2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңындажүктеу 0.99 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата09.01.2017
өлшемі0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

   ЕвРАЗия

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-

рлермен  

6:05 «ЖИТЬ зДороВо» (каз)  

7:00 Телеканал «Доброе 

УТро» (каз/рус)  

10:00 Ток-шоу «роДИна»  

11:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

11:10 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

12:10 «Ән ДарИЯ» 

бағдарламасы  

13:10 «ДУ қол ШоКолаД» 

бағдарламасы 

14:10  «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

15:10 «ПраВДа» 

15:15  «ДаВаЙ ПоЖенИм-

сЯ!»  


16:30 Эльвира болгова, никита 

зверев, Дмитрий Шаракоис 

в фильме «неВероЯТные 

ПрИКлЮЧенИЯ алИны»  

17:35 «ПУсТЬ ГоВорЯТ»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я Все 

смоГУ»


20:00 «ГлаВные ноВосТИ»  

20:55 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «басТы ЖаҢалықТар»  

22:10 ТҰсаУКесер. «қос 

ЖҮреКТІҢ лҮПІлІ». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

23:05 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 Кирилл Кяро в много-

серийном фильме «наУЧИ 

менЯ ЖИТЬ»

2:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы 

2:20 «басТы ЖаҢалықТар»   

2:55 «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

3:40 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

До 4:00  

     

 

7:00 Программа «суперпапа»7:40 «біздің уақыт» ақпараттық-

сараптамалық бағдарламасы

8:30 «Тағдырымның тартуы-

астана» бағдарламасы

8:50 Программа «Переза-

грузка»


9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


13:10 «ел аузында» 

бағдарламасы

13:30 союзмультфильм «осто-

рожно обезьянки»

14:10 сериал «Департамент» 

7 серия


15:20 специальный проект 

«25.KZ»


17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 «сырласу» ток-шоу

0:40 новости «20:30»

1:10 Жаңалықтар

1:40 «Теңгемания» 

бағдарламасы

12 

желтоқсан

Tv АПТА

13

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №49 (1337), 7 ЖелТоқсан  2016 Жыл //СӘРСЕНбІ

бЕЙСЕНбІ

15 

желтоқсан

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢШолПан». Таңғы ақпаратты-сазды бағдарлама  

(9:30 KAZNEWS) 

10:00 «лесси». мультхикая. 

4-бөлім (Франция, 2014-

2015жж.)

10:25 ТҰсаУКесер! «робоТ 

КӨлІК ПолИ». мультхикая. 

30-бөлім (оңтүстік Корея, 

2011 ж.)

10:40 «айман & Шолпан». Те-

лехикая. 49-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «айналайын». 

Телехикая. 3-маусым. 3-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами)

13:00 «бІрГе ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая.2049, 

2050-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙел бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «сурайя». Телехикая. 

104-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «баЙқоҢыр: аҢыз 

бен ақИқаТ». арнайы жоба  

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2016 ж.) 

18:25 Көңілтолқыны

18:40 «КелбеТ»

19:05 ТҰсаУКесер! «сУ-

раЙЯ». Телехикая. 105-бөлім 

(малайзия, 2015 ж.) (с субти-

трами)

20:00 KAZNEWS20:45 «аЙТУҒа оҢаЙ...» 

21:40 Тәуелсіздікке 

25 жыл. қазақсТан 

ресПУблИКасыныҢ 

ТӘУелсІзДІК КҮнІне 

арналҒан салТанаТТы 

ЖИын, мереКелІК КонЦерТ

23:15 «ТҮнГІ сТУДИЯДа 

нҰрлан қоЯнбаеВ» 

23:50 «мУзарТ Live». Күнделік

0:00 KAZNEWS

0:45 «айналайын». Теле-

хикая. 3-маусым. 3-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами) 

1:20 «Келбет»

1:50 «байқоңыр: аңыз бен 

ақиқат». арнайы жоба  

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2016 ж.) 

2:20 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

2:50 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

3:35 Әнұран         ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен»

07:15 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утренняя 

информационно-развлекатель-

ная программа  

10:10 мультсериал  «Вспыш и 

чудо машины»

11:00 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Көрімдік»

11:30 Премьера!!! реалити шоу 

«Экспедиция 25»

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера!!! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Централь-

ная больница»

14:30 «рожденные в неза-

висимой»

15:00 «Важно знать»

15:15 Тұсаукесер!!! «Пай-пай, 

25» 


16:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Көрімдік»

17:00 «біздің үй»

17:45 Премьера!!! Телесериал. 

«Давайте говорить!» 

18:15 «білу маңызды»

18:30 «Ғаламдық қауіп-қатер» 

деректі фильмдер топтамасы: 

«құрсаусыз әлем»

19:00 қорытынды жаңалықтар 

негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:50 Тұсаукесер! Телехикая. 

«бәсеке»-2

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«сапарластар хикаясы» 

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Торжественное собра-

ние, посвященное 25-летию 

независимости рК

22:40 «беу, Туған жер!». 

Концерт. 

00:30 Кино. «рывок»

01:50 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

02:20 қорытынды жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                          

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!   

9:30 ЖаҢалықТар

9:55 ноВосТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Первая студия

11:00 балаларға базарлық / 

Шерлок Як 

11:30 Телеблокнот

11:35 Телехикая/ аяулы арман 

12:25 Хабар: «қуатты өңір - 

қуатты қазақстан»

12:55 роликтер, анонстар

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалықТар 

13:15 ДнеВные ноВосТИ

13:30 балаларға базарлық/ 

лупиду


13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 сөз маржан

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: Жаса,менің елім!

18:10 Хабар: Иман нұры

18:20 КеШКІ ЖаҢалықТар

18:35 ВеЧернИе ноВосТИ  

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая / аяулы арман

19:50 музыка

20:00 Хабар: Тараз.кз

20:10 Хабар: закон и общество

20:25 Телеблокнот

20:30 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТоГоВые ноВосТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Хабар: «қуатты өңір - 

қуатты қазақстан»

22:05 музыка

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм/ Жүрегім 

сізге аманат 

0:00 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТоГоВые ноВосТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «ене мен келін»   

07.10  сериал «ауылдастар»   

08.00 Т/с «Үзілген жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «смеяться разрешается»

11.50  Т/с «ауылдастар»  

12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 «Тамаша.7 км»

15.30 «один день с M-Band»

16.10 Т/с «Геймеры»

17.10  «Человек-невидимка»

18.00 Т/с «секретные мате-

риалы»


19.00 Т/с «бастық боламын»

19.50 Т/с «Все вернется»

20.50 ПремЬера т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПремЬера т/с «Ғаламат 

ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «бастық боламын»

23.40 Т/с «секретные мате-

риалы»

00.30 Т/с «Геймеры»  01.20 «Топ Гир»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “ШырҒалаҢ”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

09.30 “смоТреТЬ Всем!”

10.00 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (5-6 серии, 

повтор).


12.00 ноВосТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.45 “ЧерныЙ КВаДраТ” 

(повтор)


13.30 “моЯ ПраВДа” (повтор) 

14.00 “не ВрИ мне”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙел қырық ШырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “ШИреК Ғасыр: 

қазақсТанныҢ ӨрлеУІ”. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 

арналған деректі фильм.  

Тұсаукесер!

16.30 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1033, 1034).  

Тұсаукесер!

17.30 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (59, 60). 

Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке

19.00 “ШырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! с 

субтитрами на русском языке 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВеЧернИе ноВосТИ

21.40 “наШа ПраВДа” – охот-

ники за адреналином

22.40 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (7-8 серии). 

В ролях: Дарья михайлова, 

евгений Пронин, Валерия 

Федорович, Иван Жвакин. 

Премьера!

00.45 “ТаЙны слеД-

сТВИЯ-14” (5-6 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава за-

харова, ольги Павловец 

02.15 ЖаҢалықТар 

(қайталау)  

02.40 “ШИреК Ғасыр: 

қазақсТанныҢ ӨрлеУІ” 

(қайталау)

03.05 “КТК” қорЖынынан”. 

ойын-сауық бағдарламасы

03.30-04.15 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

КАНАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын (каз) 

06:10 «неге?» (каз) 

07:00 Информбюро

08:00 сериал «КИелІ неКе» 

(каз) (повтор)

10:00 сериал «мен 

сағанғашықпын» (повтор)

11:00 мультсериал «Юные 

ТИТаны»

11:30 мультсериал «Фиксики» (рус)

12:30 ералаШ

13:00 сериал «отель Элеон» 

(повтор)


14:05сериал «нарХоз -2»

15:05 сериал «мен саған 

ғашықпын» (каз)

16:05 сериал «КИелІ неКе» 

(каз)

18:00 сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 сериал «отель Элеон» 

22:35 сериал «ерТУГрУл 2»

23:35алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:30 сериал «Папины дочки»

03:00 Казакша концерт (каз)

  

   ЕвРАЗия

6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-

рлермен

6:05 «ЖИТЬ зДороВо» (каз)  7:00 Телеканал «Доброе 

УТро» (каз/рус)  

10:00 «сУДебные ИсТорИИ»  

11:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

11:10 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы 

11:40 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

12:10 ТоК-ШоУ «Все мы 

лЮДИ» (каз)   

13:10 «ДУ қол ШоКолаД» 

бағдарламасы 

14:10  «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасының мерекелік 

шығарылымы 

15:10 «ПраВДа»   

15:15  «ДаВаЙ ПоЖенИм-

сЯ!»  

16:30 «неВероЯТные ПрИКлЮЧенИЯ алИны». 

заключительная серия  

17:35 «ПУсТЬ ГоВорЯТ»  

18:50 «раДИ лЮбВИ Я Все 

смоГУ». заключительная 

серия  


20:00 «ГлаВные ноВосТИ»  

20:55 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «басТы ЖаҢалықТар»  

22:10 ТҰсаУКесер. «қос 

ЖҮреКТІҢ лҮПІлІ». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

23:05 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 Данила Якушев, Виолетта 

Яровая в многосерийном 

фильме «бУДУ ЖИТЬ»   

2:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:20 «басТы ЖаҢалықТар»   

2:55 «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

3:40 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

До 4:00 


     

 

7:00 «Күлдірген» бағдарламасы7:10 Жаңалықтар

7:40 новости «20:30»

8:10 «Тағдырымның тартуы-

астана» бағдарламасы

8:30 союзмультфильм «зо-

лушка»


9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


13:10 союзмультфильм «сне-

говик-почтовик»

13:40 союзмультфильм «Гад-

кий утенок»

14:10 сериал «Департамент» 

12-13 серия

16:30 «Той жыры» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 «сырласу» ток-шоу

0:30 новости «20:30»

1:00 Жаңалықтар

1:30 Программа «Тенгемания»

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 «ТаҢШолПан». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(9:30 KAZNEWS)   

10:00 «лесси». мультхикая. 

3-бөлім (Франция, 2014-2015 

жж.)


10:25 ТҰсаУКесер! «робоТ 

КӨлІК ПолИ». мультхикая. 

29-бөлімі (оңтүстік Корея, 

2011 ж.)


10:40 «айман & Шол-

пан». Телехикая. 48-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы,2016ж.) (с субти-

трами)

11:35 «айтуға оңай...»12:25 «айналайын». 

Телехикая. 3-маусым. 2-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами) 

13:00 «бІрГе ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 2047, 2048-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙел бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «сурайя». Телехикая. 

103-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «ӨТКен мен ЖеТКен». 

арнайы жоба

18:15 «Үздік әндер»

18:40 «аГробИзнес» (с 

субтитрами)

19:05 ТҰсаУКесер! 

«сУраЙЯ». Телехикая.104-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа оҢаЙ...»

21:30 ТҰсаУКесер! «аЙман 

& ШолПан». Телехикая. 

49-бөлім («қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016 ж.) (с суб-

титрами)


22:25 ТҰсаУКесер! 

«КелІн». Телехикая. 2049, 

2050-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮнГІ сТУДИЯДа 

нҰрлан қоЯнбаеВ» 

23:50 KAZNEWS

0:35 «айналайын». 

Телехикая. 3-маусым. 2-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2011ж.) (с субтитрами) 

1:10 «агробизнес» (с субти-

трами)

1:35 «Өткен мен жеткен». арнайы жоба

1:55 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

2:25 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


3:35 Әнұран

         ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен» 

07:15 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа  

10:10 мультсериал  «Вспыш и 

чудо машины»

11:00 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Көрімдік»

11:30 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:35 Премьера!!! реалити шоу  

«Экспедиция 25»

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа  

«магия кухни»

13:00 Премьера!!! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Централь-

ная больница»

14:30 «рожденные в неза-

висимой»

15:00 «народный контроль»

15:15 Тұсаукесер!!! «Пай-пай, 

25»


16:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Көрімдік»

17:00 «біздің үй»

17:45 Премьера!!! Ток-шоу  

«Давайте говорить!» 

18:15 «біздің назарда»

18:30 «болашақ госпиталі». 

Деректі фильмі 

19:00 қорытынды жаңалықтар 

негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:50 Тұсаукесер! Телехикая. 

«бәсеке»-2

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«сапарластар хикаясы»

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Кино. «Путь лидера. раз-

рывая замкнутный круг»

23:20 Ұлықпан Жолдасов. 

«Өмір өзен». Концерт

01:50 қорытынды жаңалықтар

02:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

03:00 қр Әнұраны

                          ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!       

9:30 ЖаҢалықТар 

9:55 ноВосТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: алтын бесік 

10:50 Хабар: Өрлеу

11:00 балаларға базарлық/ 

Шерлок Як

11:30 Телеблокнот

11:35 Телехикая/ аяулы арман 

12:25 Хабар: «қуатты өңір - 

қуатты қазақстан»

12:55 роликтер, анонстар

13:00 ТҮсКІ ЖаҢалықТар

13:15 ДнеВные ноВосТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 сөз маржан 

14:05 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аңдатпа

17:55 Хабар: сөз жебе

18:20 КеШКІ ЖаҢалықТар  

18:35 ВеЧернИе ноВосТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая /аяулы арман

19:50 музыка

20:00 Хабар: Первая студия

20:25 Телеблокнот

20:30 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТоГоВые ноВосТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Хабар: «қуатты өңір - 

қуатты қазақстан»

22:05 «мУзыКа»

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм/ Жүрегім 

сізге аманат

0:00 қорыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТоГоВые ноВосТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «ене мен келін»   

07.10  Т/с «ауылдастар»   

08.00 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «смеяться разреша-

ется»

11.50  Т/с «ауылдастар»  12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 «Тамаша. 7км»

15.30 «один день с M-Band»

16.10 Т/с «Геймеры»

17.10  «Человек-невидимка»

18.00 Т/с «секретные материа-

лы»


19.00 Т/с «бастық боламын»

19.50 Т/с «Все вернется»

20.50 ПремЬера т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПремЬера т/с «Ғаламат 

ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «бастық боламын»

23.40 Т/с «секретные материа-

лы»

00.30 Т/с «Геймеры»  01.20 «Топ Гир»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “ШырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “смоТреТЬ Всем!”

10.00 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (3-4 серии, 

повтор).


12.00 ноВосТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “было Дело” (повтор)

13.30 “самыЙ лУЧШИЙ 

ДенЬ”. Премьера! 

14.00 “не ВрИ мне”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙел қырық ШырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “ШИреК Ғасыр: 

қазақсТанныҢ ӨрлеУІ”. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 

арналған деректі фильм.  

Тұсаукесер!

16.30 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1032, 1033).  

Тұсаукесер!

17.30 “сВара мен раГИнИ”. 

Үнді телехикаясы (57, 58).

Тұсаукесер! с субтитрами на 

русском языке

19.00 “ШырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! с 

субтитрами на русском языке 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВеЧернИе ноВосТИ

21.40 “ЧерныЙ КВаДраТ” 

22.15 “на ДалЬнеЙ засТа-

Ве”, мелодрама (5-6 серии). 

В ролях: Дарья михайлова, 

евгений Пронин, Валерия 

Федорович, Иван Жвакин. 

Премьера! 

00.15 “ТаЙны слеД-

сТВИЯ-14” (3-4 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, ольги Павловец     

01.50 ЖаҢалықТар 

(қайталау)  

02.15 “ШИреК Ғасыр: 

қазақсТанныҢ ӨрлеУІ” 

(қайталау)

02.40 “КТК” қорЖынынан”. 

ойын-сауық бағдарламасы

03.15-04.00 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)КАНАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын (каз) 

06:10 «неге?» (каз) 

07:00 Информбюро

08:00 сериал «КИелІ неКе» 

(каз) (повтор)

10:00 сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз) (повтор)

11:00 мультсериал «Юные 

ТИТаны»

11:30 мультсериал «Фиксики» (рус)

12:30 ералаШ

13:00сериал «Вечный отпуск»  

(повтор)


14:05сериал «нарХоз»

15:05 сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:05 сериал «КИелІ неКе» 

(каз)

18:00 сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Премьера! сериал «от-

ель Элеон» 

22:35 сериал «ерТУГрУл 2»

23:35«Ұятемес» (каз)

00:25сериал «Папины дочки»

03:00 Казакша концерт (каз)

  

 

   ЕвРАЗия6:00 ЖаҢалықТар сУбТИТ-

рлермен  

6:05 «ЖИТЬ зДороВо» (каз) 

7:00 Телеканал «Доброе 

УТро» (каз/рус)  

10:00 «сУДебные ИсТо-

рИИ»  

11:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» бағдарламасы   

11:10 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

12:10 ТоК-ШоУ «Все мы 

лЮДИ» (каз)   

13:10 «ДУ қол ШоКолаД» 

бағдарламасы 

14:10  «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

15:10 «ПраВДа»   

15:15  «ДаВаЙ ПоЖенИм-

сЯ!»  


16:30 Эльвира болгова, ники-

та зверев, Дмитрий Шаракоис 

в фильме «неВероЯТные 

ПрИКлЮЧенИЯ алИны»  

17:35 «ПУсТЬ ГоВорЯТ»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я Все 

смоГУ»


20:00 «ГлаВные ноВосТИ»  

20:55 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «басТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 ТҰсаУКесер. «қос 

ЖҮреКТІҢ лҮПІлІ». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

23:05 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТелеХИКаЯсы  

0:00 Данила Якушев, Виолетта 

Яровая в многосерийном 

фильме «бУДУ ЖИТЬ»   

2:00 «бAсТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:20 «басТы ЖаҢалықТар»   

2:55 «ӘЙел сыры…» 

бағдарламасы 

3:40 «ТоЙ заКаз» 

бағдарламасы  

До 4:00 

  

      

7:00 «Күлдірген» 

бағдарламасы

7:10 Жаңалықтар

7:40 новости «20:30»

8:10 «Тағдырымның тартуы-

астана» бағдарламасы

8:25 союзмультфильм «бра-

тья лю»

9:00 Турецкий сериал «Укра-денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

12:10 қош келдіңіз. Жаңа маусым

13:10 союзмультфильм «Ца-

ревна лягушка»

14:10 сериал «Департамент» 

10-11серия

16:30 «Той жыры» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-хикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым

22:50 «махаббат дерті» түрік телехикаясы

23:50 «сырласу» ток-шоу

0:30 новости «20:30»

1:00 Жаңалықтар

1:30 Программа «Тенгемания»


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Хандықтың тойы халықтың тойы №41 (1276)

жүктеу 0.99 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет