5В010800 – «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/12
Дата23.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Бақылау сұрақтары 
1.  Дəстүрлі емес сабақтарға қандай сабақтар жатады? 
2.  Дəстүрлі емес сабақтар талдау кестесі. 
3.  Аралас сабақтардың мəніне жəне құрылымына анықтама бер. 
4.  Мұғалімнің сабаққа даярлығының негізгі параметрлерін көрсет. 
5.  Қазіргі сабақ құрылымының моделін көрсет. 
6.  Сабақта саналы тəртіпті орнату жолдарын ата. 
7.  Сабақты бақылаудың жəне оны талдаудың үлгі бағдарламасын көрсет. 
 
№29 дəріс тақырыбы: Оқушылардың білім, білік,дағдыларын есепке алу жəне бағалау. 
Жоспары: 
1. Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру, бағалау жəне қадағалау туралы түсінік. 
2. Қадағалаудағы ұстанымдар жəне білімді тексеру кезеңдері. 
3. Оқығандықты тестілеу. 
1.Қадағалау  оқушылардың  білімін,  іскерлігін  анықтау,  өлшеу  жəне  бағалау  дегенді 
білдіреді.  
 
Тексеру  –  бұл  білімді,  іскерлікті  анықтау  жəне  өлшеу.  Тексеру  –  қадағалаудың 
негізгі  компоненті,  оның  негізгі  дидактикалық  функциясы  мұғалім  мен  оқушылардың 
арасында  кері  байланысты  қамтамасыз  ету,  оқу  материалын  меңгергендігі  дəрежесі 
туралы объективті ақпаратты педагогтың алуы, біліміндегі кемшілікті жəне білмеушілікті 
дер кезінде анықтау болып табылады.  
 
Қадағалауда бағалау /процесс ретінде жəне баға қоюы /нəтиже ретінде/ баршылық. 
Бағаның  функциясы  оқығандық  деңгейді  анықтаумен  шектелмейді.  Баға  –  оқуға 
ынталандырудың,  оң  мотивацияның,  тұлғаға  əсер  етудің  мұғалім  қолындағы  құрал. 
Объективті бағалаудың əсерімен оқушыда сəйкесті өзін-өзі бағалау, өз жетістіктеріне сын 
қатынас пайда болады. Оқытушылық қадағалаудың негізгі функциясы – қадағалаушылық-

түзетушілік,  бірақ  ол  сонымен  бірге  оқытушылық,  дамытушылық,  тəрбиелеушілік, 
ұмтылдырушы функцияларды да атқарады.  
 
Бұл əдісте мынадай түрлерін айырады: 
 
Ауызша қадағалау
 
Жазбаша қадағалау
 
Лабораториялық бақылау
 
Машиналық /бағдарламаланған/ қадағалау
 
Тестілік қадағалау 
 
Өзін-өзі қадағалау.  
Бақылау сұрақтары 
1.  Қадағалау, тексеру ұғымдарына түсінік бер. 
2.  Қадағалаудағы ұстанымдарды ата. 
3.  Білімді тексеру кезеңдері көрсет. 
4.  Оқығандықты тестілеу дегеніміз не? 
     5.  Тестілік қадағалаудың материалдарын даярлаудың ережелерін көрсет. 
     6.  Тестінің əрекеттілігінің шарттарын ата. 
     7.  Тестілердің классификациясы дегеніміз не? Оларды негізде. 
 
№30 дəріс тақырыбы: Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-əрекетінің ұйымдастыру 
шылық-педагогикалық негіздері 
Жоспары: 
1. Ұжымдық танымдық іс-əрекеттер туралы түсінік. 
2. Оқу белсенді топтарының жұмысы. 
3. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру. 
1.Қарама-қайшылық  күресі  жəне  бірлігі  диалектикалық  заңдылығына  сəйкес  кез  келген 
нəрсе, құбылыс қарама-қарсы жақтардың қарама-қайшы бірлігін құрайды. Белгілі бір зат, 
құбылыстың  даму  үрдісінде  қарама-қайшы  элементтер  жинақталып,  соның  нəтижесінде 
ол  оның  шешімін күрес  арқылы  шешуге  итермелейді.  Соның нəтижесінде  қозғаушы  күш 
болып  қарама-қайшылықтар  саналады.  Оқушылардың  танымдық  іс-əрекеті  адам 
танымының бір түрі жəне оқытудағы қарама-қайшылықтарға байланысты, өзіндік қарама-
қарсылықтармен  сипатталады.  Оқу  үрдісіндегі  қарама-қайшылықтардың  болуына 
мұғалімдер интуитивтік тұрғыдан қарады. Бұл қарама-қайшылықтар оқушылардың білімді 
меңгеру  үрдісінде  кездестіретін  қиыншылықтарымен  түсіндіріледі.  Белгілі  дидакт 
М.А.Данилов оқыту үрдісінде пайда болатын жəне оның қозғаушы күші болып табылатын 
қарама-қайшылықтарды  алғашқылардың  бірі  болып  анықтады.  Бұл  оқыту  үрдісінің 
қоятын оқу жəне практикалық талаптары мен оқушының білім, біліктілік, ақыл-ой деңгейі 
арасындағы қарама-қайшылықтар.   
 
 
Бақылау сұрақтары 
1) «Дамыту» ұғымы мазмұнын ашып көрсетіңіздер. 
2) Дамытудың қайнар көзі, қозғаушы күші не? 
3) Педагогикалық процестегі қозғаушы күштің рөлін ашып көрсетіңіздер. 
4) Педагогикалық процестегі негізгі қарама-қайшылықтарға сипаттама беріңдер. 
5) Ұжымдық танымдық іс-əрекет мəнін ашыңыздар. 
6) Ұжымдық танымдық іс-əрекеттерді ұйымдастыру жұмыстарына сипаттама беріңіздер. 
7) Танымдық ұжымдық іс-əрекеттердің білімдік, дамытушылық, тəрбиелік мүмкіндіктерін 
негіздеңіздер. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. ПРАКТИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ƏДІСТЕМЕЛІК 
ЖАСАҚТАМА 
 
№ 
Тақырып 
Мазмұны  
Апта  
Əдебиет 

«Кіріспе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Дене шынықтыру жəне 
спорт педагогикасының 
басқа ғылымдармен 
байланысы. 
2.Зерттеу əдістері 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 

«Кіріспе» 
 
1.Спорт 
жəне 
дене 
шынықтыру 
педагогикасының  спорт 
саласы 
мамандарының 
кəсіби  даярлануындағы 
орны мен маңызы 
2.Спорт 
жəне 
дене 
шынықтыру 
педагогикасының 
ХХІ 
ғасырдағы 
басым 
бағыттары  жəне    даму 
болашағы 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 

1978. – 206 с. 

«Біртұтас 
педагогикалық 
процесс  –  дене 
шынықтыру  мен 
спорт 
саласындағы 
мамандардың 
кəсіби 
педагогикалық 
қызмет нысаны» 
 
1.Тəрбие  беру  –  білім 
беру механизмдері 
2.Педагогикалық 
процестің 
жалпы 
заңдылықтары 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

Дене  шынықтыру 
мен 
спорт 
жағдайында  жан-
жақты 
біртұтас 
дамыған 
жеке 
тұлғаны 
тəрбиелеудің 
ерекшеліктері 
 
1.Дене шынықтыру жəне 
спорт  сабақтары  –  жеке 
тұлғаның  дүниетанымын 
қалыптастыру ретінде 
2.Дене шынықтыру жəне 
спорт 
– 
азаматтық 
тəрбиенің құралы 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

«Педагогикалық 
процесті  басқару 
жүйесіндегі 
мұғалім 
мен 
жаттықтырушы» 
 
1.Дене  шынықтыру  пəні 
мұғалімнің 
əлеуметтік 
ролі 
2.Дене  шынықтыру  пəні 
мұғалімінің 
педагогикалық мəртебесі 
мен атқаратын қызметі 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 

 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

«Дене 
шынықтыру  жəне 
спорт 
бойынша 
мамандар 
қызметіндегі 
педагогикалық 
басқарудың 
ерекшеліктері. 
Педагогикалық 
менеджмент».  
 
1.Қазіргі 
кездегі 
мектептегі 
жұмыс 
əдістемесінің 
негізгі 
міндеттері 
мен 
бағыттары. 
2.Дене шынықтыру жəне 
спорт 
қызметінің 
тəрбиелік потенциалы. 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

«Тəрбие 
əдістерінің 
жүйесі» 
 
1.Оңтайлы  тəжірбие  мен 
тəртіп 
мəдениетін 
қалыптастыру 
əдістері: 
үйрету, 
жаттықтыру, 
тəрбие жағдайын жасау. 
2.Ынаталандыру 
əдістері:  жазалау  мен 
ынталандыру, 
оның 
түрлері. 
Оларды 
қолданудың 
педагогикалық шарттары 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 

1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

«Спорт жəне дене 
шынықтыру 
саласындағы 
тəрбие 
жұмысы 
əдістемесінің 
ерекшеліктері». 
 
1.Нақты  спорт  түрінің 
тəрбиелік 
мүмкіндігін 
есепке алу 
2.Спорттағы 
тереңдетілген  тəрбиелік 
жұмыстар мүмкіндіктері 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с. 

«Спортшылардың 
өзін-өзі 
тəрбиелеуіне 
басшылық 
жасау» 
 
1.Спорттағы 
өзін-өзі 
тəрбиелеу 
бағыттары: 
өзін-өзі  сендіру,  өзін-өзі 
басқару, өзін-өзі бақылау 
т.б. 
2.Жас 
спортышлардың 
өзін-өзі 
тəрбиелеуіне 
педагогикалық 
басшылық жасау. 
 

1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
10 
«Спорттық 
1.Оқыту 
жаттықтыру  10 
1.Педагогика. Дəріс 

ұжымды 
тəрбиелеу 
əдістемесі» 
 
жəне  тəрбиелік  қызметті 
өз  дəрежесінде  жүзеге 
асырудағы 
ұжымның 
маңызы 
2.Құндылық 
бағдарлардың 
бірілгін, 
ұжым 
мүшелерінің 
қызметтік-ролдік 
үміттерінің  бірілігі  мен 
əрекеттік-топтық 
эмоционалдық 
идентификациясын 
қалыптастыру  ұжымның 
мызғымас 
бірілігінің 
маңызды 
көрсеткіші 
ретінде 
 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
11 
«Спорттық 
ұжымды 
жеке 
тұлғаны 
тəрбиелеу» 
 
1.Ұжым 
ұйымшылындағы 
команда 
капитандарының ролі 
2.Қоғамдық  пікір  мен 
ұжымдық 
дəстүрлер 
тəрбиелік 
процестің 
тиісті шарты ретінде 
 
11 
1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
12 
«Балалар-
жасөспірімдер 
спорттық 
мектебіндегі 
тəрбиелік  жұмыс 
жүйесі». 
 
1.Тəрбие  бағдарламасы 
мен жоспарын жасау 
2.Тəрбиелік 
жұмыс 
жоспары  құрылымының 
алуан түрлілігі 
 
12 
1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 

спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
13 
«Жоғары 
квалификациялы 
спортшылармен 
жүргізілетін 
тəрбие 
жұмысының 
ерекшеліктері». 
 
1.Спортшылар  тəрбиесі 
процесіне 
спорттық 
əрекеттегі    жарыстың 
сипаттың əсері 
2.Спорттағы 
бəсекелестік 
кері 
ықпалдарын 
болдырмаудың  жолдары 
(қақтығыстар, 
менсінбеушіліктің 
бой 
көрсетуі, 
менмендік, 
пасық 
бəсеке 
т.б.) 
спорттық 
қызметтің 
қоғамдық 
құнды 
белгілерінің қалыптасуы 
 
13 
1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
14 
«Бұқаралық  дене 
шынықтыру 
– 
сауықтыру 
жұмыстарының 
педагогикалық 
негіздері» 
 
1.Дене  шынықтыру  – 
сауықтыру 
жұмысы 
бұқаралық, 
формаларының 
жетекшілерінің  қызметі 
мен  жеке  тұлғағаларға 
қойылатын 
педагогикалық талаптар.  
 
14 
1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 

А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
15 
«Спорт 
түрлері 
бойынша 
жаттықтырушы 
мен 
дене 
шынықтыру  пəні 
мұғалімінің 
педагогикалық 
шеберлігінің 
мəні». 
 
1.Қазіргі 
дене 
шынықтыру 
пəні 
мұғалімінің 
оқу-
əдістемелік, 
тəрбиелік 
ғылыми-зерттеу 
жұмыстары 
 
15 
1.Педагогика. Дəріс 
курс. – Алматы: «Нұрлы 
Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева 
С.С. 
Основы  педагогических 
знаний: Учебное пособие 
для 
студентов 
специальности 
«Физическая  культура  и 
спорт». 
– 
Алматы: 
Казахская 
академия 
спорта и туризма, 2001. – 
58 с. 
3.Қоянбаев Ж., Қоянбаев 
Р.  Педагогика.  –  Астана, 
1999.-378 б. 
4.Тер-Ованесян 
А.А.Педагогические 
основы 
физического 
воспитания. 
– 
М: 
Физкультура  и  спорт. 
1978. – 206 с.
 
 
 
 
 
 
 
7.   ПРАКТИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ƏДІСТЕМЕЛІК 
ЖАСАҚТАМА 
 
 
         Қазақстандық  білім  беру  жүйесін  модернизациялау  жағдайында  болашақ  дене 
шынықытыру  пəні  мұғалімі  жəне  спорт  түрлері  бойынша  жаттықтырушының  кəсіби-
педагогикалық даярлығын қалыптастыру. 
 
Дене шынықтыру педагогикасы пəні бойынша 
міндеттеріне жатады: 
 
1.Студенттерді дене шынықтыру мен спорт жағдайында жан-жақты, біртұтас дамыған 
тұлғаны тəрбиелеу заңдылықтары туралы біліммен қаруландыру;  
2.Болашақ  мамандарды  дене  шынықтыру  жəне  спорт  саласында  жүргізілетін  тəрбие 
жұмысының əдістемесіне үйрету;  
3.Студенттерді  балалар  спорттық  ұжымымен  жұмыс  істеу  жəне  оны  басқара  білу 
машықтарына баулу; 
4.Болашақ дене шынықтыру мұғалімдері мен жаттықтырушылардың кəсіби біліктерін 
қалыптастыру 
Сонымен  бірге,  бұл  курстың  мамандар  даярлаудағы  ролі  мен  маңызын  «Дене 
шынықтыру педагогикасының» мектепте жəне басқа білім беру мекемелерінде өткізілетін 
педагогикалық практиканың мазмұнымен тығыз байланыстылығын айқындайды.  

Қазақстан  Республикасының  жоғары  кəсіби  білім  берудегі  мемлекеттік  жалпы 
стандартына сай студенттердің төмендегі бағыттарда білімдері, икемділіктері, дағдылары 
мен біліктіліктері болуға тиіс: 
-  дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының жалпы мəселерінен; 
-  дене шынықтыру жəне спорт саласындағы педагогикалық басқарудан; 
-  дене  шынықтыру  жəне  спорт  жағдайындағы  тəрбие  жұмысының  əдістері  мен 
тəсілдерінен; 
-  спорт  түрлері  бойынша  жаттықтырушы  жəне  дене  шынықтыру  пəні  мұғалімінің 
педагогикалық шеберлігі негізіндерінен. 
 
Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға əдістемелік нұсқаулар 
 Семинар сабағы 1 
Тақырып: «Кіріспе» 
Мақсаты:  
 Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы. 
 Зерттеу əдістері туралы түсінікті қалыптастыру. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Дене шынықтыру жəне спорт педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы. 
2.Зерттеу əдістері 
Əдістемелік нұсқаулар: дөңгелек устел 
Пайдаланатын əдебиет:  
 
1.Педагогика. Дəріс курс. – Алматы: «Нұрлы Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева  С.С.  Основы  педагогических  знаний:  Учебное  пособие  для  студентов 
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».  –  Алматы:  Казахская  академия  спорта  и 
туризма, 2001. – 58 с. 
206 с. 
 
 
Семинар сабағы 2 
Тақырып: «Кіріспе» 
Мақсаты:  
 Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  спорт  саласы  мамандарының  кəсіби 
даярлануындағы орны мен маңызы туралы түсінік қалыптастыру. 
Негізгі сұрақтар: 
1.Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  спорт  саласы  мамандарының  кəсіби 
даярлануындағы орны мен маңызы 
2.Спорт  жəне  дене  шынықтыру  педагогикасының  ХХІ  ғасырдағы  басым  бағыттары  жəне  
даму болашағы 
Əдістемелік нұсқаулар: сұхбат ұйымдастыру 
Пайдаланатын əдебиет:  
 
1.Педагогика. Дəріс курс. – Алматы: «Нұрлы Əлем», 2003 -368 бет. 
2.Жумашева  С.С.  Основы  педагогических  знаний:  Учебное  пособие  для  студентов 
специальности  «Физическая  культура  и  спорт».  –  Алматы:  Казахская  академия  спорта  и 
туризма, 2001. – 58 с. 
206 с. 
 
 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет