8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!жүктеу 1.11 Mb.

бет9/12
Дата16.01.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

7 КАНАЛ

06.00 «Күнбастар»

06.30 «айнаonline»

07.00 Т/с «Құрбылар»

07.30 Т/с «Қарагүл»

08.30 «Күнбастар»

09.00 Т/с «Полицейский 

участок»


10.00 Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00 «Q- елі»

12.30 «айнаonline»

13.10 Т/с «1001 түн»

15.00 Т/п «мои прекрасные»

16.00 Т/с «Полицейский 

участок»


17.00 Т/п «Измайловский 

парк»


19.00 «Келесі кім?»

19.30 «Шай ішейк»

20.15 Т/с «1001 түн»

22.00 Т/п «Вечерний Киев»

23.00 Шоу «Stand Up»

00.00 Т/с «Игра престолов»

02.40 «айнаonline»

03.00 Т/с «арам ақша. адал 

махаббат»

04.00 Т/п «ТОЙlike»

05.00 «Женіп көр!» 

  

     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘНҰраНы


06.05 мультфильмдер 

06.20 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы

07.25 “алаҢ бОлма, Жа-Ным” түрiк телехикаясы 

08.30 ЖаҢалыҚТар (повтор)

09.00 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

10.00 “ПлЮС лЮбОВЬ”, 

мелодрама (15-16 серия)

11.00 “ВЕрНОЕ СрЕД-

СТВО-2”. Новые серии!

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “НаШа ПраВДа” (по-

втор)

13.40 “зЕмСКИЙ ДОКТОр. лЮбОВЬ ВОПрЕКИ” (17-18 

серии) 


15.20 “барыШНЯ – КрЕ-

СТЬЯНКа - 3”. Документаль-

ное реалити. Премьера! 

16.30 “ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы” (повтор) 

17.30 “маХаббаТ мҰҢы” үнді 

телехикаясы. Тұсаукесер!

18.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(309-310 с.)  Тұсаукесер! 

19.25 “ФаТмаГУлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?” түрiк теле-

хикаясы (8 серия

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “НаШа ПраВДа” 

22.45 “НаСлЕДНИЦа” мело-

драма


02.00 “алаҢ бОлма, Жа-

Ным” (повтор)

02.45-03.10 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)


КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

08:00 Сериал «КҮЙЕУ бала» 

(повтор) 

09:00 Сериал «аЙНа» (по-

втор) 

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)11:00 мультсериал «ЮНыЕ 

ТИТаНы» (рус)

12:00 Премьера! мультсериал 

«ФИКСИКИ» (рус)

13:00 ЕралаШ

14:00 Сериал «ВОрОНИНы»

15:00 Сериал «аЙНа» 

16:00 Сериал «КҮЙЕУ бала»

17:00 Премьера! Сериал 

«маХаббаТ ПЕН Жаза» 

(каз)

19:00 Сериал «ЕрТУГрУл»20:00 Информбюро

21:00 Премьера! Сериал 

«лЮбОВЬ И НаКазаНИЕ» 

(рус)


23:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ»

23:55 алдараспан, Шаншар, 

Нысана күнделігі (каз)

01:05 КИНО «Я-Сэм»

02:20 Сериал «В ПОлЕ зрЕ-

НИЯ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


   ЕВРАЗИя

6:00 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы   

6:45 «ЖҰма УаҒызы»     

7:00 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:15 «СаПа баҚылаУДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 «ДОбрОЕ УТрО»  

11:00 Премьера. многосерий-

ный фильм «СКлИФОСОВ-

СКИЙ 3»  

12:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы    

12:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘНЕ аК-

бар». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:45 ПрЕмЬЕра. ТОК-ШОУ 

«ВСЕ мы лЮДИ» (каз)   

14:40 «ПЕрВаЯ ПОмОЩЬ»  

15:15 «ПраВДа»  

15:20 «Смотрим вместе!» 

любимое кино. «мИмИНО»   

17:35 «ЖДИ мЕНЯ». КазаХ-

СТаН  

18:40 Премьера. лотерея «аВТОКУШ». Прямой эфир  

18:50 «ПОлЕ ЧУДЕС»

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

21:00 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 Премьера. михаил 

Пореченков в фильме «ПОД-

ДУбНыЙ» 


2:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:30 «баСТы ЖаҢалыҚТар»   

3:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

4:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)   

До 5:00

 

7:00 «Әзілстан» жасырын түсірілім

7:35 «Күлдірген» 

бағдарламасы

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Сериал «Дом с лилиями». 

6 серия

10:00 «Фериха» түрік теле-хикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

13:10 Сериал «лист ожида-ния». 6-7 серии

15:15 «Kaznet» ғаламторға 

шолу

15:40 «бетперде» корей теле-хикаясы

17:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

20:00 Жаңалықтар20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы

22:00 «Стамбул көшелері» 

түрік телехикаясы

23:00 Сериал «Дом с лилия-

ми». 7 серия

0:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

1:00 Новости «20:30»1:30 Жаңалықтар

ЖҰмА

20  

мамыр

Жұлдыз-жорамал 16  - 22 мамыр аралығы

Тоқты

Бұл аптада жұмыс, қаржы 

және жылжымайтын мүліктерге 

қатысты сұрақтар туындауы мүмкін. 

Кірістерді көбейтіп, шығындарға 

сақ болған дұрыс. Аптаның екінші 

жартысында денсаулығыңызға көңіл бөлуге тура 

келеді. Медициналық тексеруден өтіп, аурудың алдын 

алу керек. Спортпен айналысқан соң, бойыңыздағы 

қуаттың артқанын сезіне бастайсыз.

Торпақ

Торпақтар өздеріне көңіл бөлуі 

тиіс деп жориды. Шығармашылықпен 

айналысып, өзіңізге деген сенімділікті 

арттыру керек. Өз-өзіңізді бағалай 

алуыңыз керек. Өзімшілдікке салынбаңыз. Аптаның 

екінші жартысында батыл қадам жасап, жаңа 

достар тауып, ортаңызды кеңейтесіз. Тосынсый, 

сыйлық, махаббат жолында ұсыныс күтіп тұр. 

Егіздер

Бұл аптада демалыс тапшы. Өткен 

аптадағы қауырт істер мен аяқасты 

пайда болған мәселелер оларды қатты 

шаршатқан болуы мүмкін. Қуаты 

таусылған бойыңызды қалыпқа келтіру 

үшін тыныштық керек. Бір аптаға 

демалыс алып, тыныққан дұрыс. 

Шаян

Шаяндар бұл аптада ерекше күйге 

бөленеді. Достарының арасында беделі 

артып, жолдастарымен кездесулерге 

шақырту алады. Өзіңізге жайлы орта 

іздеңіз, жақын әрі жақсы көретін 

адамдармен қарым-қатынасты үзіп алмас үшін олар 

шақырған жерден қалмау керек. Аптаның басында 

жаңа таныстық орнатасыз. 

Арыстан

Арыстандар осы аптада өзгелерден 

өзіндік пікірімен ерекшеленеді. Бұл жағдай 

сіздің әлеуметтік не кәсіби дәрежеңізбен 

байланысты. Мысалы, жұмыста қызметтік дәрежеңіз 

артуы мүмкін. 

    Бикеш

Бикештер бұл аптада 

айналада болып жатқан оқиғаларға 

қызығушылықпен қарайды. Білімге деген 

құштарлығы артады. Бұл құштарлық 

осыған дейін бұйырмаған шыңды 

бағындыруға көмектеседі. Шетелде білім алушыларға 

бұл аптада тіл меңгеруге қолайлы сәт болмақ. Аптаның 

екінші жартысында романтикалық танысу күтіп тұр. 

Бұл аптаның басты мәселесі ата-ана және туған-

туыстармен қарым-қатынаста. Сол себепті, аңдап 

сөйлеген дұрыс.

Таразы

Бұл аптада Таразылар үшін 

үш ұйықтаса да түсіне енбеген 

жағдай болуы мүмкін, бірақ бұл 

жағдай олардың өміріне оң әсерін 

тигізеді. Жұлдыздар сол жағдайды 

осыған дейін шешуге батылы жетпеген мәселенің 

күрмеуі ағытылады деп жориды. Бұл апта – Таразылар 

үшін жаман әдеттен тыйылуға қолайлы кезең. Оның 

орнына жақсы әдетке үйрене бастайды. Достармен, 

таныстармен, көршілермен суық қарым-қатынас – 

ағымдағы аптаның басты мәлесесі болмақ.

Сарышаян  

Бұл апта Сарышаяндар 

үшін өте сәтті апта болмақ. 

Махаббатта жолы ашылып, 

тәтті сезімнің иесі атануы 

мүмкін. Көңілді саяхат, мейрамға толы апта тірліктен 

шаршаған Сарышаяндарға демалыс сыйлайды. Ақшаны 

көп жаратпай, ақылмен жұмсаған дұрыс деп жориды 

жұлдыздар. Апта соңында қаржы жағынан тарылуы 

мүмкін. Күнделікті керек-жараққа ақшасы таусылмас 

үшін көп шығынға ұшырамау керектігін есте ұстаған 

дұрыс.

мерген

Мергендердің осыған дейін 

сыр берген ағзасы бұл аптада 

ерекше қуатқа ие болады. Медициналық тексеруден 

өтіп, дереу емдеу шараларын жасау керек. Өзінің 

айығып келе жатқанын сезген Мергеннің денсаулығы 

одан әрі жақсара түспек. Демалысты пайдаланып, үй 

тазалағына мән берген дұрыс. Үй жануарын асырап, 

оған күтім жасауға кедергі жоқ. Көзге көрінбейтін 

дүниелер үшін сүйіктісімен сөзге келе беретін 

Мергендерге сабырлылық керек.

    Тауешкі

Махаббатқа бөленген Тауешкілер 

үшін бұл апта бақытқа толы болмақ. 

Қуаныш, шаттық, сыйлық, күлкі, 

тосынсый – бәрі-бәрі осы аптаның 

еншісінде. Бұл аптаны алдағы 

мейрамға арнаған дұрыс, апта мерекелік көңіл-

күймен өткені абзал. Концерт, мейрамхана, театр 

секілді мәдени орынға барып, көңіл көтерген тиімді. 

Сүйіктісіне әлі жолығып үлгермеген Тауешкілер де бұл 

аптада бақытқа кенеледі. 

    

Суқұйғыш

Бұл аптада Суқұйғыштар 

отбасындағы барлық жағдайға 

қуанышпен қарайды. Туғандардың 

жанында болу оларға жайлылық 

сыйлайды. Оларға қамқор болып, көмек көрсетуден 

ләззат алады. Үйге қонақ келіп, уақытты көңілді 

өткізеді. Көктем мезгілі болған соң, Суқұйғыштарға 

уақытты бау-бақшада өткізген тиімді. Әулеттің 

құнды жәдігерлерін қарап, кішкентайларға мұра 

екенін ұғындырған абзал. Жұлдыздар бұл аптада жаңа 

адамдармен танысуды артық деп есептейді.

 

Балықтар

Бұл аптада Балықтар 

айналадағы адамдармен байланысын 

арттыра түседі. Адамдармен 

танысып, қоршаған ортаға, қоғамға деген ойы 

өзгере бастайды. Достармен телефон арқылы не 

мейрамханада сөйлескеннен біраз ақпарат жинайды. 

Жаңалықтардан да құр қалмайды. Адамдардың 

көмегімен, кеңесімен басты мәселелерді шеше алады. 

Бұл аптаның басты мәселесі  қаржыға тіреледі.

Әнші 

рано Омарова 

ұлды болды

Сүйінші хабарды әлеуметтік желілерде 

әріптестері Дильназ Ахмадиева мен Мақпал 

Исабекова жазды.

Алматы қаласының перзентханаларының 

бірінде  жатқан  әншіні  әріптестері  мен 

туған-туысқандары  жарыса  құттықтап 

жатыр.  Жүктілік  кезінде  жынысын 

анықтамағандықтан, әзірге сәбидің есімі 

қойылмаған.

Айта кетейік, Рано Омароваға осы жылдың 5 

наурызында сырға салынған. Ұзату мен үлкен 

тойдың болған-болмағаны белгісіз. Әнші жеке 

өмірін әрдайым құпияда ұстап келеді.

Кішкентайдың бауы берік болсын дейміз!

 

„

нәзік дауысымен танылып, өзін актерлік қырынан да сынап 

көрген рано Омарова тұңғышын 

өмірге әкелді.

Теледидарды

 үйге барып жөндеу. 

КЕПІЛДІК. 

Т.45-66-90,  87052255278.

Владимир

Жөндеу

Tv АПТА

20 


//   «Жамбыл - Тараз»  //  №19 (1307), 11 мамыр 2016 Жыл  //

6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт.

7:00 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:10 мультфильм

8:30 «Жаңа қоныс». 

Телехикая. 10-бөлім  

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами) 

9:00 «СЕНбІлІК ТаҢ». 

Отбасылы-танымдық 

бағдарлама 

10:05 «Әзіл әлемі»

12:00 «Намыс дода». 

Халықаралық сайыс

13:10 «ТабыС Сыры. 

арнайы жоба

13:30 «мәңгілік ел». 

Халықаралық ақындар 

айтысы (Тараз) 1-бөлім

16:35 «ЕлГЕ арНаУ». 

Композитор, дири-

жер Ә.алпысбаевтың 

шығармашылық концерті  

18:20 мультфильм

18:40 «Өмірдің өзі новел-

ла». Телехикая  9-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  (с 

субтирами)  

19:30 KAZNEWS

20:05 «Үздік әндер» 

21:00 «Дара ЖОл» 

22:35 «ЖаЙДармаН» 

рЕСПУблИКалыҚ  

ЖОҒары лИГа. 1/4 фи-

нал. 1-топ

0:05 KAZNEWS

0:40 «Road to France». 

« UEFA EURO-2016» 

журналы 

1:10 Хилари Дафф, Кри-

сти Карлсон романо, Гэри 

Коул, Шон Эшмор «Кадет 

Келли» драмасында 

(аҚШ, Канада, 2002 ж.) 

режиссері: ларри Шоу 

2:50 «Жаңа қоныс». 

Телехикая. 10-бөлім  

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)       

3:20 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Тамаша» 

08:15 «Әсем әуен»

09:00 «Продвопрос»

09:25 аспаздық 

бағдарлама. «Сиқырлы 

ас үй»


09:55 Семейное кино. 

«Устоять на ногах»

11:20 мультсериал «Ин-

визималс»

11:45 Сказки братьев 

Гримм. «белоснежка»

12:50 «Орталық Хабар»

14:05 Тұсаукесер!!! 

«Жұлдыздар айтысады» 

шоу бағдарламасы

15:30 Телехикая. 

«болашағым өз 

қолымда»

17:15 Қайрат беке-

нов және «Формат» 

тобының«махаббат» 

атты концерті.

19:40 «бенефис-шоу»

21:00 ақпарат арнасы – 

«7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. Хилари 

Суэнк, Эмми россам в 

драме  «Ты не ты»

23:40 Телехикая. 

«Құрбылар».

01:20  Ғабит мүсірепов. 

«Қозы Көрпеш – баян 

сұлу» спектаклі

03:00 Қр Әнұраны

                          

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

9:00 Әнұран

9:05 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:25 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ


9:45 Хабар: «Ол және 

Өмір»


10:00 Хабар: «бІрІНШІ 

СТУДИЯ»


10:25 ТЕлЕблОКНОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Әулиеата әуендері»

10:45 Хабар: 

«Денсаулық» 

11:05 Хабар: «Сөз жебе» 

11:30 балаларҒа 

базарлыҚ 

11:40 ТЕлЕблОКНОТ

11:45 «Сазды әуен»

11:55 ОТбаСылыҚ 

ФИлЬм


13:10 Хабар: «СІз НЕ 

ДЕЙСІз?» /ТОК-ШОУ/

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 СӨз марЖаН /

ұлттық мақал-мәтелдер/

14:00 аҢДаТПа

4:00-16:00 Техникалық 

үзіліс 


16:00 аҢДаТПа

16:05 ТЕлЕблОКНОТ

16:10 «Сазды әуен»

16:30 мУлЬТФИлЬмДЕр 

топтамасы

17:00 ТЕлЕХИКаЯ 

«бОлаШаҚ» //

17:55 ТЕлЕблОКНОТ

18:00 «Әулиеата 

әуендері»

18:10 Хабар: 

«балаҚаЙ» /Кішкентай 

бүлдіршіндерге арналған 

хабар/


18:25 Хабар: «бірлігіміз 

жарасқан» 

18:45 ТЕлЕблОКНОТ

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 мЕЖПрОГраммКа

19:00 «аПТа 

ЖаҢалыҚТары» 

(апталық шолу)

19:50 ТЕлЕХИКаЯ 

20:35 Хабар: Тараз 

төрінде

21:10 СӨз марЖаН /ұлттық мақал-мәтелдер/

21:15 Хабар: «Жамбыл-

спорт» /облыстағы спорт 

жаңалықтары /

21:25 ТЕлЕблОКНОТ

21:30 ТЕлЕмарКЕТСЕНБІ

21 

мамыр

2016 жылғы қазақстан республикасы президентiнiң «алтын 

сапа» сыйлығын алуға арналған конкурс және «қазақстанның 

үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткізу туралы

  

Хабарландыру

қр-ң Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

аясында қр-ң 16.04.1997 жылғы «тұрғын үй қатынастары 

туралы» заңының 67-бабы, 1-тармағының 1-1), 2), 3) 

тармақшаларында көзделген адамдар санаты бойынша, кезекте 

тұрған азаматтар арасында сатып алу және жалға алу үшін 

құжаттарды қабылдау басталғандығы туралы

Хабарландыру

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы тауарлар өндірумен және қызметтер 

көрсетумен айналысатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдарға 2016 жылғы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 

«Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын 

жариялау  туралы хабарлайды.  

Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурс және «Қазақстанның 

үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсы туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 9 қазандағы 

№194 Жарлығына сәйкес конкурстар жыл сайын өткiзіледі.

Конкурстарға мемлекеттің қатысу үлесі 50 %-дан асатын ұйымдарды, сондай-ақ өздеріне қатысты белгіленген 

тәртіппен оңалту және банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рәсімдерді жүзеге 

асыру туралы шешімдер қабылданған ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар 

өндірумен (қару-жарақ пен әскери техника өндіруді қоспағанда), қызметтер көрсетумен айналысатын дара кәсіпкерлер 

мен заңды тұлғалар (бұдан әрі – конкурсқа қатысушылар) қатыса алады.

Конкурстарға қатысуға ниет білдірген тұлғалар 2016 жылғы 1 шілдеге дейін Қазақстан Республикасы Президентiнiң 

«Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсқа қатысушылардың материалдарын ресiмдеудiң, ұсынудың және 

алдын ала бағалаудың Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiткен ережелерiне сәйкес өтінім мен материалдарды 

(есептерді) тапсырады. 

Толық ақпаратпен www.altynsapa.kz сайтында танысуға болады.  

«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан 

Республикасының  Өңірлерді  дамытудың  2020  жылға 

дейінгі  бағдарламасы  аясында  құрылысы  аяқталған 

«Қазақстан  Ипотекалық  Компаниясы»  Ипотекалық 

ұйымы» АҚ-ң Тараз қаласы, Атшабар тұрғын кешенінде 

орналасқан «таза» әрлеуден өткен 1 бөлмелі 11 пәтерді 

және 3 бөлмелі 64 пәтерді кейіннен сатып алу құқығымен 

тұрғын үйді жалға алу үшін өтініштер 2016 жылдың 11 мамыр күнінен 31 мамыр күніне дейінгі аралықта 

қабылданатыны туралы хабарлайды. Көрсетілген мерзім 

өткеннен кейін өтініш қабылданбайды.

Тұрғын үйді іске асыру талаптары:

1. 20 жылға сатып алу құқығымен жалға алу;

2. Жалдамалы төлемдерді өтеу үшін қажетті табыстың 

растайтын ресми құжаты;

Қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:

1. Жеке куәландыратын құжаттар (нотариалды заңды 

түрде рәсімдеу);

2. Неке және неке бұзу куәлігі (нотариалды заңды 

түрде рәсімдеу);

3. Кәмелетке толмаған отбасы мүшелерінің туу туралы 

куәлігі (нотариалды заңды түрде рәсімдеу);

4.  Еңбек  кітапшасы  (нотариалды  заңды  түрде 

рәсімдеу);

5. Жұмыс орнынан анықтама;

6. Өтініш берген елді мекенде төлқұжаттық тіркеуде 

болуы немесе өтінішті беру аумағындағы тұрғылықты 

жерге тіркелгендігі туралы анықтама;

7. Жұбайлардың және олардың  отбасы мүшелерінің 

(кәмелетке толмаған балалар) соңғы 5 жыл ішінде меншік 

құқығында тұрғын үйінің болмауы;

8. Соңғы 6 ай үшін жиынтық таза кіріс ең төменгі 

күнкөріске  қажетті  шектің  3  еселенген  мөлшерін,  ең 

жоғарғысы – ең төменгі күнкөріске қажетті шектің 12 

еселенген мөлшерін артық емес мөлшерді құрау.

Құрылыс нысандары мен құжаттар тізімі бой-

ынша толық ақпарат алып, өтініш беруге болатын 

мекенжай: Тараз қаласы, «Астана» ықшам ауданы 

(12), №31 үй, байланыс телефоны: 8 (7262) 34-13-94.

Бөлім басшысы 

Б.ЖАҚСЫЛЫҚоВ

  

21:40 «Сазды әуен»21:50 КӨрКЕм ФИлЬм

23:30 Концерттік 

бағдарлама

0:55 аҢДаТПа,Әнұран

1:00 арнаның жабылуы

7 КАНАЛ

06.00 «Қырық миллион 

теңге»

07.00 «Өмір үшін күрес»08.30 «Шебербек ағай»

09.00 Союзмультфильм

09.15 Т/п «мой папа 

круче»


10.15 Х/ф «Ванька Гроз-

ный»: 


12.10 Т/с «моя большая 

семья»


15.00 м/ф «Наруто»

16.25 Х/ф «Громобой»

18.00 Т/с «Шалғайдағы 

оқиға»


19.40 «Q- елі»

20.00 ПрЕмЬЕра «Шай 

ішейк»

21.00 Х/ф «Пятый эле-мент»: 

23.20 Х/ф  «Такси 3»: 

01.00 Т/с «Игра престо-

лов»


02.40 Т/с «Шалғайдағы 

оқиға»


04.00 «Q- елі»

04.30 «Қырық миллион 

теңге шоуы»  

05.30 «айнаonline»     КТК

07.00 Открытие вещания. 

Қр ӘНҰраНы

07.05 “зВОНЯТ, ОТ-

КрОЙТЕ ДВЕрЬ” көркем 

фильм 


08.35 “мӘССаҒаН KZ” 

09.00 “КТК” 

ҚОрЖыНыНаН” ойын-

сауықты бағдарлама 

10.00 “КрИВОЕ зЕрКа-

лО” 


12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “НаШа ПраВДа” 

(повтор)


13.45 “зВЕзДНаЯ 

ЖИзНЬ” – Дети разводов

14.40 “маЧЕХа” – “золо-

тая коллекция “мосфиль-

ма”. 

16.30 “ФаТмаГУлДІҢ ЖазыҒы НЕ?” түрiк 

телехикаясы (5-6 серии, 

повтор)

18.30 “КТК” ҚОрЖыНыНаН” ойын-

сауықты бағдарлама

19.00 ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы”. реалити-се-

риал. Тұсаукесер! 

20.00 “КӨрІПКЕл”. 

Тұсаукесер!  С субтитра-

ми на русском языке 

21.00 “СЕмЬЯ”, реалити-

шоу. Премьера!

22.00 “ДрУГаЯ ПраВДа” 

с алексеем Шахматовым

23.00 “Я СТЕСНЯЮСЬ 

СВОЕГО ТЕла”. меди-

цинский проект. 

00.40 “ОЧНаЯ СТаВКа” – 

Служебный роман

01.30 “СмОТрЕТЬ 

ВСЕм!”

02.00-03.00 “КӨрІПКЕл” (повтор)1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал