Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасы


Тақырып 11. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесіжүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата29.04.2017
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

Тақырып 11. Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі 

Дәрістің  мақсаты:  кәсіпорынның  антикризистік  саясатындағы  шетелдік 

тәжірибемен таныстыру.  

Негізгі сұрақтары

11.1. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде мемлекеттік басқарудағы дағдарысқа 

қарсы аспектілері. 

 

11.1.  Нарықтық  экономикасы  дамыған  елдерде  мемлекеттік  басқарудағы дағдарысқа қарсы аспектілері 

Банкроттық  азаматтық  құқықтың  біршама  институттарының  бірі  болып  табылғаны 

естен  кетпес-бұл  оның  тарихына  уақыттың  Аясы  ғана  емес,  кеңістік  үйренуге  болады. 

Кейбір  елдердегі  облысы  табыс  және  заңның  айырмашылық  ерекшеліктері  бұл  қарап 

шығамыз. 

Франция. 1985 жылда. қабылданып және "Кәсіпорындардың қалпына келтіруі және 

олардың  дүниесінің  жоюы  туралы  сот  арқылы"  заңдары  бүгін  жұмыс  істеген  болады, 

сондай  болып  атауы  бар  декрет  және  "Кәсіпорындардың  күйін  анықтау  бойынша 

конкурстық  басқару,  ликвидаторлар  және  сарапшылар  туралы"  заңы.  Басқа  елдердің 

Францияның  заңдарымен  заңдармен  салыстырғанда  кәсіпорындардың  күшті  қорғаудан 

астамы,  жұмыс  орындарының  сақтауын  мәселеге  мүдденің  мерзімді  басымдылықтарын 

ескереді,  яғни  яғни.  дәулетсіз  кәсіпорындардың  жанында  олардың  банкроттарының 

дистанция кӛп бұрыннан ресми хабарлауға дейін барып  келер еді  мақсатын қудаланады. 

Ол үшін "үрейдің жүйесі" мүдделі шеңберлер тӛлей алмайтынның күйін жуықтау туралы 

хабарландырылатында бар болады. Заңдағы екпін ескертетіндей етіп, емдемейтіндей етіп 

істелген. 

Кәсіпорынның  ӛлшемдеріне  байланысты  бейшаралық  туралы  іс  бойынша  есеп 

айырысуды  екі  процедураларды  қолданылады  :  (ортақ  )  кәдімгі  және  ықшамдалғаны. 

Соңғысы қызыметшінің штаты бар кәсіпорындарының қатынасында 50 адамнан аспайтын 

 


62 

 

қолданылады және жылдық айналымымен І 20 миллионнан аспайтын француз. Мән оны сот  сот  әкімін  тағайындамайтын  тұрады.  Кәсіпорынның  үстінде  бұл  бақылауда  сақтай 

соттағы ӛзімнің алдында - 1 ставляет ӛз мүдделері қарыздар. 

Соттың  кәсіпорынның  бейшаралығы  туралы  іс  қарастыру  кезінде  оның  алдыңғы 

қызметін  қарыз  бойынша  тӛленбеуді  кезеңге  кіруді  момент  анықтай  талдайды.  Уақыт 

мерзімі, күдіктіліктің мерзімімен қойылған моменттен және бейшаралық туралы ӛтініштің 

қабылдануын  датамен  аяқтай  ат  қойылады.  Жеке  парыздар,  кепілдеме  қағаздардың 

саяжайын  алдын  ала  ӛтеу  мәмілелердің  наразылық  білдіруінде  мұндай  кәсіпорынмен, 

немесе мүлікті ұстап қалуды дұрыс айтады. 

АҚШтың  заңы  банкроттықты  қарайды  бұл  кәсіпкерліктің  болмай  қалмайтын 

зұлымдығы.  Ол  мақсат  жою  емес  болып  табылады,  жою  емес,  нақтылы  кӛмектің  онына 

кәсіпорынның  ақтауы,  қалпына  келтіруі,  беру  ол  бұрынғы  орнықтылықты  тауып 

алмағанында және тӛлей алатын болмағанында. 

Банкрот  болған  фирмаларға  ұқсас  жол  тән  және  жапон  заңына  :  олардың  қолдауы 

және  қалпына  келтіру  несие  берушылардың  мүдделерінің  реттеуі,  қарыздар, 

банкроттықтың  акционерлер  және  қалған  қатысушылары  арқылы  толық  Ақтауларды 

мақсатқа ие болады. 

Келесі  айырмашылықтарды  дамыған  елдердегі  банкроттықтың  мәселесінің 

шешіміне  жолдарды  теңестіре  табуға  болу.  Қарыздарға  қарсы  процесстің  ұйымындағы 

маңызды мәні несие берушылардың жиналыстың шақыруын уақыт болып табылады, яғни 

яғни. олардың процесске араласуын моменттің ресми анықтауы. Оның тағайындауы АҚШ 

және  Ұлыбританияның  заңында  қарыздардың  ресми  мойындауынан  кейін  дәулетсіз 

ескерілген, Германия және Франция  -  екінші бірінші  және демократияшылдық  қаталдық 

туралы  куәландыратын  ӛндіріске  бейшаралық  туралы  істің  қоздыруы  туралы  ӛтініштің 

қабылдануынан кейін. 

Еуропалық  сарапшылар  прокредиторские  қорғалатын  мүдделердің  бес  таңбалы 

шәкілі  бойынша  олар  батыл  әртүрлі  елдердегі  банкроттықтың  институттарының  жұмыс 

жасауы  ерекшелікті  теңестіре  шартты  дифференциалдады,  прокредиторские  шамалы, 

бейтарап,  продолж-никовские  шамалы  және  продолжниковские  батыл.  Бірінші  екі 

градацияларда  несие  берушылардың  мүдделері  басым  болады,  екі  соңғы  -  қарыздар. 

Осылай,  "Банкроттық  бейшаралық  туралы"  жаңа  ресейлік  заңы  және  Ұлыбританияның 

заңға  сүйенген  жүйесі  топқа  прокредиторскойлар  батыл  жатады,  АҚШ,  Франция, 

Жапонияның институттары - продолжниковской батыл. 

Әр  түрлі  заңға  сүйенгені  бейшаралықтың  жүйесінің  келесі  бағалау  белгісі 

қарыздардың  ақтауының  мүмкіндігі  болып  табылады.  Сонымен  бірге  әр  түрлі 

ымыраласулар,  қайта  ұйымдастырылған  шаралардың  ӛткізуін    (Франция,  АҚШ) 

кәсіпорынның  ақтауының  аралығында  айырмашылықты  маңызды  кӛру.  Соңғысы 

қызметтің түрінің сақтауы, іскерлік байланыстар, жұмыс орыны, қызметші ойлайды. 

Әртүрлі  елдердегі  кәсіпорындардың  банкроттықтың  мәселесінің  шешіміне  екі  жол 

ерекшелеу мүмкін сайып келгенде ерекшелеу мүмкін : сонда, бірінші - сот олардың жоюы 

"жерленген  бюро"  ретінде  болады,  екінші  -  сот  "емші"  рӛлде  сӛз  сӛйлеген  қайта 

ұйымдастыру.  Екінші  жол  сонымен  бірге  үстем  болады.  Әртүрлі  елдердің  банкроттығы 

туралы  маңыздысы  заңдардың  мазмұнында  айырмашылықтарға  алайда,  бұл  процесстің 

реттеуіне біркелкі жолды біртіндеп істеп шығарылады. Мән оны әрбір нақты жағдайдағы 

ахуалдың  нәтижесінің  дифференциациясы  және  банкроттықтың  жеңуін  процедураның 

таңдауының мүмкіндігінде тұрады. Қарыздар барлық жиірек ақталады және мүмкіншілік 

ӛз  міндеттемелері  несие  берушылардың  алдында  орындау  үшін  қызметті  қайта  бастауға 

алады. 

 

 

 


63 

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ   

«Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

 

                              

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 

 

             

Пәннің атауы: «КӘСІПОРЫННЫҢ АНТИКРИЗИСТІК САЯСАТЫ» 

  

Мамандығы: «6M050600 - ЭКОНОМИКА»  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2014ж.  

64 

 

Тақырып 1. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыстар 

        

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 Дағдарысқа қарсы басқарудың мазмұнын ашу, анықтама беру, дағдарысқа қарсы 

саясаттың негізгі мақсаттары мен міндеттерін қарастыру және экономикалық, әлеуметтік- 

психологиялық,  құқықтық  аспектілерін  қарастыратын  басқарудағы  сәйкес  стадияларды 

кӛрсету.    

Тапсырма 1. 

Бәсекешілердің  позициялары  күшейтудің  нәтижесінде  сіздің  фирмаңызда 

компьютерлердің ӛткізуі  күрделіліктері пайда болды. 

Есептің шешімі келесі варианттарда болады: 

-

 

5000нан 4000 орынға дейін компьютерлердің ӛндірісі азайуы мүмкін сонымен бірге айына қосынды 50000 құрайды  

-

 шығарылған  компьютерлердің  үлгісін  жетілдіру.    Табысты  жоғалтуы  туралы 

жаңғырту    осы  жағдайда  қасынды  20140  құрайды    және  жақында30000т  технологияға 

ӛзгерістер енгізілді 

-

 жарнамалық серіктестікті күшейту. Ӛнім бірлігіне шығын осы жағдайда  8ге ӛседі.  

Сіздің есебіңіз келесідей тұрады: 

- шешім қабылдауда  ықпал ететін факторларды анықтау; 

- пайдалылықты есептеу; 

- ақырғы шешімді таңдау; 

- қорытындыларды сипаттау. 

  Алған  экономикалық  теорияның  зерттелу  процестерін  осы  есеп  шешімінде  

пайдаланыңыз. 

1. "Ресурсты сақтау  және басқару мақсаттары" тақырыбына реферат  жазу керек. 

2. Ресурсты  сақтауды  басқарудың  қазіргі  тұрғыда  ерекше  мінездемелерін  талдап  

беріңіз. 

Осы  мәселелерді  орындау  барысында  меншікті  тәжірибе  мен  аналитикалық 

мәліметтерді қолданыңыз. 

 

Тақырып 2.  Дағдарыстық жағдайды мемлекеттік реттеу 

 

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар                                                                             

1.

 Мемлекеттік реттеу тарихының хронологиялық кезектілігін бақылау.  

2.

 Дағдарыстық  жағдайды  мемлекеттік  реттеу  концепцияларының  негізгі 

постулаттарын қарастыру.   

Тапсырма 1. 

Машина жасауда металл ӛлкеге ӛткенде  ӛнімнің таза салмағы 602  құрайды. Барлық 

ӛнімге  металлдың  шығынының  нормасы  -  680  ӛйткені.  Ӛлкедегі  зауыттармен  жоспарлы 

ӛнім  ӛндіру  -  2920  мың.  дана.    Зауыттарда  металл  жабдықтау  -  тоқсан  бір  рет. 

Зауыттардың  металл  кӛлік  қоры  -  екі  күн.  Егде  жұмыс  күндерінің  саны  -  327. 

Материалдың зауытта-50% ағымдағы шығындарының материалының қоры Стpaxo ұлу. 

Ӛндірістік қорды шаманы және металлдың қолдану коэффициентін анықтауы керек. 

Шығындар  есептегенде осы шешімді нормаға көңіл аударыңыз. 

 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

Материалды  таңдау  және  акционерлік  қоғамды  басқару  туралы  реферат 

жазу.Реферат мазмұнды тақырыпты ашатын болуы тиіс 65 

 

Тақырып 3. Кәсіпорынның дамуындағы дағдарыстар  

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар                                                                             

1.

 Жүйелік,  жағдайлық,  кешенді,  интеграциялық  және  т.б.  ғылыми  тұрғыдан 

дағдарысқа қарсы басқаруды қарастыру.  

2.

 

Кәсіпорындда дағдарыстың пайда болу себептерін және заңдылықтарын зерттеу. 3.

 

Кәсіпорынды  практикалық  басқаруда  дағдарысқа  қарсы  басқарудың  керекті қағидаларын атап ӛту  

 

Тапсырма 1. 

Бәсекешілердің  позициялары  күшейтудің  нәтижесінде  сіздің  фирмаңызда 

компьютерлердің ӛткізуі бар күрделіліктері пайда болды. 

Есептің шешімінің келесі варианттарында болады: 

-

 5000нен  4000  орына  дейін  компьютерлерінің  ӛндірісі  азайту.  айға.  сіздің 

жоғалтуыңыз сонымен бірге қасында 50000 құрайды 

-

 

шығарылған  компьютерлердің  үлгісін  жетілдірілу.    Табыстың  жоғалтуы  осы жағдайда  қасында  20140  құрайды  туралы  жаңғырту  және  қасында  30000  туралы 

технологияға ӛзгерістердің енгізулері 

-

 

жарнамалық  серіктестікті  күшейту.  Ӛнім  бірлігіне  шығын  осы  жағдайда  қасында 8ге ӛседі 

Сіздің есебіңіз келесі тұрады: 

- шешім қабылдау ықпал ететін факторларды анықтау; 

- пайдалылық есептеу; 

- ақырғы шешімді таңдау; 

- қорытындыларды сипаттау. Алған  экономикалық  теорияның  зерттеуін  процесстерде  осы  есебін  шешімінде 

дағдыларды пайдаланыңыз. 

 

 

 

Тақырып 4. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясатындағы маркетинг 

 

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 

Маркетингтік зерттеу әдістерін және құралдарын қолдана отырып кәсіпорынның мысалында  дағдарысқа  шалдығу  ықтималдығын  анықтау  және  болдырмай  жолдарын 

ұсыну 


Ұйымды  ойлап  табыңыз  және  кестелік  формадағы  түпкі  мақсаттар  және  ұйымның 

есебін құраңыз. Есептердің әрқайсы және мақсаттарды дәлелдеңіз. Дәріс  материалдарын  кестелерді  құрастыруда  қолданыңыз  және  ресурсты 

сақтаудың есептер және мақсаттарының анықтауын қарап шығыңыз. 

 

Тапсырма. 

Баспахана  қағазбен,  бояумен  және  қара  бояулардың  қор"ларының  үш  түрлерімен 

орналастырады.  Ол  екі  түрлердің  жарнамасы  басып  шығара  алады.  Шығындардың 

нормасы және әрбір түрдің жарнамасының бағасы кестеде келтірілген. 

Шығарылымның  барлық  басып  шығарылған  жарнамалардың  іске  асыруынан 

максимал кӛмек кӛрсету беретін жоспары құрастырыңыз. Алған  "Экономикалық  теория"  пәнінің  зерттеуінде  есебінің  шешімінде  білімді 

пайдаланыңыз. 

 


66 

 

Жарнама 

 

Кӛтерме  баға 

мың. сом 

Данаға шығындар 

 

 қағаз 

қызыл бояу 

қара бояу 

1 түр 


40 


19 

13 


2 түр 

70 13 

15 


Ресурстар қоры 

кг 


100 

118 


110 

 

Баспахана  қағазбен,  бояудың  қор"ларының  үш  түрлері  және  қара  бояулармен орналастырады.  Ол  екі  түрлердің  жарнамасы  басып  шығара  алады.  Шығындардың 

нормасы және әрбір түрдің жарнамасының бағасы кестеде 2 келтірілген. 

Шығарылымның  барлық  басып  шығарылған  жарнамалардың  іске  асыруынан 

максимал кӛмек кӛрсету беретін жоспары құрастырыңыз. 

 

Шығынның нормасы және әрбір түрдің жарнамасының бағасы  

Жарнама 

 

Кӛтерме баға мың. сом 

Данаға шығындар 

 

 қағаз 

қызыл бояу 

қара бояу 

1 түр 


30 


2 түр 30 


Ресурстар қоры  Кг 

90 


18 

10 


Шығындар осы есепті шешімде нормаға көңіл аударыңыз. 

 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

Сурақтарды  қарастыру  және  оларды  талқылау.  Тәжірибелік  жұмыс:  нарықтық 

экономикадағы  түрлі шаруашылық формасындағы субьектілерге талдау жасау. 

 

Тақырып  5.  Кәсіпорынды  дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  инвестициялық стратегия 

 

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 

Кәсіпорынды  дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  инвестициялық  стратегия  бойынша реферат дайындау.  

2.

 Ӛнеркәсіп есебі және балансы негізінде инвестициялық стратегия құру 

 

Психологияның  позициялары  мен  адам  қатынастары  тұрғысынан  басқару тұжырымдамасының мәні неде? 

Ресурсты  сақтауды  басқарудың  тӛңірегідегі  отандық  және  шетел  мамандарының 

тұжырымдамаларында ортақ не? 

Осы 

мәселелерді 

қарастыру 

кезінде 

басқарудың 

позициялары 

мен 

тұжырымдамаларына көңіл аударыңыз. 

Фирмада қорларды құрастыру және қолданудың ӛз үлгісін жасаңыз, оны дәлелдеңіз.  Берілген  мәселені  шешу  барысында  алдыңғы  тақырыптарды  оқу  кезінде  алған 

дағдыларды пайдаланыңыз. 

Қорларды қолдануды жақсарту бағыттары" тақырыбына реферат жазыңыз,  Осы  сурақтарды  шешу  барысында  өз  тәжірибеңізді  және  аналитикалық 

мәліметтерді қолданыңыз. 

 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

Сабақта  қарастырылатын  сұрақтарды  конспект  түрінде  жазу  және  жоғарыда 

келтірілген тақырыптар тізімінен реферат жасап келу.   


67 

 

  

 

Тақырып 6. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқаруындағы инновациялар 

  

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 Инновацияларды  басымды  дамыту  бағыттары  және  басты  кедергілері  атты 

тақырыпқа реферат жазу.  

2.

 

Инновациялық жобалар және оларды іріктеу критерийлері.  3.

 

Ғылыми-технологиялық  парктің  ұйымдастырушылық  құрылымы.  Жобаларды іріктеу кезеңдері. Іріктеу критерийлері.  

4.

 Инновациялық жобаларды бағалау.  

5.

 Инновациялық  процестердің  кезеңдері,  олардың  дағдарысқа  қарыс  басқарудағы 

мазмұны және рӛлі.  

6.

 

Инновациялық стратегиялардың түрлері.  

Бәсекелесушілердің  позицияларының  күшеюі  нәтижесінде  сіздің  фирмаңызда 

компьютерлерді ӛткізу күрделілігі пайда болды. 

Есепті шешудің келесі варианттары бар: 

1.

 

5000нан  4000ға  дейін  компьютерлердің  айлық  ӛндірісін  азайту.    Сіздің жоғалтуыңыз 50000 у.е. құрайды 

2.

 шығарылған  компьютерлердің  модельдерін  жетілдірілу.  Табыстың  жоғалуы  осы 

жағдайда  20140  құрайды  у.е.құрайды  (модернизациядан)  және  30000  у.е.  (технологияға 

ӛзгерістерді енгізуден) 

3.

 жарнамалық  серіктестікті  күшейту.  Шығын  осы  жағдайда  8  у.е.  ӛнім  бірлігіне 

ӛседі. 


Сіз келесілерді шешуіңіз керек: 

1.

 шешім қабылдауға ықпал ететін факторларды анықтау; 

2.

 пайдалылықты есептеу; 

3.

 ақырғы шешімді таңдау; 

4.

 қорытындыларды сипаттау. 

Есепті шешу барысында  "Экономикалық теория" пәнін оқу кезінде алған біліиіңізді 

қолданыңыз 

 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

Сурақтарды  қарастыру  және  оларды  талқылау.  Тәжірибелік  жұмыс:    Соңғы  5-  6 

жылдағы  статистикалық  акционерлік  қоғамның  қызметіне  ықпал  ететін  негізгі 

факторларды жіктеу. 

 

Тақырып 7. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясатындағы стратегиясы және тактикасы 

 

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 Кәсіпорынның  есептік  материалдарын  пайдалана  отырып  дағдарысқа  қарсы 

стратегиясы мен тактикасын құру 

 

 

Баспахана  қордың  үш  түрімен  қамтылған:  қағазбен,  қара  және  қызыл  бояулармен. Ол  жарнаманың  екі  түрін  басып  шығара  алады.  Шығындардың  нормасы  және 

жарнаманың әрбір түрінің бағасы 3кестеде  келтірілген. 

Шығарылымның барлық басып шығарған жарнамаларын іске асырудан максималды 

табыс беретін жоспарды құрастырыңыз. 68 

 

Шығынның нормасы және әрбір түрдің жарнамасының бағасы  

 

 Қағаз (г) 

Қызыл бояу (г)  Қара бояу (г) Осы есепті шешкен кезде шығын нормасына көңіл аударыңыз. 

 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік нұсқау 

Кәсіпорынның  аналитикалық  мәліметтері  негізінде  негізгі  капиталдың  орташа 

жылдық,  баланстық  құнын  анықтау,  әр  түрлі  әдістерге  сәйкес  амортизациялық  есептеу. 

Айналым капиталын жандандыру бойынша реферат жұмысы. 

 

Тақырып 8. Басқару процесіндегі дағдарысты диагностикалау  

Талқылау арналған бақылау сұрақтары және тапсырмалар 

1.

 Кәсіпорынның есептік материалдарын пайдалану.  

2.

 Ӛнеркәсіп мәліметінің есебі бойынша кәсіпорынның жағдайына диагностика жасау 

  Тапсырма. 

Шешім бойынша түнде фин шығанағында теплоходпен сырғанау ұйымдастырылған. 

Теплоход  түнге  1,2    немесе  4  рейс  жасай  алады.  Теплоходта  бір  уақытта  200 

жолаушыларға дейін бола алады. Теплоходтың бір маусымдағы шығыны  40 мың теңгені 

құрайды.  (  бір  маусым  40-ге  тең)  Бұдан  басқа,  әрбір  рейске  шығын  12500  теңгелерді 

құрайды. Билеттің бағасы - 200 теңге. Бір түнде 150, 300, 450, 600, 750 адамды қыдырта 

алады. Қанша рейс ұйымдастыру керек? 

1.

 "Ұйымға  сыртқы  ортасының  әсер  ету  факторлары",  "Ұйымға  ішкі  ортаның  әсер 

ету факторлары " тақырыптарына реферат жазыңыз Реферат  жазуда  рефераттың  құрылымына  көңіл  аударыңыз.  Реферат  кіріспе,  негізгі 

бөлім, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттің тізімінен тұруы керек.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жарнама  

Кӛтерме 


баға 

мың.  сом (тыс. руб.) 

Данаға шығындар 

1  түр 


20 


2 түр 30 


Қор запасы кг 

90 


12 

18 


69 

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ   

«Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

 

 

 

  

 

                             МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ӚЗІҢДІК 

ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 

 

             

Пәннің атауы: «КӘСІПОРЫННЫҢ АНТИКРИЗИСТІК САЯСАТЫ» 

  

Мамандығы: «6M050600 - ЭКОНОМИКА»  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2014 ж. 

 

  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет