№94 cәуір 2011 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығадыжүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

№ 94  cәуір  2011 жыл

Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығадыwww.enu.kz

Халықаралық қатынастар 

факультетіне қош келдіңіздер!

Қазақстан Республикасы егеменді 

ел болып әлем қауымдастығынан өз 

орнын алғалы халықаралық қатынастар 

жүйесінде белсенді рөл атқарып келеді. 

Қазіргі таңда халықаралық қатынастарға 

300-дей ел қатысып отыр. Мемлекет 

аралық қатынастардың нәтижелі болуы, 

экономикалық және мәдени, ғылыми 

байланыстарды дамытуда, сондай-ақ 

ұлттың қауіпсіздік мәселелерін шешуде 

зор маңызға ие.

Қазақстан Республикасының 

сыртқы саяси бағытын іске асыру, 

шетел инвестицияларын тарту және 

халықаралық сахнада елдің беделін 

нығайтуға жәрдемдесу де халықаралық 

қатынастар мамандарының үлесінде 

болғандықтан, бүгінде бұл мамадық 

иелеріне сұраныс ұлғайды. Аталған 

 

мақсаттар бойынша халықаралық қатынастар факультетінің атқарып 

отырған жұмысы ерекше.

Халықаралық қатынастар кафедрасы 

өз тарихын 1998 жылдан бастайды. 

Осы жылы алғашқы рет халықаралық 

қатынастар мамандығы бойынша 

студенттерді қабылдау жүзеге асырылды.

Халықаралық қатынастар 

факультетінің 2000 жылы 10 шілдеде 

№58 бұйрық бойынша негізі қаланды.

Алғашында факультетте еліміздің 

болашақ дипломаттарын дайындайтын, 

оларды дипломатиялық қатынастардың 

қыр сырын жете меңгеруге, 

келіссөздер жүргізуге, дипломатиялық 

құжаттамаларды жабдықтауға үйрететін 

Халықаралық қатынастар, Аймақтану, 

Шет тілдері және Шығыстану 

кафедралары құрылды.

2003 жылы халықаралық қатынастар 

кафедрасы халықаралық қатынастар 

мамандығы бойынша алғашқы түлектерді 

шығарды. Содан бері еліміздің сыртқы 

саясатының негізгі бағыттарын жүзеге 

асыратын жүздеген мамандарды 

дайындады.

Факультет түлектерінің бір 

бөлігі қазіргі таңда Сыртқы Істер 

Министрлігінде, Президент әкімшілігінде, 

Үкімет, әр түрлі министрліктерде және 

облыс әкімшіліктерінде қызмет атқаруда, 

ал бір қатары еліміздің шетелдердегі 

дипломатиялық және консулдық 

мемлекеттерінде табысты еңбек етуде.

Қазақстан Республикасының сыртқы 

саясатын жүзеге асыратын кәсіби 

мамандарды дайындауда факультет 

оқытушы – профессорлар құрамы 

жемісті қызмет етіп келеді. Оқу үдерісін 

кәсіби біліктілігі жоғары профессор – 

оқытушылар құрамы жүргізеді. Олардың 

арасында 17 ғылым докторы, 28 ғылым 

кандидаты, 5 РhD докторы, шетелден 

шақырылған оқытушылар, практик-

мамандар бар.

Германия, Венгрия, Чехия, АҚШ, 

Франция және Ұлыбритания елдерінің 

университеттерімен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 

20 жылдығын факультет ұжымы да 

лайықты табыстармен қарсы алғалы отыр. 

Факультетіміз болашақта да еліміздің 

ертеңі үшін ерен еңбек етер, келелі істің 

басында жүрер кемел білімге ие көргенді 

ұрпақ тәрбиелей бермек. 

Л.ТОЛЕШОВА

Коротко о факультете

Руководство факультета. 

Декан факультета международных от-

ношений - кандидат юридических наук 

Умирзаков Пернебек Курашевич

Заместитель декана по научной работе- 

доктор �hD �огаева Айнур�Муханбетия-

октор �hD �огаева Айнур�Муханбетия-

 �огаева Айнур�Муханбетия-

ровна��

Заместитель декана по воспитательной работе -Шайрбекова Апиза Кыргызалиев-

на

В настоящее время в состав Факультета международных отношений входят следу-

ющие кафедры: 

- Кафедра международных отношений 

- Кафедра регионоведения 

- Кафедра востоковедения 

- Кафедра тюркологии 

- Кафедра иностранных языков 

Образовательные программы

�а факультете осуществляется подго-

товка по трехуровневой системе:

Бакалавриат (4 года обучения)

- 5В020200 – Международные отношения;

- 5В050500 – Регионоведение;

- 5В020900 – Востоковедение;

- 5В021200 – Тюркология;

- 5В021000 – Иностранная филология: 

турецкий язык (со знанием английского 

языка)


Магистратура (1 и 2 года обучения)

- 6М020200 – Международные отноше-

ния;

- 6М050500 – Регионоведение;- 6М020900 – Востоковедение;

- 6М020500 – Филология: тюркские язы-

ки

Докторантура PhD (3 года обучения)

Факультет оқытушылары мемлекеттік 

тілмен қатар орыс, ағылшын, француз, 

неміс тілдерінде дәрістер оқиды. 

Студенттердің курстық жұмыстар мен 

диплом жұмыстарын да шет тілдерінде 

жазуға мүмкіншілігі бар. Батыс шетел 

тілдерімен қатар (ағылшын, француз, 

неміс, испан, итальян), студенттер шығыс 

тілдерін де меңгереді (қытай, жапон, кәріс, 

араб, түрік, парсы).

Студенттердің өз тіл білімдерін арнайы 

тіл меңгеруге бағытталған бағдарламалар 

арқылы шетелде арттыруға мүмкіндіктері 

бар. 

Тілді жетік меңгерген студенттеріміз халықаралық, республикалық деңгейдегі 

шараларға ат салысып, Қысқы Азия 

ойындарында, ЕЫҚҰ самитінде, Дәстүрлі 

және әлемдік дінде көшбасшы съездерінде 

өз білімдерін көрсетті.

Халықаралық қатынастар 

факультеті әлемнің алдыңғы қатарлы 

университеттерімен, институтарымен, 

ғылыми-зерттеу орталықтарымен белсенді 

түрде байланыстар орнатып келеді. 

Факультетіміздің оқытушы-профессорлар 

құрамы, докторанттары, магистранттары 

және студенттері сол жерлерде ғылыми 

тағылымдамадан өтуде.

Халықаралық ғылыми байланыстар 

Ресей, Украина, Болгария, Польша, 

- 6D020200 – Международные отноше-

D020200 – Международные отноше-

020200 – Международные отноше-

ния;


- 6D050500 – Регионоведение.

В 2011-2012 учебном году планируется 

открытие магистратуры и докторантуры 

�hD по специальностям «востоковедение» 

и  «тюркология», а также магистратуры по 

специальности «тюркология».Международное сотрудничество 

Факультет международных отношений 

активно развивает связи с ведущими уни-

верситетами, институтами, научно-ис-

следовательскими центрами мира, в кото-

рых регулярно проходят научные стажи-

ровки ППС, докторантов, магистрантов 

и студентов факультета. 

При факультете международных отно-

шений функционируют 3 центра:

•  Центр европейской информации;

•  Центр международных и регио-

нальных исследований;

•  Центр тюркологии и алтаистики.

С мая 2009 г. на факультете  действу-

ет  


Совет  Молодых Ученых,  который  

объединяет  молодых преподавателей 

факультета активно  занимающихся  на-

учными  исследованиями. Председателем 

Совета Молодых Ученых является  Т. В.  

Мармонтова, кандидат  исторических 

 

наук, доцент кафедры  регионоведения. Заместитель председатель: кандидат по-

литических  наук, доцент А. �. Жолдас-

бекова.

Если ты мечтаешь стать первоклассным дипломатом, поступай к нам!

Если ты хочешь стать экспертом-аналитиком ведущих регионов мира и 

разбираться в тонкостях мировой политики и экономики, приходи к нам!

Если ты планируешь в совершенстве овладеть восточными и европейскими 

языками, подавай документы к нам!

Желаешь познать удивительный и загадочный мир Востока, мы ждем тебя!

Двери в тюркский мир открываются у    нас!

Если ты нацелен на карьерный рост в международных организациях и 

компаниях, смело к нам!


ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

2

 

3

СӘУІР  


2011 

СӘУІР  


2011 

Наурыз- 2011Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

Трудоустройство

v

Халықаралық  қатынастар  кафедрасы

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

Салихалы сұхбат

v

�аурыз мейрамы – халықаралық қатынастар 

факультеті үшін бірліктің, 

татулықтың, еңбектің, 

көктемнің, ізгіліктің, 

бақыттың мерекесі ретінде 

тойланып өтті.  Халықаралық 

қатынастар факультетінде 

бүкіл Шығыс халқына ортақ 

бұл мейрамды ынтымағы 

жарасқан Қазақстанда мекен 

ететін 131 ұлт өкілдерінің 

қатысуымен «Көктем 

шақырады» атты фести-

валін ұйымдастырып, Қазақ 

еліміздің 20-шы Жаңа жы-

лын атап өтті. Бұл фести-

валь «шашу» биінен ба-

сталып, өлең өрлеп, жыр 

самғап, қазақ халқының 

дәстүр мен салтын көрсетті. 

Халықаралық қатынастар 

кафедрасы «Тұсаукесер», 

яғни, сәбиді қаз тұрғаннан 

кейін тез жүріп кетсін деген 

тілекпен жасалатын ғұрып, 

ырымды жасап, сәбидің 

тұсауын белгілі қоғам 

қайраткері М.Жолдасбеков 

мырзаға кестірді. Баланың 

ата-анасы тұсау кесушінің 

кәдесін беріп, шашу ша-

шып, тұсаукесердің арна-

улы жырын айтты. Соны-

мен қатар бұл мейрамға 

өзге де қонақтар қатысты. 

Олар: Еуропалық Одақтың 

Қазақстандағы өкілі Юбер 

Х а л ы қ а р а л ы қ 

қатынастар кафе-

драсы 2001 жылы 

Л.�.Гумилев атындағы 

Еуразия университетінің 

гуманитарлық институ-

ты негізінде құрылып, 

кейінен жеке құрылған 

халықаралық қатынастар 

институтының бас ка-

федрасына айналды. 

2004 жылдан бастап 

кафедра Л.�.Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің 

х а л ы қ а р а л ы қ 

қатынастар факуль-

тетіне құрамына кірді. 

Халықаралық қатынастар 

кафедрасының алғашқы 

түлектері 2003 жылы 

қолдарына диплом алған 

еді. Қазіргі кезде сол 

жас мамандардың ба-

сым көпшілігі Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Сыртқы істер министр-

лігінде қызмет істеп, ел 

ішінде де, мемлекетіміздің 

сыртқы саяси 

өкілдіктерінде де сыртқы 

саясатты жүзеге асыруға 

қатысып жатыр.

Қазіргі кезде кафедра 

үш деңгейлі бакалавр 

– магистр – �hD докто-

ры білім беру моделінің 

толық шеңберінде ма-

мандарды даярлауда. Бұл 

орайда жас мамандарды 

даярлаудың сапасына 

ерекше көңіл бөлінеді. 

Мамандық бойынша 

шет тілдерін меңгерген, 

дипломатиялық қызметте 

көп еңбек еткен 

оқытушылар С.Батырша-

ұлы, Т.Сүлейменов, соны-

мен қатар шетелде білімін 

жетілдірген оқытушылар 

А.М.Есдаулетова (АҚШ), 

Р.С.Елмырзаева (Герма-

ния), А.�.Жолдасбекова 

( Ф р а н ц и я ) , 

С.Б.Кожирова (Болга-

рия), С.К.Алиева (Ре-

сей) сабақ береді. Бұған 

қоса кафедра Г.Глиссон 

(АҚШ), А.Д.Богатуров 

(Ресей), Т.Дронзина 

(Болгария) сынды ше-

телдік профессорлар 

студенттерге дәріс оқуға 

шақырады.

Жас халықаралық 

қатынастар маманда-

рын даярлауда нақты 

кәсіби дағдыларын 

қалыптастыру үшін кафе-

дра арнайы сабақтарды 

оқытуға Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Сыртқы істер ми-

нистрлігі мен шет 

елдердің Қазақстандағы 

Е л ш і л і к т е р і н і ң 

қызметкерлерін жұмысқа 

шақырады. Мәселен, сая-

си ғылымдарының канди-

даты, кәсіби дипломат, ҚР 

Президенті жанындағы 

Мемлекеттік басқару 

академиясы дипломатия 

институтының директо-

ры Т.Ы.Сүлейменов, эко-

номика ғылымдарың до-

кторы, профессор, кәсіби 

дипломат С.Батырша-ұлы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, ҚР СІМ Ере-

кше тапсырмалар бойын-

ша Елшісі М.Б. Жарбо-

сынова студенттер мен 

магистранттарға дәрістер 

оқиды.


Қазіргі кезде 

халықаралық қатынастар 

кафедрасын саяси 

ғылымдар докторы, про-

фессор, педагогикалық 

және ғылыми-зерттеу 

тәжірибесі мол ғалым 

Раушан Елмырзаева 

басқарып отыр.

Х а л ы қ а р а л ы қ 

қатынастар кафедра-

сы факультеттің ең ірі 

құрылымы болып та-

былады, мұнда 6 ғылым 

докторы мен 16 ғылым 

кандидаты, сонымен 

қатар 2 «ЖОО Үздік 

оқытушысы» грантының 

иегері жұмыс істейді.

На кафедре междуна-

родных отношений уде-

ляется большое внима-

ние вопросам практики 

студентов и магистран-

тов.

 Это и понятно, так как 

правильная организация и 

проведение практики  по-

зволяют студентам и маги-

странтам  «примерить» на 

себя будущую профессию, 

познакомиться с потенци-

альными работодателями, 

сформировать цели сво-

его карьерного развития,  

участвовать в формиро-

вании кадрового резерва 

организации – места пра-

ктики, понять, достаточен 

ли

  объем теоретических 

знаний, полученных в вузе,  

и выявить тот уровень 

 

знаний и практических навыков, который соот-

ветствует  современным 

требованиям  рынка  труда.                                                                                                                                           

     Руководители практи-

ки от кафедры междуна-

родных отношений фор-

мируют у обучающихся 

 

неформальное отноше-ние   к данному элементу 

учебного процесса. В ходе 

подготовительной рабо-

ты к практике студенты и 

магистранты  приходят к 

осознанию, что все виды 

практик (учебно-ознако-

мительная, производст-

венная, исследовательская, 

педагогическая) играют 

большую роль в определе-

нии будущего профессио-

нального развития.

Важной составляю-

щей организации любого 

вида практики по кафедре 

международных отноше-

ний является поиск места 

практики обучающегося. 

Здесь необходимо сказать 

о трех способах формиро-

вания базы практики. Пер-

вый способ – заключение 

договоров о сотрудниче-

стве в сфере организации 

и  проведения  профессио-

нальной практики студен-

тов между университетом  

и предприятием  – местом 

практики.  В заключении 

договоров о сотрудниче-

стве участвуют  руковод-

ство университета, отдел 

приема, практики и тру-

доустройства, деканат и 

кафедра. �а сегодняшний 

день база практики уни-

верситета по специаль-

ности «международные 

отношения» достаточна 

обширна. Так, университет 

сотрудничает  по вопросам 

практики с такими орга-

низациями, как Сенат и 

Мажилис Парламента РК,  

Агентство РК по делам 

Государственной  службы,  

АО «Центр международ-

ных программ»,  Астанин-

ский филиал �ДП «�ур 

Отан», Министерство 

индустрии и новых техно-

логий  РК,  Министерство 

труда и социальной защи-

ты населения РК.  По ини-

циативе преподавателей 

кафедры международных 

отношений были налаже-

ны контакты и заключены 

договоры с АО «Институт 

экономических исследова-

ний» Министерства эко-

номического развития и 

торговли РК, с ГУ «Прези-

дентский центр культуры 

РК» Комитета по культуре 

Министерства культуры 

РК, с «Международным 

центром  культур и рели-

гий» Министерства куль-

туры РК. Работа в этом на-

правлении  продолжается,  

кафедра международных 

отношений  проводит ре-

гулярный мониторинг по-

тенциальных мест практи-

ки для студентов-междуна-

родников. По результатам 

мониторинга направлены 

письма о возможности со-

трудничества в  Министер-

ство внутренних дел  РК, в 

Министерство  торговли и 

экономического  развития  

РК, в Министерство  юсти-

ции РК,  в Министерство  

транспорта  и коммуника-

ций РК, в   �ациональное 

агентство по экспорту и 

инвестициям  «KA ZN�X 

INV�ST» и другие орга-

низации, где имеются де-

партаменты и управления 

международного сотруд-

ничества. 

     Второй путь форми-

рования базы практики 

связан с инициативами 

самих студентов по пои-

ску места прохождения 

практики. Зачастую такие 

инициативы 

студентов  

вытекают из  целевых уста-

новок: в какой компании  

или организации они в бу-

дущем хотели бы работать, 

какие  функции  хотели 

бы выполнять. Большое 

значение для студентов-

международников имеет 

возможность  применения  

на практике знания ино-

странных языков. Студен-

ты, выразившие желание 

самостоятельно найти 

места практики,  заключа-

ют 3-х сторонний договор 

(между университетом, 

организацией и обучаю-

щимся), в котором  обо-

значаются обязательства 

и ответственность сторон 

по вопросам практики. 

Важный момент при само-

стоятельном выборе места 

практики  обучающимися 

- это соответствие профи-

ля организации  специаль-

ности «международные 

отношения». Студент дол-

жен иметь возможность 

выполнить программу 

практики в полной мере в 

данной организации. За-

ключенные 3-х сторонние 

договоры свидетельствуют 

о том, что диапазон потен-

циальных мест практик и 

организаций трудоустрой-Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 0.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет