26 тамыз 2016 ж жұма


Р.ЖҰМАНОВА. Қостанай қаласы. 6767676767676767     ХАТ-ҚОРЖЫНжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет6/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Р.ЖҰМАНОВА.

Қостанай қаласы.

6767676767676767     ХАТ-ҚОРЖЫН    6767676767676767Кесір келін

Мираның 


дәмханасы

h

Құëàғûңäà àëòûí ñûðғà...

h


15

26 тамыз 2016 жыл

«Қартың болса үйіңде, жазып қойған хатпен тең» 

 

Халық даналығы.

1924  жылы  дүниеге  келген 

тыл  ардагері  Қапура  Төрегел-

дина  жастайынан  еңбекпен 

шыңдалып,  отыз  екінші  жыл-

дың  аштығын,  отыз  жетінің 

қара  бұлты  мен  қырық  бірін-

ші жылғы соғыстың зобалаңын 

да бастан өткерген. Тылда да 

аянбай тер төккен. Өзінің ай-

туынша, ес біле сала тіршілік-

тің  тау қыметіне  бел  шеше 

араласқан  оның  өмір  жолы 

соқпақсыз өтпепті. 

–  Бізде  балалық  шақ  деген 

болмады. Қара жұмысқа да ерте 

жегілдік, беліміз қайысып тылда 

да еңбек еттік. Қырқыншы жыл-

дары ауылдағы Қабдолла есімді 

жігітке  тұрмысқа  шықтым. 

Шалымыз екеуміз қандай қиын-

дық көрсек те, балаларымызды 

жеткізу үшін тырбанып еңбек 

еттік.  Соғыс  басталған  жыл-

дары елдегі арқа сүйер азамат-

тардың бәрі майданға аттанып, 

ауыртпашылықтың  барлығы 

қарттар  мен  балаларға  жүк-

телді  ғой.  Біз  де  қарап  отыр-

мадық,  ерлермен  тең  дәрежеде 

еңбек еттік. Өзіміз аш жүрсек 

те, бәрін майданға жіберуге ты-

рыстық.  Соғыс  жылдары  мені 

трактордың  оқуына  жіберді. 

Техниканы  меңгеріп  алған  мен 

сияқты  қыз-келіншектер  күн-

діз  аптап  ыстық  пен  желдің 

өтінде  трактормен  жер  жыр-

татынбыз. Үйдің шаруасы, ба-

ла-шағаның  ас-суы  өз  алдына, 

майдандағы  жауынгерлер  үшін 

түнде  көз  майымызды  тауы-

сып қолғап-шұлық тоқитынбыз. 

«Бәрі  де  майдан  үшін»  деген 

ұранмен  аянбай  тер  төктік, 

қандай қиындық көрсек те шы-

дауға  мәжбүр  болдық.  Аштық 

пен соғыста көрген қиындықты, 

бастан  өткерген  тауқыметті 

ұмыту мүмкін емес. Сондықтан 

қарағым,  ондай  күндерді  бүгін-

гі ұрпақ көрмесін, – дейді тыл 

ардагері Қапура әжей.

Тоқсаннан асқан әжеміз анау 

айтқандай  қалт-құлт  етіп 

отырған кісі емес, әлі де тың, 

жүрісі  ширақ.  Осы  жасында 

шұлық тоқып, көрпе көктегені-

не қарағанда, жас кезінен-ақ ша-

руаға тастай болғаны байқала-

ды. Бала күнінен қара жұмысқа 

араласып, ерлерше еңбек еткен 

ол  трактор  да  айдады,  пәлен 

жыл бойы сауыншы болып та 

еңбек етті. Оның бұл еңбектері 

бағаланбай  қалған  жоқ,  еңбек 

ардагері атанып, бірнеше орден, 

медальдарды омырауына тақты. 

Ұлы  жеңістің  әр  жылдардағы 

мерейтойлық медальдары да бір 

төбе. 

Көпбалалы ана өмірге он бір 

құрсақ  әкеліпті,  соның  екеуі 

кішкене кезінде, екеуі ержетіп, 

азамат болғанда қайтыс болған 

көрінеді.  Бүгінде  кейуана  екі 

қызы мен жеті ұлынан 24 не-

мере,  12  шөбере  сүйіп  отыр. 

Қазір әжей Обағандағы ұлы Ай-

тжанның  қолында  тұрып  жа-

тыр.  Келін-баламның  күтімі 

жақсы  дейді.  Айтатын  өкпесі 

жоқ. Өйткені, ұлы мен келіні 

қарияның  қас-қабағына 

қарап, бар жағдайын жа-

сап, алақандарына салып 

отырған көрінеді. Жаздың күн-

дері  ауылда,  қыста  қаладағы 

балаларының қолына барады.

–  Құдайға  шүкір,  ұл-қызда-

рым  да,  келіндерім  мен  күйеу 

балаларым да ешқашан ренжіт-

кен  емес.  Қас-қабағыма  қарап, 

 әйтеуір мені қуантып, көңілімді 

аулауға тырысып жатады. Жаз-

да ауылда, қыста қаладағы ба-

лаларымның қолында боламын. 

Өйткені, ауылда далаға шығып-

тұру  қиын.  Сондықтан,  қала-

дағы  балаларым  «жылы  жерде 

отыр»  деп  мені  өздері  алып 

кетеді.  Алланың  берген  жасын 

сүріп  жүргендіктен  өміріме  де, 

адам баласына да айтар өкпем 

жоқ. Балаларым мен немере-шө-

берелерімнің  алдында  бақыт-

ты  ғұмыр  кешкенім  үшін  Жа-

ратқанға  мың  да  бір  рахмет,  

–  дейді тоқсаннан асқан Қа-

пура әжей.  

Әжейдің  бүгінгі  ұрпағы  да 

осындай  сүйегі  асыл,  қазына-

лы қарттарының орталарында 

жүргеніне мақтанады. Балалары 

мен немерелері, келіндері де әркез 

аналарының қасынан табылуға 

дайын.  Талай  қиындықты  ба-

сынан  өткеріп,  ғасырға 

жуық  жасты  алқымдап 

отырған  әжейге  біз  де 

зор  денсаулық,  әлі  де 

ұзақ  ғұмыр,  ба-

ла-шағасының 

о р т а с ы н д а 

аман-есен    ғұ-

мыр  кеше  бе-

руіне  тілек-

теспіз!

Ұзынкөл 


ауданы.

Қарлығаш 

          ОСПАНОВА

Обаған ауылында бүгінде Ұлы Отан 

соғысының ардагерлері қалмаған екен, ал 

өмірден өтіп кеткен абзал жандардың рухына 

тағзым етіп, дұға бағыштауды ауылдықтар 

ұмытқан емес. Осы елді мекенге арнайы іссапармен 

барған біздер ауылда қалған жалғыз тыл ардагері 

Қапура әжейдің үйіне соқпай кетуді жөн санамадық. 

Өйткені, сонау сұрапыл жылдары ел үшін, отан үшін 

аянбай тер төккен ондай асыл аналарымыздың алдында 

кейінгі ұрпақтар мәңгі қарыздармыз. 

ЕҢБЕК – 


ұзақ өмір сүрудің кепілі

дейді тоқсаннан асса да шұлық 

тоқып, көрпе көктейтін 

Қапура әжей

Еліміздің оңтүстік облысынан 

солтүстікке көптеген əншілер 

келіп,  концерт беріп жата-

ды.  Солтүстіктің  əншілері 

оңтүстікке неге бармасқа деген ой ке-

леді. Осы бағытта талмай ізденіп, жұ-

мыс істеуге кірістім.

Бір-екі  жерде  концерт  беріп  үл-

гердім. Жоғары деңгейде өтпесе де, ая-

нып қалғаным жоқ. Дəлірек айтқанда, 

Əулиекөл ауданы Сұлукөл ауылына ба-

рып концерт қойдық.  Аталған ауылдан 

сұраныс келді. Өздері шақырып алды.  

Бұл да болса елдің ескеріп, өнерімізді 

бағалағаны шығар. 

Жаңа əн жаздыруға асабалық қыз-

меттен түскен қаржыны салып жатыр-

мын. Өнер жолының көне соқпағына 

түскен  соң  бағытымнан  жаңылғым 

келмейді.  Бастаған  істі  соңына  дейін 

жеткізген дұрыс. Көп уақыт өтпесе де 

кей əндеріміз елдің құлағына жетті. Кей 

əндерім тойда қосылып жүр. Бұл – қуа-

нышты жағдай. Ағаларым талпынысы-

ма оң бағасын беріп жатыр. Осының 

бəрі маған  үлкен демеу.  

Алдағы уақытта продюсермен жұ-

мыс істеу ойда бар. Қазақ эстрадасының 

əншісі Сейфуллин Жолбарысты өзімнің 

продюсерім  ретінде  елестететінмін. 

Өйт кені,  əнші  ағамызбен  екеу міздің 

дене бітім, бойымыз үйлеседі. 

Өнердегі ағаларымның қолдауымен 

клип түсіруді жоспарлап жүрмін. Көп-

теген əншілер Алматы, Астана сияқты 

қалаларда клип түсіріп жатады. Біздің 

Қостанайдың да табиғаты бай. Туған өл-

кеде неге клип түсірмеске?  Əулиекөлдің 

табиғатын, ағашты-орманды жерлерін 

көрсеткім келеді. Туған өлкені мақтан 

тұту төл перзенттің парызы.

–  Əн  байқауларында  бақ  сынап 

көрдіңіз бе? 

– Дəстүрлі əн бағытында Абай əн-

дерін насихаттауға тамшыдай болса да 

үлес қостым. Абай оқуларына қатыс-

тым. «Алтын микрафон» халықаралық 

байқауының  үздік  ондығына  кірдім. 

Тұлпар  да  бəйгеге  түспей  ысылмай-

ды. Кейде той басқарып, асаба болып 

жүрмін. Асабалық бұрынғы серіліктің 

жаңарған көрінісі секілді. Бойға біткен 

өнерді ұштау əр адамның міндеті. Ха-

лықтың алдына шығып, елге еркелеп, 

тойдың ортасында жарқырап жүргенім  

жастық шақтың ең бір жарқын көрінісі 

шығар. Бізге дейін қаншама асаба өтті. 

Ол кезде той өту мəнері, сəн-салтанат 

та басқаша болған.

Той басқару үшін Астана, Шымкент, 

Ақтөбе, Көкшетауға бардым. Осының 

бəрі халықтың ықыласы ғой. Бір жағы 

қомақты ақша беріп жатса, кейде аға-

ларымыздың өтінішін, бір ауыз сөзін 

жерге тастамай той басқарып беремін. 

Ақшаға  келіп  тіреліп  тұрған  ештеңе 

жоқ. Асабалықтың арқасында ел көріп, 

жер танып  біраз жерге бардым.– Сөз соңында əңгімеге алып-қо-

сарыңыз болса... 

– «Оралыңның барында ойна да күл, 

ойнамаған, күлмеген не көріпті?» деген 

шумақтар бар еді ғой. Жас күнінде ой-

нап-күлмеген ағалардың «əттеген-ай» 

деген кей сөздері еске түсіп кетеді. Сон-

дықтан, жас күнімде əр салада белсенді 

болуға тырысамын. Қолымнан келгенді 

істеп, өнерімді көрсеткім келеді. Ал-

дыңғы буынға қарап бой түзеп, қателік-

терін қайталамауға күш саламын. Осы 

мақсатты еңбектеніп жүрмін.  

Қазір əлеуметтік желінің пəрмені 

басым. «Instagram», «ВК» желісін қан-

шама адам пайдаланады. Мені тани-

тын,  əндерімді  тыңдайтын  адамдар 

өздерінің парақшасында жарнамалап 

жатса,  тамаша  болар  еді.  Кейде,  ха-

лықтан  сондай  қолдау  күтемін.  «Ел 

құлағы елу» деген бар. Біреуден біреу 

естіп, маған хабарласып тойға шақы-

рып жатады. Ондай кезде қуанып қа-

ламын.

Тапқан  табысты  өнерге  салып жатқан  соң,  елге  танылуды  қалай-

сың. Бірақ, бақ шаба ма, бап шаба ма, 

белгісіз.  Адамның  басына  бақ  қонса, 

жалғыз  əнмен  көтеріліп  жатыр  ғой. 

Мен де сондай хитты күтіп жүрмін. 

– Əңгімеңізге рахмет.

СУРЕТТЕ: Нұрболат достарымен 

бірге.

16

26 тамыз 2016 жыл

«Театр 

 өмірлік сұрақтарға шешім табатын 

жоғарғы интенция» 

 

А.Герцен.

– Амангелді Чапайұлы, 

қасиетті  қара  шаңырақ 

қазақ  театрына  басшы 

болып  келгеніңізге  бір 

апта. Өнер саласы сізге 

таңсық емес, жаныңызға 

жақын  екенін  де  білеміз. 

Жаңа орындағы көңіліңіз 

қалай?

– Өзім де өнерге жақын 

адаммын. Алғаш рет үрмелі 

аспаптар саласы бойынша 

Арқалық музыка училищесін 

бітіргенмін. 85-86 жылдары 

осы Торғай облыстық те-

атрында симфониялық ор-

кестрде жұмыс істегенмін. 

Сондықтан театр мен үшін 

таныс əрі қымбат жер. Сол 

кездегі мықты деген əрті-

стермен  бірге  еңбек  ет-

кенімді  мақтан  тұтамын. 

Театрдың бұрынғы басшы-

сы Нұрлан əріптесіміз те-

атрдың жағдайын жасады. 

Ондай еңбекті айту керек. 

– Осынша жылдан соң 

театрға қайта ораламын 

деп ойладыңыз ба?

–  Шынымды  айтсам, 

осы  жолға  қайта  келемін 

деп  ойламадым.  Бойдағы 

өнерге  бір  сезім  жіберме-

ген  болуы  керек.  (күліп). 

Жаңа  салынған  ғимарат-

та  бар  жағдай  бар.  Ұжым 

жаман  емес.  Өзіме  таныс 

орта. Осы жерге келгеніме 

қуаныштымын. Қарағанды, 

Астана қаласынан жаңадан 

6  жас  актер  келді.  Театр 

ішінде студия бар. Жастар 

тəлім-тəрбие алып, өзіміз-

ге  келіп  жұмыс  істеп  жа-

тыр. Бар жағдай жасалған, 

талапқа сай салынған. Бұл 

театр  қызметкері  үшін 

жақсы емес пе. Жаттығу, 

би залдары, гримерлық бөл-

мелер дегендей. Тек жұмыс 

істе.  Актерлеріміз  одан 

əрі шыңдала түссе тіптен 

жақсы емес пе. Ендігі талап 

жұмыс,  тек  қана  жұмыс. 

Бұрынғы деңгейін одан əрі 

көтеру. Əзірге қағаз жүзін-

де  танысып  жатырмыз. 

Қоятын басты талабым – 

тəртіп. Тəртіп бар жерде 

бəрі болады.

–  Көрермен  жаңа  мау-

сымда  қандай  өзгеріс 

көреді?

– Театрдың бас режис-

сері  Ерсайын  Төлеубай 

тəжірибесі мол, өнерде өзін-

дік  таңбасы  бар  азамат. 

Бүгінгі  күнде  режиссердің 

көмекшісіне лайықты адам 

іздеп жатырмыз. Театр ак-

терлерінің қатары сақадай 

сай,  жасақталған.  Барлық 

буын  өкілдерінен  құралған 

актерлердің біліктілігі өте 

жоғары. Театрдың ішіндегі 

көркемдік кеңес мүшелерін 

қайта  шақыртып,  бас  қо-

суды жоспарлап отырмын. 

Халықтың көңілінен шыға-

тын қойылымдардың қата-

рын көбейтуді ойластырып 

жатырмыз.  Жастардың 

талабына  сай  келетін, 

тəрбие  беретін,  түйсікке 

жеңіл,  жаңа  лептегі  қой-

ылымдар  болса  деймін. 

Тек спектакльдермен ғана 

шектеліп қалмай, жаңа дү-

ние  ойлап  тапсақ.  Қазан 

айының  ортасына  таман 

жаңа  маусымның  ашылуы 

болады.  Енді  алға  қойған 

жоспар  көп,  оның  жүзеге 

асуына барлық ұжым біріге 

кірісеміз. 

Қазақ театрында  

жаңа басшы

 

Айтолқын  

АЙҚАДАМОВА

Күні кеше облыстағы қара шаңырақ – қазақ драма театрының директоры орнынан 

кеткен еді. Енді өнер ордасына жаңа басшы келді. Амангелді Досжановтың есімі тек мем-

лекеттік қызметкер ретінде ғана емес, өнер адамы ретінде де жақсы таныс. Жаңа орынға 

келген театр директорын сөзге тартқан едік. 

Әнге құмар бір бала11-бет.

ќашып кетіпті. Шашты кμрсет-

пей, орамал таѓып ж‰ру керек",

– деп аяќтады.

Маѓан аѓамныњ б±л єњгімесі

кєдімгідей ой салды. Жасыра-

тыны жоќ, шашты жібере са-

лып ж‰ре беру соњѓы жылы

єдетке айналѓан. Бір мен ѓана

емес. Ќазір ќыздардыњ бар-

лыѓы дерлік осы єдетке єуес

десе де болады. ¦п-±зын шаш-

Таяуда ‰йде бір затымды

±мытып, асыѓыс орта жолдан

ќайтып келсем ‰йде аѓам отыр.

"Анау не, шашыњды жайып ал-

ѓансыњ?" – деді. "Жіберіп" деп

ќолданатын маѓан "жайып"

дегені ерсі естілді. Тањырќай

ќарадым да, шыѓып кеттім  Ке-

лесі жолы мені кμріп: "шашыњ-

ды жаймашы", – деді  "Кμбі

осылай ж‰реді ѓой" – дедім, не

айтарымды білмей.

Сосын, ол мынандай єњгіме

айтып берді: "Баяѓыда Пайѓам-

барымыз μзініњ Пайѓамбар бо-

латынын білмей т±рѓан кезде,

μзініњ соњынан ‰немі аќ елес

сияќты нєрсе еріп ж‰реді екен.

Ол одан ќорќып, не екенін

т‰сінбей ќойыпты. Содан єйе-

ліне келіп жаѓдайды айтќанда,

єйелі: "сен сол таѓы келсе мені

шаќыра ѓой, сол кезде мен ша-

шымды жайып жіберемін, егер

ол ќашып кетсе – Періште,

ќашпаса – шайтан" – депті.

Содан ертесінде дєл солай

істеген кезде, єлгі аќ елес

16

26 тамыз 2016 жыл

17

"Ќостанай тањы"

газетініњ "Тылсым" бетін

‰немі ќарап отырамын.

Бала кезімізде ауылда

"Мыњнан бір мезетті"

к‰тетін едік. Енді

облыстыќ газетте

жарияланатын небір

тылсым оќиѓаларды оќи

отырып, μзім де

ойланамын. Кейде біз

тылсым к‰штіњ барына

сене бермейміз. Сенбейін

десењ, адам басынан

μтетін кейбір оќиѓаларды

кμре отырып бір

тылсымныњ барын

сеземіз. Мен сіздерге

мына бір оќиѓаны айта

кеткім келеді.

Ол кезде біздер жас едік.

Т±њѓыш ќызымыз д‰ниеге

келіп, ќуанышымызда шек

жоќ. Біраќ бала баѓып кμрме-

ген біздер ‰шін ќызыѓынан

да жаќсы емші бар екен. Ба-

рып кμрмедіњіздер ме?" деп

маѓан мекен-жайды айтты.

Танымайтын кісі. Біз ойлана

келе, μз ќолымызбен емнен

бас тарту туралы μтініш жа-

зып, ауруханадан шыѓып

бірден єлгі кісіні іздеп таптыќ.

Екі ќабатты ‰йдіњ сыртына

дейін толѓан халыќ. Іштегі-

лерге "баламыз бар еді" деп

едік, еш кезек к‰ттірместен

ќабылдады. Апайдыњ есімі

де есімде жоќ. Баланы ќолы-

на алып, кμзіне ќарамады.

"Меніњ кμзім бар" деп жыми-

ып, ішін сипады. "Ойбуй, ас-

ќазаны кμтеріліп кеткен екен.

Аяѓыњ ауыр кезде ќатты шо-

шынѓансыњ-ау шамасы" деді.

Расымен солай болѓан еді.

Тоќ соѓып кеткен болатын.

Емші апайѓа ‰ш к‰н бар-

дыќ. ‡ш к‰н бойы асќазан

т±сын бас бармаѓымен

б±рап, д±ѓа оќиды. Осыдан

соњ баламыз жазылып кетті.

Дєреті де т‰зеліп, бекерге

жылауын да ќойды. Ќазір

ќызымыз бойжетті. Ш‰кір

дейміз.

Тылсым оќиѓаларды оќиотырып ойѓа кетемін. Ќазаќ

"ќырыќтыњ бірі – Ќыдыр"

дейді. Мекенжайды берген

кісіні бізге Алла таѓала бе-

керден кезіктіріп т±рѓан жоќ.

Осы оќиѓадан соњ μз басым

μмірде еш нєрсе де бекерден

болмайтынына сенемін.Толќын РАХМАН.

Ќостанай ќаласы.

шыжыѓы кμп болды. Небєрі

19 жастамын. ¦йќысыз

т‰ндер. Бала жылай береді.

Іші ауыра ма, єлде басќа ма

білмейміз. Сμйтіп ж‰ріп ауру-

ханаѓа  ќаралуѓа барып, ба-

ланыњ б‰йрегі ауырады деп

диагноз ќойып, бізді ем алуѓа

жатќызып тастады. Б‰йрегі

ауырады дегенге сенбеймін.

Себебі, ондайѓа еш негіз ке-

ліњкіремейді. Біраќ ‰лкен

дєреті маѓан ±намайды. Осы-

лай салќын ауруханада бір

т‰нді μткіздік. Салќын жерде

ем алып жата берсек, балаѓа

да суыќ тигізіп алам-ау деп

т‰німен кμз ілмей уайымдап

шыќтым.

Тањертењ жолдасым келді.Тμменде сμйлесіп т±рѓаны-

мызда ќасымызѓа бір кісі жа-

ќындап "КСК шаѓын ауданын-

Жайылѓан шаштыњ

Жайылѓан шаштыњ

Жайылѓан шаштыњ

Жайылѓан шаштыњ

Жайылѓан шаштыњ

мањында періште ж‰рмейді

мањында періште ж‰рмейді

мањында періште ж‰рмейді

мањында періште ж‰рмейді

мањында періште ж‰рмейді

ХАТ-ЌОРЖЫН

тарын жайып жібере салады.

Б±рын ‰немі μріліп ж‰ретін,

ќазір тіптен оны ±мытыппын.

Енді ‰немі болмаса да, жиі ша-

шымды жинап ж‰руге тырыса-

мын, ‰йренгенше. Расында,

б±рын шашын жіберіп ќойса

"шайтанѓа ±ќсамай, жинашы"

деген сμздерді єжелеріміз

жекіп айтатын.

Керім АЙЖАНЌЫЗЫ.

ешнєрсе  болмайды

ешнєрсе  болмайды

ешнєрсе  болмайды

ешнєрсе  болмайды

ешнєрсе  болмайды

Б±рын кμз тию дегенге аса мєн бере ќоймайтынмын.

Былтыр немере аѓамыздыњ бір жасќа жаќындап ќалѓан

ќызы ауырмай-сырќамай, аяќ астынан ќайтыс болып

кетті. Б±л жайсыз хабарды естігенде бєріміздіњ де тμбе-

мізден жєй т‰скендей болды. Жењгеміздіњ айтуынша, к‰ні

бойы ењбектеп, жар жаѓалап ж‰рген ќыздары кешкісін аяќ

астынан ќалпаќтай ±шќан. Жедел-жєрдем шаќыртќанша

сєби ќайтыс болып кеткен. Алла таѓала адам баласына

ешќашан да баланыњ ќайѓысын кμрсетпесе екен деймін,

жалѓыздарыныњ ќазасы жандарына ќатты батќан аѓа-жењ-

геміздіњ де ќайѓыдан ќу с‰лдері ѓана ќалѓан еді. Алла

олардыњ б±л ќайѓыларыныњ орнын толтыру ‰шін оларѓа

кμп ±замай ±л берді. Т±њѓыш сєбилерінен ќапыда кμз

жазып ќалып, ќайѓыдан бас кμтере алмай ж‰рген аѓа-

жењгемніњ ж‰здерінен ќуанышты кμріп біз де бір ењсемізді

кμтергендей болдыќ. Жењгем бір сμзінде: "Ќызымыздыњ

тілі ерте шыќќанда енем баланыњ кеудесіне кμзден ќор-

ѓайтын бірдење таѓып ќоюымды айтќан болатын. Єрі ‰немі

‰йге ќонаќ келсе, кеткен соњ баланыњ μзін, жатар орнын

сіріњкемен аластап жібер деп айтып отыратын. ¤з ба-

сым ырым дегенге сенбейтін едім, сондыќтан да б±ѓан

аса мєн бермедім. Он айында тілі шыќќан с‰п-с‰йкімді

ќызымызѓа бєрі тамсанушы еді. Ќызым ќайтыс болѓанда

арќасы кμкпењбек болып кетіпті. Кейін бєрі кμз тиген деп

жатты. Енемніњ тілін алмаѓаныма єлік‰нге шейін ќатты

μкінемін" деп айтќан болатын. Єрине, бєрі бір Алланыњ

ќолында ѓой, біраќ кμз тию дегеннен ж‰регі шайлып ќал-

ѓан жењгем ќазір ±лдарын далаѓа шыѓарып, серуендетіп

келген сайын, ‰йге ќонаќ келіп-кеткен сайын ‰йдіњ ішін,

баланы,  оныњ  тμсек-орнын  аластап отыруды єдетке

айналдырып алѓандай. Алла таѓала ±лдарына ±заќ ѓ±мыр

бергей.


Жалпы, мен де осы оќиѓадан кейін кμз тию дегенге

ќатты сенетін болдым. Кез-келген адам кμз бен тілден

саќтанып ж‰ргендері д±рыс деп есептеймін. ‡лкендердіњ

айтуынша, кμз тию ауруѓа шалдыќтырады, тіпті μлтіреді

де. Тіл-кμз деген єйелдерге жєне кішкентай балаларѓа

кμп єсер ететін кμрінеді. Ал ол ‰шін, яѓни кμз тимеу ‰шін

кμзі бар нєрсе таѓып ж‰ру керек, сонда адамныњ кμзі сол

адамѓа емес, кμзге т‰седі екен. Б±л шындыќќа жанаса-

ды деп ойлаймын. Кμзі бар, яѓни тасы бар сырѓа, саќина

т.б. нєрселер таѓып ж‰рген артыќшылыќ етпейді. Біраќ

м±ныњ т±марѓа ќатысы жоќ деп білемін, себебі дін μкілдері

т±мар таѓудыњ Аллаѓа серік ќосу екендігін айтады. Б±л

μмірде  неше  т‰рлі адам біле білмейтін

ѓажайыптар, тылсым жайлар бар ѓой. Кім

білген...


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> 29 маусым 2016 ж сәрсенбі
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералық
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет