Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп Бағасы келiсiмдi Абай аудандық қоғамдық-саяси апталық газетiжүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата08.09.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Адамзаттың  бәрін  сүй,  бауырым  деп

Бағасы  келiсiмдi

Абай  аудандық  қоғамдық-саяси  апталық  газетi

(Газет  2006  жылдан  шығады)

№12 (324) 23-31 наурыз 2015 жыл

Біз Жалпыұлттық

идеямыз — Мәңгілік

Елді  басты  бағдар

етіп, тәуелсіздігіміздің

даму 


даңғылын

Нұрлы Жолға айнал-

дырдық.  Қажырлы

еңбекті қажет ететін,

келешегі 

кемел


Нұрлы 

жолда


бірлігімізді бекемдеп,

аянбай  тер  төгуіміз

керек. Mәңгілік Ел —

елдің  біріктіруші

күші,  ешқашан  тау-

сылмас қуат көзі. Ол

«Қазақстан —  2050»

стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақ-

стан  мемлекетінің  мызғымас  идеялық  тұғыры!

Жаңа Қазақстандық Патриотизм дегеніміздің өзі —

Мәңгілік Ел! Ол — барша Қазақстан қоғамының

осындай ұлы құндылығы. Осыдан 13 ғасыр бұрын

Тоныкөк  абыз  «Tүркі  жұртының  мұраты  —

Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл біздің жал-

пыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры си-

яқты  көне  тарихтан  бастау  алатынын  көрсетеді.

Жалпыұлттық  идеяны  өміршең  ететін  —  Елдің

бірлігі.  Ауызбіршілік  қашқан,  алауыздық  тасқан

жерде ешқашан да жалпыұлттық идеялар жүзеге

асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен ба-

ғындырған биіктерінің ең басты себебі — бірлік,

берекесі. Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің

арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді кем-

сітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, бар-

лық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақ-

тылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа

аманаттар ең басты байлығымыз — Ел бірлігі бо-

луы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз,

кітапханашылар әрбір оқырманның бойына сіңіре

білуге тиіспіз. Биылғы жылы Қазақ хандығының

550 жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен

Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің

70  жылдығын,  Ұлы  ақын  Абай  атамыздың  170

жылдығын атап өтеміз. Осы орайда біздің мекеме

қызметкерлері  атаулы күндерді басты бағытқа алып

оқырмандармен іс шаралар жүргізуді қолға алуда.

Нұрлы  жолдағы  сапарымыз  сәтті,  болашағымыз

жарқын болсын! Баршаңызға «Нұрлы жол» Жол-

дауын жүзеге асыруда табыс тілеймін!

Гүлшат  Баймағамбетова

Абай аудандық М.Әуезов атындағы

орталық кітапхана әдіскері

АСТАНА. ҚазАқпарат - ҚР Пре-

зиденті  сайлауын  ТМД-дан  300-

ден астам байқаушы бақылайды.

Бұл туралы бүгін ҚР Орталық сай-

лау комиссиясында өткен брифин-

гте ТМД байқаушылары миссия-

сы штабының жетекшісі Евгений

Слобода  мәлім  етті. 

«Осы сәттен бастап ТМД байқау-

шылары миссиясы 26 сәуірде өтетін

сайлауға мониторинг жүргізуге кірісті

деп есептей беріңіздер, шақырту ал-

ған сәттен бастап біз ТМД-дан бай-

қаушылар  миссиясын  жасақтауға

кірістік. Біз ТМД-ға қатысушы мем-

лекеттерге комиссия құрамына

өз  өкілдерін  жіберу  туралы

өтініш-хат жолдадық. Сонымен

қатар ТМД-ның Парламентара-

лық Ассамблеясына, Ресей мен

Беларусьтың парламенттік жина-

лысына  ТМД  миссиясы  құра-

мында өз байқаушыларын жібе-

ру  туралы  өтініш  жасадық»,  -

деді ол.


Е.Слободаның атап өтуінше,

қазіргі уақытта ТМД мемлекет-

терінен байқаушы ретінде аккредит-

теуге  жіберуге  200-ге  жуық  құжат

дайын.  Бүгінде  Түркіменстан,

Тәжікстан,  Өзбекстан,  Ресей,  Бела-

русь елдерінің өкілдері Қазақстандағы

президенттік сайлауға байқаушы ре-

тінде  қатысуға  ниетті  екендігін

білдірген.  Жалпы,  ТМД-ға  мүше

барлық мемлекеттен байқаушы кел-

мек.«Біз  мониторинг  кезеңінде

бірқатар өңірлерде болып, кандидат-

тардың  сайлауалды  штабының

жұмысымен таныспақпыз. Алдын

ала мәліметтерімізге сәйкес, Қазақ-

станның барлық өңірлері байқаумен

қамтылатын болады. Біз ТМД бай-

қаушылары  миссиясынан  300-ден

астам өкіл болатындығын жоспар-

лаудамыз», - деді штаб жетекшісі.

Автор: Марлан Жиембай,

Қазақпарат.

 Елбасы Жолдауы – абайлықтар қолдауында

«Басшысы жақсы ел озады» -дейді дана халқымыз. Осы нақылдың ақиқаттылығы-

на Тәуелсіздігіміздің осы кезеңіне дейінгі жүріп өткен жолдарымызға қарап айқын көз

жеткіземіз. Олай дейтінім, ел егемендігіне небары 24 жыл болса да байтақ Отанымыз-

ды мүлдем танымастай етіп өзгерту бұрын соңды халқымызда болмаған құбылыс.

Бүгінде  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  мемле-

кеттің  ішкі  және сыртқы  саясатын мығым

ұстап  келеді.  Оның  бастамасымен  қолға

алынған  түрлі  бағдарламалардың  жемісті

нәтижесінде еліміз қиын кезеңнен аман-есен

өтті.

Жылдағы дәстүр бойынша өткен жылдыңсоңында  «Нұрлы  жол  -  болашаққа  бастар

жол» атты жаңа Жолдауын  халыққа арна-

ды. Бұл Елбасының жұртшылыққа арнаған

1 9 -шы   Жолд а уы .   Бұл  са яси   құ жа тта   7

негізгі  бағыт  қамтылған.  Атап  айтқанда:

көліктік-логистикалық инфрақұрылымдар-

ды дамыту, индустриялық инфрақұрылым-

дарды  жетілдіріп,  энергетикалық  инфра-

құрылымдарды дамыту,  тұрғын үй, ауыз су

және  жылумен  қамту,  әлеуметтік  инфра-

құрылымдар  басымдыққа  ие  болды.  Мек-

тептер мен балабақша жетіспеушілігін жою,

шағын және орта бизнесті қолдау да айтыл-

ды. Бұл бағыттарды жүзеге асыруда халқ-

ымыздың да қайраттылық танытуы қажет.

Бұл  Жолдаудың басты ерекшелігі - жол-

дарды жөндеу мен жаңадан магистральдар

салудың  бірінші  кезекте  тұруы.  Ал  жолы

жақсы елдің экономикасының да дамуы қар-

қынды болары анық.

Елбасы  бір  жылға  ғана  жоспар  құрып

келген  емес. Тәуелсіздік алған жылдардан

бері  «Қазақстан  -2030»  даму стратегиясы,

а л  кей ін ірек  «Қа за қ ста н  -2 0 50 »  а тты

көпжылдық  және  мақсатты  бағдарлама

әзірлеп  ұсынды.  Мұндағы  басты  мүдде  -

әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосы-

лу.


Көптеген  алпауыт  елдерде  орын  алып

жатқан дағдарыс біздің елге де келуі мүмкін

еді. Алайда, Елбасының саяси құжаттары,

мемлекеттік бағдарламалы оған қарсы тұру

мүмкіндігін  арттырды.  Бұл  бір  жағынан

ортақ Отанымыздағы ынтымақ пен бірліктің

де  жемісі  екені  сөзсіз.

Биылғы  жылы    тойланғалы  отырған

атаулы күндердің ішінде «Ұлы Абайға 170

жыл»  мерекесінің  ауданымыз  үшін  орны

бөлек. Осы орайда іргелі  шараны лайықты

қарсы алуға  біздің мектеп  ұжымы  да  бел-

сене қатысып, іс-шаралар жоспарын құрып

отырмыз. Абай атамызға деген құрметті жас

ұрпақтар бойына сіңіруге ат салысатын бо-

ламыз.


Архат  ауылы  батырлар  ауылы  болған-

дықтан «Ұлы Жеңіске -70 жыл» тақырыбы-

мен Совет Одағының Батырлары З.Беліба-

ев,  С.Бекбосынов,  батыр  қыз  Баян  Байғо-

жина туралы деректер жинақталып, жаңар-

тылып, мектеп музейіне ұсынылып, стенді-

лер әзірленуде. Бұл да соғыс ардагерлеріне

деген құрметіміздің белгісі.

«Ұлым  дейтін  ел    болмаса,  елім  дейтін

ұл  болмайтыны»  анық.  Әлемдегі  болып

жатқан  түрлі шиеленісті жағдайларға бай-

ланысты, сайлауды биылғы жылы  өткізуді

өз басым мәслихат депутаты ретінде қолдай-

мын. Өйткені, елі үшін, қазақтың бағы үшін

туған ердің ісін құптау баршамыздың боры-

шымыз.


Байбұлан ТІЛЕУБАЙ,

Абай  аудандық  мәслихаттың

депутаты,

«С.Бекбосынов  атындағы  орта

мектебі» КММ

   директоры

Сайлау - 2015

23-31 наурыз 2015 жыл

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

АГИТАЦИОННЫХ

ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

№ п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Места для размещения агитационных 

материалов 

Абайский район 

1  Караульский сельский 

округ  

с.Караул, площадь «Ага султан», (улица Мухаметханова) 

2  Кенгирбай бийский 

сельский округ 

с.Кенгирбай би, возле здания 

коммунального государственного 

учреждения «Средняя школа имени 

Шакарима» 

3  Кокбайский сельский округ  с.Кокбай, возле здания сельского дома 

культуры 

4  Кундыздинский сельский 

округ 

с.Кундызды, возле здания сельского клуба 

5  Архатский сельский округ 

с.Архат, возле здания сельского клуба 

6  населенный пункт Орда 

населенный пункт Орда, возле здания 

коммунального государственного 

учреждения «Основная средняя школа 

имени Мамая» 

6  Каскабулакский сельский 

округ 


с.Каскабулак, возле здания сельского 

дома культуры 

7  Саржалский сельский округ  с.Саржал, возле здания сельского дома 

культуры 

8  Токтамысский сельский 

округ 


с.Токтамыс, возле здания сельского 

клуба 


9  Медеуский сельский округ 

с.Медеу, возле здания коммунального 

государственного учреждения 

«Медеуская средняя школа» Территориальная избирательная комиссия

ҮГІТТІК БАСПА МАТЕРИАЛДАРЫН

ОРНАЛАСТЫРУ

ҮШІН ОРЫНДАР ТІЗБЕСІ

 

№ р/с  

Елді-мекен атауы 

 

Үгіттік баспа материалдарын 

орналастыратын орындар 

 

Абай ауданы 

Қарауыл ауылдық округі Қарауыл ауылы, 

«Аға сұлтан» алаңы, (Мұхаметханов 

көшесі) 

Кеңгірбай би ауылдық округі Кеңгірбай би ауылы, «Шәкерім 

атындағы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

ғимаратының жанында 

Көкбай ауылдық округі Көкбай ауылы, ауылдық мәдениет 

үйі ғимаратының жанында 

Құндызды ауылдық округі Құндызды ауылы, ауылдық клуб 

ғимаратының жанында 

Архат ауылдық округі Архат ауылы, ауылдық клуб 

ғимаратының жанында 

Орда елді мекені Орда  елді  мекені,  «Мамай  атындағы 

негізгі  орта  мектебі»  коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесі  ғимаратының 

жанында 


Қасқабұлақ ауылдық округі 

Қасқабұлақ ауылы, ауылдық 

мәдениет үйі ғимаратының жанында 

Саржал ауылдық округі Саржал ауылы, ауылдық мәдениет 

үйі ғимаратының жанында 

Тоқтамыс ауылдық округі Тоқтамыс ауылы, ауылдық клуб 

ғимаратының жанында 

Медеу ауылдық округі Медеу ауылы, «Медеу орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

ғимаратының жанында 

Аумақтық сайлау комиссиясы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АБАЙ АУДАНЫ

БОЙЫНША САЙЛАУ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІНДЕ

КАНДИДАТТАРДЫҢ САЙЛАУШЫЛАРМЕН

КЕЗДЕСУІ ӨТКІЗІЛЕТІН

ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ ТІЗІМІ 

№ 

Атауы 

1.  ШЖҚ «Риза» КМҚК мәжіліс залы, Қарауыл ауылы, Бекбосынов 

көшесі 42 «Шәкәрім атындағы орта мектеп» КММ, Кенгірбай би ауылы Мәдениет үйі, Көкбай ауылы Ауылдық клуб, Құндызды ауылы Мәдениет үйі, Қасқабұлақ ауылы Ауылдық клуб, Архат ауылы «Мамай атындағы негізгі орта мектебі» КММ, Орда елді мекені Ауылдық клуб, Саржал ауылы Ауылдық клуб, Тоқтамыс ауылы 10  Ауылдық клуб,  Медеу ауылы 

 

Аумақтық сайлау комиссиясы

Азық түлік ба-

ғасын тұрақтанды-

ру  және  қазақ-

стандық  өнімді

қолдау мақсатын-

да 28 наурыз күні

Семей  қаласы

«Сары» базарында

Абай  ауданының

ауыл  шаруашы-

лық жәрмеңкесі болып өтті. Жәрмеңкеде 8,1 тонна ет, 700 кг

басқа да ауылшаруашылық өнімдері базар бағасынан төмен

бағада саудаланды.

Өмірбек Бекбаев

Абай аудандық кәсіпкерлік және

ауылшаруашылығы бөлімінің  бас маманы

Хабарландыру

1.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен

«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының спорт және денешынықтыру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірігуіне

байланысты;

2.«Шығыс  Қазақстан  облысы  Абай  ауданының  қаржы  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі  мен  «Шығыс  Қазақстан

облысы Абай ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірігуіне байла-

нысты;

3. «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік меке-месі мен  «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі

және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірігуіне байланысты ;

4.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының кәсіпкерлік, ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі» мем-

лекеттік мекемесінен «Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің

бөлініп шығуына байланысты;

5.«Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының кәсіпкерлік, ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі» мем-

лекеттік мекемесінен Шығыс Қазақстан  облысы Абай ауданының   кәсіпкерлік  және ауылшаруашылығы бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің бөлініп шығуына байланысты бөлімдер өз қызметін тоқтатады.

Бөлімдердің қызметіне байланысты туындайтын арыз-шағымдар бір ай мөлшерінде қабылданады.

Қазіргі  таңда  Халыққа  қызмет

көрсету  орталығының  атқаратын

қызметі көбеюде.

Наурыз айынан бастап «Елді ме-

кендер  аумағындағы  жер  учас-

ке с ін  тірке у  жә не   рә с ім д е у»

жергілікті Халыққа кызмет көрсету

орталығы аркылы қабылдануда.Жер

Мобильдік ХҚКО-лар Зейнатақы төлеу жөніндегі

мемлекеттік орталық қызметтерін көрсетуді бастады

Р/

с 

Шалғайдағы 

елді 

мекендердің 

атауы 

Қызмет көрсетуге 

шығу күні 

Азаматтар- 

дың қабылдау 

орны 

Азаматтарды 

қабылдау 

уақыты 

Әкімшіліктің 

жауапты 

қызметкерінің 

Т.Ә.А. 

ХҚКО-ның 

жауапты 

қызметкерле-

рінің Т.Ә.А. 

Көкбай а.о 06.04.2015 21.04.2015 

12.05.2015 26.05.2015 

09.06.2015 23.06.2015 

әкімшілік 

Шәкәрім 1 

09:30-12:30 

Ақшолақ Г. 

 

Бөлім басшысы: 

Сағатұлы 

Таңат 

инспекторлар: Төлеутаев 

Ринат 


Айбекұлы, 

Смағұлова 

Айнұр 

Мейрамбек-қызы  

Құндызды а.о 07.04.2015 21.04.2015 

12.05.2015 26.05.2015 

09.06.2015 23.06.2015 

әкімшілік 

Абенов 7 

14:30-17:30 

Омарханов А. 

Тоқтамыс а.о 08.04.2015 22.04.2015 

13.05.2015 27.05.2015 

10.06.2015 24.06.2015 

әкімшілік 

Мұхтар 12 

10:00-13:00 

Боранбайұлы С. 

Медеу а.о 08.04.2015 22.04.2015 

13.05.2015 27.05.2015 

10.06.2015 24.06.2015 

әкімшілік 

Е.Әділбаев 17 

15:00-17:30 

Темірбекұлы Қ 

Архат а.о 09.04.2015 23.04.2015 

14.05.2015 28.05.2015 

11.06.2015 25.06.2015 

әкімшілік 

З.Белібаев 2 

10:00-12:30 

Тайтөлеу Қ. 

Қасқабұлақ а.о 10.04.2015 23.04.2015 

14.05.2015 28.05.2015 

11.06.2015 25.06.2015 

әкімшілік Әуезов 

14:30-17:00 Бағдаулетқызы 

Ш. 


Саржал а.о 

13.04.2015 24.04.2015 

15.05.2015 29.05.2015 

12.06.2015 26.06.2015 

әкімшілік 

Жакина 5 

10:00-12:30 

Аскаров Ж. 

 

Халыққа қызмет көрсету орталығы Абай аудандықбөлімінің «Мобильдік ХҚКО» тобының 2015 жылдың ІІ

тоқсанында ауылдарға шығу кестесі.

Ринат  ТӨЛЕУТАЕВ

«Халыққа қызмет көрсету  орталығы»  РМК ШҚО бойынша филиалы

 Абай  аудандық бөлімінің  инспекторы

теліміне жеке меншік құқығын алуға

ниет  білдірген  жеке  тұлға  немесе

заңды тұлға жер телімі орналасқан

жердегі жергілікті атқарушы органға

өтініш  береді.  Өтініште  көрсетілуі

тиіс – жер телімінің пайдалану мақ-

саты, оның болжанған мөлшері, ор-

наласқан  жері,  сұралып  отырған

пайдалану құқығы. Өтінішке салы-

н а ты н   об ъ ек тінің   ор н а ла са ты н

жерінің сызбасы болу керек. ХҚКО-

га    өтініш  берген  сәттен  бастап 25

жұмыс күн. Жер телімін нысан салу

үшін алу керек болатын болса онда

жер  телімін  алдын  ала  таңдап  ала-

ды.

ЖАҢАДАН ҚОСЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕР

Абай аудандық  Халыққа қызмет көрсету орталық-

тарының жанынан құрылған Мобильдік ХҚКО шалғай

ауылдардағы тұрғындарға қолайлы болды. Мобильдік

ХҚКО алдын ала жасалған кестемен шалғай орналас-

қан елді мекендерге шығады және қызметтердің негізгі

түрлерін көрсетеді. Егер бұрын мобильдік ХҚКО-лар

халыққа  қызмет  көрсету  орталықтарының ғана  қыз-

меттерін көрсетсе  наурыз айының  16- нан бастап Зей-

нетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық (ЗТМО)

қызметтерін  ала  алатын  болды.  Абай  аудандық  Ха-

лыққа Қызмет  Көрсету  Орталығы  қызметкерлерімен

бірге Абай аудандық Зейнетақы Төлеу жөнінде Мем-

лекеттік  Орталы қ  бөлімш есінің      қ ыз меткер лері

сапарға шығуда.

ЗТМО қызметкерлері халыққа барынша маңызды әлеу-

меттік қызметтерді көрсететіндігін атап өтуде, атап айтсақ

олардың ішінде жәрдемақылар, зейнетақы төлемдерін та-

ғайындау бар.

Әсия Нұрғалиева

«ХҚКО» РМК  ШҚО  бойынша  филиалы    Абай

аудандық  бөлімінің  инспекторы

ЖӘРМЕҢКЕДЕ

АРЗАН ӨНІМДЕР


23-31 наурыз 2015 жыл

23-31 наурыз 2015 жыл

Наурыздың  27  күні  Қазақстан  Республикасы  президенттігіне  кан-

дидат Н.Ә.Назарбаевты қолдау мақсатында құрылған Абай аудандық

қоғамдық штабында қоғамдық қабылдау бөлмесі ашылды. Игі шараға

аудандық  мәслихат  хатшысы  Төлеубек  Аманғазин,  Абай  аудандық

қоғамдық  штабының  төрағасы  Қайырғазы  Дүрмекбай,  қоғамдық

қабылдау бөлмесінің басшысы Шалқар Жанұзақов, ауыл ардагерлері

мен белсенді жастары  және штаб мүшелері  жиналды.

Осы орайда наурыз айының 28 күні

аудандық орталықтандырылған кітапха-

на  ғимаратында  «Болашақты  бірге

құрамыз!» атты тематикалық кеш өтті.

Басқосуға  ауданымыздағы  қоғамдық

штабтың төрағасы Қайырғазы Дүрмек-

бай, кітапхана ұжымы мен Ж.Кәрменов

атындағы  саз  мектебі  ұстаздары,

шәкірттері  және  белсенді  жастар,

жергілікті тұрғындар қатысты. Жиын-

ды  алғысөзбен  ашқан  кітапхана  қыз-

меткері  Серіккүл  Оразова  қатысушы

қонақтарды таныстыра келе, ел ертеңі-

не сеніммен қарайтын әр азамат үшін

жауапты  міндеттің  бірі  кезектен  тыс

өтетін президент сайлауының мән – ма-

ңыздылығына  тоқталды.  Осыдан  соң

басқосуды арнайы баяндамамен жал-

ғаған  балалар  бөлімінің  қызметкері

Әсия Битибаева:

- Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірінің

барлық  саласында  оң  өзгерістерге

жетіп, экономикасы мен  білімі,  мәде-

ниеті тұрақты дамыған, ынтымағы жа-

расқан,  бірлігі  бекемделген  елдер

көшін толықтыруда. Осы ретте, бола-

шақты  бірге  құрып,  осы  істерді  жал-

ғастыруда алдағы өткізілетін сайлаудың

да нәтижесі маңызды болмақ, - дей келе

саяси науқанға  бір кісідей ат салысу-

дың қажеттілігі жайлы пікірімен бөлісті.

Өз  кезектерінде  Саз  мектебінің

шәкірттері өнерлерін ортаға салып, кеш

көркін әнмен, күмбірлі күймен  әрледі.

Ал  осынау  шара  барысында  кітап

көрмесінің де ұйымдастырылып отыр-

ғандығын жеткізген С.Оразова сөредегі

туындылар топтамасымен таныстырып

Аудан  электораты  бас  қосқан

аталмыш  жиында  Абай  аудандық

қоғамдық штаб хатшысы Қайырғазы

Дүрмекбай, ауданның ардагерлер ке-

ңесінің  мү шесі,   қ оғамды қ  штаб

мүшесі, еңбек ардагері М.Мұқанов,

а уд ан д ық   емха на   бір лестігінің

дәрігері Е.Қангелдинов, ауданымыз-

дағы «Жас Отан» ЖҚ қоғамдық ұйы-

мының жетекшісі М.Смағұлов, «Нұр

Сана»  салт-дәстүр  орталығының

төрайымы Қ.Нұрғалиева, аудандық

Мәден иет  және  тілдерді  д амыту

бөлімінің  жетекші  маманы  Т.Берік-

Сайлау - 2015

бекова, «Дерикар» ЖШС қызметкері

Қ.Тулақбаев, Абай атындағы жалпы

орта  білім  беретін мектеп  лицейдің

ұстазы  Г.Айбекқызы  кезегімен  сөз

алды. Мінберге көтерілгендердің бар-

лығы да аудан тұрғындарын сайлауға

бір кісідей қатысып, белсенділік та-

нытып, ел ертеңі үшін таңдау жасауға

шақырды.


Аб ай   а уда н ы   осы ға н  д ей ін гі

өткізілген президенттік сайлаулар-

да   үзд ік  к өрсеткіштермен   дар а-

ланған болатын. Мәселен,  осыдан

бұрын өткен саяси науқанда ұлылар

елінің электораты 97 пайыз дауыс

беру  науқанына  қатысып,  саяси

тұрғыда сергек екендіктерін таны-

тқан болатын.

Басқосуда  сөз  сөйлеушілер  не-

гізінен Тәуелсіз еліміздің бүгінгі же-

тістіктері, экономикалық қуатының

нығаюы жолындағы саяси сарабдал

жұмыстар, әлемдік деңгейдегі Қазақ-

станның рөлі жайында да сөз қозға-

ды.


Сон да й-ақ ,  жи ы н  ба ры сы нд а

Қ.Қабышевтың орындауында «Елім

менің», Қ.Байдашевтың шырқауында

«Мен қазақпын», асқақ үнді К.Төлеу-

хановтың  әуелетуімен    «Атамекен»

әндері көпшілік назарына ұсынылды.

Мұнымен  қатар  шараға  қатысу-

шыларға әр жылдарда Елбасына ар-

налып жарық көрген кітаптардан ар-

найы көрме де ұйымдастырылды.Нұржан  БАЙТӨС,

«Абай елі»

өтті. Бір бөлігінде Елбасы Н.Назарба-

евтың  қаламынан туған  кітаптар  мен

әлемдік  көшбасшы  саясаткерлерінің

Мемлекет басшысы жайлы жазған жи-

нақтары  ұсынылыпты.  Сондай-ақ,

«Тірлігі  жарасқан ортақ үйіміз Қазақ-

стан!» тақырыбында атаулы күндерге

арналған кітаптар көрмесі де әзірленіпті.

Ал,  үшінші  бөлігінде  ұлылар  мекені

хақында қалам тербеген ел жазушыла-

рының  туындылары  топтастырылған

екен. Көрме келуші оқырмандар наза-

рын бірден өзіне аударды.

-  Алдағы  сәуір  айының  26  күні

еліміз үшін аса маңызды тарихи оқиға

Президент  сайлауы  өтеді.  Осыдан

біраз бұрын Астана қаласында өткен

Ассамблеяның ұсынысында қабылда-

нып, кезектен тыс президент сайлауы-

ның  өтуі  жоспарланған  еді.  Ондағы

мақсат - дүниежүзілік жаһандану ке-

зеңінде,  экономикалық  һәм  геосаяси

дағдарыстар белең алған тұста ел тағ-

дырын сенімді қолға тапсырып, сынақ-

тардан сүрінбей өтіп, қиындықты еңсе-

ре  білу.  Ол  үшін  әлбетте  ел  еңсесін

тіктейтін,  саяси  тұрғыда  сарабдал

ісімен танымал тұлғаның кандидатура-

сын  қолдау қажет,  -  деп  атап  өтті өз

сөзінде қоғамдық  штабтың төрағасы

Қ.Дүрмекбай.

Сондай-ақ,  жиын  соңында  бел-

сенділік танытқан кітапхана ұжымы мен

Саз  мектебінің  ұстаздарына  алғыс

білдіріп, алдағы президент сайлауында

абайлық  жұртшылықтың  бір  кісідей

дауыс беруге келуін сұрады.Тоғжан  РАХЫМБЕКҚЫЗЫ,

«Абай елі»

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет