5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabusжүктеу 138.1 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.04.2017
өлшемі138.1 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі    «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетикасы факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

 

  

 

  

ЭЭФ деканы ______ В.И. Денисенко 

 

 

  

 

 «___»   __________ 2016 ж. 

 

 

  

 

  

 

K(О)Т1106 – Қазақ (орыс) тілі  

5В071700 – Жылу энергетикасы

 

мамандығы студенттеріне арналған syllabus 

  

  

 

 

Курс   


 

 

  

 

    1 Семестр 

 

  

 

     1, 2  

Барлық кредиттер 

 

 

     3, 3   

ECTS-гі барлық кредиттер 

 

  

    5, 5 Жалпы сағаттар   

 

  

    135, 135 

соның ішінде: 

Практикалық сабақтар   

 

 

    45, 45  

СӨЖ  


 

 

  

 

    90, 90  

соның ішінде: СОӨЖ   

 

 

    30, 30 Емтихандар 

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж.  

 Силлабусты қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы негізінде ф.ғ.к., АЭжБУ 

доценті Советова Зәуре Советқызы құрастырды. 

Силлабус  қазақ  және  орыс  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2016 

жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралды және мақұлданды.   

 

Кафедра меңгерушісі                          Р.Қ. Бөкейханова   

 

Силлабус  ЭЭ  факультетінің  ОӘК  мәжілісінде  2016  жылдың  24 маусымында (№4 хаттама)

 

қаралып, бекітілді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Оқытушылар: 

Советова Зәуре Советқызы – АЭжБУ доценті, ф.ғ.к., А-319, А-321 каб. 

Байланыс тел. 8(727)292-58-47, 

kz@aipet.kz

 

Арыстанғалиева  Динара  Миржанқызы  –  аға  оқытушы,  А-319,  А-321 каб. Байланыс тел. 8(727)292-58-47, 

kz@aipet.kz

 

Төлеубаева Күлайхан Тілеуғалиқызы –  аға оқытушы, А-319, А-321 каб. Байланыс тел. 8(727)292-58-47, 

kz@aipet.kz

 

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Жылу  энергетикасы 

факультетінің деканаты (Б 227) тақталарында көрсетілген.   

3 Оқу пәннің сипаттамасы 

 

3.1 Пәннің мақсаты 

Пәннің  мақсаты  –  коммуникативтік  әдісті  басшылыққа  ала  отырып, 

заманауи  еңбек  нарығында  бәсекеге  қабілетті,  тілдік  біліктілігі  жоғары, 

өмірдің барлық салаларына еркін араласып,  мемлекеттік тілде жазбаша және 

ауызша ой-пікірін еркін білдіре алатын тілдік тұлға қалыптастыру.  

3.2 Пәннің

 

міндеттері  

-  монолог,  диалог  түрінде  (хабарлама,  таныстырылым,  баяндама, 

дискуссия және т.б.) әңгімелеу, сұхбат жүргізу дағдысын жетілдіру;  

-  жазба  жұмыстарын  (эссе,  аннотация,  түйіндеме,  жоспар,  тезис, 

мәлімдеме,  пресс-релиз,  өтініш,  хат,  аударма,  реферат,  мақала  және  т.б.) 

орындау дағдысын қалыптастыру;  

-  тілдік  тұлғаның  қазақ  тілінде  жүйелі  талдау  жасау,  өз  ойын  еркін 

жеткізу  және  ұсынылған  материалдар  бойынша  сипаттама,  салыстырма, 

қорытынды жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктіліктерін жетілдіру;  

-  әлеуметтік,  қоғамдық  және  кәсіби  маңызды  ақпаратты  жеткізу, 

болашақ  қызметінде  қазақ  тіліндегі  деректерді  қолдану  дағдысын 

қалыптастыру. 3.3 Пәннің сипаттамасы 

Бакалавр  деңгейіндегі  студенттерді  дайындауда  қазақ  тілі  пәні  жалпы 

білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде оқылатын пәндердің бірі болып 

табылады.  Қазақ  тілі  пәні  курсы  мектеп  қабырғасында  мемлекеттік  тілді 

базалық  деңгейде  меңгерген,  қазақ  тілінің  функционалдық  ерекшеліктерін, 

негізгі грамматикалық категорияларын білетін, оқу, жазу, түсіну, айту сияқты 

коммуникативтік  жалпы  дағдыларды  игерген  студенттерге  арналған.  Курс 

мазмұны  лексикалық  тақырыптардан,  сөйлесім  әрекетінің  барлық  түрлерін 

дамытуға  бағытталған  лексикалық  және  грамматикалық  тақырыптар  мен 

сөздік жұмыстардан тұрады. Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

- қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдері; 

- тілдік норма; 


 

 - кәсіби сала терминдерінің қалыптасу тәсілдері; 

- ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері; 

- аударма және оның түрлері;  

- стандарт тілдік бірліктер;  

- аударма, сөздік түрлері туралы түсінігі болу керек. 

Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

- мәтіндегі негізгі ойды тауып, ақпаратты түсіне; 

-  белгілі  бір  тақырып  бойынша  (іскерлік,  әлеуметтік-тұрмыстық, 

әлеуметтік-мәдени  саладағы) жағдаяттардағы ойды толықтыра;  

- кәсіби салаға байланысты мәліметтерге өз көзқарасын қоса; 

- ресми іс қағаздарын толтырып, қызметтік хат жазу мәдениетін  игере;  

-  ұсынылған  материалдар  бойынша  сипаттама,  шолу,  талдау, 

салыстырма, қорытынды жасай; 

кәсіби-іскерлік  қарым-қатынаста  жиі  қолданылатын  сөйлеу модельдерін қолдана

 

білуі керек.  Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

-  күнделікті  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және 

талқылау; 

-  еліміздегі  әлеуметтік  жағдай,  бұқаралық  ақпарат  құралдары 

материалдары  бойынша пікірін, көзқарасын білдіру;  

- белгілі тақырып бойынша эссе, аңдатпа, реферат, конспект жаза білу; 

- жұрт алдында сөйлеу, презентация жасай білу;  

- пікірталас, дискуссияларға қатысып, өз ойын дәлелдей білу; 

-  іскерлік  сұхбаттасудың  дұрыс  жолдарын  таңдай  білу

 

дағдыларын игеруі керек

 

3.4 - 3.4 Пәннің кейінгі деректемелері: Кәсіби қазақ тілі. 

 

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 - 

4.2 - 

4.2.1 - 

4.2.2 Практикалық сабақтардың тақырыбы 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

І семестр 

 1 


Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдеріндегі сәлемдесу 

рәсімі.  Тәуелдік,  меншіктік  қатынасты  білдіретін 

сөйлемдер. 4 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Мен  таңдаған  мамандық.  Мамандық  таңдау  –  өмірлік маңызды  мәселе.  Жоғары  сұранысқа  ие  мамандықтар. 

Галилео  Галилей.  Зат  есімнің  жіктелуі  мен  септелуі. 

Бағыттық, нысандық қатынастың берілуі. 6 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13, 

14, 19 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

 

 Қазақстан  –  бәсекеге  қабілетті  мемлекет.  Қазақстан. 

ЭКСПО-2017 жаңалықтары. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.  

Анықтауыштық тіркес. Шақ категориясы. 4 с. 

Н.: 2, 5, 13, 

14, 19 


Қ.: 2, 3, 4, 5

 Қазақстанның  тарихи  орындары.  Түркістан.  Ұлықбек 

Обсерваториясы.  

Болжамдық санды, мөлшерді білдіретін формалар. 4 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Салауатты  өмір  салты.  Шынығу.  Салауатты  өмір  салтын қалыптастыру.  Көмектес  септігінің  құралдық  мағынаны 

білдіруі. 3 с. 

Н.: 2, 5, 13  

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Өнер.  Өнер  шеберлері.  Қазақ  театрының  тарихы. Махаббат  романстары.    Сөйлемді  дұрыс  құраудағы  

сөздердің орын тәртібі мен сөйлем мүшелерінің орналасу 

реттілігі. Себеп-салдарлық конструкциялар.  6 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Ұлттық экомәдениет. 

Қазақстандағы 

экологиялық 

апаттар. Ұлттық саябақтар. Табиғатқа өгей өндіріс. Ақсу-

Жабағылы. Шылаулар. Құрмалас сөйлем. 4 с. 

Н.: 2, 5, 13, 

14, 19 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. Физика.  Қазақстан  ғылымы  мен  технологиясының 

жаңалықтары.  Әл-Фараби.  М.Фарадей.  А.Эйнштейн. 

Қалау, бұйрық мәнді сөйлемдер. 4 с. 

Н.: 1, 2, 5, 13, 

14, 19 

Қ.: 1, 2, 6, 7, 8, 9

 Кәсіби  сала  қызметі.  Жылу  электр  стансалары.  Жылу 

электр  орталықтары.  Мұнай  және  газ  қорлары.  Міндет, 

жауапкершілік мәнді сөйлемдер.  4 с. 

Н.: 1, 2, 5, 13, 

14, 19 

Қ.: 1, 2, 6, 7, 8, 9

  

10 Кәсіби  сала  субъектілері.  Табиғи  газ.  Шымтезек.  Мұнай 

көздері.  Бу  қазандары.  Қазақстандағы  меншік  түрлері. 

Сөйлеу әдебі. Шарт, мақсат, қалау мәнді сөйлемдер. 6 с. 

Н.: 1, 2, 5, 13, 

14, 19 

Қ.: 1, 2, 6, 7, 8, 9

 

ІІ семестр 

11*  Азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтары. 

Жұмысы 


жемістінің  –  өмірі  келісті.

 

Конкурс.  Түйіндеме. Сұхбаттасудан  қалай  өтеміз?  Стандарт  тілдік  бірліктер. 

Сұрау мәнді сөйлемнің жасалу ерекшелігі. 5 с. 

Н.: 2, 5, 7, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

12*  Еңбек  нарығы.  Еңбек  мұратқа  жеткізер.  Өмірбаян. 

Өтініш.  Бұйрық.  Өтініш,  тілек  мәнді  сөйлемдер.  Бұйрық 

мәнді сөйлемдер. 5 с.  

Н.: 5, 7, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

13 


Көне  және  заманауи  ескерткіштер.  Көне  түркі  жазуы. 

Көне 


түркі 

ескерткіштері. 

Күлтегін 

ескерткіші. 

Қазақстанның 

жеті 


кереметі. 

Тарихи-мәдени 

ескерткіштер. 

Қазақстандағы 

мемориалдар 

мен 


ескерткіштер. 

Тұрақты 


тіркестер. 

Сан-мөлшер 

категориясы. 5 с. 

Н.: 2, 5, 7, 11 

Қ.: 2, 3, 4, 5

 

14 Өнегелі    ғұмыр:  тарихи  тұлғалар.  Ел  үміті  –  қоғам 

қайраткері. 

Дінмұхамед 

Қонаев. 


Мұхамеджан 

Н.: 2, 5, 11 

Қ.: 2, 3, 4

 


 

 Тынышбаев.  Жұрт  алдында  сөйлеу  мәдениеті.

 

Жиналыс жүргізу.  Көмекші  есімдер  мен  етістіктер.  Есімше, 

көсемше категориясы.  3 с.  

15 

Мемлекеттік  және  халықаралық  сыйлықтар.  Альфред Нобель сыйлығы.  Альфред Нобель. Нобель сыйлығының 

лауреаттары.  Вильгельм  Рентген.

 

Достай  Раманқұлов. Әбілхан  Үмбетов.  Қазақстандық  «Тарлан»  сыйлығы. 

Олжас Сүлейменов. Шапық Шөкин. Сөз қолданысындағы 

грамматикалық тәсілдер. Қимыл есімдерінің қызметі. 4 с. 

Н.: 2, 5, 11 

Қ.: 2, 3, 4, 5

 

16*  Жеке  кәсіпкерлік.  Шағын  және  орта  бизнес.  Жарнама  – ақпараттың  бір  түрі.  Жарнама  сауаттылығы.  Жарнама 

және оның түрлері. Әдеби тіл және оның нормалары.

 

Қыстырма сөздер. 6 с. Н.: 2, 5, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 2, 3, 4, 5

 

17*  Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар.  Техникалық  сипаттама.  Презентация

Қалтаға  салып жүретін  сканер.  Отандық  өнімдер  форумы.  Салыстырма 

мәнді сөйлемдер. 3 с. 

Н.: 1, 2, 5, 11, 

14, 19 


Қ.: 2, 3, 4, 5

 

18 Қазақстан  және  халықаралық  ұйымдар.  Еуропадағы 

қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым. Бәсеке. 

Модальдық мағынаның берілуі. 3 с. 

Н.: 1, 2, 5, 11, 

14, 19 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

19*  Ел  басқару  жүйесі.  Басқарудың  түрлері.  Президент. 

Парламент.  Басшының  басқару  стилі.  Сөз  әдебі. 

Анықтама.  Қызметтік  хаттар.  Іскерлік  қарым-қатынас 

мәдениеті. Етістіктің шақтары. 5 с. 

Н.: 2, 5, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 2, 3, 4

 

20*  Ғылым  және  инновациялық  технология.  Ғылым  және техника.  Ғылым  –  инновациялық  экономиканың  негізі. 

Нанотехнология.  Аңдатпа.  Пікір.  Ғылыми  стильдің 

ерекшелігі. Етіс категориясы. 6 с./ 2 с.* 

Н.: 2, 5, 11, 

19 

Қ.: 2, 3, 4, 5 

Ескертпе:  *)  белгісімен  сырттай  оқу  бөлімі  студенттеріне  арналған 

тақырыптар.

   

4.3 СӨЖ тапсырмалары  

1. Жұмыс жазбаша орындалады. Көлемі А4 1,5 беттен кем емес. Талап: 

тақырыпты ашу, өз ойын жазбаша білдіре білу. 

2. Жұмыс ауызша тапсырылады.  Тапсырма: Әр студентке оқытушы  

республикадағы  танымал  басылымдырдың  атаулары  мен  нөмірін  ұсынады. 

Студент басылымдағы материалдарға жалпы шолу жасайды, өз мамандығына 

жақын тақырыптарға баса көңіл бөлуі міндетті.  

3. Жұмыс жазбаша, ауызша тапсырылады. Кәсіби мамадығына қатысты 

мәтіндермен жұмыс. Тапсырма: оқытушы ұсынған нұсқа бойынша мәтіндерді 

оқу,  екітілді  сөздік  жасау  (30  сөз);  мәтінді    мағыналық  бөліктерге  бөліп 

жоспарын  жасау;  әр  бөлікке  атау  беру;  мазмұнын    баяндау;  мәтін  бойынша 

берілетін грамматикалық тапсырмаларды орындау. 

4.

 

Жұмыс дөңгелек үстел түрінде өткізіледі. Студенттер 2-3-тен  топқа  

 бөлініп,  оқытушы  алдын  ала  берген  тақырыптарды  таңдап,  пікірталасқа 

дайындықпен  келеді.  Әр  студенттің  өз  ойын  жақтай  алуы,  қарсы  пікірлерді 

айта  білуі,  қыстырма  сөздерді  пайдалана  алуы;  сөйлеу  мәдениеті  мен 

сауаттылығы бағаланады. 

          5.  Тапсырма:  оқытушы  ұсынған  жылу  энергетикасы  саласының  өзекті 

мәселелері  көтерілетін  тақырыпқа  презентация  жасау.  Талаптар:  тақырып 

өзектілігі,  тақырыпты  аша  білуі,  ойын  жеткізу  шеберлігі,  жұрт  алдында 

сөйлеу білігі, көрнекіліктер. 

6.  Жұмыс  жазбаша  орындалады.  Тапсырма:  іскерлік  хаттарға 

қойылатын  талаптар,  оларды  жазу  ережелері  туралы  1  беттік  мәлімет;  орыс 

тілінде  жазылған  іскерлік  хаттарды  аудару  (хат  мәтіндерін  оқытушы 

ұсынады); оқытушы ұсынған жағдаятқа іскерлік хат жазу; қызметтік хаттарда 

кездесетін тілдік оралымдарды жазу (10-15 реплика).  

 

4.4 СӨЖ тақырыптары  

№1 СӨЖ. Бүгінгі студент, ертеңгі маман – еліміздің болашағы (эссе). 

№2 СӨЖ. Мерзімді баспасөз материалдарына шолу. 

№3 СӨЖ. Кәсіби сала жетістіктері. 

№4 СӨЖ. «Бүгінгі  күннің өзекті мәселелері» тақырыбына дөңгелек 

үстел. 


 

№5 СӨЖ. Презентация. Жұрт алдында сөйлеу шеберлігі. 

 

№6 СӨЖ. Іскерлік хат.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары  

5.1 Сөздер мен сөз тіркестерін аудару. Грамматикалық тапсырмалар. 

5.2 Мәтіндерді мазмұндау. 

Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдерінің сәлемдесу рәсімі 

Мамандық таңдау – өмірлік маңызды мәселе 

Галилео Галилей 

Қазақстан 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл 

Қазақстанның тарихи орындары  

Қазақстанның ғылыми жаңалықтары  

Әл-Фараби 

Физика 


Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

Оңтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Солтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Шығыс аймағының экологиялық жағдайы 

Батыс аймағының экологиялық жағдайы 

Ұлттық саябақтар 

Табиғат қорықтары  

Қазақ театрының тарихы  

Майкл Фарадей 


 

 Альберт Эйнштейн 

Конкурс 


Түйіндеме 

Функционалдық стильдер. Түрлері. Ерекшеліктері. 

Стандарт тілдік бірліктер. Түрлері.  

Сұхбаттасудан қалай өтеміз? 

Өмірбаян, оның түрлері 

Өтініш. 


Бұйрық, оның түрлері 

Жазу, оның түрлері 

Күлтегін ескерткіші 

Қазақстанның жеті кереметі 

Ел үміті – қоғам қайраткері 

Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті  

Жиналыс өткізу  

Д. Қонаев 

М. Тынышбаев 

Альфред Нобель сыйлығы және оның лауреаттары 

Альфред Нобель 

Әбілхан Үмбетов 

Қазақстандық «Тарлан» сыйлығы 

Олжас Сүлейменов 

Шапық Шөкин 

Жарнама және оның түрлері 

Техникалық сипаттама 

Презентация   

Слайдтар қалай жасалуы керек? 

Қазақстан және халықаралық ұйымдар 

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым 

Басшының басқару стилі 

Анықтама 

Қызметтік хаттар 

Ғылым – инновациялық экономиканың негізі 

Нанотехнология  

6. Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің білім  деңгейіңіз  кредиттік  технологиясында қабылдаған  курс 

бағдарламасы  бойынша    қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес  бағаланады 

(1 - кесте). 

 

 

  

 1-кесте.  

Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 

%-дық мәні 

Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 


95- 100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттандырарлық D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттандырарлық                   D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 0-49 Қанағаттандырарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  балдық  шкаламен  бағаланады  және  2-кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

2-кесте.  Әрбір жұмыстың маңыздылығы.  Оқу әрекетінің түрлері 

Ең жоғары балл 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

                 0,1 

Практикалық сабақтағы жұмысы 

                0,4 

№1 СӨЖ (І сем.), №4 (ІІ сем.) 

  0,16 

  0,16 


  0,18        0,5   

№2 СӨЖ (І сем.), №5 (ІІ сем.) 

№3 СӨЖ (І сем.), №6 (ІІ сем.) 

Қорытынды балл: 

                 1 

 

 Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100  балдық  шкаламен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор (Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

 

БР =0,2 Бор

 +0,8 О


р

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ

 0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

 

 

10 


 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең 

жоғары  балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары 

дұрыс жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.   

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР 


оқушыларының 

оқу 


жетістіктерін 

ECTS 


(Трансферттің 

(ауыстырудың)  және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-

кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

 

3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

 

4-кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS бойынша бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

 

 

11 


 

7

 

Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу

- оқытушы ұсынған сабақ жоспарын зейін қойып тыңдау, оған белсенді  

түрде қатысу; 

- себепті жағдайларға байланысты (деканаттан жіберілім қағазы болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

- өздік жұмыстарды он үшінші аптадан кешіктірмей қорғауға ұсыну. 

 

8 Академиялық этикалардың  нормасы: 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. 

 

Әдебиеттер тізімі  

Негізгі: 

1.

 Арыстанғалиева  Д.,  Төлеубаева  К.  Қазақ  тілі-1:  5В0717  –  Жылу 

энергетикасы  бағытындағы  оқу  бағдарламасына  сәйкес  дидактикалық 

материалдар. - Алматы: АЭжБУ, 2010. - 34 б. 

2.

 Бектұров Ш., Бектұрова А. Казахский язык для всех. - Алматы, 2004. 

3.

 Дүйсембекова  Л.  Қазақ  тілі:  іс  қағаздарын  жүргізу.  Оқу  құралы.  

- Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты» ЖШС, 2011. - 400 б. 

4.

 

Кубаева  И.  Қазақ  тілі=Казахский  язык.  Просто  о  невероятно сложном. - Алматы, 2007. 

5.

 Күзекова  З.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы:  Оқулық.  -  Алматы: 

Раритет, 2009. 

6.

 

Қазақ тілі (қысқаша грамматикалық анықтағыш). – Алматы, 2010. 7.

 

 Қарабаева  Х.  Қазақ  тілі:  ЖОО  студенттері  үшін  тіл  ұстартуға арналған оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2004.  

8.

 Мухамадиева Н. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Фолиант, 

2010.  


9.

 

Романенко  Е.  Казахская  грамматика  для  русскоязычных: справочник. - Алматы, 2004. 

10.


 

 Сапарбеков  С.  Қазақ  тілі.  Фонетика.  Лексика.  Сөзжасам. 

Морфология. Синтаксис: анықтамалық. - Алматы, 2004. 

11.


 

Советова З. Қазақ тілі. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБУ, 2015. - 110 б. 

12.

 

 Төлеуп  М.  Кәсіби  бағытталған  тілде  сөйлеу  біліктілігін  дамыту. Оқу құралы. - Алматы, 2005. - 78 б. 

13.


 

 Төлеуп  М.  Қазақ  тілі.  Ғылыми-техникалық  мәтіндермен  жұмыс 

дағдыларын қалыптастыру. Оқу құралы.  - Алматы: АЭжБУ, 2014. - 88 б. 

14.


 

 Төлеуп М., Дүкембай С., Тілембекова А. Энергетика және байланыс 

мамандары үшін қазақ тілі. - Алматы: АЭжБИ, 2005. 


 

12 


 

15.


 

 Тілембекова   А.   Қазақ  тілі.  Іскерік  қарым-қатынас:  оқу  құралы.  

- Алматы: АЭжБИ, 2006. 

16.


 

 Тілембекова  А.  Қазақ  тілі.Іскерлік  қарым-қатынас.  -  Алматы: 

АЭжБИ, 2006. 

17.


 

 Тілембекова  А.,  Төлеуп  М.  Қазақ  тілі-2.  Оқу  құралы.  -  Алматы, 

2009. - 82 б. 

18.


 

Тілешов Е. Іскери қазақ тілі. - Алматы: Руханият, 2014. 

19.

 

 Шәрібжанова Ғ. Қазақ тілі. Техникалық жоғары оқу орындары үшін жаттығулар мен тапсырмалар жинағы. Оқу құралы. - Алматы, 2012. - 87 б. 

 

Қосымша: 

1.

 Бекітілген  терминдер  сөздігі:  қазақша-орысша,  орысша-қазақша.             

- Алматы, 2009. 

2.

 

Иманқұлова С., Егізбаева Н., Иманалиева Ғ. және т.б. Қазақ тілі: оқу құралы. - Алматы, 2008. 

3.

 Күзекова  З.,  Аяпова  Т.,  Оразбаева  Ф.,  Мамаева  М.,  Жолшаева  М. 

Қазақ  тілін  ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық 

минимумы. - Астана, 2011.   

4.

  Қазақ  тілін  оқытуға  арналған  оқулықтар  (бес  деңгей  бойынша).              

- Астана, 2012. 

5.

 

 Қазақ  тілінің функционалды  грамматикасы. Жалпы  ред. басқарған: Әлкебаева Д.А. - Алматы, 2013. 

6.

 Нұрекен  Е.  Жылу  электр  стансалардың  қазандық  қондырғылары. 

050717  –  Жылу  энергетикасы  мамандығының  студенттеріне  арналған 

дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2009. - 78 б. 

7.

 Промышленная энергетика. - №9. - 2014. 

8.

 Теплоэнергетика. - №1-6. - 2014. 

9.

 Энергетик. №1-2. - 2015.    

 

Электронды  оқу  құралдары  мен  компьютерлік  мультимедиялық  

материалдар 

1.

 Қазақ  тілін    жеделдете  үйренеміз.  –  Астана:  «Зерде»  инновациялық 

орталығы, 2006. 

2.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 1-деңгей, 2006. 

3.

 Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік 

қызметшілерге арналған 2-деңгей, 2006. 

4.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 3-деңгей, 2006. 

5.

 Ресми   стиль   бойынша   мәтіндер   жинағы  және  олармен  жұмыс.  

– Астана: «Зерде» инновациялық орталығы, 2006. Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz -> rikyaz kz
rikyaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
rikyaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
rikyaz kz -> Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
rikyaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
rikyaz kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
rikyaz kz -> Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
rikyaz kz -> Ғылымының кандидаты, доцент Досмаханова Р. А. құрастырды
rikyaz kz -> «Бекітемін» ртжБ деканы
rikyaz kz -> Ects бойынша кредит саны
rikyaz kz -> K(R) ya 1103 – Қазақ тілі пəнінен

жүктеу 138.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет