Алматы экономика және статистика академиясы аэса оқу-әдістемелік кеңесінің


 Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сҧрақтарыжүктеу 5.29 Kb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата22.04.2017
өлшемі5.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
13. Студенттің оқу бойынша жетістіктерін бақылау сҧрақтары  (ӛзі дайындалу үшін сұрақтар 
тізімі, қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар және т.б.) 
 
13.1  Ӛзін ӛзі дайындауға арналған сҧрақтар: 

26 
 
 
1.
 
Басқару мақсатына байланысты шығындарды  топтастыру қандай қағидаға негізделген? 
2.
 
Шығындар ұғымы 
3.
 
Шығындардың шығыстардан айырмашылығы неде? 
 
4.
 
Шығындардың құраушылары бойынша келесі түрлерге бӛлінеді:  
5. Құраушылары бойынша шығындардың жалпы жыл сайынға сомасы неге тең?                                                                                                                
6. Қорларды басқаруға жұмсалатын шығындарға не кіреді?                                                                                                                
7. Шығындарды жүйелі есепке алу – бұл... 
8. Толық шығындарды есепке алу жүйесі дегеніміз не?                                                                                                                
9. Шоттарды топтастыру мен жалпылауға анықтама бер 
10. Жоспарлауға анықтама бер 
11. Нормалауға анықтама бер 
12. Шек қоюға (лимит) анықтама бер 
13. Бақылауға анықтама бер 
14. Ӛндіріске кететін шығындарды есепке алу – бұл... 
15. Ӛзіндік құнға анықтама бер 
16. Ӛзіндік құнның түрлерін ата 
17. Толық ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
18. Тікелей ӛндірістік ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
19. Жауапкершілік орталықтары бойынша ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
20. Технологиялық процеспен тікелей байланысты шығындар қалай аталады?                                                                                                                
21. Құрамында ӛндірісті басқару және қызмет кӛрсету бойынша шығындары бар 
шығындар қалай аталады?                                                                                                                
22. Мӛлшері белгілі шарттарда басқа шарттарда басқаша болатын шығындар қалай 
аталады?                                                                                                                
23. Абсолютті шамасы ӛнімді шығару кӛлеміне байланыссыз шығындар қалай 
аталады?                                                                                                                
24. Келешекте ӛзгермейтін алдын ала қабылданған шешімдер нәтижесінде пайда 
болған ӛткен кезеңнің шығындары қалай аталады?                                                                                                                
25. Ресурстардың шектеулі кезінде пайда болған шешеімдерді қабылдауда 
ескерілетін шығындар қалай аталады?                                                                                                                
26. Қандай да бір ӛнім партиясын дайындау кезінде пайда болған қосымша 
шығындар мен табыстар қалай аталады?                                                                                                                
27. Барлық шығарылған ӛнімге есептелмеген, тек ӛнім бірлігіне есептелген қосымша 
шығындар мен табыстар қалай аталады?                                                                                                                
28. Реттелетін шығындарға анықтама бер 
29. Бақылауға алынбайтын шығындар 
30. Тиімді шығындарға анықтама бер 
31. Шығындарды бақылау, басқару мақсатымен ӛндірістік шығындарды нормалау, 
жоспарлау және есепке алуды ұйымдастыратын кәсіпорынның оқшауланған 
құрылымдық бӛлімшелері  

27 
 
32. Бір есепке алу процесінде шығындардың пайда болу орнын: ӛндіріс, цех, бӛлім, 
бригаданы менеджерлердің жауапкершілігімен біріктіруге мүмкіндік беретін 
шығындарды топтастыру  
33. Сметалық (стандартты ) кӛрсеткіштерді нақты мәліметтермен салыстыру 
берілгендері бойынша есептеулерді қарастыратын есепке алу жүйесі 
34. Ӛндірістің жоспарланған тиімділігін қамтамасыз ететін аз уақыт ішіндегі қол 
жеткен шығындар қалай аталады? 
35. Ӛндірістің ерекше шарттарда қызмет үшін минималды шығындар қалай 
аталады? 
39. Ӛндірістің технологиясын және оны ұйымдастыру жетілдіруге есептелген 
материал шығындарының сомасы  
40. Кәсіпорын ішінде бір жауапкершілік орталықтарынан екіншісіне берілетін 
жартылай фабрикаттар мен қызметтердің құнын анықтау үшін пайдаланылатын баға  
41. Стандарт-костинг жүйесі дегеніміз не? 
42. Шығындарды есепке алудың нормативі әдістердің жүйесі мен нормативті 
калькуляция нені білдіреді? 
43. Директ-костинг жүйесі дегеніміз не? 
44. Материалдарға аса ыңғайлы бағалар, қызметтерге тариф қою, еңбекақы тӛлеуге 
ставкалар және үстеме шығындардың сметалық ставкалары 
45. Экономикалық цикл кезеңінде орташа бағалар бойынша есептеу 
46. Белгілі бір есептік кезеңдегі осы кезеңдегі бағалар мен күтілетін бағалар 
негізінде есептеу 
47. Бұл бағалар жылдың басында тағайындалады және жыл бойы ӛзгеріссіз қалады 
48. Бұл стандарттар кәсіпорынның теориялық қуаттарымен алдын ала анықталады. 
Олар қол жетпеген немесе бірінші ретті тәртіпте қол жеткен 
49. Бұл стандарттар кәсіпорында жақсы орындалған. Нақты ӛнімді шығару 
деңгейіне жетуге негізделген және қайтарымсыз жоғалулар жіберіледі? 
50. Жалпы сомасы ӛндіріс кӛлемінің ӛзгерісіне тікелей пропорционалды ӛзгеретін 
шығындар 
51. Коммерциялық шығындарға не жатады? 
52. Қорларды салу жолымен пайда алу үшін арналған бағыттарды ата. 
 
13.2  Қорытынды бақылауға дайындық сҧрақтары: 
 
1.
 
Басқару мақсатына байланысты шығындарды  топтастыру қандай қағидаға 
негізделген? 
2.
 
Шығындар ұғымы 
3.
 
Шығындардың шығыстардан айырмашылығы неде? 
4.
 
Шығындардың құраушылары бойынша келесі түрлерге бӛлінеді:  
5.
 
Құраушылары бойынша шығындардың жалпы жыл сайынға сомасы неге тең?                                                                                                                
6.
 
Қорларды басқаруға жұмсалатын шығындарға не кіреді?                                                                                                                
7.
 
Шығындарды жүйелі есепке алу – бұл... 
8.
 
Толық шығындарды есепке алу жүйесі дегеніміз не?                                                                                                                

28 
 
9.
 
Шоттарды топтастыру мен жалпылауға анықтама бер 
10.
 
Жоспарлауға анықтама бер 
11.
 
Нормалауға анықтама бер 
12.
 
Шек қоюға (лимит) анықтама бер 
13.
 
Бақылауға анықтама бер 
14.
 
Ӛндіріске кететін шығындарды есепке алу – бұл... 
15.
 
Ӛзіндік құнға анықтама бер 
16.
 
Ӛзіндік құнның түрлерін ата 
17.
 
Толық ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
18.
 
Тікелей ӛндірістік ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
19.
 
Жауапкершілік орталықтары бойынша ӛзіндік құн не үшін пайдаланылады?                                                                                                                
20.
 
Технологиялық процеспен тікелей байланысты шығындар қалай аталады?                                                                                                                
21.
 
Құрамында ӛндірісті басқару және қызмет кӛрсету бойынша шығындары бар 
шығындар қалай аталады?                                                                                                                
22.
 
Мӛлшері белгілі шарттарда басқа шарттарда басқаша болатын шығындар 
қалай аталады?                                                                                                                
23.
 
Абсолютті шамасы ӛнімді шығару кӛлеміне байланыссыз шығындар қалай 
аталады?                                                                                                                
24.
 
Келешекте ӛзгермейтін алдын ала қабылданған шешімдер нәтижесінде пайда 
болған ӛткен кезеңнің шығындары қалай аталады?                                                                                                                
25.
 
Ресурстардың шектеулі кезінде пайда болған шешімдерді қабылдауда 
ескерілетін шығындар қалай аталады?                                                                                                                
26.
 
Қандай да бір ӛнім партиясын дайындау кезінде пайда болған қосымша 
шығындар мен табыстар қалай аталады?                                                                                                                
27.
 
Барлық шығарылған ӛнімге есептелмеген, тек ӛнім бірлігіне есептелген 
қосымша шығындар мен табыстар қалай аталады?                                                                                                                
28.
 
Реттелетін шығындарға анықтама бер 
29.
 
Бақылауға алынбайтын шығындар 
30.
 
Тиімді шығындарға анықтама бер 
31.
 
Шығындарды бақылау, басқару мақсатымен ӛндірістік шығындарды 
нормалау, жоспарлау және есепке алуды ұйымдастыратын кәсіпорынның 
оқшауланған құрылымдық бӛлімшелері  
32.
 
Бір есепке алу процесінде шығындардың пайда болу орнын: ӛндіріс, цех, 
бӛлім, бригаданы менеджерлердің жауапкершілігімен біріктіруге мүмкіндік беретін 
шығындарды топтастыру  
33.
 
Сметалық (стандартты ) кӛрсеткіштерді нақты мәліметтермен салыстыру 
берілгендері бойынша есептеулерді қарастыратын есепке алу жүйесі 
34.
 
Ӛндірістің жоспарланған тиімділігін қамтамасыз ететін аз уақыт ішіндегі қол 
жеткен шығындар қалай аталады? 
35.
 
Ӛндірістің ерекше шарттарда қызмет үшін минималды шығындар қалай 
аталады? 
36.
 
Ӛндірістің технологиясын және оны ұйымдастыру жетілдіруге есептелген 
материал шығындарының сомасы  

29 
 
37.
 
Кәсіпорын ішінде бір жауапкершілік орталықтарынан екіншісіне берілетін 
жартылай фабрикаттар мен қызметтердің құнын анықтау үшін пайдаланылатын баға  
38.
 
Стандар-костинг жүйесі дегеніміз не? 
39.
 
Шығындарды есепке алудың нормативі әдістердің жүйесі мен нормативті 
калькуляция нені білдіреді? 
40.
 
Директ-костинг жүйесі дегеніміз не? 
41.
 
Материалдарға аса ыңғайлы бағалар, қызметтерге тариф қою, еңбекақы 
тӛлеуге ставкалар және үстеме шығындардың сметалық ставкалары 
42.
 
Экономикалық цикл кезеңінде орташа бағалар бойынша есептеу 
43.
 
Белгілі бір есептік кезеңдегі осы кезеңдегі бағалар мен күтілетін бағалар 
негізінде есептеу 
44.
 
Бұл бағалар жылдың басында тағайындалады және жыл бойы ӛзгеріссіз 
қалады 
45.
 
Бұл стандарттар кәсіпорынның теориялық қуаттарымен алдын ала 
анықталады. Олар қол жетпеген немесе бірінші ретті тәртіпте қол жеткен 
46.
 
Бұл стандарттар кәсіпорында жақсы орындалған. Нақты ӛнімді шығару 
деңгейіне жетуге негізделген және қайтарымсыз жоғалулар жіберіледі? 
47.
 
Жалпы сомасы ӛндіріс кӛлемінің ӛзгерісіне тікелей пропорционалды ӛзгеретін 
шығындар 
48.
 
Коммерциялық шығындарға не жатады? 
49.
 
Қорларды салу жолымен пайда алу үшін арналған бағыттарды ата. 
50.
 
Шығындар графигінің теңдеуі қалай бейнеленеді 
51.
 
Пайда графигінің теңдеуі 
52.
 
Тепе–теңдіктің нүктесі нені білдіреді? 
53.
 
Тепе – теңдік нүктесінің теңдеуі 
54.
 
Марженалды пайда дегеніміз не? 
55.
 
Жалпы пайда теңдеуі 
56.
 
Белгілі бір мақсаттарға пайдаланылатын ақшалай мәндегі ресурстардың 
шамасы – бұл... 
57.
 
Шығындарды жатқызу обьектісі болып не табылады? 
58.
 
Айнымалы және тұрақты шығындардың қоспасы болып табылатын шығындар 
59.
 
Жалпы сомасы ӛндірістің кӛлемінің ӛзгерісі кезінде белгілі бір кезеңдегі 
шығындардың бір бӛлігі ӛзгермейді 
60.
 
Ұйым шығындарының құрылымы дегеніміз не?  
61.
 
Шығындар графигінің теңдеуі қалай бейнеленеді 
62.
 
Пайда графигінің теңдеуі 
63.
 
Тепе–теңдіктің нүктесі нені білдіреді? 
64.
 
Тепе – теңдік нүктесінің теңдеуі 
65.
 
Марженалды пайда дегеніміз не? 
66.
 
Жалпы пайда теңдеуі 
67.
 
Белгілі бір мақсаттарға пайдаланылатын ақшалай мәндегі ресурстардың 
шамасы – бұл... 
68.
 
Шығындарды жатқызу обьектісі болып не табылады? 

30 
 
69.
 
Шығындарды жатқызу обьектісіне тікелей жататын шығындардың 
құраушылары  
70.
 
Шығындардың пайда болу себебі шығындарды жатқызудың екі немесе одан 
да кӛп біріккен обьекттері болып табалатын және осы шығындардың 
компоненттерін тікелей жатқызуғу болмайтын немесе шығындарды жатқызудың 
жеке обьекттері бойынша бӛлуге болмайтын шығындардың құрайшылары 
71.
 
Материалдарға кететін тікелей шығындар қалай анықталады? 
72.
 
Жұмысшы күшіне кететін тікелей шығындар қалай анықталады? 
73.
 
Жалпы шаруашылық шығындар – бұл...  
74.
 
Конверсиялық шығындар – бұл... 
75.
 
Материалдарға кететін тікелей шығындар мен конверсиялық шығындардың 
сомасы нені құрайды? 
76.
 
Ұйымның барлық шығындары мен тауарлы-материалдық шығындарға кіретін 
ӛзіндік құны нені білдіреді? 
77.
 
Шығындардың барлық элементтерінің сомасы нені білдіреді? 
78.
 
Бір ретті ӛндіріске анықтама бер 
79.
 
Аз сериялы ӛндіріске анықтама бер 
80.
 
Топтап ӛндіруге анықтама бер 
81.
 
Үздіксіз ӛндіріске анықтама бер 
82.
 
Жұмысшы күшіне жұмсалатын тікелей шығындардың ӛзгеруінің екі аспектісін 
ата 
83.
 
Шикізаттар мен материалдарға жұмсалған тікелей шығындардың ӛзгеруінің 
екә аспекттерін ата 
84.
 
Жалпы шаруашылық шығындар қандай теңдікпен сипатталады? 
85.
 
Жалпы шаруашылықшығындардың ставкасы қалай анықталады? 
86.
 
Ӛндіріске жататын жалпы шаруашылық шығындардың шамасы нені білдіреді? 
87.
 
Белгілі бір жағдайдағы шығын мӛлшері басқа жағдайларда басқаша болатын 
мӛлшерден айрықшаланатын шығындар 
88.
 
Толық және дифференциалды шығындар арасындағы айырмашылықты ата 
89.
 
Жалпы таза табысқа анықтама бер 
90.
 
Инвестициялық капиталға пайданың нормасы қалай анықталады? 
91.
 
Бір жылдағы ақша түсімдерінің сомасын сол жылдағы сәйкес пайда 
нормасында 1$-дың күнделікті құнына кӛбейтіндісі-бұл... 
92.
 
Ақша түсімдері дисконтталатын ставка  
93.
 
Ақша түсімдерінің күнделікті құны мен инвестиция сомасы арасындағы 
айырма – бұл... 
94.
 
Рентабельділіктің берілген нормасы неге тең? 
95.
 
Қаражат салымдарын пайдалану кезеңінің соңы қалай аталады? 
96.
 
Инвестиция дегеніміз не? 
97.
 
Жауапкершілік орталықтарының типтеріне нелер жатады? 
100.Қандай орталықтарда жауапкершілік орталықтарының менеджерлері ақшалай 
мәндегі ӛнімнің шығарылуына жауап береді, ал тауарлар мен қызметтерге 
жұмсалған шығындарға жауап бермейді? 

31 
 
101.
 
Қай орталықта басқару жүйесі жауапкершілік орталықтарында пайда болған 
шығындарды ӛлшейді 
102.
 
Орталық қалай аталады, егер жауапкершілік орталықтарының қызметі табыстар 
мен шығындар айырмасы ретінде ӛлшенсе  
103.
 
Менеджері активтер мен пайданы пайдалануға жауапты болып    
104. Бас шаруашылық есептің заңды (формальді) жүйесі қандай сатылардан тұрады? 
104.
 
Белгілі бір уақыттағы әдетте ақшалай мәнде сандық түріндегі жоспар – бұл... 
105.
 
Ұйым ӛзінің стратегиясын орындау үшін жүргізетін іс-әрекеттерінің негізгі 
бағыттары 
106.
 
Басқарушылық бақылау процесінің алдындағы стратегиялық жоспарлау процесі 
107.
 
Шығыстардың баптары астыртын бақылау (подконтрольный) шығындары 
болып табылады, егер 
108.
 
Шығын баптары сенімді шығындар болып табылады, егер 
109.
 
Шығын баптары ӛзгермелі шығындар болып табылады, егер 
110.
 
Қайтымсыз шығындар болып қандай шығын баптары табылады? 
111.
 
Шығындарды жүйелі есепке алу – бұл... 
112.
 
 Толық шығындарды есепке алу жүйесі дегеніміз не? 
113.
 
Түгендеуге анықтама бер 
114.
 
Шоттарды топтастыру мен жалпылауға анықтама бер 
 
14. Студенттің білімін бағалау жҥйесі  
Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  ағымдағы  бақылау  және  рубеждік  (аралық) 
бақылау бағаларынан тұрады.  
Үлгерімді ағымдық бақылау – оқу сабағын жүргізуші оқытушының пәннің әр 
оқу тақырыптары бойынша студенттің жетістіктерін жүйелі түрде тексеруі. 
Рубеждік  бақылау  оқу  пәнінің  ірі  бӛлімдерін  (модульдерін)  аяқтаған  соң 
жүргізілетін бақылау.  
Пән  бойынша  қорытынды  баға  ағымдағы  үлгерім  бағасы  мен  қорытынды 
бақылаудың бағасынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау (жіберу рейтингі) пән 
бойынша  қорытынды  бағаның  60%  құрайды.  Емтихан  бағасы  пән  бойынша 
қорытынды бағаның 40% құрайды.   
Студенттің  білімін  бағалау  балдық-  рейтингтік  әріптік  жүйе  бойынша 
сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы жүзеге асады.   

32 
 
14.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы: 
№ 
Бақылау түрі 
1

і р
ейт
ин
г 
ба
ға
сыны
ң 
 ӛ
лш
ем
і 

1)
, %
 
Апта  
1

і р
ейт
ин
гт
ің 
 қ
ор
ыт
ын

дысы 

1)
 
2

і р
ейт
ин
г 
ба
ға
сыны
ң 
 ӛ
лш
ем
і 

2)
, %
 
Апта  
2

і р
ейт
ин
гт
ің 
 қ
ор
ы
тын

дысы 
 (
Р2

 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1.
 
 
Қатысуы 
100 
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
10

100 
100 
10

100 
10

 
 
2.
 
 
Студентердің 
белсенділігі 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
10

100 
100 
10

100 
10

 
 
3.
 
 
СОӚЖ тапсыр-
масының 
орындалуы  
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
100 
10

100 
100 
10

100 
10

 
 
4.
 
 
СӚЖ 
тапсырмасыны
ң орындалуы  
(курстық 
жұмыс, 
рефарат, 
презентация 
және т.б.) 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
10

 
 

Ағымдағы 
бақылаудың 
барлығы  
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аралық 
бақылаудағы 
тапсырманы 
орындау 
100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
 
 
 
10

 
 
 
Барлығы  
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қорытынды 
бағадан үлесі 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
%
 
Ескертужұлдызшаның орнына балдың санын кӛрсету керек.  
 
 
14.2 Қорытынды бағаны есептеу 
 
Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі: 
 
И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4 
                                                                                                           2        
мұнда: 
            Р1 –1-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы; 
             
Р2 – 2-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы; 
          Э – емтихан бағасының пайыздық құрылымы  (тест-емтихан).
         
 

33 
 
14.3 Студенттің оқу жетістіктерінің балдық- рейтингтік әріптік жҥйе бойынша 
бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару  
 
Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалау 
Баллдардың 
сандық 
баламасы 
Оқу пәнін 
меңгерудің %-қ 
мазмұны 
Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 

4,0 
95-100 
үздік 
A

3,67 
90-94 
 
B

3,33 
85-89 
жақсы 
B
 
3,0 
80-84 
B

2,67 
75-79 
C

2,33 
70-74 
қанағаттанарлық 

2,0 
65-69 
C

1,67 
60-64 
D

1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
қанағаттанарлықс
ыз 
      
14.4 Академиялық тәртіп саясаты 
Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 5.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет