Айтолқын Қапан, ГӘф журналистика мамандығыныңжүктеу 0.51 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата10.09.2017
өлшемі0.51 Mb.
  1   2   3   4   5

  

Білім 


жарысы

1998  жылғы  22  наурыздан  шыға  бастады

Мамыр 2017, № 5 (150)

          Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің студенттер газеті

Айтолқын ҚАПАН,

ГӘФ Журналистика 

мамандығының 

3 курс студенті

Мамырдың 

17-сі 

мен  19-ы  аралығында Қостанайда 

XXIII-і 


«Студенттік  көктем-2017» 

фестивалі 

өтті. 

Іс-


шараға 

облысымыздың 

сегіз  ЖОО-ның  белсенді 

студенттері 

қатысты: 

А.Байтұрсынов  атындағы 

Қостанай 

мемлекеттік 

университеті, 

Қостанай 

мемлекеттік  педагогикалық 

институты, 

М.Дулатов 

атындағы 

ҚИнЭУ, 

З.Алдамжаров  атындағы ҚӘТУ,  Челябі  мемлекеттік 

у н и в е р с и т е т і н і ң 

Қостанайдағы 

филиалы, 

Рудный индустриалдық ин-

ституты, 

Ы.Алтынсарин 

атындағы 

Арқалық 

мемлекеттік  педагогикалық 

институты  және  ҚР  ІІМ 

Ш.Қабылбаев 

атындағы 

Қостанай 

академиясы. 

  Фестиваль  М.Дулатов 

атындағы 

ҚИнЭУ-де 

өткізілді. 

Фестивальдың  

осы  университетте  бо-

луы  тегін  емес.  Себебі, 

қалыптасқан дәстүр бойын-

ша іс-шараны ұйымдастыру, 

бағдарламасын 

жоспар-


лау міндеті бір жыл бұрын, 

жеребе  бойынша  атал-

мыш оқу орнына жүктеледі. 

Фестивальдың 

ашы-

лу  салтанатына  білімді, белсенді  студенттер  мен 

курсанттар 

жиналды. 

Маңызды шараға Қостанай 

облысы  әкімдігінің  жа-

стар  саясаты  мәселелері 

жөніндегі  басқарма  бас-

шысы  Кенеш  Әлімжанов 

және  ҚИнЭУ-дың  ректо-

ры  Сәбит  Есмұратов  ар-

найы  қатысып,  студент-

терге 


сәттілік 

тіледі.  

Ф е с т и в а л ь 

қатысушылары  оқу-ғылым, 

спорт,  өнер  және  басқа  да 

шығармашылық  бағыттар 

бойынша  өзара  жары-

сты.  Бұл  үш  күндік  сай-

ыс  облыс  студенттерінің 

басын    қосқан  қызықты 

шаралардың  бірі  болды. 

Осы 


уақыт 

ішінде 


қатысушылар  қазақ  күресі, 

шағын  футбол,  волей-

бол,  үстел  теннисі  және  

тоғызқұмалақ 

сияқты 

спорттық  жарыстарға  ат-салысып,  өздерін  жақсы 

қырынан  көрсете  білді. 

Оқу  орындарының  сым-

батты да сұлу жігіттері мен 

қыздары  үшін  «Ханзада 

мен  Ханшайым»  атты  сай-

ыс  ұйымдастырылған.  Со-

нымен  қатар  «Жайдар-

ман»  ойындарының  ба-

рысында  үздік  әзілкеш  ко-

мандалар 

анықталды. 

ҚМУ-нің өнерлі өрендері 

биылғы  жылы  да  жақсы 

көрсеткіштермен  алдыңғы 

қатардан  көріне  алды. 

«ЖаSTAR» 

шығармалық 

сайысында 

«Инстру-


менталды  жанр»  бойын-

ша  ҚМУ-нің  студенттері  2 

орынды  жеңіп  алды.  Олар 

«Өнер» 


студиясының 

шәкірттері  –  Саян  Багөбен 

(ИТФ,  1-курс),  Нұрсұлтан 

Өсербаев  (ИТФ,  2-курс). 

«Вокал»  номинациясында 

Валерия  Зиновьева  (Вж/

еМШТФ,  1-курс)  2  орынға 

ие  болды.    «Студенттік 

көктем»  фестивалінің  ая-

сында  өткен  КВН-де  ҚМУ-

нің «Hollywood» командасы  

1  орынды  иеленіп,  арнайы 

кубокты ұтып алды. Ал «Ми-

рас» мәдениет үйінде өткен 

«Ханзада  мен  Ханшай-

ым»  байқауына  қатысқан 

студенттеріміз  Жансая  То-

багабулова  «сүйкімді  Хан-

шайым»  және  Жанайдар 

Ғалым  «көркем  Ханза-

да»  номинациясы  бойын-

ша  марапатталды.  Спорт-

шы  жастарымыз  да  сайы-

стан  құралақан  қайтпады. 

Жігіттер  арасындағы  фут-

болдан ҚМУ құрама коман-

дасы 1 орынды, валейбол-

дан  ҚМУ  қыздар  құрамасы 

2  орынды  қанжығаларына 

байлады.  Сонымен  қатар 

«Мега  мозг»  интеллек-

туалды  ойынында  біздің 

университтетің  студенттері 

алғырлық 

танытып, 

жүлделі 3 орынды иеленді. 

Фестивальдың 

жа-


былу  салтанаты    Ахмет 

Байтұрсынов 

атындағы 

ҚМУ 


алаңында 

өтті. 


Студенттерді 

Қостанай 

облысының 

әкімі 


Ар-

химед 


Мұхамбетов 

құттықтап,  жеңімпаздарға 

дипломдар  мен  мақтау 

қағаздарын 

табыстады. 

Үш  күннің  қорытындысы 

бойынша,  жалпы  ұпай 

санымен 


басқа 

оқу 


ордаларының алдын ораған 

екі бірдей университет, Ах-

мет Байтұрсынов атындағы 

ҚМУ-і  мен  Міржақып  Ду-

латов  атындағы  ҚИнЭУ-і 

жүлделі    бірінші  орынға 

ие  болып,  200  000  теңге 

көлеміндегі 

ақшалай 

сыйлықтың  иегері  атанды. 

Сондай-ақ 

«Студенттік 

көктем-2018» фестивалінің 

модераторы  белгілі  бол-

ды.    Ендігі  жылы  атал-

мыш 


байқауды 

өткізу 


біздің 

оқу 


орнымызға 

бұйырды, яғни «Студенттік 

көктем-2018»  фестивалі 

ҚМУ-де  өтетін  болады.  

Студенттік көктем-2017

Бөкей    Ордасында 

кеңес  үкіметін  орнатуға 

қатысқан қазақтың тұңғыш 

генералы, 

әскери 


қайраткер 

Шәкір 


Жексенбаев 

туралы 


деректі  толығырақ 

3-бет-

тен  оқи  аласыздар. 

ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ГЕНЕРАЛЫ

2017 

жылдың 


қыркүйек  айынан  бастап 

А.Байтұрсынов  атындағы 

Қостанай 

мемлекеттік 

университетінің  кітапхана 

қызметкерлері 

үшін 

ағылшын  тілі  курста-рын    өткізу  жоспар-

лануда.  Бұл  бастама 

ақпараттық сауаттылықты 

дамыту  және  үздіксіз  білім  беруді  жетілдіру 

жұмыстарына  бағытталған.

  Толығырақ  5-бетте.

Біздер  әлемдегі  озық  үлгілерді 

елге  пайдасы  тисе    алып,  бойға 

сіңіруіміз  қажет.    Бірақ  әр  халық, 

әр  мемлекет  тарихи  қалыптасқан 

негізде  өз  үлгісінде  дамиды.  Әр 

елдің  ғасырлар  бойы  қалыптасқан, 

қоғам  қабылдаған,  халық  бойына 

сіңірген  бай  рухани  құндылықтары 

бар.  Біздің  де  ұлттық  рухымыз 

бойымызда  мәңгі  сақталуы  тиіс. 

Жаңғырудың,  яғни    жаңарудың 

ұлттық  санаға  әсері  жайлы  ҚМУ  профессорының 

ой-толғамын  толығырақ 7-беттен  оқи  аласыздар.

АҒЫЛШЫН ТІЛІН АРНАЙЫ ОҚЫТУ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ЖАҢАРУ

В  рамках  месячника  методических  иннова-

ций  на  базе  кафедры  практической  лингвисти-

ки  гуманитарно-социального  факультета  был  про-

веден  семинар-практикум  «Панорама  методиче-

ских  идей»  на  тему  «Технологии  и  активные  ме-

тоды  обучения».  Материал  об  этом  на  2-й  стр.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Кафедра  психологии    и 

педагогики  в  этом  году  от-

мечает    25-летие  специаль-

ности  «психология».    Юби-

лейная  программа  вклю-

чала  в  большое  количество 

разнообразных 

мероприя-

тий. Своими мыслями о про-

фессии психолога и перспек-

тивами  кафедры  подели-

лась  заведующая  кафедрой 

психологии  Салтанат  Жумарова.Читайте  на  4-й  стр.   

ПСИХОЛОГИИ - 25! c

m

y

k

+

c

m

y

k

+

+

+

МАМЫР 2017 ЖЫЛ

БЖ

POST-фактумЕкатерина 

КИЗЯЕВА, студентка 

2 курса ГСФ 

специальность 

«журналистика»

В  конце  апреля    в  ак-

товом  зале  главного  кор-

пуса  КГУ  им.  А.  Байтур-

сынова    впервые  про-

шел      внутриуниверситет-

ский     конкурс  «Лучший 

куратор-2017».  Организа-

торами  данного  конкур-

са  выступило  управление 

по  воспитательной  рабо-

те,  советы  кураторов  уни-

верситета    и  факультетов.  

Участникам  было  не-

просто, ведь конкурс вклю-

чал  в  себя  несколько  эта-

пов.  В  первом  отборочном 

этапе  свои  кандидатуры 

представили  43  участника, 

по решению  жюри во вто-

рой отборочный тур прош-

ли  только  20  участников, 

ну  а  в  финал,  попали  все-

го 7.  Таким образом в фи-

нале  конкурса  боролись:

Асхат 


Конысбае-

вич    Жумабаев  -  ВФиТЖ

Шынар 

Исланбеков-на    Тулегенова  -  ГСФ

Гульзат 


Газезов-

на 


Байзакова 

ЭФЕвгений 

Александро-

вич    Золотухин  -  ИТФ

Лаура 


Темирбеков-

на 


Нурханова 

ЮФЖанар 

Сембаев-


на    Нурпеисова  -  ФИТ

Динара 


Сабитов-

на 


Культаева 

АБФФинаоисты  в  процес-

се  подготовки  к    меропри-

ятию    проводили  со  сту-

дентами  открытые  воспи-

тательные    мероприятия, 

при  этом  оценивались  не 

только 

организаторские  способности,    но  и  творче-

ский  подход  и  педагоги-

ческое  мастерство.  Тради-

ционным  первым  конкур-

сом  была  "Видио-визит-

ка",  которая  по  регламен-

ту  не  должна  была  превы-

шать 2 минуты.  Кураторы 

подошли к этому конкурсу 

очень оригинально и инте-

ресно, раскрыли свой твор-

ческий  потенциал,  о  ко-

тором,  возможно,  даже    и 

не  подозревали  студенты.

Второй  конкурс  назы-

вался "Вопрос-ответ". Каж-

дому    куратору  достался 

конверт  с  вопросом,  необ-

ходимо    было    ответить,  а 

во второй части ответа  ку-

раторам  помогали  студен-

ты.  В  этом  конкурсе    оце-

нивалась работа со студен-

тами  и  креативный  под-

ход  к  ответу  на  вопрос. 

Отличительной 

осо-

бенностью  состава  жюри было  то,  что  в  него  также 

входили  председатели  со-

ветов  кураторов  аграрно-

биологического  факульте-

та,  экономического  и  гу-

манитарно-социально-

го  факультетов,  но  во  вре-

мя  выступления  предста-

вителей  данных  факульте-

тов  подсчет  голосов  про-

изводится  без  их  участия.

Весь год при поддержке 

кураторов  проходила    ак-

ция  "25  добрых  дел":  дет-

ские утренники, различные 

концерты,  но  особенный 

результат по сбору средств 

принесла      благотвори-

тельная    ярмарка,  прове-

дение  которой  в  наших 

стенах  стало  традицией.

По  словам  жюри  в  ходе 

подсчета  голосов,  номина-

ции решались единодушно: 

Таким образом, в номи-

нации 


"Педагогический 

оптимизм " победила  Лау-

ра Нурханова.  Номинацию 

"Творческий  успех"  при-

своили    Шынар  Тулегено-

вой.  Номинация  "Педаго-

гическая мудрость " доста-

лась  Гульзат    Байзаковой. 

В        номина-

ции  "Генера-

тор  идей"  от-

личилась  Жа-

нар  Нурпеи-

сова.  А  при-

зовые 

места 


распрредели-

лись  следую-

щим  образом 

3  место  -   

Динара  Куль-

таева    -  аграр-

но-биологи-

ческий 


фа-

к у л ь т е т 

ме-


сто  –  Евге-

ний    Золоту-

хин инженерно-тех-нический 

факультет

1  место  и  звание  "Луч-

ший  куратор-2017  года" 

заслужил  Асхат  Жума-

баев    -  факультет  ве-

теринарии 

и 

техноло-гии 

животноводства -  Поздравляем  Вас, 

Асхат 

Конысбаевич, 

скажите,  вы  целена-

правленно 

шли 

на 

этот  конкурс  или  про-

сто 

хорошо 

выпол-

няли 

свою 

работу?

-  Я  долго  думал  о  кон-

курсе и решил, что  должен 

себя попробовать. Призна-

юсь,    не  особо  люблю  уча-

ствовать  в  мероприяти-

ях  такого  рода,  сегодняш-

ний  конкурс-  мой  пер-

вый опыт. На самом деле я 

очень    старался,  все  меро-

приятия  проводились    на 

факультете  вовремя.  Хочу 

поблагодарить  организа-

торов  мероприятия,  а  так-

же  всех,  кто  мне  помогал.Легко 

ли 

быть 

куратором?

-  Воспитательная  рабо-

та  требует  много  време-

ни,  но  мне  попалась  хо-

рошая  группа.  Я  направ-

ляю,  а  в  ответ  получаю  их 

инициативу  и    идеи.  Рабо-

та  куратора  -  это  не  толь-

ко  учебный  процесс,  но 

и  решение  проблем    во 

вне  учебное  время.  Нуж-

но найти ко всем подход и 

уметь услышать студентов. 

Нужно 


много 

тру-


диться,  и  тогда  обяза-

тельно 


все 

получится.

Мероприятие 

прошло 


на  высшем  уровне,  все 

участники  были  награж-

дены  грамотами  и  памят-

ными  подарками. Надеем-

ся,  что  такой  конкурс  ста-

нет  ежегодной  традицией 

для  нашего  университета.

Лучший куратор-2017Ольга КУНГУРОВА, 

к.ф.н., 

 профессор КГУ

В этом году своим Посла-

нием  наш  президент  объя-

вил о начале Третьей модер-

низации Казахстана, что свя-

зано  со  вступлением  страны 

в новый исторический пери-

од,  который,  надо  полагать, 

вплотную  приблизит  нас  к 

тому,  что  именуется  инфор-

мационным  обществом.  Да, 

наш  мир  стремительно  ме-

няется,  а  массовое  созна-

ние  едва  поспевает  за  ним. 

Этим и вызвана потребность 

вслед  за  модернизацией  на-

шей  экономики,  нашей  по-

литики,  обратить  внимание 

на  то,  как  воспринимает  ка-

захстанский  народ    те  судь-

боносные  процессы,  на  ко-

торые  замахнулась    страна. 

Признаемся  себе:  мы  все 

еще слабо представляем, как 

функционирует информаци-

онное общество, не можем в 

полной  мере  описать  его  ни 

как  систему  рынков,  ни  как 

экосистему.  Все  это  нужда-

ется  в  подробном  и  детали-

зированном  исследовании, 

которое  еще  предстоит  про-

вести  ученому  миру.  Нам 

трудно представить себе, как 

именно  будет  работать  кол-

лективное  сознание  чело-

вечества  в  новых  условиях, 

но    можно  утверждать  на-

верняка,  что  в  зачаточном 

виде  новые  практики  стре-

мительно  распространяются 

уже сегодня, будь то блогер-

ство,  социальные  сети,  мо-

бильное  репортерство,  элек-

тронное  правительство  или 

интернет-СМИ.  У государств 

есть шанс сделать решитель-

ный  вклад  в    формирова-

ние  новой  эпохи.  Стремится 

к этому и Казахстан. Геогра-

фическое  расположение  на-

шей  страны  в  центре  Евра-

зии  между  двумя  великими 

державами  –  Россией  и  Ки-

таем  -  создает  как  большие 

возможности  для  развития, 

так  и  не  позволяет  Казах-

стану  терять  бдительность, 

ориентируя  страну  на  по-

корение  все  новых  вершин.

Среди обозначенных пре-

зидентом  направлений  мо-

дернизации  сознания  как 

общества в целом, так и каж-

дого казахстанца, особое ме-

сто  занимает  культ  знаний. 

«Образование  -  самый  фун-

даментальный  фактор  успе-

ха  в  будущем.  Если  в  систе-

ме  ценностей  образован-

ность станет главной ценно-

стью, то нацию ждет успех». 

Сможет  ли  кто-нибудь  се-

годня  оспорить  этот  тезис?  

Без  знаний  любое  богат-

ство приводит к деградации. 

Сила без знаний провоциру-

ет тиранию, деспотизм,  про-

извол власти. Успех без зна-

ний  чреват  манией  величия 

и «звездной болезнью». Зна-

ния не только помогают при-

обрести  и  приумножить  ма-

териальные  блага,  но  и  по-

зволяют  обрести  духовную 

полноценность, зрелость, на-

ладить отношения с окружа-

ющим  миром,  людьми,  гар-

монично  сосуществовать  со 

всеми  живыми  существами. 

Подтверждением  того,  что 

могущественные 

элемен-

ты социума без знаний ни к чему хорошему не приводят, 

является  гибель  цивилиза-

ций,  которые  опирались  на 

них, не беря в расчет необхо-

димость знаний и разумного 

подхода во всем. Отчего рух-

нула  могущественная  Рим-

ская  империя?  Оттого,  что 

основным  приоритетом  ее 

развития была сила, перехо-

дящая  в  военную  агрессию.

Вспомним  древнюю  ле-

генду.  «Все  свое  ношу  при 

себе», - сказал  древнегрече-

ский мудрец Биант, уходя из 

осажденного  персами  горо-

да с пустыми руками. Он был 

уверен в том, что настоящее 

богатство - это знание, а все 

остальное  можно  нажить. 

По  дороге  убегающие  горо-

жане  растеряли  свой  скарб, 

а  мудреца  по  пути  следова-

ния щедро кормил встречав-

шийся  народ  и  одаривал  за  

дельные советы.  Биант стал  

делиться  «заработанным»  с 

обнищавшими  ближними. 

Вывод  однозначен:  кто  вла-

деет  знаниями,  гораздо  бо-

гаче  глупца,  имеющего  со-

стояние.  Потому  что  глу-

пец, не ведая, как обращать-

ся  с  ценностями,  неизбеж-

но теряет их. А мудрец всег-

да  будет  знать,  как  нажить 

все, не имея изначально ни-

чего. А уж если доверить му-

дрецу  ценности,  то  он,  без-

условно,  их  преумножит. 

Итак,  получается,  что  в 

истории развития нашей ци-

вилизации постулат «знание 

как  богатство»  всегда  был 

в  почете.  Но  почему  культ 

знания становится одним из 

главных трендов именно ны-

нешнего  супер-современно-

го  информационного обще-

ства? А потому, что впервые 

в  истории  социально-эконо-

мический  уровень  развития 

нашего многовекового чело-

вечества  провоцирует  появ-

ление  грандиозного  нового 

сообщества –  класса интел-

лектуальной  элиты,  к  кото-

рой  современные  социологи 

причисляют  ученых,  инже-

неров, преподавателей, жур-

налистов,  психологов,  юри-

стов, проектировщиков,  ме-

неджеров,  новаторов-рабо-

чих,  то есть все те категории 

людей,  которые  способны  к 

порождению  и  распростра-

нению  идей,    замыслов,  но-

ваций. И в этом смысле сто-

ит однозначно согласиться с 

нашим президентом: уже се-

годня « …нам нужны не про-

сто  инженеры  и  медики,  но  

люди,  хорошо  понимающие 

современность  и  будущее.»

    Будущее - за интеллектуальной 

элитой?


Бахиткуль ШАМАТОВА,  

кафедра практической 

лингвистики

На  сегодняшний  день 

поиск  таких  форм  работ, 

которые 


обеспечивают 

максимальную  творческую 

активность  каждого  обу-

чающегося,  является важ-

ным  и  актуальным.  Каж-

дый  педагог  –  творец  тех-

нологии,  даже  если  имеет 

дело  с  заимствованиями. 

Создание  технологии  не-

возможно  без  творчества. 

Для педагога, научившего-

ся  работать  на  технологи-

ческом уровне, всегда будет 

главным  ориентиром  по-

знавательный процесс в его 

развивающемся состоянии.

В рамках месячника ме-

тодических  инноваций  на 

базе  кафедры  практиче-

ской  лингвистики  гума-

нитарно-социального  фа-

культета 30 марта 2017 года 

был  проведен  семинар-

практикум  «Панорама  ме-

тодических  идей»  на  тему 

«Технологии  и  активные 

методы  обучения».  Основ-

ными целями организации 

методического  семинара 

являлись:  развитие  твор-

ческой активности  педаго-

гов по  освоению и внедре-

нию    педагогических  тех-

нологий  в  образователь-

ный  процесс;  демонстра-

ция  практического приме-

нения форм и методов, вне-

дрение  новых  подходов  в 

обучение  и  преподавание; 

обмен  опытом  –  выявле-

ние творчески работающих 

преподавателей,  умеющих 

не  только  талантливо  ра-

ботать,  но  и  делиться  сво-

им  практическим  опытом.

Форма  работы  семина-

ра-практикума  была  кол-

лективная  с  аудитори-

ей  преподавателей,  при-

сутствовавших  на  семина-

ре.  Форма  обучения  –  ин-

новационная,  представля-

лись  творческие  новинки 

преподавателя. К содержа-

нию  представленного  ма-

териала  были  предъявле-

ны  следующие  требова-

ния: четкое описание мето-

дов и приемов, наличие но-

визны,  показ  результатив-

ности.  Семинар  проводил-

ся  на  уровне  университе-

та с участием преподавате-

лей факультетов и кафедр. 

При  проведении  семи-

нара-практикума  «Пано-

рама  методических  идей» 

преподаватель  не  стре-

мился  охватить  всю  систе-

му  занятий,  все  стороны 

занятия,  а  стремился  вы-

делить  из  своего  арсена-

ла  используемых  форм, 

методов,  средств  лишь 

то,  что,  по  мнению  пре-

подавателя,  наиболее  на-

глядно  представляет  его 

опыт  или  творческое  от-

ношение  к  делу,  новиз-

ну  или  направленность 

педагогического 

поиска. 


Переплетались  разные  

направления выступления: 

словесное обобщающее со-

общение,  сочетание  сло-

весного  обзора  с  нагляд-

ной  иллюстрацией  (по-

казом  таблиц,  картин  ди-

дактического  материала  и 

т.д.),  словесно-иллюстра-

тивное  общение  препода-

вателя  с  аудиторией,  кото-

рое  сопровождалось  с  ви-

деофрагментами  занятия, 

слайдами  по  теме  занятия 

словесными  пояснениями 

и  т.  д.),  широко  использо-

вались  раздаточный  ма-

териал,  технические  сред-

ства  обучения.  Такие  се-

минары-практикумы,  как 

«Панорама  методических 

идей»,  стимулируют  пре-

подавателей  на  примене-

ние  новых  идей  и  техно-

логий.  Участники  овладе-

вают  знаниями  о  структу-

ре,  содержании  и  возмож-

ности  технологии,  при-

обретают  умения  подби-

рать  методы,  позволяю-

щие  решать  конкретные 

задачи  этапов  занятия,  со-

вершенствуют  информа-

ционную, 

познаватель-

ную, 


коммуникативную, 

социальную  компетенции.

Панорама  –  заявка  на 

изобретение,  может  это  и 

громко  звучит,  но,  тем  не 

менее,  есть  у  наших  пре-

подавателей  и  методи-

ческие  новинки,    наход-

ки,  опыт,  и  даже  про-

верка 


жизнеспособно-

сти  этих  новинок  и  идей.

На семинаре преподава-

телями были представлены 

интересные материалы, та-

кие как «Технология фрей-

мового  обучения»  (Бра-

гинец  Б.А.),  «Использо-

вание  интерактивного  те-

ста, созданного в програм-

ме iSpring Suite для контро-

ля знаний обучающихся (с 

возможностью  дистанци-

онного  контроля)»  (Папу-

ша  Н.В.), «Из опыта обуче-

ния профессионально-ори-

ентированному  языку  сту-

дентов  аграрно-биологи-

ческого  факультета»  (Ла-

зухина  Л.В.),  «

Қашықтан 

оқыту 


технологиясының 

элементтері» 

(Куль-

баева 


М.) 

и 

др.Участники 

семинара 

высоко  оценили  качество 

проведения семинара  и от 

души  поблагодарили  пре-

подавателей:  Качеева  Д.А., 

Марқабаеву  Г.Т.,  Шмидт 

В.  А.,  Лазухину  Л.  В.,  Бра-

гинец  Л.  А.,  Папуша  Н.  В., 

Кульбаеву  М.  М..,  Берке-

нову  Б.  Б.,  Нурмухамедо-

ву  Т.  Х.,  Шустикову  Э.  Г.

Активные 

методы обучения
жүктеу 0.51 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет