221 31 наурыз 2015 жыл


гулова  стала  символом  героизма  и  преданности  Родинежүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет5/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

гулова  стала  символом  героизма  и  преданности  Родине.

Главная цель мероприятия- воспитание чувства патриотизма, уважения к

памяти  погибших,  причастности  к  судьбам  и  делам  предшествующих  поко-

лений.


 

Мероприятие  сопровождено  специальным  действом  (речи,  музы-

кальным  выступлением,  чтением  стихотворения).  В  завершении  участника-

ми  будет  проведена  экскурсия  по  музею.Экспозиции  школьного  музея  при

СШЛ  № 27 раскрывают  исторические  корни  героинь,  преемственность  по-

колений,  истоки  силы  и  мужестваҚалалық  білім  бөлімі

Қалалық  ғылыми-әдістемелік  орталығының  әдіскері  Ә.Куржикова.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСТІҢ

70 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН

70 ТҮРЛІ ІС-ШАРАЛАРҒА БАСТАМА БЕРІЛДІ2015  жылдың 2 наурыз,  сағат

15.00-де  №32  орта  мектеп  гимна-

зиясында  Ақтөбе  қаласы  білім

бөлімінің  басшысы  Л.Уразбаева-

ның бастауымен «Диалог поколе-

ний»  атты    кеңкөлемді  акцияның

салтанатты ашылуы өтті. Бұл фе-

стивальдің аясында Ұлы Жеңістің

70 жылдығына арналған 70 даңқ-

ты іс акциясы жүреді.

Акцияның  ашылауына 70 мектеп

директорының тәрбие ісі орынбасар-

лары,  соғыс және тыл еңбегі арада-

герлері,  педагогтар,  ата-аналар және

оқушылар  қатысты.2  марта 2015  года  в  15.00.  в  средней  школе – гимназии  №32

состоялось    торжественное  открытие    широкомасштабной  ак-

ции  «Диалог  поколений»  под  началом  руководителя  отдела

образования  города  Актобе  Л.  Уразбаевой.  В  рамках  этой  ак-

ции  пройдут 70 славных  дел,  посвященных  юбилею  Победы.

В    церемонии  открытия  приняли  участие 70  заместителей  ди-

ректоров школ по воспитательной работе, ветераны войны и трудо-

вого фронта, педагоги, родители, а также учащиеся.

Эстафета акции  пройдет под эгидой  встреч с ветеранами «По

дорогам  памяти»,  праздничных  концертов  «Ветеранам  посвяща-

ется…»,  классных  часов,  выставок  «Строки,  опаленные  войной»,

«Барлығын атап еске алайық...»,конкурсов  патриотических и воен-

ных песен «Менің Қазақстаным», «В землянке », недельных тема-

тических  вечеров    памяти  «Жеңіс  рухы – мәңгі  асқақ » и    многое

другое.

Всем  ветеранам,  чьи  дома    находятся    в  районе  организацийобразования, будет оказана помощь в расчистке и уборке террито-

рий,  во  дворах  пройдет  посадка  и  побелка  деревьев,  подготовка

участков  для  посадки,  то  естьвозобновляется  тимуровское  движе-

ние  «Помоги  ветерану…».

Лучшие  учащиеся    школ  города  Актобе  посадят  Аллею  Победы

«Посади  дерево  за  того  парня… » в  честь  подвига  защитников

Отечества  в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня,  когда  дан  старт 70-славным  делам,  руководитель  от-

дела образования Л.Уразбаева вручила подарки ветеранам войны

как победителям, которые  отдали свою молодость за счастливое

детство  и  спокойную  жизнь.

Қалалық  білім  бөлімі

Қалалық  ғылыми-әдістемелік  орталық  директорының

орынбасары  Ж.Нургалиева

БАТЫР  ҚЫЗЫ  ХАЛҚЫМНЫҢ»

БАТЫР  ҚЫЗЫ  ХАЛҚЫМНЫҢ»

БАТЫР  ҚЫЗЫ  ХАЛҚЫМНЫҢ»

БАТЫР  ҚЫЗЫ  ХАЛҚЫМНЫҢ»

БАТЫР  ҚЫЗЫ  ХАЛҚЫМНЫҢ»

«Ә

«Ә

«Ә«Ә

«Әлия —


лия —

лия —


лия —

лия —


31 наурыз 2015 жыл

9

№8  орта  мектебі  «Ұлы  Жеңістің 70 жылдығына 70 игі  іс»  бастамасынқолдап,  жақсылық пен игілікке бастайтын жұмыстарын бастады. Соның бірі-

Ұлы Наурыз мейрамына арналған мерекелік іс-шаралар.  Наурыздың 16-19-

күндері «Наурыз-берекем, Наурыз-мерекем» атты оқушылар қолынан шық-

қан ұлттығымыздың мәрттігін білдіретін қолөнер бұйымдарының және  қабы-

рға газеттерінің көрмесі өтті. Көрмеге жас өнерпаздар бар жігерімен, шығарма-

шылық ізденісімен қатысты. Әсіресе қазақтың қайталанбас дүниесі киіз үйлердің

шеруі  ерекше  сән  беріп  тұр.  Балаларды  елін,  Отанын  сүюге,  ұлттық  салт-

дәстүрін дәріптеуге тәрбиелеу мақсатында 18-наурыз күні барлық сыныптар-

да  Ұлыстың  Ұлы  күніне  арналған  тәрбие  сағаттары  жүрді.  Мектептің  спорт

залында күні бойы мектепалды даярлық сыныптарынан бастап жоғары класс

оқушыларына дейін ұлттық ойын түрлерін ойнап, мерекенің барысын қыздыра

түсті.


Наурыздың 19-күні мектептің әсем залында «Армысың, әз-Наурыз!» атты

мерекелік    думан  өтті.  Мақсаты  ұлттық  берекеміз  бен  рухымызды  күшейту,

Наурызда жасалатын жоралғыларды танып білу, Ұлы күн көпшіліктің, барша-

ның мерекесі екенін паш ету. Мерекелік зал 7 ауылға бөлініп безендірілді. Ұлттық

киім киген ауыл тұрғындары залдың көркін келтірді. Ауылдар қиіз үй бұйымда-

рынан көрме жасап, ән-думанмен кештің көркін жандандыра түсті. Әр ауыл-дың құрметті қонағы ретінде соғыс ардагерлері шақырылып, үлкен-

ге  деген  құрметті  тағы  да  бір  көрсетті.  Қариялар  көпшілікке  ақ  ба-

тасын  берді,  игі  тілектерін  білдірді.  Бұл  шараның  ерекше  жақсы  бір

тұсы-ата-аналардың өзінше бір ауыл болып белсене қатысуы, ұлттық дәстүрді

ұсынуы.  Бір  ауыл  ұлттық  киім  үлгілерін  көрсетсе,  екінші  ауыл  түркі  тілдес

халықтардың    Наурыз  мейрамын тойлау дәстүрлерін    ұсынды,  халық  әндері

айтылып, ұлттық ойындар қызды. Бұл кеш көпшілік, мектеп және ата-аналар

арасындағы  жарасымдылықтың,  сыйластықтың,  бірліктің  үлгісі  ретінде  бар-

шаның есінде қалды.

*  *  *


Городская  акция «70 лет  Великой  Победы– 70 добрых  дел»,  посвя-

щенная    70 - летию  Великой  Победы  нашла  свое  продолжение  №  8

средней школе. Одним  из которых стало празднование   Наурыз- мей-

рамы.  С 16 по 19 марта  была организована выставка народного при-

кладного  искусства  и  стенгазет  учащихся  школы    «Наурыз-  берекем,

Наурыз-  мерекем».  Юные    художники  и    юные  мастера  декоративно-

прикладного  искусства  представили  свои  работы  в      стиле  современ-

ного  национального    искусства.

Особое внимание заслуживают макеты юрт, созданных из войлока и карто-

на. 18 марта  по всех классах школы были проведены  воспитательные часы,

посвященные празднованию Наурыза, основными целями которых были вос-

питание чувства патриотизма, любви к Родине, а также сохранения унаследо-

ванных  от  предков  обычаев  и  традиций.  Очень  весело  и  задорно    прошли

соревнования по национальным видам спорта в спортивном  зале  школы, где

принимали участие все  учащиеся школы, начиная с предшкольного класса.

   19 марта в  украшенном зале школы прошло праздничное мероприятие

«Армысың,  әз - Наурыз!».  Цель:  формирование  в  обществе  чувства  нацио-

нального  единства,  пропаганда  казахской  культуры  и  национальных  тради-

ций. Празднично оформленный зал был разделен на 7 аулов. Жители аулов

предстали в нарядной национальной одежде. Также каждый аул  был оформ-

лен  предметами  быта  и    традиционными  украшениями  казахской  юрты.  В

качестве уважаемых гостей в каждый аул были приглашены ветераны Вели-

кой  Отечественной  войны.  Гости  поздравили  всех  с  праздником  Наурыз,

пожелали мира, добра и благоденствия, и также все присутствующие получи-

ли  бата  от  почетных  и  уважаемых  гостей.  Приятной  особенностью  данного

праздника  является  то,  что  жителями  одного  из  аулов  стали  родители  уча-

щихся  школы,  которые  приняли  активное  участие  на  празднике.  Жители

аулов  смогли показать все  свои таланты, как  в исполнении народных песен,

в демонстрации национальной одежды, так и в показах обычаев и традиций

народов востока в праздновании Наурыза.   Проведенный в школе праздник

Наурыз  надолго  останется  в  памяти  всех  присутствовавших  на  празднике

учителей,  гостей  и  родителей  учащихся  школы.

Қалалық  білім  бөлімі

Қалалық  ғылыми-әдістемелік

орталық  директорының  орынбасары  Ж.Нургалиева

2015  жылдың  17-наурызы  күні

Облыстық «Достық» үйінде қала-

лық  қосымша білім беру педагог-

тары  арасындағы  «Шығармашы-

лық  сатысымен  шеберлік  шыңы-

на!» атты фестиваль-байқауының

жабылуына  қайырымдылық  кон-

церт  өтті.  Қайырымдылық  кон-

церт  фашистерге  қарсы  соғыс-

тағы    Ұлы  жеңістің 70-жылдығы-

на  арналды.

Бұл  қайырымдылық  концертті

Қалалық білім бөлімі «Қалалық ғылы-

ми-әдістемелік орталық» пен  «Қаза-

нғап»  атындағы  балалар  өнер  мек-

тебі  ұйымдастырды.

Салтанатты  мерекеде  Ақтөбе

қаласы білім бөлімінің басшысы Лаз-

зат Аманжолқызы Ұлы Отан соғысы

ардагерлерін  Ұлы жеңістің 70 жыл-

дығымен  шын  жүректен  құттықтап,

ақшалай  сыйлықтар  мен  гүлдер  та-

быстаса, қосымша білім беру ұйым-

дарының тәрбиеленушілері өз қолда-

рымен  жасаған  сыйлықтарын  ұсын-

ды.


Ардагерлерге арналған қайырым-

дылық  концерттің  бағдарламасына

«Қазанғап»  атындағы  балалар  өнер

мектебі және қалалық оқушылар са-

райы мен №1 музыка мектебі ұжым-

дары  қатысты.

Байқауды  қорытындылай  келе,

Ақтөбе қаласы білім бөлімінің басшы-

сы  Л.А.Уразбаева: « бұл  байқау

қосымша білім беру  педагогтарының

қызметіне    қолдау  көрсетумен  қоса,

педагогикалық  тәжірибені  тарату  ,

әдістемелік ізденіс,  инновациялық іс-

әрекет,  шығармашылық  кәсіби    ше-

берлікті қалыптастыру мен дамытуға

үлкен көмек»,- деп  атап өтті.«Шығармашылық  сатысымен

«Армысың,

ӘЗ-НАУРЫЗ!»

ӘЗ-НАУРЫЗ!»

ӘЗ-НАУРЫЗ!»

ӘЗ-НАУРЫЗ!»

ӘЗ-НАУРЫЗ!»

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

САТЫСЫМЕН

ШЕБЕРЛІК ШЫҢЫНА!»шеберлік  шыңына!»  атты  байқау-

дың бас жүлдесін қалалық техника-

лық  шығармашылық  орталығының

педагогі  Ю.А.Соловьев  иеленсе,

жүлделі І орынды балалар және жас-

өспірімдер  шығармашылық  орталы-

ғының    жас  педагогі  Т.Т.Бажабаев

және  «Қазанғап» атындағы балалар

өнер мектеп педагогтері  Л.В.Шомко

мен С.В.Горюновалар иеленіп,  дип-

ломдар мен ақшалай сыйақылар та-

бысталды.

Барлығы  15  қосымша  білім  беру

педагогі  марапатталды.  Атаулы  ме-

рекеге  Қалалық білім бөлімі «Қала-

лық  ғылыми-әдістемелік  орталық»-

және қалалық білім беру қызметкер-

лерінің  кәсіподақ  ұйымы  демеушілік

етті.

*  *  *


17  марта 2015  года  в  11.00  на

базе  Областного  Дома  «Дружбы»

прошло  торжественное  закрытие

городского  фестиваля-конкурса

«По ступенькам творчества к вер-

шинам  мастерства»  среди  педа-

гогов  дополнительного  образо-

вания,  посвященного 70-летию

Победы  над  фашизмом  и  в  рам-

ках  которого  прошел  большой

благотворительный  концерт.

Организаторами  мероприятия

выступили «Городской научно-мето-

дический  центр»  городского  отдела

образования  и  детская  школа  ис-

кусств  имени  Казангапа.

Подводя  итоги  конкурса,  руково-

дитель  отдела  образования  города

Актобе  Л.Уразбаева  подчеркнула,

ной  деятельности,  творчеству.

Завершая  торжественное  мероп-

риятие,  руководитель  отдела  обра-

зования  г. Актобе  Ляззат Уразбае-

ва очень душевно поздравила вете-

ранов  Великой  Отечественной  вой-

ны с предстоящим юбилеем Победы

и  вручила  им      денежные  премии  и

цветы,  а воспитанники организаций

дополнительного образования – по-

дарки,  сделанные  своими  руками.

В  программе  благотворительного

концерта,  на  который  были  пригла-

шены  ветераны    войны,  приняли

участие творческие коллективы дет-

ской  школы  искусств  имени  Казан-

гапа,  Дворца  школьников  и  музы-

кальная  школа  №1.

Гран-При удостоен педагог город-

ского  центра  технического  творче-

ства  Соловьев  Ю.А.;  Первые  места

заняли молодой педагог центра дет-

ского  и  юношеского  творчества  Ба-

жабаев Т.Т.  и преподаватели детс-

кой  школы  искусств  имени  Казанга-

па  Шомко Л.В. и Горюнова С.В. По-

бедителям  были  вручены  дипломы

и денежные премии.

Всего наградили 15 педагогов до-

полнительного  образования.  Спон-

сорами  данного  мероприятия  стали

«Городской  научно-методический

центр» отдела образования и город-

ской    комитет  профсоюза  работни-

ков  образования.Қалалық  білім  бөлімі

Қалалық  ғылыми-әдістемелік

орталық  директоры

Ж.Мұхамбетова

что конкурс выполняет важную фун-

кцию выявления и поддержки талан-

тливых  педагогов  дополнительного

образования.  Конкурс  дает  возмож-

ность обменяться интересным педа-

гогическим  опытом,  стимулирует

педагогов  и  развивает  интерес  к

методическому поиску, инновацион-


10

БАСТАУЫШ  МЕКТЕП

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

31 наурыз 2015 жыл

А.К.  Жанабаева

№1 ОМ, бастауыш класс мұғалімі

Сабақтастық  дегеніміз,  біріншіден,

екі  буын  арасындағы  ортақ  мақсат

міндеттер,  ортақ  мазмұндық  жүйе,

баланы  жүйелі  сатылы  дамыту,  бір

буыннан  екінші  буынға  неғұрлым  сәтті

өтуге бағыттау, екіншіден білім берудің

әдістемелік  жүйесінің  әрбір  компо-

нентінің-үйлесімділігі.  Ә.  Бидосов  бы-

лай деген “Сабақтастық дегеніміз – ба-

стауыш класс пен орта  буын  пәндерін

оқытудың  әр  түрлі  сатысында  бала-

лардың білімдерінің арасында қажетті

байланыстар мен қатынастар орнату”.

   Бастауыш класта бір мұғалімге үйре-

ніп,тәрбиеленіп  шыққан  бастауыш

класс оқушылары бесінші классқа кел-

генде  жаңа  талапқа  бірден  үйренісе

алмай,оқу  үлгерімі  де  төмендейтіні

белгілі.Осы жағдайдың алдын алу үшін

мектеп  тәжірибесінде  сабақтастықты

Асқар АЛТАЙ:«ДЕГЕЛЕҢДЕГІ

ЖАРЫЛЫС»

Г.Е.Базаргалиева

№13 ОМ бастауыш мұғалімі

Сабақтың  мақсаты:  Оқушыларға  Асқар  Алтайдың  «Дегелеңдегі  жары-

лыс» атты әңгімесі бойынша қазақтың басына түскен Семей өңіріндегі ядро-

лық  жарылыс  жайлы  таныстыру,

Сабақтың  міндеттері:Оқушыларға  атом  сынақ  полигоны  және  ондағы

жарылыстардың  адамның  денсаулығына,  табиғатқа  келтірген  зардаптары

туралы  жалпы  түсініктер  беру.

Халықтың  қасіретін  сездіре  отырып.  оқушының  әлеуметтік  мәселелер

жөнінде ой қорыту қабілетін дамыту.Азаматтық белсенділікке, саяси саналы-

лыққа, табиғатты сүюге, отаншылдыққа тәрбиелеу.Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі.

Психологиялық  дайындық:

Табиғат  туралы  видео  көрсету

Ядролық  жарылыстың  суретін  көрсету.

Балалардың не білетіндіктерін тексеру

Қазақстанда экологиялық зардапқа душар болған аймақтар бар. Мұндай

аймақтар  ағаштан  ада,  суы  тұзды,  жері  сортаң,  ауасы  лас  болды.  Жан-

жануары құрып, адамзат баласы кемтар, аурушаң бола берді. 2.Мағынаны

тану.

Осындай жағдай біздің елімізде болған деуге аузың бармайды. Бұл жағдай

осыдан  61  жыл  бұрын,  яғни  1949  жылы 29-маусымда  Семей  полигонында

алғаш рет ядролық қаруды сынады. Ол Семей, Қарағанды, Павлодар облы-

стары түйіскен жерде орналасқан. Жер көлемі 8372 км қамтиды. Семей по-

лигонында 500-ге жуық, яғни 467 рет ядролық сынақ өткізілді. Әрбір ядролық

сынақтың құны 30 млн сом болды. Ол кезде полигонның халыққа, қоршаған

ортаға деген зияны туралы еш нәрсе айтылмады. Полигонда өткізілген әрбір

сынақтың адам өміріне келтіретін зияны көп болды. Адамдар арасында түрлі

аурулар көбейді. Өмірге келетін сәбилердің кемтар болып тууы жиіледі. Жер

қыртыстары  жарамсыз  болып  қалды. (Полигон-әскери  жаттығулар,  сынау-

лар өтетін жер.)

Видео  көрсету

Семей  полигоны3.Мәтінмен  жұмыс.

Олай, болса Абай, Шәкәрім, Мұхтар сынды халқымыздың бір туар перзен-

ттерін  дүниеге  келтірген  осынау  құнарлы  топырақ,  қасиетті  жер  Семейдегі

осы оқиға әңгіме болғалы отыр.

Асқар Алтай жазған «Дегелеңдегі жарылыс».

Түсінік :Дегелең - таудың аты.

Мәтін  мазмұнын  баяндау

4.  Шығармашылық  жұмыс.Қажымұратқа  хат.Мәтін  мазмұнын  өзгертіп

жазу.Мәтінді  аяқтау.5.  Қорытынды.  Венн  диаграммасы

6.  Үйге  тапсырма:  оқу.  мазмұндау,  табиғат  суретін  салу.  7.  Бағалау.

Ақтөбе  қаласы

Сабақтың  мақсаты:  текшенің

қыры  мен  көлемі  туралы  түсінікті

қалыптастыра  отырып,  текшенің

көлемін есептеп табу ережесін мең-

герту;

танымдық  ойындар  арқылы  шы-ғармашылық, танымдық қабілеттерін,

логикалық  ойлауын  жетілдіру,  са-

баққа  қызығушылығын  арттыру,

өздіктерінен қорытынды шығара білу-

ге  машықтандыру;

өзінің  нәтижесіне  жете  білуге

тәрбиелеу.

Сабақ  барысы:

І. Қызығушылықты ояту кезеңі

1)  Ұйымдастыру ( психологиялық

дайындық)

2)  Математикалық  диктант

3) Жаңа сабаққа дайындық

а) «Артық  фигураны  тап» (ой

қозғау,  салыстыру)

ә)  Пысықтау  жұмысы: «Текше  ту-

ралы  не  білеміз?» (сұрақ - жауап,

талдау)


б) Суреттен нені көріп тұрмыз?

в) Проблемалық сұрақ (проблема-

лық әдіс)

ІІ. Жаңа мағынаны тану кезеңі

а) Жаңа тақырыпты түсіндіру

(Интерактивті  тақта  арқылы

түсіндіріледі).

-  Суреттегі  құрастырманы  текше

тәріздес  деп  айтуға  бола  ма?  Не-

ліктен?

-  Оның  қыры  неше  сантиметр?Текшенің көлемін табу ережесі ен-

гізіледі:  Текшенің  көлемін  табу  үшін

оның қырын көбейткіш ретінде үш рет

алып  көбейтіп,  көбейтіндінің  мәнін

табу  керек.

Нәтижесі: Оқушылар бүгінгі сабақ-

тың ең негізгі өзегі болып тұрған ере-

жемен танысады, ойға қабылдайды.

ә) Жаңа тақырып бойынша тәжіри-

белік 


жұмыс

Оқушыларға әрқайсысына қырлары-

ның ұзындықтары әр түрлі текшелер

қолдарына  беріледі.  Олар  сызғыш

арқылы текшенің қырын өлшеп, оның

«САБАҚТАСТЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ»

«ТЕКШЕНІҢ ҚЫРЫ

МЕН КӨЛЕМІ»

Г.К.Намазбаева

№13  орта  мектебінің  мұғалімі

көлемін  есептеп  табады,  дәптерге

жазады.

Нәтижесі: оқушылар алған теори-ялық  білімді  (текшенің  көлемін  табу

ережесін) іс жүзінде қолданып үйре-

неді, қорытынды шығара алады. Сол

арқылы  оларда  проблеманың

шешімін табу құзіреттілігі қалыптаса-

ды.


ІІІ.  Ой  толғаныс  кезеңі

1)  Оқулықпен  жұмыс

Қыры 3 см  текшенің  бір  жағының

ауданы неше квадрат сантиметр бо-

лады?  Оның  барлық  жақтарының

аудандарының қосындысы ше? Осы

текшенің көлемі неше куб сантиметр?

Шешуі: 3. 3 = 9 (см2) – текшенің

бір жағының ауданы

9. 6 = 54 (см2) – барлық жақтары-

ның  аудандарының  қосындысы

3. 3. 3 = 27 (см3) – текшенің көлемі

Нәтижесі:  текшенің  көлемін  және

шаршының ауданын таба алады. Бе-

рілген ақпаратты талдау және тиісін-

ше  қолдану  арқылы  оқушыларда

тақырып  бойынша  ақпараттық

құзіреттілік  қалыптастырылады.

2) «Сәйкестікті  тап»

Текшенің  берілген  қырларының

ұзындықтарын  оның  бір  жағының

ауданымен және текшенің көлемімен

сәйкестендір:

Бір жағының ауданы Қыры Көлемі

Нәтижесі:  оқушыларда  қырының

ұзындығы бойынша текшенің бір жа-

ғының  ауданы  мен  көлемін  ауызша

есептеп табу дағдылары қалыптаса-

ды. Осы жұмыс арқылы жаңа тақы-

рыптан алған білімдері бекітіледі. Бе-

рілген мәліметтер мен ақпараттарды

дұрыс  қолдана  отырып,  оқушылар-

да ақпараттық құзіреттілік қалыпта-

стырылады.

3)  Деңгейлік  тапсырма

Оқушыларда  талдау,  жинақтау,

салыстыру  тәрізді  ойлау  операция-

лары  жүзеге  асырылады.

Оқушыларды  бағалау  жұмысы

Өзіндік  жұмыс  (рейтингтік  бағалау

әдісі, өзін – өзі бағалау әдісі)

Қорытындылау

Үйге  тапсырма  беруАқтөбе  қаласы

Мақсаты:   Оқушыларды ойлана білу-

ге, тапсырмаларды тиянақты, тыңғылық-

ты орындауға  баулу, әділ шешім айтуға,

бірлікке  ынтымақтастыққа,  әдептілікке

тәрбиелеу.

Міндеттері: Оқушылардың математи-

каға деген қызығушылығын арттыру, ма-

тематикалық  ойлау  қабілетін  дамыту,

алған  білімдерін  тереңдету,  кеңейту,

есептеу  дағдыларын  жетілдіру.  Оқушы-

лардың зейінін, ойлау, зерде процестерін

дамыту. Қиялын ұштап, қабілеттерін шың-

дау, шығармашылық қабілеттерін дамы-

ту.  Дидактикалық,  логикалық  тапсырма-

лар  арқылы  оқушылардың  ақыл – ой

белсенділігін тәрбиелеу, ұйымшылдыққа,

мәдениеттілікке,  тиянақтылыққа  баулу.

Сайыс сабақтың барысы

Жүргізуші  Қош  келдіңіздер!  Қадірлі

ұстаздар

  Математика  пәнінен

Тапқыр  математика  сайысын  бастай-

мыз


Жүргізуші: Сайыста сендерге әр түрлі

қызықты тапсырмалар мен сұрақтар ұсы-

нылады.

Сайыста жеңу үшін сендер белсенділіктанытып,  берілген  тапсырмаларға  өзге-

лерден  тезірек  ойланып, , жауап  беру-

лерің керек. Сайысымыздың бағдарлама-

сымен  таныстырайын.

1-слайд:

1. «Кел,  танысайық» (топтардың  аты-

мен,  ұранымен  танысу)

2. «Кім жылдам?» (әр топ мүшелеріне

сұрақ  оқылады,  сол  сұрақтарға  лезде

жауап беру керек)

3. «Ойлан  тап!» (әр  топқа  логикалық

тапсырмалар  беріледі)

4. «Сандар  сыры» (мұнда  сандардан

құралған  мақал-мәтел  беріледі)

5. «Сандар  сөйлейді» (киелі  сандар

3,7  туралы  мағлұмат)

6. «Бәйге» (топбасшылар  сайысы)

Жүргізуші:   Бүгінгі күн сайыста,

Ешкімге сен қайыспа

Білімі кімнің көп болса,

Сол озады сайыста, - дегендей сайы-

сқа  қатысушылар:

1  топ: «Зерек  тобы»  2 топ: «Жігер

тобы»


Бағдарлама бойынша 1-ші кезең. «Кел

танысайық»

2 кезең. «Кім жылдам»

3  кезең  «Ойлан  тап»

(әр  топқа  логикалық  тапсырмалар

беру)


1-топқа:

«Үй  иесімен  ұрылар»

Бір күні Қожаның үйіне ұрылар түспек

болады. Үй иесі мұны сезіп, сапырып-са-

пырыпсарманға бер, құйып-құйып құрға-

нға  бер,  есіктегі  екеуге  бер,  төрдегі 4-ге

бер. Өзің іш те маған бер деген екен.

Мұны  естіген  ұрылар:  қой  мұнымыз

болмас, бұл үй кісі толы болды, әрі бізден

екі  есе  артық  екен,  кетейік»-  деп  кетіп

қалыпты.

Үй  иесі  тапқырлығымен  ұрылардан

осылай  аман  қалыпты.  Сонда  адам  не-

шеу?ұры қанша? 10 адам, 5 ұры

2)«Күлше  қызға  өгей  шешесі» 45

бұршақты 3 ыдысқа бөліп, 2-ге бірдей, 3-

не екі есе аз сал деп тапсырма беріпті.

Күлше қызға, бұршақтарды дұрыс бөлу-

ге  көмектесіңдер (9+18+18)

2 топқа


1) «Шаштараз»  таныс  емес  қалаға

келген математик шашын алмақшы бол-

ды. Қалада 2-ғана шаштараз бар, әрқай-

сысының өз орны бар.

Біреуіне кіріп, ол оның орны лас екенін

көріп, шашы қалай болса, солай алынға-

нын  байқады.  Ал 2- де  тап-таза,  иесі

мұнтаздай таза және шашы тамаша алы-

нған екенін байқады. Аз уақыт ойланып,

математик  1-  шаштаразға  барды. Неге?

(Қалада 2- ғана шаштараз болғандық-

тан әрқайсысы бірін-бірі қырқады. Демек

1-шісі жақсы шаштараз)

2) «Бір мая шөп»

Бір  мая  шөпті  жылқы  1  айдың  ішінде

жейді. Ал ешкі 2 ай, қой 2 ай жейді.Үшеуі

қосылып,  1  мая  шөпті  қашан  бітіреді?

(жарты айдың ішінде)

4-кезең  «Сандар  сыры»

« Өнерлінің әрқашанда өрісі кең» деп

сандар сыры атты келесі кезеңге көшейік

(мұнда сандардан құралған мақал-мәтел

беріледі)  Мақал-мәтелдің  басындағы

сөйлем оқылады, жалғасын сайыскерлер

жалғастыру  керек.  Әр  дұрыс  жауапқа  1

ұпайдан  беріледі.

5-кезең  «Сандар  сөйлейді»

Бұл  кезеңде  әр  топ  киелі  сан  туралы

мағлұмат  береді.

1-топ 7 сан, 7 күн атау дүйсенбі, 7 қазы-

наны  атау

2  топ 3 сан, 3 арыс,  Сәкен,  Ыбырай,

Бейімбет,  Шоқан  Ілияс, 3 тәтті  ананың

сүті, баланың күлкісі, б,,,,,

6-кезең  «Бәйге»  Қорытынды  кезең

Бәйге кезеңіне де келіп жеттік. Бұл ке-

зеңде  топ басшылары сайысы. Берілген

сұраққа 1 минут ішінде қай топ басшысы

көбірек жауап береді?

Жүргізуші: Ендеше сайыстың қорытын-

дысын  шығарып,  бүгінгі  сайысымыздың

ең  тапқыр  оқушылар  тобын  атап  өтсек.

Оқушыларды  грамотамен  марапаттау.

Ақтөбе қаласы

жүзеге  асыру  игі  нәтиже  беріп  келеді.

Сабақтастық  о қушының  ерекше

алған  білімін,дайындық  дәрежесінің

сапалық  көрсеткіштерін  анықтап,кем-

шіліктердің  орын  алу  себептерін,оның

алдын алу жұмыстарының түрлері мен

ұйымдастыру  формаларының  тиімді-

лерін  көрсетуге  мүмкіндік  беретін

әдістемелік жұмыстың бір түрі.Сондық-

тан  мектепте  оқу  жылының  алғашқы

педагогикалық  кеңесінде  сабақтастық

мәселесі  қаралып,төртінші  кластың

о қу-тәрбие  жұмысына  қатысу,оған

басшылық  беру  жайы  жоспарланды.-

Бесінші класқа келгенде сабақ беретін

пән мұғалімдері мен класс жетекшілері

белгіленіп,сол  мұғалімдерден  тексе-

руші  тобы  құрылады.Ондағы  мақсат-

бастауыш буыннң орта буынға дайын-

дығын  анықтау.Әрбір  о қушының

білімі,дағдысы,ерекшелігі  бақыланып-

,зерттеу  жұмыстары  жүргізіледі.

Мұғалімнің 

о қушы 

біліміне


жүргізілген диагностикалық есебін,пси-

хологиялық зерттеу күнделіктерін бас-

шылыққа  алады.Әр  пәнге  қатысушы

мұғалімге  методикалық  кеңесте  бекті-

тілген  нұсқау  үлгісі  беріледі.

1.Оқушыны  зерттеу,білу.

а)оқушының  жұмыс  қабылеті.

ә)  білім  көрсеткіші,дағдысы.

б)  оқушы қабылетінің ескерілуі,

в)  оқушының  кластан  тыс  шарала-

рға  қатысымы,

г)  ата-ана мен мұғалімнің бірлескен

жұмысы.

Оқу  сабағы  бойынша:Өмір шындығын оқушыларға көркем

әдебиет  құралдары  арқылы  көрсету,-

соның негізінде оқушының ой-өрісін,қи-

ялын,эстетикалық  адамгершілік  сезім-

дерін,дамыта  отырып,  ана  тіліне

сүйіспеншілігін  арттыру.

Оқыған әңгіме мазмұнын өз сөзімен

қысқаша  немесе  толық  айтып  беруге

,дайын  текст,сюжетті  сурет  бойынша

керекті  сөздерді  пайдалана  отырып,ө-

здігінен  жазба  жұмыстарын  орындауға

төселдіру,

     Сөздік қорын молайту,өзінің ой-

пікірін,көргенін  оқығанынмазмұндату

арқылы  ауызша  сөйлеу  тілін  дамыту.

Мәнерлеп  оқуға,кітаппен,мәтінмен

жұмыс  істеуге  үйрету.

Осы  боғытта  зерттеу  жұмыстарын

жүргізу барысында оқушылардың пси-

хологиялық  ерекшеліктері,бағдарлама

көлемінде берілген білім мен дағдының

орындалуы,дайындық  дәрежесі,жеке-

леген  кемшіліктердің  орын  алу  себебі

мен өткізу бағыттыры белгіленіп,тексе-

ру  қорытындысы  педагогикалық  кеңе-

сте  талқыланады.

Сонымен  қатар  класс  мұғалімдері

бір-бірімен  жүйелі  байланыс  жасап,о-

қушы  білімінің,шеберлігінің  деңгей-

лерін,  нақты  анықтап  оқыту  талапта-

рына  қаншалықты  сәйкестігін  біледі.

Ембі  қаласы

«ТАПҚЫР


ТАПҚЫР

ТАПҚЫР


ТАПҚЫР

ТАПҚЫР


МАТЕМАТИК

МАТЕМАТИК

МАТЕМАТИК

МАТЕМАТИК

МАТЕМАТИК»

Төлеушова Ақгул

№39 қазақ орта мектебі.

Бастауыш класс мұғалімі


31 наурыз 2015 жыл

11

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫДЕТСКИЙ  САД

Бүгінгі  ұрпақ – тарихи  кезеңде  өмір

сүріп  ұлттың,  елдің,  жердің  болашағы

үшін үлкен жауапкершілік міндетін арқ-

алап  отыр.

Ғасырлар  бойы  бабаларымыздың

арманына  айналған  Тәуелсіздігімізге

қол  жеткізіп,  егемендікті  еншілеген

ұрпақ.  Олардың  болашақта  ұлттық

дәстүр  мен  салт-сананы  берік  сақтай-

тын, саналы да парасатты болып өсуінің

бір  кілті  тәрбиешіде  деп  білеміз.

«Ел  болам  десең,  бесігіңді  түзе», -

деген  ұлы  қаламгер  М.Әуезов.  Білім

мен  тәрбие  бастауын  балалар  бала-

бақшадан  алады.  Бүгінгі  таңда

қоғамымыздың  даму  бағытында  мек-

тепке  дейінгі  тәрбие  саласы  маман-

дарының  алдында  жан–жақты  дамы-

ған, сауатты, саналы, өзіндік орны бар,

үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор

бола білетін азаматты тәрбиелеу мәсе-

лесі жүктеліп отыр.

 Қазақ халқында бала-отбасы тірегі,

елінің  ертеңі,  шаңырақ  иесі.  Сондық-

танда  бала  дүниеге  келген  күннен  ба-

стап  әр  түрлі  салт-жоралғы  жасала-

ды. Мысалы: «Бесікке салу» рәсімінде

әжелердің  бесік  жыры  тыңдалады.

Бесік -  қазақ халқы үшін қасиетті, кие-

лі,  құтты  мүлік,  сәбидің  алтын  ұясы

болып есептеледі. Мұны «Туған жер –

алтын  бесік»  деген  сөз  дәлелдей

түседі.  Бесікті  отпен  аластап,  баланы

бөлейді.  Бұл – халқымыздың  елеулі

үлкен дәстүрі. Бесікке салу жолы, жасы

үлкен  немесе  елдің  құрметті,  өнегелі

адамына жүктеледі. Бесіктің үстіне жеті

бағалы  заттар  жабылады.  Ол  заттар-

дың  әрқайсының,  мысалы,  ел  қорғай-

тын батыр болсын деген сияқты тілек-

жоралары  бар.  Сол  сияқты  қазақтың

ұлттық  салт-дәстүрлері  өте  көп.

«Бесікке  салу»  мен  «Тұсау  кесу»

үлгісін оқу іс-әрекеті барысында көрсе-

ту,  түсіндіру,  слайд  қолдану  сияқты

қызықты  көріністер  көрсетілетін  әрбір

детальдар  балалар  есінде  ұзақ  сақ-

талады.  Балалар  алдында  ұлттық  на-

қышпен  жабдықталған  бесік,  бесіктің

жанында  кимешек  киген  әже  жанды

көрініс  үлгісі.  Әже  нәрестені  бесікке

салмас  бұрын  балаларға  бесікті  не

үшін,  қалай  пайдалануды  түсіндіреді.

Бесік  жырын  айта  отырып,  оң  жақтан

бесікке сәбиді салып, орап, тербетеді.

Этнопедагогика  негізінде  балалар-

дың  танымдық  белсенділігін  арттыру

мақсатында  оқу  іс-әрекетін  ұйымдас-

тыру – балалардың шығармашылығын

дамытудың бір әдісі. Оқу іс-әрекетінде

ұлттық  салт - дәстүрімізді  пайдалана

отырып баланың ой-өрісін дамыту, со-

нымен  бірге  тыңдай  білуге,  есте  сақ-

тау, түсіну, рөлге бөліп, қазақша әдемі

сөйлей  білу  мәнерін  арттырамыз.  Ба-

лаларға  салт – дәстүріміздің  бейнесін

салу  арқылы,  әртістік  өнер,  сахналау,

қойылым,  сахна  туралы  түсінік  беріп

қызығушылығын  оятамыз.  Көріністерді

өзара  сөйлесу  дағдыларын  дамыта

отырып,  бүлдіршіндердің  тілді  меңге-

руіне  деген  сүйіспеншіліктерін  артты-

рамыз.  Қойылымды  қою    арқылы,  әр

балаға  қуаныш,  ұмтылмас  әсер  сый-

лаймыз,  оның  көркемдік  талғамын,

еліктеуі мен қиялын дамытамыз. Әдет-

те  адамның  жеке  басының  қасиеттері

бес  жасқа  дейін  қалыптасады  еке-

н.    Оқу  іс-әректін  ұйымдастырушы

тәрбиеші балаларға бағыт беріп, салт-

дәстүрлердің бала тәрбиесіндегі ерек-

шелігін,  жан-жақты  мысалдармен,

аңыз,  ертегілермен  түсіндіреді.

Бала - бар асылымыз, мөлдір бұлақ-

тың  бастауындай  тіршілік  иесі.  Тәлім-

тәрбиені  бала  бойына  сіңіру  әрі  бала

санасына,  қоршаған  ортасына,  еліне

деген  мақтаныш  сезімін  ұялту,  ұлттық

рухпен  тәрбиелеу  арқылы  сатылы

түрде дамитын үрдіс.Ұстаз тәрбиесінің

әрбір  игілікті  ісі  баланың  жан  әлеміне,

рухани  қалыптасуына  бағытталады.

Қай  ғасырда,  қай  қоғамда  болма-

сын  ата-ана  міндеті – өмірін  жалғас-

тыратын  саналы  ұрпақ  тәрбиелеу.  Ке-

шегі  нәресте  бүгінгі  ақылы  толысқан

парасатты,  озық  ойлы  азамат – отба-

сының тәрбиесін көріп өз елінің патри-

оты  болып  қоғамның  жеке  тұлғасына

айналады.  Ендеше  ұрпақ  үшін  салт-

дәстүрлердің  бала  тәрбиесінде  ала-

тын  орны  ерекше.

Ақтөбе  қаласы

  Уразгулова  С.В.

воспитатель  подготовитель-

ного  класса  Пригородной

средней  школы.

Программное  содержание:  зак-

реплять  знания  детей  о  сказках,

учить  рассуждать,  анализировать

поступки  героев,  делать  выводы;

составлять  концовку  сказки,  разви-

вать  логическое  мышление;  упраж-

нять  в  умении    сравнивать  предме-

ты по длине, по величине; закрепить

навык  по  изодеятельности,  исполь-

зуя знакомые приемы лепки, аппли-

кации,  рисования.  Развивать  инте-

рес,  умение  внимательно  слушать,

обращать  внимание  на  то,  что  доб-

рые  дела,  поступки  могут  создать

дружеские  отношения.  Воспитывать

интерес  к  сказкам.Материал: книжные иллюстрации

к сказке, набор горшочков разной ве-

личины, дорожки разной длины, две-

ри  различной  формы,  геометричес-

кие фигуры, ватман, цветные каран-

даши.


Оборудование:  магнитофон,

аудиозапись.Раздаточный  материал:  Круги

разной  величины,  божьи  коровки,

пластилин разного цвета, салфетки.

Ход  занятия:

1.Настрой  на  урок.

На  зарядку  солнышко  поднимает

нас,

Поднимаем руки мы по команде –раз.

А  над  нами  весело  шелестит  ли-

ства,

Опускаем  руки  мы  по  команде  –два.

Все  захлопали  в  ладоши  громче,

веселей,

Застучали  наши  ножки  звонче  и

быстрей,

По  коленочкам  ударим – тише,

тише – тише,

Ручки  выше  поднимаем,

Выше – выше – выше.

Повертелись  наши  ручки,

Снова  опустились.

Как  лучи  мы  покружились  и  оста-

новились.

Звучит тихая, спокойная мелодия.

 - Ребята,  посмотрите,  как  лучи

солнышка пробиваются к нам в наш

класс.  Теплое  солнышко  греет  нас

своими  лучами  и  нам  становится

хорошо, тепло, светло, уютно. Давай-

те  обратимся  к  солнышку:

«Солнышко,  солнышко,  я  тебя

люблю,


Солнышко, солнышко, я тебя про-

шу,


Дай  ты  мне,  солнышко,  мира  и

добра,


Дай  ты  мне,  солнышко,  здоровья

и тепла»


Упражнение «Лучик солнца» - дети

посылают  лучи  друг-другу.

 - Лучик солнца направляю,

Всем здоровья я желаю,

Лучик  солнца  направляю,

Всем удачи я желаю.

 - А теперь посмотрите друг на дру-

га.  Улыбнитесь.  Прижмите  ладошку

к  щечкам,  пусть  улыбка  согреет

ваши  ладошки,  теперь  прижмите

ладошку  к  сердечку,  согрейте  её

добротой своего маленького сердеч-

ка,  а  теперь  отпустите  с  ладошек,

пусть  летят  улыбки  к  вашим  близ-

ким,  друзьям.

2. Работа по тексту.

 - «Ребята, вы любите путешество-

вать?  Сейчас  мы  с  вами  отправим-

ся  в  сказочное  королевство».

Показ  иллюстраций.  Входит  де-

вочка  в  костюме  Красной  шапочки.

 - «Как вы думаете, о какой сказке

пойдёт  речь?» «Молодцы,  конечно

же,  мы  вспомним  сказку  «Красная

шапочка».  Всем  известно,  что  этаН.В.  Жарнакова

ДО  №1  «Гульдер»,  воспитатель

 «Сказки у горящей свечи». Горит

свеча, звучат слова , завораживаю-

щие малышей,- сказочные , добрые.

А вот и сама сказка ! Каждые  поси-

делки-это сказка, это кукольный или

настольный  театр  ,который  показы-

вают  дети  старшего  возраста..

На  посиделках  сказки  сочиняют

сами  дети.  У  одних  это  получается

лучше,  у  других  хуже,  но  это  очень

интересный , творческий  процесс.

Это творчество  детской мысли ,это

развитие  мышления  ,фантазии    по-

лёт , это ТРИЗ. Дети, которые полу-

чают  в  современном  мире , огром-

ную  массу  готовой  информации  ,

могут  предложить  свои  мысли.

Сказка – это мечта о прекрасном.

О  том , что  обязательно  должно

сбыться.  Пусть  наши  дети  учатся

мечтать ! И  пусть  их  сказки  будут

добрыми    в  противовес    западным

современным    сказочным    персона-

жам  мультиков , так заполонившим

детское  сознание    нынешних  детей

«Читайте  детям  сказки !»- не  ус-таю говорить я родителям.

Ведь сказка – это ключик доброты

к детским сердцам!  Пусть наши дети

черпают  больше  доброты  из  сказок

и учатся с их помощью быть добрее

! Это очень важно в современное вре-

мя. « …Лучше добрым на свете быть

, Злого в мире и так довольно …»,-

писал великий дагестанский поэт Р.

Гамзатов.

предложил  Баурсак.

«Давай!»- ответил Колобок. И они

отправились вместе в своё весёлое

путешествие.

А что с ними случилось дальше, и

какие приключения произошли, и кого

они встретили по дороге, я предла-

гаю вам, дети , придумать самим . А

можно  и  вместе    с  вашими  родите-

лями. И об этом вы расскажете нам

на следующих встречах « У свечи».

Это ваше домашнее семейное зада-

ние. Мы с удовольствием  послуша-

ем  ваши  сказки - продолжение « О

дружбе    Баурсака  с  Колобком»,  за-

пишем  их,  напечатаем  и  составим

книжку , к которой вы же сами и на-

рисуете  картинки.  А  потом  мы  про-

читаем  эту  книжку  вместе  с  вами  и

малышами  из  других  групп.г  Актобе

«МЕКТЕП ЖАСЫНА

ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА

БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ

БЕРУДЕГІ ҰЛТТЫҚ

САЛТ-ДӘСТҮРДІҢ

РӨЛІ»

Өтесінова  Б.Х.

   №20 «Дидар» МДҰ, әдіскер

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ

КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

сказка  печально  закончилась.  Да-

вайте  расскажем  сказку  так,  чтобы

все остались целыми и невредимы-

ми.

 - Жила-была  девочка.  Однаждыбабушка  подарила  внучке  красную

шапочку.  Шапочка  так  понравилась

девочке,  что  она  с  ней  никогда  не

расставалась,  так  и  стали  звать  её

«Красная  шапочка».

Как-то  раз  мама  попросила  Крас-

ную  шапочку  сходить  к  бабушке  и

отнести  горшочек  масла  и  пирожок.

Пошла  девочка  в  кладовую  за  мас-

лицем  и  увидела,  что  на  полочке

стоит не один горшочек, а четыре.

Сравнение  предметов  по  величи-

не.

 - Ребята,  как  узнать,  какой  гор-шочек должна взять Красная шапоч-

ка? – Правильно, сначала нужно рас-

ставить их по величине – от самого

большого  до  самого  маленького,  а

затем выбрать самый большой. Да-

вайте  поможем  девочке.

Идёт  Красная  шапочка  по  лесу,

собирает цветы. Видит, сидят на цве-

тах  божьи  коровки,  грустные,  неве-

сёлые.


 - «Что с вами случилось?» - спро-

сила  Красная  шапочка.

 - «Мы потеряли свои пятнышки»

- ответили божьи коровки.

Давайте  поможем.

 - На  столах  для  каждого  приго-

товлена божья коровка и набор чёр-

ных кружочков различных по разме-

ру.  Вы  должны  подобрать  кружочки

и совместить по контуру божьей ко-

ровки.

 - Вот, помогли божьим коровкам,и они нас благодарят, желают счас-

тливого  пути.

Идёт  Красная  шапочка,  навстре-

чу ей волк.

 - «Куда ты идёшь, девочка?»

 - «Я иду к бабушке, несу ей пиро-

жок и горшочек масла»

Отправил волк по длинной дорож-

ке Красную шапочку, а сам побежал

по короткой. Дошёл волк до бабуш-

киного  дома,  хотел  постучать,  но…

 - Ребята,  а  как  можно  помешать

волку  попасть  в  домик  до  прихода

Красной шапочки? У нас есть двери

различной  геометрической  формы.

Какой  формы  должна  быть  дверь,

чтобы трудно было волку попасть в

дом? (Ответы  детей,  обоснования

своих  решений)

Добежала Красная шапочка до до-

мика,  видит  волк  стоит  у  бабушки-

ного  дома  и  хочет  съесть  бабушку.

Хотела она накормить волка, но пи-

рожок  всего  один,  а  волк  очень  го-

лодный.

Работа  с  пластилином. - Давайте  поможем  Красной  ша-

почке  налепить  много  вкусных  пи-

рожков  и  накормить  волка.

Дети  подходят  к  столику  с  приго-

товленным  пластилином,  начинают

лепить, используя знакомые приемы

лепки.

 - Испекли  мы  пироги  и  накорми-ли  волка.  Волк  наелся  и  хочет  что-

то  нам  сказать:

 - «Спасибо вам, ребята, пирожки

были  очень  вкусные.  Я  больше  не

буду обижать Красную шапочку и её

бабушку.  До  свидания».

 - Ребята, и Красная шапочка бла-

годарит  вас  за  помощь.  Молодцы!

Помогли  Красной  шапочке  и  её  ба-

бушке. Как вы думаете, кто сегодня

помогал  больше  всех  Красной  ша-

почке? (Ответы  детей). - Хорошо,  а

кому  ещё  мы  можем  помочь? (От-

веты  детей)Анализ.  Итог.

 - Вот  наше  путешествие  закон-

чилось. Мы помогли добрыми дела-

ми нашим сказочным героям. Очень

важно прийти на помощь, никого не

оставлять в беде.

И  в  заключение  нашего  занятия

предлагаю  вам  выразить  своё  на-

строение  в    рисунке  (коллективная

работа).


г.Актобе

РАССКАЗЫВАЙТЕ ДЕТЯМ СКАЗКИ…

 «ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!»…

Встреча первая. ( можно  в уголке

уединения , имитированном  под

юрту  )


Воспитатель( в роли бабушки-рас-

сказушки):

«  Как  познакомились  и  подружи-

лись  Баурсак  с  Колобком».

В  некотором  царстве , в  некото-

ром  государстве  наступила  краса-

вица  Весна , вместе  с  ней  пришёл

весёлый  праздник  –Наурыз . Все

люди  с нетерпением ждали и Весну,

и Наурыз . Готовили лучшие наряды

, угощения…, в том числе и круглые

,  золотистые . ароматные    шарики

из теста , так напоминающие малень-

кие  солнышки , - баурсаки…

И  вот  с  одним  из  них  случилась

интересная история…Очень похожая

на  историю    другого , всем  извест-

ного  с  детства , сказочного  персо-

нажа…

Слушайте  !…Лежал- лежал  Баурсак рядом с

горкой  таких  же  золотистых  собра-

тьев , испечённых в ароматном мас-

ле подсолнухов , для встречи Весны

–  Красавицы  Коктем , да  и  заску-

чал… Соскочил он с блюда , на кото-

ром  лежал и покатился.. « Ты куда?»-

окликнули  его  братья-Баурсаки , но

он их уже не слышал. Долго катился

Баурсак по бескрайним  степям , до-

рогам  Казахстана , где  встретил

много интересных животных , птиц ,

растений.  Он  не  переставал  удив-

ляться  богатству  и  красоте  приро-

ды.  Но  вот  однажды  навстречу  ему

катиться…такой  же , как  ему  пока-

залось , баурсак . « Привет, братиш-

ка  -баурсак!»-  крикнул  ему    Баур-

сак-  путешественник. « Я  не    баур-

сак !»- ответил…,как  вы  думаете,к-

то это был ? Верно! Это был…Коло-

бок ! Из русской народной сказки. Но

он был так похож на Баурсака ! Как

две  капли  воды ! Вернее  ,как  две

капли подсолнечного масла , в кото-

ром они были изжарены…

«  Я-Колобок ! Я  на  сметане  ме-

шан , на маслице жарен.»

«И я тоже!»,- сказал Баурсак. Они

с  большим    интересом  и  любопыт-

ством  рассматривали    друг  друга  и

не  находили    никаких !!! отличий  –

как будто  смотрели  в зеркало и ви-

дели своё отражение.

«  Мы  похожи  друг  на  друга  ,как

братья!»-  сказал  Баурсак.

«Да! Точно ! Как  братья-близнецы

!»-  воскликнул  Колобок,-«Только

имена  у  нас  разные…Давай  дру-

жить!»


«Давай!» Они взяли друг друга за

руки  и  весело  засмеялись  .Засмея-

лись , а  потом  закружились  в  весё-

лом танце…

«Давай вместе путешествовать!»-


12

АШЫҚ САБАҚ

ОТКРЫТЫЕ  УРОКИ

31 наурыз 2015 жыл

А.Г.Тимошина

Пригородной  СШ

Учитель  географии

Цели  и  задачи:Сформировать

понятия  и  представления  о  матери-

альных  и  культурных  ценностях

стран Содружества (на примере Ка-

нады).Формировать  и  развивать

умения  использовать  карты,  графи-

ческие  и  статистические  материа-

лы  для  составления  комплексных

характеристик  стран;  составлять

сравнительную  характеристику  Ка-

нады и Австралии.Прогнозировать и

оценивать.Оборудование:Школьный  учеб-

ник,  атлас  и  контурные  карты,  на-

стенные  карты.  Материалы  предва-

рительных  работ.Ход  урока: I - Организационная


Каталог: uploads -> archive
archive -> 235 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 233 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күре суде педагогтардың қоғамдық белсенділіктерін арттыру
archive -> 232 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 234 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 239 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күресуде педагогтардың қоғамдық белсенділік
archive -> №11 (229) 27 қараша
archive -> Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстане
archive -> №10 (240) 25 желтоқсан

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет