А. А. Арупов «тілдер» кафедрасы «КӘсіби қазақ тілі»жүктеу 0.96 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата11.04.2017
өлшемі0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 «Тұран» Университеті» 

мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 «___»____ 2012 

ж. № ___ хаттама 

 

Тұран» Университеті» мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 

 

«___»____ 2013 ж. № ___  

ОӘК жөніндегі проректор  

___________ 

А.А.Арупов  

«ТІЛДЕР» КАФЕДРАСЫ 

 

 

«КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ»  

пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

( С1 негізгі стандартты  жоғары деңгей) 

 

 

Мамандық: 5В050400  «Журналистика» 

Автор (оқытушы):  «Тілдер» кафедрасының аға оқытушысы п.ғ.м., М.М. Жагипарова   

Кредиттер саны: 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқу формасы: күндізгі 

Тіл бөлімі: орыс 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингтік 

 

  

 

  

Алматы, 2013 

 

 Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 Мазмұны 

     

беті 


 

1.

  

Пәннің типтік оқу бағдарламасы 

 

2.

  

ҚР 6.08.085.-2010 ГОСО көшірмесі – А қосымшасы 

 

3.

  

Құзіреттіліктің жан- жақты сипаттаулардың дублиндік үлгісі 

 (

Дублиндік дескрипторлар)  

4.

  

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 

 

5.

  

Силлабус 

6.

  

Пән бойынша тапсырмаларды орындай және тапсыру кестесі 

17 

7.

  

Практикалық сабақтардың дәрістер жиынтығы – контент 

20 

8.

  

Практикалық сабақтардың жоспары 

54 

9.

  

Пәнді оқытуда қолданылатын әдістемелік нұсқаулар 

56 

10.


 

 

Үйренушінің  өздік  жұмыстарына  арналған  материалдар  (үй  тапсырмаларының мәтіндері, еңбек көлемі мен әдебиеттерді көрсете отырып, рефераттар мен басқа 

да үй жұмыстарын орындау) 

57 

11.


 

 

Тіл  үйренушінің  білім  жетістігін  бақылау  мен  бағалауға  арналған  материалдар (жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  мәтіндік  тапсырмалар;  өз  бетінше  

дайындалуға арналған сұрақтар  тізімі және т.б.) 

59 

12.


 

 

Оқытуда бағдарламалық және мультимедиялық құралдарды пайдалану 86 

13.


 

 

Арнайы жабдықталған аудиториялар мен кабинеттер 87 

14.


 

 

Пән бойынша оқу құралдары мен оқу-әдістемелік қамсыздандыру картасы 88 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» Университеті» 

мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 «___»____ 2012 

ж. № ___ хаттама 

 

Тұран» Университеті» мекемесінің ОӘК  

отырысында бекітілді 

 

 

«___»____ 2013 ж. № ___  

ОӘК жөніндегі проректор  

___________ А.А.Арупов 

 

  

«ТІЛДЕР» КАФЕДРАСЫ 

  

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» 

 

пәні бойынша 

СИЛЛАБУС 

Снегізгі стандартты  жоғары деңгей 

 

Мамандық:   5В050400 «Журналистика» (бакалавриат) Автор (оқытушы):  п.ғ.м., аға оқытушы М. Жагипарова 

Оқыту түрі: күндізгі 

Барлығы: 2 кредит  

Курс: 2 

Семестр: 3 

Практикалық:   30   

Аралық бақылау саны: 2                                                                    

СОӨЖ:  30  

СӨЖ:  60  

Емтихан:   3 семестр 

Сағат көлемі: 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2013  

 

Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 Құрастырушы:  п.ғ.м., аға оқытушысы Жагипарова М.М. 

 

Силлабус «Кәсіби  қазақ  тілі»  пәні  бойынша  (С

негізгі  стандартты    жоғары  деңгей) типтік бағдарламасы негізінде құрастырылған. 

Типтік  бағдарламаның  авторлары:  ф.ғд,  профессор  А.Б.  Салқынбай,  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы 

С.М. Иманқұлова.  

Силлабус 2-курстың 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған. 

 

   


 

 

  

 

Силлабус «Тілдер» кафедрасы мәжілісінде талқыланған  «_____»    __________  2012 

ж.    Хаттама № ______ 

 

 

«Тілдер» кафедрасының меңгерушісі,  филолог.ғыл.канд. доцент   ____________________  Р.К.Бедельбаева  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 CИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР (СИЛЛАБУС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

кесте  

               

СИЛЛАБУС БОЙЫНША ЖАЛПЫ СИПАТТАМА 

 

Курстың мақсаты мен міндеттері: Кәсіби тақырыптардағы мәтіндер негізінде тіл 

үйренушілердің  сөйлеу  біліктілігін  жетілдіру,  лексикалық  қорын,  грамматикалық  білік-

дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту. 

Студент  берілген  деңгей  негізінде  мынадай  коммуникативтік  тапсырмаларды 

орындай алуы қажет.  

Тіл иесінің жылдам айтылған сөзін түсіну. Ғылыми еңбектерді оқып баяндай білу. 

Мәжіліс,  жиналыстарда,  өзіне  қажетті  ақпарат  пен  мәліметтерді  жаза  алуы.  Өз  кәсіби 

шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі. Өзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақала, 

баяндама  жащып,  өз  пікірлерін  қорғай  білуі  қажет.  Ғылыми  еңбекке  эссе,  жоспар,  (жай 

және күрделі), пікір, түйіндеме жаза алуы міндетті.  Тыңдалым  бойынша  бейтаныс  түпнұсқадағы  кәсіби  мәтінді  таспадан  тыңдап, 

студент: 

-

 

берілген  нақты  мамандық  саласындағы  танымдық-қатысымдық  міндетті  шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

-

 түсіндірмелі  сипаттағы  монолог  түрінде  берілген  мамандық  саласы  жайындағы 

ойды,  тақырыпты,  негізгі  мазмұнды,  оның  жеке  мағыналық  бөліктері  бойынша  негізгі 

ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс. Сонымен қатар: 

-

 ресми-іскери  кездесулердегі  екі  немесе  бірнеше  адамдардың  арасындағы  сұхбат 

мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білуі керек.  

-

 

мәтіндердің  тақырыбы  студеденттердің  таңдап  алған  мамандықтарына  сәйкес алынады.  

Оқылым әрекеті бойынша мамандықтарына сай мәтінді оқып, студент: 

-

 оқылған  мәтіннің  негізгі  мазмұнын,  жеке  мағыналық  бөліктері  арасындағы 

логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек.  

-

 

студент  мамандық  саласы  бойынша  берілген  мәтінніңғ  мазмұны  өз  көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп, бере алуы қажет. Мәтіннің 

түрі  :  жалпы  ғылыми,  жылпы  кәсіби  және  арнайы  мамандық  саласы  бойынша 

құрастырылуы  тисі.  Мамандық  саласы  бойынша  берілген  мәтінді,  ғылыми  мақаланы, 

баяндаманы оқу барысында студент мыналарды орындай білуі қажет:  

-

 

оқудың басты стратегияларын қолдана білуі-

 

мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; -

 

хабарға, ақпаратқа өзөінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере алуы тиіс. Жазылым бойынша жұмысты студенттер таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, 

оның  өз  сөзімен  жазба  жеткізе  білуі  және  сонымен  қатар  өзінің  осы  тақырып  бойынша 

жеке көзқарасын, тұжырымын шығарма, шағын эссе түрінде жеткізе білген жөн.  

О

қыту

 тү

рі

 

Ж

ұмыс

 

бағ

дар

лам

ас

ы

 

бо

йынш

а 

сем

ест

р са

ны

 

К

ре

дит

 

сан

ы

 

С

ағ

ат

 с

ан

ы

 

Д

әр

іст

ер

 

Зе

ртх

ана

лық

қ

 

сабақ

тар

 

С

емина

рл

ық,

 

пра

ктика

лық 

сабақ

тар

 

СӨ

Ж

 

С

ОӨЖ

 

Бақылау түрі 

А

Б1

 

А

Б2

 

Қ

орыт

ынды

 10 


11 

12 


күн 

дізгі 


1 с 

90 30 45 

15 


ауызша 

жазбаша 


ауызша 

жазбаша 


емтихан 

тест 


Барлығы: 

90 30 45 

15 
Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 

Студент сонымен қатар: -

 

мамандығы  бойынша  таңдап  алған  тақырыпқа  жоспар  құру  арқылы  осы  тақырып бойыфнша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілнен ойды қайта жаңғырту, толықтыру, 

өз бетінше өңдейй білуі тиіс

-

 

ғылыми  баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен жазбаша құра білуі тиіс; 

-

 нақты  мамандығы  бойынша  оқыған  кітаптары,  мақалалары  немесе  тыңдаған 

хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі қажет.  Айтылым  бойынша  студенттер өздеріне  ұсынылған  тақырыптардың  біріне  таңдауы 

бойынша  сұхбат  (сөйлесім)  құрады.  Таңдаған  тақырыпқа  сай  сөйлесімде  төмендегідей 

шарттар  ескеріледі:  Студенттің  берілген  тақырып  бойынша  таңдаған  кәсібі,  мамандығы 

жайында  әңгімелеп  айта  білуі,  баяндама  жаасай  алуы,  сұхбат  құра  білуі  тиіс.    Егер 

тапсырма жеке немесе шағын топқа арналған монологтық сөйлеу болса, айтылым уақыты 

4-

5 минут болуы тиіс. Ал диалогтық сөйлеу болса, айтылым қарқыны – минутына 160-180 сөз.  

Диалогтық сөйлеуде студент: 

-

 айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әртүрлі сұрақтар қою 

негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі; 

-

 

мамандығы  бойынша  жаңалықтармен  бөлісіп,  ол  жайында  өз  көзқарасын серіктесіне жеткізе білуі; 

-

 естіген ақпараты жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс. 

Студент  мағынаның  түрлі  реңктерін  дәл  беретіндей  тыныс  белгілермен  дауыс 

ырғағын  ұтымды  қолдана  отырып,  тез  және  ешқандай  қияндықсыз  хабарлама  жаасай 

алады.  күрделі  тақырыпты  талабына  сай  мейлінше  жеңілдетіп,  түснікті,  дәл  жеьткізе 

алады. Аудиторияда берілген кез-келген сұраққа еш қияндықсыз жауап бере алады.  

Идиомалық  және  ауызекі  оралымдарды,  нақыл  сөз,  мақал-мәтелдерді  жақсы  біледі. 

Мағыналық  реңктерді  дәл  бере  алады.  Пайда  болған  қияндықтарды  тез  тауып,  түзей 

алады, өз шешімінің дұрыстығын дәлелдей алады.  

 

 

ТІЛ ҮЙРЕНУШІНІҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ С1 – негізгі стандарттан жоғары деңгей 

1.

 Ресми-іскери,  іскери-кәсіби  кездесу  этикетіне  сай  сәлемдесу,  алғыс  білдіру, 

сұхбаттасу, келісу, келіспеу, талап етіп таңдану.  

2.

 

Серіктесіне  өтінішпен,  кешіріммен,  ресми  құттықтаумен,  көмек,  ұсыныспен  келу, кешірім сұрай және кешіру, мамандығы бойынша ақпарат сұрау және ақпаратқа жазбаша 

түрде жауап беру; 

3.

 

Белгілі бір мамандық аясында әлеуметтік, кәсіби байланыстар туралы сөйлесу. Кез-келген ортада өзінің пікірін еркін айту, еліміздегі әлеуметтік жағдай, бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы көзқарасын жеткізе білу; 

4.

 

Мамандығы  бойынша  айтылған  тұжырымдарға  өз  пікірін  білідре  отырып, серіктесінен жауап қайтара алу, серіктесін сөйлеу әрекетіне тарту; 

5.

 Жеке  тұлғалармен    кәсіби  байланыс  кезінде  телефон,  теледидар,  радио  арқылы 

қабылдаған ақпараттардың негізгі түйінін ұға алу; сөз болған мәселенің негізгі мазмұнын 

түсініп,  ой  түю,  қорытнды  жасай  білу.  Мамандығы  бойынша  ғылыми  еңбектерді  оқып 

түсіну және хабарлама, баяндама, мақала жаза білу. 

6.

 

Түрлі  тақырыптардағы  пікірталастарда  айтпақ  ойын  дәлелдей  білу,  өз  ойын (ауызша, жазбаша) тілдік нормаларды сақтай отырып, дәйекті, шебер жеткізе алу.  

 

  

 

 Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 ҚАЗАҚ ТІЛІ КУРСЫ БОЙЫНША МЕҢГЕРІЛЕТІН ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК 

С1 – негізгі стандарттан жоғары деңгей 

Салалық  терминдер  жүйесін  толық  және  терең  меңгеру.  Лебізде  қазақ  тілінің  төл 

байлығы  саналатын  мақал-мәтелдерді,  нақыл-сөздерді  фразеологиялық  бірліктерді 

орынды  пайдалана  білу.  Әдеби  тіл  мен  жергілікті  тіл  ерекшеліктерін  анықтайтын 

тұлғаларды  саралау,  сөз  әдебі  дұрыс,  сөйлеу  мәдениетін,  орфоэпиялық,  орфографиялық 

заңдылықтар  ммен  заңдарды  меңгеру  қажет.  Сөздегі  лексикалық  мен  концепт 

құрылымындағы қатынастарды, мәтіндегі жасырын лексикалық синтагматиканы меңгеруі, 

қазақ  тілінің  фонетикалық,  лексикалық,  грамматикалық  нормаларын  толық  меңгеруі 

қажет. 

 

Пререквизит:  қазақ  тілі  курсы  бойынша  B1  –  негізгі  жеткілікті  және  B2  –  негізгі стандартты деңгейлерін меңгеру 

 

Постреквизит: іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.  

Негізгі әдебиеттер:  

1.

 Уәли, Н. Қазақ тілі: Сөз мәдениеті 10 кл [Текст]: Жалпы білім беретін мектептің 

қоғамдық-гуманитарлық  бағытындағы  10-сыныбына  арналған  оқулық  /  Н. Уәли, 

Ө. Қыдырбаев; Өнд., толықт., 2-бас. - Алматы: Мектеп, 2010. - 256 б. 

2.

 Мусинов,  А.О.  Мен  қазақша  сөйлеймін:  Оқулық.  -  Я говорю по-казахски: 

Учебник. / А.О. Мусинов, И.М. Туленов.- Алматы: Атамұра, 1996. - 204 б. 

3.

 

Бектурова, А.Ш.   Казахский  язык  для  всех:  Учебник.  /  А.Ш.  Бектурова,  Ш.К. Бектуров.- Алматы: Атамұра, 2004. - 720 с. 

4.

 Бектұров, Ш.К.  Қазақ тілі (Ана тілі деңгейінде үйрету құралы)/ Ш.К. Бектұров, 

А.Ш. Бектұрова.- Алматы: Атамұра, 2008. - 336 б. 

 

5.

 Қүзекова, З. Қазақ тілі: Учебное пособие. / З. Қүзекова, Г. Қарақұсова.- Алматы: 

Раритет, 1999. - 172 б. 

6.

 

Молдабеков, К. Говорим по-казахски: Учебное пособие. / К. Молдабеков.- Алма-Ата: Ана тілі, 1992.- 144 с. 

 

 7.

 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: Сөздік / Жалпы ред. бас. Т. Жанұзақов.- Алматы: Дайк Пресс, 2008. – 968 б. 

 

Қосымша әдебиет:  

1

.  О.Ошанов  «Журналистің  сөйлеу  мәдениеті».  Оқу  құралы.  -Алматы:  «Қазақ университеті», 2008. 

2

.  «Қазақстан  журналистерінің  тәжірибесінен».  Тәжірибелік  нұсқаулық.    -Алматы: 2008. «IК group». -436 бет. 

3

.Т.Шанбай, К.Байгабулова. «Самоучитель казахского языка».  -Алматы: 2011. ТОО «Аруна Ltd». -224 бет. 

4

. Н.М. Калижанова. «Кәсіби қазақ тілі». -Алматы: 2004. 5

.  Қ.Ә.  Қарабаева.  «Қазақ  тілі».  Жоғары  оқу  орындарының  студенттері  үшін  тіл 

ұстартуға арналған оқу құралы. -Алматы:  «Қазақ университеті», 2004.  

6

.  Е.  Кәпқызы  (құрастырушы)  «Журналистік  этика».  Оқу-әдістемелік  кешені.  -Алматы. 

7.

Дәулетбекова, Ж. Қазақ тілі: Сөз мәдениеті және шешендік 11 кл [Текст]: Жалпы білім  беретін  мектептің  қоғамдық-гуманитарлық  бағытындағы  11-сыныбына  арналған 

оқулық  /  Ж.  Дәулетбекова,  Қ.  Рай,  Ш.  Есмағанбетова;  Өнд.,  толықт.,  2-бас.-  Алматы: 

Мектеп, 2011.- 224 б. 

 

  

 

Ф УТ 703-05-11. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе  

 КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІ БОЙЫНША САБАҚ ТҮРЛЕРІ МЕН САҒАТТАРЫ 

 

2-

кесте  № 

Тақырып атаулары 

 

Оқу сағаты 

Лек-

ция 

ЛБ  СПС  СӨЖ  СОӨЖ Лек.тақ: Жаһандану.  Грамм.тақ:  Үндестік  заңы.  Ілгерінді, 

кейінді, тоғыспалы ықпалдар. Лек.тақ: Білім де бәсекеге түседі. 

Грамм.тақ:  Сөздің  тура  және  ауыспалы 

мағынасы. Лек.тақ: Бүгінгі маман келбеті. 

Грамм.тақ: Көпмағыналы сөздер. Лек.тақ: Қазақстанның бүгіні мен ертеңі. 

Грамм.тақ: Диалект  және кәсіби сөздер. Лек.тақ:  Білім  беру  жүйесі.  Білім  беру 

жүйесінің басты сипаты.    Грамм.тақ:  Жалпылама  қолданылатын 

сөздер мен терминдер. Лек.тақ: Қазақ әдеби тілі.  

Грамм.тақ: Кірме сөздер. 

Аралық бақылау Лек.тақ: Сөз мәдениеті.   

Грамм.тақ: Тұрақты тіркестер. Лек.тақ: Бұқаралық ақпарат құралдары.  

Грамм.тақ:  Көнерген  сөздер  мен 

неологизмдер. 

10 Лек.тақ: 

Журналистика 

термині. 

Журналистика  туралы.  Мәліметтерді 

жариялау.  

Грамм.тақ: Мақал-мәтелдер. 

11 

Лек.тақ:  Журналистиканың  қоғамдағы 

рөлі.  


Грамм.тақ: Стиль туралы түсінік. Стиль 

түрлері. 

 12 Лек.тақ: Журналист тұлғасы.   

Грамм.тақ: Ресми ісқағаздар стилі. 

 

13 


Лек.тақ:  Журналист  имиджі  қандай 

болуы керек? 
жүктеу 0.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет