Аға оқытушы Ахмадиева А. Тжүктеу 192.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі192.51 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

                                                  

 

Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы пәнінен050301Құқықтану

 

мамандығының студенттеріне арналған       

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты және типтік

бағдарлама негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31                 БЕКІТЕМІН 

                ОІ жөніндегі проректор

                ___________  Н.Э. Пфэйфер

                20__ж. «___»____________

Құрастырушы:

 _________    аға оқытушы Ахмадиева А.Т.

                  

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы  

                                                                                 

«Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (Ерекше бөлімі)» пәні бойынша

                                                          

050301,5В030100 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   Мемлекеттік   жалпыға   міндетті   білім   беру

стандарты және бағдарлама негізінде әзірленген 

    


(стандарт шифрі)

20 ж. «»кафедра отырысында ұсынылған № хаттама. 

Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова  20ж. «» 

Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20ж. «» мамыр № хаттама 

ОӘК төрағасы  ________________       Батталов К.К. 

20ж. «» 

    

КЕЛІСІЛГЕН 

Тарих және құқық факультетінің деканы_________ А.А. Ақышев 

20ж. «»

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________        А.А. Варакута 

2011ж. «» мамыр              

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20ж. «»   № хаттама 


1   Пәннің   мақсаты   -  

Қазақстан   Республикасының   еңбек

құқығы негізгі құқық салаларының бірі, мемлекеттік жалпыға

міндетті білім стандартына сәйкес «Құқықтану» мамандығы

бойынша заңи жоғарғы оқу орындары мен факультеттердің

студенттерін оқытуға арналған.Пәннің   міндеті   -  студенттердің   аталған   курсқа   қызығушылығын

арттыруға   бағытталған.   Студенттер   бұл   курстың   әрбір   институттарының

жалпы   және   арнайы   бөлімдерін   меңгеру   керек,   құқықтық   қатынастарда

туындайтын   нормаларды   қолдану   тәртібін   оқу   керек,   құқықтық   қайнар

көздерімен жұмыс істеудің астарлы білімін меңгеру қажет.

Студент   әртүрлі   дәуірлердегі   көрнекті   ғұламалардың

саяси және құқықтық ілімдерін салыстыра білуге дағдылану

керек.

Студент аталған пәнді оқып, үйренген соң қазіргі кезде

ғалым-құқықтанушылар   бағыттаған   ғылыми   зерттеу

тәжірибелері мен теорияларын студенттің күнделікті өмірде

қолдана білуі керек.

Курсты   оқытудың   қорытында   кезеңінде   студенттің

алған   ең   аз   мөлшердегі   білімі,   білігі   және   машығы:   оқу

үрдісінде студенттер жалпы білімнің теориялық мәселелері,

ерекше   бөлімнің   негізгі   құқықтық   институттары   жөнінде

білім алуы қажет, сонымен қатар тәжірибелік жағдайларды

шешуде   қолданатын   нормативтік-құқықтық   актілерді

қолдану және сараптау жөнінде біліктену және машықтану

қажет.

Еңбек   құқығының   пәні  ретінде   қызметкерлердің

еңбегін   қолдану   үрдісінде   жалпы   еңбектік   қатынастарды

реттейтін   құқық   нормалары   және   еңбектік   қатынастармен

тығыз   байланыста   қатынастарды,   сонымен   қатар   еңбек

құқығының ғылымына тән теориялық концепцияларды оқыту

болып   табылады.   Еңбек   құқығы   ғылымы   пән   ретінде   заң

ғылымдарының бір бөлігі болып табылады.

Еңбек   құқығы   пәнінің   қысқаша   сипаттамасы   –

Қазақстан   Республикасы   нарықтық   экономикаға   көшумен

байланысты   еңбек   ресурстарын   пайдалану   және   еңбек

заңдылығын қолдану тәжірибесінде 2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған 

білім, икемділік және машықтар қажет: 

1 Мемлекет және құқық теориясы 

2 Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы


3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар

 

келесі


пәндерді меңгеру үшін қажет: 

1 Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы

2 Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы

3 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

ҚР   Еңбек   құқығының   түсінігі,пәні, әдісі

2

16

2

ҚР Еңбек құқығының қағидалары2

1

63

ҚР Еңбек құқығының субъектілері

2

1

64

Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық 

шарт.

2

16

5

Жеке еңбек шарты2

1

66

Жұмыс уақыты және демалыс 

уақыты

2

16

7

Жалақы. Қызметкерлерге кепілді және өтемақылық төлемдер. 

2

16

8

Еңбекті қорғау.2

1

69

Еңбек даулары.

2

1

610

Халықаралық еңбек құқығы. Алыс

және   жақын   шетелдерде   еңбекті

құқықтық рету.

2

1

611

Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы құқық саласы ретінде, 

оның құқықтың басқа 

салаларынан айырмашылығы 

2

16

12

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша іс-шараларды 

қаржыландыру 

2

1

613

Әлеуметтік

 

қамсыздандыруқұқығындағы   еңбек   өтілі,   оның

түрлері,   есептеу   және   бекіту

тәртібі 

2

16

14

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың

зейнетақымен

қамсыздандырылуы 

2

1

615

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың

зейнетақымен   және   олардың

зейнетақы   жинақтау   қорларының

қамсыздандырылуы  

2

16

Семестр бойынша барлығы:

30

15

90

Пән бойынша барлығы

135

 

4.2 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

ҚР   Еңбек   құқығының   түсінігі,пәні, әдісі

0,5


2

ҚР Еңбек құқығының қағидалары

3

ҚР Еңбек құқығының субъектілері0,5

4

Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.

5

Жеке еңбек шарты0,5

6

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты

0,5


7

Жалақы. Қызметкерлерге кепілді 

және өтемақылық төлемдер. 

8

Еңбекті қорғау.0,5

9

Еңбек даулары.10

Халықаралық еңбек құқығы. Алыс

және   жақын   шетелдерде   еңбекті

құқықтық рету.

0,5

11

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, 

оның құқықтың басқа 

салаларынан айырмашылығы 

1

12Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы бойынша іс-шараларды 

қаржыландыру 

0,5


13

Әлеуметтік

 

қамсыздандыруқұқығындағы   еңбек   өтілі,   оның

түрлері,   есептеу   және   бекіту

тәртібі 

0,5


14

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың

зейнетақымен

қамсыздандырылуы 

0,5

15

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардыңзейнетақымен   және   олардың

зейнетақы   жинақтау   қорларының

қамсыздандырылуы  

0,5


Семестр бойынша барлығы:

6

Пән бойынша барлығы

6

4.3 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

ҚР   Еңбек   құқығының   түсінігі,пәні, әдісі

0,5


0,5

8

2ҚР Еңбек құқығының қағидалары

8

3ҚР Еңбек құқығының субъектілері

0,5


0,5

8

4Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық 

шарт.


8

5

Жеке еңбек шарты0,5

0,5


7

6

Жұмыс уақыты және демалыс уақыты

0,5


0,5

8

7Жалақы. Қызметкерлерге кепілді 

және өтемақылық төлемдер. 

8

8

Еңбекті қорғау.0,5

0,5


7

9

Еңбек даулары.8

10

Халықаралық еңбек құқығы. Алысжәне   жақын   шетелдерде   еңбекті

құқықтық рету.

0,5

0,5


8

11

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, 

оның құқықтың басқа 

салаларынан айырмашылығы 

1

18

12

Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы бойынша іс-шараларды 

қаржыландыру 

0,5

0,5


8

13

Әлеуметтік 

қамсыздандыру

құқығындағы   еңбек   өтілі,   оның

түрлері,   есептеу   және   бекіту

тәртібі 

0,5


0,5

7

14Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың

зейнетақымен

қамсыздандырылуы 

0,5


0,5

8

15Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың

зейнетақымен   және   олардың

зейнетақы   жинақтау   қорларының

қамсыздандырылуы  

0,5

0,5


8

Семестр бойынша барлығы:

6

6

117

Пән бойынша барлығы

129

4.4 Пән тақырыптарының мазмұны 

1-тақырып. Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі.

Еңбектік   қызмет   және   еңбектік   қатынастар.   Еңбектік

және өндірістік қатынастар. Әлеуметтік-еңбектік қатынастар.

Қазақстан   Республикасының   Конституциясындағы   еңбек

мәселелері.

Қазақстан   Республикасының   еңбек   құқығының   түсінігі

және   ұлттық   құқық   жалпы   жүйесінде   алатын   орны.   Еңбек

құқығының пәні: еңбек заңдылығымен, әлеуметтік әріптестік

туралы   келісімдер,   жеке   еңбек   ұжымдық   шарттармен

бекітілген   қызметкер   мен   жұмыс   беруші   арасындағы

келісімдер   негізінде   туындайтын   құқықтық   қатынастар;

еңбектік қатынастармен тығыз байланысты қатынастар.2-тақырып.   Қазақстан   республикасы   еңбек

құқығының қағидалары.

Еңбек құқығының қағидаларының түсінігі, олардың мәні.

Еңбектік   қатынастарды   құқықтық   реттеу   аясында

қағидалардың   жіктелуі,   мазмұны.   Еңбек   құқығының

қағидалары және нормалары, олардың арақатынасы.

3-тақырып. Еңбек құқығының субъектілері.

Еңбек құқығының субъектілерінің түсінігі және түрлері.

Еңбек   құқығының   субъектілерінің   еңбектік   құқық


субъектілері,   оның   құқық   қабілеттілігі,   әрекет   қабілеттілігі.

Еңбек құқығындағы арнайы құқық субъектілігі.

Жеке  тұлға  еңбек  құқығының  субъектісі  ретінде,  оның

еңбектік   құқық   субъектілігі.   Шетел   азаматтарының,

азаматтығы   жоқ адамдардың  құқықтық мәртебесі.  Еңбектік

қатынастары   еңбек   туралы   заң   актілерімен   реттелетін

қызметкерлердің басқа да санаттары.

4-тақырып. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.

Әлеуметтік   әріптестіктің   түсінігі.   Әлеуметтік   әріптестік

мақсаттары,   қағидалары,   жүйесі,   нысандары.   Әлеуметтік

әріптестік тараптары. Әлеуметтік әріптестіктің мазмұны.

Үш жақты деңгейде(трипартизм) әлеуметтік әріптестікті

ұйымдастыру. Әлеуметтік әріптестік органдары, қағидалары,

олардың   қалыптасу   тәртібі.   Әлеуметтік   әріптестік

органдарының   негізгі   мақсаттары,   міндеттері,   олардың

өкілдері.

 

Әлеуметтік 

әріптестік

 

органдарыныңкоординаторлары.   Әлеуметтік   әріптестік   тараптарының

арасындағы   келісімдерді   бекіту   тәртібі.   Келісімдерді

орындауды бақылау.

5-тақырып. Жеке еңбек шарты.

Шарт   туралы   білімнің   жалпы   мазмұны.   Жеке   еңбек

шартының түсінігі, олардың түрлері. Жеке еңбек шартының

тараптары.   Жеке   еңбек   шарты   бойынша   еңбек   функциясы

мен   жұмыс   орнының   түсінігі.   Жеке   еңбек   шартын   бекіту

тәртібі.   Жеке   еңбек   шартының   мазмұны   мен   мерзімі.   Жеке

еңбек шартының нысандары.

Жеке   еңбек   шартының   талаптарының   өзгеруінің

шарттық әдісі. Жұмыс берушінің бастамасымен қызметкердің

еңбек талаптарын өзгерту негіздері.6-тақырып. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты.

Жұмыс уақытының түсінігі және оның белгілері. Жұмыс

уақытының   түрлері.   Жұмыс   уақытының   қалыпты   ұзақтығы.

Жұмыс   уақытының   қысқартылғын   ұзақтығы.   Толық   емес

жұмыс   уақыты.   Қысқартылған   жұмыс   уақытының   режимін

белгілеудің талаптары және тәртібі. Өндірістің объектілерін

аттестациялау   қысқартылған   жұмыс   уақытының   режимін

белгілеудің талабы ретінде.

Жұмыс   уақытының   режимі.   Жұмыс   аптасының,   жұмыс

ауысымының,   жұмыс   күнінің   түсінігі   және   түрлері.   Ауысым

кестесі.   Жұмыс   уақыты   режимін   белгілеу   тәртібі.   Жұмыс

уақытын есептеудің түрлері. Жұмыс уақытының жинақталған

есебі. Вахталық әдіспен жұмыс істеу кезінде жұмыс уақытын

есептеу.


7-тақырып. Жалақы. Қызметкерлерге кепілді және

өтемақылық төлемдер.

Жалақының   түсінігі   және   еңбегі   үшін   көтермелеудің

басқа   да   түрлерінен   айырмашылығы.   Нарықтық

қатынастардың   дамуына   байланысты   жалақының

функциялары.   Жалақыны   құқықтық   реттеудің   әдістері.

Жалақының минималды шегі. Ең төмеңгі жалақы, өмір сүру

деңгейі, айлық есептік көрсеткіштің арақатынасы.

Еңбекке ақы төлеу нормаларының жергілікті және жеке

рөлі. Еңбек нормалары және нормалау түсінігі. Норма өнімі,

норма   уақыты,   норма   саны,   норма   қызметі.   Еңбек

нормаларын енгізу, тексерту, өзгерту және қайта қарау.

Еңбек   ақының   нысаны   және   жүйесі.   Премия   жүйесі

қызметкерлерді материалдық котермелеудің нысаны ретінде.

Қосымша және үстеме ақы көлемін белгілеудің түсінігі және

талаптары.

8-тақырып.Еңбекті қорғау.

Еңбекті   қорғау   түсінігі   және   қағидалары.   Қауіпсіздік

және гигиена талаптарына сай азаматтардың азаматтардың

қонституциялық құқығы. Еңбекті қорғау бойынша заңдылық.

Еңбекті қорғауды және өндірістік санитарияның жалпы және

арнайы нормалары. Қызметкердің еңбекті қорғау құқығының

кепілдігі.

9-тақырып. Еңбек даулары.

Еңбек   дауларының   түсінігі   және   жіктелуі:   жеке   және

ұжымдық.   Жеке   және   ұжымдық   еңбек   дауларының   пайда

болу   негіздері.   Азаматтардың   жеке   және   ұжымдық   еңбек

дауларына   конституциялық   құқығы,   ереуілге   құқықты

қосқанда. Еңбек дауларын қарайтын органдар.10-тақырып.   Халықаралық   еңбек   құқығы.   Алыс

және жақын шетелдерде еңбекті құқықтық реттеу.

Еңбекті   халықаралық-құқықтық   реттеу   пәні,   әдісі   және

қағидалары.

Еңбекті   халықаралық-құқықтық   реттеудің   субъектілері.

Еңбекті   халықаралық-құқықтық   реттеудің   қайнар   көздері

және   олардың   сипаттамасы   (БҰҰ,   ХЕҮ,   Еуропа   Кеңесі,

Еуропалық   одақ,   ТМД   актілері).   Халықаралық   еңбек

стандарттары   (БҰҰ,   ХЕҮ   стандарттары,   еңбектің   аумақтық

стандарттары).   Қазақстан   Республикасының   еңбек

заңдылығын   жетілдіру   үшін   халықаралық   актілердің   мәні.

Халықаралық   және   ұлттық   еңбек   құқығы   нормаларының

коллизиясы.   Ұлттық   еңбек   заңдылығын   жетілдіру   үшін

халықаралық актілердің мәні.


11-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығы

құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынан

айырмашылығы.

Әлеуметтік   қамсыздандырудың   түсінігі.   Әлеуметтік

қамсыздандыру құқығының пәні. Әлеуметтік қамсыздандыру

құқығының   әдісі.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығының

қағидалары   және   олардың   жіктелуі.   Әлеуметтік

қамсыздандыру құқығының сала жүйесі және ғылым жүйесі.

Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығының   салалас   құқық

пәндер жүйесінде алатын орны.

Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығының   субъектілерінің

құқықтық   мәртебесі   және   олардың   жіктелуі.   Әлеуметтік

қамсыздандырушылық   құқықтық   қатынастар:   түсінігі,

түрлері, пайда болу. өзгеру және тоқтатылу негіздері, оның

құрылымы   және   жіктелуі.   Құқықтық   қатынастардың   негізгі

түрлері: материалдық, мүліктік, мүліктік емес, процедуралық,

процессуалдық   (процедуралық-процессуалдық).   Әлеуметтік

қамсыздандыру   құқығы   бойынша   құқықтық   қатынастардың

субъектілері және олардың құқықтық мәртебесі.

Әлеуметтік  қамсыздандыру  құқығының қайнар  көздері:

заң   актілері,   заңға   тәуелді   актілер   сипатында   нормативтік-

құқықтық актілер, Қазақстан Республикасымен мақұлданған

халықаралық   шарттар,   Қазақстан   Республикасының

Үкіметімен   бекітілген   халықаралық   шарттар,   Қазақстан

Республикасында   мақұлдануға   жатпайтын   басқа   да

халықаралық   шарттар,   Конституцияны   және   басқа   да

нормативтік-құқықтық актілерді ресми талқылау нормалары.

12-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығы

жөніндегі шараларды қаржыландыру.

Қазақстан   Республикасының   бюджет   жүйесінің   жалпы

сипаттамасы. Республикалық бюджетті қалыптастыру тәртібі

және   еңбекке   қабілетсіз   азаматтарды   қаржыландыру.

Жергілікті   бюджет   әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығы

жөніндегі   шараларды   қаржыландырудың   қайнар   көздері.

Әлеуметтік   салық   төлеу   тәртібі,   әлеуметтік   салық

ставкаларының дифференциациясы, жеңілдіктер.

Зейнетақы   төлеу   жөніндегі   Мемлекеттік   Орталық-

қаржыландыру жүйесіндегі орны мен ролі.

Жеке   зейнетақы   жинаулары   -   әлеуметтік

қамсыздандыру

 

құқығы


 

жөніндегі

 

шаралардықаржыландырудың   қайнар   көзі   ретінде.   Жеке   зейнетақы

жинауларын қалыптастыру: міндетті зейнетақы   жарналары,

ерікті   кәсіби   зейнетақы   жарналары,   оларды   төлеу   тәртібі,

міндетті   зейнетақы   жарналарын   уақытында   ұстап   қалмау.Міндетті   зейнетақы   жарналарын   төлейтін   агент,   жеке

зейнетақы   жинауларын   қалыптастыру   жүйесінде   алатын

орны.   Жұмыс   берушінің   қаражаты   есебінен   әлеуметтік

қамсыздандыру құқығы жөніндегі қаржыландыру шаралары.

«Қазақстан   Республикасының   әлеуметтік   қорғау   жүйесін

реформалау

 

Концепциясына» 

сәйкес


 

Қазақстан

Республикасында   міндетті   және   ерікті   әлеуметтік

сақтандыру институтын қалыптастыру және дамыту.13-тақырып.

 

Әлеуметтік

 

қамсыздандыру

құқығындағы еңбек өтілі, оның түрлері, есептеу, растау

тәртібі.

Еңбек өтілінің құқықтық мәні және оның түрлері. Жалпы

еңбек өтілі. Жалпы еңбек өтіліне кіретін уақыт кезеңі. Жалпы

еңбек   өтілін   есептеу   тәртібі.   Жалпы   еңбек   өтілін

офицерлерге,   прапорщик   (мичмандарға),   ішкі   істер

органдары   құүрамының   қызметкерлерінің,   Қазақстан

Республикасының әділет Министрлігі жүйесіндегі қылмыстық-

атқарушы   жүйесінің   Комитеті,   қаржы   полициясы

органдарының және мемлекеттік өртке қарсы қызметі және

оларға   теңестірілгендердің   өтілін   есептеу.   Жалпы   еңбек

өтілін   растау   тәртібі.   Үздіксіз   еңбек   өтілі,   оны   есептеу

ерекшеліктері.   Арнайы   еңбек   өтілі.   Азаматтардың   кейбір

санаттарын   зейнетақылық  қамсыздандыру   және   әлеуметтік

жеңілдіктің   беру   кезіндегі   еңбек   өтілінің   түрлерін   аралас

қолдану.

14-тақырып.   Орталықтан   еңбекке   қабілетсіз

азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру.

Еңбекке   қабілетсіз   азаматтарды   зейнетақылық

қамсыздандыру   түсініг.   Зейнетақылық   төлемдердің   басқа

ақшалай   төлемдерден   айырмашылығы(жәрдемақы,   жалақы,

алимент,  өтемақы  және т.б.)  Қазақстан  Республикасындағы

зейнетақы   реформасы:   негізгі   бағыттары,   жүзеге   асыру

талаптары және даму үрдісі.

Мемлекеттік

 

зейнетақылық 

қамсыздандыру

ынтымақтастық   зейнетақы   жүйесінің   негізі.   Зейнетақы

қамсыздандыру   жөніндегі   мемлекеттік   кепілдіктер.

Орталықтан   зейнетақы   төлемдерді   тағайындау   талаптары.

Зейнетақы  төлемдерін  көлемін аңықтау үшін орташа айлық

кірісін есептеу тәртібі. Зейнетақы төлеу тәртібі. Зейнетақыға

өтініш   беру,   оны   қарастыру   үрдісі.   Толық   емес   еңбек   өтілі

кезінде зейнетақылық төлемдер. Зейнетақылық төлемдерден

ұстап   қалу.   Еңбек   өткерген   жылдары   үшін   зейнетақы:

түсінігі, зейнетақылық қамсыздандырудың басқа түрлерінен

айырмашылығы.Әскери   қызметшілердің,   ішкі   істер   органдарының

қызметкерлерінің,   Қазақстан   Республикасының   Әділет

министрлігінің   қылмыстық-атқарушы   жүйесінің   Комитеті,

қаржы полиция органдары, өртке қарсы қызметі және оларға

теңестірілгендердің   зейнетақылық   қамсыздандырудың

ерекшеліктері.15-тақырып.   Жинақтаушы   зейнетақы   қорларынан

еңбекке   қабілетсіз   азаматтарды   зейнетақылық

қамсыздандыру.

Жинақтаушы   зейнетақылық   жүйенің   ерекшеліктері.

Зейнетақылық   жинаулардың   сақталуының   кепілдіктері.

Жинақтаушы   зейнетақы   қорлары,   олардың   құқықтық

мәртебесі және түрлері. Жинақтаушы зейнетақы қорларының

қызметін   құқықтық   реттеу.   Зейнетақылық   қамсыздандыру

туралы шарт, оның орны және зейнетақылық қамсыздандыру

жүйесіндегі   ролі,   шарттың   талаптарын   орындамағаны   үшін

жауапкершілік.   Міндетті   зейнетақы   жарналарының

салымшыларының

 

және


 

зейнетақы

 

төлемдерініңалушыларының   құқықтары   мен   міндеттері.   Зейнетақы

активтері,   олардың   қалыптасуы   және   пайдалануы.

Жинақтаушы   зейнетақы   қорларының   зейнетақы   активтерін

басқару.


Банк   кастодиан,   зейнетақылық   қамсыздандыру

жүйесінде   алатын   орны,   зейнеақылық   активтерді   сақтау

және   есептеу   жөніндегі   құқықтары   мен   міндеттері.

Кастодиандық шарт, оның құқықтық мәртебесі. Жинақтаушы

зейнетақы қорларының қызметін лицензиялау. Жинақтаушы

зейнетақы қорларын қайта құру және жойылуы. Жинақтаушы

зейнетақы   қорларын   есептеу.   Зейнетақыжинауларының

құпиялылығын   құрайтын   мәліметтер.   Сақтандыру

ұйымдарынан   зейнетақылық   қамсыздандыру.   Сақтандыру

ұйымдарына   зейнетақылық   жинауларды   ауыстыру.

Зейнетақы   аннуитет   шарты,   шарттары,   бекіту   тәртібі   және

орындау.   Уәкілетті   орган   –   оның   құқықтық   мәртебесі,

реттеуші және қадағалау өкілдіктері.

   Жинақтаушы   зейнетақы   қорларынан   зейнетақылық

төлемдерді   есептеу   және   төлеу,   қадағалау   тәртібі   және

шарттары.

Жинақтаушы зейнетақы қорларының және жинақтаушы

зейнетақы қорларының зейнетақылық төлемдерінің басқа да

қатысушыларының жауапкершілігі.

4.5 Практикалық (семинар)  сабақтардың мазмұны және тізімі 


1 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі.

Жоспары:

Еңбектік   қызмет   және   еңбектік   қатынастар.   Әлеуметтік-құқықтық

қатынастар. ҚР Конституциясы бойынша еңбек мәселелері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 1 апта.

2 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының қағидалары.

Жоспары:

ҚР   Еңбек   құқығы   қағидаларының   түсінігі,   олардың   маңызы.   Еңбектік

қатынастарды реттеу саласында қағидалардың мазмұнын топтастыру.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 2 апта.

3 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының субъектілері

Жоспары:

ҚР Еңбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері. ҚР Еңбек құқығының

еңбектік   құқық   субъектілігі,   оның  құрамдас   бөліктері   (құқық  қабілеттілігі,

әрекет қабілеттілігі).Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 3 апта.

4 – тақырып. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.

Жоспары:

Әлеуметтік   әріптестіктің   түсінігі.Әлеуметтік   әріптестіктің   нысаны,   жүйесі,

қағидалары мен мәселелері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 4 апта.

5 – тақырып. Жеке еңбек шарты

Жоспары:

Еңбек шарты туралы жалпы сипаттама. Жеке еңбек шартының түсінігі мен

оның түрлері. Жеке еңбек шартының тараптары. Жеке еңбек шартын жасасу

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 5 апта.

6 – тақырып. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты

Жоспары:

Жұмыс уақытының түсінігі мен оның белгілері. Демалыс уақытының түсінігі

мен оның белгілері. Тамақтануға және демалуға үзіліс.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 6 апта.

7   –   тақырып  Жалақы.   Қызметкерлерге   кепілді   және   өтемақылық

төлемдер.


Жоспары:

Жалақы   түсінігі   және   оны   еңбекке   ақы   төлеудің   басқа   түрлерінен

айырмашылығы.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 7 апта.

8 – тақырып. ҚР Еңбекті қорғау.

Жоспары:

Еңбекті қорғаудың түсінігі және қағидалары. Азаматтардың қауіпсіздік пен

гигиена   талаптарына   жауап   беретін   еңбек   жағдайларына   Конституциялық

құқықтары. Еңбекті қорғау бойынша заңнама.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 8 апта.

9 –тақырып. Еңбек даулары.

Жоспары:

Еңбек дауларының ұғымы және оларды топтастыру. Еңбектік және ұжымдық

шарттардың пайда болу негіздері. Еңбек дауларын қарастыратын мемлекеттік

органдар.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 9 апта.

10–тақырып.   Халықаралық   еңбек   құқығы.   Алыс   және   жақын

шетелдерде еңбекті құқықтық реттеу.

Жоспары:

Халықаралық   еңбек   құқығын   реттеудің   пәні,   әдістері   мен   қағидалары.

Халықаралық   еңбек   құқығын   реттеудің   субъектілері.   Халықаралық   еңбек

құқығын реттеудің  қағидалары және олардың мінездемесі.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 10 апта.

11-тақырып. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде,

оның құқықтың басқа салаларынан айырмашылығы.

Жоспары:

Әлеуметтік   қамсыздандырудың   түсінігі.   Әлеуметтік   қамсыздандыру

құқығының пәні. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының әдістері. Әлеуметтік

қамсыздандыру құқығының қағидалары және оларды топтастыру. Әлеуметтік

қамсыздандыру   құқығының   жүйесі.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   және

әлеуметтік сақтандыру.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 11 апта.

12-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығы   бойынша   іс-

шараларды қаржыландыру.

Жоспары:

ҚР   қаржы   жүйесінің   жалпы   сипаттамасы.   Республикалық   қаржы   қорын

қалыптастыру   тәртібі   және   оны   әлеуметтік   қамсыздандыру   мақсатында

пайдалану. 

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 12 апта.

13-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығындағы   еңбек   өтілі,

оның түрлері, есептеу және бекіту тәртібі.

Мақсаты:

Еңбек   өтілінің   сипаттамасы   және   оның   түрлері.   Жалпы   еңбек   өтілінің

құрамына кіретін уақыт мерзімдері. Жалпы еңбек өтілін есептеу тәртібі.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 13 апта.

14-тақырып.   Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың   зейнетақымен

қамсыздандырылуы.

Мақсаты:

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтарды   зейнетақымен   қамсыздандырылуының

түсінігі.   Қазақстан   Республикасының   зейнетақы   реформасы:   негізгі

бағыттары, жүзеге асыру шарттары мен даму перспективалары.

 Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 14 апта.

15-тақырып.   Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың   зейнетақымен   және

олардың зейнетақы жинақтау қорларының қамсыздандырылуы.

Мақсаты:

Зейнетақы жинақтау қорының ерекшеліктері. Зейнетақы қорларының сақтау

кепілдіктері. Зейнетақы жинақтау қоры, олардың мәртебесі және түрлері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 15 апта.

4.6 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.6.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

1 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі.

Жоспары:

Еңбектік   қызмет   және   еңбектік   қатынастар.   Әлеуметтік-құқықтық

қатынастар. ҚР Конституциясы бойынша еңбек мәселелері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 1 апта.

2 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының қағидалары.

Жоспары:

ҚР   Еңбек   құқығы   қағидаларының   түсінігі,   олардың   маңызы.   Еңбектік

қатынастарды реттеу саласында қағидалардың мазмұнын топтастыру.

Бақылау нысаны. Ауызша.


Мерзімі: 2 апта.

3 – тақырып. ҚР Еңбек құқығының субъектілері

Жоспары:

ҚР Еңбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері. ҚР Еңбек құқығының

еңбектік   құқық   субъектілігі,   оның  құрамдас   бөліктері   (құқық  қабілеттілігі,

әрекет қабілеттілігі).Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 3 апта.

4 – тақырып. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.

Жоспары:

Әлеуметтік   әріптестіктің   түсінігі.Әлеуметтік   әріптестіктің   нысаны,   жүйесі,

қағидалары мен мәселелері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 4 апта.

5 – тақырып. Жеке еңбек шарты

Жоспары:

Еңбек шарты туралы жалпы сипаттама. Жеке еңбек шартының түсінігі мен

оның түрлері. Жеке еңбек шартының тараптары. Жеке еңбек шартын жасасу

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 5 апта.

6 – тақырып. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты

Жоспары:

Жұмыс уақытының түсінігі мен оның белгілері. Демалыс уақытының түсінігі

мен оның белгілері. Тамақтануға және демалуға үзіліс.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 6 апта.

7   –   тақырып  Жалақы.   Қызметкерлерге   кепілді   және   өтемақылық

төлемдер.

Жоспары:

Жалақы   түсінігі   және   оны   еңбекке   ақы   төлеудің   басқа   түрлерінен

айырмашылығы.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 7 апта.

8 – тақырып. ҚР Еңбекті қорғау.

Жоспары:

Еңбекті қорғаудың түсінігі және қағидалары. Азаматтардың қауіпсіздік пен

гигиена   талаптарына   жауап   беретін   еңбек   жағдайларына   Конституциялық

құқықтары. Еңбекті қорғау бойынша заңнама.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 8 апта.

9 –тақырып. Еңбек даулары.

Жоспары:

Еңбек дауларының ұғымы және оларды топтастыру. Еңбектік және ұжымдық

шарттардың пайда болу негіздері. Еңбек дауларын қарастыратын мемлекеттік

органдар.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 9 апта.

10–тақырып.   Халықаралық   еңбек   құқығы.   Алыс   және   жақын

шетелдерде еңбекті құқықтық реттеу.

Жоспары:

Халықаралық   еңбек   құқығын   реттеудің   пәні,   әдістері   мен   қағидалары.

Халықаралық   еңбек   құқығын   реттеудің   субъектілері.   Халықаралық   еңбек

құқығын реттеудің  қағидалары және олардың мінездемесі.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 10 апта.

11-тақырып. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық саласы ретінде,

оның құқықтың басқа салаларынан айырмашылығы.

Жоспары:

Әлеуметтік   қамсыздандырудың   түсінігі.   Әлеуметтік   қамсыздандыру

құқығының пәні. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының әдістері. Әлеуметтік

қамсыздандыру құқығының қағидалары және оларды топтастыру. Әлеуметтік

қамсыздандыру   құқығының   жүйесі.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   және

әлеуметтік сақтандыру.Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 11 апта.

12-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығы   бойынша   іс-

шараларды қаржыландыру.

Жоспары:

ҚР   қаржы   жүйесінің   жалпы   сипаттамасы.   Республикалық   қаржы   қорын

қалыптастыру   тәртібі   және   оны   әлеуметтік   қамсыздандыру   мақсатында

пайдалану. Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 12 апта.

13-тақырып.   Әлеуметтік   қамсыздандыру   құқығындағы   еңбек   өтілі,

оның түрлері, есептеу және бекіту тәртібі.

Мақсаты:

Еңбек   өтілінің   сипаттамасы   және   оның   түрлері.   Жалпы   еңбек   өтілінің

құрамына кіретін уақыт мерзімдері. Жалпы еңбек өтілін есептеу тәртібі.

Бақылау нысаны. Ауызша.


Мерзімі: 13 апта.

14-тақырып.   Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың   зейнетақымен

қамсыздандырылуы.

Мақсаты:

Еңбекке   әрекетсіз   азаматтарды   зейнетақымен   қамсыздандырылуының

түсінігі.   Қазақстан   Республикасының   зейнетақы   реформасы:   негізгі

бағыттары, жүзеге асыру шарттары мен даму перспективалары.

 Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 14 апта.

15-тақырып.   Еңбекке   әрекетсіз   азаматтардың   зейнетақымен   және

олардың зейнетақы жинақтау қорларының қамсыздандырылуы.

Мақсаты:

Зейнетақы жинақтау қорының ерекшеліктері. Зейнетақы қорларының сақтау

кепілдіктері. Зейнетақы жинақтау қоры, олардың мәртебесі және түрлері.

Бақылау нысаны. Ауызша.

Мерзімі: 15 апта.

4.6.2   Күндізгі   бөлім   студенттеріне   арналған

студенттердің өзіндік

жұмыстарының мазмұныТүрлері

Бақылау

нысаны

Тапсырманы

орындау

Сағат

саны

1

Дәріс сабағына дайындалу

Конспект 

жазу


Жеке қабылдау

15

2

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу

Сұрау

Сабақта 


тапсырмаларға

жауап беріп, 

талдау жасау 

3

3

Студенттердің өз бетінше 

дайындалатын жоспарда 

Жазбаша 

бақылау 


Сабақта 

тапсырмаларға

48


көрсетілмеген тақырыптар 

тізімі


жұмыстары

жауап беріп, 

талдау жасау 

4

Бақылау шараларын өткізу

Жазбаша 

бақылау 


жұмыстары

1 Межелік 

бақылауға 

дайындалу

2 Межелік 

бақылауға 

дайындалу

20

5

Мәнжазба жазу және оны 

қорғау


Жазбаша 

бақылау 


жұмыстары

Сабақта 


тапсырмаларға

жауап беріп, 

талдау жасау

4

Барлық сағат90

Ескерту:  Студент   дәріс   және   тәжірибелік   сабақтарда

көрсетілген,   бірақ  сабақтарда   талданып   үлгермеген   сұрақтарды

студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.

4.6.3   Студенттердің   өз   бетінше   дайындалатын

жоспарда көрсетілмеген

тақырыптар тізімі 

1.   Еңбек   қатынастарын   мемлекеттік-құқықтық,   ұжымдық-

шарттық, жеке шарттық реттеу. 

2.   Азаматтардың   еңбек   құқықтарының   және   міндеттерінің

орындалуының шынайы кепілдіктері.

3. Жұмыс берушінің өкілдері. 

4.   Кәсіподақтар   еңбек   құқығының   субъектісі   ретінде,

олардың құқықтық мәртебесі.

5.   Мемлекет   еңбек   құқығының   субъектілері.   Олардың

әлеуметтік-еңбектік қатынастарға қатысудың нысандары.

6. Ұжымдық шарттың мерзімі және әрекет ету аясы

7. Жеке еңбек шартын тоқтату және бұзу түрлері. Ескерту:  Студент   дәріс   және   тәжірибелік   сабақтарда

көрсетілген,   бірақ  сабақтарда   талданып   үлгермеген   сұрақтарды

студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.

4.6.4 Сырттай оқыту  бөлімінің студенттеріне арналған 

студенттердің өзіндік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ түрлері

Есеп

беру

нысаны

Бақылау

түрлері

Сағат

санын

ың

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуСабаққа

қатысу


6

2

Тәжірибелік 

сабақтарға

қатысу және дайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

1.2


3

Студенттердің   өз   бетінше

дайындалатын   жоспарда

көрсетілмеген   тақырыптар

тізімі 

Дәріс


жазу

немесе


мәнжазб

а жазу


Жеке

қабылдау


89.8

4

Бақылау шараларын өткізу1   Межелік

бақылауға

дайындалу

2   Межелік

бақылауға

дайындалу

(тест

тапсырмаларын орындау)

20

    Барлығы117

Ескерту:  Студент   дәріс   және   тәжірибелік   сабақтарда

көрсетілген,   бірақ  сабақтарда   талданып   үлгермеген   сұрақтарды

студент өз бетімен өзіндік жұмыстарда талдау жасайды.

4.6.5   Студенттердің   өз   бетінше   дайындалатын

жоспарда көрсетілмеген тақырыптар тізімі 

1.   Еңбек   қатынастарын   мемлекеттік-құқықтық,   ұжымдық-

шарттық, жеке шарттық реттеу. 

2.   Азаматтардың   еңбек   құқықтарының   және   міндеттерінің

орындалуының шынайы кепілдіктері.

3. Жұмыс берушінің өкілдері. 

4.   Кәсіподақтар   еңбек   құқығының   субъектісі   ретінде,

олардың құқықтық мәртебесі.

5.   Мемлекет   еңбек   құқығының   субъектілері.   Олардың

әлеуметтік-еңбектік қатынастарға қатысудың нысандары.

6. Ұжымдық шарттың мерзімі және әрекет ету аясы

7. Жеке еңбек шартын тоқтату және бұзу түрлері. 5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

1  Абжанов К.А. Трудовой договор по советскому праву. - VI. 1964.

2  Берешев С. Регулирование заработной платы в Республике Казахстан.

Алматы: ТОО «Баспа», 2001.

3 Бугров  Л.Ю. Проблемы свободы  груда в трудовом праве России. -

Пермь. 1992.-С. 69.

4 Димитрова С.А.  Правовые  проблемы труда и  занятости   населения.

Алматы: Жеты Жаргы, 1997.

5   Жумагудов   Б.Т.   Правовое   регулирование   трудовых   отношений

государственных   служащих   в   Республике   Казахстан:   Учебное   пособие.-

Алматы, НИЦ «Гылым», 2004.

Қосымша әдебиет:

1  Процевский   А.И.   Метод   правового   регулирования   трудовых

отношений. -М., 1972. -С. 103.

2    Скобелкин   В.П.,   Передерни   С.В.,   Чуча   С.Ю.,   Семенюга   11.11.

Трудовое   процедурно-процессуальное   право:   Учебное   пособие.   /Под   ред.

В.II. Скобелкина. - Воронеж, 2002.

3  Смирнов О.В. Основные принципы советского трудовою права. М..

1977.


4  Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. - М: «Вердикт - 1 М».

1999.


5 Куренной Л.М. Трудовое право: на пути к рынку. - М., 1997.

6  Романкова         В.Л.         Трудовые         отношения         в         сфере

индивидуального  предпринимательства:   вопросы   теории   и   практики.

Учебное  пособие,  под  общ.  ред.   проф.  Л.Е.  Бектурганова.   - Тараз:   ТарГУ,

2001.


Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32050301 Құқықтану

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан

көшірме 

Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау

нысандары  Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ

бар-лығы

дәр пр.


зер

т

барлығы

ОСӨ


Ж

ЖОБ база-

сындағы  

іштей 


3

135


45

90

4- -

-

43

45

30 15-

90

45ЖОБ база-

сындағы 


сырттай

0

66

-

--

-

-8

0

66

-

--

-

ЖОБ база-сындағы 

сырттай


3

129


12 117

9

--

-

93

12

66

-

11718

Кафедра меңгерушісі ______ Ахмеджанова Г.Б. 2011ж. «26» сәуір               

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛГЕН
  • 4 Пәннің мазмұны
  • 4.4 Пән тақырыптарының мазмұны
  • 4.5 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны және тізімі

жүктеу 192.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет