№33 (1373) 16 тамыз 2017 жыл, сәрсенбі Қазақстанның іскерлік қауымдастығы Халықаралық көрмені қараша айына дейін ұзартуды сұранды. „ Ұлт намысын ұран етіпжүктеу 0.85 Mb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата09.09.2017
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын (каз)

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «Сүйгенім 

бол» 


11:00 Кулинарная программа 

«Готовим с адель» (повтор) 

11:30 анимационный фильм 

«лесная братва» (повтор)

13:10 Ералаш 

14:00 Сериал  «Отель Эле-

он» (повтор)

15:00 Келiндер бәйгесi (каз) 

16:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)


18:00 Ералаш

19:00 Сериал «Отель 

Элеон»

20:00 Информбюро21:00 Сериал «Жүрегім сен» 

(каз)


22:00 Сериал «Өшпес ма-

хаббат 2» (каз) 

00:00«Ұят емес»

01:00 КИНО. «Шоу Трумана»

02:30музыкалық сағат

03:00 Сериал «Ертугрул» 

(каз)

03:40 Қазақша концерт (каз)04:30 Үздікәзілдер

05:30Қазақша концерт (каз)

 

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОбрОЕ УТрО»  

10:00 «ПОлЕ ЧУДЕС» 

11:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

12:00 ТҰСаУКЕСЕр. 

«ҚалаУлым» бағдарламасы   

15:00 многосерийный фильм 

«мЕЖДУ НамИ,  ДЕВОЧ-

КамИ»   

15:55 Премьера. «На Са-

мОм ДЕлЕ»

16:55 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»

18:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

18:45 ТҰСаУКЕСЕр! «20 

мИНУТ». ТҮрІК ТЕлЕХИ-

КаЯСы  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-СТИ» 

20:45 Евгения Осипова, 

Дмитрий Пчела, Олег алма-

зов, Вероника Пляшкевич в 

мелодраме «ВмЕСТО НЕЕ» 

22:30 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

23:25 «ВмЕСТО НЕЕ». Про-

должение

1:55 алексей бардуков, 

Евгений Цыганов, ма-

рия Кожевникова, Павел 

Деревянко, Евгений Дятлов 

в многосерийном фильме 

«КраСНыЕ ГОры»  

2:45 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

2:55 «алаУлаҒаН СЕзІм». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

3:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

4:15 «мОДНыЙ ПрИГОВОр» 

(каз)  

До 05:05


     

 

6:00 Программа «Супер-папа»

6:45 Союзмультфильм

9:00 «Жібек-2» телехикаясы 

10:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы

11:00 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

12:30 «абысындар» теле-

хикаясы

13:30 Сериал «майор и магия»

14:30 Художественный 

фильм «Он и она»

16:20 «Күлпәштің хикаяла-

ры» жобасы. Үздік

17:00 «Жібек-2» телехика-

ясы 

18:00 «алдар көсе» мультфильмі

18:30 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы

22:00 «абысындар» теле-хикаясы

22:50 «Әлия» түрік теле-

хикаясы

23:50 «Kaznet» ғаламторға шолу

0:00 «Ғашық жандар» теле-

хикаясы 

1:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

2:00 Жаңалықтар

2:25 Новости «20:30»

2:50 «Әзілстан» жасырын 

камера

Tv АпТА

9

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №33 (1373), 16 Тамыз 2017 Жыл  //Tv АпТА

10

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №33 (1373), 16 Тамыз  2017 Жыл  //БЕЙСЕНБІ

24 

тамыз

6:00 Әнұран

6:05 баСТы аҚПараТ

6:40 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:55 «айтуға оңай...»

8:45 «Күмбір де 

күмбіртербетіп»

8:50 «Таңшолпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама

10:00 «ЖҮЙрІКТЕр 

СаЙыСы». мультхикая. 

40, 41-бөлімдері (Оңтүстік 

Корея, 2016 ж.)

10:25 «ТаПҚыр ВИК». 

мультхикая. 20-бөлімі 

(аустралия, Франция, 2013-

2014 жж.)

10:35 «Қызық екен...»

11:30 «Іңкәр жүрек». Теле-

хикая. 6-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами) 

12:25 «ҚаламПыр». Теле-

хикая. 105, 106-бөлімдері 

(Жапония, 2011-2012 жж.) (с 

субтитрами)  

13:00 EXPO аҚПараТ

13:15 «бірге таңдаймыз!»

14:10 «Ертұғырыл». Теле-

хикая. 3-маусым. 51-бөлімі 

(Түркия, 2017 ж.) 

15:00 «Әйел бақыты». 

Ток-шоу


16:40 «ақ пен қара». Теле-

хикая. 135-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

17:30 КЕШКІ аҚПараТ

17:50 «Келбет»

18:15 «ҚызыҚ ЕКЕН...»

19:00 «аҚ ПЕН Қара». Теле-

хикая. 136-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

20:00 баСТы аҚПараТ

20:30 «айтуға оңай...»

21:20 «мЕН ҚазаҚПыН». 

Күнделік

21:40 «Іңкәр жүрек». Теле-

хикая. 7-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

22:35 «Ер ТҰҒырыл». Теле-

хикая. 3-маусым.52-бөлім 

(Түркия, 2017 ж.) 

23:30 баСТы аҚПараТ

0:05 «Келбет»

0:30 EXPO ақпарат

0:45 «айтуға оңай...»

1:35 «бірге таңдаймыз!» 

2:10 «Әйел бақыты». Ток-

шоу

3:35 Әнұран         хАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

07:50 Тележурнал «EXPO 

life»


08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы - утренняя 

информационно-музыкаль-

ная программа  

10:15 Премьера!!! Телесери-

ал. «Вишневый сезон» 

11:10 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»

12:00 «ауырмайтын жол ізде» деректі драмасы

12:30 Кулинарная програм-

ма «магия кухни»

13:15 «EXPO life» теле-

журналы

13:20 «білу маңызды»13:35 «біздің үй»

14:35 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

15:15 Телесериал. «Такая 

работа»

16:15 Телесериал. «Қазақ аруы» 

17:15 «Важно знать»

17:30 Тележурнал «EXPO 

life» 


17:35 «бенефис-шоу»

18:55 «EXPO life» теле-

журналы

19:00 Қорытынды жаңалықтар

19:35 Ток-шоу «Давайте 

говорить!»

20:30 «арнайы хабар»

21:00 Итоги дня

21:35 Телесериал. «Такая 

работа»

22:30 «Взгляд в будущее»23:00 международный 

турнир по мма. Fight Night 

Global 72. Прямая транс-

ляция из Сочи. 

02:00 Қорытынды 

жаңалықтар

02:35 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

03:00 Қр Әнұраны

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 Көркем фильм

9:30 ЖаҢалыҚТар

9:55 НОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Первая студия  

/повтор/


11:00 балаларға базарлық

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 музыка 

12:30 Хабар: Әйелдер-ай /

қайталау/

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар 

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Телехикая /қайталау/

14:50 музыка 

15:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар  

/қайталау/

15:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ   

/повтор/


15:30 Көркем фильм 

16:30 аңдатпа

16:30-17.10 Техникалық 

үзіліс 


17:10 аңдатпа

17:15 Концерттік бағдарлама

17:55 Хабар: Жаса,менің 

елім!


18:10 Хабар: Иман нұры

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ  

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Деректі фильм

20:10 Хабар: закон и обще-

ство


20:25 Телеблокнот

20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ


21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Хабар: мәслихат 

мінбері


21:45 Көркем фильм 

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 аңдатпа.Әнұран

1:05 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»

06.50 Т/х «Өмір сынағы»

07.50 Т/с «1001 түн»

08.45 «Әжуа» 

09.00 «ТЕҢГЕмаНИЯ 

NEXT»

09.10 «ТЕНГЕмаНИЯ NEXT»

09.30 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»

10.00 Т/ф «Соло на саксо-

фоне»

12.10 Т/х «Элиф»14.10 Т/х «Ғаламат ғасыр: 

Көсем»


15.20 «Смеяться разреша-

ется»


17.20 Премьера! Т/х «Н2О: 

бір тамшы судың құдіреті»

18.00 Т/х «Элиф»

20.10 Т/х «Ғаламат ғасыр: 

Көсем»

21.15 Т/с «Научи меня жить»

23.50 «Вечерний Киев»

00.25 Т/с «Секретные мате-

риалы»


01.30 Т/с «Научи меня 

жить»


03.00 «Ене мен келін» 

03.30 Жан сырым

04.00 «KZландия»

04.30 «Женіп көр!» 

05.15 «Қуырдақ»

     КТК

07.00 Қр ӘНҰраНы 

07.05 ЖаҢалыҚТар 

(қайталау) 

07.30 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

08.00 “Ер ЖІГІТ ПЕН ЕрКЕ 

СҰлУ”. Түрiк телехикаясы 

(қайталау)

09.30 “На ДалЬНЕЙ за-

СТаВЕ», мелодрама (13-14 

серии, повтор)

11.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска) 

12.00 “ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр-2”, мелодрама (1-2 

серии). В ролях: михаил 

Химичев, Олеся Власова, 

Сергей Калантай, андрей 

Финягин 

14.00 “барыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКа”

15.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк теле-

хикаясы. С субтитрами на 

русском языке

17.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы.  

Тұсаукесер! 

18.30 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы.

Тұсаукесер! С субтитрами 

на русском языке 

19.30 “Ер ЖІГІТ ПЕН ЕрКЕ 

СҰлУ”. Түрiк телехикаясы. 

Тұсаукесер! С субтитрами 

на русском языке.

20.30 ЖаҢалыҚТар 

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ 

21.30 “На ДалЬНЕЙ за-

СТаВЕ”, мелодрама (15-16 

серии). В ролях: Валерия 

Федорович, Иван Жвакин, 

Иван Николаев, Дарья 

михайлова  

23.30 “ПаУТИНа-6”, крими-

нальная драма (фильм 4, 

3-4 серии). В главной роли 

Олег Харитонов 

01.00 “барыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКа”


02.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

03.30-04.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын (каз)

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «Сүйгенім 

бол» 


11:00 мультсериал «Транс-

формеры: роботы под при-

крытием» (рус)

12:00 Сериал «Волшебники 

из ВэйверлиПлэйс»  

13:00 Ералаш 

14:00 Сериал  «Отель Эле-

он» (повтор)

15:00 Келiндербәйгесi(каз) 

16:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Ералаш19:00 Сериал «Отель Элеон»

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Жүрегім сен» 

(каз)


22:00 Сериал «Өшпес ма-

хаббат 2» (каз) 

00:00 «Ұят емес»

01:00 КИНО. «Топ 5»

02:30музыкалық сағат

03:00 Сериал «Ертугрул» 

(каз)

03:40 Қазақша концерт (каз)04:00 Үздікәзілдер

05:00 Қазақша концерт (каз)

 

   ЕВРАЗИя

6:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

6:45 «баСТы ЖаҢалыҚТар» СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:30 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ» 


11:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

12:00 ТҰСаУКЕСЕр. 

«ҚалаУлым» бағдарламасы 

15:00 многосерийный фильм 

«мЕЖДУ НамИ,  ДЕВОЧ-

КамИ»   

15:55 Премьера. «На Са-

мОм ДЕлЕ»

16:55 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»

18:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

18:45 ТҰСаУКЕСЕр! «20 мИ-

НУТ». ТҮрІК ТЕлЕХИКаЯСы  

20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ» 


20:45 мария машкова, Юрий 

Цурило, Сергей Перегудов, 

Сергей марин, Евгения 

Дмитриева в мелодраме 

«лЮбИТЬ НЕлЬзЯ НЕНа-

ВИДЕТЬ»


22:30 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

23:25 «лЮбИТЬ НЕлЬзЯ 

НЕНаВИДЕТЬ». заключи-

тельные серии

1:55 алексей бардуков, 

Евгений Цыганов, мария 

Кожевникова, Павел 

Деревянко, Евгений Дятлов 

в многосерийном фильме 

«КраСНыЕ ГОры»  

2:45 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

2:55 «алаУлаҒаН СЕзІм». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

3:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

4:15 «мОДНыЙ ПрИГОВОр» 

(каз)  

До 05:05


        

 

6:00 «Әзілстан» жасырын камера

6:10 Жаңалықтар

6:35 Новости «20:30»

7:00 Союзмультфильм

9:00 «Жібек-2» телехикаясы 

10:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы

11:00 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

12:30 «абысындар» теле-

хикаясы

13:30 Сериал «майор и магия»

14:30 Сериал «ласточкино 

гнездо»

15:30 «Қарлығаш» теле-хикаясы 

17:00 «Жібек-2» телехикаясы 

18:00 «алдар көсе» 

мультфильмі

18:30 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы


22:00 «абысындар» теле-

хикаясы


22:50 «Әлия» түрік теле-

хикаясы


23:50 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


0:00 «Ғашық жандар» теле-

хикаясы 


1:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

2:00 Жаңалықтар

2:25 Новости «20:30»

2:50 Программа «Школа 

финансов»СӘРСЕНБІ

23 

тамыз

  

6:00 Әнұран6:05 баСТы аҚПараТ

6:40 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:55 «айтуға оңай...»

8:45 «Күмбір де күмбіртер 

бетіп»

8:50 «Таңшолпан». Таңғы ақпаратты-сазды бағдарлама

10:00 «ЖҮЙрІКТЕр СаЙы-

Сы». мультхикая. 39, 40- 

бөлімдері (Оңтүстік Корея, 

2016 ж.)

10:25 «ТаПҚыр ВИК». муль-

тхикая. 19-бөлімі (аустралия, 

Франция, 2013-2014 жж.)

10:35 «Қызық екен...»

11:30 «Іңкәр жүрек». Теле-

хикая. 5-бөлімі («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

12:25 «ҚаламПыр». Теле-

хикая. 103, 104-бөлімдері 

(Жапония, 2011-2012 жж.) (с 

субтитрами) 

13:00 EXPO аҚПараТ

13:15 «бірге таңдаймыз!»

14:10 «Ер тұғырыл». Теле-

хикая. 3-маусым. 50-бөлім 

(Түркия, 2017 ж.) 

15:00 «Әйел бақыты». Ток-

шоу


16:40 «ақ пен қара». Теле-

хикая. 134-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

17:30 КЕШКІ аҚПараТ

17:50 «Кәсіп пен нәсіп» 

18:15 «ҚызыҚ ЕКЕН...»

19:00 «аҚ ПЕН Қара». Теле-

хикая. 135-бөлім (Филиппин, 

2016 ж.) (с субтитрами)

20:00 баСТы аҚПараТ

20:30 «айтуға оңай...»

21:20 «мЕН ҚазаҚПыН». 

Күнделік

21:40 «Іңкәр жүрек». Теле-

хикая. 6-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

22:35 «Ер ТҰҒырыл». Теле-

хикая. 3-маусым. 51-бөлімі 

(Түркия, 2017 ж.) 

23:30 баСТы аҚПараТ

0:05 «ақ сауыт». Әскери-

патриоттық бағдарлама

0:30 EXPO ақпарат

0:45 «Кәсіп пен нәсіп» 

1:00 «айтуға оңай...»

1:50 «бірге таңдаймыз!»

2:25 «Әйел бақыты». Ток-шоу

3:45 Әнұран

         хАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

07:50 Тележурнал «EXPO 

life»


08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы - утренняя ин-

формационно-музыкальная 

программа  

10:15 Премьера!!! Телесери-

ал. «Вишневый сезон» 

11:10 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»

12:00 «ауырмайтын жол ізде» деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа  

«магия кухни»

13:00 Телехикая. «Көрімдік»

13:10 «EXPO life» тележур-

налы


13:15 «білу маңызды»

13:30 «біздің үй»

14:30 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

15:15 Телесериал. «Такая 

работа»


16:15 Телесериал. «Қазақ 

аруы» 


17:15 «Важно знать»

17:30 Тележурнал «EXPO 

life»

17:35 «бенефис-шоу»18:55 «EXPO life» тележур-

налы


19:00 Қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Ток-шоу «Давайте 

говорить!» 

20:30 «бетпе-бет»

21:00 Итоги дня

21:35 Телесериал. «Такая 

работа»


22:35 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»


23:30 «ауырмайтын жол ізде» 

деректі драмасы

00:00 Қорытынды 

жаңалықтар

00:35 Телесериал. «Осколки»

01:20 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:50 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

02:00 Қорытынды 

жаңалықтар

03:00 Қр ӘнұраныҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 Концерттік бағдарлама   

9:30 ЖаҢалыҚТар

9:55 НОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: алтын бесік 

10:50 Хабар: Өрлеу

11:00 балаларға базарлық

11:25 Телеблокнот

11:30 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00 музыка

12:30 Деректі фильм

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Телехикая /қайталау /

14:50 музыка 

15:00 ТҮСКІ ЖаҢалыҚТар  /

қайталау/

15:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ   

/повтор/

15:30 Хабар: «Әйелдер-ай»

16:00 музыка

16:30 аңдатпа

16:30-17.10 Техникалық үзіліс 

17:10 аңдатпа

17:15 музыка

17:55 Хабар: Сөз жебе

18:20 КЕШКІ ЖаҢалыҚТар  

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Первая студия

20:25 Телеблокнот

20:30 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Хабар: ЕХрО-2017 

әлемі /каз/

21:55 Көркем фильм 

22:55 Телеблокнот

23:00 Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30 музыка

0:00 ҚОрыТыНДы 

ЖаҢалыҚТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 аңдатпа.Әнұран

1:05 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»

06.50 Т/х «Өмір сынағы»

07.50 Т/с «1001 түн»

08.45 «Әжуа» 

09.00 «ТЕҢ

ГЕмаНИЯ NEXT»

09.10 «ТЕНГЕмаНИЯ 

NEXT»

09.30 Т/с «H2O: Просто до-бавь воды» 

10.00 Т/ф «Прости меня» 

12.10 Т/х «Элиф»

14.10 Т/х «Ғаламат ғасыр: 

Көсем»

15.20 «Смеяться разреша-ется»

17.20 Премьера! Т/х «Н2О: 

бір тамшы судың құдіреті»

18.00 Т/х «Элиф»

20.10 Т/х «Ғаламат ғасыр: 

Көсем»


21.15 Т/с «Научи меня жить»

23.50 «Вечерний Киев»

00.25 Т/с «Секретные мате-

риалы»


01.30 Т/с «Научи меня жить»

03.00 «Ене мен келін» 

03.30 Жан сырым

04.00 «KZландия»

04.30 «Женіп көр!» 

05.15 «Қуырдақ»     КТК

07.00 Қр ӘНҰраНы 

07.05 ЖаҢалыҚТар 

(қайталау) 

07.30 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

08.00 “Ер ЖІГІТ ПЕН ЕрКЕ 

СҰлУ”. Түрiк телехикаясы 

(қайталау)

09.30 “На ДалЬНЕЙ за-

СТаВЕ», мелодрама (11-12 

серии, повтор)

11.30 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска) 

12.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОр”, 

мелодрама (39-40 серии). В 

ролях: Илья Носков, Олеся 

Власова, Сергей Калантай, 

алена Яковлева 

14.00 “барыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКа”


15.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк теле-

хикаясы. С субтитрами на 

русском языке

17.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы.  

Тұсаукесер! 

18.30 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы.

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке 

19.30 “Ер ЖІГІТ ПЕН ЕрКЕ 

СҰлУ”. Түрiк телехикаясы. 

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

20.30 ЖаҢалыҚТар 

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ 

21.30 “На ДалЬНЕЙ за-

СТаВЕ”, мелодрама (13-14 

серии). В ролях: Валерия 

Федорович, Иван Жвакин, 

Иван Николаев, Дарья 

михайлова  

23.30 “ПаУТИНа-6”, крими-

нальная драма (фильм 4, 

1-2 серии). В главной роли 

Олег Харитонов 

01.00 “барыШНЯ-КрЕ-

СТЬЯНКа”

02.00 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы НЕ?”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

03.30-04.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

КАНАЛ

05.58 Қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын (каз)

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «Сүйгенім 

бол» 


11:00 Премьера! мультсери-

ал «Трансформеры: роботы 

под прикрытием» (рус)

12:00 Сериал «Волшебники 

из ВэйверлиПлэйс»  

13:00 Ералаш 

14:00 Сериал  «Отель Эле-

он» (повтор)

15:00 Келiндербәйгесi(каз) 

16:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Ералаш19:00 Сериал «Отель 

Элеон»


20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Жүрегім сен» 

(каз)

22:00 Сериал «Өшпес ма-хаббат 2» (каз) 

00:00 «Ұят емес»

01:00 КИНО. «Что упало-то 

пропало»


02:30музыкалықсағат

03:00 Сериал «Ертугрул» 

(каз)

03:40 Қазақша концерт(каз)04:00 Үздікәзілдер

05:00 Қазақша концерт(каз)   ЕВРАЗИя

6:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

6:45 «баСТы ЖаҢалыҚТар» СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:30 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ» 


11:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

12:00 ТҰСаУКЕСЕр. 

«ҚалаУлым» 

бағдарламасы 

15:00 многосерийный 

фильм «мЕЖДУ НамИ,  

ДЕВОЧКамИ»   

15:55 Премьера. «На Са-

мОм ДЕлЕ»

16:55 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»

18:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

18:45 ТҰСаУКЕСЕр! «20 

мИНУТ». ТҮрІК ТЕлЕХИ-

КаЯСы  


20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ» 


20:45 мария машкова, 

Юрий Цурило, Сергей 

Перегудов, Сергей марин, 

Евгения Дмитриева в мело-

драме «лЮбИТЬ НЕлЬзЯ 

НЕНаВИДЕТЬ»

22:30 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

23:25 «лЮбИТЬ НЕлЬзЯ 

НЕНаВИДЕТЬ». Продол-

жение

1:55 алексей бардуков, Евгений Цыганов, мария 

Кожевникова, Павел 

Деревянко, Евгений Дятлов 

в многосерийном фильме 

«КраСНыЕ ГОры»  

2:45 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

2:55 «алаУлаҒаН СЕзІм». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

3:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

4:15 «мОДНыЙ ПрИГО-

ВОр» (каз)  

До 05:05


     

 

6:00 «Қаржы мектебі» бағдарламасы

6:10 Жаңалықтар

6:35 Новости «20:30»

7:00 Союзмультфильм

9:00 «Жібек-2» телехикаясы 

10:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы

11:00 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

12:30 «абысындар» теле-

хикаясы

13:30 Сериал «майор и магия»

14:30 Сериал «ласточкино 

гнездо»

15:30 «Қарлығаш» теле-хикаясы 

17:00 «Жібек-2» телехикаясы 

18:00 «алдар көсе» 

мультфильмі

18:30 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Қара нан» түрік теле-

хикаясы


22:00 «абысындар» теле-

хикаясы


22:50 «Әлия» түрік теле-

хикаясы


23:50 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


0:00 «Ғашық жандар» теле-

хикаясы 


1:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

2:00 Жаңалықтар

2:25 Новости «20:30»

2:50 «Әзілстан» жасырын 

камера


6:00 Әнұран

6:05 баСТы аҚПараТ

6:40 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:55 «айтуға оңай...» 

8:45 «Күмбір де күмбіртер 

бетіп»


8:50 «Таңшолпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама

10:00 «ЖҮЙрІКТЕр 

СаЙыСы». мультхикая. 

41,42-бөлімдері (Оңтүстік 

Корея, 2016 ж.)

10:25 «ТаПҚыр ВИК». 

мультхикая. 21-бөлімі 

(аустралия, Франция, 

2013-2014 жж.)

10:35 «Қызық екен...» 

11:30 «Іңкәр жүрек». 

Телехикая.7-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами) 

12:25 «ҚаламПыр». 

Телехикая. 107, 

108-бөлімдері (Жапония, 

2011-2012 жж.) (с субти-

трами)  


13:00 EXPO аҚПараТ

13:15 «бірге таңдаймыз!»

14:10 «Ер тұғырыл». 

Телехикая. 3-маусым. 

52-бөлімі (Түркия, 2017 

ж.)


15:00 «Әйел бақыты». 

Ток-шоу


16:40 «ақ пен қара». 

Телехикая. 136-бөлім 

(Филиппин, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 КЕШКІ аҚПараТ

17:45 «КУрЧаТОВТаҒы 

«ТОКОмаК» ЖОбаСы». 

арнайыжоба

18:15 «ҚызыҚ ЕКЕН...» 

19:00 «аҚ ПЕН Қара». 

Телехикая. 137-бөлім 

(Филиппин, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 баСТы аҚПараТ

20:35 «Сәлем, 

Қазақстан!» 

22:05 «мЕН ҚазаҚПыН». 

Күнделік


22:25 «Іңкәр жүрек». 

Телехикая. 8-бөлімі 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

23:20 «Ер ТҰҒырыл». 

Телехикая. 3-маусым. 

53-бөлімі (Түркия, 2017 

ж.)

0:15 «Парасат майданы» 0:50 «ҚылмыС ПЕН 

Жаза»


1:15 баСТы аҚПараТ

1:50 «Дара жол» 

2:55 EXPO ақпарат

3:10 «Әйел бақыты». 

Ток-шоу

4:30 Әнұран

Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 0.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет