46-шы ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдарыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет12/32
Дата25.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

Пайдаланан әдебиеттер 
1.  Т. Хакимова. Инновационные методы обучения по информатике(учебноe пособиe). Издатель-
ство"NURPRESS", Алматы, 2013г. 270стр 
2.  Т.  Хакимова.  Білім  беру  жүйесін  ақпараттандыру // ИНФОРМАТИКА  НЕГІЗДЕРІ.  Респуб-
ликалық- ғылыми әдістемелік журнал 2014 №2, 2 - 4 стр. 
3.  Т. Хакимова Компьютерлік 3d-графика үшөлшемді виртуальды модельдерді оқытудың атқа-
ратын рөлі, // Алматы 2015 г. 4 - стр. 
4.  Оқу  үрдісінде  компьютерлік  анимация  технологиясының  атқаратын  рөлі, //Актобе 2015 г.  
6 - стр. 
 
 
 
Хамитова М.Н. 
 
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА КОНСТРУКТИВТІ ОҚЫТУДЫ  
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 
Адамды бір нәрсені қайталауға үйреткеннен гөрі,  
оған  жаңалық ашуға көмектескен жөн.  
Г. Галилей 
 
Eліміздің    әлемдік    біртұтас    білім    кеңістігіне    ену    үдерісі  жағдайында      сапалы  және 
бәсекеге қабілетті мамандар даярлау қазіргі  білім  беру  жүйесінің  ең  маңызды міндеттерінің  
бірі.  Қоғамдағы  үдемелі  өзгерістер    білім  беру жүйесінде бәсекеге  қабілетті,  шығармашыл,  
жаңа  өзгермелі жағдайларға  тез  бейімделуге  дайын, өзін-өзі  дамытатын,  өз  бетінше  шешім 
қабылдай  білетін  азаматтарды  тәрбиелеуді  қажет    етеді.  Аталған  міндеттер  «Білім  туралы» 
Заңда, «Қазақстан  жолы – 2050: бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ»  стратегиясы,  Қазақстан 
Республикасында  білім  беруді  дамытудың 2011 – 2020 жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламасы, "Интеллектуалды ұлт - 2020" мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асуда.  
Дәстүрлі  оқыту  жүйесінде  оқушыларды  білім  арқылы  біліктілігін  (квалификация) 
қалыптастыру  басты  назарда  болса,  қазіргі  оқыту  жүйесі  білімалушылардың  құзыреттілігін 
(компетентность)  қалыптастыруға  бағытталады.  Қазіргі  білім  берудің  мақсаты  білім,  білік, 
дағдымен  қаруландыру  ғана  емес,  солардың  негізінде  өзгермелі  қоғамда  бейімделіп,  жұмыс 
жасай алатын, әлеуметтік және кәсіби біліктілігін үнемі шыңдап отыратын,  қажет ақпаратты, 
білімді  өзі  іздеп  тауып,  оны  ұтымды  құрастыра  және  пайдалана  алатын,  жан-жақты  дамыған 
білімді, шығармашыл, зияткер жеке тұлғаны қалыптастыру болып отыр. 
 «Бәсекеге    қабілетті    дамыған    мемлекет    болу    үшін    біз  сауаттылығы  жоғары  елге 
айналуымыз  керек»  деп,  білім  саласынның  алдына  зор    міндет  жүктелген    болатын    Қазіргі 
таңдағы  ғылым  мен  техниканың  дамуы,  білім  беру  парадигмасының  ауысуы,  ақпараттық 
ағымның  өсуі  сияқты  өзгерістер  білім  берудің  заманауи  үлгісі  мен  жүйесін  жаңаша  тұрғыда 
түзуді қажет етуде. 
Ғылым  мен  техниканың  жедел  дамуы  үнемі  дағдарыс  пен  күрделі  мәселелерді 
тудыратыны белгілі. Себебі жаңа техника ақпарат ағымының өсуіне әкеле отырып, оның дұрыс 
өңделуін,  сақталуын  және  келер  ұрпаққа  жеткізілуін  қамтамасыз  етуін  талап  етіп  отыр. 
Ғылымның  мұндай  жедел  дамуы  адамзатқа  деген  талапты  күшейтеді,  осының  нәтижесінде 
конструктивті  тұлғаны  қалыптастару  қажеттілігі  туындады.  Ол  қандай  тұлға?  Өзін-өзі 
жетілдіре  алатын,  өзін-өзі  реттей  алатын,  өзі-өзі  жүзеге  асыра  алатын  және  өзіндік  образ 
қалыптастыруға  адамдармен,  мәдениетпен,  өркениетпен  диалогтык  қарым-қатынас  орнатуға 
қажетті тетіктері қалыптасқан тұлға [3].  
Адам тек қана шынайы өмірді пайымдап, танып қана қоймай, онда өмір суре білуі керек. 
Бүкіл  оқу  үдерісі  білімалушының  мүмкіндіктерін  ашуға,  конструктивті  ойлауға    және  кез-
келген  мәселені  шығармашылық  тұрғыда  шеше  білуді  үйретуге  бағытталған.  Мектеп 
қабырғасында-ақ  оқушыға  өмірде  кездесетін  сұрақтарға  жауап  беруге,  өмірдің  күрделі 
жағдаяттарында  дұрыс  шешім  қабылдауға  бағдар  беруге  көмектесетін  ереже,  заңдылық, 
ақпараттарды беруге тырысу керек.  

85 
 
Оқытудың конструктивтік үлгісі Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С.Пейперт,  Н. Шаталова, Ф. 
Бунятова,  П.Я.  Гальперин,  В.Т.  Кудрявцева,  Г.В.  Кудрявцева,  В.В.  Давыдов,  Б.М.  Бим-Бада, 
Д.В. Эльконин, М.И. Махмутов сияқты зерттеушілердің еңбектерінен бастау алып, зерделенеді.  
Шынтуайтқа  келгенде,  Қазақстанның  жетекші  елдер  қатарына  кіруіне  мол  мүмкіндігі 
бар. Басты  қозғаушы  күш, әрине  білім  беру жүйесін  жетілдіру  болып отыр. Осы  бағытта  тың 
ізденістер де жоқ емес.   
Қазіргі  таңда  заманның  талабына  сай,  қоғамның  сұранысына  жауап  беретін  оқытудың 
жаңа  технологияларын  қалыптастыру,  дамыту  ісі  өзекті.  Сондай  жаңа  заманның  талабына 
жауап беретін оқытудың түрі –  конструктивті оқыту. 
Оқытуға қатысты конструктивизмді танымдық (когнитивтік) және әлеуметтік деп бөлуге 
болады. Көптеген американдық ғалымдар  Л.С. Выготскийді әлеуметтік конструктивизмнің, ал 
Ж.Пиажені танымдық конструктивизмнің негізін қалаушы деп білді. 
Конструктивті  оқытудың  қарапайым    үлгісін  әр  түрлі  авторлардың  зерттеулерінен 
қарастырып көрейік. 
Д.Дьюдің  конструктивті  оқытуы (1925ж.)    оқушының  білім  алу  кезіндегі    жеке 
қызығушылығымен бірге өз бетінше белсенді әрекеті арқылы құрылады. Оқушы тек өзінің өз  
бетінше әрекеті және де өмірде оқушы қолдана алатын белгілі бір танымдық және тәжірибелік 
талпынысы  арқылы  танылған  білімді  ғана  иегереді  дей  келе,  оқытуды  ұйымдастыру  білім 
алушылардың төрт инстингіден (істеу инстингі; зерттеу инстингі; көркем инстингі; әлеуметтік 
инстинкт) шығатынын айтады [4]. 
М.Монтессоридің  конструктивті  оқытуы (1992ж.)  дидактикалық  дайындалған  ортада 
баланың өзін-өзі дамытатын педагогикалық жүйе, онда кез-келген практикалық әрекет, теория, 
үлгі дамушы адам туралы тек іргелі білімдер  негізінде құрылады.  
М.Монтессоридің 
конструктивті 
оқытудың 
негізгі 
әдістемелік-дидактикалық 
ерекшеліктері: 
- «зейіннің  поляризациялану  құбылысы»  есепке  алынады,  ол  баланың  өзін-өзі  еркін 
жетілуіне және арнайы жабдықталған ортада оның жұмысын ұйымдастыру тәсілі; 
-  баланың  сенситивті  (сезімтал)  кезеңдерінің  өсуін  ескеру  (сенситивті  фаза  кезінде 
кездейсоқ оқу үдерісі ұсынылады, яғни ортаның өзі өмірлік қажетті тәжірибені игеруге ықпал 
етеді:  биологиялық  жетілуде  бір  жағынан  орта  арқылы,  ал  екінші  жағынан  санаға  үздіксіз 
әрекеттің баруынан  жүзеге асады); 
-  баланы  қоршаған  кеңістігінің  үнемі  рационалды  болуын  қамтамасыз  ету. «дүниедегі 
тәртіпсіздік баланы шексіз мұңайтады»,- дейді М.Монтессори. 
-  баланың  нормализациялану  кезінде  бағытталған  әрекетке  еркіндігін  қамтамасыз  ету 
(нормализация  баланың  қандай  да  бір  әрекетке  шоғырлану  барысында  пайда  болады,  сол 
себепті де барлық заттар баланың жанды қызығушылығын тудырып, өз орнымен қолданылуы 
керек); 
- «кездейсоқ  құрал  арқылы  оқыту  идеясын»  ұстану, «... бала  оқып  жатқанын  байқай 
оқыса,  тез  үйренеді,  балаға  жаттау  үшін  ұсынылатын  әрбір  дидактикалық  материалдың 2 
мақсаты бар:  
1. Тікелей. Бұл баланың қойған мақсаты; 
2. Жанама. Кәсіби ересек адамның мақсаты. 
Бала  конструктімен  жаттығу  арқылы  өзі  байқамай  көру  жүйесін  дамытады,  іс-әрекетін 
басқарады, зейінін шоғындыра алуды үйренеді және одан да күрделі оқуға дайындалады. 
Конструктивті  оқыту  кезіндегі  оқытушының  кәсібилігі  мен  шеберлігін      Е.  Халтунен 
келесідей суреттейді. «Монтессори-оқытушы баланың қызығушылығын оятып, қолын қақпай, 
оған  көмек  көрсетуі  тиіс,  оқытушыға  артқы  көріністе  қалу  тән.  Педагог,  ең  алдымен, 
оқушының «Мұны өзіме жасатуға көмектесші» деген өтінішін орындауға ниеттенеді. 
 
 
 
 
 

86 
 
Хан Р.А.  
 
 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
                                    Единственный путь, ведущий к знанию – деятельность.  
                                                                                                             Бернанд Шоу 
 
Каждый  современный  преподаватель  добивается,  чтобы  на  его  занятии  ребята  работали 
добровольно, с интересом, творчески. 
Сегодня  основная  цель  обучения - это  не  только  накопление  определённой  суммы 
знаний,  умений,  навыков,  но  и  подготовка  обучающегося    как  самостоятельного  субъекта 
образовательной  деятельности.  В  основе  современного  образования  лежит  активность  и 
учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной 
личности,  умеющей  учиться,  совершенствоваться  самостоятельно    и  подчиняются  основные 
задачи современного образования.  
Определение  «инновация»  как  педагогический  критерий  встречается  часто  и  сводится, 
как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем, «инновация» в точном переводе с 
латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил 
в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты 
«дидактического  портрета»  этого  метода,  направленного  на  развитие  способности  ученика  к 
самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности. 
Решить эти задачи позволяет использование разных форм организации образовательного 
процесса:  это  и  активные  формы  занятий  (исследование,  конференция,  защита  проектов);  и 
методы  и  приемы  работы,  активизирующие  деятельность  обучающихся;  и  выполнение  ими 
исследовательских заданий, творческих работ; и система дополнительного образования, когда 
решаются нестандартные задачи в поисковом режиме.   
Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 
  соответствие концепции гуманизации образования; 
  преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 
  использование личностно - ориентированного обучения; 
  поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 
  соответствие социокультурной потребности современного общества.  
В основе инновационного обучения лежат следующие технологии
  развивающее обучение; 
  проблемное обучение; 
  развитие критического мышления; 
  дифференцированный подход к обучению; 
  создание ситуации успеха на уроке. 
Основными принципами инновационного обучения являются: 
  креативность (ориентация на творчество); 
  усвоение знаний в системе; 
  нетрадиционные формы уроков; 
  использование наглядности. 
 
Среди  множества  существующих  на  сегодняшний  день  педагогических  технологий    в 
колледже КазНУ им.аль-Фараби  успешно применяются   наиболее прогрессивные, использова-
ние которых весьма эффективно при изучении литературы:   
   Информационные технологии (как комплекс мероприятий, связанных с насыщением 
образовательной системы информационными средствами, (компьютерами, аудио- и видеосред-
ствами, информационной продукцией).  
   Проектная и исследовательская деятельность как средство всестороннего развития 
ребенка. 
  Нестандартные,  в  том  числе интегрированные  уроки как  средство  развития 
творчества,  креативности мышления и социализации личности.   

87 
 
  Индивидуальные  образовательные  технологии  создание  ситуации  успеха  для 
каждого; 
- индивидуальная работа.  
Умение  адекватно  воспринимать,  осмысливать  и  в  результате  понимать  прочитанное 
является одним из дефицитов образования, поэтому возникло желание найти приёмы, способы, 
эффективные  формы,  технологии,  которые  помогли  бы  научить  обучающегося    понимать 
читаемую информацию.  
При  использовании  инновационных  технологий  в  обучении  литературе  успешно  в 
колледже применяются следующие приемы: 
    ассоциативный ряд; 
    опорный конспект; 
    ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления); 
    мозговая атака; 
    групповая дискуссия; 
    кластеры; 
    синквейн; 
    «Продвинутая лекция»; 
    эссе; 
    исследование текста; 
    работа с тестами; 
Остановимся  на  некоторых  технологиях,  используемых  на  занятиях  литературы  в 
колледже. 
Все  чаще  стали  использовать  синквейн    (приём  технологии  развития  критического 
мышления, на стадии рефлексии). 
Синквейн в переводе с французского «пять строк». Синквейн – белый стих, помогающий 
синтезировать, резюмировать информацию. На первый взгляд эта технология может показаться 
сложной, но, если разобраться, все просто. Почему интересен именно этот прием? Это форма 
свободного  творчества,  но  по  особым  правилам.  Технология  критического  мышления  учит 
осмысленно пользоваться понятиями и определять свое личное отношение к рассматриваемой 
проблеме.  Ценность  заключается  в  том,  что  все  это  собрано  в  пяти  строках.  Так,  в 
нестандартной  ситуации,  усваиваются  научные  понятия,  применяются    знания  и  умения. 
Рождаются мысли, развиваются мыслительные навыки.  
Развивать мышление – значит развивать умение думать.  
Синквейн 
   обогащает словарный запас; 
   подготавливает к краткому пересказу; 
   учит формулировать идею (ключевую фразу); 
   позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом; 
   получается у всех. 
Правила написания синквейна таковы. 
 На  первой  строчке  записывается  одно  слово – существительное.  Это  и  есть  тема 
синквейна. 
 На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 
На  третьей  строчке  записываются  три  глагола,  описывающих  действия,  относящиеся  к 
теме синквейна. 
На  четвертой  строчке  размещается  целая  фраза,  предложение,  состоящее  из  нескольких 
слов, с помощью которого учащийся характеризует тему в целом, высказывает свое отношение 
к  теме,  Таким  предложением  может  быть  крылатое  выражение,  цитата,  пословица  или 
составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. 
Пятая  строчка – это  слово-резюме,  которое  дает  новую  интерпретацию  темы,  выражает 
личное отношение учащегося к теме. 
Процедура  составления  синквейна  позволяет  гармонично  сочетать  элементы  всех  трех 
основных  образовательных  систем:  информационной,  деятельностной  и  личностно-ориен-
тированной. 

88 
 
Инсерт -  прием  маркировки  текста – интерактивная  система  заметок  для  эффективного 
чтения и размышления. 
 
Знак «галочка» (V) – отметьте в тексте уже известную вам информацию; 
 
Знак «плюс» (+) – отметьте новую информацию; 
 
Знак  «минус» (-) – отмечается  то,  что  идет  вразрез  с  имеющимися  у  вас 
представлениями, то, о чем вы думали иначе; 
 
Знак «вопрос» (?) – отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительного 
изучения и понимания, то, о чем вы бы хотели узнать подробнее. 
 
Знак  «восклицательный  знак» (!) – отмечается  то,  что  вызвало  интерес   и  желание 
узнать об этом больше. 
Большое внимание уделяется использованию информационных технологий.              Во-
первых,  это  технологии,  позволяющие  искать,  обрабатывать  и  усваивать  информацию  из 
различных источников, в том числе и из Интернета. 
Во-вторых, это использование самого компьютера, самых разных  программ. 
Применение  информационных  технологий на  уроках  необходимо,  и мотивировано 
это тем, что они: 
 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на занятии; 
 способствуют совершенствованию практических умений и навыков обучающихся; 
 позволяют индивидуализировать процесс обучения; 
 повышают интерес к урокам  литературы; 
 активизируют познавательную деятельность; 
 развивают творческий потенциал. 
На  занятиях  по  литературе  наиболее  распространены  такие  формы  информационно-
коммуникационных технологий: 
 работа  с  мультимедийными  пособиями  дает  возможность  разнообразить  формы 
познавательной  деятельности  на  занятиях  за  счет  одновременного  использования  иллюстра-
тивного, статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала; 
 занятия  с  использованием  компьютерной  презентации – это  и  занятия  объяснения 
нового  материала  в  диалоговом  режиме,  и  лекции,  и  семинарские  занятия,  и  научная 
конференция,  и  защита  курсовых  проектов,  и  интегрированное  занятие,  и  презентация,  и 
дискуссия. 
Внедрение  новых  информационных  технологий  в  учебный  процесс  позволяет 
активизировать  процесс  обучения,  реализовать  идеи  развивающего  обучения,  повысить  темп 
урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 
Статистика подсчитала, что в среднем обучающийся в течение  пяти занятий говорит 3-5 
минут. Я думаю, что преподавателей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься 
над  проблемой.  Поэтому  сегодня  актуальными  являются  уроки  диспуты,  дискуссии,  уроки 
дебаты. Такие формы занятий по литературе наиболее эффективны. 
 Например.  Заключительное  занятие  по  роману  Ф.Достоевского  «Преступление  и 
наказание». Тема: Раскольников совершил преступление… Стихийное или преднамеренное…  
Цель:  
 показать,  что  любая  человеческая  личность  неприкосновенна. «Не  убий» - это 
нравственная норма, которая в нормальной жизни не знает исключений;     
 формировать у учащихся представления о личной причастности человека к добру и злу, 
которое  его  окружает;  способствовать  выработке  чувства  ответственности  за  выбор  своего 
жизненного пути; 
Задачи:  
 научить обучающихся самостоятельно оценивать                                 
явления, действия и деятелей;  
 размышлять над различными точками зрения;  
 сравнивать аргументы, подбирать факты для доказательства собственной позиции. 
Дебаты    «Обездоленные  люди:  судьба  или  стечение  обстоятельств?» (по  пьесе 
А.М.Горького «На дне») 
Цель:  

89 
 
 Формирование гуманного отношения к обездоленным людям, стремления делать добро 
всякому, способности сострадания, способности откликаться на чужую боль. 
 Формирование  качеств,  способствующих  развитию  диалектического  мировоззрения, 
необходимого  для  ориентации  в  мире,  способности  к  быстрой  адаптации  к  непрерывным 
социальным изменениям; 
  Закрепление умения вести дискуссии, преодоление нравственного максимализма. 
  Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование  инновационных  технологий   играет  большую  роль  в  развитии 
познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  формирующих 
мотивацию  обучающихся,  умение  анализировать  авторский  текст,  строить  речевое 
высказывание  с  заданными  параметрами,  выдвигать  и  аргументированно  отстаивать 
собственную позицию.         
Как не потеряться в целом океане технологий, методик, приемов?  
Как это совместить в рамках одного занятия? 
Ответ прост - нужен адаптивный урок. 
Адаптивный урок – сочетание элементов различных технологий, создающих комфортную 
среду занятия. 
Применяя  различные  технологии,  мы  добиваемся  успеха:  результаты  обучения 
становятся выше. 
 
Список использованной литературы: 
1.  Вьюшина И.В. Возможности и преимущества информационных технологий в образовательном 
процессе. Часть 5. Информационные технологии в образовательном процессе: Методические материалы. 
– Ярославль, 2005. 
2.  Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе,  5-е изд. 
— М.: Академия, 2008.  
3.  Панфилова А.П.   Инновационные педагогические технологии, Активное обучение,  Издатель-
ство: Academia. Серия: Высшее профессиональное образование. 
 ISBN 978-  5-7695-9035-1; 2012 г. 
4.  Мухина С., Соловьева А. Современные инновационные технологии обучения 
 Издательство: ГЭОТАР-Медиа ISBN 978-5-9704-0691-5; 2008 г. 
5.  Тюляева Т. Современные образовательные технологии в изучении и преподавании предметов 
социально-гуманитарного  цикла.  Учебно-методические  материалы.  Издательство: Русское  слово - РС 
ISBN 978-5-9932-0893-0; 2012 г. 
 
 
 
Харасова М.М.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                    
Современная  ориентация  образования  на  формирование  компетенций  как  готовности  и 
способности  к  деятельности  и  общению  предполагает  создание  дидактических  и  психо-
логических  условий,  в  которых  обучающийся  может  проявить  не  только  интеллектуальную  и 
познавательную  активность,  но  и  личностную  социальную  позицию,  свою  индивидуальность, 
выразить себя как субъект обучения. 
В  настоящее  время  перед  преподавателями  колледжей  стоит  проблема,  как  повысить 
интерес  учащихся  к  предметам,  путем  использования  активных  методов  и  средств  по 
дисциплине  информационные  технологии».  Одна  из  причин  потери  интереса - это 
непригодность ряда традиционно применяемых приемов обучения для нынешнего контингента 
обучаемых:  ведь  у  нашей  молодежи  сегодня  сильно  развито  чувство  самосознания  и 
собственного достоинства, она о многом имеет представление, поэтому занятия, базирующиеся 
на  авторитарном  режиме,  приказе  вызывают  лишь  раздражение  и  скуку - они  неприемлемы. 
Это  побудило  меня  искать  новые  методы  и  средства  обучения,  способствующие  развитию 
творческих  и исследовательских способностей учащихся, воплощающие в себе идеи высокой 
взаимности  требовательности  и  уважения,  опирающиеся  на  возросшую  самостоятельность 

90 
 
учащихся  и,  наконец,  значительно  расширяющие  и  обогащающие  методический  арсенал 
преподавателя, поскольку известно, что постоянство - враг интереса. 
При  активном  обучении  учащийся  в  большей  степени  становится  субъектом  учебной 
деятельности,  вступает  в  диалог  с  преподавателем,  активно  участвует  в  познавательном 
процессе,  выполняя  творческие,  поисковые,  проблемные  задания.  Одной  из  приоритетных 
задач современности является создание необходимых и полноценных условий для личностного 
развития  каждого  учащегося.  Поэтому  использование  активных  форм  обучения  является 
основой  развития  творческих    и  исследовательских  способностей  учащихся.  Творческие  и 
исследовательские  способности  формируются  и  развиваются  в  процессе  познавательной 
деятельности,  когда  обучаемый  не  просто  слушатель,  а  активный  участник  в  познавательном 
процессе, своим трудом добывает знания,- эти знания более прочные. 
В Концепции модернизации казахстанского образования обозначено, что новое качество 
образования - это  «ориентация  образования  не  только  на  усвоение  обучающимся  суммы 
знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его  познавательных  способностей,  получение  опыта 
самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности,  формирование  ключевых 
компетенций. Организуя учебную деятельность, я хочу решить ряд следующих задач: обучить 
своих  учащихся  умению  сделать  выбор,  научить,  не  только  понимать  предложенные 
преподавателем  цели,  но  и  формировать  их  самому.  Моя  цель - дать  возможность  каждому 
учащемуся, независимо от его способностей, получать знания и умения, соответствующие его 
индивидуальным возможностям. 
Отмечу  главное:  человек  включается  в  деятельность  только  при  появлении  мотива 
участвовать  в  ней.  Мотив - это  либо  кратковременное  состояние,  либо  стабильное  качество 
личности.  Но  вернёмся  к  мотивации  обучения.  Характер  и  результат  познавательной 
деятельности  зависит  от  того,  какой  мотив  возобладает,  станет  решающим.  Задача 
преподавателя  заключается  как  раз  в  том,  чтобы  обеспечить  возникновение,  сохранение  и 
преобладание мотивов учебно-познавательной деятельности. С этой целью как раз используют 
стимулы, то есть внешние побудители определенной деятельности. Учащиеся различаются не 
только  наклонностями,  но  и  знаниями,  умениями,  способностями.  Особое  внимание  надо 
уделять тем, кто умеет обобщать, выделять главное, отыскивать нешаблонные решения. Наша 
задача - поддерживать постоянный интерес к предмету. Они не терпят простоя и всегда должны 
быть загружены, но в группе есть и другие учащиеся - со средней и хорошей успеваемостью, с 
ними  приходится  возиться  больше  всего.  Их  надо  «почувствовать»,  суметь  вовремя  заметить 
малейший рост, научить видеть закономерности, мыслить быстро и абстрактно. Есть и третья 
группа  учащихся - с  низкой  успеваемостью,  не  уверенные  в  своих  знаниях,  не  умеющие  их 
применять. Основная задача по отношению к группе - укрепление в обучаемых уверенности в 
своих силах, развитие инициативы. 
Преобладающие  методы  обучения,  которые  мы  используем – это  познание  через 
самостоятельную  деятельность  в  ходе  опережающей  работы  с  учебником,  проведение 
практических работ, выполнение заданий определенного уровня. 
Система обучения включает следующие направления: 
методы мотивации и стимулирования деятельности учащихся; 
методика диалогического взаимодействия преподавателя и учащихся на уроке развиваю-
щего обучения. 
В основу данной системы были положены основные принципы: я учу самостоятельности, 
умению планировать свою деятельность; развиваю волю и целеустремленность ориентируя на 
зону ближайшего развития - заметить и не пропустить малейший успех, закрепить его и идти 
дальше  и  выше;  учету  результатов  учебной  деятельности  через  систему  заданий  и 
накопительную  систему  оценок;  диалогичности  и  сотрудничеству - я  рядом  со  студентами,  и 
мы вместе решаем все проблемы и радуемся успехам. 
Творческая  деятельность  обеспечивает  раскрытие  новых  возможностей  обучающихся, 
является необходимым условием для становления компетентностей. 
В  моей  практике  широко  применяются  разные  формы  занятий:  лекции  и  семинары 
дополняются  дискуссиями,  дебатами,  работой  в  микрогруппах,  игровыми  методами,  метод 
проектов, мозговой штурм, тренинги, баскет-метод и т.д.  

91 
 
Например,  мы  проводили  с  группой  ПР-103  дебаты  на  тему: «Почему Linux лучше?»  в 
сравнении  с  ОС Windows7. Группа  была  поделена  на  две  подгруппы.  Каждая  подгруппа 
отстаивала  свою  точку  зрения  по  преимуществам  и  возможностям  данных  операционных 
систем. 
 
Параметры для 
сравнения 
ОС 
WINDOWS7 
ОС Linux 
Безопасность 
 
 
Стабильность 
 
 
Стоимость 
 
 
Системные 
требования 
 
 
Возможность 
обновления 
 
 
Открытость 
исходного кода 
 
 
Свобода 
 
 
 
Так  же  на  занятиях  можно  проводить  исследовательскую  работу,  например  по  теме: 
«Компьютерные вирусы и антивирусные программы» на практической работе выполнить зада-
ние следующего вида:  
Провести  исследовательскую  работу  (при  этом  можно  использовать  учебники  и 
интернет): 
Использование антивирусных программ для защиты компьютера. 
Рейтинг используемых программ; 
Способы обновления антивирусных программ; 
Статистика заражения компьютера вирусами; 
Рейтинг вирусов, которыми заражался компьютер. 
 
На этапе «Актуализаций знаний» каждого занятия,  учащимся можно раздавать таблицу 
№1  по  новой  изучаемой  теме.  Первый  столбец,  учащиеся  заполняют  перед  изучением  темы, 
после  закрепления  темы  заполнят  соответственно  второй  столбец  и  третий.  И  на  семинарах 
обсуждают второй и третий столбец с преподавателем. 
 
Таблица №1 
Я знаю 
Что узнал 
Хочу узнать 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие  творческих  и  исследовательских  способностей  учащихся  является  одна  из 
активных форм проведения занятий - деловая игра. 
Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи социального опыта - как 
практического  (овладение  средствами  решения  задач),  так  и  этического,  связанного  с 
определёнными  правилами  и  нормами  поведения  в  различных  ситуациях.  Активное 
применение игрового метода обучения обусловлено требованиями повышения эффективности 
обучения за счёт более активного включения учащихся в процесс не только получения знаний, 
но  и  непосредственного  (здесь  и  теперь)  их  использования.  Игровая  технология  обучения 
способствует  развитию  мотивации  обучения,  в  игре  каждый  учащийся    может  проявить  свои  
личные  качества,  знания  и  умения.  При  внедрении  игровой  технологии  в  учебный  процесс 
формируются    ценностные  ориентации  и  установки  профессиональной  деятельности,  вклю-
чается  момент  социального  взаимодействия.  Функция  игры - ее  разнообразная  полезность: 
коммуникативность, диагностичность, коррекция, социализация. 
Большинству игр присущи 4 главные черты (по С.А.Шмакову): 

92 
 
свободная  развивающая  деятельность,  предпринимаемая  лишь  по  желанию  учащихся, 
позволяет получить удовольствие от самого процесса деятельности, независимо от результата, 
может оказаться не совсем таким, каким ожидался; 
активный, творческий  характер  деятельности, в  значительной мере  импровизированной, 
направлен  на  самостоятельный  поиск  интересных  фактов,  добывание  дополнительной 
информации, в т.ч. и на культурно-историческое наследие; 
эмоциональная  деятельность,  соперничество,  соревнование,  конкуренция,  стремление  к 
улучшению результата, желание победить исключают такое понятие как «поражение», потому 
что в выигрыше оказываются все; 
наличие  правил,  отражающих  содержание  игры,  логическую  последовательность  её 
развития. 
Деловая игра отличается от многих других способов обучения. Учащийся чувствует свои 
силы и возможности, созданы условия  его самореализации. Преподаватель должен привлекать 
ребят к подготовке игры, тогда они органично войдут в игру, будут активными её участниками. 
К  основным  принципам  организации  игры  относятся:  поддержание  игровой  атмосферы, 
отсутствие  принуждения    при  вовлечении  в  игру,  развитие  игровой  динамики,  постепенное 
углубление содержания заданий. 
В процессе проведения деловой игры педагог занимает в игре различные позиции: может 
быть  центром  игры - руководителем,  выполнять  функцию  игрока,  вообще  не  участвовать.  В 
ходе  игры  для  учащихся  предусматриваются  различные  роли  и  виды  деятельности,  что 
поможет  каждому  обучаемому  выбрать  для  себя  посильную  деятельность.  Профилирующей 
функцией  игрового  обучения  является  то,  что  каждый  участник    имеет  возможность 
прочувствовать  механизм  коллективной  деятельности,  эта  технология  вызывает  потребность 
совершенствовать коммуникативную и психологическую компетентность. 
Структуру учебного процесса на основе   игры можно представить  в виде этапов: 
1. создание проблемной ситуации; 
2. ход игры; 
3. обсуждение результатов игры. 
4. подведение итогов игры. 
В практике преподавания по курсу информационные технологии я использую различные 
виды  организации  игровой  деятельности,  где  учащиеся    выступают  в  роли  рецензентов, 
эрудитов, консультантов, экспертов и т.д., например рассмотрим урок деловой игры «конкурс 
творческих  проектов».  Урок  построен  на  деятельной  основе  с  использованием  приемов 
моделирования  решения  задачи  в  реальной  жизни.  На  уроке  моделируется  ситуация  деловой 
игры:  учащиеся  выступают  в  качестве  претендентов  на  подписание  контрактов  с  престижной 
компьютерной  фирмой  по  производству  программных  продуктов “SoftCity”, в  которой 
возникла  необходимость  набрать  на  работу  молодых  перспективных  сотрудников. 
Претенденты  на  должность  в  компании  должны  знать  среду  программирования Delphi; 
разработать и представить творческий проект; Учащиеся заранее готовят творческие проекты в 
среде Delphi. Выбор  темы  зависит  от  уровня  знаний  и  творческих  способностей.  Учащиеся 
должны  убедиться  в  том,  что:  в  современном  мире  успешен  тот,  кто  умеет  выгодно 
использовать  свои  знания  и  интеллектуальную  собственность.  Творчество  и  знание – залог 
успеха в жизни.  
Общие  правила  сотрудничества:  каждый  участник  обязан  действовать  в  соответствии  с 
ролью  (преподаватель,  эксперт  компании,  технический  секретарь,  претендент  на  должность  в 
компании,  рецензент-оппонент).  Каждый  обязан  внимательно  слушать,  следить  за  ходом 
учебной  деятельности.  Каждый  учащийся  должен  иметь  один  или  более  вопросов  по 
содержанию  проектов.  Выступать  нужно  коротко,  ясно  и  убедительно  излагать  мысли  и 
основные моменты проекта, быть дружественным, убежденным, уверенным. 
Использование деловых игр в учебно-воспитательном процессе позволяет сформировать 
у учащихся: 
  умение находить пути решения, выработать общую точку зрения; 
  стремление понять и прислушаться к точке зрения других; 
  умение различать эмоциональное состояние соучастников и использовать это в ходе 
общения; 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет