А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы


 Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқауларжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет8/9
Дата19.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 
 
8.1 Жалпы ережелер 
 
 
Курстық  жобаны  орындау  теориялық    білімді    бекітуге,  сонымен  қатар 
өнеркәсіптік  және  магистралды  теміржол  көлігінде  тасымалдау  үрдістерін 
басқару  саласында  өз  бетінше  инженерлік  шешімдер    қабылдауға  тәжірбие 
жүзінде мүмкіншілік береді. 
Курстық  жобаның  негізгі  тапсырмасы  тасымалдау  үрдістерін  және 
стансадағы  айлалық  жұмыстар  мен  тиеп-түсіру  жұмыстарын  ең  төменгі 
шығынмен  тиімді ұйымдастыру жолдарын жобалау болып табылады.
 
 
 
8.2 Курстық  жобаны орындау жүйелілігі 
 
Курстық    жобаның  орындалатын  бөлімдері:  кіріспе,  негізгі  бөлім  және 
оның  тармақшалары,  қортынды,  пайдаланылған  әдебиеттер  және  сызбалық 
жұмыс.   Курстық    жобаның  жалпы  көлемі 30-35 беттен  тұрады.  Курыстық 
жобаның барлық есептемелерін орындап болған соң А1 пішіндегі форматқа 
тәуліктік – жоспар  керегенінің  сызбасы  салынады.  Сызба  жұмыстары 
қолмен немесе сызба жұмыстарына арналған  компьютерлік  бағдарламалар 
арқылы салынады. 
Курстық  жобаның түсіндірме жазбасының орындалу жүйесі: 
Бастапқы беріліс 
Мазмұны 
Кіріспе 
1. Өнеркәсіп мекемесіндегі станса және түйіспе   станса   
    аралықтарындағы   айналымдағы пойыздар   санының есебі 
1.1 Тәуліктік вагон тасқынының есебі 
1.2 Өнеркәсіп мекемесіндегі жүк орындарының    жылжымалы құрамның  
      балансы 
2 Керекті жүк аумағының жүріс есебі 
2.1 Келетін пойыздардың аралығын анықтау    
3 Тетіктер жабдықтарының таңдау есебі, жүкті арту  және түсіру  
    уақытының    шамасын анықтау    
4 Вагондарды жүк шебіне беру және алу  уақыттарының есебі және  айла    
    оталарын    жасау    
5 Айлаға және тасымалға керекті локомотивтердің  есебі    
6 Жолдарды арнау    
7 Түйіспе стансаның және өнеркәсіп мекемесінің  жұмыстарына    
    тәуліктік жоспар -   керегенін құру 
Қорытынды   
Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі    
Курстық  жобаның  бөлімдерінің орындалуы: 

                                                                                                                                                       94
 
Бастапқы беріліс 
1.
 
Жоларалық жолдың еңісі (i
p
) – 3,9
 0
/
00

2.
 
Қабылдайтын-жөнелтетін жолдардың ұзындығы (l
п.о. 
)– 1050 м; 
3.
 
Стансадан жүк орнына дейінгі қашықтық (l
пер.
) – 2500м; 
4.
 
Локомотив түрі –  ТЭ-10; 
5. Келтірме жолға келетін жүктер 
 
Жүк атауы 
Тасмалдау көлемі 
(Q
,бр
), 
 млн.т.брутто 
Жүк шебіндегі 
жолдардың 
ұзындығы (l
фр
),  м 
Маршруттау  
пайызы  
(
т
α
)

0
/

Болат құймалар 2,67 
315 
76 
Қиыр тас 2,32 
280 
75 
Құрылыс мәдделдері 0,78 
100 

Мұнай өнімдері 0,63 
75 

 
6.
 
Келтірме жолдан жөнелтілтетін жүктер 
  
Жүк атауы 
Тасмалдау көлемі 
(Q
,бр
), 
 млн.т.брутто 
Жүк шебіндегі 
жолдардың 
ұзындығы (l
фр
),  м 
Маршруттау  
пайызы  
(
т
α
)

0
/

Тас көмір 2,54 
325 
70 
Түй.шлак 2,42 
300 
61 
Хим.өнім 1,05 
100 

Құм 0,67  65  0 
 
1 Өнеркәсіп мекемесіндегі станса және түйіспе   станса 
аралықтарындағы айналымдағы пойыздар  стансаның есебі 
 
1.1 Тәуліктік вагон тасқынының есебі 
 
Тасымал  аумағын анықтаған кезде,  жылдық жүк айналымын тасымалға 
берілген жүк түрлеріне қарай тәуліктік вагон тасқынына айналдырамыз: 
 
                                      

g
P
m
гр
год
*
365
.
=
, вагондар.                                      (1.1) 
мұндағы  m –  есептелген вагондар саны; 
               
– жылдық жүк айналым көлемі; 
год
P
                Кн – біріңғайсыз тасымал коэффициенті; 
               
 – вагонды техникалық арту шамасы, т. 
гр
g
 
Келтірме жолға келген вагондар: 
Болат құймалар (платформа, 
=80т):                 
гр
g
ваг
m
110
2
,
1
*
80
*
365
10
*
67
,
2
6
=
=

Қиыр тас (полувагон,  
= 66 т):                        
гр
g
ваг
m
116
2
,
1
*
66
*
365
10
*
32
,
2
6
=
=


                                                                                                                                                       95
Құрылыс мәдделдері,(полувагон, 
= 60 т):     
гр
g
ваг
m
43
2
,
1
*
60
*
365
10
*
78
,
0
6
=
=

Мұнай өнімдері (цистерна, 
= 64 т): 
   
  
гр
g
ваг
m
33
2
,
1
*
64
*
365
10
*
63
,
0
6
=
=

 
Келтірме жолдан жөнелтілген вагондар: 
Тас көмір (полувагон, 
= 63 т):   
          
гр
g
ваг
m
132
2
,
1
*
63
*
365
10
*
54
,
2
6
=
=

Түй.шлак (думкар, 
= 63 т  ): 
                    
гр
g
ваг
m
126
2
,
1
*
63
*
365
10
*
42
,
2
6
=
=

Хим.өнім (цистерна, 
= 64 т):  
                    
гр
g
ваг
m
54
2
,
1
*
64
*
365
10
*
05
,
1
6
=
=

Құм (полувагон, 
= 66 т):   
 
          
гр
g
ваг
m
33
2
,
1
*
66
*
365
10
*
67
,
0
6
=
=

 
Барлық  вагондар  саны  есептелген  соң,  өнеркәсіп  мекемесіндегі 
жылжымалы  құрамның  балансын  анықтаймыз  (артық  немесе  жетіспейтін 
вагондарды анықтаймыз), жасалған есептеулер сызбада беріледі. 
 
 
1.2  Өнеркәсіп мекемесіндегі жүк орындарының жылжымалы     
               құрамның балансы 
 
Кесте 1.1 - Жылжымалы  құрамның баланысы 
Соның ішінде 
  
Жүк 
орнының 
атауы 
 
Жүк отасы 
 
Орта есеппен 
тәуліктік 
вагондар 
саны 
Думкар
 
Плат
-
форма
 
Полу

вагон
 
Цистерн
а 
1 2 3 
А 
 
 
 
Б 
Түсіру 
Арту 
Артық (бос) 
 вагондар  
Жетіспейтін бос 
вагондар 
345 
418 
 
37 
 
110 
126 
116 
 
10 
 
– 

110 
 

 
110 
165 
159 
 

 
– 
54 
33 
 
21 
 
– 
     Вагон айналымы                                                                              910 
 
Сызба кестесіндегі вагондар айналымы мына формула арқылы анықталады: 
 
                          
вагон
m
m
m
m
B
ПОР
ПОЛ
ПОР
ОД
ВЫГР
ПОГР
,
+
+
+
=
 
              (1.2) 
 
мұндағы 
 – мекемеде тәулігіне арналған және түсірілген  


ВЫГР
ПОГР
m
m
,

                                                                                                                                                       96
                                                вагондардың қосынды саны
                 
 – тәулігіне қабылданған және тапсырылған бос  


ПОР
ПОЛ
ПОР
ОД
m
m
,
                                                вагондардың қосынды саны. 
 
Осы  сызба  кестелердің  қорытындылары  бойынша  вагон  тасқынының 
диаграммасын салып, көрсетеміз. 
Келтірме  жолға  келетін  және  келтірме  жолдан  жөнелетін  вагонда  саны 
бірдей болуы қажет, яғни, келесі шарттың сақталуы шарт: 
 
                               
вагон
m
m
m
m
ПОР
ПОЛ
ВЫГР
ПОР
ОД
ПОГР
,
+
=
+
                        (1.3) 
418+37 = 345+110  вагон. 
 
2 Керекті жүк аумағының жүріс есебі 
 
Керекті  жүк  аумағының  жүрісінің  есебін  анықтау  үшін  ең  алдымен 
пойыздың брутто массасы 
, берілген есептеулі еңіс   және локомотивтің 
берілген жетек сипаттамасы бойынша есептеу қажет.  
бр
Q
Р
i
                                                       
cp
бр
бр
гр
g
Q
m
=
, вагон 
                                  (2.1) 
                                                 
мұндағы Q
бр
 – пойыздың брутто массасы, т; 
               
 –вагонның брутто орта салмағы, т. 
cp
бр
g
 
p
oc
p
k
бр
i
P
i
F
Q
+
+

=
//
/
0
*
)
(
ω
ω
 , т (2.2) 
мұндағы F
k
 – локомотивтің тарту күші, тс; 
                Р – локомотивтің меншікті салмағы, т; 
               
- локомотивтің меншікті кедергісі, кгс/тс; 
/
0
ω
               
- вагон қозғалысының меншікті кедергісі, кгс/тс; 
//
ос
ω
                q

– вагонның рельске түсетін орташа жүктемесі, т; 
i
p
 – жолдың еңістігі, 
0
/
00

 
                                       
, кгс/тс                                   (2.3) 
2
/
0
0003
,
0
*
01
,
0
*
9
,
1
v
v
+
=
ω
47
,
2
27
,
0
3
,
0
9
,
1
/
0
=
+
+
=
ω
 кгс/тс                  
 
                                    
0
2
//
0025
,
0
*
1
,
0
8
7
,
0
q
v
v
ос
+
+
+
=
ω
 , кгс/тс                               (2.4) 
   
325
,
1
2
.
21
30
*
0025
,
0
30
*
1
,
0
8
7
,
0
2
//
=
+
+
+
=
ос
ω
 кгс/тс                                
 
 
бр
Q
=
9
.
3
325
.
1
127
*
)
9
.
3
47
.
2
(
25300
+
+

=4687,275 т 

                                                                                                                                                       97
 Пойыз орнынан қозғалған кездегі пойыздың брутто салмағы: 
                                         
                                            
Р
i
w
F
Q
p
тр
тр
k
тр

+
=
, т                             
              (2.5) 
мұндағы 
 орнынан қозғалған кездегі локомотивтің тарту күші, тс;       

тр
Q
                
тр
ω
  - орнынан қозғалған кездегі меншікті кедергі, кгс/тс.         
 
1
,
7680
127
9
.
3
995
.
0
38200
=

+
=
тр
Q
т  
                                                 
,
)
(
*


+
=
i
Т
бр
i
гр
бp
n
q
q
n
g
 т                                         (2.6) 
мұндағы n
i
 – i-түріндегі вагонның тәуліктік саны; 
                q
бр 
– вагондардың брутто массасы, т; 
                q
Т
 -  вагондардың тара массасы, т. 
 
 
(
)
(
)
(
)
(
)
87
242
87
110
324
22
63
242
24
64
87
24
80
110
7
.
21
60
324
=
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
гр
бp
g
 т 
=
=
=
87
275
.
4687
cp
бр
бр
гр
g
Q
m
54 вагон 
Есептелген  пойыз  массасын 
  анықтағаннан  кейін  және  берілген 
қабылдау – жөнелту  жолының  ұзындығына  қарап 
,  пойыздардағы 
артылған  вагондардың  және  бос  вагондардың  сандарын  формула  бойынша 
анықтаймыз. 
бр
Q
п
L
                                          
ср
в
л
о
п
пор
гр
l
l
l
m
m
10
.
.


=
=
, вагон                                     (2.7) 
мұндағы  
- қабылдап-жөнелту жолының ұзындығы, м; 
.
.о
п
l
                  - локомотивтің ұзындығы, м; 
л
l
                  – вагонның орташа ұзындығы, м. 
ср
в
l
                 
                                                 
,
*


=
i
в
i

бр
n
l
n
l
 м                                                  (2.8) 
мұндағы l
в 
– вагондардың ұзындықтары, м. 
 
1
.
13
242
87
110
324
12
*
242
12
*
87
14
*
110
92
.
13
*
324
=
+
+
+
+
+
+
=

бр
l
 м 
1
.
13
10
30
1050


=
=
пор
гр
m
m
=77 ваг; 
 
Осы  бөлікте  пайда  болатын  әр  түрлі  категориядағы  маршрутты 
пойыздардың санын формуламен анықтауға болады: 
                                      
,
*
*
)
пор
гр
m
сут
m
j
т
j
n
N
α
=
пойыздар                            (2.9) 

                                                                                                                                                       98
мұндағы 
– тәуліктік артылған немесе бос вагон тасқындары; 
j
n
сут
*
                
т
α
– маршруттар коэффициенті. 
 
;
1
2
.
1
77
7
.
0
*
132
1

=
=
N
                 
                
 
 
;
1
9
.
0
77
61
.
0
*
126
2

=
=
N
;
1
08
.
1
77
76
.
0
*
110
3

=
=
N
 
;
1
5
.
1
77
75
.
0
*
116
4

=
=
N
 
 
2.9-шы  формуламен  анықталған  шаманы  кіші  жағына  қарай 
дөңгелектейміз,  одан  кейін  жинақталған  вагон  тасқынының  шамаларын 
формула бойынша анықтаймыз: 
 
                                                  
                           (2.10) 
.
,
*
)
(
вагон
т
N
т
n
пор
гр
m
j
сут
сб

=
 
Қабылдау:                            Жөнелту: 
 
;
33
77
*
1
110
1
=

=
сб
n
             
;
55
77
*
1
132
1
=

=
сб
n
 
;
39
77
*
1
116
2
=

=
сб
n
             
;
49
77
*
1
126
2
=

=
сб
n
 
;
43
77
*
0
43
3
=

=
сб
n
             
;
54
77
*
0
54
3
=

=
сб
n
 
;
33
77
*
0
33
4
=

=
сб
n
              
.
33
77
*
0
33
4
=

=
сб
n
 
 
Жинақталған  пойыздар  саны  келуі  және  жөнелтілуі  бойынша  бөлек 
анықталады: 
                                                    
,
1
.
гр
a
j
сб
сбj
т
n
N

=
=
пойыздар                                (2.11) 
 
3
7
.
2
54
33
43
39
33
)
(

=
+
+
+
=
приб
сб
N
 пойыз  
 
4
54
,
3
54
33
54
49
55
)
(

=
+
+
+
=
отпр
сб
N
 пойыз 
 
мұндағы m
гр
 – келу және жөнелту бойынша жүктелген вагон саны. 
 
Егер  де  бос  вагондар  қалып  қоятын  болса  да,  оларды  да  жинақталған 
пойыздар  қатарына  қосу  қажет.  Бірақ,  бір  көңіл  аударатын  жайт,  пойыздар 
салмағы  мен  ұзындығы  берілген  шектеуден  аспауы  қажет.Есептеліп 
шығарылған сандарды кестеге түсіреміз. 

                                                                                                                                                       99
Кесте 2.1 - Керекті жүріс аумағы 
 
Жүк 
Тәул. 
Ваг. 
саны 
Пойыз 
саны 
 
Вагондарды жинақталған пойыздарға 
бөлу 
Жіберілетін: 
Тас көмір 132  1  13  14  14  14 
Түй.шлак 126  1  13  12  12  12 
Хим.өнім 54  0  13  13  14  14 
Құм  33 0  9 8 8 8 
Барлығы   48 
47 
48 
48 
Қабылдау: 
Болат құйма 110 

11  11  11 
 
Қиыр тас 116  1  13  13  13   
Құрылыс 
мәдделдері 
43 0 15 14 14  
Мұнай 
өнімдер 
33 0 11 11 11  
Барлығы   50 
49 
49 
 
 
2.1 Келетін пойыздардың аралығын анықтау 
 
Теміржолды  жобалаған  кезде,  негізгі  ойда  болатын  нәрсе  ол, 
пойыздардың  жүк  орындарына  жанама  стансадан  бірқалыпты  келуіне  көп 
көңіл аударуы керек. Бірақ, жүк артылған вагондардың жүк орнына келулері 
кездейсоқ оқиға, өйткені тура осы мезетте келеді деп айтуымыз мүмкін емес, 
кейінгі кезде имитациондық пішіндеуді қолданып жүргендер бар. 
Өндіріс мекемелері сырттан келетін жүк аумағы жылына 10 млн. тонна 
болатын  болса,  онда  пойыздардың  келу  аралығы  экспоненциялы  заңымен 
пішінделді (2.12 - формула), ал енді сырттан келетін жүк аумағы жылына 10 
млн. тонна және одан көп болса,       Эрланганың екінші заңымен анықталады 
(2. 13-формула). 
                                            
( )
t
e
t
F
μ

= 1
                                                        (2.12) 
                                      
                                     
                                  
          (2.13) 
( )
t
e
t
t
F
μ
μ

+

=
*
)
1
2
(
1
мұндағы 
μ
 – ағымның жылдамдатылуы, яғни уақыт бірлігіне келетін  
                         пойыздар саны
                t – ағымдағы уақыт аралығының берілісі. 
 
Пойыздардың  келу  аралықтарын  анықтау  және  олардың  келу  тәртібі 
төмендегі жолмен анықталады: 
 а) пойыз ағымның жылдамдатылуы анықталады: 
 
                                                         
T
n
=
μ
   
                                           (2.14) 

                                                                                                                                                      100
 мұндағы n – есептелетін кездегі сырттан келетін пойыздардың орташа саны,   
                        пойыз; 
                Т – есептелетін кезең, мин. Технологиялық үзіліссіз жұмыс  
                       істегенде Т= 1440 мин. 
1440
5
=
μ
=0,0035 пойыз/мин. 
б) Функцияны бөлу кестесі салынады: 
Кестені  салу  үшін t аралығындағы  қадамды 10 мин  деп  алып  және  де 
егер пойыздар саны тәулігіне 15 пойыз болатын болса,  онда уақыт  қатарын 
мына  аралықта  ғана  көрсетуге  болады t=360 сағ-420  мин.  Егер  пойыздар 
саны  тәулігіне 15 пойыз  немесе  одан  кем  болса,  онда  t=420 сағ-480  мин. 
Функцияны  бөлу  кестесін  анықтарда t мәнін  қолдануға 12 және 13 
формулалар қолданылады. 
Барлық мәндер табылғаннан кейін, функцияның бөлу кестесін саламыз. 
Абцисса білігіне t мәндерін, ал ординатаға Ғ(t) мәндерін жазамыз. Одан кейін 
ордината білігі 0-ден 1-ге дейін  n аралықтарға бөлінеді. n – тәулігіне келетін 
пойыздар саны. Бірдей бөліктерге бөлгеннен кейін абциссаға параллель етіп 
түзулер  жүргіземіз.  Ол  түзулер  салынған  қисықпен  қиылысқанша  түзу 
болады да қиылысқан жерден бастап ординатаға параллель болып абциссаға 
дейін  төмен  түседі.  Абциссадағы  нүктелер n аралықты  құрайды,  әр  пойыз 
аралықтың  пайда  болуы  ықтималдығына  тең.  Барлық  ықтималдықтың 
қосындысы  бірге  тең  болуы  керек.  Сырттан  келетін  пойыздардың 
аралықтары  ол  кездейсоқ  оқиға,  сондықтан  кездейсоқтық  оқиға  кестесімен 
анықталуы  керек.  Кездейсоқтық  кестесінен  тәртібі  бойынша  әр  түрлі 
сандарды алады және ол ординатаға қойылады. Қисығының соңынан абцисса 
бірлігіне  параллель  қылып  түзу  жүргізіледі,  ол  салынған  Ғ(t)  қисығымен 
түйісуі  керек.  Перпендикуляр  қиылысқан  нүктелерден  абцисса  бірлігіне 
түскен,  ол  пойыздар  келу  аралығын    анықтайтын  болады  және  оны 
1
τ
  деп 
белгілейміз. 
Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет