№33 (1373) 16 тамыз 2017 жыл, сәрсенбі Қазақстанның іскерлік қауымдастығы Халықаралық көрмені қараша айына дейін ұзартуды сұранды. „ Ұлт намысын ұран етіпжүктеу 0.85 Mb.
Pdf просмотр
бет6/8
Дата09.09.2017
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

         хАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

07:50 Тележурнал «EXPO 

life» 


08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы - утренняя 

информационно-музы-

кальная программа  

10:15 Премьера!!! Телесе-

риал. «Вишневый сезон» 

11:10 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»

12:00 «ауырмайтын жол ізде» деректі драмасы

12:30 Кулинарная про-

грамма «магия кухни»

13:15 «Народный кон-

троль»

13:30 «біздің үй»14:30 «EXPO life» теле-

журналы


14:35 «Bilim»

15:15 Телесериал. «Такая 

работа»

16:15 Телесериал. «Қазақ аруы» 

17:15 «біздің назарда»

17:30 Тележурнал «EXPO 

life»


17:35 «бенефис-шоу»

18:55 «EXPO life» теле-

журналы

19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:35 Телехикая. 

«Көрімдік»

20:05 «арнайы хабар»

20:40 «бюро расследо-

ваний»


21:00 Итоги дня

21:35 мегахит. Кристиан 

бэйл, Сэм Уортингтон в 

боевике  «Терминатор: да 

придет спаситель»

23:35 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»

00:30 Қорытынды жаңалықтар

01:40 «ауырмайтын жол 

ізде» деректі драмасы

02:10 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

02:40 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

03:00 Қр ӘнұраныҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 Концерттік  

бағдарлама

9:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:55 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ


10:20 Күй күмбірі 

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Жаса, менің 

елім! /қайталау/

10:50 Хабар: Иман нұры / 

қайталау/

11:00 балаларға 

базарлық

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

12:00 музыка 

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮСКІ 

ЖаҢалыҚТар 

13:15 ДНЕВНыЕ НОВО-

СТИ 

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Телехикая /

қайталау/ 

14:50 музыка 

15:00 ТҮСКІ 

ЖаҢалыҚТар  /

қайталау/

15:15 ДНЕВНыЕ НОВО-Tv АпТА

11

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №33 (1373), 16 Тамыз  2017 Жыл  //ЖұмА

25 

тамыз

СТИ   /повтор/

15:30 Көркем фильм 

16:30 аңдатпа

16:30-17.10 Техникалық 

үзіліс 


17:10 аңдатпа

17:15 музыка

17:55 Хабар: бірінші 

студия


18:20 КЕШКІ 

ЖаҢалыҚТар 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОСТИ 


18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Хабар: Сіз не 

дейсіз?


19:40 музыка

20:00 Хабар: Денсаулық

20:25 Телеблокнот

20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

20:55 роликтер, анон-

стар

21:00 ИТОГОВыЕ НО-ВОСТИ

21:25 роликтер, анон-

стар

21:30 Телемаркет21:35 Хабар: Тіл 

скақшысы 

21:55 Көркем фильм 

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

23:30 музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:25 ИТОГОВыЕ НО-

ВОСТИ


0:55 Телеблокнот

1:00 аңдатпа.Әнұран

1:05 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «Қыздар арасын-

да»

06.50 Т/х «Өмір сынағы»07.50 Т/с «1001 түн»

08.45 «Әжуа» 

09.10 Союзмультфильм 

09.30 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» 

10.00 Т/ф «Четверг»

12.00 Т/х «Элиф»

14.10 Т/х «Ғаламат 

ғасыр: Көсем»

15.10 «День аиста»

15.20 Союзмультфильм 

16.00 м/ф «Добрыня Ни-

китыч и змей Горыныч» 

17.20 Премьера! Т/х 

«Н2О: бір тамшы судың 

құдіреті»

18.00 Т/х «Элиф»

20.10 Т/х «Ғаламат 

ғасыр: Көсем»

21.15 Х/ф «Обитель 

зла-3» 

23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины»

01.40 «KZландия»

02.30 «айнаонлайн»

03.00 «Ене мен келін» 

03.30 Жан сырым

04.00 «KZландия»

04.30 «Женіп көр!» 

05.00 «Қуырдақ»     КТК

07.00 Қр ӘНҰраНы

07.05 ЖаҢалыҚТар 

(қайталау) 

07.30 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикая-

сы (қайталау)

08.00 “Ер ЖІГІТ ПЕН 

ЕрКЕ СҰлУ”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

09.30 “На ДалЬНЕЙ 

заСТаВЕ», мелодрама 

(15-16 серии, повтор)

11.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.00 “ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр-2”, мелодрама (3-4 

серии). В ролях: михаил 

Химичев, Олеся Вла-

сова, Сергей Калантай, 

андрей Финягин

14.00 “барыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКа”

15.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк 

телехикаясы. С субти-

трами на русском языке

17.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикая-

сы.  Тұсаукесер!

18.30 “СВара мЕН 

раГИНИ”. Үнді теле-

хикаясы.Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском 

языке

19.30 “Ер ЖІГІТ ПЕН ЕрКЕ СҰлУ”. Түрiк теле-

хикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском 

языке


20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОСТИ

21.30 “НаШа ПраВДа”. любимые женщины во-

дителя Космина 

22.40 “бИлЕТ На ДВО-

ИХ”, мелодрама (1-4 

серии). В ролях: Дми-

трий Щербина, марина 

Коняшкина, Дмитрий 

Суржиков 

02.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

03.30-04.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикая-

сы (қайталау)КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын (каз)

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ 

НЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00 Сериал «Сүйгенім 

бол» 


11:00 мультсериал 

«Трансформеры: ро-

боты под прикрытием» 

(рус)


12:00 анимационный 

фильм «Черный котел»

13:40 Ералаш 

15:00 Келiндербәйгесi 

(каз) 

16:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» (каз)

18:00 Фильм-концерт 

«алдараспанәзіл-сықақ 

театры» (каз) (1 часть)

20:00 Информбюро

21:00 КИНО. бред Питт 

в фильме «Война миров 

23:40 «What’s Up?» (каз) 00:10 «Ұят емес»

01:00 музыкалық сағат  

01:30 Сериал «Ерту-

грул» (каз)

02:10 музыкалық сағат  

(каз)


03:00 Үздік әзілдер

04:00 Қазақша концерт 

(каз)

   ЕВРАЗИя

6:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

6:45 «ЖҰма УаҒызы»   

7:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар» СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

7:45 Телеканал «ДО-

брОЕ УТрО»  

10:00 «ГлаВНыЕ 

НОВОСТИ» 

10:55 «бAСТы 

ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

11:05 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

12:00 ТҰСаУКЕСЕр. 

«ҚалаУлым» 

бағдарламасы 

15:00 Нонна Гри-

шаева в фильме 

«КОммУНалЬНыЙ 

ДЕТЕКТИВ» 

16:45 «ЖДИ мЕНЯ». 

КазаХСТаН  

18:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

18:45 ТҰСаУКЕСЕр! 

«20 мИНУТ». ТҮрІК 

ТЕлЕХИКаЯСы  

20:00 «ГлаВНыЕ 

НОВОСТИ» 

20:45 «ПОлЕ ЧУ-

ДЕС» 

21:55 Дарья Плахтий, михаил Пшеничный, 

Евгений Пронин в 

многосерийной мело-

драме «ПлЕмЯШКа»   

23:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

23:55 «ПлЕмЯШКа». 

Продолжение

2:40 «алаУлаҒаН 

СЕзІм». ҮНДІ ТЕлЕХИ-

КаЯСы  

3:40 «П@УТINA» бағдарламасы 

4:25 «мОДНыЙ ПрИ-

ГОВОр» (каз)  

До 05:15


     

 

6:00 «Әзілстан» жасы-рын камера

6:10 Жаңалықтар

6:35 Новости «20:30»

7:00 Союзмультфильм

9:00 «Жібек-2» теле-

хикаясы 


10:00 «Қара нан» түрік 

телехикаясы

11:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

12:30 «абысындар» 

телехикаясы

13:20 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

13:30 Сериал «майор и 

магия»


14:30 Сериал «ласточ-

кино гнездо»

15:30 «Қарлығаш» теле-

хикаясы 


16:30 бірегей.  марфуға 

айтқожина

17:00 «Жібек-2» теле-

хикаясы 


18:00 «алдар көсе» 

мультфильмі

18:30 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Қара нан» түрік 

телехикаясы

22:00 «абысындар» 

телехикаясы

22:50 «Әлия» түрік теле-

хикаясы


23:50 «Kaznet» 

ғаламторға шолу

0:00 «Ғашық жандар» 

телехикаясы 

1:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы 

2:00 Жаңалықтар

2:25 Новости «20:30»

2:50 Программа «Шко-

ла финансов»

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы мен Қоры баспа және 

электрондық бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған «Қазақстан тәуелсіздігі және Елбасы» тақырыбы бойынша таңдаулы 

материалдарға жыл сайынғы ашық конкурс жариялайды.

Конкурстың  мақсаты  –  елдің  тәуелсіздік  жылдарындағы  жетістіктерін  көрсету,  Қазақстан 

мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен бастамаларын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:

1) «Үздік теледидар материалы»;

2) «Үздік радиоматериал»;

3) «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;

4) «Ғаламтор, БАҚ-тағы үздік жарияланым».

Номинациялардың әрқайсысы бойынша жеңімпаздарға 1 миллион теңге мөлшерінде ақшалай жүлде 

беріледі, ал екінші және үшінші орындар үшін тиісінше 500 мың және 200 мың теңге беріледі. Одан 

басқа, барлық жүлдегерлерге дипломдар мен омырауға тағатын белгілер тапсырылады.

Конкурсқа кәсіпқой журналистер жеке және ұжымдық негізде де қатыса алады.

Конкурсқа 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 қазан мерзімі бойынша мемлекеттік және орыс 

тілдерінде ресми жарияланған (басылған, эфирге шығарылған, ғаламторда орналастырылған) бірегей 

материалдар қабылданады.

Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі журналистер, Қазақстанның көрнекті мемлекет және 

қоғам қайраткерлері енген Конкурс комиссиясы шығарады.

Жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты рәсімі Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2017 жылғы 1 маусымнан бастап 10 қарашаға дейінгі мерзімде әкеліп 

беру тәртібімен немесе поштамен жөнелту арқылы мына мекенжайда: Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, 

Астана қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, 10, 213-каб., «Қазақстан тәуелсіздігі және Елбасы» конкурсына» деген 

белгісімен қабылданады (байланыс тел.: 8 (7172) 69-30-57, 69-30-54, 69-30-56).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты туралы барлық ақпаратпен www.presidentlibrary.

kz, www.presidentfoundation.kz/ сайттары арқылы танысуға болады.

Елбасының кітапханасы және Қоры журналистерге арнап 

«Қазақстан тәуелсіздігі және Елбасы» конкурсын жариялайды

аңдатпа

көрген білгендердің мәліметтеріне зәруміз

  Тараз гарнизоны Әскери полициясы бөлімінің анықтау және іздестіру 

бөлімшесінің  өндірісінде  Қазақстан  Республикасының  ҚК-ның 

345-бабының 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне 

№173140031000453 санымен тіркеліп қылмыстық іс қаралуда.   

04.08.2017жылы сағат 22.00 шамасында «Алматы-Ташкент» тас жолының 

547 шақырымында, Шымкент қаласына қарай бағыттап бара жатқан, шамамен 

«Күйік» асуына 500 метр жетпей, қызғылт қоңыр түсті мемлекеттік тіркеу 

нөмірі 273 ВНВ/13 «Лада-21154» автокөлігі жол апатына ұшырап, нәтижесінде 

тас жолдың шетіне қарай шығып аударылып, 100 метр қашықтыққа ұшып 

кеткен.   

Қазіргі таңда осы жол көлік оқиғасының қалай өрбігенің көрген білгендер 

болса (көлікке орнатылған видео тіркегішке жазылған болса) тез арада Тараз 

гарнизоны Әскери полиция бөліміне мына байланыс құралдары арқылы 8 /7262/ 345785, 8/7262/ 576078 және 8 775 654 46 86 хабар берулеріңізді 

сұраймын. 

Tv АпТА

12

    //   «Жамбыл - Тараз»  //  №33 (1373), 16 Тамыз 2017 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:10 «Көңіл толқыны»

7:55 «айналайын». 

Телехикая. 3-маусым. 21, 

22-бөлімдері («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2011 

жыл) (с субтитрами) 

9:00 «Сенбіліктаң». 

Отбасылы-танымдық 

бағдарлама

10:10 «Сағындырған 

әндер-ай!». Концерт 

11:10 «Әзіл әлемі»

12:10 «ақсүйек мысықтар». 

мультфильм. (аҚШ, 1970 

ж.)режиссері: Вольфганг 

райтерман

13:35 Қуаныш Керімқұлов, 

Ербол Садырбаев, Қуаныш 

Тұрдалин, Қадырғазы 

Қуандықов «бажалар» 

комедиясында. 5-6 

бөлімдері. режиссері: 

асқар бисембин 

(Қазақстан, 2013 ж.)

14:35 Данияр асанбе-

ков, Әсел Нұрланова

Шайырбүбі Сұпатаева, 

Индира Исаева «биыл 

сөзсіз үйленемін» коме-

диясында. (Қырғызстан, 

2014 ж.) режиссері: ырыс 

Жомартова

16:25 «муз арТ Live»

18:10 «Жайдарман». 

республикалық жоғары 

лига. 1/4 финал 1-топ

20:00 «мәселе». 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарлама

20:35 «Көңіл ашар»

22:15 Кевин Костнер, 

Эштон Кутчер, Нил мак-

Донаф, мелисса Сейд-

жмиллер «Құтқарушы» 

драмасында. (аҚШ, 2006 

ж.) режиссері: Эндрю Дэ-

вис (с субтитрами) 

0:35 бенедикт Камбер-

бэтч, мартин Фриман, Уна 

Стаббс «Шерлок» теле-

хикаясында. 4-маусым. 

1-бөлім. (Ұлыбритания, 

2012 ж.) режиссері: Пол 

макГиган, Ник Харран, 

Коки Гидройч (ағылшын 

тілінде, қазақша субтит-

рмен)    

2:15 «айналайын». 

Телехикая. 3-мау-

сым. 21,22-бөлімдері 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2011 жыл) 

(с субтитрами) 3:20 

«Сенбіліктаң». Отбасылы-

танымдық бағдарлама

4:25 Әнұран

 

         хАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Қалжың қоржыны» 

08:30 «Әсем әуен» 

09:10 «Продвопрос»

09:30 Ток-шоу  «золотая 

середина» 

10:25 Тележурнал «EXPO 

life»

10:30 мультхикая. «Фар-хат»

11:00 Кино. «легенда 

зорро»

13:15 «Хабарлайын»13:45 «Қызық times»

14:55 «EXPO life» теле-

журналы

15:00 Телехикая. «ақ күң» 16:25 «EXPO life» теле-

журналы


16:30 молодежное юмори-

стическое шоу 

18:00 «Ду-думан»

19:15 «музарт». Концерт

21:00 ақпарат арнасы – 

«7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. Уилл Смитт 

в фильме  «В погоне за 

счастьем»

00:10 Телехикая. «Жігіттер 

хикаясы» 

01:10 Телехикая. «ақ күң» 

02:00 Қазақстан театры

03:00 Қр Әнұраны

                          ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 Концерттік 

бағдарлама 

8:35 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

9:00 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ


9:25 Хабар: бірінші студия 

/қайталау/ 

9:50 Хабар: Ол және өмір /

қайталау/СЕНБІ

26 

тамыз

10:10 Хабар: Денсаулық /

қайталау/

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Сіз не дейсіз? 

/қайталау/

11:15 балаларға базарлық 

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:10 Хабар: ЕХрО-2017 

әлемі  /каз/

12:30 Телеблокнот

12:35 Телехикая 

13:25 Хабар: Сөз жебе / 

повтор/


13:50 Телемаркет

13:55 Сөз маржан

14:00 Телехикая 

15:50 музыка

16:25 Телеблокнот

16:29 аҢДаТПа

16:30-17:10 Техникалық 

үзіліс 


17:10 аңдатпа

17:15 балаларға базарлық 

17:55 Телеблокнот

18:00 Әулиеата әуендері

18:10 Хабар: балақай

18:25 Хабар: бірлігіміз 

жарасқан

18:45 Телеблокнот

18:50 Телемаркет

19:00 аПТа 

ЖаҢалыҚТары 

20:00 Телехикая 

20:40 Хабар: ауыл кеші 

көңілді


21:20 Хабар: Жамбыл 

спорт/рус/

21:30 Телемаркет

21:35 Телеблокнот

21:40 Көркем  фильм

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 Телеблокнот

23:35 Концерттік 

бағдарлама 

1:00 аңдатпа, Әнұран

1:05 арнаның жабылуы7 канал

06.00 «Қуырдақ»

06.50 «Қыздар арасында»

07.50 м/ф «болашақ тобы» 

08.00 «KZландия»

08.30 «айнаonline»

09.10 «ТЕНГЕмаНИЯ 

NEXT»


09.30 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды» 

10.00 Союзмультфильм

10.30 Т/ф «Найденыш 3»

14.30 «ТЕҢГЕмаНИЯ 

NEXT»


15.00 «асыл ана». Концерт  

17.00 «Q-елі»

17.20 Премьера! Т/х «Н2О: 

бір тамшы судың құдіреті» 

18.00 Узбекфильм «Сенсіз 

өмір мәнсіз»

20.10 «Тамаша. 7 км»

21.10 «международный 

фестиваль юмора Юрма-

ла»


23.00 Х/ф «Воздушный 

маршал»


01.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 

03.00 «Ене мен келін» 

03.30 «Q-елі» 

04.00 «KZландия»  

04.30 «Женіп көр!» 

05.30 «Қуырдақ»

     КТК

07.00 Қр ӘНҰраНы

07.05 “ХОТ-ДОГ ШЕбЕрІ ”. 

Өзбек киносы 

08.20 “мӘССаҒаН”, ойын-

сауық бағдарламасы

09.30 “КрИВОЕ зЕрКалО”

11.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.00 “бИлЕТ На ДВОИХ”, 

мелодрама (1-4 серии, 

повтор)


15.50 “КТК-Да КабаТОВ”

17.00 “маФИЯ мЕН 

ТаҚИЯ”  

19.00 “ТОҚал ”. Отандық 

кино. Тұсаукесер!  

рөлдерде: Гия Нур, Досхан 

Сакен, Тунғышбай Жаман-

кулов   21.00 “ПОГОНЯ 

за ТрЕмЯ заЙЦамИ”,  

иронический детектив (1-4 

серии). В ролях: Юлия 

Такшина, алла Юганова, 

Екатерина Копанова, алек-

сандр макагон 

00.50 “мЕНЯЮ ЖЕНУ”, 

реалити-шоу

02.00 “ХОТ-ДОГ ШЕбЕрІ”, 

көркем фильм  (қайталау)  

03.00-04.00 “мӘССаҒаН”, 

ойын-сауық бағдарламасы 

(қайталау)  

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын

07:00 Информбюро 

08:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз) 

09:00 мультсериал «Паро-

возик Тишка» (рус)

10:00 Кулинарная програм-

ма «Готовим с адель» 

10:30 анимационный 

фильм «Черный котел» 

(повтор)


12:10Фильм-концерт 

«алдараспанәзіл-сықақ 

театры» (каз) (1 часть) 

(повтор)


14:00 айта берсiн

15:00 КИНО. бред Питт 

в фильме «Война миров 

Z»(повтор) 

17:40 КИНО. Шайалабаф 

в фильме«Трансформеры: 

месть падших»

21:00 Кино. (Киргизия) 

«Солтүстіктенкелгенкелін» 

(каз)


23:00 «What’sUp?» (каз) 

00:00 КИНО. бен аффлек 

в фантастическом филь-

ме «Час расплаты»

02:00Қазақша концерт ( 

(каз)


03:00 Үздікәзілдер

04:00 Қазақша концерт ( 

(каз

 

   ЕВРАЗИя 

6:00 «ИДЕалЬНыЙ рЕ-

мОНТ» (каз)  

6:45 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар» СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:25 «ТЕмНОЕ КОрОлЕВ-

СТВО» ТЕлЕХИКаЯСы 

8:30 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

9:00 «СмаК»    

9:40 мария Сёмкина, 

Хорен левонян, армен 

Джигарханян, Екатерина 

Стриженова в семей-

ной комедии «ДОмИК В 

СЕрДЦЕ»  

11:45 «ФабрИКа ГрЕз» с 

Ольгой артамоновой  

12:05 «AYEL SIRI…» 

бағдарламасы  

13:05 «ТамаШа CITY» 

бағдарламасы 

14:00 «П@УТINA+» 

бағдарламасы 

15:00 Евгений Воловенко, 

Оксана Сташенко, Вален-

тина Пугачёва, анатолий 

Котенёв в фильме «На-

ХалКа»


19:45 ПрЕмЬЕра СЕзО-

На! «ДОбрыЙ ВЕЧЕр, 

КазаХСТаН!». НОВыЕ 

ВыПУСКИ  

21:00 «баСТы 

баҒДарлама» 

21:40 «КЕШКІ КЕзДЕСУ» 

бағдарламасы  

23:00 «П@УТINA+» 

бағдарламасы  

0:00 «КВН». Премьер-

лига 


1:45 Комедия «ОСОбЕН-

НОСТИ НаЦИОНалЬ-

НОЙ ОХОТы В зИмНИЙ 

ПЕрИОД»


3:00 «AYEL SIRI…» 

бағдарламасы  

3:45 «ИДЕалЬНыЙ рЕ-

мОНТ» (каз)   

4:30 «КЕШКІ КЕзДЕСУ» 

бағдарламасы  

До 05:30

   


      

6:00 «Ән мен әзіл» 

концерттік бағдарламасы 

7:00 Союзмультфильм

9:10 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


9:30 «Қаржы мектебі» 

бағдарламасы

9:45 Программа «Школа 

финансов»

10:00 «Қара нан» түрік 

телехикаясы

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:30 Художественный 

фильм «Подкидыш»

15:00 «Самырсын» 

көркем фильмі 

18:00 «алдар көсе» 

мультфильмі

18:30 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 «Қош келдіңіз!» 

жобасы


20:40 «Kaznet» 

ғаламторға шолу

21:00 «Қара нан» түрік 

телехикаясы

22:00 Художественный 

фильм «Севгинатор-2»

0:00 «Ғашық жандар» үнді 

телехикаясы 

1:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы дін істері және азаматтық қоғам министрлігі 1 қыркүйекке дейін Үеұ-ға арналған 

сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам 

министрлігі үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыны 

беру үшін мына бағыттар бойынша үміткерлерге конкурс жүргізу 

туралы жариялайды:

1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын 

насихаттау; 

3) қоршаған ортаны қорғау; 

4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

5) демография проблемаларын шешу; 

6) гендерлік проблемаларды шешу; 

7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау; 

8) жетім балаларға, толық емес және көпбалалы отбасылардағы 

балаларға көмек көрсету; 

9) азаматтардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу; 

10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін 

қорғау;

11) мәдениет пен өнерді дамыту;12) тарихи-мәденимұраны қорғау; 

13) қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті нығайту;

14) өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық 

көмек көрсету кезінде пробация қызметіне жәрдемдесу;

15) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мони-

торинг жүргізу бойынша жүзеге асырылады.

Қатысуға Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген 

барлық үкіметтік емес ұйымдарға рұқсат етіледі.

Сыйлықақыны алуға үкіметтік емес ұйымдарды ілгерілетуді 

үкіметтік емес ұйымның өзі, басқа үкіметтік емес ұйымдар мен 

мемлекеттік органдар жүзеге асырады.

Бір үкіметтік емес ұйым сыйлықақыны алуға бір номинаци-

ядан артық  ұсына алмайды. Сыйлықақыны алуға бір үкіметтік 

емес ұйымдарды қатарынан үш жыл ішінде қайта ұсынуға жол 

берілмейді.

Бір номинация бойынша сыйлықақы бір немесе бір мезгілде 

бірнеше үміткерге берілуі мүмкін. Бұл жағдайда сыйлықақы 

олардың арасында тең бөлінеді.

Сыйлықақыны алу үшін өтінімдерді ұсынуға арналған тізбе 

мыналарды:

1) 

өтініш (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес  нысан бойынша бірінші басшы немесе оның міндетін атқаратын адам 

қол  қойған,  үкіметтік  емес  ұйым  қызметінің  өзектілігі  мен 

маңыздылығын сипаттайтын үкіметтік емес ұйымның, мемлекеттік 

органның ресми бланкідегі, сондай-ақ А4 форматындағы екі 

парақтан көп емес құрылтай құжаттарының көшірмелері);

2)  мемлекеттік  тіркеу  (қайта  тіркеу)  туралы  құрылтай 

құжаттарының және куәлiгiнің (анықтаманың) көшірмелерін;

3)  үкіметтік  емес  ұйымның  қызметі  осы  Қағидаларға 

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуметтік міндеттерді 

шешудегі  үлесі  туралы  сипаттаманы  (А4  форматындағы  екі 

парақтан көп емес);

4) өтінім берген үкіметтік емес ұйымның қызметі туралы 

қоғамдастық (үкіметтік емес ұйымдар) өкілдерінің ұсынымдарын 

(екіден кем емес);

5) марапат сертификаттар, дипломдар, алғыс (егер бар болса) 

көшірмелерін;

6) үкіметтік емес ұйымның банк деректемелерін қамтиды.

Сыйлықақыны  алу  үшін  үкіметтік  емес  ұйымдарды 

ұсыну жөніндегі өтінімдер Дін істері және азаматтық қоғам 

министрлігінің Азаматтық қоғам комитетіне мемлекеттік және 

орыс тілдерінде қағаз және электронды жеткізгіштерде (СD-

дискілерде не USB-флеш-жинақтағыштарында PDF-форматта) Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 0.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет