А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата19.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 
 
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
Бірінші проректор 
Исағұлов А.З. 
                                                                                         “        “                  2008  ж. 
 
 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Пайдалану жұмысын басқару»
 
пәні бойынша
 
 
 
050901 – «Тасымалдауды,  жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 
пайдалану»  мамандығының студенттері үшін 
 
Жол – көлік факультеті 
 
 
А.Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік  көлік кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 

                                                                                                                                                       2
Алғы сөз 
 
Оқытушы      пәнінің     оқу   -   әдістемелік   кешенін    әзірлеген: 
т.ғ.к.,  профессор  - Балғабеков Төлеу Күнжолұлы                .
 
  
 
А.Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік  көлік кафедрасының отырысында 
талқыланған. 
 
№ _______ хаттама «____»  _______ 2008 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі________________         «____»____________2008 ж. 
      (қолы) 
 
 
Жол – көлік факультетінің  оқу - әдістемелік бюросымен  мақұлданған 
 
№ ________ хаттама «_____»   _______ 2008 ж.   
 
Төраға ________________        «____»____________ 2008ж. 
                          (қолы) 
 
 
Өнеркәсіптік көлік  кафедрасымен келісілген 
 
Кафедра меңгерушісі________________         «____»____________2008 ж. 
        (қолы) 

                                                                                                                                                       3
Мазмұны 
 
1 Оқу жұмыс бағдарламасы ...........................................................................3 
1.1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат ..................3 
1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы ..................................................................3  
1.3 Пәннің сипаттамасы .................................................................................3 
1.4 Пәннің мақсаты ........................................................................................3 
1.5 Пәннің міндеттері .....................................................................................3 
1.6 Айрықша деректемелер ...........................................................................5 
1.7 Тұрақты деректемелер ……………………………………………….…5 
Негізгі әдебиеттер тізімі …………………………………………..…….… 8 
Қосымша әдебиеттер тізімі …………………………………………….…..8 
Студенттердің білімін бағалау белгілері ……………..……………….…...9 
Саясат және рәсімдер ……………...............................................................10 
Оқу-әдістемелік қамтамасыз етушілік ………………...............................10        
3 Дәрістердің қысқаша жазбасы .................................................................13 
4 Практикалық (семинарлық) сабақтарды орындауға арналған  
    әдістемелік нұсқаулар...............................................................................44 
5 Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік  
   нұсқаулар…………………………………………................................… 47 
6 Студенттің оқытушымен дербес жұмысының  
   тақырыптамалық жоспары........................................................................53 
7 Межелік бақылау және қорытынды аттестация кезеңінде  
   студенттердің білімдерін бақылауға арналған  
   материалдар ...............................................................................................55 
7.1 Пән бойынша  жазба жұмыстарының тақырыптамасы ..................... 55 
7.2 Өзін-өзі бақылауға  арналған сұрақтар (тест тапсырмалары) ........... 55 
7.3 Емтихан билеттері (тестілері)............................................................... 55 
8 Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар..............91 
8.1 Жалпы ережелер......................................................................................91 
8.2 Курстық жобаны орындау жүйелілігі...................................................91 
8.3 Курстық жобалау нәтижелерін ресімдеу............................................111 
8.4 Ұсынылатын әдебиеттер......................................................................112 

                                                                                                                                                       4
1 Оқыту жұмысының бағдарламасы 
 
1.1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат  
Балғабеков Төлеу Күнжолұлы – т.ғ.к.,  профессор  
                                                                     
А.Н.  Данияров  атындағы  өнеркәсіптік  көлік  кафедрасы  ҚарМТУ – нің  
1-ші  корпусындағы  (Бейбітшілік  гүлзары, 56),  121 аудиториясында 
орналасқан, тұрақты байланыс телефоны: 56-75-98 (2051) 
 
1.2  Пәннің еңбек сиымдылығы   
Сабақ түрі 
байланыс сағаттардың саны 
Семестр
 
Кредиттер
 
саны
 
Дәріс- 
тер 
Практика-
лық 
сабақтар 
Зертхана- 
лық 
сабақтар 
СОДЖ 
сағатта-
рының 
саны 
СДЖ  
сағатта-
рының 
саны 
Жалпы 
сағаттар 
саны 
Бақылау 
түрі 
6,7 6  30 
30 
30 
90 
90  270 
Емтихан, 
курстық 
жоба  
 
1.3  Пәннің сипаттамасы 
«Пайдалану жұмысын басқару» пәні базалық пәндердің циклына кіреді және 
050901 – «Көлікті  пайдалану  және  жүк  қозғалысы  мен  тасымалдауды 
ұйымдастыру»  мамандығының  студенттері  үшін  өнеркәсіптік  көлік 
кафедрасының курсы болып саналады. 
 
1.4  Пәннің мақсаты  
«Пайдалану жұмысын басқару» пәні теміржол көлігінің түрлерін үйрену, 
жұмыс  көлемін  және  оның  техникалық  жабдықтарының  даму  мәселелерін 
шеше  білуді  ескере  отырып,   ағымдағы  пайдалану  жағдайында,  сонымен 
қатар  жақын  күндердегі  және  келешектегі  теміржол  көлігінің  техникалық 
жабдықталуын  тиімді  қолдану  аумағында  толық  білім  алу  мақсатын  алға 
қояды. 
 
1.5  Пәннің міндеттері 
Пәннің міндеттері мынадай: теміржол көлігінің түрлері, олардың жұмыс 
ұстанымдары туралы жалпы мәлімет беру, теміржол көлігінің негізгі 
түрлерімен таныстыру, көліктік операцияларды зерттеу негізінде жүк және 
жолаушы вагон ағымдарын басқарудың оңтайлы жүйесімен қамтамасыз ету 
және теміржол көлігінің өткізгіштік және тасымалдау қабілеттіліктерін 
тиімді дамыту мәселелерін шешу жөнінде түсініктер беру. 
Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 
-
 
теміржол  көлігінің  жұмысын  ағымдағы  және  келешектегі  жоспарлау 
барысында,  теміржол  көлігі  мен  басқа  көлік  түрлерінің  жұмысының 
өзара әрекетестіктері туралы; 
-
 
теміржол  көлігін  басқарудың  қазіргі  заман  жүйелері  мен  техникалық 

                                                                                                                                                       5
жабдықтары туралы; 
-
 
стансалар,  тасымалдылық  және  өткізгішітік  қабілет,  пойыздардың 
қозғалыс керегені және технико-экономикалық сипаттамалары туралы 
түсініктерге ие болуға; 
білуі керек:  
-
 
станция жұмысын белгілейтін шартты  құжаттарды; 
-
 
стансадағы техникалық жабдықтарды; 
-
 
теміржол көлігінің пайдалану жұмыстарын басқару ұстанымдарын;  
-
 
пойыздардың қозғалысындағы диспетчердің басқару жұмысын; 
-
 
теміржол көлігі жұмысының сандық және сапалық  көрсеткіштерін; 
-
 
пойыздардың қозғалыс керегенін құру ұстанымдарыын; 
-
 
теміржол  стансалары  мен  тораптарының  өндірістік  үрдістерін 
онтайландыру теорияларын; 
-
 
пойыздарды  құрастыру  жоспарын  құру  барысында  атқарылатыңн 
істерді  оңтайландыра  отырып  теміржол  желісінде  вагон  ағымдарын 
ұйымдастыру жүйесін. 
істей алады: 
-
 
оқытылған  пәннің  теориялық  негіздерін  өндіріс  жағдайында 
қолдануды; 
-
 
стансалар мен тартым жолдарында вагон ағымдарын өндеуге арналған 
техникалық жабдықтарды таңдауды; 
-
 
өндірісшілердің  озық  әдістемелерін  шұғыл  жағдайларда  да  қолдана 
отырып,  теміржол  стансалары  мен  басқа  да  теміржол  бөлімшелерде  
озық жұмыс технологиясын құруды; 
-
 
стансалар  мен  түйіспе  кәсіпорын  жолдарында  пойыздар  мен  жүк 
вагондарына  жасалатын  негізгі  операцияларды  орындау  уақытын  
мөлшерлеуді; 
-
 
теміржол  көлігі  бөлімшелерінің  қызметтерін  талдау  негізінде 
жылжымалы  құраманы  тиімді  пайдалануды  ескере  отырып, 
тасымалдау үрдісі бойынша шешім қабылдауды; 
-
 
теміржол  көлігі  мен  түйіспе  кәсіпорындардың    пайдалану 
жұмыстарынның көрсеткіштерін мөлшерлеуді;  
-
 
теміржол  көлігінің  тиімді    жұмысын  қамтамасыз  ететін  шаралар 
бойынша  техника-экономикалық  есептеулерді орындауды. 
практикалық дағдылануы керек: 
-
 
пойыздардың  қозғалыс  керегенін  және  тәуліктік  жоспар-керегенін  
құруда; 
-
 
пайдалану  жұмыстарын  басқару  бойынша  негізгі  терминдер  мен 
анықтамаларды менгеруде; 
-
 
пойыз  ағымдары  мен  вагон  ағымдарының    қауіпсіздік  мәселесін 
шешуде; 
-
 
жүк  және  жолаушы  тасымалдарының  технологиясы  бойынша 
тасымалдауды және диспетчерлік басқаруды шамалауда. 
 
 

                                                                                                                                                       6
1.6  Айрықша деректемелер 
 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдер  мен 
тақырыптардың көрсетілуімен) меңгеру қажет: 
Пәндер 
Бөлімдердің  атауы 
Ықтималдылық теориясы және жіктелуі  
1 Жоғары математика 
Комбинаторика.  Негізгі математикалық 
есептеулер; функцияның түрлері және 
олардың графиктері; анықталмаған 
интегралдар.  
2. Информатика 
Бағдарламалау  әдістемелері.  Құрылымдық 
бағдарламалау.  Модульдік  бағдарламалау. 
Статикалық 
және 
динамикалық 
құрылымдар. 
Физиканың негізгі заңдары 
3 Физика 
Динамика.  Кинематика. 
4. Біртұтас көлік жүйесі 
Теміржол көлігінің мәні, оның негізгі даму 
кезеңдері; жылжымалы құрамның техника-
экономикалық сипаттамалары; негізгі 
есептер 
 
1.7  Тұрақты деректемелер 
«Пайдалану жұмысын басқару» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі 
пәндерді 
«Көлік 
логистикасы»,
 
«ТЖ 
іздеу 
және 
жобалау», 
«Автоматтандырылған  басқару  жүйелері  (көлікте)», «Лицензиялау  және 
сертификаттау  негіздері», «Өндірісті  ұйымдастыру  және  кәсіпорын 
менеджменті», «Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері», 
«Тасымалдау  процестерін  имитациялық  модельдеу», «Жалпы  көлік  курсы», 
«Көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз  етудің техникалық  құралдары»  меңгеру 
барысында қолданылады. 
 
Пәннің тақырыптық жоспары 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сиымдылығы, сағат
 
Бөлімнің ( тақырыптың ) атауы 
 
Дәріс 
 
Практи-
калық 
Зертха- 
налық 
СО-
ДЖ 
СДЖ 
 
1 Пән  және  пәннің тапсырмалары, 
курсты оқытудың мақсаты. Тасымалдау   
үрдісін   белгілейтін   жағдайлар   мен 
ұстанымдар   
2 -  - 6 

2 Пойыз және оның тасымалдау 
құжаттары туралы түсінік. Пойыздардың 
түрлері 
2 -  - 6 

3 Басқару жүйесінің сипаттамасы. 
Әртүрлі көлік түрлерін кешенді түрде 
қолдану   
2 -  - 6 


                                                                                                                                                       7
4. Стансалардың тағайындалуы.  Станса 
жұмыстарын реттейтін негізгі құжаттар   
2 -  - 6 

5. Станса жұмысын басқару құрылымы  
2 -  - 6 

6. Жүк шептерінде вагондарды өндеу 
технологиясы.  Жүктік кешендердің 
техникалық жабдықталуы 
2 -  - 6 

7. Айлалық жұмыстардың негізгі 
ұғымдары. Айлалық локомотив 
2 -  - 6 

8. Айланың түрлері және олрды орындау 
тәсілдері. Айлалар теориясының негізгі 
сипаты 
2 -  - 6 

9. Айлалық .операцияларды шама-
шарттау. Айлалық жұмыстарды 
ұйымдастыру 
2 -  - 6 

10. Пойыздардың қозғалыс керегені. 
Қозғалыс керегенінің түрлері. Қозғалыс 
керегенінің элементтері   
2 -  - 6 

11. Пойыздардың қозғалыс керегенін 
құрастыруға арналған есептік мәліметтер 
2 -  - 6 

12. Теміржол желісінің өткізгіштік және 
тасымалдау қабілеттілігі. Өткізгіштік 
және тасымалдау қабілеттіліктері туралы 
ұғым 
2 -  - 6 

13. Жұптаспаған параллельді және 
параллельді емес қозғалыс керегені 
кезіндегі өткізгіштік қабілеттілік 
2 -  - 6 

14. Қажетті өткізгіштік және тасымалдау 
қабілеттіліктері. Өткізгіштік  
қабілеттілікті арттыруға қойылатын 
талаптар 
2 -  - 6 

15.  Өткізгіштік  қабілеттілікті  арттыруға 
арналған 
қайта 
құру 
шаралары. 
Өткізгіштік 
қабілеттілікті 
арттыруға 
арналған 
техникалық-ұйымдастыру 
шаралары   
2 -  - 6 

 
Барлығы: 
 
30 -  - 90 
90 
 
Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 
1.
 
Тартым  жолдарындағы  айлалық  жұмыстардың  негізгі  теориялары-
2сағ.; 
2.
 
Станса  жолдарында  жасалынатын  айлалық  жұмыстардың  уақыттарын 
мөлшерлеу-2сағ.; 
3.
 
Тартым жолдарында құраманы құрастыру-2сағ.; 
4.
 
Жылжымалы  құрамаларды  немесе  вагон  топтамаларын  бір  парктен 
екінші паркке ауыстыруды есептеу-2сағ.; 
5.
 
Вагондарды  тиеп-түсіру  бекеттеріне  беру  және  жинап  алу  және 
олардың есептеулері-2сағ.; 

                                                                                                                                                       8
6.
 
Сұрыптау  дөңесі  арқылы  пойыздарды  құрастыру  және  тарқату 
уақытның  шамаларын  есептеу  және  сұрыптау  дөңесі  жоқ 
стансалардағы жұмысты ұйымдастыру тәсілі-2сағ.; 
7.
 
Сұрыптау  дөңесі  арқылы  пойыздарды  құрастыру  және  тарқату 
уақытның шамаларын есептеу-2сағ.; 
8.
 
Сұрыптау  дөңесі  жоқ  стансалардағы  жұмысты  ұйымдастыру  тәсілі-
2сағ.; 
9.
 
Вагондарды беру-алу уақыттарының мөлшерінің есептері-2сағ.; 
10.
 
Жүк шептерін техникалық жабдықтау есебінің әдісі-2сағ.; 
11.
 
Айлалық оталарды мөлшерлеу-2сағ.; 
12.
 
Қозғалыс керегенін құрастыру үшін есептік берілістер-2сағ.; 
13.
 
Пойыздар қозғалысы керегенін құрастыру-2сағ.; 
14.
 
Тәуліктік жоспар-керегенін құрастыруды есептеу-2сағ.; 
15.
 
Тәуліктік жоспар-керегенін талдау-2сағ. 
 
Зертханалық сабақтардың тізімі 
1.
 
Автоматтандырылған  блокировка  кезіндегі  пойыздардың  қозғалысы-
2сағ.; 
2.
 
Жартылай    автоматтандырылған  блокировка  кезіндегі  пойыздардың 
қозғалысы, пойыздарды қабылдап-жөнелту-2сағ.; 
3.
 
Телефонды байланыс құралы кезіндегі пойыздардың қозғалысы-2сағ.; 
4.
 
Диспетчерлік  орталықтандырумен  жабдықталған  жол  теліміндегі 
пойыздардың қозғалысы-2сағ.; 
5.
 
Барлық  байланыс  құрылғылары  істен  шыққан  кездегі    пойыздардың 
қозғалыс тәртібі-2сағ.; 
6.
 
Пойыздарды қабылдап–жөнелту-2сағ.; 
7.
 
Теміржол  жолдарында  және  ғимараттарында  жұмыс  жасау  кезінде 
шаруашылық  пойыздарының  және  өздігінен  жүретін  құрамалардың  
қозғалысы-2сағ.; 
8.
 
Қалпына  келтіргіш,  өрт  сөндіргіш  пойыздардың,  өздігінен  жүретін 
арнайы  жылжымалы  құрамалардың  және  көмекші  локомотивтердің 
қозғалысы-2сағ.; 
9.
 
Стансадағы айлалық жұмыстар-2сағ.; 
10.
 
Диспетчерлік  орталықтармен  жабдықталған  телімде  пойыздар 
қозғалысы-2сағ.; 
11.
 
Теміржол жолдары мен ғимараттарында жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатқан кездегі пойыздар қозғалысы-2сағ.; 
12.
 
Пойыздарды қабылдап–жөнелту-2сағ.; 
13.
 
Пойыздық диспетчердің жұмысы-2сағ.; 
14.
 
Стансаларда  БОШ  құрылғыларының  қалыпты  жағдайда  болмаған 
кезінде  айла  жұмыстарын  атқару  мен  пойыздарды  қабылдап  және 
жөнелту тәртіптері-2сағ.; 
15.
 
Уақыттары шектеулі поездардың қозғалысы-2сағ. 
 
Курстық жобаның (жұмыстың) тақырыбы 
«Тәуліктік жоспар-керегенін құрастыру» 

                                                                                                                                                       9
Курстық жобаның түсіндірмелік жазбасы келесідей тізбектермен 
орындалады:  
1.
 
Кәсіпорын  стансасы  мен  түйіспе  стансаның  аралығындағы  пойыздар 
санының есебі; 
2.
 
Вагон тасқынының тәуліктік есебі; 
3.
 
Кәсіпорын  мекемесімен  жүк  орындарындағы  жылжымалы  құрамның 
тепе-теңдігін анықтау; 
4.
 
Керекті жүк аумағының қозғалыс есебі; 
5.
 
Келетін пойыздардың аралығын анықтау; 
6.
 
Тетіктер  жабдықтарын  таңдау  есебі,  жүктерді  арту  және  түсіру 
уақытының шамаларын анықтау; 
7.
 
Вагондарды  жүк  шебіне  беру  және  алу  уақытының  есебі  және  айла 
операцияларын (оталарын) жасау; 
8.
 
Айлаға және тасымалға керекті локомотивтердің есебі; 
9.
 
Жолдарды арнау; 
10.
 
Тәуліктік жоспар-керегенін құру және талдау.  
 
Негізгі әдебиеттер тізімі 
1.Кочнев  Ф.П.,  Сотников  И.Б.  Управление  эксплуатационной  работой 
железных дорог. – М.: Транспорт, 1990. – 423с. 
2.Заглядимов  Д.П.,  Петров  А.П.  и  др.  Организация  движения  на 
железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1985. – 285с. 
3.Кочнев Ф.П., Акулиничев В.М. и др. Организация движения поездов на 
железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1979. – 567с. 
4.Эксплуатация  железных  дорог / Под  ред.  В.М.  Акулиничева  и  В.В. 
Повороженко. – М.: Транспорт, 1982. – 382с. 
5.Управление  эксплутационной  работой  и  качеством  перевозок  на 
железнодорожном  транспорте / Под  ред.  П.С.  Грунтова.  – М.:  Транспорт, 
1994. – 544с. 
6.З.С.  Бекжанов.  Теміржолтану  негіздері:  Оқулық. – Алматы:  Тамыр, 
1995. – 320б.  
7.Ф.С. 
Гоманков. 
Технология 
и 
организация 
перевозок 
на 
железнодорожном транспорте: Учебник. – М.: Транспорт, 1994. – 209с. 
8.Ф.С. Гоманков, А.Д. Омаров, З.С. Бекжанов. Технология и организация 
перевозок  на  железнодорожном  транспорте:  Учебник.  Второе  издание. – 
Алматы: Бастау, 2002. – 308с. 
9.И.Б.  Сотников.  Эксплуатация  железных  дорог  в  примерах  и  задачах. – 
М.: Транспорт, 1990. – 232с. 
 
Қосымша әдебиеттер тізімі 
1.Типовой  технологический  процесс  работы  сортировочной  станции. – 
М.: Транспорт, 1983. – 206с. 
2.Методические  указания  по  расчету  норм  времени  на  маневровые 
работы, выполняемые на железнодорожном транспорте. Утв. МПС РФ. – М.: 
Транспорт, 1998. – 84с. 
3.Нормативы к графику движения поездов на 2002-2003г.г. 

                                                                                                                                                       10
4.А.М. Макарочкин, Ю.В. Дьяков. Использование и развитие пропускной 
способности железных дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 287с. 
5.Автоматизированные 
диспетчерские 
центры 
управления 
эксплуатационной  работой  железных  дорог / Под  ред.  П.С.  Грунтова. –  
М.:Транспорт, 1990. – 288с. 
6.Л.П.  Тулупов,  Е.М.  Жуковский,  А.М.  Гусятинер.  Автоматизированные 
системы управления перевозочными процессами на железных дорогах – М.: 
Транспорт, 1991. – 208с. 
      7.А.К.  Угрюмов,  Г.М.  Грошев,  В.А.  Кудрявцев,  Г.А.  Платонов. 
Оперативное управление движением на железнодорожном транспорте. – М.: 
Транспорт, 1983. – 240с. 
 8.Т.К. Балгабеков. Управление эксплуатационной работой и организация 
перевозок на транспорте: Учебное пособие. Караганда: КарГТУ, 2003. – 223с. 
      9.Т.К. Балгабеков. Разработка суточного плана – графика. Методические 
указания к выполнению курсового проекта. Караганда: КарГТУ, 2003. 39с. 
      10.Т.К.  Балгабеков.  Выбор  системы  мер  увеличения  пропускной  и 
провозной  способности  железнодорожных  линий.  Методические  указание  к 
выполнению курсового проекта. Караганда: КарГТУ, 2000. 28с. 
      11.Т.К. Балгабеков. Методические указания к выполнению практических 
занятий  по  учебной  дисциплине  «Управление  эксплуатационной  работой  и 
организация перевозок на ПТ». Караганда: КарГТУ, 2001. 31с. 
      12.Т.К. 
Балгабеков. 
Организация 
внутризаводских 
перевозок. 
Методические  указание  к  выполнению  курсового  проекта.  Караганда: 
КарГТУ, 2002. 35с. 
 
Студенттердің білімін бағалау белгілері 
Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау (60% дейін)  және 
қорытынды  аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең 
жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  
100% дейін мәнді құрайды.  
Әріптік баға 
бойынша 
бағалау 
Сандық бағалау 
эквиваленттері 
Меңгерілген 
білімдердің 
проценттік мәні
Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 
А 
А- 
4,0 
3,67 
95-100 
90-94 
Өте жақсы 
В+ 
В 
В- 
3,33 
3,0 
2,67 
85-89 
80-84 
75-79 
Жақсы 
С+ 
С 
С- 
D+ 

2,33 
2,0 
1,67 
1,33 
1,0 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
Қанағаттанарлық 
30-49 
0-29 
Қанағаттанарлықсыз 
 

                                                                                                                                                       11
Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы
  
апталарында жүргізіледі және 
бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 
Оқытудың академиялық кезеңі, апта 
Бақылау
 т
үрі
 
%-
тік
 мә
ні
 
1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12 13 14
15 
Барлығы
, % 
Сабаққа 
қатысу 
   1 1 1 1  1 1  1  1 1  1  1  1 1 1 14 
Лекция 
конспектісі 
   1 1 1 1  1 1  1  1 1  1  1  1 1 1 14 
Зерт.жұмыс-
тарды қорғау 
   1 1 1 1  1 1  1  1 1  1  1  1 1 1 14 
Жазбаша 
жауап алу 
         1           1  2 
Аттестация 
бойынша 
барлығы 
         30
          
30
 60 
Емтихан 
                       40 
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 

Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет