Актюбинского областного научно-практического центра на 2017 год


Тематические и комплексные изучения, оказания методической помощижүктеу 1.26 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата04.05.2017
өлшемі1.26 Mb.
түріПлан работы
1   2   3   4   5   6
Тематические и комплексные изучения, оказания методической помощи 

Бадамша  агротехникалық  колледжінің оқу-тәрбие  жағдайын  зерделеу  және 

әдістемелік көмек беру 

 

 

Изучение состояния 

учебно-


воспитательной  работы  с  оказанием 

методической  помощи  в  Бадамшинском 

агротехническом колледже 

Қаңтар  


 

 

  

Январь  


Аналитика-

лық анықтама 

 

 

 Аналитичес-

кая справка 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 


технического и 

профессионально-

го образования и 

профориентации 

Байғанин  техникалық  колледжінің  оқу-тәрбие 

жағдайын 

зерделеу 

және 


әдістемелік көмек беру 

 

 Изучение 

состояния 

учебно-

воспитательной  работы  с  оказанием методической  помощи  в  Байганинском 

техническом колледже  

Мамыр  


 

 

  

Май  


Аналитикалы

қ анықтама 

 

 

 Аналитичес-

кая справка 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 


технического и 

профессионально-

го образования и 

профориентации 53 

 Әйтеке  би  көпсалалы  колледжінің  оқу-

тәрбие 


жағдайын 

зерделеу 

және 

әдістемелік көмек беру  

 

Изучение состояния 

учебно-


воспитательной  работы  с  оказанием 

методической  помощи  в  Айтекебийском 

многопрофильном колледже 

Қазан  


 

 

  

Октябрь  

Аналитикалы

қ анықтама 

 

 

 Аналитическа

я справка 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 


технического и 

профессионально-

го образования и 

профориентации

 Ойыл  аграрлық  колледжінің  оқу-тәрбие жағдайын  зерделеу  және  әдістемелік 

көмек беру 

 

 

Изучение состояния 

учебно-


воспитательной  работы  с  оказанием 

методической 

помощи 

в 

Уилском аграрном колледже 

Желтоқсан  

 

 

  

Декабрь  

Аналитика-

лық анықтама 

 

 

 Аналитичес-

кая справка 

Техникалық және 

кәсіптік білім  

және кәсіби 

бағдар беру 

бөлімі 

Отдел 


технического и 

профессионально-

го образования и 

профориентации

 

ІҮ.  ІТ технология бөлімі 

Отдел  ІТ технологии

 

№ 

Өтілетін шаралар атауы 

Название мероприятия 

Мерзімі 

Сроки 

исполнения 

Қорытынд

ылау 

Форма 

завершения 

Жауаптылар 

Ответственные 

1.  Облыстық және республикалық семинарлар, конференциялар және отырыстар 

Областные и республиканские семинары, конференции и заседания 

 

 

 

 

 «Білім берудегі робототехника және  

білім беретін  робототехника»  облыстық 

семинар  

 

Областной семинар «Образовательная 

робототехника и робототехника в 

образовании».  

ақпан 


 

 

 февраль 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 


ақпарат 

Сертификат, 

информация 

на сайт 


С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел  ІТ технологии 

«Компьютерлік графика» информатика пән мұғалімдеріне арналған оқу 

семинары 

 

Обучающий семинар для учителей  

информатики «Компьютерная графика» 

наурыз 

 

  

март 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 


Сертификат, 

информация 

на сайт 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии Облыстық  семинар  «ТжКББ  ұйымдары 

педагогтерінің  робототехника  бойынша 

білімдері және оны қолдану  дағдыларын 

қалыптастыру» 

(шаруашылық 

есеп 

негізінде)  

Областной  семинар  «Формирование 

практических  навыков  и  знаний  по 

применению 

робототехники 

 

в 

сәуір  

 

  

 

апрель Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 


 

 

Сертификат, информация 

на сайт 


С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

  

Отдел  ІТ 

технологии 

 


54 

 

деятельности    педагогов    ТиПО» (хозрасчетный) 

 Облыстық  семинар  «Жалпы  орта  білім 

беру 


 

ұйымдары 

педагогтерінің 

робототехника  бойынша  білімдері  және 

оны қолдану  дағдыларын қалыптастыру» 

(шаруашылық есеп негізінде)  

Областной  семинар  «Формирование 

практических  навыков  и  знаний  по 

применению 

робототехники 

 

в 

деятельности  

педагогов  

общеобразовательных 

школ» 


(хозрасчетный)

 

мамыр 


 

 

  

 

май Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 


 

 

Сертификат, информация 

на сайт 


С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

  

Отдел  ІТ 

технологии 

 Робототехника 

жұмысын 


жаңадан 

бастайтын  педагогтарға  арналған  оқыту семинар 

 

Обучающий  семинар  по  робототехнике 

для начинающих педагогов 

қыркүйек 

 

 

 сентябрь 

Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 


ақпарат 

Сертификат, 

информация 

на сайт 


С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

Отдел  ІТ технологии 

«Заманауи мектепте информатика пәнінің берілу ерекшілігі» оқыту семинары 

 

 

 Обучающий семинар «Особенности 

преподавания информатики в 

современной школе».  

Қазан 


 

 

  

октябрь 


Қатысушы 

сертификаты 

Сайтқа 

ақпарат 


 

Сертификат, 

информация 

на сайт 


С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 Отдел  ІТ 

технологии 2. Облыстық жоспарлардың (жобалар) жүзеге асырылуы 

Реализация  областных планов (проектов) 

 

  

 

 3.Аудандарға және білім беру ұйымдарына шығып өткізілетін педагогикалық өзекті 

мәселелерге арналған облыстық шаралар 

Мероприятия по проблемам образования, проводимых с выездом в районы и в организации 

образования 

 

  

 

  

4. Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі шебер-кластар, сабақтар, 

көрмелер, дөңгелек үстелдер, форумдар, слеттер, байқаулар Мастер-классы, уроки, 

выставки, круглые столы, форумы, слеты, конкурсы областного, республиканского, 

международного уровней 

«Үздік мектеп сайты» облыстық байқауы (шаруашылық есеп негізінде) 

 

Областной конкурс на лучший школьный сайт  

(хозрасчетный)

 

наурыз 


 

 

март Сайтқа 

ақпарат, 

хаттама

 

Ж.И.Адильдаева ІТ технология 

бөлімі 


Отдел  ІТ 

технологии 

Робототехниканы  оқыту  шебер  класы (НЗМ іс тәжірибесінен) 

 

Мастер-класс по 

обучению 

робототехники (опыт НИШ) 

сәуір 


 

 

апрель Сайтқа 

ақпарат, 

хаттама

 

С.Е.Тулегенов ІТ технология 

бөлімі 


Отдел  ІТ 

технологии 

 


55 

 Робототехниканы  оқыту  шебер  класы 

(Ақтөбе  техникалық  шығармашылық 

орталық іс тәжірибесінен) 

 

Мастер-класс по 

обучению 

робототехники 

(опыт  Городского    центра  технического 

творчества) 

қазан 


 

 

 октябрь 

Сайтқа 


ақпарат, 

хаттама 


 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

Информатика  пән  мұғалімдері  арасында облыстық  олимпиада  (шаруашылық  есеп 

негізінде) 

 

Областная  олимпиада  среди  учителей информатики 

(хозрасчетный)

 

қараша 


 

 

 ноябрь 

Сайтқа 


ақпарат, 

хаттама


 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

5. Тақырыптық және кешенді зерделеу, әдістемелік көмек беру 

Тематические и комплексные изучения, оказания методической помощи 

«Bilimland.kz»  білім  беру  ресурсын пайдалану  мүмкіндігін  зерделеу  және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение  состояния    использования ресурса  «Bilimland.kz»  школами  области 

и оказания методической помощи 

ақпан 

 

  

февраль 


Аналитика-

лық 


анықтама 

 

Аналитичес-кая справка 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

  «Күнделік.kz»    ақпараттық  жүйесіне 

қосылған  мектептер  жағдайын  зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение  состояния    использования информационной  системы  «Күнделік.kz»  

школами 


области 

и 

оказания методической помощи 

наурыз 


 

 

 март 

Аналитика-

лық 

анықтама  

Аналитичес-

кая справка 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

 Ырғыз  және  Мартөк  аудандарында 

информатика  пәнінің  берілу  жағдайын 

зерделеу және әдістемелік көмек көрсету 

 

 Изучение состояния 

преподавания 

информатики  в Иргизском и Мартукском 

районах 


сәуір 

 

  

апрель 


Аналитика-

лық 


анықтама 

 

Аналитичес-кая справка 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

ТжКББ ұйымдарында 

информатика 

пәнінің  берілу  жағдайын  зерделеу  және 

әдістемелік көмек көрсету 

 

 Изучение состояния 

преподавания 

информатики  в ТиПО 

сәуір 


 

 

 апрель 

Аналитика-

лық 

анықтама  

Аналитичес-

кая справка 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 


 

Отдел  ІТ 

технологии 

Мұғалжар және 

Хромтау 


аудандарындағы 

мектептерде 

компьютерлік  парк  жағдайын  зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету 

 

Изучение состояния 

компьютерного 

парка  в  школах  Мугалжарского  и 

Хромтауского районов 

қазан 

 

  

 

октябрь Аналитика-

лық 


анықтама 

 

 Аналитичес-

кая справка 

С.Е.Тулегенов 

ІТ технология 

бөлімі 

 

 Отдел  ІТ 

технологии 

 


56 

 

 

 

 

 

 

 
жүктеу 1.26 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет