№29 №29 (367) (367) 18 шілде 2014 жылжүктеу 245.81 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата13.02.2017
өлшемі245.81 Kb.
1   2   3

  АЛМАТ ЖАКСЫЛЫК,

 кинорежиссер

2 бет

Бұланды таңы

18 шілде 2014 жыл

«Адамның болмысы құпия əлем»

немесе  «Мейірім» деректі фильмі туралы

Макинск  №4  орта  мектебінде  маусым  айының 

16  нан 28 аралығындыа«Ақ  бұлақ»  мектепішілік 

лагері  жұмыс  жасады.  Лагерьге  көпбалалы  және 

тұрмысы төмен отбасы балалары түгел қамтылып, 

аудандық  бюджеттен  бөлінген  қаржы  мен  лагер-

ге келуші балалардың ата- аналары қаражатынан 

ыстық  тамақпен  тамақтанды.  Екінші  маусым-

да  лагерь  басшысы  Маханова  З.А.  тәрбиешілер 

Щекина  О.В,  Жуковская  О.  В.  өз  жұмыстарын 

тиянақты  атқарып  түрлі  танымдық-  тәрбиелік 

іс-  шаралар  өткізді.  Әрбір  күн  сайын  балалар  өз 

шығармашылық  қабілеттерін  ортаға  салып  отыр-

ды.  Мектеп  медбикесі  Жарова  Г.А  балалардың 

тазалығын,  кабинет,  асхананы  қадағалап  отыр-

ды. Ал лагерге келген балалардың ыстық тамағын 

мект еп  аспазы  Винних  И.Н  дайындады.  Мектеп 

кітапханашысы    Будау  В.А  әр  күні  қызықты  іс- 

шаралар өткізіп отырды.  18- маусым күні қаланың 

өрт  сөндірушілер  мекемесіне  саяхатқа  бар-

ды.  Мұнда  балаларға    мекеме  қызметкерлері  өз 

жұмыстарымен    таныстырып,  құралдарды    қалай 

қолданатынын  көрсетіп  түсіндірді.  Сонымен 

қатар  көліктерді  көрсетті,  мұндағы  заттарды  өрт 

болған жағдайда қалай қолданатынына тоқталып 

өтті.  Саяхат  балаларға  өте  ұнады. 26-маусым 

күні  аудандық  балалар  шығармашылық  үйіндегі 

мұражайға  саяхатқа  барды.  Мұражай  жетекшісі 

ондағы  заттардың  тарихын  айтып,  балалар-

ды  қызықтырды.  Сонымен  қатар  лагерде  түрлі 

қызықты конкурстар болды. Балалар қызыға топ-

пен жұмыстар жасады. «Жас медбике», «Орманды 

өрттен сақта», «Тамақтану тәртібі» т.б.

Лагердің    соңғы  күні  ерекше  өтті,  өйткені  бұл 

күн  «Ертегілер  еліне  саяхат»  деп  аталып,  мектеп 

алдындағы  ағаштар  ішін  түрлі  ертегімен  байланы-

стыра  безендірілді.  Таза  ауада  балалар  үш  бекетте 

жұмыс жасап,  көңіл күйі өте жоғары болды.  Көңілді 

музыка  шырқалып,  би  биледі.  Лагердің  жабылуы-

на  сыйлықтармен  балмұздақтар    таратылды.  Бала-

лар  демалыс  күндерін  өте  қызықты  өткізгендігін, 

мұғалімдерге  шексіз  алғыстарын  өз  өнерлерімен 

жеткізді. Макинск № 4 орта мектебі «Ақ бұлақ» 

мектепішілік лагерь басшысы Маханова З.А.

«Ақ бұлақтағы» қызықты күндер

Кино қупиясы

3 бет

Бұланды таңы

18 шілде  2014 жыл

ДҮЙСЕНБІ, 21 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Таңшолпан». 10:00, 

1:40 «Дауа». 10:35 «Қазақстан 

би 


әлемі». 10:50, 21:05 

«Айтуға 


оңай...». 11:35, 

19:30 «Өмір  өткелдері»  Т/с. 

12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 3:00 

ЖАҢАЛЫҚТАР. 12:45 «Апта. 

Kz». 13:50 «Ақсауыт». 14:25 

«Жолың  болсын,  балақай!». 

14:50 «ДЖУНГЛИ 

КІТАБЫ» 


М/ф. 15:05 «Әйел  бақыты». 

16:10, 22:40 «Келін»  Т/с. 17:00 

«Арнайы 

репортаж». 17:50, 

0:55 «ӨЗЕКЖАРДЫ». 18:10, 

2:10 «EXPO жолы». 18:30, 1:10 

«Шарайна». 19:00 «ЗАҢ  ЖӘНЕ 

БІЗ». 21:50 «Ауыл  сақшысы» 

Т/с. 23:30, 2:30 «Түнгі  студияда 

Нұрлан Қоянбаев». 0:35 «SPORT.

KZ».

ХАБАР

7:00 «Жаңа күн». 9:00 «Я прихо-

жу  с  дождем». 11:00 Д/с. «Моя 

планета». 11:30 «Аймактар 

аламаны». 13:00, 17:00, 20:00, 

0:20, 1:50 Жаңалықтар. 1315 

«Дәм  дүниесі». 13:45 «Әр  үйдің 

сыры  басқа». 14:15 «Айтұмар». 

15:00, 18:00, 21:00, 0:50 Ново-

сти. 15:10 «Телефон  доверия». 

16:00 «Мать и мачеха» Т/с. 17:15 

«Қосөзен  аралығы - әлемдік 

өркениет  бесігі». 18:15 Т/с. 

«Тракторшының 

махаббаты». 

19:10 «Біз». 20:30 «Бюро рассле-

дований». 21:30 Телемост  по 

вопросам  легализации. 23:00 

Т/с  «Сулейман  Великолепный». 

23:50 «Тотальный футбол». 1:20 

Журнал.

1 канал «Евразия»

6:00 «КӨК  ТАРЛАНДАРЫ», 6:50, 

18:00  ЖАҢАЛЫҚТАР. 7:00 «ДО-

БРОе  утро». 11:00 «шаман». 

12:00 «МОДНЫЙ  ПРИГОВОР». 

13:00, 17:00, 18:30 «Сүйген 

жар». 14:00 «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ». 14:55 «ПРОСТАЯ  ЖИЗНЬ». 

15:45 «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ». 

16:50 «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ». 

19:30 «П@УТINA». 20:00 «БРА-

ТАНЫ 3». 21:00 «НОВОСТИ  В 

21:00». 21:30 «СВАТЫ 5». 22:45 

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 0:10 «ДАВАЙ 

ПОЦЕЛУЕМСЯ». 2:10 «КАТИНА 

ЛЮБОВЬ». 3:00 «МОДНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». 

СЕЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «Таңшолпан». 10:00, 

21:50 «Ауыл  сақшысы»  Т/с. 

10:50, 21:05 «Айтуға  оңай...». 

11:35, 19:30 «Өмір  өткелдері» 

Т/с. 12:30, 17:30, 20:30, 3:00 

ЖАҢАЛЫҚТАР. 12:45 «Sport.kz». 

13:10 «Алаң». 14:00 «Саяхат-

шы  Дара»  М/ф. 14:55 «ДЖУНГ-

ЛИ  КІТАБЫ»  М/ф. 15:05 «Әйел 

бақыты». 16:10, 22:40 «КЕЛІН» 

Т/с. 17:00 «Келбет». 17:50 «Ас 

болсын!». 18:35 «Сыр-сұхбат». 

19:05 «EXPO жолы». 23:30 «Түнгі 

студияда  Нұрлан  Қоянбаев». 

0:00  ЮРМАЛА. «НОВАЯ  ВОЛНА 

- 2014».

ХАБАР

7:00 «Жаңа  күн». 9:00, 11:00, 

13:00, 17:00, 20:00, 0:10, 1:30 

Жаңалықтар. 9:10 «Бюро рассле-

дований». 9:35 «Моя  плане-

та». 10:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

0:40  Новости. 10:10 «Аймак-

тар  аламаны». 11:10, 21:30 Т/с 

«Сулейман 

Великолепный». 

13:15 «Дәм  дүниесі». 13:45 

«Әр  үйдің  сыры  басқа». 14:15 

«Айтұмар». 15:10, 20:30 Т/с. 

«Перекресток  в  Астане». 15:45 

«Машины  сказки». 15:55 Т/с. 

«Подарок  судьбы». 17:15, 1:10 

«Арнайы  хабар». 17:35 «100 

бизнес-историй». 18:15 Т/с. 

«Тракторшының 

махаббаты». 

19:10 «Біз». 23:00 «Жансарай». 

23:40 «Көзқарас».1 канал «Евразия»

6:00 «КӨК  ТАРЛАНДАРЫ»  Т/с. 

6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 7:00 

«ДОБРОЕ УТРО». 11:00 «Шаман». 

12:00, 3:00 «МОДНЫЙ  ПРИГО-

ВОР». 13:00, 18:30 «Сүйген жар» 

Т/С. 16:00 Новости. 16:05 «Сва-

ты  у  плиты». 16:45 «ДАВАЙ  ПО-

ЖЕНИМСЯ». 19:30 «П@УТINA». 

20:00 «БРАТАНЫ 3». 21:00 «НО-

ВОСТИ  В 21:00». 21:30 «СВАТЫ 

5». 22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 0:10 

«ДАВАЙ  ПОЦЕЛУЕМСЯ». 2:10 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ».  СӘРСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Таңшолпан». 10:00, 

21:50 «Ауыл  сақшысы»  Т/с. 

10:50, 21:05 «Айтуға  оңай...». 

11:35, 19:30 «Өмір  өткелдері» 

Т/с. 12:30, 17:30, 20:30, 3:00 

ЖАҢАЛЫҚТАР. 12:45 «EXPO 

жолы». 13:05 «Сәнді  баспа-

на». 13:30 «Заң және біз». 14:00 

«Саяхатшы  Дара»  М/ф. 14:55 

«ДЖУНГЛИ  КІТАБЫ»  М/ф. 15:05 

«Әйел  бақыты». 16:10, 22:40 

«КЕЛІН»  Т/с. 17:00 «Шетелдегі 

қазақ 


балалары». 17:50 

«ӨЗЕКЖАРДЫ». 18:05 «Еңселі 

Елорда». 18:20 «Толағай». 19:05 

«ИМАН  АЙНАСЫ». 23:30 «Түнгі 

студияда  Нұрлан  Қоянбаев». 

0:00  ЮРМАЛА. «НОВАЯ  ВОЛНА 

- 2014».

ХАБАР

7:00 «Жаңа  күн». 9:00, 11:00, 

13:00, 17:00, 20:00, 0:20, 1:30 

Жаңалықтар. 9:10 «Арнайы 

хабар». 9:30 «Ұлт саулығы». 0:00, 

15:00, 18:00, 21:00, 0:50 Ново-

сти. 10:10 «Аймактар  алама-

ны». 11:10, 21:30 Т/с  «Сулей-

ман 

Великолепный». 13:10 «Дәм  дүниесі». 13:45 «Әр  үйдің 

сыры  басқа». 14:15 «Айтұмар». 

15:10, 20:30 Т/с. «Перекре-

сток  в  Астане». 15:40 «Маши-

ны сказки». 16:00 Т/с. «Подарок 

судьбы». 17:15 «Жаңа  қоғам». 

17:20 «Табиғаттың    тартуы». 

17:45 «Бизнес  сыры». 18:15 Т/с. 

«Тракторшының 

махаббаты». 

19:10 «Біз». 23:10 «Көзкөрген». 

23:50 «Көзқарас». 1:20 «Жаңа 

қоғам».

1 канал «Евразия»

6:00 «КӨК  ТАРЛАНДАРЫ»  Т/с. 

6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 

7:00 «ДОБРОЕ  УТРО». 11:00 

«Шаман». 12:00, 3:05 «МОД-

НЫЙ  ПРИГОВОР». 13:00, 18:30 

«Сүйген  жар»  Т/С. 14:00 «НА-

ЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 14:55 «ПРО-

СТАЯ ЖИЗНЬ». 15:45 «СУДЕБНЫЕ 

ИСТОРИИ». 16:50 «ДАВАЙ  ПО-

ЖЕНИМСЯ». 19:30 «П@УТINA». 

20:00 «БРАТАНЫ 3». 21:00 «НО-

ВОСТИ  В 21:00». 21:30 «СВАТЫ 

5». 22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 0:10 

«МАНЕКЕНЩИЦА». 2:15 «КАТИ-

НА ЛЮБОВЬ».БЕЙСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Таңшолпан». 10:00, 21:50 

«Ауыл сақшысы» Т/с. 10:50, 21:05 

«Айтуға  оңай...». 11:35, 19:30 

«Өмір  өткелдері»  Т/с. 12:30, 

17:30, 20:30, 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 

12:45 «Агробизнес». 13:10 

«Сіз  не  дейсіз?». 13:35 «Қазақ 

даласының 

құпиялары». 

14:05 «Саяхатшы  Дара»  М/ф. 

14:55 «ДЖУНГЛИ 

КІТАБЫ» 

М/ф. 15:05 «Әйел  бақыты». 

16:10, 22:40 «Келін»  Т/с. 17:00 

«Мың  түрлі  мамандық». 17:50 

«Жаңа 

Қазақстан - 2050». 18:15 «Қазақстанның  жиырма 

кереметі». 18:40 «EXPO жолы». 

19:05 «ҚЫЛМЫС  ПЕН  ЖАЗА». 

23:30 «Түнгі  студияда  Нұрлан 

Қоянбаев». 0:00 ЮРМАЛА. 

«НОВАЯ ВОЛНА - 2014».ХАБАР

7:00 «Жаңа  күн». 9:00, 11:00, 

13:00, 17:00, 20:30, 23:30, 

2:45  Жаңалықтар. 9:10 «Жаңа 

қоғам». 9:20 «Бизнес  сыры». 

9:40  «Моя  планета». 10:00, 

15:00, 18:00, 21:00, 1:55 Ново-

сти. 10:10 «Аймактар  алама-

ны». 11:10, 21:30 Т/с «Сулейман 

Великолепный». 13:10 «Дәм 

дүниесі». 13:45 «Әр  үйдің  сыры 

басқа». 14:15 «Айтұмар». 15:12 

Т/с. «Перекресток  в  Астане». 

15:45 «Машины  сказки». 16:00 

Т/с. «Подарок  судьбы». 17:15, 

2:25 «Арнайы  Хабар». 17:45 

«Табиғаттың    тартуы». 18:25, 

23.55 Футбол. 23:00 «Көзқарас».1 канал «Евразия»

6:00 «КӨК  ТАРЛАНДАРЫ»  Т/с. 

6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 

7:00 «ДОБРОЕ  УТРО». 11:00 

«Шаман». 12:00, 3:05 «МОД-

НЫЙ  ПРИГОВОР». 13:00, 18:30 

«Сүйген  жар»  Т/С. 14:00 «НА-

ЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 14:55 «ПРО-

СТАЯ ЖИЗНЬ». 15:45 «СУДЕБНЫЕ 

ИСТОРИИ». 16:50 «ДАВАЙ  ПО-

ЖЕНИМСЯ». 19:30 «П@УТINA». 

20:00 «БРАТАНЫ 3». 21:00 «НО-

ВОСТИ  В 21:00». 21:30 «СВАТЫ 

5». 22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 0:10 

«МАНЕКЕНЩИЦА». 2:15 «КАТИ-

НА ЛЮБОВЬ».ЖҰМА, 25 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Таңшолпан». 10:00 «Ауыл 

сақшысы»  Т/с. 10:50, 21:05 

«Айтуға  оңай...». 11:35, 19:30 

«Өмір  өткелдері»  Т/с. 12:30, 

17:30, 20:30, 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 

12:45 «Мәлім  де  беймәлім 

Қазақстан». 13:20 «Ғасырлар 

үні». 14:05 «Саяхатшы  Дара» 

М/ф. 14:55 «ДЖУНГЛИ  КІТАБЫ» 

М/ф. 15:05 «Әйел  бақыты». 

16:10, 22:55 «Келін»  Т/с. 17:00 

«Жан жылуы». 17:25 «Еңбек түбі 

- береке». 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ». 

18:10 «Жаңа  Қазақстан - 2050». 

18:35 «Еңбек  түбі - береке». 

18:45 «Батырлар 

жалғасы». 

21:50 «ҰЛТТЫҚ  ШОУ». 23:40 

«Жайдарман». 0:00 ЮРМАЛА. 

«НОВАЯ ВОЛНА - 2014».

ХАБАР

7:00 «Жаңа  күн». 9:00, 11:00, 

13:00, 17:00, 20:00, 0:15, 2:00 

Жаңалықтар. 9:10 «Арнайы 

Хабар». 9:30 «Моя  плане-

та». 10:00, 15:00, 18:00, 21:00, 

1:15  Новости. 10:10 «Аймактар 

аламаны». 11:10 Т/с  «Сулейман 

Великолепный». 13:10 «Дәм 

дүниесі». 13:45 «Әр  үйдің  сыры 

басқа». 14:45 «Айтұмар». 15:10, 

20:30  Т/с. «Перекресток  в  Аста-

не». 16:00 «Машины  сказки». 

16:30  Т/с. «Подарок  судьбы». 

17:15 «Вектор  развития». 17:30 

«Табиғаттың  тартуы». 18:15 Т/с. 

«Әселдің 

құрбы-құрдастары». 

19:00 «Орталық  Хабар». 21:30 

«День  Независимости». 23:45 

«Көзқарас». 0:45 Журнал. 1:45 

«Вектор развития».1 канал «Евразия»

6:00 «КӨК  ТАРЛАНДАРЫ»  Т/с. 

6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 7:00 

«ДОБРОЕ  УТРО». 11:00 «Ша-

ман». 12:00, 4:05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР». 13:00 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ». 13:15, 18:30 «Сүйген 

жар»  Т/С. 14:10 «НАЕДИНЕ 

СО  ВСЕМИ». 15:00 «ПРОСТАЯ 

ЖИЗНЬ». 16:50 «ЖДИ  МЕНЯ». 

19:30 «П@УТINA». 20:00 «БРА-

ТАНЫ 3». 21:00 «НОВОСТИ  В 

21:00». 21:30 «ПОЛЕ  ЧУДЕС». 

22:45 «КВН». 1:35 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОНЦЕРТ». 2:30 «КАТИНА  ЛЮ-

БОВЬ». 


СЕНБІ, 26 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 


Қазақстан 

эстрада 


жұлдыздарының 

қатысуымен 

концерт. 8:00 «Шарайна». 8:30 

«Сенбілік  таң». 9:35 «АГРОБИЗ-

НЕС». 10:00 «ДАУА». 10:35 «АC 

БОЛСЫН!». 11:20 «ЖАЙДАР-

МАН». 12:55 «Телқоңыр». 13:40 

«Айналайын»  Т/с. 14:55 «ЕЛ 

ҚОРҒАҒАН  ЕР  ЖӘНІБЕК». 16:30 

«ЖАРҚЫН  БЕЙНЕ». 17:00 «МЫҢ 

ТҮРЛІ 

МАМАНДЫҚ». 17:30, 20:30, 23:25, 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР. 

17:50 «Шоқан Уәлиханов». 19:30 

«Еңбек  түбі - береке». 19:40 

«Жан  жылуы». 20:05 «АРНАЙЫ 

РЕПОРТАЖ». 21:05 «Жігіттер». 

22:50 «СІЗ  НЕ  ДЕЙСІЗ?». 0:00 

ЮРМАЛА.

ХАБАР

7:00  Т/с  «Махаббат  мерейі». 

8:30  М/ф. «Динофроз». 9:00 

«Табиғаттың  тартуы». 9:20 «Ұлт 

саулығы». 10:00, 15:00, 18:00, 

21:00, 23:30 Новости. 10:10 

М/ф. «Приключения  маленько-

го  Марко  Пола». 11:00, 13:00, 

17:00, 20:00, 23:00 Жаңалықтар. 

11:10 «Әр  үйдің  сыры  басқа». 

12:15 «Дело  вкуса  с  Татьяной 

Веденеевой». 12:40 Продво-

прос. 13:10 «Сумерки.  Сага. 

Затмение». 15:10 «Жансарай». 

16:00 «Орталық  Хабар». 17:15 

«Бармысың,  бауырым?». 18:15 

«Серпер». 20:30 «Энергия  буду-

щего». 21:30 «Гамбит». 0:00 

«Отыз  ұлың  болғанша...». 1:35 

Т/с. «Көкжалдар мекені». 1 канал «Евразия»

6:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ». 

7:00, 3:10 «КАТИНА  ЛЮБОВЬ». 

8:30 «ТАҢҒЫ  ПОШТА». 9:00 Но-

вости. 9:10 «СМАК». 9:45 «КОГДА 

ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 11:35 «ФАБРИ-

КА  ГРЕЗ». 12:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ». 13:05, 4:00 «ТРАВ-

МА». 14:00 «СТАНИЦА». 21:00 

«НОВОСТИ  В  СУББОТУ». 21:30, 

22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР». 

21:45 «ТІЛШІ  ТҮЙІНІ». 22:35 

«КЕШКІ  КЕЗДЕСУ». 0:05 «ТОЧЬ-

В-ТОЧЬ».


ЖЕКСЕНБІ, 27 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН

7:00 


Қазақстан 

эстрада 


жұлдыздарының 

қатысуымен 

концерт. 7:30 ГЕННАДИЙ  ГО-

ЛОВКИН  МЕН  ДЭНИЭЛ  ГИЛ 

АРАСЫНДАҒЫ 

ЖЕКПЕ-ЖЕК. 

10:00 «АЙГӨЛЕК». 11:05 «1 

KZ  ЛОТО». 11:35 «Ақсауыт». 

12:10 «СӘНДІ  БАСПАНА». 12:40 

«Ұлттық  шоу». 13:40 «Айналай-

ын»  Т/с. 14:55 «ЕЛ  ҚОРҒАҒАН 

ЕР ЖӘНІБЕК». 16:30 «МӘЛІМ ДЕ 

БЕЙМӘЛІМ  ҚАЗАҚСТАН». 17:00 

«СЫР-СҰХБАТ». 17:35 «ША-

РАЙНА». 18:05 «Әзіл  әлемі». 

19:40 «АЛАҢ». 20:30 «АПТА. 

КZ». 21:05 «Жайдарман». 22:50 

«Телқоңыр». 23:35 «Арнайы ре-

портаж». 0:00 ЮРМАЛА. 

ХАБАР

7:00  Т/с  «Махаббат  мерейі». 

8:30 «Айбын». 9:00 «Роботым 

екеуіміз». 10:00 «Куб  удачи». 

10:10 

М/ф. «Приключения маленького Марко Поло». 11:00 

«Сказки братьев Гримм. Спящая 

красавица». 12:00 М/ф. «Шеве-

ли  ластами». 13:20 «Ас  арқау». 

13:40 «Самға  жұлдыз». 15:30 

«ТВ  Бинго». 16:30 «Кетпеші». 

18:10 

Толқын, 


Дильназ 

орындауындағы  әндер. 19:10 

«Көзкөрген». 20:00 Жаңалықтар. 

20:15, 21:15 «Жұлдызды  дода - 

Звездные  войны». 21:00 Ново-

сти. 22:00 «Гостья». 0:00 Т/с. 

«Көкжалдар мекені». 

1 канал «Евразия»

6:00 «ОНИ  И  МЫ». 7:00, 2:30 

«КАТИНА  ЛЮБОВЬ». 7:45, 8:30 

«СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР». 8:00 

«ТІЛШІ  ТҮЙІНІ». 8:45 «ВОС-

КРЕСНЫЕ  БЕСЕДЫ». 9:00 Ново-

сти. 9.10 «ЗДОРОВЬЕ». 10:10 

«КАЗЛОТО». 10:55 «ЧТО?  ГДЕ? 

КОГДА?». 12:10 «БОИ  БЕЗ  ПРА-

ВИЛ». 13:05, 4:05 «ТРАВМА». 

14:05 «МИНУТА  СЛАВЫ». 16:00 

«ДОБРЫЙ  ВЕЧЕР,  КАЗАХСТАН!». 

17:10 «Я  БУДУ  РЯДОМ». 22:10 

«ДВОЕ  В  ЧУЖОМ  ДОМЕ». 0:30 

«дом большой мамочки 2».

Мұқтаждарға жəрдем 

беру - үлкен сауап 

Әбубәкір  Сыддық  халифалық  етіп  тұрған  уақытта  өз 

басынан  өткен  мына  уақиғаны  айтқан: “Бір  күні  Мәдинаны 

аралап  жүргенімде  үйлердің  ішіндегі  ең  жұпыны,  аласа  ғана 

тұрған  үйшіктің  қасына  барып  тоқтадым.  Есік  алдына  ба-

рып,  үй  ішіндегілерден  кіруге  рұқсат  сұрадым. “Кір”  деген 

әлсіз,  қарлыққан  дауысты  естіп  ішке  кіргенде  үй  ішіндегі 

арық,  әлі  кеткен  әйелді  көзім  шалды.  Айналасында  ішер  ас, 

сусын көре алмадым. Әйелдің қимылдайтын да шамасы жоқ 

еді.  Оның  қасына  жақындап,  оған  қамқор  болып,  қарайтын 

адамның кім екендігін сұрағанымда ол: “Менің Алла Тағаладан 

басқа ешкімім жоқ.

Ұлым Алла жолында ұрыста жүріп шәһид болды. Ол кет-

кеннен  сенің  келгеніңе  дейін  маған  ешкім  келіп  жағдайымды 

сұраған емес,” - деді. Мен оған: «Осы уақытқа дейін не жеп, не 

іштіңіз, шеше?” - дегенімде ол: «Балам соғысқа кетер алдын-

да  құрма  мен  су  қалдырған,  содан  күніне  екі-үш  құрма  жеп, 

екі-үш жұтым суға қанағат етумен болдым. Ол да таусыл-

ды,  қазір  талғажу  етер  еш  нәрсе  қалған  жоқ,” - деді.  Мұны 

естіген Әбубәкір жылап жібере орнынан тұрып, намаз оқиды. 

Алладан кешірім сұрайды.

Сол  күннен  бастан  әр  күн  сайын  қарт  анаға  тағам  мен 

сусын әкеліп тұруды әдетке айналдырады.

Ғибрат:  Әбубәкір  Сыддық  халифа  бола  тұра  қарт  әйелге 

қызмет  етіп,  күніне  тамақ  пен  сусын  жеткізіп  тұруға 

арланбаған. Өйткені ол мұндай қайырлы істің Алла алдында 

зор сауапқа ие ететіндігіне иманы кәміл еді.

Араб тілінен аударған: Қ. Садыбаев.

«Қадір түні мың айдан да қадірлі»   (қадір сүресі 3-аят)

Мейірімді, Рақымды Алланың атымен бастаймын!

Биыл Қадір түні 23-24-не қараған шілдеге келеді. Ұлы Аллаһ 

Тағала  құлдарына  деген  шексіз  рақымдылығымен  кейбір 

күндер  мен  түндерді  қадірлі  етіп  берген.  Бұлардың  ішіндегі 

ең  қасиеттісі-  Қадір  түні.  Ғалымдар  былай  дейді: «Аллаһ 

бес  нәрсені  бес  нәрсеге  жасырған:  Ризалығын  ғибадатта, 

азабын  күнәларда,  ортаңғы  намазын  бес  уақыт  ішінде, 

әулиелерін  адамдардың  ішінде,  Қадір  түнін  Рамазан  айы 

ішінде.»  Көптеген  хадистерде  де  Қадір  түнінің  қасиеттері 

туралы  айтылған.  Сол  хадистің  бірінде  Пайғамбарымыз 

(с.  а.  у)  былай  дейді: «Қабір  қараңғылығында  жарық  іздеген 

кісі  Қадір  түнінің  қараңғылығында  ғибадат  жасасын».  Қадір 

түні  бізге  Алла  Тағаланың  тарапынан  берілген  шексіз 

мейірімділіктің  белгісі,  үлкен  ілтипаты.  Ләйлатгүл  Қадір- 

сөздік  жағынан  алғанда  «Қадірі  ұлық,  әр  сәті  қымбат, 

қасиетті  түн»-деген  мағыналарды  береді.  Әрі  бұл  сөз  өз 

болмысымен  тағдыр  түні  мағынасында  келеді.  Өйткені  әр 

жылы  осы  түн  ішінде  адамзаттың  және  басқа  да  тіршілік 

иелерінің  бір  жылдық  ризық-нәсібелері,  дүниеге  байланысты 

дәрежелері  және  туылатындары  мен  қайтыс  болатындары 

анықталады. Бұл жайында Құранда: « Құранды  Біз анығында 

мүбарак түнде түсірдік. Сол түнде хикметті істің барлығы 

(Лаухүл  Махфуздан  «Кәтәбә  періштелеріне»  бөлінеді).  Ал 

мұның  (бөлінетін  істер)  барлығы  біздің  құзырымыздан  бір 

бұрық ( тағдыр) ... (Духан  сүресі 3-4-5 аяттары)  делінген. 

Қадір  түнінде  Алла  тағала  құрметті  періштелеріне 

жоғарыда айтылған «Лаухүл Махфузда» жазылған келесі кадір 

түніне  дейін  болатын  істерден  хабардар  етеді.  Мысалға 

айтсақ:  пенделердің    бұл  дүниеге  келетіндері  мен  дүниеден 

өтетіндері.  Алла  тағала  кімді  ауру-сырқау,  кедейлік  не  бір 

қасіретпен  сынап,  кімді  байлық,  денсаулық  нығметтеріне 

бөлейтіні.  Одан  да  басқа  көптеген  істерді  өзінің  ең  жақын 

періштелеріне  білдіреді.  Осы  бір  құпия  мағынаны  «Духан 

сүресінің  төртінші  аятындағы  Алла  тағаланың : «Сол 

түнде  хикметті  істің  барлығы  (Лаухул  Махфуздан  Кәтәбә 

періштелеріне)  бөлінеді»-деген  сөзінен  түсінеміз.  Қасиетті 

Құранда бұл түнгі ақиқатты айқындай түсетін «Қадір» деп 

аталатын  сүре  де  бар.Онда: «Анығында,  біз  (Құранды)  Қадір 

түні түсірдік (1-аят). «Қадір түнінің не екенін білесің бе?» (2-

аят) «Қадір түні-(игіліктегі) мың айдан артық» (3-аят) «Сол 

түнде Алланың әмірімен барлық істі реттеу үшін ( аспаннан) 

періштелер және Жәбірейіл (ғ.с.) түседі» (4-аят) « Бұл түнде 

таң  атқанша  (Алла  тағаланың)  сәлемі  жалғасады» (5-аят) 

делінген. Хадисте: «Қадір түні жерге түсетін періштелердің 

саны  жер  бетіндегі  майда  тастардан  да  көп  болады» (Абу 

Дауд).  Кааб  әл-Әхбар  (р.а): «Қадір  түні  аспаннан  түскен 

періштелердің  санын  ешкім  білмейді.  Ол  тек  Аллаға  ғана 

аян.  Жәбірейіл  (ғ.с)  сол  қаптаған  періштелердің  ортасында 

болады.  Жәбірейілдің  (ғ.с)назарына  ілікпеген  мұсылман 

қалмайды. Денеңіз бір нәрсені сезіп, жүрегіңіз езіліп,көзіңізден 

жас  ақса  маңайыңызда  Жәбірейіл  (ғ.с)  тұр  деп  сезініп,  дұға 

тілегіңізді  көп  айтыңыз» -деген.  Бұл  түннің  берекесінен 

құр  қалмайық.  Бұл  ұлық  түнді  намаз  оқумен,  көп-көп  дұға 

жасаумен дұрыстап өткізуіміз қажет.

Өйткені бұл түндегі жақсылықтардан бақытсыз адамдар 

ғана  құр  қалады. «Әнәс  (р.  а)  айтады: «Рамазан  айы  кіргенде 

Расулуллаһ (с.ғ.с): «Сендерге Рамазан айы келді. Онда мың айдан 

да  артық  бір  түн  бар.  Сол  түннен  мақрұм  болған,  барлық 

игіліктен (жақсылықтан) мақрұм болғаны. Ал оның игілігінен 

тек  ең  бақытсыз  жандар  ғана  мақрұм  қалады»-деді.  Айша 

анамыз  бір  күні  Пайғамбарымыздан; « Уа,  Расулаллаһ!  Қадір 

түнінде  қалай  дұға  етейін»-  деп  сұрағанда,  Пайғамбарымыз: 

«Уа, Раббым! Сен өте кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, 

мені де кешіре гөр»- деп айт деді.

Алла Тағала тілеген тілектерімізді қабыл етіп, отанымызға 

тыныштық,  елімізге  есендік,  отбасымызға  амандық  берсін. 

Әумин!

Д. Тұрдыақын.

Қадір түнінің маңызы

Макинск  құрылыс  материалдары  зауыты  шығарады:  пено-

блоктар:  көлемі: (60х20х30) (40х20х30) (50х20х30) 1ш.м.-14 000 

теңге пескоблок: 1 данасы-130 теңге. тротуар төсеніштері: 1 ш.м.-

1500 теңге.Тел: 7-90-90,  8 777 622 04 40.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕМІЗ


4 бет

Бұланды таңы

18 шілде 2014 жыл

Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігінде 2007 жылғы 1 маусымда тіркеліп, 

№ 8353-Г куәлігі берілген. Жарияланған мақалалардағы автор көзқарасы редакцияның 

ой-ұстанымын,  пікірін  білдірмейді. «Бұланды  таңы»  газетінде  жарияланған  матери-

алдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. Газет редакция компьютерінде теріліп, 

қатталып,  Көкшетау  қаласы,  ЖК  «Старков  С.  А.»  баспаханасында  офсеттік  тәсілмен 

басылған. Көкшетау қаласы, Әуелбеков к., 98 үй.

Газет  құрылтайшысы  және  шығарушысы:  ЖШС 

«Бұланды Ақпарат».


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 245.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет