен оқу 


қҧралдары  

Электронды 

оқулықтар 

мен оқу 


қҧралдары  

 

к/о р/о 

к/о  р/о 

к/

о 

р/о  

 Тулембаева А.Н. Банковский 

маркетинг. Завоевание рынка : учеб. 

пособие / Рек. МОНРК. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Алматы : Триумф "Т", 

2007. - 448 с.  

400 

 

  

 

  

Абдильманова Ш.Р. Банковский 

маркетинг : Учеб. пособие / 

Абдильманова Ш.Р. - Семипалатинск : 

Экономика, 2001. - 122 с.  

10 


 

 

  

 

  Уткин Э.А. Банковский маркетинг : 

Учеб. пособие / Э. А. Уткин. - М. : 

ИНФРА-М, 1995. - 304 с. 

14 


 

 

  

 

   Егоров Е.В. Маркетинг банковских 

услуг : учеб. пособие / Е. В. Егоров, А. 

В. Романов, В. А. Романова. - М. : 

ТЕИС, 1999. - 102 с.  

 

  

 

  

Есімжанова С.Р. Маркетинг : Оқу 

қҧралы : 3-бас., толықт. ӛңд. / С. Р. 

Есімжанова ; ҚР Білім және Ғылым 

мин-гі. - Алматы : ЭКО, 2009. - 506 б.  

103 


 

 

  

 

 Нысанбаев С.Н. Маркетинг негіздері : 

Оқулық / С. Н. Нысанбаев, Г. А. 

Садыханова. - Алматы : Қазақ  ун-т, 

2002. - 200 б.  

25 

 

  

 

  

Ахметова К.Ә. Фирманың 

маркетингтік қызметі : оқу қҧралы / К. 

15 


 

 

  

 

  

89 


Ә. Ахметова. - Астана : Парасат Әлемі, 

2004. - 324 б.  

Басовский, Л. Е. Маркетинг 

[Электронный ресурс] : курс лекций / 

Л. Е. Басовский. - Электрон. текстовые 

дан. (317 Мб). - М. : ИНФРА-М, 2003. 

- 1 эл. опт. диск. 

  

  

 

Ибрагимов, Л. А. Маркетинг  [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Ибрагимов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 367 с. 

  

 

  

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и 

стратегия : учебник для вузов / Ассэль 

Г. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 

804 с.  

  

 

  

 

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс / В. И. 

Беляев. - Электрон. прикладная прогр. 

(683Мб). - М. : КНОРУС, 2008. - 1 эл. 

опт.    

 

  

 

Голубков Е.П. Основы маркетинга : учебник / Е. П. Голубков. - М. : 

Финпресс, 1999   

 

  

 

  

Маркетинг : учебник / МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Экономический 

факультет ; ред. В. В. Герасименко. - 2-

е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2010. - 416 с.  

 

  

 

  

Черчилль Г.А. Маркетинговые 

исследования : учебник / Г. А. 

Черчилль. - СПб. : Питер, 2002. - 752 с 

 

  

 

  

Армстронг Г. Введение в маркетинг : 

учебник / Пер с англ. - 5-е изд. - М. : 

Вильямс, 2000. - 640 с 

 

  

 

  

 

  

 

  

90 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет