Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтыңжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

иә

– Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 

«сайқал  қала  Алматы,  сайқал  қала,  жем 

бол ған  балтыққа  да,  байқалға  да»  деген 

өле ңі бар еді. Сол сияқты, енді мына заңға 

сүйеніп,  Қазақстанға  пуштун  да  келеді, 

көшкін де келеді. Саны 200-ге толған соң, 

олар  жақсылап  тұрып  ұлттық  орталығын 

ашады.  Тілін  дамытамыз  дейді,  қыңқыл-

дап  әрнені  сұрай  бастайды.  Мына  заң 

осы ның  бәріне  есік  пен  қақпаны  айқара 

аш пақшы. Яғни, қазанның қақпағы ашы-

лайын деп отыр. Ал «қазаннан қақпақ кет-

 се,  иттен  ұят  кететіні»  белгілі.  Өзінің  ота -

нына опа бермеген адам мұнда келіп бізді 

жарылқайды деу, ақылға сыйымды нәрсе 

деп  айта  алмаймын.  Осыған  терең  ойла-

нып  қараған  адам  бар  ма  екен?!  Біз ден 

басқа  ТМД  елдерінде  кім  осылай  жа сап 

жатыр?  Біз  неге  елден  ерек  алдыға  тү сіп, 

емпеңдей  жөнелеміз?!  Ертең  «босқын» 

де ген атауды малданып Қытай шығады. Жоқ 

–  Қазақстан  –  халықаралық 

қауымдастықтың мүшесі. Сондықтан 

1998  жылы  «Босқындар  мәртебесі 

туралы» халықаралық конвенцияны 

ратификациялау туралы заң қабыл-

дадық. Ол күшіне енгеннен бері біз-

дегі босқындар мәселесі айтар лық-

тай  реттеліп  қалды.  Босқындарды 

қа былдап жатырмыз. Біз тікелей ха-

лықаралық  конвенцияның  норма-

ларымен жұмыс істеп келдік. Өйткені 

мұның  бәрі  Конституцияда  көрсе-

тілген.  Сондықтан  бұл  заң  жобасы 

болсын,  болмасын,  босқындар  мә-

се лесін  реттеуге  міндеттіміз,  және 

со лай  істеп  те  жатырмыз.  Ал  депу-

тат тардың  «қытай  басып  кетеді», 

«ұйғыр  қаптайды»  немесе  «бас қа-

лар кіріп кетеді» дегенінің бәрі – не-

гізсіз.  Өйткені  айтылған  жайдың 

тиіс ті заңға еш қатысы жоқ.Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Виталий  Мутко,  Ресей  Фут­

бол одағының президенті:

«Естеріңізде  болса,  Слове ния-

ның Үкімет басшысы «өз ойыншы-

лары  әлем  чемпионатына  өткен 

жағ дайда,  олардың  аяқкиімін  та-

за лап беруге» уәде еткен бо латын, 

ал  мен  мұндай  жағдайда  майка 

жуып беруге уәде етем».(http://webground.su сайтынан)

№203 (203) 

14 қараша

сенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

қабылсаят әБІШЕВ, 

Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі Көші­қон 

комитетінің төрағасы:

Бекболат тІЛЕуХАН, 

Мәжіліс депутаты:

О

йСА

л

Ар

4-бет

5-бет

7-бет

Ой-КӨКпАр 

«Барыстың» ең ірі жеңісі

Түркі әлемінің 

тұтасуына не кедергі?

Теңге 16 жасқа толдыЕлбасы елмен дидарласты

Босқындар туралы заң қабылдау өзгені жарылқап, өзімізді ұмыту болып жүрмей ме?

тарихқа көз салсақ, қазақ елінің босып келген 

жатжұрттықтарға қашанда жақыннан жәрдем 

бергенін көреміз. Басында бір атаның баласындай 

болып жүргендердің, кейіннен есіктен кірмей жатып, 

«төр менікі» дейтіндері де баршылық. Мұның бәрі 

босқындар туралы заңның жоқтығының салдары еді. 

кезінде босқындардың тиісті мәртебесі 

айқындалмағандықтан, кейін олар араға жылдар 

салып «пәленбайдың», «тамыр-тайпаның» 

диаспорасы болып шыға келді. қазір де бізден пана 

сұрап келетін босқындар аз емес. олардың босқын 

екенін ұмыттырмайтын, келу-кету межесін 

белгілейтін заң қайткенде де қажет еді. олардың 

мәселесін халықаралық заңнамалар аясында реттеу 

мақсатында, біздің ел де жаңа заң қабылдады. Бірақ 

осы босқындар туралы заң қабылдау өзгені 

жарылқап, өзімізді ұмыту болып жүрмей ме екен?

Қ

АзАҚ

 ж

Ерінің хиКМЕ

ТТЕ


рі 

қазақы кілем келмеске кетіп барады

Егер академиктің айтқанына сенсек, жүз дәні 6,2 

грамм салмақ басатын ақбидай екпе гектарынан орта 

есеппен 50-60 пұт береді екен. 1 пұт қазіргі өлшеммен 

16  келі  болса,  50-60  пұтыңыз  8-9  центнер  басады 

екен.  Әлбетте,  қазіргі  агрохимиялық,  биохимиялық 

жетістіктерді,  қаншама  жылғы  биологиялық  сұрып-

таулар нәтижелерін пайдалана отырып өсірілетін егіс-

тік  дақылдары  көлемімен  салыстырғанда  гектарлық 

шығымы  аз  екені  анық.  Бірақ  қазіргі  күнге  дейін 

жоғары  сортты  бидай  тұқымдарының  көбісінің  100 

дәнінің жиынтық салмағы орта есеппен 4,27-5 грамм 

басатыны  ойлантса  керек.  Оның  үстіне,  ақбидай 

табиғаты  қатал,  қысы  ұзақ,  жазы  салқын,  топырақ 

құнары  ел  бойынша  аса  төмен  аймақтарға  жататын 

Ақтоғай ауданының аумағында өскен екен. Ақбидайды 

ел  ішінде  «бесбас  бидай»,  қожа-бидайды  «қызыл 

бидай» деп те атайды. Бірі – уыздай аппақ болса, бірі 

–  нарт  қызылкүрең  болған  екен.  Әрі  сабағына  төрт-

бес  масақ  қатар  бітіп,  бар  масағына  бидай  толатын 

болған екен!

БидАйтАНу дәрІсІ

Сто зерн французской пшеницы весом 4,36 грам-

мов,  сто  зерн  индийской  пшеницы  –  3,8  граммов, 

американской – 3,2 грамма, русской – 2,25 граммов. 

А сто зерн Коунрадской пшеницы – акбидай весят 6,2 

грамма и кожа-бидай – 4,5 граммов. Акбидай дает от 

7 до 25 побегов, числа зерн в колосе от 52 до 120, 

средний  урожай  с  посеянного  гектара  50-60  пудов. 

пшеница кожа-бидай дает от 30 до 55 пудов…

(академик Дмитрий Николаевич 

Прянишниковтың 1934 жылы жазылған «Егіншілік» 

атты монографиясынан).

Жалғасы 4-бетте

Қазір  ел  арасында  қолдан 

кілем тоқитын шеберлер саусақ-

пен  санарлықтай-ақ  қалды.  Ол 

да  болса,  оңтүстік  өңірде  ғана. 

Енді ширек ғасырдан соң қолдан 

кілем  тоқитын  жанды  емге  де 

таппайтын  боламыз.  Сонда  қа-

за қы  кілемді  тек  мұражайлар-

дан  ғана  тамашалауға  болатын 

дүниеге  айналып  шыға  келеді. 

Өрмек құрып, кілем тоқуды үй-

ренейін деген жастар қазір мүл-

де жоқ деуге болады. Барының 

өзін  бағалай  алмайтындар  қол 

кілемді  «күйе  түседі»  деп  лақ-

тырып  тастайды.  Сонау  тоқса-

ныншы жылдары елімізге бель-

гиялық кілемдердің қаптап кет-

кені  есте.  Сол  кезеңде  ғой,  қа-

зақы  қол  кілемнің  төрден  ығы-

сып,  босағадан  орын  тепкені. 

Одан  бері  де  арабтың  қалы  кі-

лемдері  сауданың  алдын  бер-

мей тін  болды.  Ал  Бельгия  мен 

испания кілемдерінің атасы осы 

арабы  кілем  болатын.  Сөйтіп, 

қа зақтың  түкті  және  тықыр  кі-

лем дері ұмытылып, шетке ығыс-

ты. 


Сонау бағзы замандарда қа-

зақ арасында кілемнің намаз кі-

лем, жол кілем, нар кілем, қор-

жын  кілем,  мақта  кілем,  тықыр 

кілем,  масаты  кілем,  жолақ  кі-

лем,  түкті  кілем,  жібек  кілем, 

ала ша кілем, төр кілем, төсек кі-

лем,  тұс  кілем  деп  небір  түрге 

бөлінгенін  біреу  білсе,  біреу 

білмейді.  Бүгінде  біз  түкті  және 

тақыр кілем деп, екі-ақ түрі бар 

деп жүрміз. Жалғасы 3-бетте

әлемдік рекорд жаңартқан 

қоңыраттың ақбидайы мен 

қожа-бидайы қайда кетті?

кезінде буряттың белгілі агрохимигі, 

академик дмитрий Прянишников таңғалып, 

тамсанып отырып жазған қоңыраттың (қазіргі 

қарағанды облысының Ақтоғай ауданының 

бұрынғы атауы) ақбидайы мен қожа-бидайы 

туралы біз не білеміз? 

кеше Елбасы Нұрсұлтан НАзАрБАЕВ «қазақстан», «Хабар», «Астана 

қалалық телевизиясы» телеарналары және «қазақ радиосы» бойынша 

өткен тікелей желіде азаматтардан телеэфир, телефон, интернет және 

sms хабарламалары арқылы түскен сұрақтардың ең негізгілеріне жауап 

берді. тікелей эфирді Президент Нұрсұлтан НАзАрБАЕВ қысқаша кіріспе 

сөзімен ашты.

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

Баспасөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу жүріп жатыр

ДАТ!

6-б

етте

Ақұштап БАқтыгЕрЕЕВА:

АТҚАМінЕр АзАМАТТАрғА 

«АЯз БиДі» ҚАйТА ОҚуғА 

КЕңЕС БЕрЕр ЕДіМ...Жайсаң – төсеніш, ілсең сән 

болатын қазақы кілем біздің 

де ұлттық мақтанышымызға 

айналар-ақ дүние еді. Алайда 

самарқаулығымыз ба, әлде 

немқұрайдылығымыз ба 

– қазақы кілемді ұлттық 

қолөнер үлгісі ретінде 

көрсетуден аспай келеміз. 

Іргедегі түрікмендер қиын 

кезеңнің өзінде кілем 

шаруашылығын сақтап қалса, 

біз беріде, елдің тұрмысы 

түзелген шақта, еліміздегі 

жалғыз кілем фабрикасы 

– «Алматыкілемнің» 

«жаназасын» шығардық. 

осыдан кейін қазақ кілемі 

қалай өркендесін? 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

150,43

225,15

5,24

22,04

1,48

10197,47

1417,88

1698,47

76,9

1106

Президент Нұрсұлтан 

НАзАрБАЕВтың республикалық 

телеарналар бойынша өткен 

тікелей желідегі сұхбаты бас-аяғы 

2 сағат 50 минутқа созылды. 

осынша уақыт ішінде Елбасы өзін 

сергек ұстап, мәселелердің кеңінен 

талқылануына ынта танытып 

отырды. сөз соңында Н.НАзАрБАЕВ 

тілшілерден өзі рұқсат сұрап, 

10 минут ұлттық идея мен 

дағдарысқа төтеп берудің жөн-

жобасына тоқталды. 

ХроНоМЕтрАЖ

Жалғасы 2-бетте

С.БО


н

ДА

рЕн

КО, Б.О


ТА

рБ

АЕВ (фото)

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№203 (203) 14.11.2009 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Тікелей эфирЕлбасы елмен дидарласты

Басы 1-бетте

–  «Жол  картасы»  бағдарламасы 

алдағы уақытта жалғасын таба ма?

–  Менің  Үкіметке  жүктеген  тапсырмам 

бойынша  жүзеге  асып  жатқан  «Жол  кар­

тасына» Ұлттық қордан бөлінген 1,5 млрд 

доллар жұмсалды. Бұл ірі өнеркәсіп кә сіп­

орындарындағы  өндірістің  қысқаруына 

қар сы жауап болды. Сіздер білесіздер, дағ­

дарыс  салдарынан  біз  экспорттың  50  па­

йызын  жоғалттық.  Бұл  Соколов­Сары бай 

комбинаты,  біздің  хромды  кәсіпорын да­

рымыз, Өскемен, Павлодар, Теміртау кәсіп­

орындарының  өнімі  болып  отыр.  Осының 

өзі жұмыс орындарының қысқа руына қауіп 

болды.  Бірақ  біз  инвестор лармен  еңбек­

керлерді  жұмыстан  босатпау  туралы  келі­

сім  шарттар  жасастық.  Бұл  өте  маңызды 

ша ра болды. Адам жұмыссыз қал мауы ке­

рек.  Мен  оны  білемін.  Сон дықтан  да  біз 

бұған  жол  берген  жоқпыз,  бұған  қарсы 

«Жол кар тасын» жүзеге асыр дық. Осы «Жол 

картасы»  аясында  мем лекеттік  бюджеттен 

және бұған қоса жер гілікті бюджеттен 140 

млрд теңге жұм са лып, ауқымды жұмыстар 

атқарылды.  Мұ ның  нәтижесінде  320  мың 

жаңа жұмыс орны ашылған. Бұл – Қазақ­

стан үшін ау қым ды шара. Осы бағдарлама 

арқа сын да  93  мың  қазақстандық  тегін, 

мем лекет есе бінен екінші мамандық алды. 

Бұл  бағ дар ламаның  нәтижесінде  2  мың 

салу  үшін  әкімшіліктен,  Жер  ко ми те-

тінен тиісті рұқсат алып, кәсіп керлікпен 

айна лыспақ  едім.  Авто тұ рақтардың 

құ рылы сы  аяқталып,  са лынып  біт кен-

нен кейін кей бір шенеу ніктер кәсібімді 

тартып алғысы келді. 

–  рейдерлік  –  бұл  қылмыс.  Мемлекет 

жекеменшік мүліктің қауіпсіздігіне кепілдік 

беруі  керек.  Бұлай  болмаған  жағдайда 

даму  да  болмайды.  Біз  нарықтық  эконо­

миканы құрап отырмыз. Осы мәселеге қа­

тысты  сұрақтарды  біз  заңды  тұрғыдан  қа­

растыруымыз  қажет.  рейдерлікке  қаты су­

шылардың бірі – мемлекеттік шенеу ніктер. 

Бұл жерде коррупцияға негізделген айқын 

заңбұзушылық байқалып тұр. 

Бұл  бейбастақтыққа  нүкте  қою  керек. 

Ал  заңды  өзгерту  қажет  болса,  тиісті  өз­

гертулер енгіземіз.– Қаржы дағдарысына байланысты 

бюджеттік төлемдер қысқарады деген 

әң гіме  естіп  жатырмыз.  Осыған  орай 

менің білейін дегенім, бұл қысқарудың 

бізге – зейнеткерлерге әсері бола ма?

–  Біз  жылдан­жылға  зейнетақыны  кө­

бейтіп келеміз. Ол – тікелей экономиканың 

өсуіне  байланысты  мәселе.  Біздің  эконо­

микамызда  қаражат  болса,  оны  халыққа 

бермегенде кімге береміз?! Әрине, бюж дет 

саласындағылардың  бұрынғы  бел гі ленген 

лып осындай беделді халықаралық ұйымға 

төрағалық  етеді.  Біз  бұл  жұмысқа  үлкен 

жауапкершілікпен  қараймыз.  Менің  тап­

сыр маммен  осы  жұмыстармен  айна лыса­

тын арнайы Мемлекеттік комиссия құрыл­

ды. Біз мемлекеттер арасындағы диалогты 

дамыта отырып, ұйымның негізгі үш міндеті 

– экономика мен экология, қауіп сіздік және 

адам  құндылықтары  бо йын ша  жұмыс  іс­

тейтін  боламыз.  Қазақстан  ядролық  қару­

дан бас тарту мен жаппай қырып­жою қа­

руларын  қысқартуға,  жал пы  қауіпсіз дікке, 

Ауғанстан  мәселесіне,  экстремизм  мен 

есірткі саудасы сияқты қасіреттермен күре­

суге  басымдық  береді.  Біздің  елімізге  қа­

тысы  бар  экологиялық  мәселелермен  де 

шұғылданамыз.  эко логиялық  тауқыметті 

бастан кешіп отырған мемлекеттермен жұ­

мыстар жүргізуді жос парлап отырмыз. Со­

нымен қатар 1999 жы лы Ыстамбұлда өткен 

саммиттен  кейін  мүше­мемле кет тердің 

бас  шылары  жина лып  көрген  жоқ.  Мен 

барлық мемлекеттің басшыларына саммит 

өткізу туралы ұсы ныс жасадым. 

–  Біз  бүгін  студенттерге  арналған 

грант тар  туралы  айттық.  Міне,  пор-

талға  да  осы  тақырыпқа  қатысты  бір 

қы зықты  сұрақ  келіп  түсті.  Біздің  ба-

лаларымыз химия дан – Түркияда, фи-

зикадан  –  АҚШ-та,  ма те матикадан 

Фран  цияда  өткен  халықаралық  оқу-

шылар олимпиадаларының жеңім паз -

дары  мен  жүлдегерлері  болып  та бы-

лады.  Олардың  Астанада  салына тын 

жаңа  уни верситетте  грант  бойын ша 

тегін білім алуына мүмкіндігі бар ма? 

–  Сауатты,  интеллектуалды  адамдар­

сыз, дамыған ғылымсыз Қазақстанның ке­

лешегі  жоқ.  Бұл  университет  бай  ата­

аналарға  емес,  талантты  балалар  үшін 

ашы лады.  Мұнда  білім  алудың  ата­ана­

лардың қалтасына қатысы болмауы керек. 

Байқаудан  өткендер  ғана  оқи  алатын  бо­

лады. Біз енгізген Бірыңғай ұлттық тесті леу 

де  жаман  нәтиже  берген  жоқ  қой.  Ол 

адамның  ұлтына,  тіліне  немесе  діни  көз­

қарасына қарамайды. кімнің білімі мықты 

болса,  сол  өтеді.  Демек,  ата­аналар  ба­

лаларын  осы  университетте  терең  білімді 

меңгеруге  дайындаған  болса,  онда  олар­

дың дұрыс таңдау жасағаны. Бұл жағдайда 

баланы қыруар ақшаға шетелде оқытудың 

қажеті болмайды. Жүргізуші: 

– Президент мырза, порталға келіп 

түскен  хат-хабарларда  мемлекеттік 

орган дарда жұмыс істейтін кейбір ше-

неуніктердің адамдарды дұрыс қа был-

дамай жататыны, дөрекілік көр сететіні 

жазылған.  «Жекелеген  қыз меткерлер 

бүкіл биліктің абыройына кір келтіруді 

қашан  тоқтатады?»  Ра химова  Сәуле 

Жұмабекқызы,  Ілиясова  Айткүл,  Пав-

ло ва Галина Николаевна, Сабыров Олег 

деген азаматтар. 

–  Біздің  шенеуніктеріміз  туралы  көп 

нәрсе айтқым келеді. Өздеріңіз білетіндей, 

мен оқуды бітірген жастарды ауылға барып 

қызмет  етуге  шақырамын.  Ал  Пав лодар 

облысының  Май  ауданы  әкімінің  орын­

басары  Айтқұлов  басқаша  ойлайды  екен. 

Ал маты  қаласы,  «Сайран»  ықша м-

ауда ны,  20-кварталдағы  құрылыс  бо-

йынша  үлескерлік  келісімшартын  жа-

сасқан  едім.  Құрылыс  тоқтап  қалды. 

Қазір  Үкімет  құрылыстың  аяқталуы 

үшін  20  миллиард  теңге  қаржы  бөліп 

отыр. Ме ні және тағы да 1561 отбасын 

осы «құ рылыс жұмыстары қашан бас-

талып, қа шан аяқталады» деген сауал 

маза лайды. 

–  Бұл  –  Қазақстанға  тән  ерекше  жағ­

дай. Мемлекет алаяқтар мен ұрылар қым­

қырған қаржының жауапкершілігін өз мой­

нына  алып,  оны  халыққа  қайтарып  беріп 

отыр.  Үлескерлер  келісімшарттарды  мем­

лекеттің қатысынсыз жасады, мер дігерлерді 

мемлекетсіз­ақ  тапты,  ал  олар  алаяқтар 

мен ұрылар болып шықты. енді мына қиын 

жағдайға  қарамастан,  мем лекет  бәрін  өзі 

төлеп отыр. Сондықтан да өз мемлекетіңізге, 

өз еліңізге және мем лекет қорынан қаржы 

бөлдіруге  пәрмен  берген  маған  алғыс 

айты ңыздар.  Мен  бұл  сала дағы  қалып­

тасқан  жағдайды  білемін  және  қадағалап 

отырмын. Биыл 33 мың үлескер пәтерлерін 

алды, жыл соңына дейін тағы 15 мың адам 

алады,  яғни  биыл  48  мың  үлескер  пәтер­

леріне ие болады. Қалған объектілер келесі 

жылдың соңына дейін бітуі тиіс.Сергей  КЛЕЩЕНКО,  Алматы  облысы 

Кер бұлақ  ауданы  Кастан  ауылының  тұр­

ғыны:

–  Менің  ұлтым  –  орыс.  Қазақстан 

ха  лқы  ассамблеясының  соңғы  оты     -

рысында  сіз  ұлт  бірлігінің  жаңа  бағ-

дарламасы  жөнінде  айттыңыз.  Оның 

ерекшелігі  неде?  Осы  мәселені  жіті 

түсіндіріп бере аласыз ба?

–  Мен  ұлт  бірлігінің  доктринасын  жа­

рияладым.  Ол  үш  сұраққа  негізделеді.  Біз 

ұлт бірлігі дегенді қалай түсінеміз? Ұлт бір­

тұтастығының  негізі  қайда  жатыр?  Және 

оны  алдағы  уақытта  қалай  ұстап  қа ла 

аламыз? Доктрина үш ұстынға сүйеніп тұр. 

Бұл, 


біріншіден, біздің тарихымыздың ор­

тақтығына  қатысты.  Барлық  ұлт  өкілдері 

ке мінде соңғы жүз жыл бойы бірге өмір сү­

ріп келеді. Бұл – біздің тарих, бұл – біздің 

тәжірибе. 

Екіншіден,  қазақстан дық тарға 

ортақ  құндылықтар.  Бізде  өзге лерде  жоқ, 

өзімізге ғана тән ерекше лік теріміз бар. Біз 

Құрбан  айтты,  Жаңа  жыл  мен  Пасханы, 

басқа да мерекелерді бірге қарсы аламыз. 

Бізде  Халық  бірлігі  мерекесі  бар.  Бізде 

үлкенді  құрметтеу,  көр шілерді  құрметтеу, 

әйел  адамды,  баланы  құрметтеу  деген 

ортақ  қасиеттер  бар.  Бұл  –  біз дің  дәстүр, 

мұндай  ерек шелік  Аме рика да,  еуропада 

жоқ. 

Үшіншіден, біз дің басы мызды ортақ 

бо лашағымыз бірікті ре ді. Қазақстан өз ал­Қабылда  ШуБАЕв,  кәсіпкер,  Омбы 

қаласынан:

–  Сіздің  Орынборға  жасаған  сапа-

рыңыз  кезінде  Кеден  одағын  құру  ту-

ралы  айтқан  едіңіз.  Бұл  одақ  қара-

пайым  халыққа,  шағын  және  орта 

бизнес өкілдеріне не береді?

–  ең  алдымен  айтарым,  бұл  одақтың 

шағын  және  орта  бизнеске  тікелей  көмегі 

болады.  Біріншіден,  одақ  ортақ  инвес ти­

цияға  қолайлы  жағдай  тудырады,  бір лес­

кен кәсіпорындар құруға, бизнесті одан әрі 

дамытуға мүмкіндік береді. екін шіден, ке­

дендік  тарифтер  жеңілдетіледі.  кедендік 

бекеттер осы кедендік одақтың ішкі шека­

ра сына ауыстырылады, нәти же сінде кәсіп­

кер лер  көптеген  құжаттар  дайындауға  уа­

қыттарын жібермейді. Үшін шіден, жанама 

салық өндіру реті жеңілдетіледі. ең бастысы, 

170 миллион халық және 2 триллион дол­

ларлық ортақ ЖіӨ үшін үлкен нарық ашы­

лады.  Бүгінде  мұндай  нарықта  жүру  кез 

кел ген кәсіпкердің ар маны деп айтуға бо­

ла ды.  кеден  одағы  бо йынша  дос  мем­

лекеттердің  тауарлары  біздің  елге  келеді, 

егер олардың тауар лары сапалы әрі арзан 

болса,  ха лық  олар дың  тауар ларын  сатып 

алады.  Бұл  –  бә секе,  мен  оның  қажеттігін 

жиі ай та мын. Біз ең алдымен бәсекелестікті 

осы ТМД елдерінің арасында дамытуымыз 

ке рек, содан барып әлем елдерімен бәсеке­

лестікке  түсу  қажет.  Біз  осыған  дайын  бо­

луы мыз керек. 

Оңтүстік  Қазақстан  облысынан  сұ-

рақ: 

– «Нұрлы көш» бағдарламасы жал-

ғасын таба ма? 

– Біз тәуелсіздіктің алғашқы жылда ры­

отау көлемі 4,5 есеге азайды. Мен бұл ор­

мандарды сақтап, одан әрі да мыту мақ са­

тында  қандай  шара  қабылдау  қажеттігін 

анықтау  үшін  Ауыл  шаруашы лығы  ми­

нистр лігіне, облыс, қала әкіміне тапсырма 

бере мін. Спорт жанкүйерлері, Павлодардан:

– 2011 жылы Қазақстан қысқы Азия 

ойындарын  өткізеді.  Еліміз  мұндай  ірі 

көлемдегі  ойындарды  өткізуге  қаржы 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет