Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

 «Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

«Инновациялық менеджмент» пәні бойынша  «050507 «Менеджмент»»  мамандығы

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2012 ж.  

 

  


 

№ 1 тәжірибелік  сабақ    

 

Ғылыми – техникалық прогресспен және инновациялық процесстерді басқарудың 

теориялық негізі 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

1.

 Инновациялық менеджменттің негізгі түсінігі: инновация 

2.

 Процесс 

3.

 Прогресс. 

 

№ 2 тәжірибелік  сабақ    Ғылыми – техникалық прогресспен және инновациялық процесстерді басқарудың 

теориялық негізі 

 

1.

 Инновация классификациясы. 

2.

 Инновациялық менеджменттің ұйымдық құрылымы. 

 

№ 3 тәжірибелік  сабақ 

Инноватика теориясының қалыптасуы және онын қазіргі кездегі концепциялары 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

1.

 Стратегияның мәні және оны әзірлеу. 

2.

 Инновациялық стратегияны таңдау әдістері. 

3.

 Әзірлемелер  мен зерттеулердің басым бағыттарын таңдау. 

4.

 Негізгі түсінік 

 

№ 4 тәжірибелік  сабақ 

Инноватика теориясының қалыптасуы және онын қазіргі кездегі концепциялары 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

1.

 Стратегия 

2.

 Капитал 

3.

 Технология 

4.

 Фактор 

 

№5 тәжірибелік  сабақ 

   Мемлекеттік ғылыми – техникалық тәуелсіздік 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

1.

 Инновацялық жобаның түрлері мен олардың ерекшеліктері. 

2.

 Инновациялық жобаларды басқарудағы менеджердің міндеттері мен функциялары. 

3.

 Зерттеушілердің жобаларын басқару ерекшеліктері. 

 

№6 

тәжірибелік  сабақ  

Мемлекеттік ғылыми – техникалық тәуелсіздік 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

4. 

  Негізгі түсінік 

5.

 Моножобалар; 

6.

 Мультижобалар; 

7.

 Мегажобалар. 

 

№7

 тәжірибелік  сабақ  

Инновациялық салада қызмет етуші қҧрылымдардың кӛп тҥрлілігі және 

инновациялық бизнестің тҥрлері 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Инновациялық жобаның тәуекелдер классификациясы. 

2.

 

Инновациялық жобаның тәуекелдігін басқарудың негізгі амалдары. 3.

 

Негізгі түсінік  

№8

 тәжірибелік  сабақ

 

Инновациялық салада қызмет етуші қҧрылымдардың кӛп тҥрлілігі және 

инновациялық бизнестің тҥрлері 

Тәжірибе сабақтың жоспары

 

1. 

Тәукел 


2.

 

Жоба 3.

 

Демография  

№9

 тәжірибелік  сабақ

 

Инновациялық және технологиялық стратегиялар 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Ғылыми мекемелердегі персонал және персоналды ынталандыру. 

2.

 

Кадрлық жоспарлау. 3.

 

Оптималды жұмыс уақытын таңдау. 4.

 

Негізгі түсінік  

№10

 тәжірибелік  сабақ

 

Инновациялық және технологиялық стратегиялар 

Тәжірибе сабақтың жоспары 

1.

 Персонал 

2.

 Кадр 

3.

 Ұйым 

4.

 Пирамида 

 

№11

 тәжірибелік  сабақ  

Инновациялық проекттерді басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін 

бағалау. 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Инновациялық жобалардың мақсаттары мен мәселелерін анықтау. 

2.

 

Жоба бойынша жұмысшылардың жоспарын, мерзімдерін талдау. 3.

 

Негізгі түсінік 4.

 

Жоба 5.

 

Инвестиция 6.

 

Бизнес жоспар 7.

 

Венчурлық каптал  

 

№12 тәжірибелік  сабақ  

Инновациялық қызметті қолдаудың дҥниежҥзілік тәжірибесі 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Венчурлық қызметтің түсінігі, мәні. 

2.

 

Венчурлық қаржыландыру түрлері.  3.

 

Негізгі түсінік 4.

 

Венчурлық қызмет 5.

 

Венчурлық компания 6.

 

Идея 7.

 

Капитал  

№13

 тәжірибелік  сабақ 

Шағын инновациялық бизнестің тҥрлері 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Кәсіпорынның  инновациялық қызметін жобалауды басқаруды шешу жолдары  

2.

 

ҒЗТЖ – кәсіпорынның ӛндіріс тиімділігін жетілдіру құралы есебінде 3.

 

Негізгі түсінік 4.

 

Инновация 5.

 

Кәсіпкерлік  

№14

 тәжірибелік  сабақ

 

Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясын талдау. 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Әртүрлі салалардағы кәсіпорындардың инновациялық қызметтерінің жағдайы 

2.

 

Қазақстан Республикасының индустриялық дамуы.  

№15

 тәжірибелік  сабақ 

Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясын талдау. 

Тәжірибе сабақтың жоспары

  

1. 

Негізгі түсінік 

2.

 

Индустрия 3.

 

Стратегия  

Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер:  

 

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -  

    банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с 

2.Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.-   

   Киев,1998.- 264с 

7.

 Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - 

Алматы Экономика,2001. -158 

8.

 

Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с. 9.

 

Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с 

10.


 

Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005 

 

Қосымша әдебиеттер: 

 

1.Перлаки И.Нововведения в организациях М:Экономика,1981 – 144с 

2.Балабанов И.Т.Иннавационный менеджмент – Спб:Питер,2001- 304 

3.Иванова Н Финансовые механизмы научно – технической  

   плотники.Проблемы теори и практики управления. - 1997№5С78-83 

4. Кембаев Б.А. Айтмағамбетов Р.М. Ордабаева С.И. Динамика научно – технического 

потенцияла.  Алматы, 2001- 74с. 

5. Борис Санто. Иновация - бұл экономиканы дамыту негізі ретінде. Москва, 1990 – 296 б.   

6. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. Москва, 1985 – 366 с.   

7. Ансофф И. Стратигическое управление. Москва, 1989 – 519 с.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы

 

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ҤШІН 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  

 

  

 

«Инновациялық менеджмент» пәні бойынша  «050507 «Менеджмент»»  мамандығы

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012ж. 

 

 


 

 

№1 Тапсырма(СОӚЖ) ӛткізу мерзімі 1-2апта 

“ Инновациялық қызметті және ҒТҤ басқарудағы теориялық негізі” тақырыбына 

талқылау. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Берілген сұрақтар бойынша ауызша сұрау жолымен әдебиеттерден ұсынылған тақырыптар 

бойынша ӛткен лекциялық материалдарды қайта қарау. 

1 Инновациялық менеджмент түсінігі. 

2 Инновациялық үрдістің мәні. 

3 Инновациялық қызметтің түрі. 

4 Инновациялық түсінігі. 

5 Инновациялық ӛнім мәні. 

6 Инновация және нарықтық сұраныс 

7 П. Друкер бойынша инновацияның 7қайнар кӛзі. 

8 Технология түрлері 

9 Қазіргі жағдайдағы технологияның ерекшеліктері 

10 Инновациялық үрдістің белгілері бойынша классификациялық жаңашылдық енгізі. 

11 Құру мен қолдану сферасы бойынша классификациялық инновация 

12 Жаңашылдық енгізуді ӛткізудің факторлары. 

     Стунденттер сұрақтарға жеке жауап береді. 

      Жауаптар мәлімет формасында беріледі-теорилық нұсқау,тұжырымдар терминдері,т.б. 

негізінде. 

      Әрбір сұраққа 10 мин жауап беру қарастырылады. 

      Талқылау түрінде жүргізілетін жауаптардың қорытындысын жасауға 10 мин. беріледі. 

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

-

 жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану. 

                               

№2 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 3-4 апта 

 

  «Инновациялық менеджменттің қҧрылуы және оның қазіргі кездегі қағидалары» тақырыптары бойынша рефераттарды талқылау. 

 Мазмҧндық бӛлімі: 

Келесідей тақырыптар бойынша рефераттарды талқылау: 

1 И. Шумпетер мен М.Кондратьевтің үлкен технологиялық циклдерінің консепциясы  

2 Инновациялық теория аумағында Б.Тисе,Зомбарт ғалымдарының зерттеулері 

3 Инновациялық теория аумағында К.Фримэннің,П.Друкердің,Б.Сантоның зерттеулері 

4 Инновацияны жүйелік сипаттаудың әдістемелігі(«Фраскати басқаруы») 

5 Солоу,Е.Домард,Р.Хароод моделдері 

6 Технологиялық  ӛзгерістерге әлеуметтік экономикалық институттардың әсері. 

Берілген тақырыптарға сәйкес студенттер рефератты жеке дайындайды және баяндайды. 

Реферат мазмұны мәлімет формасында баяндалады- теорилық 

нұсқау,тұжырымдар терминдері,т.б. негізінде. 

Әр бір рефератты баяндауға 10минут беріледі. 

Әр бір реферат бойынша студенттердің баяндаушыларға және баяндаушылардың жауабы 

түрінде талқылау жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін рефераттарды қорғауға 10минут беріледі.    

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 

тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) -

 

ойды анық жеткізе білу (1 балл) -

 

қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) -

 

жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану.  

№3 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 5-6 апта 

«Экономикалық дамудағы технологиялық тәртіп»тақырыбы бойынша жағдайлық 

есептерді шешу. 

Мазмҧндық бӛлімі: 

Келесідей проблемалар бойынша қысқаша аналитикалық шолуды құру. 

1 Материалдық ӛнімнің ӛндірістік технологиясы 

2 Энергетикалық ӛнімнің ӛндірістік технологиясы 

Шолудың мазмұны ӛз бетінше анықталады. 

Студенттер тапсырманы 4адамнан тұратын топтар ішінде орындайды. Олардың ішінен 

10минут ішінде хабарлама жасайтын баяндамашылар және баяндама жасаушылардың 

кӛмекшілері таңдалады.Ұсынысқа және қорытындыларға негізделген хабарламаның 

мазмұны мәлімет түрінде баяндалады.10минутқа арналған талқылау әр хабарлама бойынша 

топ ішінде студенттердің баяндамашыларға қоятын сұрағы және баяндамашылардың жауабы 

түрінде жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін –кейстерді талдау қорытындысын шығару үшін 10минут 

беріледі.      

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 

тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) -

 

ойды анық жеткізе білу (1 балл) -

 

қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл)  

№4 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 7 апта 

«Мемлекеттің ғылыми-технологиялық тәуелсіздігі»тақырыбы бойынша жағдайлық 

есептерді шешу. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Келесідей проблемалар бойынша қысқаша аналитикалық шолуды құру. 

3 ҚР мемлекеттік ғылыми-техникалық саясаты 

4 Техника мен ғылыми даму ақпаратының ұлттық ақпараттармен ӛзара байланысы 

5 ҒТҮ және саяси құрылым 

6 Мемлекет деңгейінде ҚР ғылыми техникасын дамытуды басқару 

Шолудың мазмұны ӛз бетінше анықталады. 

Студенттер тапсырманы 4адамнан тұратын топтар ішінде орындайды. Олардың ішінен 

10минут ішінде хабарлама жасайтын баяндамашылар және баяндама жасаушылардың 

кӛмекшілері таңдалады.Ұсынысқа және қорытындыларға негізделген хабарламаның 

мазмұны мәлімет түрінде баяндалады.10минутқа арналған талқылау әр хабарлама бойынша 

топ ішінде студенттердің баяндамашыларға қоятын сұрағы және баяндамашылардың жауабы 

түрінде жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін –кейстерді талдау қорытындысын шығару үшін 10минут 

беріледі.      

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 

тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) -

 

ойды анық жеткізе білу (1 балл) -

 

қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл)  

№5 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 8 апта 

«Инновациялық тҥрі бойынша шаруашылық субъектілердің классификациясы және 

ӛзгермелі сыртқы орта жағдайында олардың нарықтағы мінез-қҧлқын 

талдау»тақырыбы бойынша кестені талқылау. 

 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Инновациялық кәсіпорындардың ұйымдастырушылық құрылымының берілген сызбасы 

бойынша сыртқы ортаның нарықтағы мінез-құлқын ескере отырып,аналитикалық шолу 

жүргізу. 

Шолу мазмұнын ӛз бетінше анықтау.Студенттер жеке шолу жасайды және презентация 

жасайды.  

Әр бір презентацияға 10минуттық баяндау қарастырылады. 

Әр бір презентацияға студенттердің баяндаушыға қойған сұрағы және баяндаушы жауабы 

негізінде сұрақ түрінде 10минуттық талқылау жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін презентацияны қорытындылауға 10минут беріледі. 

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

-

 жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану. 

 

№6 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 9-10 апта 

«Фирманың ӛндірістік қызметтегі инновацияның рӛлі мен орны» тақырыбын 

талқылау және мәселені шешу. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

А. Берілген сұрақтар бойынша ӛткен материалдар, тақырыптар бойынша ұсынылған 

әдебиеттерді ауызша сұрау арқылы қайта қарастыру. 

1 Технология деңгейін бағалау түрлері. 

2 Трансферт технология түсінігі және ерекшеліктері. 

3 Франчайзингтің сипатты белгілері. 

4 Франчайзинг түрлері 

5 Форфейтингті жүзеге асыру әдістері. 

6 Нау-хау патент және лицензия арасындағы айырмашылық. 

Студенттер сұрақтарға жеке жауап береді.Жауаптар мәліметтер түрінде жүргізіледі негізгі 

теоретикалық жағдай,тұжырымдама,терминдер және т.б. 

Әрбір жауапқа 5 минут беріледі.Талқылау түрінде жүргізілетін жауаптарды қорытындылауға 

10 минут беріледі. 

Б. Мәселені шешу.(2-3) 

Студенттер жеке мәселелерді шешеді.Алынған нәтижелердің мазмұны мәселелерді шешу 

мәліметтер түрінде баяндалады-негізгі қолданылған формула,нәтижелердің және есептердің 

реттілігі. 

Әр бір мәселені шешуге 10-15минут беріледі. 

Барлық есептерден алынған нәтижелер жарияланады,оған 3-5минут беріледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін тапсырманы қорытындылауға 5минут беріледі. 

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

-

 жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану. 

     -   тапсырманы ӛткізу мерзімі.  

№7 Тапсырма(СОӚЖ) 

ӛткізу мерзімі 11 апта 

Кейсті талқылау тақырыптары «Инновация-технологиялық стратегиялар» 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

1 Кейс «Патиенттік формалардың стратегиясы» 

2 Кейс «Эксплеренттік фирманың стратегиясы» 

3 Кейс «виоленттік фирманың стратегиясы» 

4 Кейс «Коммутанттық фирманың стратегиясы» 

5 Кейс «Бостондық консультативтік топтардың стратегиясы» 

6 Кейс «Портфель ҒЗЖ стратегиялары» 

7 Кейс «Инновациялық стандарттарды таңдау» 

8 Кейс «Жаңа ӛнімнің қалыптасуының стратегиясы» 

Студенттер тапсырманы 4адамнан тұратын топтар ішінде орындайды. Олардың ішінен 

10минут ішінде хабарлама жасайтын баяндамашылар және баяндама жасаушылардың 

кӛмекшілері таңдалады.Жауаптардың мазмұны мәлімет формасында баяндалады-

тұжырымдалған қорытындылар мен ұсыныстар. 

Әр бір реферат бойынша студенттердің баяндаушыларға және баяндаушылардың жауабы 

түрінде талқылау жүргізіледі. 

Талқылау түрінде жүргізілетін кейстерді шешуге 10минут беріледі.    

      Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

 

№8 Тапсырма(СОӚЖ) ӛткізу мерзімі 12 апта 

«Инновациялық технологияның бағдарламасы мен  жобасын  инвестициямен 

қызықтыру»тақырыбын талдау. 

Мазмҧндылық бӛлімі: 

Берілген сұрақтар бойынша ӛткен материалдар, тақырыптар бойынша ұсынылған 

әдебиеттерді ауызша сұрау арқылы қайта қарастыру. 

1 Инвестицияның және инновацияның тиімділігінің түсініктемесі 

2 Инвестициялық тартымдылықтардың факторлары 

3 Инвестициялық тартымдылық салаларының ерекшеліктері 

4 ішкі корпоративтік инвестициялық тартымдылықтың мінездемелік белгілері. 

5 Инвестициялық тартымдылық критерийлері 

6 Меншік капитал құнының,тартылған капитал құны және капитал құнының инвестициялық 

тартымдылыққа әсері. 

7 Инновациялық технологияны қаржыландыру 

8 Инновациялық жобалаудың тиімділігінің экономикалық есеп әдістемесі. 

Студенттер сұраққа жеке жауап береді. 

Жауаптар мәлімет формасында беріледі-теориялық нұсқау,тұжырымдар термині т.б. 

Әр бір сұраққа 7минут жауап беру қарастырылады.Талқылау түрінде жүргізілетін 

жауаптардың қорытындысын жасауға 8минут беріледі. 

Бағалау балына мынадай талаптар қойылады: 

-

 тұжырымдамалардың анықтылығы (1 балл) 

-

 ойды анық жеткізе білу (1 балл) 

-

 қорытындылар мен ұсыныстарды жеткізе білуі (1 балл) 

-

 жаңа қосымша әдебиеттерді пайдалану. 

 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет