Ала ды. Ал Линда Мэйоттқа мұндай жеңілдік 18 жылғы жа за өтеуден соң берілуі мүмкінжүктеу 2.41 Mb.

бет14/20
Дата10.02.2017
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Мемлекеттік хатшының тапсы-

руымен тарих оқулығын жаңаша жазу 

қолға алынып жатыр. Осы тұрғыдан 

алғанда қандай мәселелер ескерілуі 

керек? 

– ЖОО-да балама оқулықтар болуы 

заңды және олар теориялық-проблемалық 

болуы керек. Бірақ Қазақстан тарихының 

бір қиыншылығы – біз қазақ халқының 

тари хын әлі зерттеген жоқпыз. Тиіп-қашып, 

ептеп зерттеген сияқты боламыз. Мысалы, 

түргештану, қарлұқтану, оғызтану деген 

ғылым бағыты бізде бар ма? Оғыздар 

біздің елімізден кеткен. Наймандар сегіз-

ауыз деп аталған. Тоғызауыздың құра-

мынан қоңы 

рат 

тар, керейіттер, уақтар шыққан. Яғни оғыз бірлестігі қазақ 

халқының бір бөлігін құраған. Сол сияқты, 

қазақтың бір бөлігін қыпшақтар құрады. 

Қыпшақтанудан бізде біраз жұмыс істеп 

жүрген адамдар бар. Бірақ оғызтану жоқ. 

Ал қазіргі Түркиядағы түрік тер, әзірбай-

жандар, түрікмендер, қа 

ра 


қалпақтар 

шежіреде бәрі өздерін оғыздардан тара-

тады. Ал оғызтануды кім зерттеп жатыр? 

Сондай-ақ ежелгі тарихы мызда дулаттану, 

тіпті дулаттың арғы атасы саналатын 

үйсінтану да жоқ. Бүкіл кіші жүзді алшыннан 

таратамыз. Ал қазақ тарихында алшынтану 

деген сала бар ма? Жоқ. Міне, солардың 

бәрі бізде болуы керек. Жоға 

рыда, 


министрлікте отырған, ғылыммен, білім-

мен байланысты азамат 

тар оғызтану, 

үйсінтану, алшынтану, най мантану деген 

салаларды дамыту түгіл, «Оны айтсам, мені 

рушыл деп айыптайды» деп, осы тайпалық 

бірлестіктердің атын атауға қорқады. Мұны 

мен қазақ тарихын зерттеудегі бір сор лы-

лығымыз, бейшара 

лығымыз деп айтар 

едім. Қазақ халқының 45 ру-тайпадан құ-

рылғанын бәріміз білеміз. Бірақ «қазақ 

тарихын жазыңдар» дегенде жаңағы ру, 

тайпаларды айналып кетіп, бізде бұрын 

болған, бірақ көшіп кеткен әулеттерді – 

түргешті, қарлұқты, оғызды, қараханды, 

қара қытайларды, тіпті болмаса, орда-

ордаға бөліп, моңғол ұлыстарын «Ақ 

орда», «Көк орда» деп қуалап зерттейміз. 

Ал оның ішіндегі халық қандай рулардан 

болды, оған баруға «рушыл атанамыз, ол 

кітапты ешкім баспайды» деп қорқамыз. 

Жоға рыдан сөйлегендер шет жағалатып 

айта бастады. Мысалы, М.Тәжин: «Қазіргі 

Қа зақ станның аумағы осы жерді мекен-

деген бұрынғы тайпалардың аймағымен 

сәйкес келеді», – деді. Бұл – не деген сөз? 

«Қазақ стан аумағының тарихын зерттесең, 

жаңа ғы ру-тайпалардың мекендеген, өмір 

сүрген ахуалын зертте» деп отыр. Ал қазақ 

халқы деген мемлекет құрушы халықтың 

тарихы осы уақытқа дейін неге зерттелмей 

отыр деген әңгімеге келсек, оның себебі – 

сол ру-тайпаларды айтудан қорыққан-

дықтан. Бірақ тарихшы ретінде айтарым, 

кез келген қазақтың азаматы мынаны 

түсінуі керек: ру-тайпаның тарихын ежелгі 

дәуірлерден бастап терең білген адам 

өзінің руының бас 

қа қазақ руларымен 

қандас екенін, аралас екенін, бар болғаны 

үлкен ағаштың бір ғана бұтағы екенін 

түсінеді-дағы ешқашан рушыл болмайды, 

қазақты руға бөлмейді. Яғни азамат тары-

мыздың ру-тайпа туралы білім деңгейін 

көтеруіміз керек, ру-тайпа туралы айтудан 

қашпауымыз қажет. Тарих оқулықтарын 

жаңаша жазамыз десек, мұны ескеру – 

шарт. 

– Тарих туралы әңгіме болған кезде 

тарихшылардың жазғанынан гөрі, жа-

зушылардың шығармалары елге кө-

бірек танымал, өтімді болып, тез қа-

был данып 

жатады. 

Жазушылар 

«Та   рих  шылар  бара  алмаған  тақы-

рыптарға біз барып жүрміз» дейді. Ал 

тарихшылардың көпшілігі тарихты тек 

мамандардың жазғанын құптайды. Сіз 

қалай ойлайсыз? 

– Тарихи тақырыпқа жазып жүрген 

жазушыларды мен әрқашан қолдаймын. 

Олардың жазғандары керек. Мысалы, 

біздің азаматтарымыз І.Есенберлиннің 

«Көшпенділерін» оқымай, қалай қалыптаса 

алады? Сол сияқты, Ә.Кекілбаев, М.Маға-

уин шығармалары қандай керемет. Мен 

тарихшы болғаннан кейін тарихи роман-

дарды көп оқимын. Соңғы кезде Т.Зәкеннің 

«Мәңгітас» деген кітабын оқыдым. Мұның 

алдында «Көкбөрілердің көз жасы» деген 

романын оқығам. Тарихи шығармалар 

бізге ауадай қажет. Өйткені жастар ресми 

тарих тан гөрі, көркем тарихты оқуға құмар. 

Көр кем тарихтың артықшылығы – тарихи 

са на ны  қалыптастыруға  күшті  әсер  ете тін -

дігінде. Екіншіден, ол тек тарихшыларға 

арнал 

маған, әлеуметтанушыларға да, журна 

листерге де, әртүрлі мамандық 

иелеріне де, елдің бәріне де қажет. Бірақ 

тарихи сананы көтеруде, тарихпен тәр-

биелеуде үлкен рөл атқарғанымен, ол 

кітап тар дегенмен де ресми тарих бола 

алмайды. 

– Осы арада жазушылар мен та-

рихшылардың арасындағы қатынас 

қан дай болуы керек? Ресми тарихшы 

мен жазушының айырмашылығы не-

де? 

– Жазушы өзінің жазғанына жауап бер-

мейді. Ол мысалы, бір жылдарды, тарихи 

тұлғаның атын қате айтуы, тіпті оның өмір 

сүрген кезеңін де шатастыруы мүмкін. Бірақ 

онда тұрған ештеңе жоқ, тарихи үдерісті 

дұрыс айтса болды. Соны шынайы сезім-

мен, эмоциямен көркемдеп, қызық тырып 

айтса, жас ұрпақты тәрбиелеуге соның өзі 

пайдалы. Ал тарихшының ондай қателік 

жіберуге қақысы жоқ. Сондықтан тарихшы 

әрбір датаны, әрбір адамның атын жазған 

кезде қолы қалтырап отырып жазады. 

Жазушыдан айырмашылығы, тарихшы 

өзінің жазғанына жауап береді. Міне, 

ресми емес тарих пен ресми тарих тың ара-

жігінде осындай қиыншылықтар, ерек-

шеліктер бар. Бізге соны ескеруге тура 

келеді. 

– «Жаужүрек мың бала» фильмі 

шыққан кезде елдің бәрі Сартайды 

айтып, біреулер «ол – менің арғы атам» 

десе, біреулер «тарихта ондай батыр 

болмаған, ол – жиынтық бейне» деп 

біраз дауласты. Әңгіме онда емес. 

Жалпы, біз тарих туралы әңгімені 

белгілі бір оқиға, жағдай туралы емес, 

неге белгілі бір тұлғалар төңірегінде 

құруға құмармыз? Көбінесе елдің 

назары неге нақты бір тұлғаға ауады? 

– Біздің тарих – тұлғаға негізделген та-

рих. Яғни қазақтың тарихы дегеніміз – шын 

мәнінде, қазақтың шежіресі. Шежіре тек 

қана жеке адамдарға құрылады. Жеті 

атаңыз да, он атаңыз да, отыз атаңыз да – 

жеке адамдар. Жеке тұлға қазақ үшін өте 

маңызды. Алғаш Қазақ хандығын құрған 

Жәнібек пен Керей де, одан бұрынғы 

Қапаған, Білге, Күлтегін қағандарымыз да, 

қазақ дастандарындағы жырлар да жеке 

адамдардың атымен аталады. Өйткені 

қазақ жеке тұлғаларға бағыну, солардың 

төңі регіне ұйысу және өзінің жеке тұлғадан 

тұратын тарихын білу арқылы ғана халық 

болған. Егер де қазақ өзінің аталарын 

білмеген болса, қаны таза халыққа 

айналмаған болар еді. Біздің кейбір түрік 

халықтары үйленген кезде жеті атаны 

сақтамайды. Нағашы, жиен болып үйлене 

береді, содан олардың қаны бұзылған. Ал 

қазақ жеке тұлғаның рөлін бағалап, жеті 

атаның атын санап беріп отырып, өзін таза 

сақтап қалды. Жеке тарихи тұлға бізде 

биологиялық-антропологиялық тұрғыдан 

да маңызды рөл атқарды. Біздің мемлекет 

болып құрылуымыз үшін қаптаған батыр-

лардың ішінен мықты батырлар шықты. 

Алғашында рулық батыр, одан мықты 

болса, жүздік батыр айқындалды. Жүздік 

батырлар көп жағдайда рулық ұранға 

айналды. Байқайсыз ба, қазақ руларының 

бәрінің рулық ұраны бар және олар жеке 

адамдардың атына орайлас 

тырылған. 

Баяғы Алаштан бастап, бәрі – жеке адам-

дардың аты. VIII ғасырда Түргеш қағана-

тында Алаш-Шор деген, ал Қазақ хандығы 

құрылардан бұрын XIV ғасырда, Ақ ордада 

Алаш Баһадүр деген тұлға болған. Міне, 

осы тұлғалар қазаққа ұран болды. Кейіннен 

мықты-мықты жүздік батырлар ұранға 

айналды. Сол жүздік батырлардың ішінен 

ұлттық батырлар іріктеліп шықты. Олар көп 

емес. Мысалы, Шапырашты Наурызбай, 

Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөген-

бай. Бұлар – ұлттық негізде мойындалған 

тұлғалар. Солардың төңірегіне топтасып, 

елімізді, жерімізді қорғап қалдық. Біздің 

мем лекетті де жеке тұлғалар құрды. Неге 

біз Нұрсұлтан Әбішұлын Елбасы деп құр-

меттейміз? Өйткені біз жеке тұлғаның 

төңірегіне топтасуға бейімделген халық-

пыз. Психологиялық тұрғыдан алғанда, 

біздің бүкіл тарихымыз – жеке тұлғаларға 

бағыну тарихы. – Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 

Роза РАҚЫМҚЫЗЫ

Талас ОМАРБЕКОВ, тарих ғылымының докторы, профессор: 

Қазақтың тарихы дегеніміз – 

шын мәнінде қазақтың шежіресі

ДАТ!


  

Бізге Ыстықкөл жақтан қауіп бар ма?

Лицензияны қалпына келтіру мүмкін бе?

Бұрын нотариус болып қызмет еткенмін. Кейін басқа салаға 

ауысуыма байланысты нотариалдық кеңес беру және қызмет 

көрсету құқығын беретін лицензиядан өз еркіммен бас тарттым. 

Асығыс шешіміме өкінемін. Қазір сол лицензияны қалпына келтіру 

мүмкін бола ма? 

 

 

 

    Асылгүл 

МУСИНА, Қарағанды қаласы

Қырғызстан аумағында жер сілкінісі жиі болады. Көбіне оның әсері 

Алматы, Жамбыл облыстарында байқалып отырады. Менің білгім 

келетіні, Ыстықкөлде жер сілкінісінің әсерінен цунами болуы мүмкін 

бе?

  

 

Төлеген 

ДІЛМАҒАМБЕТОВ, Алматы облысы

Қырғыз Республикасы сейсмолог-

тері нің мәліметінше, Ыстықкөл көлінің 

түбі тік қабырғалы алып тостаған 

тәрізді ойылған. Мұндай пішінді 

теңіздер мен көлдерде цунами 

болмайды. Оның үстіне, Қырғызстан 

аумағында жер сілкінісі жиі тіркел-

генімен, Ыстықкөл аумағында еш-

қашан жер сілкінісі ошағы болған 

емес. Сол себепті «жерасты дүмпулері 

кезінде бұл көлден тасқын тарауы 

мүмкін» деген болжам негізсіз. 

Қырғыз елінде «Бішкектің аумағында 

жерасты көлі бар, егер зілзала бола 

қалса, қала жер астына түсіп кетеді» 

деген де қауесеттер жиі айтылады. Бұл 

да шындыққа жанаспайды. Бішкек 

жердің қойтасты-жұмыртасты қалың 

жыныстары мен сазды қабатының 

үстінде орналасқан. 

Әділет саласы мамандарының 

мәлі метінше, ҚР «Нотариат туралы» 

Заңының баптарында кеңес беру 

және қызмет көрсету құқығын бере-

тін ли цен зиясынан өз еркімен бас 

тарт қаннан соң нотариустың лицен-

зиясын қалпына келтірудің мүмкіндігі 

қарастырылмаған. Осы заңның 

7-бабына сәйкес, нотариалдық қыз-

мет көрсету құқығын беретін лицен-

зияны алу үшін лицензиямен жұмыс 

істеп жатқан нотариуста іс-тәжіри-

беден өту және әділет саласы аттес-

та циялық комиссиясының сынағын 

тапсыру қажет. Сізге осы міндеттерді 

қайтадан орындауға тура келеді.

АЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ...

...Қазақ халқы деген мемлекет құрушы халықтың тарихы осы уақытқа 

дейін неге зерттелмей отыр деген әңгімеге келсек, оның себебі – сол ру-

тайпаларды айтудан қорыққан дықтан. Бірақ тарихшы ретінде айтарым, кез 

келген қазақтың азаматы мынаны түсінуі керек: ру-тайпаның тарихын ежелгі 

дәуірлерден бастап терең білген адам өзінің руының бас қа қазақ руларымен 

қандас екенін, аралас екенін, бар болғаны үлкен ағаштың бір ғана бұтағы 

екенін түсінеді-дағы ешқашан рушыл болмайды, қазақты руға бөлмейді. Яғни 

азамат тары мыздың ру-тайпа туралы білім деңгейін көтеруіміз керек, ру-

тайпа туралы айтудан қашпауымыз қажет. Тарих оқулықтарын жаңаша 

жазамыз десек, мұны ескеру – шарт. 

№167 (1078) 25.09.2013 жыл, 

сә

рсенбі

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ– Талас аға, бүгінгі таңда тарихқа 

үл кен  бетбұрыс жасалып отырғаны 

бел гілі.  Сіз  бұл құбылысты қалай баға-

лар едіңіз? Жалпы, осы ы

нт

а-ықылас-

тың мән-маңызы, мақсат

ы 

қа

нд

ай

– Қазақ халқы – негізінен, тарихшы ха-

лық. Белгілі бір кезеңде бізде жазу мәде-

ниеті үзіліп қалды да, тарихымызды жаттап 

өстік. Соның нәтижесінде шежіре деген 

ауызша тарихтың үлгісі өмірге келді. Арғы 

ат

а 

лары

ның 


кі

м 

болғ

ан

ын әрбір қазақ жатқа білуі керек болды. Мысалы, үш ата 

– бір ға сыр. Яғни жеті атаны білу деген – 

2,5 мың ғасырлық тарихты білу деген сөз. 

Бұл туралы Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» 

деген кітабында: «Үйге бір адам келсе бол-

ды, әкем: «Жеті атаңды сана» дейтін», – деп 

жазғаны бар. Бұл – к

еңес


ті

к 

жүйеде к

ом -


мунистік идеология үстемдік алғанға дейін 

қазақты тарихшы ретінде тәрбиелеп келген 

әдет-ғұрып. Бұдан жаман болған жоқпыз. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін тарихшылардың 

жүгенін сыпырып жіберген кезде ауызша 

та

рихтан  х

аб

ары 

ба

р ад

амдардың бәрі 

өзде рінің ата-бабаларының тарихын қоз-

ғап, шежіре құрастырып, белгілі бір тарихи 

тұлғаға, батырға, биге байланысты тарихи 

очерктер жазып, публицистикаға ден қо-

йып, ресми емес тарихшы болып кетті. Бұ-

ған таңғалатын ештеңе 

жоқ.

  Қ


аз

ақ

  дег

ен 


ха  лықтың  қанында

  т


арих  әрқашан қа-

лыптасып келген. Халқымыздың осы ерек-

шелігін Елбасы дұрыс түсінді. Ол 1997 

жылды «Қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу жы лы» деп жариялады. 1998 жылы 

со

ның ағы ныме

н «Тарих толқынында» де-

ге

н кіта бын ш

ығ

арды. Бұл, шын мәнінде, 

қа 


зақтың ежелгі және орта ғасырдағы 

тарихын қозғайтын бірден-бір қызықты 

тарихи очерк болатын. Сонда тамаша 

идеялар көтерілді. Біріншіден, қазақ ел 

болам, жұрт болам, т

әу

елсіз мемлекет 

болам десе, өзінің т

ар

их

ын жақ

сы б


ілуі

 

керек екендігі айтылды. Бірақ, өкінішке қарай, біздің қоғам осы кі тапқа мән бере 

қойған жоқ. Тәуелсіздік жағ 

дайында 

демократияға орныққан дықтан,  елдің  бәрі 

өзінің пікірін айтқысы, өзін көр сеткісі, 

өз

інің  а

таабас

ын

  ақт

ап алғысы немесе 

дәріптегісі келді. Осындай жағдайда 

Елбасының «Тарих толқынында» атты кіта-

бы мемлекеттік идеологияны жасауға негіз 

қалайтын кітап бола тұрса да, шын мәнінде, 

нақты өмірімізде жүзеге аспай, онда 

айтыл ған  идеялар кеңінен 

наси

хатт


ал

май 


қалды. Рухани мәселелерден гөрі, эконо-

микалық мәселелер бірінші орынға шығып 

кетті. Ақырында Қазақстан тарихы деген 

пән  университеттерде екінші пән ретінде 

ысырылып, Қазақстан тарихы кафедралары 

жа

была

 бас


та

дыСаяс

ат

тану, мәдениеттану, ха

лы

қаралық қатынастар, дінтану сияқты басқа қоғамдық пәндер көбейіп, ақырында 

Қазақстан тарихы қатардағы көптеген гу-

манитарлық пәндердің  біріне айналып 

қалды. Осындай жағдайда Мемлекеттік 

хатшының 5 маусымдағ

ы 

тари

хшыл


ар

ме

н өткізген үлкен жиыны

 қ

оғамдағы ауы

р 

ах-

уалдың, тарихқа байланысты көзқарастың 

қайшылықты жағдайына  байланысты 

бірден-бір дұрыс қабылданған шешім деп 

ойлаймын. 

– Осы шарадан кейін тарихқа бай-

ла

ны

ст

ы 

қо

ға

мд

ағ

ы 

көзқарас қанша-

лықты өзгерді? Тарих ғылымын жан-

дан 

дыруға ол қаншалықты серпін, 

мүмкіндік бере алады? 

– Мемлекеттік хатшы Елбасының 

«Тарих толқынында» атты кітабындағы 

идеяларды ары қарай өрістетіп, ары қарай 

дамытып, өткен тарихым

ызға


 б

ай

ланысты мәселе лерді тереңдетіп, елдің осы бағытта 

жұмыс істеуіне нақты ұсыныстар жаса-

ғанымен, Білім және ғылым министрлігі 

сол жиында айтылған қағидаларды жүзеге 

асыруға байланысты нақты шараларды әлі 

жү

зеге  а

сы

рған  ж

оқ

. Мен еліміздегі жетекші уни верситеттің Қазақстан тарихы 

кафе дра сының  меңгерушісімін.  Елдің  бәрі 

қазір «Халық – тарих толқынында» деген 

бағдар лама жасалады» деп, сол бағдар-

ламаға қарап отыр. Ол теориялық бағдар-

лама бо ла ды, онда тағы да тари

хтың

 ө

зект

і 

мәсе лелері көтеріледі. Ал бірақ жергілікті оқу орын дарында, мектептерде, универ си-

теттерде сол идеяларды жүзеге асырудың 

жүйелі механизмі әлі жасалмады

Жина-

лы

сқа қатардағы тарихшыларды

 ш

ақырып

«тарих ты жөндеп жазыңдар» деп тапсырма беру оны жүзеге асырудың механизмін 

жасаумен қоса жүруі керек еді, тапсырманы 

бізге емес, «Тарихты оқытудың көлемін 

арттырыңыздар, тарихқа байланысты 

арна

йы

  пән

де

рді 

оқ

уба

ғд

арла

ма

сына енгі зіңіздер, тарихшыларға жағдай жаса-

ңыз дар, тарихшылардың педагогтік жүк-

темесін азайтыңыздар, олардың бос 

уақытын көбейтіп, сол уақытта ғылыммен 

айналы суы ның  механизмін  жасаңыздар» 

деп ректорларға беру керек еді. Уни-

ве

рс

итеттегі қатардағы тарих

  п


ро

фес-


сорының қандай мүмкіншілігі бар? Ол 

былтыр 27 кредит сабақ берді, биыл сол 

педагогикалық жүк теме бар болғаны 2-ақ 

кредитке азайды. Осындай жағдайда, 

қолы бос емес профессор оқытушы бола 

ма, әлде з

ер

тт

еуші бол

а 

маАл б


із

ге «әрі 


оқытушы, әрі зерт теуші болыңыз» дейді. 

Тіптен жақсы. Біздің тарихшылар ондай 

бола алады. Әсіресе жас тарихшылар өсіп 

келе жатыр. Бірақ мынан дай үлкен педа-

гогикалық жүктеме жағ 

дайында жас 

тари

хшыларымыз зерттеуші болып қ

ал

ып-таса алмайды-ау  деп қор қамын. Біз

ді

ң тарихшылардың бәрі осы 20 жылда тарих-

шы-ғалым емес, тарихшы-оқытушы ретін-

де қалыптасты. Тіпті Тарих инс титутына

Шығыстану институтына бар саң,  ондағы 

тарихш

ыл

ардың күнкөріс қамы мен басқа бір 

ун

иверси

те

т, инс

 т

итуттарға тіркеліп, 

лекция оқып жүргенін көресің. Яғни бізде 

кәсіби тарихшыларды қалыптастыруға 

жеткілікті мән берілмей отыр. Сондықтан 

да ҚазҰУ-дің тарих фа культетін бітірген 

мамандарымыздың 20%-ы ғана ғ

ыл

ымға


 

ба

рады да, 80 %-ы мек 

тептер


ге

  т


ар

их

 пәнінің оқытушысы болып барады. 

Осындай жағдайда бітіріп жатқан тарих-

шылардың ең болмаса жарым-жартысы 

тарихшы, зерттеуші  болып қалыптасуы 

үшін жағдай жасауымыз керек қой. Ол 

жағд


ай

ды ж


ас

ау

 үшін 

жо ғары дан 

ғылыми 

бағдарламалар жасау, орталықтар ашу жеткіліксіз, сол ғылыми бағдар лама ларды 

жүзеге асыратын адамдарға жағдай жасау 

керек. Мінеки, орталықтар ашылып жатыр. 

Ал бірақ сол орталық тардың жұмысы, 

ме

ха

низмі, ақы төлеу жағы қалай бо

ла

дыОны ешкім білмейді.– Ол қандай орталық? 

– Мысалы, біздің ҚазҰУ-де Тәжиннің 

нұсқауымен үш орталық ашылды. Біріншісі 

– археологиялық деректердің, арте фак-

тілердің өмір 

сү

рген

  к


ез

ең

ін аны

қтайтын 


зертхана. 

Бі

здің ф

акул


ьт

ет

тің 

дека


ны Жәкен 

Таймағамбетовтің  бастауымен ол халық-

аралық зертхана  болып құрылып жатыр. 

Бірақ бұл зертханаға өте қымбат, миллион-

даған теңге тұратын аппаратуралар керек 

және  бәрі шетелдерде. Оны кі

м 

са

тып 

әперед


і? Сосын менің басқаруым

ме

н Ор

та

-лық Азиядағы дәстүрлі өркениеттерді 

зерттеу орталығы құрылды. Біз көптеген 

ғылыми жобалар жасап үлгердік. Соған 

қарамастан, оның штаты қандай болады, 

онда кімде

р 

жұмыс істейді, оларға жалақы төле

у ме


хани

зм

і қа

ла

й жү

зеге асады, 

ғылыми жобалар қалай қаржылан дыры-

лады деген мәселе – әлі жұмбақ. Үшіншісі 

– дүниежүзі тарихынан оқулықтар дайын-

дайтын орталық. Ол біздегі Қ.Жұмағұлов 

басқаратын дүниежүзі тарихы кафед ра-

сының жанынан құрылып жатыр. Бұл – бір 

жа

ғынан, кезіндегі саяси оқиғаларды, 

әлеу меттік  жағдайларды зерттейтін орта-

лық. Оның да мәртебесі, қаржы лан-

дырылуы қалай болатынын білмейміз. Егер 

олар республикалық  бюджеттен қаржы-

ланды рылатын  болса, университетке қа-

рым-

қа

тынасы қан

да

й бо

лады


бұлар 


ғылыми-зерттеу институты сияқты жұмыс 

істей ме, әлде кафедралардың жанындағы 

қоғамдық негізде құрылған орталық болып 

қала ма? Оны әлі ешкім білмейді. Менің 

ойымша, М.Тәжин осындай нұсқау берген 

кезд


е Білім және ғылым министрлігі бір

ден 


осы орталықтардың мәртебесін, жұмыс 

істеу механизмін, штатын, оларды 

қаржыландыру мәселесін, бәрін анықтап 

беруі 


ке

рек еді. 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал