Алматы, 2014 Құрастырғандаржүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата14.02.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

  

 

Алматы, 2014 

 

 

 

 

 

 Құрастырғандар: «Қазақ және орыс тілдері»  кафедрасының  

аға оқытушысы К.К.Турарова, 

профессор С. Иманбердиева,  

ф.ғ.к., доцент Г.Ж. Өтемісова.  

 

Жұмыс  бағдарламасы  қазақ  тілін  оқытудың  талаптарын  анықтайтын  Қазақстан Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  14.02.2011  жылғы  №14  бұйрығымен 

бекітілген  және  қолданысқа  енгізілген.  Типтік  оқу  бағдарламасы  «Жоғары  білім  беру. 

Негізгі  ережелер»  6.08.085  –  2010  ҚР  МЖМБС-на  сәйкес  әзірленген.  2010  жылдың  14 

қазанында Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мәжілісінде қарастырылған. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес қазақ тілін оқытуға арналған типтік 

бағдарлама  негізінде  5В050600  –  Экономика,  5В050700  –  Менеджмент,  5В051100  – 

Маркетинг, 5В050800 – Есеп және аудит, 5В050900 – Қаржы,  5В091200 – Мейрамхана ісі 

және қонақ үй бизнесі,  5В090900 – Логистика, 5В070400 – Ақпараттық технологиялар, 5В 

030100  –  Құқықтану,  5В  050500  –  Аймақтану,  5В051000-  Мемлекеттік  және  жергілікті 

басқару  мамандықтары үшін құрастырылған.  

.  

 

  

 

 Силлабус «Қазақ және орыс тілдері»  кафедрасының мәжілісінде талқыланған.  № «_____» хаттама «______ »__________________2014 ж. 

 

         Кафедра меңгерушісі _______________________ Г. Садыр  

 

         

 

  

 

  

 

  

 

                                                              

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 1-семестр 

Кіріспе 

Тәуелсіз  Қазақ  елінің  соңғы  он  жылдағы  қарқынды  даму  үрдісі  мен  әлеуметтік 

жағдайы,  шетелдермен  халықаралық  байланысының  нығаюы,  әлемдік  қауымдастықтағы 

беделінің  артуы,  біліктілік  деңгейі  әлемдік  стандарттарға  сәйкес  келетін,  бәсекеге 

қабілетті  жоғары  білімді  сапалы  мамандарды  даярлаудың  қажеттігін  туғызып  отыр. 

Мамандардың  бәсекеге  қабілеттілігінің  негізгі  көрсеткіштерінің  бірі  -  олардың 

мемлекеттік  тілді  толық  меңгеруі  мен  оны  тәжірибе  жүзінде  қолдана  алуы.  Қазақ  тілі 

курсын типтік бағдарламада көрсетілген талаптарға сай жүргізу мақсатында оның мақсат, 

міндеті айқындалып, осы жұмыс бағдарламасы дайындалды. Бұл жұмыс бағдарламасы В2 

– негізгі стандартты деңгейге арналған. 

Қазақ  тілі  пәнін  оқыту  практикалық  сабақтар,  «Сөйлесім»,    СӨЖ  (Студенттің 

өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.  

Мемлекеттік  тілді  жоғары  оқу  орнында  оқытуға  байланысты  ұсынылып  отырған 

бұл бағдарламаның  құрамына төмендегідей элементтер кіреді: 

 

оқытылатын пәннің өзектілігі;  

оқытудың мақсаты мен міндеті;  

пән бойынша алдыңғы және кейінгі деректемелер;  

студентте дамытылатын білім, білік, дағдылар, құзіреттіліктер. Қазақ  тілі  пәнін  оқытудың  мақсаты  –  қазақ  тілін  меңгерудің  әрбір  деңгейіндегі 

негізгі  міндеттерді  сөйлеу  түрлеріндегі  модельдер  мен  қатысым  түрлері  арқылы  жүзеге 

асыру. 

Оқытудың  міндеттері: 

 студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу-кәсіби салалар 

бойынша сөздік қорларын байытып, қатысымдық құзіреттіліктерін көтеру; 

 

курс бойынша 

грамматикалық 

құзіреттіліктерін 

дамыту, 


яғни 

грамматикалық бірліктерді дұрыс пайдалана білуге үйрету; 

 

қызмет  бабында  қарым-қатынасқа  қажетті  тілдік  құралдарды,  сөйлеу үлгілерін қолдануға дағдыландыру. 

Алдыңғы  деректемелер:  Студенттер  «Қазақ  тілі»  курсы  бойынша  белгілі  бір 

көлемде  лексикалық  қор  жинақтаған,  қатысымдық,  грамматикалық  құзіреттіліктері 

дамытылған  болуы керек. 

Кейінгі  деректемелер:    Курсты  аяқтаған  студенттер  ресми  ортада  ауызша  және 

жазбаша  қарым-қатынасқа  түсе  алатын  болып,  білімін  «Мемлекеттік  тілде  іс қағаздарын жүргізу» курсында жалғастыра алады.  

Деңгейлік дескрипторлар: 

1.

 тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени-танымдық  қатысымдық  әрекеттер 

арқылы меңгерту; 

2.

 

дайын  күйіндегі  сөйлесім  мен  қатысымды  төмендегідей  әрекеттер  арқылы жүзеге асыру: 

-  өнер  мен  мәдениет  (театр,  фильм,  кітап,  музыка  және  т.б.)  мәселелеріне 

байланысты өтілген тақырыптарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге өз көзқарасын 

білдіру, дәлелдеу; 

-  белгілі  бір  тақырыпты  (әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  сала) 

талқылауға өз қабылдауы бойынша баға беру;  

-  күнделікті  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылау 

(нақты,  өзіне  таныс  жағдаяттарға  дайындықсыз  араласып,  әңгімені  қолдау,  қажет 

жағдайда қайта сұрау, өз көңіл күйін білдіру (өкіну, мұңаю, қызығушылық таныту немесе 

танытпау).                                                                                                                                                                 

3. Ауызша және жазбаша қатысым түрлерінде: 

    - мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттілігі, әңгімелесушіге жеткізе алуы;  

 

 қызығушылық  танытуы,  мәліметтерді  сұрау,  қайталап  сұрау;  кеңес  беру,  нұсқау  беру; 

нандыру, 

байқампаздық 

таныту; 


көңілі 

толуын-толмауын, 

қызығушылығын, 

немқұрайлылығын білдіру.  

3.1.1

 

Сұхбат кезінде әріптесінің әңгімесіне көңіл аудару; қызығушылық таныту. 3.2.1.

 

 Айтылым. Монолог түрінде: 

әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  және  кәсіби  оқу  саласында жағдаяттарды немесе оқиғаларды рет-ретімен өз көзқарасы бойынша сипаттау

-  кітап  немесе  фильм  сюжетін  мазмұндау  және  дәлелдер  арқылы    өз  көзқарасын 

білдіру; 

-  берілген  тақырып  бойынша  алдын  ала  дайындалған,  аса  күрделі  емес  баяндама 

жасау.  

3.3. Жазбаша түрде: 

 - қарапайым өзара байланысты мәтіндерді: 

-  тақырыптар  мен  тақырыпшалар  аясындағы  нақты  жағдайларды  немесе  таныс 

заттар/объектілерді сипаттау; 

- белгілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын емес эссе жазу; 

-  күнделікті  өмірдегі  фактіге  құрылған  мәліметтер  мен  оны  түсіндіруге  қажетті 

әрекеттерге қысқаша баяндама жасау; 

3.4. Тыңдалым дағдыларын түсінуі керек: 

- кәсіби өмірден алынған қарапайым хабарламаларды; 

- өтілген тақырыптағы әңгімені анық айыра білуді; 

-  әңгімелесушінің сөзін аңдай алу; 

- дыбысталуы нақты жүйеленген радио және телебағдарламалардағы мәліметтерді; 

-  радиодан  берілген  жаңалықтардың  негізгі  хабары  мен  таныс  тақырыптағы 

қарапайым баяу берілген мәтіндерді (интервью, қысқа дәрістер, репортаждар); 

3.5. Оқылым дағдылары: 

- электронды және қағаз түріндегі мәтіндерді қарап, қажетті мәліметті ала білу; 

-  күнделікті  материалдардан  (хат,  қысқа  ресми  құжаттар)  қажетті  ақпараттарды 

табу және түсіну; 

- мәтін тақырыбындағы негізгі идеяны табу; 

- газет материалындағы таныс тақырып бойынша негізгі ережелерді көрсете білу; 

-  қызығушылық  танытқан  тақырыбы  бойынша  қарапайым  мәтіндегі  нақты 

ақпараттарды оқу және түсіну; 

қарапайым тілде 

жазылған 

техникалық 

ережелердің 

(қауіпсіздік 

техникасы)мазмұнын түсіну; 

-  буклет,  каталог,  даңғыл,  ас  мәзіріндегі,  кестедегі  қажетті  мәліметтерді  оқи  алу 

және оны қолдана алу. 

Студенттерге  қоғамымыздағы  экономикалық  өзгерістерді  ескере  отырып,  «Қазақ 

тілі»  курсы  бойынша  алған  білімдерін  жалғастырып,  қатысымдық  құзіреттіліктерін 

қалыптастыру.  

Бағдарламада  берілген  тақырыптар  деңгей  бойынша  сұрыпталып,  тілдік 

әрекеттердің  барлық  түрлерін  қамти  отырып  құрастырылған.  Бағдарламада  әлеуметтік-

тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени,  оқу-кәсіби  салалар  бойынша  тақырыптар,  арнайы 

терминдер меңгертіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

  

Практикалық сабақтардың мазмұны, бақылау, бағалау түрлері 

 

Р/с  Модульдік 

тақырып- 

тар 


Практикалық 

сабақтардың 

тақырыптары 

 

Грамматика-лық 

материал 

 

Әдебиеттер Бақылау 

түрі 


Жоға

ры 


балл 

 Отан 

отбасынан 

басталады 

1. 


Отбасы 

– 

шағын мемлекет 2.  Отбасы  және 

ұлттық 


құндылықтар 

3.  Отбасы  және 

ұлттық 

дәстүрлер Зат 

есімнің 


лексико-

грамматика 

лық топтары 

1.Бағиева 

Ш.М., 

Бейсембиев Б.Қ., 

Нұрқамытова 

Ә.Б. 

Қазақ  тілі.  Орташа деңгей. 

«Ұлытау» 

мәдени-

лингвистикалық жобасының 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


Монолог 

Топтық 


жұмыс 

100 


 

№ 

 Тақырып атаулары 

 

Апта бойынша бөлінуі Практикалық 

сабақтар 

 

СӨЖ 


 

ОБСӨЖ  


 

 

Отан отбасынан басталады 

Қазақстанның  демографиялық 

мәселелері Жас отбасы және дәстүр 

Адам және қоғам 

Қазіргі тұрғын үй 

Мінез  және келбет 

Уақыт және адам   

1-аралық бақылау 

Денсаулық – зор байлық   Саламатты өмір салты 

10 

Менің отаным - Қазақстан 

11 

Қазақ 


халқының 

дәстүрлі 

өнері 

12 


Тәуелсіз 

Қазақстанның 

жарқын бейнесі 13 


Қазақ елінің ұлттық байлығы 14 


Ұлттық 

салт-дәстүр 

және 

ұлттық мерекелер 

15 

Ұлттық мәдениет тамыры  

2 -  аралық бақылау 

 

Барлығы: 135 60 

60 


15 

Емтихан сессиясы  

 

 4.  Көшеде  жүру 

тәртібі 


тыңдаушыларына 

арналған 

оқу 

құралы.  –  А.,  2011. 22-36 бб. 

Қазақстанның 

демографи

ялық 

мәселелері 1. Қазақстандағы 

некеге 


тұру 

жүйесіндегі 

ұлттық 

салт-


дәстүрлер  

2. 


Қазақстан 

республикасынд

ағы 

демографиялық мәселелер 

3. 


Қазақстанда 

жас 


отбасыларын 

қолдау 


4.Бағдаршамның 

шығу тарихы 

Атау септігі 

1.Бағиева 

Ш.М., 

Бейсембиев Б.Қ., 

Нұрқамытова 

Ә.Б. 

Қазақ  тілі.  Орташа деңгей. 

«Ұлытау» 

мәдени-

лингвистикалық жобасының 

тыңдаушыларына 

арналған 

оқу 


құралы.  –  А.,    2011. 

39-57 бб.  

2.Баспасөз,  ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

Монолог 


Топтық 

жұмыс  


100 

Жас отбасы 

және 


дәстүр 

1. 


Жас 

отбасының 

бюджеті 

2. 


Жас 

отбасының 

негізгі 

шығындары 

3.  ҚР  отбасы 

әлеуметтік 

қорғау жүйесі 

4. Базар тынысы 

 

Ілік септігі  

1.Бағиева 

Ш.М., 

Бейсембиев Б.Қ., 

Нұрқамытова 

Ә.Б. 

Қазақ  тілі.  Орташа деңгей. 

«Ұлытау» 

мәдени-

лингвистикалық жобасының 

тыңдаушыларына 

арналған 

оқу 


құралы.  –  А.,    2011. 

39-57 бб.  

2.Баспасөз,  ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

Монолог 


Топтық 

жұмыс 


100 

Адам  және қоғам 

 

  

1.  Отбасындағы 

әйел 

мен 


ер 

адамның рөлі 

2.  Неке  және 

отбасы ұғымы 

3. 

Отбасы 


жауапкершілігі 

4.  Көк  базар 

тарихынан 

Барыс септігі 

 

1.  Иманқұлова  С. Егізбаева 

Н. 


Иманалиева  Ғ.  т.б. 

Қазақ 


тілі. 

Оқу 


құралы. 

– 

А., 2008.36-40 бб.  

2.Баспасөз,  ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


Монолог 

Топтық 


жұмыс 

100 

Қазіргі 


тұрғын үй  

 

 1.  Тұрғын  үй 

түрлері 


2. 

Қаладағы 

және  ауылдағы 

тұрғын 


үй 

құрылысы.   

3.  Тұрғын  үй 

дизайны 


4. Электр қуатын 

Табыс септігі 

 

1.Бағиева Ш.М., 

Бейсембиев 

Б.Қ., 

Нұрқамытова Ә.Б. 

Қазақ  тілі.  Орташа 

деңгей. 

«Ұлытау» 

мәдени-

лингвистикалық жобасының 

тыңдаушыларына 

Ассоциа

ция 


Әңгіме- 

леу 


Сұрақ-

жауап. 


Сұхбат 

100 


 

 

 үнемдеу 

арналған 

оқу 

құралы.  –  А.,  2011. 67-74 бб. 

2.Баспасөз,  ғаламтор 

материалдары. 

Мінез  және 

келбет 

1.  Адамның  жан 

дүниесі 


және 

сыртқы келбеті 

2.Адам сәні 

3. 


Замандас 

келбеті 


4. Суды үнемдеу 

Жатыс септігі 

 

1.  Байтілеуова  Ғ., Жақыбаева 

Қ. 


«Қазақ  тілі»    А., 

2007.   


2.  Иманқұлова  С. 

Егізбаева 

Н. 

Иманалиева  Ғ.  т.б. Қазақ 

тілі. 


Оқу 

құралы. – А., 2008.9-

17 бб.  

3. 


Ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

Монолог 


Топтық 

жұмыс 


100 

Уақыт 


және адам 

 

1. Уақыт 

алтыннан 

қымбат 

2. 


Студенттің 

бос уақыты 

3.  50  минуттық 

дәріс 


және 

студент 


4. 

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдары 

Шығыс 

септігі 


1.Байтілеуова 

Ғ., 


Жақыбаева 

Қ. 


«Қазақ  тілі»    А., 

2007. 25-29 б.б.  

2.Иманқұлова 

С. 


Егізбаева 

Н. 


Иманалиева  Ғ.  т.б. 

Қазақ 


тілі. 

Оқу 


құралы.  –  А.,  2008. 

50-52 б.б. 

3.Ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

Монолог 


Топтық 

жұмыс 


100 

1-аралық бақылау 

Денсаулық – 

зор 


байлық  

 

  

1. 


Елдегі 

денсаулық 

сақтау жүйесі 

2. 


«Саламатты 

Қазақстан» 

бағдарламасы 

3.  Өмір  жасын 

ұзартудың сыры 

4. Қазақ тіліндегі 

сайттар 

 

 Көмектес 

септігі 


1.Иманқұлова 

С. 


Егізбаева 

Н. 


Иманалиева 

Ғ. 


т.б. 

Қазақ тілі. Оқу құралы. 

– А., 2008.17-36 бб. 

2.Ғаламтор 

материалдары. 

Ассоциа


ция 


Әңгіме- 

леу 


Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

100 

Салауатты өмір салты 

1.  Дені  саудың  - 

жаны сау 

2. Ауру – астан. 

3.  Тазалық  – 

денсаулық кепілі 

4. Сүйікті ісіңіз 

Сан 


есімдердің 

түрлері, 

олардың 

қолданылу

ы 

 

Иманқұлова С. 

Егізбаева 

Н. 

Иманалиева Ғ. 

т.б. 


Қазақ тілі. Оқу құралы. 

– А., 2008. 17-35 бб. 

Ассоциа

ция 


Әңгіме- 

леу 


Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

100 


10 

Менің 


отаным  – 

Қазақстан 

1.  Менің  елім  – 

тәуелсіз 

Қазақстан 

Есімдіктер

дің 

септелуі 1.Байтілеуова 

Ғ., 


Жақыбаева  Қ.  «Қазақ 

тілі»    А.,  2007.  29-34 

Сұрақ-

жауап 


Сұхбат 

100 


 

 

 2.  Қазақстан  - 

көп 


ұлтты  

мемлекет 

3.  Қазақ  елі  – 

бай елі 


4. 

Тойыңыз 


тойға ұлассын 

бб. 


2.Ғаламтор 

материалдары. 

Монолог 

Топтық 


жұмыс 

11 


Қазақ 

халқының 

дәстүрлі 

өнері 


1. 

Халықтық 

өнер 

2.  Қазақ  театр және кино өнері. 

3. 


Өнер 

жұлдыздары 

4.  Қазақтардың 

жиі  тойлайтын 

тойы 

Көмекші 


есімдер 

 

1.Бағиева Ш.М., 

Бейсембиев 

Б.Қ., 

Нұрқамытова Ә.Б. 

Қазақ 


тілі. 

Орташа 


деңгей. 

«Ұлытау» 

мәдени-

лингвистикалық жобасының 

тыңдаушыларына 

арналған  оқу  құралы. 

А., 2011. 82-94 б.б. 

2. 

Иманқұлова С. 

Егізбаева 

Н. 

Иманалиева Ғ. 

т.б. 


Қазақ тілі. Оқу құралы. 

– А., 2008. 53-58 б.б. 

3.Ғаламтор 

Әңгімел


еу 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


100 

12 


Тәуелсіз 

Қазақстан  

1.  Тәуелсіз  Отан 

және жастар 

2.  Қазақстанның 

табиғат 


байлықтары.  

3.  Тәуелсіз  елдің 

өнерпаздары 

4. 


Әр 

үйге 


шаттық орнайды 

Жедел 


өткен шақ 

1. 


Иманқұлова 

С. 


Егізбаева 

Н. 


Иманалиева 

Ғ. 


т.б. 

Қазақ тілі. Оқу құралы. 

– А., 2008. 36-39 бб. 

2.Ғаламтор 

материалдары. 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


Монолог 

Топтық 


жұмыс 

100 


13 

 

Қазақ елінің 

ұлттық 


байлығы 

1. 


Ұлттық 

байлық 


2. 

Ұлттық 


құндылықтарды

ң маңызы 

3.  Қазақстанның 

даму 


перспективалар

ы 

4.  Үй  салу  оңай ма? 

Нақ 


осы 

шақ 


1.Иманқұлова 

С. 


Егізбаева 

Н. 


Иманалиева 

Ғ. 


т.б. 

Қазақ тілі. Оқу құралы. 

– А., 2008.  

2. 


Бектұров 

Ш.К, 


Бектұрова 

А.Ш. 


«Казахский  язык  для 

всех».  –  Алматы  2004 

ж. 

3. 


Ғаламтор 

материалдары. 

Сұхбат 

Монолог 


Топтық 

жұмыс 


Ассоциа

-ция 


Әңгіме-

леу 


100 

14 


Ұлттық 

салт-дәстүр 

және 

ұлттық 


мерекелер 

1.  Ұлттық  салт-

дәстүрлердің 

маңызы 


2. Қазақстандағы 

ұлттық 


мерекелер. 

3. Ұлттық мүдде 

Бұрынғы 

өткен шақ 

1.Иманқұлова 

С. 


Егізбаева 

Н. 


Иманалиева 

Ғ. 


т.б. 

Қазақ тілі. Оқу құралы. 

–  А.,  2008.153-157  бб. 

2.Бектұров 

Ш.К, 

Бектұрова А.Ш. 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


Монолог 

Топтық 


жұмыс 

100 


 

 

 4.  Адам,  сен 

алдымен,  өзіңді 

таны 

«Казахский  язык  для всех».  –  Алматы  2004 

ж. 


 15  Ұлттық 

мәдениет 

тамыры  

 

  

 

1. Айтыс өнері 2.  Күй  атасы  – 

Құрманғазы 

3. 

Ұлттық 


байлық 

пен 


ұлттық 

құндылықтар 

4.  Компьютерсіз 

өмірді  елестете 

аласыз ба? 

Ауыспалы 

келер шақ 

1.Иманқұлова 

С. 

Егізбаева Н. 

Иманалиева 

Ғ. 

т.б. 


Қазақ тілі. Оқу құралы. 

–  А.,  2008.  40-50  бб. 

2.Ғаламтор 

материалдары 

және 

энциклопедиялық жинақтар. 

Сұрақ-


жауап 

Сұхбат 


Монолог 

Топтық 


жұмыс 

100 


Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова
files -> Жұмыс бағдарламасы кафедра отырысында талқыланған

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет