Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата22.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
#7540
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 Бекітемін 

Бірінші проректор 

____________Исагулов А.З. 

"____" _________ 2009 ж. 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 «Информатика» пәні бойынша 

 

 Барлық мамандық студенттері үшін 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2009 


 

 

 

Алғы сөз 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: аға  оқытушылар:  Улжибаева  Ғ.Ш.,  Кудышева  Г.О.,  доцент,  п.ғ.к. 

Султанова Б.Қ.  

 

Информатика кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «_3_»_02___________2009 ж. № _13_____ хаттама  

Кафедра меңгерушісі_______Султанова Б.К. «____»____________2009 ж. 

            

 

Ақпараттық  технологиялар    факультетінің  әдістемелік  бюросымен мақұлданды 

«__17_»__02____________2009 ж. № 8_______ хаттама  

Төрайымы__________Когай Г.Д. «____»____________ 2009 ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

1 Оқу жұмыс бағдарламасы 

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат  

 

Улжибаева Ғалия Шариповна - аға оқытушы,  Кудышева Гүлзада Онайбековна - аға оқытушы,   

Султанова Б.Қ. - доцент, п.ғ.к. 

 

Информатика  кафедрасы  ҚарМТУ    негізгі  корпусында    корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 304 ауд., байланыс телефоны 56-52-35 

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

Сабақтардың түрі 

Қосылған сағаттар саны 

Семестр


 

Кредиттер

 саны

 

Лекция лар 

Практика


лық 

сабақтар 

Зертхана

лық 


сабақтар

ОСӨЖ 


сағатта-

рының 


саны 

Барлығы 


сағаттар 

саны 


СӨЖ 

сағаттар 

саны

 

Жалпы 


сағаттар 

саны


 

Бақылау 


түрі 15  -  30 45 90 

45 


135 

Емтихан


 

 

1.3 Информатика пәнінің сипаттамасы 

«Информатика»  пәні негізгі пәндердің циклына кіреді   

1.4 Пәннің  мақсаты 

«Информатика» 

пәні 

информатиканың дамуындағы 

негізгі 


тенденцияларды  қамтитын  теориялық  және  тәжірибелік  мағлұматтармен 

студенттерді  таныстыру;  дискретті  математика  элементтерімен  таныстыру; 

есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы 

түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; 

компьютерлік  графика  негіздерімен  және  желілік  қосымшаларды  құрудың 

негізгі концепцияларымен таныстыру  мақсатын алға қояды.  

1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің  міндеттері  мынадай:  студенттерге  есептерді  алгоритмдеу  негізін, 

тиімді  алгоритмдерді  құруды  ж не  қолданбалы  бағдарламалар  пакеттерін 

қолдануды  оқыту;  қазіргі  ақпараттық  технологиялар  мүмкіндіктерін  ж не 

олардың  даму  перспективасын  игеру;  компьютерлік  желілер  мен 

компьютердің 

программалық 

ж не 


аппараттық 

жабдықтарының 

перспективалары мен жағдайларын игеру. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

 

ақпараттанудың негізгі бағыттары туралы;  

қазіргі замандағы ақпараттық жүйелерді құру принциптері туралы;  

жаңа  дербес  компьютерлер  мен  қазіргі  замандағы  бағдарламалық қаматамасыздандырулар туралы; 

 

алгоритмдер және бағдарламаларды жобалау әдістері туралы  түсінікке ие болуға; 

 ақпараттану және есептеу техникасының негізгі түсініктерін; 

 ақпараттанудың даму тарихын; 

 жасанды жүйелердегі ақпараттық процесстердің ағымдылық заңдарын; 

 ДЭЕМ құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін; 

 ДЭЕМ бағдарламалық қаматамасыздандыруларын; 

 алгоритмдеу және бағдарламалау әдістерінің негіздерін  білуге; 

 ақпараттану саласының барлық жаңалықтарын өзіндік меңгеруді; 

 көптеген сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуді; 

 көптеген сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуді; 

 жоғарғы деңгейдегі тілдерде есептерді бағдарламалауды; 

 компьютерлік  желілер  мен  қазіргі  замандағы  телекоммуникация 

қызметтерін пайдалануды  істей білуге; 

 

жалпы  білімдік  және  инженерлік  есептерді  алгоритмдеу  және бағдарламалаудың тәжірибелік әдістерін сіңіруде; 

 әртүрлі сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуде; 

 жүйелік және қолданбалы бағдарламалар құралдарымен жұмыс істеуде; 

 жергілікті  желіде  және  телекоммуникация  жүйесінде  жұмыс  істеу 

әдістерінде  практикалық дағдыларды меңгеруге

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1.Элементарлық    алгебра,  геометрия  және 

тригонометрия.  Дәрежелер,  түбірлер,  логарифмдер 

және 


факториалдар. 

Алгебралық 

теңдеулер. 

Теңдеулер жүйелері. 

2.Функциялар. 

Дифференциалдық 

және 

интегралдық есептеулер.  1 Математика 

  

3.Матрицалар алгебрасы 

және 


матрицалық 

есептеулер 

2  Орта  мектептегі 

информатика  

Толық курсы 

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Информатика»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  әр  мамандық 

бойынша  «Ақпараттанудың  арнайы  курсы»  пәндерін  меңгеру  барысында 

қолданылады. 


1.8 Пәннің тақырыптық жоспары 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Лекци

ялар 


Практик

алық 


саб. 

Зертха 


налық 

саб. 


ОСӨЖ

СӨЖ


1. Информатиканың негізгі түсініктері  

Информатика 

ғылым 

ж не 


техниканың 

бірлестігі.  Қазіргі  информатика  құрылымы. 

Ғылым  жүйесіндегі  информатиканың  орны. 

Ақпарат, 

оның 

түрлері 


мен 

қасиеттері. 

Ақпараттың  бейнеленуінің 

ртүрлі  деңгейлері. 

М ліметтерді 

тасушылар. 

М ліметтермен 

операциялар 

2     3 3 

2. Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) пакеттерімен жұмыс 

  8 3 3 


3. Дискретті математиканың негізі  

Функция,  қатынас  ж не  жиын.  Логика  негізі, 

логикалық 

ойларды 


айту, 

логикалық 

байланыстар,  ақиқаттылық  кестелері.  Графтар 

ж не  ағаштар:  ағаштар,  бағытталмаған  графтар, 

бағытталған графтар 

2   -  3 3 

4.  Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формула 

және оларды түрлендіру. 

  2 3 3 

5. ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері 

Компьютер  архитектурасының  тарихы  ж не 

оған 


шолу. 

Компьютердің 

логикалық 

элементтері:  логикалық  вентилдер,  триггерлер, 

санауыштар, регистрлер. М ліметтің компьютер 

жадында  бейнеленуі:  биттер,  байттар,  сөздер; 

сандық  м ліметтің  бейнеленуі  ж не  сандық 

жүйелер;  таңбалы  бейнелеу  ж не  қосымша 

кодпен бейнелеу; биттермен негізгі операциялар; 

сандық 


емес 

м ліметтердің 

бейнеленуі. 

Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, 

басқару  құрылғылары,  команда  жүйелері  мен 

типтері. 

Енгізу-шығару 

ж не 


тоқтату. 

Компьютер жадысының ұйымдастырылуы. Жады 

иерархиясы.  Негізгі  жадтың  ұйымдастырылуы 

ж не  операциялары.  Виртуалды  жады.  Енгізу-

шығару  құрылғылары.  Қазіргі  аппараттарды 

қамтамасыз етуге шолу. 

2   -  3 3 

6.  Компьютер  архитектуралары.  Ақпаратты 

сақтау. Санақ жүйесі. 

  2 3 3 


7.  Есептеудің  алгоритмдік  шешімі,  алгоритмдік 

күрделілікті талдау  

Есепті  шешудің  стратегиялары.  Шешімді  іздеу 

ж не 


оның 

алгоритмдері. 

Алгоритм 

концепциялары  мен  қасиеттері.  Алгоритмдерді 

өңдеу  стратегиялары.  М ліметтер  құрылымы: 

2   -  3 3 қарапайым  типтер,  массивтер,  жолдар.  Блок-

схема  алгоритмінің  графикалық  өңделуі.  Блок-

схемалардың 

ртүрлі  түрлері.  Алгоритмдерді 

өңдеу.  Негізгі  есептегіш  алгоритмдер:  ақырғы 

автоматтар;  Тьюринг  машиналары;  оңай  ж не 

қиын 

шешілетін есептер. 

Алгоритмнің 

талданылуы: 

күрделіліктің 

стандартты 

класстары.  Уақыт  ж не  жады  көлемі  бойынша 

шығындар

 

8.  Алгоритмдер.  Алгоритмдерді  өңдеу  негіздері. Блок-схема  (блок - схема  элементтері,  блок 

типтері) 

  4 3 3 

9. Бағдарламалау тілдерімен танысу  

Бағдарламалау  тілдеріне  шолу:  бағдарламалау 

тілдерінің  тарихы.  Бағдарламалаудың  негізгі 

құрылғылары:  жоғары  деңгейлі  бағдарламалау 

тілінің  семантикасы  мен  синтаксисінің  негіздері; 

айнымалылар, 

өрнектер 

ж не 

меншіктеу; қарапайым  енгізу-шығару;  тармақталу  ж не 

интерактивті  операторлар.  Бағдарламалаудың 

парадигмдері.  Процедуралық  бағдарламалау. 

Модулдік  ж не  құрылымдық  бағдарламалау 

концепциялары. 

Объектіге-бағытталған 

бағдарламалау. 

2     3 3 

10.  Операциялық  жүйелер  мен  желілердің 

негіздері  

Қазіргі  қолданбалы  программамен  қамтамасыз 

етуге  шолу.  Операциялық  жүйелердің  негізгі 

концепциялары.  Операциялық  жүйелердің  даму 

тарихы.  Типтік  операциялық  жүйелердің  жұмыс 

істеуі. 

Операциялық 

жүйелердің 

декомпозициялау 

дістері:  монолитті,  көп 

деңгейлі,  модулді,  микроядролық  моделдер. 

Процесстерді 

басқару. 

Жоспарлау 

ж не 


диспетчеризациялау. 

Файлдық 


жүйелер. 

Утилиттер. 

Драйверлер. 

Желілер 


мен 

телекоммуникациялар.  Желілік  қауіпсіздік. Web 

– клиент-сервер архитектурасының мысалы. 

2   -  3 3 

11.  Операциялық  жүйелердің  негізгі  элементтері 

(командалар, утилиттер

  2 3 3 


12.  Графика ж не Интернет  

Графикалық  программамен  қаматамасыз  етудің 

иерархиясы.  Қарапайым  түсті  моделдер: RGB, 

HSB, CMYK. Графикалық  жүйелер.  Раастрлік 

ж не  векторлық  графика  жүйелері.  Бейне 

ақпараттарды  шығару  құрылғысы.  Графикалық 

редакторлар, 

графиктік 

коммуникациялар, 

интернеттің  шығуы  мен  тарихы.  Интернеттің 

теориялық  негіздері.  Интернет  қызметтері. 

Ақпаратты 

қауіпсіздіктер 

ж не 


оларды 

құрушылар. 

Ақпарат 

қауіпсіздігіне 

қауіп   3 төндіргіштер  ж не  олардың  классификациясы. 

Архиваторлар. Антивирустік бағдарламалар. 

13. Интернет. Негізгі түсініктер. (сайт, IP- адрес

порт, сокет, сервер, клиент) 

  6 3 3 

14. Графикалық қосымшалармен жұмыс  

 

БАРЛЫҒЫ 15 

 

30 


45 

45 


 

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Макарова Н. В., Матвеев Л. А., Бройдо В. Л. и др. Информатика / Под 

ред. Макаровой Н. В. М., 2004.  

2.

 

Информатика.  Базовый  курс / Под  ред.  С.  В.  Симоновича. – СПб., 2007.  

3.

 Балапанова  С.А.  и  др.  Информатика  для  экономистов.  М.:  Инфра-М, 

2007.  


4.

 

Балапанов Е.Қ. 

Жаңа 


информациялық 

технологиялар: 

Информатикадан 30 сабақ: Оқулық. Алматы: ЖТИ, 2004 

5.

 Беркінбаев К.М. Информатика: Оқулық. Алматы: Заң әдебиеті, 2005 

6.

 Байжуманов М. Қ. Информатика. Оқу құралы. Астана, 2004 

7.

 Ермеков Н.Т. Информатика элементтері. Астана: Фолиант, 2007 

8.

 Острейковский  В.А.  Информатика:  учебник  для  вузов.  М:Высшая 

школа, 2004 

9.

 

Соболь Б.В. и др. Информатика: Учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2006 10.

 

Аладьев В.З. и др. Основы информатики. – М.: Филин, 1999.  11.

 

Балапанов  Е.К.  Новые  информационные  технологии: 30 уроков  по информатике. Алматы, 2001.  

12.


 

Воройский  Ф.С.  Информатика.  Новый  систематизированный 

толковый словарь-справочник. – М., 2001.  

13.


 

Алексеев А.П. Информатика. М.:СОЛОН-Пресс, 2003 

14.

 

Бекаревич  Ю.Б.,  Пушкина  Н.В. Microsoft Access 2000. СПб.:  БХВ - Петербург, 2001. - 480 с.  

15.


 

Романовский  И.В.  Дискретный  анализ. – 3-е  изд. – СПб.:  Невский 

Диалект; БХВ Петербург, 2003.  

16.


 

Асанов  М.О.,  Баранский  В.А.,  Расин  В.В.  Дискретная  математика: 

графы,  матроиды,  алгоритмы. – Ижевск:  НИЦ  «Регулярная  и  хаотическая 

динамика», 2001.  

17.

 

Ахо  А.,  Хопкрофт  Д.,  Ульман  Д.  Структуры  данных  и  алгоритмы. – М.: Вильямс, 2001.  

18.


 

Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002.  

19.

 

Столингс  У.  Структурная  организация  и  архитектура  компьютерных систем. М.: Вильямс, 2002.  

20.


 

Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалог, 2001.  

21.

 

Бондарев В.М., 

Рублинецкий 

В.И., 

Качко 


Е.Г. 

Основы 


программирования.– Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997.  

22.


 

Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. – М.: Вильямс, 2001.  23.

 

Бадд  Тимоти  Объектно-ориентированное  программирование  в действии. –СПб.: Питер, 1997.  

24.


 

Таненбаум  Э.  Современные  операционные  системы.  СПб.:  Питер, 

2002.  

25.


 

Столлингс  У.  Операционные  системы.  Внутреннее  устройство  и 

принципы проектирования. М.: Вильямс, 2002.  

26.


 

Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Компьютерные  сети.  Принципы, 

технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2002.  

27.


 

Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002.  

28.

 

Воронцов П.Г. Компьютерная графика. СПб., 2000.  29.

 

Порев В. Компьютерная графика. СПб., 2002.  30.

 

Практикум  по  экономической  информатике.  Учебное  пособие. / Под ред.  Шуремова  Е.Л.,  Тимаковой  Н.А.,  Мамонтовой  Е.А. – М.:  Перспектива, 

2000.  


31.

 

Могилев  А.В.  Информатика:  Учебное  пособие . 2-е  изд.,  М.:  Изд. центр "Академия", 2003. 

32.


 

Могилев  А.В.  Практикум  по  информатике.  М.:  Издательский  центр 

"Академия", 2003. 

33.


 

Туребаева Р.Д., Улжибаева Г.Ш., Кадирова Ж.Б., Жаркимбекова А.Т. 

"Ақпараттану пәні бойынша зертханалық машықтанулар" , 2005. 

34.


 

Туребаева  Р.Д.,  Улжибаева  Г.Ш.,  Актаукенова  Г.С.,  Абишева  А.А. " 

Ақпараттану  пәні  бойынша  программалау  тілдерін  үйренуге  арналған 

зертханалық машықтанулар" , 2005. 

35.

 

Туребаева  Р.Д.,  Улжибаева  Г.Ш.,  Томилова  Н.И.,  Ақтаукенова  Г.С. Жаркимбекова  А.Т.  Ақпараттану  пәні  бойынша  емтихандық  бақылау  

тестілері. -  ҚарМТУ, 2005 

36.

 

Иманбаева  Д.А.,  Жаркимбекова  А.Т.  Ақпараттану  пәні  бойынша практикалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар. -  ҚарМТУ, 2006. 

 

1.10 Қосымша әдебиеттер тізімі  

1.

 Экономическая информатика: Учебник / Под ред. Косарева. В.П. – М.: 

Финансы и статистика, 2004.  

2.

 

Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем. М.: МИФИ, 2002.  3.

 

Гуров  В.В.,  Ленский  О.Д.,  Соловьев  Г.Н.,  Чуканов  В.О.  Архитектура, структура и организация вычислительного процесса в ЭВМ типа IBM PC М.: 

МИФИ, 2002.  

4.

 

Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001.  5.

 

Гуськов А. 

Спецификация 

объектно-ориентированных 

языков 


программирования. – М., 2004. – 464 с.  

6.

 Смит 

С. 


Методы 

объектно-ориентированного 

анализа 

и 

проектирования. – СПб., 2005. – 532 с.  7.

 

Федосеев  Л.  Основы  программирования  в  объектно-ориентированной среде. – М., 2005. – 378 с.  

8.

 

Дьяконов  В.  Компьютерная  математика.  Теория  и  практика.  М.: Горячая линия -Телеком, 2001.  

9.

 Щербаков  А.Ю.  Введение  в  теорию  и  практику  компьютерной 

безопасности.-М., 2001.   

 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау (60% дейін)  және 

қорытынды  аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең 

жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  

100% дейін мәнді құрайды.  

Әріптік баға 

бойынша бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

«А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  өте  жақсы  білім  көрсеткен,  сонымен 

қатар,  өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және 

өте  жақсы  білімдер  көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  көбінесе  «өте 

жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  қалай  болса, 

дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық  және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі 

тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 

СӨЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ  бойынша  білімі  төмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  және  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық  білімнің  төмен  деңгейіне  де 

ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  және  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық  білімнің  төмен  деңгейіне  де 

ие  емес,  сабақтардың  жартысынан  көп  қалатын  және  семестрлік 

тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы

   


апталарында  жүргізіледі  және 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> -
UMKDP -> -
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет