Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесініңжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата22.04.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Инновациялық 

проекттерді 

басқару 

және 

инновациялардың 

экономикалық 

тиімділігін бағалау. 

Дәріс жоспары: 

1.Инновациялық  жобалардың  мақсаттары  мен 

мәселелерін анықтау. 

2.Жоба  бойынша  жұмысшылардың  жоспарын, 

мерзімдерін талдау.

 

Инновациялық жобалардың 

мақсаттары 

мен мәселелерін анықтау. 

Жоба 


бойынша 

жұмысшылардың 

жоспарын, 

мерзімдерін 

талдау. 

Негізгі түсінік 

Жоба 

Инвестиция Бизнес жоспар 

Венчурлық каптал Инновациялық қызметті қолдаудың 

дҥниежҥзілік тәжірибесі 

Дәріс жоспары: 

1.Венчурлық қызметтің түсінігі, мәні. 

2.Венчурлық қаржыландыру түрлері.

 

Венчурлық қызметтің 

түсінігі, мәні. 

Венчурлық  қаржыландыру 

түрлері.  

Негізгі түсінік 

Венчурлық қызмет 

Венчурлық компания 

Идея 


Капитал Шағын инновациялық бизнестің тҥрлері 

Дәріс жоспары:  

1.  Кәсіпорынның    инновациялық  қызметін 

жобалауды басқаруды шешу жолдары  

2.    ҒЗТЖ  –  кәсіпорынның  ӛндіріс  тиімділігін 

жетілдіру құралы есебінде

 

Кәсіпорынның  инновациялық 

қызметін 

жобалауды 

басқаруды 

шешу жолдары  

  ҒЗТЖ – кәсіпорынның 

ӛндіріс тиімділігін 

жетілдіру құралы есебінде 

Негізгі түсінік 

Инновация 

Кәсіпкерлік Қазақстан республикасының 

индустриалды-инновациялық 

даму 

стратегиясы.  

Дәріс жоспары: 

1. 

Әртүрлі  салалардағы  кәсіпорындардың инновациялық қызметтерінің жағдайы 

2.  Қазақстан  Республикасының  индустриялық 

дамуы.

 

Әртүрлі салалардағы 

кәсіпорындардың 

инновациялық 

қызметтерінің жағдайы 

Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық дамуы. 

Негізгі түсінік 

Индустрия 

Стратегия  

9. СОӚЖ жҥргізу графигі 

 

Р/н  


№ 

СОӚЖ  тапсырмасы 

СОӚЖ ӛткізу формасы 


Кҥндізгі оқыту 

Инновациялық менеджменттің негізгі түсінігі. Инновация классификациясы. 

Инновациялық менеджменттің ұйымдық 

құрылымы. 

Баяндама 

Стратегияның мәні және оны әзірлеу. Инновациялық стратегияны таңдау әдістері. 

Әзірлемелер 

 

мен 


зерттеулердің 

басым 


бағыттарын таңдау 

Реферат 


қорғау 

Басқаруда  ескерілетін  табиғат  пен  қоғам  заңдары. Басқарудағы  табиғат  пен  қоғам  заңдарын  қолдану 

механизмдері 

Жазбаша 

Инновацялық  жобаның  түрлері  мен  олардың ерекшеліктері. 

Инновациялық 

жобаларды 

басқарудағы 

менеджердің міндеттері мен функциялары. 

Зерттеушілердің 

жобаларын 

басқару 


ерекшеліктері. 

Ӛзіндік жазбаша жұмыс 

Функцияның  мәні  мен  мағынасы.  Функцияның классификациясы,  басқару  құрылымын  анықтау. 

Құрылымдық  ұйым  жүйесін  басқарудың  объективті 

қажеттілігі.  

Бақылау жұмысы 

Инновациялық жобаның 

тәуекелдер 

классификациясы. 

Инновациялық 

жобаның 

тәуекелдігін 

басқарудың негізгі амалдары. 

Эссені қорғау 

Экономикалық  мінез-құлық  психологиясы.  Нарық субъектісінің  психологиясы.  Тұлға  құрылымының 

психологиясы, 

жеке 

меншіктің, бизнесмен, 

акционердің, жалданбалы жұмысшы, делдалдың .  

Жазбаша жұмыс 

 Бизнес-менеджмент  түсінігі.  Менеджмент  кәсіби 

қызмет  түрі  ретінде  және  компанияны  ұйымдастыру. 

Менеджменттің  мақсаты  мен  міндеттері,  менеджер 

және оның функциялары..  

 

Ӛзіндік жұмыс Ғылыми 


мекемелердегі 

персонал 

және 

персоналды ынталандыру. Кадрлық жоспарлау. 

Оптималды жұмыс уақытын таңдау. 

 

Ауызша сұрау Инновациялық  жобалардың  мақсаттары  мен 

мәселелерін анықтау. 

Жоба  бойынша  жұмысшылардың  жоспарын, 

мерзімдерін талдау. 

 

Кейс «Жұмыстың  оңай  орындалуы»  жағдайды  талдау. 

Талқылауға  арналған  сұрақтар:  басқарушы  мен 

бағынушы арасында қандай мақсатты жағдай, мақсатты 

коммуникациялық тиімділік жоқ?  

Реферат 


қорғау 

Венчурлық қызметтің түсінігі, мәні. Венчурлық қаржыландыру түрлері.  

Негізгі түсінік 

 

Ауызша сұрау Кәсіпорынның 

 

инновациялық қызметін 

жобалауды басқаруды шешу жолдары  

  ҒЗТЖ – кәсіпорынның ӛндіріс тиімділігін 

жетілдіру құралы есебінде 

Негізгі түсінік 

 

Кейс Банктердегі стратегиялық менеджмент. Құнды қағаздар 

стратегиялық менеджмент институты ретінде.  

 

 Эссені қорғау 

Кәсіпорынның  қаржы  ресурсының  мәні,  құрамы, құрылымы.  Қаржы  ресурстарын  басқару.  Қаржы 

ресурстарын басқару тиімділігін арттыру.  

 

Коллок 


виум 

Экономика  мен  бизнестегі  тәуекелділік  ұғымы. Тәуекелділікті  басқару  жүйесі.  Тәуекелділік  түрлері: 

ӛндірістік, қаржылық, жергілікті.  

Баяндама 

Жоспарлаудың  мәні  мен  қағидалары.  Стратегиялық жоспарлау.  Жоспарды  жасау  тәсілдері.  Жоспарлаудың 

мазмұны мен міндеттері. Ұзақ мерзімді жоспарлау. 

Реферат 

қорғау 


«Кәсіпорынның ұйымдық  құрылымын жетілдіру»  атты 

іскерлік ойын. Мақсаты: кеңес берушімен ұсынылатын 

Жазбаша 


және  қолда  бар  құрылым  нұсқаларын  салыстырмалық 

талдау  және  оқу  негізінде  кәсіпорынның  ұйымдық 

құрылымын жетілдіруге бағытталған басты анықтама.  

Мотивация  мәні  мен  анықтамалары.  Мотивацияның алғашқы  теориялары.  Қазіргі  кезеңгі  мотивация 

теориялары.  

Ӛзіндік жазбаша жұмыс 

Фирма  ішілік  бақылау  түсінігі.  Фирма  ішілік  бақылау қызметінің объективтік қажеттілігі. Бақылау процесі. 

Басқарушылық бақылау формалары мен функциялары.  

Бақылау жұмысы 

Қазақстан  Республикасындағы  салық  менеджментінің қалыптасуы. Салық менеджментінің қағидалары.  

Эссені қорғау 

Фирманың  инновациялық  қызметі.  Инновациялық менеджмент  және  ғылыми-техникалық  саясат.  Жаңа 

ӛнімді жасау мен енгізу. Инновациялық менеджменттің 

ұйымдастырушылық құрылымдары.  

Жазбаша жұмыс 

 

10 


Әлеуметтік-экономикалық  басқарудағ  дағдарыстар. 

Экономикадағы  дағдарыстық  құбылыс  заңдылықтары. 

Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  әлеуметтік-еңбектік 

қатынастар.  

 

Ӛзіндік жұмыс 10 

Жобалар:  мәні  мен  ӛмірлік  цикл.  Жобаларды  басқару 

жүйесі. 

Қазақстан 

Республикасындағы 

жобалық 


менеджмент.  

 

Ауызша сұрау 10 

Топ  түсінігі  және  түрлері.  Топтық  жұмыстың 

кемшіліктері  мен  артықшылықтары.  Топ  тиімділігі. 

Адамдарды басқару және топтарды басқару.  

 

Кейс 


11 

«Тұрғын  үй  сұрағы»  жағдайын  қарастыру.  Жағдайды 

талқылауға  арналған  сұрақтар:  Сайлауға  дейін  тұрғын 

үй сұрағы бойынша қабылданған шешімге  байланысты 

стратегия іске асырылмак?  

Реферат 


қорғау 

11 


Еңбек  қайшылықтарының  мәні,  кӛрсеткіштері,  түрлері 

мен  әлеуметтік  құрылымы.  Еңбек  қайшылықтарының 

пайда болу себебтері мен шешу жолдары.  

 

Ауызша сұрау 12 

Басқарушылық жағдай. «Карьерограмма». 

 

Кейс 


12 

Басқару этикасы. Ұйымдастырушылық мәдениет. Ұйым 

мәдениеті  түсінігі.  Ұйымдастырушылық  құндылықтар. 

Белгі-символдық жүйенің жұмыс жасауы.  

 

 

Эссені қорғау 13 

Қазіргі  кезеңгі  ӛндірістің  белгілері.  Ӛндірістік 

процестің  түрлері.  Ӛндірісті  басқарудың  мақсаты, 

міндеті және функциялары.  

 

Коллок 


виум 

13 


Оперативті басқарудың негізгі функциялары. 

Оперативті басқару қағидалары.  

Реферат 

қорғау 


14 

Ӛнімнің  бәсекеқабілеттілігін  қамтамасыз  етудегі 

сапаның  ролі.  Сапаны  басқару  жүйесі  және  ӛнімді 

сертификациялау.  

Жазбаша 

14 


Жалақы  еңбекті  ынталандыру  формасы  ретінде. 

Отандық 


кәсіпорындардағы 

жалақы 


тӛлеу 

ерекшеліктері. Тарифтік ставкалар.  

Ӛзіндік жазбаша жұмыс 

15 


Әртүрлі 

салалардағы 

кәсіпорындардың 

инновациялық қызметтерінің жағдайы 

Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық 

дамуы. 


Негізгі түсінік 

Бақылау жұмысы 

15 

Экономикалық  жүйенің  қызмет  жасау  механизмін материалдық,  еңбек,  қаржылық  және  ақпараттық 

тасқындардың  үзіліссіз  түрлену  процесі  ретінде 

қарастыруы.  

Эссені қорғау 

 

10. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі   

 

Р/н  № 

СӚЖ  тапсырмасы 

Бақылау 

формасы 


Ӛткізу  мерзімі (апта) 

Кҥндізгі оқыту 

1.  Ғылыми  –  техникалық  прогресспен  және инновациялық 

процесстерді 

басқарудың 

теориялық негізі 

Реферат 

 2.  Инноватика  теориясының  қалыптасуы 

және онын қазіргі кездегі концепциялары. 

Эссе


 3.  Мемлекеттік  ғылыми  –  техникалық 

тәуелсіздік  

Реферат 


 4.  Инновациялық  салада  қызмет  етуші 

құрылымдардың 

кӛп 

түрлілігі және 

инновациялық бизнестің түрлері 

Эссе

 5.  Инновациялық  және  технологиялық 

стратегиялар  

Реферат 


 6.  Инновациялық  проекттерді  басқару  және 

инновациялардың  экономикалық  тиімділігін 

бағалау. 

Реферат 


 7.  Ғылыми  –  техникалық  прогресспен  және 

инновациялық 

процесстерді 

басқарудың 

теориялық негізі 

Реферат 


 8 Инноватика теориясының қалыптасуы және 

онын қазіргі кездегі концепциялары. 

Эссе

 

10 9.  Мемлекеттік  ғылыми  –  техникалық 

тәуелсіздік  

Реферат 


 

11 


10 

10.  Инновациялық  салада  қызмет  етуші 

құрылымдардың 

кӛп 


түрлілігі 

және 


инновациялық бизнестің түрлері 

Эссе


 

12 


11 

11  Инновациялық  және  технологиялық 

стратегиялар  

 

Реферат  

13 


Сыртай оқыту 

1.  Ғылыми  –  техникалық  прогресспен  және инновациялық 

процесстерді 

басқарудың 

теориялық негізі 

Реферат 

 2. Инноватика теориясының қалыптасуы және 

онын қазіргі кездегі концепциялары. 

Эссе


 

2

 3. 


Мемлекеттік  ғылыми  –  техникалық 

тәуелсіздік  

Реферат 

 

2 

4.  Инновациялық  салада  қызмет  етуші құрылымдардың 

кӛп 


түрлілігі 

және 


инновациялық бизнестің түрлері 

Эссе


 

2

 5. 


Инновациялық 

және 


технологиялық 

стратегиялар  

Реферат 

 

2 

6.  Инновациялық  проекттерді  басқару  және инновациялардың  экономикалық  тиімділігін 

бағалау. 

Реферат 

 

3 

7.  Ғылыми  –  техникалық  прогресспен  және инновациялық 

процесстерді 

басқарудың 

теориялық негізі 

Реферат 

 

3 

8 Инноватика теориясының қалыптасуы және онын қазіргі кездегі концепциялары. 

Эссе


 

3

 9.  Мемлекеттік  ғылыми  –  техникалық 

тәуелсіздік  

Реферат 


 

3

 10 

10.  Инновациялық  салада  қызмет  етуші 

құрылымдардың 

кӛп 


түрлілігі 

және 


инновациялық бизнестің түрлері 

Эссе


 

3

 11 

11  Инновациялық  және  технологиялық 

стратегиялар  

 

Реферат  

3

  

 

11.  Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

  Басты әдебиеттер: 

1.Инновационный менеджмент: основы теории и практики / Под.ред. П.Н.     Завлина, А.Е. 

Казанцева, Л.Э. Миндели.-М: Экономика,2000* 


2.Инновационный менеджмент.-Под.ред. Оголевой Л.Н..-М: ИНФРА-М,2001* 

3.Нарбиев К., Джумандаев С. Инновационный менеджмент.- Алматы:,1999* 

4.Р.А.  Фатхудинов.  Инновационный  менеджмент.-  М:ЗАО  «Бизнес-школоа  Интел-

Синтез»,2000* 

5.Инновационная экономика.-М: Наука,2001  

 

Қосымша әдебиеттер: 

1.Кенжегузин  М.Б.,  Днишев  Ф.М.,  Альжанова  Ф.Г.  Наука  и  инновации  в  рыночной  

экономике: мировой опыт и Казахстан.-Алматы,2005* 

2.Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: Казахстанская модель.-Алматы,1998* 

3.Мордвин  С.К.  и  др.  17-модульная  прграмма  для  менеджеров  «Управление  развитием 

организации». Модулт 7- «Управление инновациями». М.. Инфра-М,1999* 

4.Проблемы и преспективы инновационного развития РК.-Астана,2003 

5.Рыночная экономика Казахстана:проблемы становления и развития. В 2-х томах / Под.ред. 

М.Б. Кенжегузина-Алматы:2001* 

6.Виленский  П.Л.,  Лившиц  В.Н.,  Смоляк  С.А.  Оценка  эффективности  инвестиционных 

проектов. Теория и практика.-М.:Дело,2001 

 

Нормативті-қҧқықтық база:

  

1.Закон РК «О патентах»// Кахстанская правда,1999,17 июня* 2.Закон РК «О защите авторских  и смежных прав» //    Кахстанская правда,1999, 12 июня*   

3.Закон РК «О стандартизации» // Кахстанская правда,1999, 11 августа* 

4.Закон РК  «О науке» // Кахстанская правда, 2001,9 июня*  

5.Закон РК «Об инновационной деятельности».* 

6.Постановление  кабинета  Министров  РК  от  3.07.1995г.  №  908  «О  порядке  создания 

венчурных фирм»* 

7.Решение Акима  г. Алматы № 484 от  31 мая  1999 г7 «О создании акционерного общество 

«Национальный инновационный фонд» ».* 

8.Постановление  Правительства  РК  от  30  мая  2004  г7  №  615    «О  создании  акционерного 

общества «Национальный инновационный фонд» ».* 

9.Постановление  Правительства  РК  от    03  июня  2004г7  №  615«О  меморандуме  об 

инвестиционной  политике  акционерного  общества  «Национальный  инновационный  фонд» 

на 2004-2005 годы».* 

 

Мерзімді басылымдар:  

Инновациялық менеджмент мәселелері жӛніндегі шығарылатын «Проблемы теории и 

практики управления», «Транзитная экономика», «Секрет фирмы», «Деловой мир 

Казахстана», «Россиский экономический журнал» журналдардағы  мақалалар. 

                                           

12. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сҧрақтары  

 

12.1 Рубеждік бақылау жҥргізуге арналған сҧрақтар (тесттік тапсырмалар)  

Рейтингтік аралық бақылау №1 

Мазмҧны:  

Ӛткен тақырыптар бойынша құрастырылған тест сұрақтары негізінде тестілеу 

жүргізіледі. 

Аралық бақылау тест негізінде орындалады. 

Олардың жауаптары – тест сұрақтарының жауаптары негізінде болады.  

Аралық бақылау жұмысы 30 минут кӛлемінде болуы тиіс. 

Сабақ  бойынша  қорытындылау  әрекеттері  10  минут  кӛлемінде  және  тесттің 

қорытындысы  бойынша  жүреді.  Кейбір  тест  сұрақтары  ауызша  тұрғыда  қарастырылып, 

талдау жасалынуы мүмкін. 

Тест сұрақтарының барлығына дұрыс жауап бергендерге 25 балл қойылады.  Келесідей шарттарды бағалау кезінде ескеру қажет: 

-

 20 балл – 20 сұрақ; 

-

 15 балл – 15 сұрақ; 

-

 10 балл – 10 сұрақ; 

-

 5 балл – 5 сұрақ. 

Кейіннен  тест  сұрақтары  бойынша  және  ӛткен  лекциялық  материалдарды  ауызша 

сұрау негізінде қорытынды баға қойылады.  

Рейтингтік аралық бақылау №1 

 

1. Жаңалықтарды іс жүзінде тиімді қолдану - бұл: 1) ӛндіріс 

2) ноу-хау 

3) болжау 

4) инновация  

5) патент 

 

2.  Инновацияның негізгі этаптарын атаңыз 1) зерттеулер жүргізу; жасап шығару; ӛткізу (сату) 

2) мақсаттарды қою және стратегия таңдау; ұйымдастыру және  басшылық; пайдалану 

3) жаңалықты жасау; шикізаттың жаңа кӛздерін анықтау; жаңа технологияларды ендіру 

4) ой-пікірдің  пайда  болуы;  зерттеу түрлерін таңдау және жетілдіру; ӛндіріске енгізу және 

қолдану 

5) барлығы дұрыс. 

 

3. Ой-пікірдің пайда болуы мен оның жаңа ӛнімде іске асуы арасындағы уақыт кезеңі - бұл: 1) 

инновацияның ӛмірлік циклі 

2) 

инновациялық процесс 3) 

инновациялық ӛріс 

4) 

инновациялық іс-әрекет 5) 

инновациялық лаг 

 

4. Ой-пікірдің пайда болуы мен оның жетілдірілуі, таралуы және пайдаланылуы арасындағы уақыт кезеңі - бұл: 

1) 


инновацияның ӛмірлік циклі 

2) 


инновациялық процесс 

3) 


инновациялық ӛріс 

4) 


инновациялық іс-әрекет 

5) 


инновациялық лаг 

 

5. Инновацияның құрамы бойынша классификациясы: 1) 

түбегейлі; қиыстырылған; модификацияланған 

2) 

мемлекеттік; аймақтық; салалық; ұжымдық 3) 

техникалық; ұйымдастырушылық; әлеуметтік; экономикалық 

4) 

ӛнеркәсіптік; қаржылық; саудалы-делдалдық; құқықтық 5) 

абсолюттік; салыстырмалық; шартты; жекелік. 

 

6. Инновацияның потенциалы бойынша классификациясы - 1) 

түбегейлі; қиыстырылған; модификацияланған 

2) 

мемлекеттік; аймақтық; салалық; ұжымдық 3) 

техникалық; ұйымдастырушылық; әлеуметтік; экономикалық 

4) 

ӛнеркәсіптік; қаржылық; саудалы-делдалдық; құқықтық 5) 

абсолюттік; салыстырмалық; шартты; жекелік. 

 

7. Инновацияның жасап шығару және таралу ӛрістері бойынша классификациясы - 1) 

түбегейлі; қиыстырылған; модификацияланған 

2) 

мемлекеттік; аймақтық; салалық; ұжымдық 3) 

техникалық; ұйымдастырушылық; әлеуметтік; экономикалық 

4) 

ӛнеркәсіптік; қаржылық; саудалы-делдалдық; құқықтық 5) 

абсолюттік; салыстырмалық; шартты; жекелік. 

 

8. Инновацияның жаңашылық дәрежесі бойынша  классификациясы - 1) 

түбегейлі; қиыстырылған; модификацияланған 

2) 

мемлекеттік; аймақтық; салалық; ұжымдық 3) 

техникалық; ұйымдастырушылық; әлеуметтік; экономикалық 

4) 

ӛнеркәсіптік; қаржылық; саудалы-делдалдық; құқықтық 5) 

абсолюттік; салыстырмалық; шартты; жекелік. 

 

9. Инновацияның жасап шығару және таралу деңгейі бойынша классификациясы - 1) 

түбегейлі; қиыстырылған; модификацияланған 

2) 

мемлекеттік; аймақтық; салалық; ұжымдық 3) 

техникалық; ұйымдастырушылық; әлеуметтік; экономикалық 

4) 

ӛнеркәсіптік; қаржылық; саудалы-делдалдық; құқықтық 5) 

абсолюттік; салыстырмалық; шартты; жекелік. 

 

10. Жаңалықты ендіру - бұл: 1) 

Жаңа ӛнім жасап шығару 

2) 

жаңа шикізат кұзін қолдану 3) 

жаңа нарықтарды игеру 

4) 

жаңа технология ендіру 5) 

барлығы дұрыс. 

 

11. Инновация мына саламен байланысты: 1) 

стратегиялық дамумен 

2) 

қаржымен 3) 

маркетингпен 

4) 

басқарумен 5) 

барлығы дұрыс. 

 

12. Ғылыми,  ғылыми-техникалық шешімдерді және интеллектуалды  потенциалды практика жүзінде қолдану - бұл: 

1) 


инновациялық лаг 

2) 


ӛмірлік цикл 

3) 


инновациялық процесс 

4) 


инновациялық ұріс 

5) 


инновациялық іс-әрекет 

 

13. Инновациялық процесс - бұл: 1) 

ой-пікірдің пайда болуы мен оның жетілдірілуі, таралуы және 

     пайдаланылуы арасындағы уақыт кезеңі 

2) 


ой-пікірдің пайда болуы мен оның жаңа ұнімде іске асуы аралығындағы уақыт кезеңі 

3) 


инновацияның ӛмірлік циклі бойынша жұмыс жүргізудің дәйектілігі 

4) 


жаңалық рыногынан, бәсекелестік рыногынан, инвестиция рыногынан және 

инновациялық инфрақұрылым саласы 

5) 

ғылыми-техникалық  және интеллектуалдық потенциалды іс жүзінде қолдануға бағытталған іс-әрекет. 

 

14. Инновациялық ӛріс - бұл: 1) 

ой-пікірдің пайда болуы мен оның жетілдірілуі, таралуы және пайдаланылуы 

арасындағы уақыт кезеңі 

2) 


ой-пікірдің пайда болуы мен оның жаңа ұнімде іске асуы 

аралығындағы уақыт кезеңі 

3) 

инновацияның ӛмірлік циклі бойынша жұмыс жүргізудің дәйектілігі 4) 

жаңалық рыногынан, бәсекелестік рыногынан, инвестиция  

рыногынан және инновациялық инфрақұрылым саласы 

5) 


ғылыми-техникалық және интеллектуалдық потенциалды іс жүзінде  қолдануға 

бағытталған іс-әрекет. 

 

15. Жаңалық, бәсекелестік, инвестиция рыногтарынан және инновациялық инфрақұрылымнан тұратын сала - бұл: 

1) 


инновациялық лаг 

2) 


ӛмірлік цикл 

3) 


инновациялық процесс 

4) 


инновациялық ұріс 

5) 


инновациялық іс-әрекет 

 

16. Қазіргі кезде қанша технологиялық толқын белгілі? 1) 

 3 


2) 

 5  


3) 

 7  


4) 

 10 


5) 

 15 


 

17. Бірінші технологиялық толқынның сипаттамасы 

1) 

тоқыма ӛнеркәсібіндегі жаңа технологиялар, судың энергиясын және кӛмірдің мүмкіндіктерін қолдану; 

2) 


электр энергиясын қолдану, химия саласындағы жаңалықтар, іштен жанатын 

двигательдің пайда болуы;  

3) 

микроэлектроника, информатика, биотехнология,  гендік инженерия салаларындағы жетістіктер;  

4) 


темір жол транспортының пайда болуы және бу двигателі негізінде ӛндірісті 

механизациялау; 

5) 

синтетикалық материалдарды қолдану, компьютерлердің таралуы, атом энергиясын қолдану. 

 

18. Екінші технологиялық толқынның сипаттамасы 1) 

тоқыма ӛнеркәсібіндегі жаңа технологиялар, судың энергиясын және кӛмірдің 

мүмкіндіктерін қолдану; 

2) 


электр энергиясын қолдану, химия саласындағы жаңалықтар, іштен жанатын 

двигательдің пайда болуы;  

3) 

микроэлектроника, информатика, биотехнология,  гендік инженерия салаларындағы жетістіктер;  

4) 


темір жол транспортының пайда болуы және бу двигателі негізінде ӛндірісті 

механизациялау; 

5) 

синтетикалық материалдарды қолдану, компьютерлердің таралуы, атом энергиясын қолдану. 

 

19. шінші технологиялық толқынның сипаттамасы  1) тоқыма ӛнеркәсібіндегі жаңа технологиялар, судың энергиясын және кӛмірдің 

мүмкіндіктерін қолдану; 

2) электр энергиясын қолдану, химия саласындағы жаңалықтар, іштен жанатын двигательдің 

пайда болуы;  3) микроэлектроника, информатика, биотехнология,  гендік инженерия салаларындағы 

жетістіктер;  

4) темір жол транспортының пайда болуы және бу двигателі негізінде ӛндірісті 

механизациялау; 

5) синтетикалық материалдарды қолдану, компьютерлердің таралуы, атом энергиясын 

қолдану. 

 

20. Тӛртінші технологиялық толқынның сипаттамасы 1) тоқыма ӛнеркәсібіндегі жаңа технологиялар, судың энергиясын және кӛмірдің 

мүмкіндіктерін қолдану; 

2) электр энергиясын қолдану, химия саласындағы жаңалықтар, іштен жанатын двигательдің 

пайда болуы;  

3) микроэлектроника, информатика, биотехнология,  гендік инженерия салаларындағы 

жетістіктер;  

4) темір жол транспортының пайда болуы және бу двигателі негізінде ӛндірісті 

механизациялау; 

5) синтетикалық материалдарды қолдану, компьютерлердің таралуы, атом энергиясын 

қолдану. 

 

21. Бесінші технологиялық толқынның сипаттамасы 1) 

тоқыма ӛнеркәсібіндегі жаңа технологиялар, судың энергиясын және кӛмірдің 

мүмкіндіктерін қолдану; 

2) 


электр энергиясын қолдану, химия саласындағы жаңалықтар, іштен жанатын 

двигательдің пайда болуы;  

3) 

микроэлектроника, информатика, биотехнология,  гендік инженерия салаларындағы жетістіктер;  

4) 


темір жол транспортының пайда болуы және бу двигателі негізінде ӛндірісті 

механизациялау; 

5) 

синтетикалық материалдарды қолдану, компьютерлердің таралуы, атом энергиясын қолдану. 

 

22. Инновациялық менеджменттің негізгі функциялары  1) инновациялық процестерді ұйымдастыру  

2) инновациялық іс-әрекетті мотивациялау 

3) инновациялық процесстерді бақылау 

4) инновациялық іс-әрекетті жоспарлау 

5) барлығы дұрыс 

 

23. Инновациялық іс-әрекетті жоспарлаудың ерекшеліктері  1) инвестициялық салымдардың жоғары тәуекелділігі  

2) инновация жаңалығына байланысты жоспарлы жағдайдың белгісіздігі 

3) инновациялық іс-әрекеттің нәтижелі болуы жағдайында бәсекелестік артықшылыққа қол 

жеткізу 


4) барлығы дұрыс 

5) барлығы дұрыс емес 

 

24. Инновациялық процестерде негізгі бақыланатын –  1) 

түрі; түсі; орындаушысы 

2) 

техника; жүйе; адам 3) 

мерзімі; шығындар; сапасы 

4) 

кӛлемі; басшысы; қолданылуы 5) 

барлығы дұрыс емес 

 

25. Технологиялық толқындардың орташа ұзақтығы 1) 

50 жыл 


2) 

100 жыл 


3) 

150 жыл 


4) 

200 жыл 


5) 

250 жыл 


 

26. Ӛндірісте алғаш рет электр энергиясын қолдану – бұл технологиялық толқын 

1) 

бірінші  2) 

екінші 


3) 

үшінші  


4) 

тӛртінші  

5) 

бесінші   

27. Атом энергиясын қолдану – бұл технологиялық толқын  

1) бірінші  

2) екінші 

3) үшінші  

4) тӛртінші  

5) бесінші 

 

28. Іштен жану двигателінің пайда болуы – бұл технологиялық толқын 1) 

бірінші  

2) 

екінші 


3) 

үшінші  


4) 

тӛртінші  

5) 

бесінші 


 

29. Инновация дамуындағы баптар: 

1) маркетингке негізделген; менеджментке негізделген; маркетингке және менеджментке 

теңгермелі негізде 

2) технологияұа негізделген; маркетингке негізделген; маркетингке және технологияға 

теңгермелі негізде 

3) технологияға негізделген;  менеджментке  негізделген;  менеджментке және технологияға 

теңгермелі негізде 

4) инновациялық кәсіпкерлікке негізделген;  технологияға  негізделген; кәсіпкерлікке және 

технологияға теңгермелі негізде 

5) маркетингке негізделген; ҒЗТКЖ-ға негізделген; маркетинг және ҒЗТКЖ теңгермелі 

негізде. 

30. Ф.Котлер бойынша жаңа идеялардың негізгі кӛздері - 

1) экономикадағы құрылымдық ӛзгерістер;  жаңа білім;  күтпеген  оқиға; процестің 

қажеттілігі 

2) тәрбиедегі ұзгерістер; зерттеушілер мен ойлап шығарушылар; прогрестің қажеттілігі; 

демографиялық ӛзгерістер 

3) ұйым ішіндегі арнайы бұлімдер;  әлеуметтік-мәдениеттік факторлардың ӛзгерісі; 

технологиялық даму қажеттілігі; сауда жүйесінің жұмысшылары 

4) сауда жүйесінің жұмысшылары; зерттеушілер мен ойлап 

шығарушылар; бәсекелестер тауарлары; ұйым ішіндегі арнайы бӛлімдер 

5) барлығы дұрыс. Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет