5В010800 – «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет12/12
Дата23.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Тест  сұрақтары 
 
1. Негізгі педагогикалық категориялар: 

А мектеп, мұғалім, оқушы 
В Орта, тұқымқуалаушылық, тəрбие 
С білім, іскерлік, дағды 
Д Білім, беру, оқыту, тəрбие 
Е Ттəсіл 
2. Мұғалімнің сабаққа даярлығы: 
А Сабақ тақырыбына байланысты картотека жасау 
В Бағдарламаны, календардық жоспарды, оқулықты, берілген тақырып бойынша 
қосымша материалды зерттеу, оқушылар үшін тапсырмаларды іріктеу, əдістемелік 
əдебиеттерді зерттеу. 
С Сабақтың тақырыбына байланысты тақырыптық жоспарды құру. 
Д Сабақтың  тақырыбына байланысты əдебиеттерді оқу жəне талдау 
Е Сабақтың  тақырыбына байланысты əдістемелік нұсқауларды оқып үйрену 
3. Дидактиканың объектісі: 
А Оқушының дамуы 
В Оқушының  тəрбиесі 
С Ілім 
Д Оқыту жəне тəрбиелеу 
Е Оқыту 
4. Білім берудегі ҚР мемлекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындар: 
А Білім берудің зайырлы сипаты 
В Ерлер мен əйелдер бөлек оқытылуы 
С Үздіксіз білім беру 
Д Жалпы орта білімнің ақысыз оқытылуы 
5. Білім көздеріне байланысты оқыту əдістерін топтап бөлу: 
А  Индуктивтіқ жəне дедуктивтік əдістер 
В Ынтыландыру, іс - əрекеттіұйымдастыру, бақылау жəне өзін-өзі бақылау əдістері 
С Проблемалық, бірен-саран іздеу жəне зерттеу əдістері 
Д жана білімдерді зерттеу, бекіту жəне бақылау əдістері 
Е Сөздік, көрнекілік, тəжірилік+ 
6. Оқыту принципіне жататындар:  
А Ғылымилық, белсенділік, көрнекілік 
В Коммуникативтілік 
С Көпшілдік 
Д Жоғары сыйластық жəне оқушыға талап коюшылық  мүмкіндігінші жоғары 
деңгейдегі сыйластық 
Е  Мектеп жəне ата-ана іс-əрекетінің бірлігі 
7. Педагогикалық технологияларға кіретін, оқыту процесін басқару мен 
ұйымдастырудың тиімділігі негізінде құрылған жүйелер: 
А Проблемалық оқыту 
В бағдарламалы оқыту 
С Ойын технологиясы 
Д Дəстүрлі оқыту 
8. Жоғары класс оқушыларының белгілі бір нəрсеге қатынасын қалыптастыруға 
көбірек əсер ететін. 
А Ата-аналар пікірі 
В Жолдастарының пікірі 
С Мұғалімдер пікірі 
Д Өз пікірі  
Е Ұжым пікірі 
9. Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын əдістер: 
А Ғылыми əдебиеттерді оқу 

ВАнализ жəне синтез 
С Моделдеу 
Д Анкета  жүргізу 
Е болжам жасау 
10. Арнайы əзірленген, мақсатқа байланысты жəне берілген жауаптар арқылы 
информация алудың зерттеу əдісі: 
А Əнгімелесу 
В Анкета 
С Бақылау 
Д мектеп құжаттарын зерттеу 
Е Интервью 
11. Оқу пəндерінің құрамы əр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі: 
А  мектептің жылдық жоспарымен 
В мекткп жарғысымен 
С Оқу бағдарламалармен 
Д Оқу жоспарымен 
Е Күн ізбелік  жоспармен 
12. Сабақ жоспарын, мұгалім қандай жоспардың негізінде құрады? 
А Тақыраптық 
В Жылдық 
С Перспективалық 
Д Тəрбие жұмысының жоспарына 
Е Жарты жылдык жоспарға 
13. Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары: 
А Тақырыптық 
В Оқу жоспары 
С Əдістемелік жұмыс жоспары 
Д Тəрбиелік жұмыс жоспары 
Е Календардык 
14. Дүниетаным мəні бұл: 
А Психологиялық əлем танудың өзгеше түрі 
В Адам санасының ерекше түрі, оның қоршаған ортаға көзқарасы жəне осы əлемдегі 
өзінің орны 
С тарихи сананың (ерекше) өзгеше түрі 
Д Əлемді жəне өзін этнолингвистикалық  түсінудің өзгеше түрі 
Е Діни сана мен табынудың өзгеше түрі 
15. Оқыту принципі болып: 
А Эмоционалдық 
В Конфорттылық 
С Көмекке келу 
Д Көрнекілік 
Е Уақытымен 
16. Оқыту прочесі тиімді өтетін жағдай: 
А Оқытуды күрделендіру арқылы 
В оқушылар жауапкершілігі мен міндетін сезінуді талап ету арқылы 
С пəнді саналы оқып-үйренуді қамтамасыз ету 
Д Оқудың танымдық мотивтерін қалыптастыру 
Е қызықты материалдар колдану 
17. Педагогикалық іс-əрекеттін конструктивтік компонентің анықтайтын біліктер 
тобы: 
А педагогтың оқушымен қатынасын құру 

В Оқушыны түрлі іс-əрекетке қатыстыру, ұжым құру, бірікпен іс-əрекетті 
ұйымдастыру 
С Оқу материалын тандап алу, жоспарлау, құру 
Д Ұжым құру, қатынас құру 
Е қатынас құру, жоспарлау 
18. педагогика ғылыми анықтамасы мен сипаттамасы: 
А педагогика- адам тəрбиесі жайлы ғылым, адамдарға білім беру, оқыту жəне 
тəрбиелеу зандарын танып-білу арқылы педагогикалық практиканы жетілдіреді 
В Педагогика – қоғамдағы білім беру проблемаларын шешуге бағытталған ғылым 
С Педагогика – тəрбиеленуші дүниетанымен қалыптастыру мақсатында тəрбиешінің 
əсер ету өнері 
Д Педагогика – жас өспірімдерді оқыту жəне  дамыту мəселелерін зерттейтін ғылым 
Е Педагогика – тəрбиелеу зандылықтары мен жолдарын анықтайтың ғылым 
19. Оқу-нормативті құжаттар орта жалпы білім  беретін мектеп кызметінің мазмұны 
анықталады: 
А ҚР білім туралы заны, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқу журналы 
В Оқу жоспары, оқу бағдарламасы, мектеп жарғысы, мұғалімнің сабақ жоспары 
С Орта, жалпы білім беретін мектеп жөніндегі типтік ережелер, мектеп жарғысы, оқу 
жоспары, оқу бағдарламасы, мектептің жылдық жұмыс жоспары  
Д ҚР Конституциясы 
Е «Бала құқығы жөніндегі» БҰҰ конвенциясы 
20. Ғылымға негізделген педагогикалық процестің даму стратегиясың басқарудың 
коллегиялды органы 
А Əдістемелік кеңес 
В Мектептегі педагогикалық кенес  
С Отырыс 
Д Өндірістік жиналыс 
Е Пəндік бірлестіктер 
21. Түгас педагогикалық процестіңқүрамына кіреді: 
А Мұгалімдер мен оқушылар 
В Оқушы, мұгалім жəне ата-аналар 
С Мақсаты, мазмұны, түрлері 
Д Мүгалім, оқушы, мақсат, мазмүн, міндет, оқу турлері, құралдары, əдістері, тəсілдері  
Е Мақсат, міндет, əдістер, тапсырмалар 
22. Мұғалімнің инновациялық іс-əрекетін ұйымдастыруға жатады: 
А  Оқушылардың ойын, іс-əрекетін ұйымдастыру  
В  Танымдық  іс-əрекетін белсендендіру 
С  Дəстүрлі  емес оқыту əдісін қолдану 
Д  Оқытудың жана  білімдендіру технологиясын қолдану 
Е Оқытудың авторлық моделін дайындау 
23. Тəрбиесі процесінің  қозғаушы күші: 
А  Тұлғаның танымдық кызығушылыктары 
В Тұлға дамуында пайда болатын қарама- қайшылықтар 
С Тəрбиенің мақсаты мен міндеттері  
Д Қарым – қатынас  түрлерінің жиынтығы 
Е Ата – аналардың балаларына қоятын талаптары 
24. Отбасының қызметіне жатпайды: 
А Тұқым  жалғастырушылық 
В тəрбиелеушілік 
С Экономикалық 
Д кəсіпке оқытушылық  
Е Түзетушілік 

25. Оқушылардың мінез – құлқы мен іс-əрекетін мотивациялауды ынталандыру əдісіне 
жататындар: 
А дəріс (лекция) 
В Мысал келтіру əдісі 
С жаттығулар  
Д бақылау 
Е Жазалау 
26. Білімнің міндетті түрі: 
А Бастауыш білім 
В Орта білім  
С жоғары кəсіби білім 
Д Жоғары кəсіби білімнен соң 
Е Негізгі білім 
27. Сабақты ұйымдастыруға кірмейтін формалар: 
А Сынып сағаттары  
В Үй тапсырмасын орындау 
С Лабораториялық жұмыстар 
Д Оқу əкскурсиясы 
Е Оқу шеберханаларындағы 
28.  Дидактикалық  тапсырмаларды  шешуді  ұйымдастыруға  байланысты  оқушы  мен 
мұғалімнің  қарым-қатынасы: 
А Оқыту əдістері 
В Оқытудың түрлері 
С Оқыту құралдары 
Д Оқу тапсырмалары 
Е Факультативтер 
29. Ұлы дидактиканың авторы кім? 
А Я.А. Коменский 
В К.Д. Ушинский 
С  Ы. Алтынсарин 
Д М. Жұмабаев 
Е ДЖ. Локк 
30. Оқытудың сөздік əдістерін көрсетініз: 
А Тəжірибелік жұмыс 
В Жаттығу, байкау 
С Иллюстрациялау, демонстрациялау 
Д Əңгіме, түсіндіру, əнгемелеу, оқулықпен жұмыс 
Е Лабораториялық жұмыс, иллюстрациялау 
 
10.  Оқу,  өндірістік  жəне  дипломдық    сарамандар    оқу  жоспарларында 
жоспарланбаған.  
 
11.  Білімді бағалауға арналған материалдар.  
 
I.  
 Силлабуста  берілген  барлық  жұмыс  түрлері  басғалау  кестесі  мен  бағалау 
ережелеріне сейкес бағаланады. 
1.  Максималды  балл  барлық    жұмыс  түрлері    талапқа  сай  толықтай  дұрыс 
орындалған  кезде  жəне  жан-  жақты  ғылыми  ізденіспен  теориялық  , 
практикалық жақтары қатар қарастырылған жағдайда қойылады. 
2.  Көтермелеу  балы  берген  барлық  жұмыс  түрлері  үнемі  белсенділікпен 
уақытында өте жақсы орындалған кезде бағаланады. 

3.  Айыптық  балл  берілген  жұмыстарда  талапқа  сай  орындалмаған  жағдайда 
қойылады. 
2.    
Қорытынды  баға  рейтингтік  бақылаулар  мен  емтихан  бағалаулар  бойынша 
бағаланды. 
 
3.  
Сабаққа кешігу, сабақты қалдыру, дəрісханадағы тəртіп жəне берілген жұмыстарды 
уақытында  тапсырма  жағдайлары  мен  студенттердің  сабақтағы  жауапкершілігіде 
бағалау барысында ескеріледі. 
 
Бағалау саясаты:   
Білімді  бағалаудағы  негізгі  принциптер:  əділдік,  айқындық,  бейімділік  жəне 
жоғары 
диференция.Қорытынды 
бағалуға 
рейтингтік 
бағалау 
жəне 
емтихан 
кіреді.Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нəтижесі бойынша) жəне 15 аптада (8-15 апта 
нəтижесі  бойынша)  100  балдық  шкала  бойынша  рейтингті  бақылау  нəтижелері 
шығарылады.  Жəне  рейтингке  қойылатын  баға,  ағымдағы,  рубеждік  бақылау  балдарын 
көрсетеді. 
 
Пəн бойынша білімді бағалау кестесі. 
 
Бағалау критериі 
Баға түрі  
Ж
ұм
ы
с 
үш
ін
 
ба
л
л
 
О
р
ы
н
да
л
ға
н
 
ж
ұм
ы
ст
ар
 с
ан
ы
  
Дəрістегі белсенділік  
100 
30 
Семинар (практикалық) 
сабақтағы белсенділік 
100 
15 
СОӨЖ сабақтағы 
белсенділік 
100 
45 
СӨЖ тапсырмаларын 
орындау 
100 
45 
Өзіндік жұмыстар  
100 

Жазба жұмысы 
100 

Шығармашылық жұмыс  100 

Рубеждік бақылау 
100 

Аралық 
аттестация(P1,P2) 
100 
Барлық бағалардың 
арифметикалық 
орташасы  
Ағымдық бақылау 
(P1+P2)/2 
 
Жіберілу рейтингісі 
Ағымдық 
бақылау*0,6 
 
Қорытынды бақылау 
(емтихан) 
100*0,4 
 
Қорытынды 
Жіберілу 
рейтингісі+ 
Қорытынды 
бақылау 
 
 
 
 
Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15- апталарда. 

Аралық  бақылаулар  бойынша  студенттің  максималды  үлгерім  көрсеткіші  60% 
құрайды.  Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  –  емтихан 
өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%). 
Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне  қорытынды 
аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады. 
Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық  материалдарын 
қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 
Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс  жауаптардың 
пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 
 
 
Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 
Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 
 
Бағалау  
Бағаның 
əріптік 
баламасы  
Бағаның 
сандық 
баламасы 
Бағаның 
проценттік 
баламасы 
Бағалаудың дəстүрлі 
жүйесі  
А 
4,0 
95-100 
Жақсы 
 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
В 
3,0 
80-84 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
қанағаттанарлық 
 
С 
2,0 
65-69 
С- 
1,67 
60-64 
D+ 
1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
қанағаттанарлықсыз 
 
 
 
 
 
Бағалау саясаты. 
Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: шынайылық,  əділдік, айқындылық, 
икемділік, жоғары дифференциация. 
Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау жəне емтихан кіреді. 
Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау 
•  Семестрдің  7(8)-  аптасында  (1-7  апта  нəтижесі  бойынша)  жəне  15-  аптада  (8-15 
апта нəтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша  рейтингті бақылау  
нəтижелерін  шығарады  жəне  оқытушы  өткізген  рейтингке  қойылатын  баға, 
ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын  көрсетеді. 
•  Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі  
          U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 
P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 
P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 
Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 
Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан). 
 
Курс саясаты. 

Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті жəне барлық 
студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы  студенттерге  сабақ  барысында  тəртіп 
ережелерін,  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын  ұстаудағы 
өзіндік жүйесін талап етеді. 
Студенттер міндетті: 
1.  Сабаққа кешікпеуге. 
2.  Сабақ үстінде қатты сөйлемеуге. 
3.  Сабаққа таза келуге. 
4.  Себепсіз  сабақ  жібермеуге,  ауырып  қалған  жағдайда  ол  жөнінде  анықтама  қағаз 
əкелуге. 
5.  Жіберілген сабақты оқытушы белгілеген уақытта тапсыруға. 
6.  Оқу процесіне белсенді араласуға.  
7.  Тапсырмаларды ұқыпты
 
орындауға. 
8.  Оқытушылар мен курстастарына сыйлы, шыдамды, байсалды болуға. 
9.   Барлық сабақтарда кері байланысты жүзеге асыруға. 
10.  Пунктуальді жəне  жауапты болуға. 
11. Сабақ үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеуге. 
 
Студенттерге қойылатын талаптар: 
1.  Сабаққа қатысу. 
Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Əрбір  қатыспаған  сабақ  оқу-əдістемелік 
кешенде  көрсетілгендей  көлемде  тапсырылады.  Курстың  үштен  бір  бөлігіндей 
көлемінде себепсіз сабақ қалдырған студент курстан шығарылады.  
2.  Дəрісханадағы  тəртіп 
Студент  сабаққа  кешікпей  келуі,  сабаққа  белсенді  қатысуы  тиіс.  Сабақты 
қабылдауға  бөгет  болатын  нəрселерді  ұстамауы  (телефон,  газет,  журнал, 
фотосуреттер) керек. 
3.  Жеке тапсырмалар 
Семестрде  жеке  тапсырмаларды  орындау  міндетті  болып  есептеледі.  Ол 
реферат  түрінде  орындалып  немесе  электрондық  нұсқада  құрылып,  студенттер 
алдында  қорғалады.  Əрбір  жеке  тапсырма  бағаланады  жəне  ол  қорытынды 
бағалауға əсер етеді.   
4.  Өзіндік жұмыс  
СОБӨЖ  сабақ  кестесінде  бөлінген  уақытта  орындалады  жəне  сабақ  соңында 
тапсырылады. Сабақтан кейін қабылданбайды, бағаланбайды.  
Қосымша  материалдарды  іздеу,  берілген  тақырыптың  мазмұнын  тереңдету,  практикалық 
мəнділігін  анықтау,  т.с.с.  тапсырмалар  студентке  жүктеледі.  СӨЖ  тапсырмаларды 
орындау мен тапсыру графигіне сəйкес қабылданады.   
5.  Білімді бақылау.. 
Оқу  материалын  меңгергендігін  практикалық  тапсырмаларды  орындау,  тестілеуден 
өту, тақырып бойынша жазбаша жауап арқылы тексеріледі.  
Бақылау сабақта жүргізіледі, сабақ соңында тапсырылады, сабақ соңынан қабылданбайды 
жəне бағаланбайды.  
6.  Əңгімелесу. 
Əңгімелесу əр топ үшін кесте бойынша жүргізіледі.   
 
          12.ОҚУ 
САБАҚТАРЫН 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 
ЖƏНЕ 
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ  ҚОЛДАУ. 
1.  Электронды  оқулық  «Педагогика».  Панкина  М.Н.,  Наас  О.В  –  М.Өтемісов  ат. 
БҚМУ, 2005.  ғимарат №14, № 2 оқу залы. 
2.  Интерактивті сынып.7 ғимарат,515 кабинет 

 
13.  Арнаулы  аудитория,  кабинет  жəне  лаборатория  тізімдері  –  Оқу  кестесі 
бойынша 
 
 
 
 
 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет