Абай дана, абай дара абай Құнанбаев – 170 жыл Абай (Ибраһим) Құнанбаев 1845-1904 Абай – біздің ұлттық ұранымызжүктеу 79.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.01.2017
өлшемі79.82 Kb.
#883

АБАЙ ДАНА,  

АБАЙ ДАРА 

Абай Құнанбаев – 170 жыл 

Абай (Ибраһим) 

Құнанбаев 

1845-1904 

Абай  –  біздің  ұлттық  ұранымыз 

болуы  керек.  Абайды  таныту 

арқылы  біз  Қазақстанды  әлемге 

танытамыз.  

Назарбаев Н. 

Абай  Құнанбаев.  Шығармаларының  толық 

жыйнағы. 

– 

Алматы: 


ҚазақССР 

Ғылым 


академиясының баспасы, 1934. – 2 том. – 302 б. 

Абай  Құнанбаев.  Шығармаларының  толық 

жыйнағы. 

– 

Алматы: ҚазақССР 

Ғылым 


академиясының баспасы, 1934. – 1 том. – 322 б. 

Абай Құнанбаев. Таңдамалы ӛлеңдер. – Алматы: 

Жазушы, 1985. – 175 б.  

Абай. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. – 

Алматы, 1945. – 64 б. 


Абай - Алматы, -1986 

Абай.  -  Алматы,  1940.  –  137 

б

Абай - Алматы, -1976 

Абай - Алматы, -1988 

Абай.  Ата  ақылы.  –  Алматы: 

Балауса, 1994 

Абай  Құнанбаев.  Айттым 

сәлем,  қалам  қас.  –  Алматы: 

Ӛнер, 1986. – 91б. Абай  /Ибраhим/  Құнанбаев. 

Ғылым  таппай  мақтанба.  - 

Алматы, 1950. – 82 б.  

Абай  (Ибраһим)  Құнанбаев.  Қалың 

елім    қазағым...  Таңдамалы  ӛлеңдер 

жинағы. - Семей, 2005.  - 160 б. 

Абай.  Қара  сӛздері.  – 

Аламаты: Ӛлең, 2006. – 124 

б. 

Абай  Кунанбаев.  «Қара  сӛз» «Книга  слов».  –  Семей,  2007.  - 

368 с. 


Абай  (Ибраһим)  Құнанбайұлы. 

«Қалың  елім  қазағым...».  – 

Астана, 2006. -160 б. 

Абай 


Құнанбаев. 

Ӛлеңдері. 

– 

Алматы:  Мектеп, 1987. – 158 б. 

Абай  Құнанбаев.  Рухнама.  - 

Павлодар, 2003. - 6-кiтап. – 252 

б.  

Абай  тағылымы:  Әдеби-сын мақалалар  мен  зерттеулер.  - 

Алматы: Жазушы, 1986. – 432 

б. 

Абай  Құнанбаев.  Таңдамалы ӛлеңдер.  -  Алматы,  1936.  – 

126 б. 


Абай 

(Ибраһим) 

Құнанбаев. 

Сәулең  болса  кеудеңде...  –  Семей, 

2009. - 144 б. 

Абай  сӛзiне  жазылған  әндер.  - 

Алматы, 1954. – 44 б. 

Абай 


Құнанбаев. 

Хикмет 


кітабы. – Алматы, 2011. - 586 б. 

Абай    Құнанбаев.  Ӛлең  –  сӛздің 

патшасы. – Алматы, 2008. - 568 б. 

Абай  әндері=Песни  Абая.  - 

Алматы: Ӛнер, 1994.  –  79 б. 

Абайдың  әндері  мен  күйлері 

=Песни  и  кюи  Абая.  –  Алматы: 

«Ӛлке» баспасы, 2012. – 132 б. 

Абай.  Қара  сӛздер.  – 

Алматы:  «Арда»,  2007.- 

168 бет. 

Абай.  Дүниеде,  сірә,  сендей 

маған  жар  жоқ.  –  Алматы: 

Жалын, 1990. -126 б.  

Абай  Құнанбайұлы.  Сен  де  бір 

кірпіш  дүниеге....  –  Алматы: 

Рауан, 1994. - 170 б. Абай. 

Слова 


назидания. 

Алматы: Ӛнер, 2006. – 136 с.  Абай  Стихи.  Слова  назидания.  – 

М.: Русская книга, 2003. – 240 с. 

Абай  Кунанбаев.  Лирика  и 

поэмы.    –  Москва,  1940.    - 

205 с. 

Абай  (Ибрагим)  Кунанбайулы. Слова  Назидания.  –  Алматы, 

2013. - 224 с. 

Абай.  Книга  Слов.  Поэмы.  - 

Алма-Ата: ЕЛ, 1992. - 272 с. 

Абай.  Лирика.  Стихи:  Переводы 

русских  поэтов.  -  Алматы:  Гылым, 

1995. – 208 с.  


Абай.  Двадцать  стихотворений  на  трех 

языках. - Астана: Аударма, 2008. - 136 с. 

Абай. Я – человек – загадка... – 

Астана: Аударма, 2009. - 504 с.  

  Абай  жолы.  Энциклопедиясы. 

– Алматы: Арда, 2008. – 504 б. 

Абай:  Энциклопедия.  -  Алма-Ата: 

Атамұра, 1995. – 720 б.  


Ауэзов 

М. 


Путь 

Абая. 


Четырехтомник.  –  Алматы:  ИД 

«Жибек жолы», 2012. после энц 

Әуезов М. Абай жолы: Роман. 

- Алматы, 1952. – 417 б.  

Әуезов  М.  Абай  жолы:  Роман-

эпопея.  –  Алматы:  Жеті  жарғы, 

1997.  

Әуезов 


М. 

Абайтану 

дәрістерінің  дерек  сӛздері.  – 

Алматы: Санат, 1997. – 448 б. 

Әуезов 

М. 


О. 

Абайтанудан 

жарияланбаған 

материалдар. 

– 

Алматы: Ғылым, 1988. – 368 б. Әуезов М. Абайды білмек парыз 

ойлы  жасқа.  –  Алматы:  Санат, 

1997. – 416 б. 


Ауэзов 

М. 


Великий 

поэт 


казахского 

народа 


Абай 

Кунанбаев.  -  М:  Знание,  1954.  - 

24 с.  

Абай  туралы  сӛз.  (Ұлы  Абайдың 150 

жылдық  тойындағы  ой-

толғаныстары). 

– 

Алматы: Журналист, 1996. – 136 б. 

Абай  әзілдері.  -  Алматы:  Ғылым, 

1995. – 96 б.   

Абай  дәстүрі  және  қазіргі 

қазақ  әдебиеті.  –  Алматы, 

2007.  - 231 б.        

Абай  тілі  сӛздігі.  –  Алматы: 

Ӛнер, 2011. – 616 б. 

Абай  тілі  сӛздігі.  -  Алматы, 

1968. – 733 б. Абай  және  ұлттық  идея.  – 

Алматы, 2005. – 176 б. 

Абай 

және 


қазіргі 

заман.: 


зерттеулер  жинағы.  –  Алматы: 

Ғылым, 1994. – 336 б. 

Абай  және  Әуезов.  Абайтану 

оқулары үшінші шығуы. - Алматы, 

1998. - 227 б. 

Абай  және  архив.  –  Алматы: 

Ғылым, 1995.  –  216 б. 

Абайды  оқы,  таңырқа....  - 

Алматы:  Ана  тілі,  1993.  –  160 

б. 


Абай  мұрасы  және  қазақстан 

халқының  рухани  және  ұлттық 

санасы концепциясының әдебиетте 

кӛрсетілуі.  -  Алматы,  1997.    –  225 

б. 


Анастасьев  Н.  Абай.  Орыс 

тілінен аударған Ж.Ысмағұлов. 

-  Астана:  Аударма,  2010.  –  472 

б. 


Абайдың 

музыкалық 

творчествосы.  -  Алматы, 

1954. - 60 б. 

Анастасьев  Н.А.  Абай.  –  М.: 

Молодая  гвардия;  Астана: 

Фолиант, 2008. – 383с. 

Ахметов З. Абайдың ақындық 

әлемі.  –  Алматы:  Ана  тілі, 

1995. – 272 б. 

Ахметов З. Асыл сӛз арнасы. – 

Алматы: Арда, 2008.  – 400 б. 

Ахметов  З.  Лермонтов  и 

Абай.  -  Алма-Ата,  1954. 

– 61с. 


Бітібаева 

Қ. 


Абай 

шығармашылығын 

оқыту. 

– 

Алматы: Мектеп, 2003. – 232 б. Бӛжеев  М.  Абайдың  ақындық 

айналасы.  -  Алматы,  1971.  – 

110 б. 

Бейсенбаев  М.  Абай  және  оның заманы  (Абай  ізімен).  –  Алматы: 

Жазушы, 1988. – 136 б. 

Әлқожаев Қ.Қ. Абай эстетикасы 

және  Ислам.  –  Алматы:  Ан 

Арыс, 2007. – 152 б. 

Бейсембиев 

К. 

Мировоззрение Абая 

Кунанбаева.  -  Алма-Ата, 

1956. – 170 с. 

Бельгер  Г.  Гармония  духа.  –  М.: 

Русская книга, 2003. – 288 с. 


Бельгер  Г.  Земные  избранники 

(Гете. 


Абай): 

Литературно 

критические 

очерки-эссе. 

– 

Алматы: Жазушы, 1995. – 256 с. Бисенова 

Г.Н. 


Песенное 

творчество Абая. – Алматы: ТОО 

«Дайк-Пресс», 1995. – 168 с. 

Бисенова 

Г.Н. 

Песенное творчество  Абая.  –  Алматы: 

Дайк-Пресс, 2004. - 167 с. 

Болатова  Г.Ж.  Анализ  поэтики 

эпопеи  «Путь  Абая»:  учебное 

пособие. 

– 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. – 138 с. 

Габдуллин 

Б. 


Этические 

воззрения  Абая.  -  Алма-Ата, 

1970.  - 102 с. 

Гении  культуры:  Пушкин  и 

Абай. 

– 

Ростов-на-Дону, Астана, 2007. – 254 с.  

Гизатов  Б.  Абай  и  музыка.  – 

Алматы: Гылым, 1995. – 124 с. 

Григорьев  Е.И.  Абай  и  движение 

Алаш. 


– 

Усть-Каменогорск: 

ВКГТУ, 2010. – 276 с. 

Ердембеков  Б.А.  Абайтану.  - 

Астана: Фолиант, 2012. – 432 

б. 


Есенжани  А.Х.  Эстетический 

идеал  и  поэзия  Абая.  -  Алматы, 

2004. – 144 с. 

Есим  Г.  Философия  слов.  – 

Алматы, 2005. – 136 б. 

Есимов  Г.  Хаким  Абай.  – 

Алматы: Білім, 1995. – 192 с. 


Жиреншин Ә. Абай және орыстың ұлы 

революциашыл 

демократтары. 

Алматы, 1959. – 266 б. Жиренчин А. Абай и его русские 

друзья. - Алма-Ата, 1949. – 126 с. 

Исабаев  Б.  Ұлылар  мекені=В  краю  великом.  - 

Алматы: Информ-Арна, 2010. - 336 б. Кӛбесов  А.  Әл-Фараби  мен 

Абайды қатар оқығанда: Зерттеу 

еңбек. 

– 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2006. – 58 б. 

Кӛшеров Н.Ж. Абай ілімі-ұлттық 

идеяның  іргетасы.    –  Алматы: 

Тау-Самал, 2010. – 64 б. 

Күмісбаев  Ӛ.  Абай  және 

Шығыс.  -  Алматы,  1995.  – 

344 б. 


Қазақ 

ақыны 


Ибраһим 

Құнанбай  ұлының  ӛлеңі.  – 

Алматы: КИЕ, 2009. – 328 б. 

Қазақ 


кӛркем 

сӛзінің 


шеберлері. 

– 

Қарағанды: Экожан, 2010. – 512 б. 

Қазақтың  бас  ақыны.  – 

Алматы: Дәуір, 2004. – 120 б.  


Қазіргі  абайтанудың  ӛзекті 

мәселелері. – Алматы: Ғылым, 

2002. - 274 б. 

Қасқабасов    С.А.  Абай.  -  Алматы: 

«Алматы  баспа  үйі»  ЖШС,  2010.    –  

112 б. 


Қоңыратбайұлы  Ә.  Абайдың 

романтизмi.  -  Алматы,  1994.  – 

132 б. 

Қуандықов  Қ.  Тұңғыш  ұлт театры.    -  Алматы:  Жазушы, 

1969. – 244 б. 

Құнанбаев 

Т. 


Әкем 

Абай 


туралы.  Алматы:  Ана  тілі,  1993 

– 56 бет. 

Калмырзаев  А.С.  Эстетическое 

в  творчестве  Абая.  –  Алма-Ата: 

Казахстан, 1979. – 160 с. 


Майтанов  Б.  Абай.  Тарих, 

тұлға,  уақыт.  –  Алматы: 

Аруна, 2004. –  92 б. 

Майтанов Б. Тәуелсіздік - күрес 

мұраты: Зерттеулер мен 

мақалалар. - Алматы, 2012. – 

490 б.  

Машанов  А.  Әл-Фараби  және 

Абай.  –  Алматы:  Қазақстан,  1994. 

– 192 б. 

Медетбек  Т.  Абай  әлемі.  – 

Алматы:  Ер-Дәулет,  1995  – 

116 б. 

Мұқаметханов Ж. 

Абай 


шығармаларының  текстологиясы 

жайында. - Алматы, 1959. – 143 б. 

Мұхамедханов 

Қ. 


Абай 

мұрагерлері.  –  Алматы:  Атамұра, 

1995. – 208 б. 


Мұхамедханұлы  Қ.  Абайдың 

ақын  шәкірттері.  -  Алматы: 

Дәуір, 1997. – 240 б.  

Мұхамадиев 

Д.Б. 

Абайтанушы. – Алматы, 2013. – 234 б. 

Мырзахметұлы    М.  Абай  және 

Шығыс  –  Алматы:  Қазақстан  208 

б. 


Мырзахметов 

М. 


Абай 

жүрген  ізбенен.  –  Алматы: 

Қазақстан, 1985. – 172 б. 

Мырзахметов  М.М.  Абайтану 

тарихы.  –  Алматы:  Ана  тілі, 

1994. – 192 б. 

Мырзахметұлы  М.  Әуезов 

және 


Абай. 

– 

Алматы: Қазақстан, 1996. – 272 б. 

Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов 

және  абайтану  проблемалары.  – 

Алматы: Ғылым, 1982. – 296 б. 

Назарбаев Н. Абай туралы сӛз. 

- Алматы: Рауан, 1995. - 160 б. 

Нәрібаев 

К.Н. 

Тұлғаларға тағзым  (естеліктер).  -  Алматы, 

2012. – 424 б. 

Нұрқатов  А.  Абайдың  ақындық 

дәстүрі. Шығармалар жинағы. –  

Алматы, 2010. – 476 б. 

Омаров  Д.  Ұлылар  үндестігі.  – 

Алматы: Санат, 1999. – 176 б. 

Омаров  Д.  Абайтану  курсы. 

Алматы:  «Рауан»,  1998.  –  192 

б. 


Оразалин К.  Абай ауылына 

саяхат.  –  Алматы:  Жалын, 

1994. – 288 б. 

Оразалин К. Абайдан соң: Роман. 

– Алматы: Ана тілі, 1995. – 584 б. 

Оразалин  К.  Абайдан  соң. 

Алматы:  Жазушы,  1972.  – 

262 б. 


Оразалин  К.  Абайдан  соң: 

Роман.  -  Алматы:  Жазушы, 

1972. – 264 б. 

Орынбеков  М.С.  Философские 

воззрения  Абая.  –  Алматы:  Білім, 

1995. - 136 с. 

Ӛзбекұлы  С.  Абай  және 

адам құқы. – Алматы: Жеті 

жарғы, 1995. – 112 б. 


Ӛмірәлиев  Қ.  Абайдың  нақыл 

сӛздері 


(Афоризмдері). 

Алматы, 1958. – 39 б. Ӛмірәлиев Қ. Абай афоризмі. – 

Алматы: Қазақстан, 1993. – 128 б. 

Пушкин-Абай  және  қазақ  әдебиеті. 

– Алматы, 2006. – 592 б. 

Сәбден  О.    Абай  және  қазақ 

болашағы. 

Тарихи 

ұлы 


тұлғалар. – Алматы, 2015. - 166 

б. 


Салғараұлы 

Қ. 


Таным 

баспалдақтары.  –  Алматы: 

Қазақстан, 1993. – 120 б. 

Сүйіншәлиев  Х.Ж.  Абайдың 

қарасӛздері.  -  Алматы,  1956.  – 

150 б. 


Сыздық  Р.  Абай  және  қазақтың 

ұлттық  әдеби  тілі.  –  Алматы. 

«Арыс» баспасы, 2004. – 616 б. 

Сыздықова  Р.  Абай  ӛлеңдерінің 

синтаксистік 

құрылысы. 

– 

Алматы: Ғылым, 1970. - 173 б. Сыздық Р. Абайдың сӛз ӛрнегі. 

– Алматы: Арыс, 2004. – 208 б. 

Сильченко.  М.С. Творческая 

биография Абая. - Алма-Ата, 

1957. – 204 с. 

Слово об Абае / Сост. С. Қорабаев. – 

Алматы: Ӛнер, 1994. – 192 с. 

Тайшыбай  З.С.  Абай  және 

баспасӛз. – Қарағанды, 1996. 

– 175 б. Тажибаев  Т.  Абай  Кунанбаев  о 

воспитании молодежи. - Алма-

Ата, 1954.  – 34 б. 

Тажибаев  Т.  Философские, 

психологические 

и 

педагогические  взгляды.  - Алма-Ата, 1957. – 80 б. 

Тоқтаров  Р.  Абайдың  жұмбағы: 

Роман-хамса.  –  Алматы:  «Әл-

Фараби», 1999. – 752 б. 

Ысмағұлов Ж.  Абай: Даналық 

дәрістері.  –  Алматы:    Ӛнер, 

2007. – 400 б. 

Ысмағұлов  Ж.  Абай:  ақындық 

тағылымы.  –  Алматы:  Ғылым, 

1994. – 280 б. 

Ізтілеуова  С.  Абай,  Шәкәрім 

шығармаларындағы 

адам 

тәрбиесі. – Алматы, 2011. – 164 б. 

Абай 

Құнанбаев. 

Библиографиялық 

кӛрсеткіш 

(1995-2006).  –  Алматы:  Арда, 

2007. – 208 б. 

Абай 

Құнанбаев: Библиографиялық 

кӛрсеткіш 

(1995-2006).  -  Алматы:  Арда, 

2007. – 210 б.  

Абай  дәстүрі  және  қазіргі 

қазақ  әдебиеті.  –  Алматы: «Арда»,  2009.  –  392  бет.  В 

конец) 


жүктеу 79.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет