Алматы экономика және статистика академиясы академияның оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 0.78 Mb.

бет1/8
Дата10.04.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 

  

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің  

мәжілісінде бекітілген 

Қаулы №1  «__» тамыз 2013ж. 

ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор,  

   п.ғ.к., профессор__________Машанова Р.К. 

 

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

(ПОӘК) 

«

«Деректерді талдау

»

»

 

 пәні бойынша 

 

5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған 

 

 

 

 

  

 

  

Алматы, 2013 ж.  

  

Курс  бағдарламасын  оқу  жұмыс  бағдарламасының  негізіне  сай 

құрастырған аға оқытушы Мергенбай Л.Х.

 

 

 

 

«Информатика» кафедрасының отырысында талқыланып ұсынылған   

№ 1  хаттама  _________  2013  ж. 

Кафедра меңгерушісі,  п.ғ.к., профессор                            Мадьярова Г.А.   

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесі отырысында мақұлданған   

№ 1  хаттама  __________  2013  ж. 

Кеңестің тӛрағасы,  п.ғ.к., профессор                                   Машанова Р.К.   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

Мазмұны 

   

Бет  


1. Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

2. Syllabus 13 

3. Дәрістер кешені  

26 

4. Тәжірибелік сабақтар жоспары  61 

5. Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жұмысты  

орындауы бойынша тапсырмалар  

69 


6.  Студенттің ӛздік жұмыстары 

72 


7.  Кесте – негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі 

 

76  

 

  

 

  

 

  

 


 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

 

 «Информатика» кафедрасы 

 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде бекітілген 

№___хаттама ____________ 2013ж. 

ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор, 

п.ғ.д., профессор__________ Машанова Р.К. 

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Деректерді талдау» пәні бойынша 

5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған 

Барлық кредит саны 

Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттарСоның ішінде: 

90 


Дәрістер (сағат) 

15 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары 

(сағат) 


15 

Тәжірибелік сабақтар (сағат) 

СОӚЖ (сағат) 30 

СӚЖ (сағат) 

30 

 

  

Алматы 2013  

 Пәннің атыДеректерді талдау 

Кредит саны: 2 

Сабақ  жүргізуші  оқытушы:  Мергенбай  Л.Х,  информатика  кафедрасының 

аға оқытушысы, математика магистрі. Кафедрада болу мерзімі: 09.00-18.00  505-аудитория 

Байланыс ақпараты:  «Информатика» кафедрасы, тел.309-58-15, 110 

Электронды почтаның адресіLazzat_101082@mail.ru 

 

1. 

ОҚУ ПӘНІНІҢ МІНЕЗДЕМЕСІ  

 

1.1. Пәннің сипаттамасы 

«Деректерді  талдау»  курсы  жоғарғы  оқу  орнының  бір  жалпы  білімдік 

пәнін ұсынады.   

 

Курстың  мақсаты    студенттерге  ғылымның  және  техниканың, басқарушылық, ӛндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық 

салаларында  қолданылатын  есептеуіш  жүйелердің,  құрылымдық  бӛлімі 

болып  табылатын  қазіргі  заманғы  микропроцессорларды  және  құралдарды 

үйретуден,  студенттердің  танымдық  және  ойлау  қабілеттерін  арттыру, 

олардың  творчествалық  тұлғасын  дамыту,  таңдаған  қызметтері  бойынша 

микроэлектрониканы  қолдану  негізінде  мәселелерді  ӛзіндік  шешу 

мүмкіндіктерінен тұрады.  

 

1.2. Пәнді үйренудің  мақсаты   

«Деректерді  талдау»  пәнінің  оқытудың  мақсаты    микорпроцессорлық 

жүйелердің 

негізгі 


элементтерін 

үйрену

микропроцессорлық 

бақылаушылардың  құрылу  құрылымдарын  меңгеру,  микропроцессорлық 

жүйелердің бағдарламалық-техникалық кешендерін құру принциптерін және 

бағдарламалау негіздерін меңгеру болып табылады.  

 

1.3.Пәнді оқу нәтижесінде студент міндетті:  

 Пәнді меңгеру нәтижесінде студент міндетті:  

1.Микропроцесорлық  кешендердің  БИС  және  СБИС  салыстырмалы 

мінездемелерін  және  принциптерін  қалыптастыру,  микропроцессорлық 

жүйелерді  құру  үшін  қолданылатын    микропроцессорлық  құралдардың 

қазіргі 

заманғы 


бір 

кристалды 

және 

модельді кешендерін, 

микропроцессорлық  кешендерді  құруға  тәсілдерді,  кешен  модулінің 

функционалды 

атауларын 

және 

оларды 


бағдарламалауды, 

микропроцессорлық 

жүйелерді 

жобалаудың 

негізгі 

этаптарын, 

микропроцессорлық  кешендерді  таңдауға  әсер  ететін  факторларды  ,  кросс 

құралдардағы  аппараттық  және  бағдарламалық  құралдарды  дайындау 

ерекшеліктерін білу.  

2.  Микропроцессорлық    жүйелердің  аппараттық  және  бағдарламалық 

құралдарды  жобалау  кезінде  микропроцессорлық  кешендердің  сипаттама 


 

 модульдерінің  жүйелерін  тәжірибелі  қолдануды  білу,  таңдалған  жобалау 

критерияларына  сәйкес  функцияларды  тарату  алгоритмдерін  және  жүйе 

құрылымдарын 

таңдау 


кезінде 

ӛзіндік 


шешім 

қабылдай 

білу, 

микропроцессорлық    модульді,  сақтау  жүйесін,  техникалық  тапсырмалар талаптарынан  шыға  отыра  микропроцессорлардағы  интерфейсті  жобалау, 

жүйе  құрылымының  талдауына,  тапсырмалар  қоюға    және  оңтайландыруға, 

аппараттық  және  бағдарламалық  құралдар  бойынша  құжаттарды  дайындау 

кезінде стандарттарды қолдану.  

3.  Микропроцессорлық  техника  құралдарының  даму  тенденциялары  және  

жағдайы, микропроцессорлардың құрылымдарының даму бағыттары, сақтау 

қабілеті,  микропроцессорлық  кешендердің  периферилік  адаптерлерді  және 

басқа модельдер туралы мәлімет білу. 

 

1.4. Методология 

«Деректерді талдау» пәні. Сабақтар бекітілген несиелік сағаттар кӛлемі 

бойынша    бекітілген  кестеге  сәйкес    жүргізіледі.  Барлық  қарастырылған 

несиелер:  2  (1  аудиторлық  сағат  тәжірибелік  сабақ,  1  аудиторлық  сағат 

тәжірибелік сабақ және аптасына СОӚЖ 2 аудиторлық сағат). Оқыту процесі 

кезінде білімді бақылау бақылаудың екі рейтенгінен кейін жүзеге асырылады 

(оқу  семестрінің  ортасында  және  соңында)  қортынды  бақылау  емтихандық 

сессия кезінде жүргізілетін емтихан болып табылады.  

Оқыту  процесінің  негізгі  бӛлігі    арнайы  сағаттарда  жүргізілетін 

студенттердің ӛзіндік бақылау жұмысы болып табылады. (СӚЖ,СОӚЖ) 

Студенттердің  ӛзіндік  жұмысы  оқытушыдан  алған  тек  теориялық 

материалдарды  оқу  және  тапсырмаларды  орындау  ғана  емес  сонымен  қатар 

ЭВМ  оларды  міндетті  түрде  тарату  болып  табылады.  Ӛзіндік  оқудың 

тиімділігі жүргізілетін бақылау жұмыстарымен бағаланады.  

Тәжірибелік  және  зертханалық  жұмысты  және  тапсырмаларды  таңдау 

және құру осы облыс бойынша нақты мәселелерді қамтуы тиіс.   

1.5.  Пән  пререквизиттері:  «Деректерді  талдау»  курсын  оқу  үшін  мына 

пәндерді  білу  қажет:  «Информатика»,  «Физика»,  «Электроника», 

«Бағдарламалаудың 

технологиясы», 

«Объективті-бағдарлануды 

бағдарламалау», 

«Технологиялық 

процестерді 

автоматизациялау», 

«Ақпараттың қолданбалы теориясы» және «Есептеуіш машиналар, жүйелер».   

1.6. Пәннің постреквизиттері: Осы пән бойынша білім арнайы негізгі пәнді 

оқыту   үшін қажет.  

 

 

  

 

  

 2.

 

Курстың тематикалық-күнтізбелік жоспары  

 

№  Тақырып атауы  Дәріс 

Лабор. 

жұмыс 

СОӚЖ  СӚЖ 

Базалық микропроцессорлық жүйелердің құрылымы  

Микропроцессор архитектурасы Сақтау жүйелер ұйымдастыру  

Енгізу-қортынды жүйелерін ұйымдастыру  

Перифериялық құраладар 

Бір кристалды микробақылаулар 

Кіріктірілген микропроцессорлар жүйесін 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

Микропроцессорлық жүйелердің ӛндірістілігін 

арттыру әдістері  

Микропроцессорлық құралдарды және 

жүйелерді түзету үшін аппаратуралар  10  Басқару жүйесінің бағдарламалық-техникалық кешендері  

11  Қортынды  

15 

15 

30 

30 

 

 

3. Сабақ тақырыбы және оның мазмұны Микропроцессорлық жүйелердің базалық құрылымы 

Мазмұны:  Жүйе  модульдерінің  құрамы:  микропроцесті  модуль,  зерде 

жүйелері,  енгізу-қортынды  құралдар.  Микропроцессорлық  құралдардың 

негізгі  кластары.,  микропроцессорлар,  микробақылаулар,  интегралды 

процессорлар,  сигналдарды  қайта  дайындау  процессорлары.  Жүйелік 

шинасы,  жүйедегі  интерфейс  сипаттамасы.  Ішкі  ортаның  негіздерімен 

алмасуы. 

Мекен-жайлардың 

және 


негіздердің 

шиналарын 

буферизациялау 

және 


демультиплексалау. 

Микропроцессорлық 

жүйелерді дайындаудың негізгі этаптары. Команданың конвейрі түсінігі. 

RICS  жәнеCISC  архитектурасы.  Виртуальды  бӛлу.  Бесінші  ұрпақ 

микропроцессорлары.  Мекен-жайдың  генерациясын  шектеу.  Команданы 

таңдау алдындағы оңтайландыру. Ӛндірістік мониторингі. Процессорлар 

жұмыстарының жүйелік режимі.  Микропроцессорлар архитектурасы 

Мазмұны: Микропроцесорлардың бағдарламалық моделін тіркеу, оларды 

қазіргі  заманғы  бір  кристалды  микропроцессорлар  мысалында 

иллюстрациялау    түсінігі.  Микропроцессорларда  оларды  дайындау. 

Машиналық  цикл.  Жүйелер  модульдерін  синхронизациялау  және 

лақтыру.  Зерде жүйесін ұйымдастыру 

Мазмұны:  Модульді  зердені  ұйымдастырудың  ерекшеліктері.  Мекен-

жайдың дешифрациясы. Адрестік кеңшілікті бӛлу. Жүйелерде негіздерді 

және команданың  кэш-зерделерін қолдану. Жүйелерде зерделерді ӛсіру.  


 

 

Енгізу-қортынды жүйелерді ұйымдастыру  

Мазмұны:  Периферилі  құралдармен  ақпараттарды  алмасу  режимі. 

Периферилі  құралдардың  порттарын  адресациялау  және  басқарушылық 

сигналдарды  қалыптастыру.  Енгізу-қортынды  паралельді  және  алдағы 

таратылған  хаттамалардың  мысалдары.  Негіздермен  бағдарламалық-

басқарушылық алмасу. Квитировиялаумен негіздермен алмасу. Бӛлумен 

алмасуды  ұйымдастыру.  Бӛлу  бақылаушылары.Зердеге  тіке  қол 

жеткізумен алмасу. Зердеге тіке қол жеткізуді бақылаушылар.  Периферилік құрал  

Мазмұны:  Периферилік  құрал  классификациясы.  Қолданушымен 

байланыс  үшін  құрал.  Басқару  объектілерімен  байланыс  құралы. 

Аналогты ақпараттарды дайындау және енгізу.  Бір кристалды микробақылаушылар  

Мазмұны: Қортынды модель. Процессорлық ядро түрлері. Перифрейлік 

құрал. Команда жүйесінің сипаты. Бағдарламаның және негіздердің ішкі 

зердесімен интерфес ерекшеліктері. Коммуникациялық 

микробақылаушылар. Микропроцессорлық бақылаушылар және 

жүйелер.   Құрылған микропроцессорлық жүйелерді бағдарламалық 

қамтамасыз ету  

Мазмұны:  Бағдарламалық  қамтамасыз  ету  құрамы.  Алгоритмдер 

сипаттау  тілі.  Бағдарламалау  тілін  таңдау.  Бағдарламалық  қамтамасыз 

ету сапасы және нақтылығы. Бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау 

процесінің  моделі.  Аппараттық  және  бағдарламалық  құралдар 

арасындағы  компромисстер.  Модульді  бағдарламалау  құралы  секілді 

бағдарламаша.  Микропроцессорлық  бақылаушыларда  және  жүйелерде 

типтік функцияларды тарату.  Микропроцессорлық жүйелердің ӛндірістілігін арттыру әдістері  

Мазмұны:  Математикалық  сопроцестерді  қолдану.  Сопроцестер 

құрылымы  және  жүйенің  орталық  процессорымен  қарым-қатынасы. 

Мультимикропроцессорлық 

жүйелер. 

Мультимикропроцессорлық  

жүйелерді  ұйымдастыру  үшін  микропроцессордағы  құрылған  құралдар. 

Ақпаратпен алмасу режимі.    Микропроцессорлық құралдарды және жүйелерді дұрыстау үшін 

аппаратура  

Мазмұны:  Дұрыстау  құралдарының  құрамы.  Жүйелік  бағдарламалар: 

монитор, редактор, ассемблер, жоғарғы деңгейдегі тіл компиляторы. Ішкі 

схемалық  эмулятор,  логикалық  анализатор,  сигнатуралық  анализатор. 

Микропроцессорлық  жүйелерді  бағдарламалық  қамтамасыз  етуді 

жобалаушы  кросс-құрал.  Құрамы,  кросс-құрал  сипаттамасы  және 

мүмкіндігі.  Бағдарламалық  және  аппараттық  құралдарды  дұрыстау 

дәйектілігі. Командалық дұрыстауды ұйымдастыру.  

10 

Басқару жүйесінің бағдарламалық-техникалық кешені  

Мазмұны: АСУ ТП бағдарламалық-аппараттық кешен. Басқару жүйесінің  

 қазіргі  заманғы  микропроцессорлық  құрылымының  және  құрылуының 

принциптері. Негізгі техникалық сипаттамалар және қолдану аясы. Типті 

автоматизациялық 

басқару 


жүйесі.Қазіргі 

заманғы 


бӛлінген 

микропроцессорлардың басқару жүйесін  бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Басқару  жүйесінің  микропроцессорларын  бағдарламалық-техникалық 

құралдарының  нақтылығын  қамтамасыз  ету  әдістері.  ММІ  негізгі 

талаптары-ПО дайындаудағы технологиялар.  

 

4. Тәжірибелік сабақтар жоспарлары  

Апта 

№ 

Сабақ тақырыптары және оның мазмұны 

1-3 


№1 Тәжірибелік сабақ. 3 сағат тригерр және тіркеушілер.  

Тізбектік  логика.  RS-тригерра.  Уақытша  диаграмма.    JK-

тригерр.  D-тригерра.  T-тригерра.  Тригерлер  шындылығының 

бос таблицалары.  

1 Зерханалық жұмыс.  Логикалық схемаларды синтездеу және зерттеу.  

5-6 


2 Тәжірибелік сабақ Дешифраторлар және шифраторлар  

7-8 


2 Зертханалық жұмыс. Тіркеуші операцияларды зерттеу 

3 Тәжірибелік жұмыс. Мультиплексорлар және демультиплексорлар 

10-11 


3 Зертханалық  жұмыс DEBUG кӛмегі бойынша ОЗУ зерттеу  

12 


4 Тәжірибелік жұмыс  Счетчиктер  

13-15 


5 Тәжірибелік жұмыс Сумматорлар  

 

Қортынды  

 

 

5. Студенттің оқытушымен орындайтын ӛзіндік жұмысының сабақ жоспары (СОӚЖ) 

№ 

Тапсырмалар Сабақты ӛткізу 

түрі 


Әдістемелік нұсқаулар 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Ӛлшеу жүйелерден 

Scada-жүйеге 

дейін 

қазіргі 


заманғы 

құралдарды 

автоматизациялауға 

аналиткалық талдау 

Реферат 

Дәрісте оқылған 

материалдарға сүйене 

отырып,  

құралдарды 

автоматизациялауға 

аналиткалық талдау жасау.

 

[2] - 86- 97 б., 101 – 125б.  

2,3  Ethernet 

ЛВС 

ұйымдастыру бойынша  техникалық 

құралдар  құрылымын 

дайындау. 

Жеке 


тапсырмалар 

Берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып, 

Ethernet 

ЛВС ұйымдастыру бойынша 

техникалық құралдар 

құрылымын дайындау

.  


[2] - 98- 100 б., 

105-111 б.,  

[7]-114- 129 б.  


 

10 


 

4,5  S-net  жазықты  жүйе 

ұйымдастыру 

бойынша  техникалық 

құралдар  құрылымын 

дайындау. 

Жеке 

тапсырмалар Берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып, S-net 

жазықты жүйе 

ұйымдастыру.  

[3]-156- 204 б.  

6,7  Бағдарламаларды 

тестілеу 

және 


құжаттандыру 

және 


дайындау 

үшін 


құралды бағдарламалы 

кешен.  


Тест 

Берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып, 

бағдарламаларды 

тестілеуді және 

құжаттандыруды үйрену.  

[3]-206- 231 б.  

Бақылаушы үшін 

бағдарлама 

құрылымы.  

Жеке 


тапсырмалар 

Бақылаушы үшін 

бағдарлама құрылымын 

берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып құру.  

[3]-242- 250 б.  

Бағдарламалық блогтардың түрлері.  

Реферат 


Бағдарламалық 

блогтардың түрлерін 

берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып құру.  

[2] -102- 106б.  

10 


Логикалық 

операциялар: 

таймерлерді, 

счетчиктарды  

дайындау. 

Реферат 


Логикалық операциялар: 

таймерлерді, 

счетчиктарды  берілген 

әдебиеттерге сүйене 

отырып құру.  

[3] -328 - 335 б.  

11 

Қайта 


құру,    

арифметика 

және 

шартты  қайта  ӛту операциялары.  

Жеке 


тапсырмалар 

Қайта құру,

 

 арифметика және шартты қайта ӛту 

операцияларын

 берілген 

әдебиеттерге сүйене 

отырып құру.  

[3]-335- 341 б.  

12 

Аппаратураларды  параметрлеу 

және 


бағдарламалық құру.  

Реферат 


Аппаратураларды  

параметрлеу және 

бағдарламалық құру 

туралы түсінік білу.  

[2]-148- 153 б. 

[3]341- 346 б.  

13 

Аналогты модульдерді 

параметрлеу, 

аналогты 

сигналдарды 

дайындау. 

Жеке 


тапсырмалар 

Берілген әдебиеттерге 

сүйене отырып,

 

аналогты модульдерді параметрлеу, 

аналогты сигналдарды 

дайындау. 

[2]-218 -255 б.  

14 

MPI–интерфейс негізінде 

гомогенді 

коммуникациялар 

Дискуссия, 

топтық және 

жеке жоба жасау. 

MPI–интерфейс

 

туралы түсінік білу.  

[2]–255-267 б.  

 

 

 

 


 

11 


 

6. СӚЖ үшін тақырыптар (сұрақтар)  

 

1.Ӛлшеу  жүйелерден  Scada-жүйеге  дейін  қазіргі  заманғы  құралдарды 

автоматизациялауға 

аналиткалық 

талдау 

(бағдарламалаушы бақылаушылардың  отбасы,  процестерді  визиуалдау  жүйелері,  операторлар 

станциялары, ӛлшеу құралдары, ӛнкәсіптік коммуникация жүйелері, газ және 

сұйық анализаторлары, инжининг жүйесі, Scada-жүйе) .  

2.  Микропроцессорлық  жүйелерді  бақылау  және  басқару  техникалық 

құралдарының құрылымын дайындау.  

3.  Ethernet  ЛВС  ұйымдастыру  бойынша  техникалық  құралдар  құрылымын 

дайындау.  

4.  SINEC  L2  жазық  жүйесін  ұйымдастыру  бойынша  техникалық  құралдар 

құрылымын дайындау.  

1.  Датчиктердің  аналогты  және  дискретті  сигналдарын  масштабтау  және 

параметрлеу.  

2.  Бағдарламаларды  тестілеу  және  құжаттандыру  және  дайындау  үшін 

құралды  бағдарламалы  кешен.  Бақылаушы  үшін  бағдарлама  құрылымы. 

Бағдарламалық  блогтардың  түрлері.  Логикалық  операциялар:  таймерлерді, 

счетчиктарды    дайындау.  Қайта  құру,  арифметика  және  шартты  қайта  ӛту 

операциялары.  

3. Символды бағдарламалау. Бағдарламалық бӛлу блоктарын бағдарламалау. 

Жүйелік ақпараттарды талдау. Қателерді іздеу.   

4.  Аппаратураларды    параметрлеу  және  бағдарламалық  құру.  Аналогты 

модульдерді  параметрлеу,  аналогты  сигналдарды  дайындау.  Жүйелі 

ақпараттарды талдау. Қатені іздеу.  

5. Scada-жүйе меңгеру  

 

6.1. Материалдарды оқыту  және тапсырмаларды орындау тәртібі 

(СӚЖ) 

 

№  Сабақ тақырыбы  

Тапсырма 

түрлері  

Орындау 

формалары  

Бақылау 

формалары  

Макс.балл  

Логикалық схемаларды 

синтездеу 

және 

зерттеу   

қорғау  


тапсырманы 

тексеру  

15 Тіркеу операцияларын 

зерттеу  

 

қорғау  


тапсырманы 

тексеру 


15 

DEBUG кӛмегімен ОЗУ зерттеу  

 

қорғау  тапсырманы 

тексеру 


15 

 

  

12 


 


  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал