Алматы экономика және статистика академиясы «Экономика және менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата26.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


40 

 

  

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтарды ӛткізуге арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

 

 

Пәннің атауы: «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


41 

 

  

 

Алматы, 2012ж. №1 тақырып. Бизнес түсінігі, даму тарихы 

 

Тапсырмасы: ауызша сұрау  

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау: сұрау жүргізілетін тапсырма алдын-

ала  таратылады,студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер  ұсынылады.Студенттер 

сұраққа жеке жауап береді(ауызша) 

Студенттер келесі сұрақтарға жауап беру керек: Бизнес түсінігі. Бизнес және 

кәсіпкерлік. Кәсіпкерлік обьектілері және субьектілері.  Қазіргі кәсіпкерліктің негізгі 

белгілері.  Жауаптар қысқа және нұсқа болуы қажет.  

Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  Тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу.                                                  

№2 тақырып Ірі бизнесті ұйымдастыру       

                                                         Тапсырмасы: талқылау және эссе жазу 

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау

алдын-ала  эссе  тақырыбы  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер 

ұсынылады.  Эссе  тақырыбын  талқылау  жүргізіледі.  Эссенің    негізгі  тұжырымдары 

баяндалады.  (10-15мин.)  Студенттермен  баяндама  талқыланады  және  баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(10мин.) 

Тапсырманың орындалуына оқытушының талабы: берілген тапсырмада келесі сұрақтарды 

қарастыру  қажет:  Корпоративті  кәсіпкерлік  мәні  және  негізгі  формалары  (холдингтік 

компаниялар,  концерндер,  ассосациялар,  консорцеумдар,  синдикаттар,  картельдер,  

тресттер, қаржылық-ӛнеркәсіптік топтар).  Инновация түрлері. Венчурлық бизнестің мәні 

және венчурлы бизнесті ұйымдастыру. 

Тапсырманы орындаудың бағалау критерииі: келесі жағдайлар бағалауға әсер етуі мүмкін: 

уақытында  ӛткізбегені  үшін  1балл  алынады,  тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу. 

 

№3 тақырып Бизнес түрлерін жіктеу 

 

Тапсырма: ауызша сұрау 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  ұсыныстар:  сұрау  жүргізілетін  тапсырма 

алдын-ала 

таратылады,студенттерге 

негізгі 


және 

қосымша 


әдебиеттер 

ұсынылады.Студенттер сұраққа жеке жауап береді(ауызша) 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  студенттер  келесі  сұрақтарға  жауап 

беру  керек:  Ӛтпелі  Кәсіпкерлік  түрлерінің  белгілеру.  Кәсіпкерліктің  іс-әрекет 

ерекшеліктеріне  байланысты  жіктелуі:  ӛндірістік,  коммерциялық,  қаржылық,  кеңес 

берушілік.  Меншік  формалары  бойынша  кәсіпкерлік  түрлері:  жеке,  мемлекеттік

муниципалды.  Студенттердің  қойылған  сұрақтарға  жауабы  мәлімет  түрінде  болуы 

мүмкін(негізгі теориялық белгілер,нұсқаулар,терминдер т.б.) немесе ұсыныстар.Жауаптар 

қысқа және нұсқа болуы қажет.  

Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе                                              

№4 тақырып Бизнесті жүргізу формалары  

 

42 

 

Тапсырма: талқылау  Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  ұсыныстар:  студенттер  алдын-ала  келесі 

сұрақтарға  дайындалады:  Жеке  кәсіпкер.  Шағын  кәсіпкерлік  субъектілері:  жеке  және 

заңды  тұлғалар.  Бизнес  субъектілерінің  құқықтық  нысандары.  Шаруа  қожалықтары. 

Сабақта берілген сұрақтар талданады және талқыланады. 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  Жағдайды  талқылауда  студенттер 

белсенді  қатысып  отыруы  тиіс,  Студенттер  ӛздеріннің  аналитикалық  мүмкіндіктерін 

кӛрсету керек және де қорытынды жасай алуы тиіс. 

Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық  жеткізу  1балл,қорытындылар  мен  ұсыныстарды  жеткізе  білу,  белсенді  қатысуына 

1балл қосылады. 

                                                

№5 тақырып Бизнес субьектілерін тіркеу 

 

Тапсырма: талқылау және рефератты қорғау 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар

алдын-ала рефераттар тақырыбы беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер 

ұсынылады.  Рефератты  қорғау  топ  алдында  жүргізіледі.  Рефераттың  негізгі  тезистері 

баяндалады.(10-15мин.)  Студенттермен  баяндама  талқыланады  және  баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(10мин.) 

Тапсырманың орындалуына оқытушының талабы: берілген тапсырмада келесі сұрақтарды 

қарастыру  қажет:  Негізгі  құрылтайшылық  құжаттарды  дайындау.  Фирманың  тіркеуге 

қажетті  қосымша құжаттар. Мемлекеттік тіркеуден босатылған тұлғалар. Жеке фирманы 

құрудың негізгі кезеңдері.   Рефераттар  басылым  текстімен  10-25бет  түрінде  орындалуы 

тиіс және 1,5интервалымен. Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  келесі  жағдайлар  бағалауға  әсер  етуі 

мүмкін:  уақытында ӛткізбегені үшін 1балл алынады, тұжырымдардың анықтылығы және 

ойды анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу. 

     

№6 Тақырып Бизнес инфрақұрылымы  

 

Тапсырма: ауызша сұрау (коллоквиум) 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  ұсыныстар:  сұрау  жүргізілетін  тапсырма 

алдын-ала 

таратылады,студенттерге 

негізгі 


және 

қосымша 


әдебиеттер 

ұсынылады.Студенттер сұраққа жеке жауап береді(ауызша) 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  студенттер  келесі  сұрақтарға  жауап 

беру керек: Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы обьективті қажеттіліктер. 

Биржа  түрлері.  Қор  биржалары  және  оның  мүшелері.    Бағалы  қағаз  түрлері  және 

биржалық курстың қалыптасуы. Жауаптар қысқа және нұсқа болуы қажет.  

Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу.   

№7 Тақырып Тауарлық биржалар. Биржалық сауда ерекшеліктері 

 

Тапсырма: Презентация жасау, аралық бақылау қабылдау 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  сипаттама:  презентация  жүргізілетін 

тақырыптар  алдын  ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер  тізімі 

беріледі.  Студенттер  алдын  ала  топтарға  бӛлініп,  презентацияға  сұрақтарын  ауызша 

немесе  жазбаша  дайындайды.  Осыған  дейінгі  ӛтілген  тақырып  бойынша  жалпы 

қорытынды  жасау  арқылы  бақылау  жұмысы  жүргізіледі.  Бақылау  сұрақтарында  барлық 

негізгі  және  қосымша  берілген  сұрақтардың  барлығы  қамтылуы  тиіс.Тапсырманы 

орындау барысында студент сұрақтарға жазбаша жауап береді. 


43 

 

Тапсырманы  орындауды  бағалау  критерилері:  ойдың  тұжырымдалған  және  нақты 

жеткізілуіне 1 бал қосылады, қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеуге 1 бал қосылады. 

 

  

№8 Тақырып  Бизнестің салық жүйесі 

 

Тапсырмаауызша сұрау 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  ұсыныстар:  сұрау  жүргізілетін  тапсырма 

алдын-ала 

таратылады,студенттерге 

негізгі 


және 

қосымша 


әдебиеттер 

ұсынылады.Студенттер сұраққа жеке жауап береді(ауызша) 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  студенттер  келесі  сұрақтарға  жауап 

беру  керек:  Салық  бизнесті  экономикалық  реттеудің  құралы.  Салықтың  мәні  және 

функциялары.  ҚР  салық  кодексі.  Салық  бойынша  есеп;  пайдаға  салық,  қосылған  құн 

салығы,  мүлікке  салық,  акциздер  және  т.б.  Студенттердің  қойылған  сұрақтарға  жауабы 

мәлімет  түрінде  болуы  мүмкін(негізгі  теориялық  белгілер,нұсқаулар,терминдер  т.б.) 

немесе ұсыныстар.Жауаптар қысқа және нұсқа болуы қажет.  Тапсырманы  орындаудың  бағалау  критерииі:  тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды 

анық жеткізу 1балл,қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білу. 

                               

№9 Тақырып Бизнесті басқару 

 

Тапсырма: ауызша сұрау 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  сипаттама:  ауызша  сұрау  жүргізілетін 

тақырыптар  алдын  ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер  тізімі 

беріледі. Студенттер сұрақтарға әр қайсысы жеке жауап береді (ауызша)  

Тапсырманы  орындауға  қойылатын  оқытушының  талаптары:  студенттер  келесідей 

сұрақтарға  дайындалу  қажет:  Бизнес  менеджментінің  негізгі  принциптері.  Басқарудың 

механизмі  мен  принциптері.  Ӛкілеттілікті  бӛлу.    Персоналмен  жұмыс  жасаудың  негізгі 

принциптері.  Бизнес  пен  қоғамның  ӛзара  байланысты  әсері.  Бизнес-кодекс.  Іскерлік 

моральдің принциптері. Жауаптар қысқа және ықшам болуы керек. Тапсырманы  орындауды  бағалау  критерилері:  ойдың  тұжырымдалған  және  нақты 

жеткізілуіне 1 бал қосылады, қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеуге 1 бал қосылады. 

                        

№10 Тақырып Бизнесті жоспарлаудың негізі  

 

Тапсырма:жазбаша сұрау 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  сипаттама:жазбаша  жүргізілетін  тақырыптар 

алдын  ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер  тізімі  беріледі. 

Студенттер сұрақтарға әр қайсысы жеке жауап береді (жазбаша)  

Тапсырманы  орындауға  қойылатын  оқытушының  талаптары:  студенттер  келесідей 

сұрақтарға дайындалу қажет: Бизнесті жоспарлаудың мәні, оны жүзеге асыру элементтері 

мен кезеңдері. Бизнесті жоспарлау процесінің ұйымдастырушылық факторлары.  Бизнесті 

инвестициялаудың 

формалары:несие,кепілдік, 

лизинг, 


факторинг. 

Олардың 


артықшылықтары мен кемшіліктері.  Жауаптар қысқа және ықшам болуы керек. 

Тапсырманы  орындауды  бағалау  критерилері:  ойдың  тұжырымдалған  және  нақты 

жеткізілуіне 1 бал қосылады, қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеуге 1 бал қосылады. 

                        

 

  

44 

 

  

 

Алматы экономика және статистика академиясы 

 «Экономика және менеджмент»  кафедрасы 

 

  

 

 

 

Студенттің оқытушымен ӛзіндік жұмысын ӛткізуге арналған  

әдістемелік нұсқаулар 

 

 

 

Пәннің атауы:  «Бизнесті ұйымдастыру» 

 

Мамандық: «5В050700 – Менеджмент» 

                                                      

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


45 

 

  

 

Алматы, 2012ж. №1 Тақырып  Бизнес түсінігі, даму тарихы (СОӚЖ) 

 

Тапсырма:  баяндамаларды қабылдау, кеңес беру. 

Тапсырманы  орындау  бойынша  әдістемелік  сипаттама:  тақырып  сұрақтары    алдын  ала 

беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі беріледі. Студенттер алдын 

ала берілген сұрақтарға ауызша топ арасында талқыға салады.  

Тапсырманы  орындауға  қойылатын  оқытушының  талаптары:  студенттер  мынадай 

сұрақтарға дайындалуы тиіс: 

-

 Кәсіпкерлік қызметті реттеу қажеттілігі.  

-

 Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру. 

-

 Ӛнеркәсіптік дамыған елдер экономикасындағы орта және шағын бизнес орны.  

-

 Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі.  

Қойылған  сұрақтарға  студенттердің  жауабы  мәлімет  (негізгі  теориялық  жағдай, 

тұжырымдама, терминдер, т.б.) немесе сипаттама түрінде болуы қажет. Жауаптар қысқа, 

нақты  және ықшам болуы керек. Тапсырманы орындауды бағалау критерилері: тақырыпты толық қамтып жаза білуге1 бал 

қосылады, қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеуге 1 бал қосылады. Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII  

2.

 Малый бизнес в Республике Казахстан /Сост.: В.И. Скала, Н.В. Скала. – Алматы: ТОО 

«Издательство LEM», 2006. – 244 с. 

3.

 

Конституция РК. Алматы , «Казахстан» ,1995. 4.

 

Журнал «Предпринимательство и право» (Казахстан)  

№2 тақырып Ірі бизнесті ұйымдастыру (СОӚЖ) 

 

Тапсырма: баяндама  қорғау, кеңес беру. 

Тақырыптар  алдын-ала  беріледі,  студенттерге  негізгі  және  қосымша  әдебиеттер 

ұсынылады.  Рефератты  қорғау  топ  алдында  жүргізіледі.Рефераттың  негізгі  тезистері 

баяндалады.(10-12мин.)  Студенттермен  баяндама  талқыланады  және  баяндаушыға 

сұрақтар қойылады(5 мин.) 

Тапсырманың  орындалуына  оқытушының  талабы:  студенттер  келесі  тақырыптар 

бойынша дайындалады: 

1.

 

Фирмаларды біріктіру қызметі мен ұйымдастыру принциптері.  2.

 

Корпоратвиті басқару кодексі. 3.

 

Ірі бірлестіктерді құру механизмі.  4.

 

Халықаралық бизнесті ұйымдастыру мотиві және ұйымдық формалар. 5.

 

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру.  6.

 

Инновациялық қызмет негіздері.  7.

 

Инновацияның әлеуметтік-экономикалық мәні.    Тапсырманы орындаудың бағалау критерииі: уақытында ӛткізбегені үшін 1балл алынады, 

тұжырымдардың  анықтылығы  және  ойды  анық  жеткізу  1балл,қорытындылар  мен 

ұсыныстарды жеткізе білу. 

Тапсырманы орындауды бағалау баллы: мах-3балл 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1.

 Гражданский кодекс РК oт 27.12.1994 № 269-XIII  

46 

 

2. 

Малый бизнес в Республике Казахстан /Сост.: В.И. Скала, Н.В. Скала. – Алматы: ТОО 

«Издательство LEM», 2006. – 244 с. 

3.

 Воронов  А.А  Малый  бизнес  –  стратегический  приоритет  национальной 

конкурентоспособности // М.: Международные отношения 2006 

4.

 

«Малый  бизнес  в  РК»  под  редакцией  НВ.И.Скала,  Н.В.Скала,  Алматы:  ТОО «Издательство LEM», 2006.-С.244 

5.

 Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства», Алматы, Экономика, 2002 

6.

 Қосымша әдебиет тізімінде кӛрсетілген интернет кӛздері 

 

№ 3 тақырып Бизнес түрлерін жіктеу (СОӚЖ)            

                                                             

Берілген  тақырып  бойынша  қарастырылған  және  ӛзіндік  жұмысқа  берілген  сұрақтарға 

жазбаша жауап беру: 

-

 Кәсіпкерлік түрлерінің белгілеру.  

-

 Кәсіпкерліктің іс-әрекет ерекшеліктеріне байланысты жіктелуі: ӛндірістік, 

коммерциялық, қаржылық, кеңес берушілік. 

-

 

Меншік формалары бойынша кәсіпкерлік түрлері: жеке, мемлекеттік, муниципалды.. Студенттер ӛздеріне берілген сұрақтарға жауап жазады. Топ үшке бӛлінеді. 

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар 

мен терминдерге негізделеді.  

Жұмыс  барысы  30  минут  кӛлемінде  болуы  тиіс.  Сонан  соң  40  минут  қорытындыларына 

талдау жүргізіледі. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  негізгі  мәселелерді  талқылау  арқылы  іске 

асады. 

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді: -

 

ӛз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл); -

 

ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл); -

 

ұсыныстарды негіздеу (1 балл); -

 

қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл). -

 

тапсырманы уақытында орындау (1 балл). Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

1.

 ҚР  "Жеке  кәсіпкерлік  туралы"  заңы  (02.04.2010  жылғы  ӛзгерістер  мен 

толықтырулармен) 

2.

 

Закон РК «О Лицензировании» от 11 января 2007 года №214 3.

 

www.damu.kz 4.

 

www.e-gov.kz 5.

 

www.kazka.kz  

№4 тақырып  Бизнесті жүргізу формалары (СОӚЖ)        

                                            

Тақырып бойынша қарастырылаиын сұрақтар тізімі тӛмендегідей: 

-

 Шаруашылық серіктестік түсінігі.  

-

 Шаруашылықтық  серіктестіктің  негізгі  түрлеріне  сипаттама:  толық  серіктестік, 

коммандитті  серіктестік,  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестік,  акционерлік  қоғам, 

ӛндірістік кооператив, еншілес және бір-біріне тәуелді шаруашылық серіктестік. 

-

 Франчайзинг бизнесті жүргізудің біріккен формасы ретінде.  

Студенттер әр сұрақты жеке дара орындайды. Тӛменде бекітілген уақыт кӛлемінде барлық 

топтан үлгеру үшін, 3 топқа бӛлінеді.  

Сабақтың әрбір сағатынан бастап дайындыққа 10 минут беріледі. 30 минут жауапқа және 

10 минут қорытындылау, нақты ұсыныстар үшін қажет.  

Тапсырманы  орындау  талаптары:  сұрақтар  нақты  мысалдармен  бекіту  формасында 

құрылымдалынған жауаптарды талап етеді.  


47 

 

Тапсырманы  орындау  бағасы,  сол  тапсырманы  тапсыру  мерзіміне,    нақты,  әрі  қысқаша ойды жеткізе білу әсер етеді.   

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 Н.К.  Мамыров  и  др.  Государство  и  бизнес.  Менеджмент  государственного  сектора. 

Книга третья. Алматы, 2002.       

2.

 

www.defacto.kz 3.

 

www.e-gov.kz  

№5 тақырып Бизнес субьектілерін тіркеу (СОӚЖ) 

 

ТапсырмаРеферат қорғау, іскерлік ойындар жүргізу Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік сипаттама:  реферат тақырып сұрақтары  

алдын ала беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі беріледі. 

Студенттер алдын ала тақырып бойынша жалпы қорытындылап, реферат түрінде 

рәсімдеп, топ алдында қорғайды.  Тақырып бойынша сұрақтар тізімі: 

-

 Мемлекеттік тіркеуден босатылған тұлғалар.  

-

 Жеке фирманы құрудың негізгі кезеңдері. 

-

  Банкроттық және кәсіпорынды жою.  

-

 «Дәрменсіздік»,  «банкроттық»,  «санация»  түсініктері.  Конкурстық,  кепілдік  және 

артықшылықты несие берушілер. 

Студенттер  тапсырманы  топ  ретінде  орындайды.  Тӛменде  бекітілген  уақыт  кӛлемінде 

барлық топтан үлгеру үшін, 3 топқа бӛлінеді. Әрбір топ қарастырылған сұрақтар бойынша 

рӛлге бӛліне отырып, ӛздерін кәсіпорын басшысы ретінде қоя отырып, банкроттылықтан 

шығу  жолдары  бойынша  мысалдар  келтіреді.  Жағдайға  байланысты  шешім  қабылдау 

технологиясын зірлейді. Жеке фирманы құру мәселелерін қарастырады. 

Сабақтың әрбір сағатынан бастап дайындыққа 10 минут беріледі. 30 минут жауапқа және 

10 минут қорытындылау, нақты ұсыныстар үшін қажет.  

Тапсырманы  орындау  талаптары:  сұрақтар  нақты  мысалдармен  бекіту  формасында 

құрылымдалынған жауаптарды талап етеді.  

Тапсырманы  орындау  бағасы,  сол  тапсырманы  тапсыру  мерзіміне,    нақты,  әрі  қысқаша 

ойды жеткізе білу әсер етеді.   

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.

 ҚР «Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы  

2.

 Назарбаев  Н.А.  «Стратегия  становления  и  развития  Казахстана  как    суверенного 

государства». РГЖИ «Дауiр». Алматы, 1992. 

3.

 

Конституция РК. Алматы , «Казахстан» ,1995. 4.

 

К. Ховард  Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1998.    

№ 6 тақырып Бизнес инфрақұрылымы (СОӚЖ)          

                         

Тапсырма:  презентация ұсынау, талқылау жүргізу, эссе жазу. 

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар

алдын-ала презентация тақырыбы беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер 

ұсынылады.  Презентацияны  қорғау  топ  алдында  жүргізіледі.  Презентацияның  негізгі 

тезистері  баяндалады.(10-15мин.)  Студенттермен  баяндама  талқыланады  және 

баяндаушыға сұрақтар қойылады 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет