2. Президенттікке кандидатқа Конституция мен осы Конституциялық заң қоятын талаптарға оның сәйкестігін азаматтың өзін-өзі ұсыну туралы өтініші немесе республикалықжүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата19.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
#7403
  1   2   3   4   5

1. Президент болып сайлану үшін азамат Конституцияның 41- бабының 2-тармағында белгіленген талаптарды  қанағаттандыруға, сондай-ақ Конституцияның 33- бабының 2,  3- 

тармақтарына және  осы Конституциялық заңға сәйкес белсенді сайлау құқығына ие болуға тиіс.

2. Президенттікке  кандидатқа Конституция мен осы Конституциялық  заң қоятын талаптарға оның сәйкестігін азаматтың  өзін-өзі ұсыну туралы өтініші немесе республикалық 

қоғамдық бірлестіктің жоғары органының кандидатты  ұсыну  туралы хаттамасының  үзіндісін  кандидаттың дауысқа түсуге келісімі туралы өтінішімен қоса тапсырған кезден бастап бес 

күн ішінде Орталық сайлау комиссиясы белгілейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚР  сайлау  туРалы  КонституциялыҚ  Заңынан.№ 11  (7861).    2015 —   Қой  жылы,  сенбі,   14 наурыз     

       


g.hantaniri@mail.ru.

Газет 1931 жылдан шығадыРайымбек  аудандық  қоғамдық - саяси  газет

 сайлау өткізудің заңдылығын сақтау 

туралы семинар-кеңес

Әзірлік жұмыстары 

талқыланды

Н.Назарбаев «Нұр Отан» партиясынан ҚР Президенттігіне кандидат ретінде ұсынылды

«НұР  ОтаН»  ПаРтиясы  ХVІ  -шы 

съезІНІң  делегаттаРы  НұРсұлтаН 

ӘбІшұлы 

НазаРбаевты 

ҚР 

ПРезидеНттІгІНе  үмІтКеР  РетІНде 

ұсыНуды бІРауыздаН ҚОлдады. 

«Бүгін 


барлық 

делегаттардың 

сөйлеген  сөздерінде,  съездің  атына  келіп 

түскен  бастауыш  партия  ұйымдарының 

үндеулерінде 

біздің 


партиямыздың 

негізін 


қалаған, 

тәуелсіздігімізді 

алудағы, 

Қазақстанның 

қалыптасуы 

мен  дамуындағы  Елбасының  тарихи 26 сәуір— Қазақстан Республикасы  Президентінің кезектен  тыс  сайлауы  күні 

рөлі  атап  өтілген.    Елбасының  атымен  біз 

негізгі 

құндылықтарымыз- 

тәуелсіздік, 

тұрақтылық, Бейбітшілік пен Қазақстанның 

гүлденуін, 

еліміздің 

дамуын 

және 


біздің 

мақсатты 

ұмтылыстарымызды 

байланыстырамыз. 

н.Ә.назарбаевты 

ұсыну  туралы  ұсынысты  барлық  депутаттар 

бірауыздан  қолдады»,  -  деп  атап  өтті  съезд 

барысында  партия  төрағасының  бірінші 

орынбасары  Бауыржан  Байбек.  осыған 

орай, аталған мәселе бойынша съезд қаулы 

қабылдады. 

«Қазақстан 

Республикасындағы 

сайлаулар 

туралы» 

Конститутциялық 

заңның 55 -ші бабына сәйкес «нұр отан» 

партиясының  ХVІ  -шы  съезі  қаулы 

қабылдайды:   нұрсұлтан Әбішұлы назарбаев 

Қазақстан  Республикасы  Президенттігіне 

үміткер  болып  ұсынылсын.  «нұр  отан» 

партиясы  ХVІ  -шы  съезі  делегаттарының 

шешімімен  н.Ә.назарбаев  бірауыздан 

Қазақстан  Республикасы  Президенттігіне 

үміткер  болып  ұсынылады»,  -  деп  оқып 

шықты Қаулының мәтінін Б.Байбек.

Қазақстан 

Республикасының 

«Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабына, Қазақстан 

Республикасының  «Қазақстан  Республикасындағы 

Сайлау  туралы»  Конституциялық  Заңының  28-

бабының  4  және  6-тармақтарына  сәйкес,  Қазақстан 

Республикасының    Президенттігіне  үміткерлерді  тең 

құқықтарымен  қамтамасыз  ету  мақсатында  аудандық 

сайлау комиссиясымен бірлесіп аудан Әкімдігі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ:


1.Райымбек  ауданы  бойынша  барлық  кандидаттар 

үшін  үгіттік  баспа  материалдарын  орналастыру  үшін 

арнайы орындар 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.

2.Райымбек  ауданы  бойынша  аудандағы  ауылдық 

округтарында  кандидаттарға  сайлаушылармен  кездесуі 

үшін  шарттық  негізде  2  қосымшаға  сәйкес  үй-жайлар 

белгіленсін.

3.Райымбек  ауданы  мен  ауылдық  округ  әкімдері 

учаскелік  сайлау  комиссиясымен  бірлесе  отырып 

стендтермен, 

тақталармен, 

тұрғылықтармен 

жарақтандырсын.

4.Осы қаулының орындалуына бақылау жасау аудан 

әкімінің орынбасары Т.Байедиловке жүктелсін.

5.  Осы  қаулы  әділет  органдарында  мемлекеттік 

тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғаш ресми 

жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі         

Ж. ТАЖиев.

         «КеЛІСІЛДІ»

Райымбек аудандық сайлау

комиссиясының төрағасы   м. КенЖебАев.   

Үгіт баспа материалдарын орналастыру үшін 

орын белгілеу туралы

В  соответствии  со  статьей  31  Закона  Республики 

Казахстан  «О  местном  государственном  управлении 

и  самоуправлении»,    пунктами  4  и  6  статьи    28 

Конституционного  Закона  Республики  Казахстан  «О 

выборах в Республике Казахстан», в целях обеспечения 

равными  правами  кандидатов  на  пост  Президента 

Республики  Казахстан  Акимат  района  совместно  с 

районной избирательной комиссией ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов для всех кандидатов 

Райымбекского района согласно приложению 1.

2.  Определить  во  всех  сельских  округах 

Райымбекского  района  помещения  для  встречи 

кандидатов с избирателями  в условном порядке согласно 

приложению 2.

3. Акиму районного центра – Кегенского сельского 

округа,  акимам  сельских  округов  района  совместно 

с  избирательной  комиссией  оборудовать  места  для 

размещения  печатных  агитационных  материалов 

стендами, щитами, тумбами.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления возложить на заместителя акима района 

Т. Байедилова.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу 

со  дня  регистрации  в  органах  юстиции  и  вводится  в 

действие по истечении десяти календарных дней со дня 

официального опубликования.Аким района 

     

 Ж. ТАЖиев.

«СОГЛАСОвАнО»

Председатель избирательной комиссии

Райымбекского района      м. КенЖебАев.

Об определении места для размещения 

печатных агитационных материалов

26 сәуір- Қазақстан Республикасы  Президентінің кезектен тыс сайлауын өткізу 

туралы телевидение, баспасөзге кеңінен насихатталып жазылуда. Осы саяси науқанға 

ауданда  да  жан-  жақты  әзірліктер  жүргізілуде.  Сайлау  учаскелерінің  шекаралары  

белгіленіп, сайлау учаскелері комиссияларының құрамы баспасөзге жарияланды.

Райымбек аудандық сайлау 

комиссиясының хабарламасы

1. № 655 учаскелік  сайлау  комиссиясының құрамынан 

қайтыс болуына байланысты Қыдырбаев Даулет Молданұлы, 

№ 656  учаскелік  сайлау комиссиясының  құрамынан  тиісті 

сайлау  комиссиясы  құрылған  әкімшілік-  аумақтық  бірлік 

шегінен  тысқары  жаққа  тұрғылықты  жерге  кеткендіктен 

Дүйсенбаева  Гүлнара  Дәулетқызы  мен  Жетібаев  Қуаныш 

Нұрбекұлы,  №680  учаскелік  сайлау  комиссиясының 

құрамынан  Оразбаев  Арман  Мүшерұлы,  Бердібаев  Рашид 

Қыдырбекұлы,  №681  учаскелік  сайлау  комиссиясының 

құрамынан Ахметов Нұрлан Жоламанұлы, № 684   учаскелік  

сайлау  комиссиясының    құрамынан  Мышбаев  Марат 

Манатұлы,    №  685    учаскелік    сайлау  комиссиясының  

құрамынан      Жақсылықов  Серік  Әлиханұлы,  Жандеуов 

Жандос Аденұлы, № 689 учаскелік  сайлау комиссиясының  

құрамынан   Асанбаев Нураждин Мундашұлы, №690 учаскелік 

сайлау  комиссиясының  құрамынан  Калмен  Айтолқын 

Артықбайқызы,  №691  учаскелік    сайлау  комиссиясының  

құрамынан Тұманбекұлы Мерей  шығарылды.

    


2. Аудандық сайлау комиссиясы төмендегі учаскелік 

сайлау  комиссияларының  құрамына  тиісті  өзгерістер  мен 

толықтырулар енгізді:

№ 655 учаскелік  сайлау комиссиясының құрамына

Симтикова  Айсауле  Құдайбергенқызы  –комиссия 

төрағасының орынбасары  

Сакенов Ержан Нұрбекұлы- комиссия мүшесі

№ 656 учаскелік  сайлау комиссиясының құрамына 

Төлеген Жазира Исақызы- комиссия хатшысы  

Қарабасова Әлия Бақбергенқызы- комиссия мүшесі

Байтураева Тұрсынгүл Өтегенқызы- комиссия мүшесі

№ 673 учаскелік сайлау комиссиясының құрамынаУчаскелік сайлау комиссияларының 

телефон нөмірлерінің өзгеруіне байланысты 

№ 640 учаскелік сайлау комиссиясының телефоны:  5-10-51

 № 672 учаскелік сайлау комиссиясының телефоны:  2-34-24

 №674 учаскелік сайлау комиссиясының телефоны:   2-32-48

 № 679 учаскелік сайлау комиссиясының телефоны:  2-56-01

Сайлаушылар осы телефон арқылы хабарласуына болады.

Әли Мақпал Төлеубекқызы-  комиссия хатшысы

Іліпбаев Айдос Жұмәділұлы- комиссия мүшесі

№ 680 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Айтоков Жалғас Айқынұлы – комиссия төрағасы

Абдикаримова  Мадина  Маратқызы  –  комиссия 

төрағасының орынбасары

№681 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Могилев Николай Анатольевич – комиссия төрағасының 

орынбасары

№  684 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Сарсенова Айгерим Ерболатқызы- комиссия мүшесі

№ 685 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына 

Қасенов Талғат Қайруұлы - комиссия төрағасы

Жансеріков Береке Жансерікұлы - комиссия хатшысы

Кумекбаев Қасым Омарұлы - комиссия мүшесі

Умбетжанова Жанар Нұрсадыққызы –комиссия мүшесі

№ 689 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Абылкасымов Аслан Амангелдіұлы - комиссия төрағасы

Муталипов Диляр Мұсажанұлы- комиссия мүшесі

№ 690 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Амирбаева Ардақ Бекежанқызы-комиссия мүшесі

№ 691 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына

Кадырова Айгерим Салауатқызы  - комиссия мүшесіАудандық сайлау 

комиссиясының төрағасы м. КенЖебАев.

Аудандық  прокуратура  ұйымдастырған  семинар-  кеңеске  мекеме,  ұйым 

басшылары, мектеп директорлары, құқық қорғау органдары, медицина қызметкерлері, 

сайлау учаселерінің төрағалары, қоғамдық ұйымдар мен баспасөз өкілдері қатысты. 

Семинар –кеңесті аудан прокуроры  Арман Омаров ашып қазіргі уақытта республика 

көлемінде  26 сәуір— Республика Президентінің кезектен тыс сайлауына әзірліктер  

жүргізіліп жатқаны. Сайлау  Конституциялық заң талаптарына сай өткізілу керектігіне 

тоқталды.

Алғашқы    сөзді  аудан  прокурорының  орынбасары  Талғат  Төлегенов  жолдас  

алып,  Қазақстан Респубикасында сайлау туралы Заңды  басшылыққа алу керектігіне 

тоқталды.  Президент  сайлауын өткізу барысында сайлаушылардың кейбір мәселелерді 

түсінбеуі  немесе  лауазымды  адамдарға  реніші  туралы  шағымдануы  мүмкін  екенін, 

ондайда,  аудандық  прокуратураға  хабарласып,  бірлесе  шешу  керектігіне  тоқталды. 

Сайлауға әзірлік барысында заң талаптарына қайшы келетін қоғамға жат қылықтар 

алмауын, оның алдын алу керектігін  айтты. Сайлауды ұйымшылдықпен өткізу, заң 

талаптарын қатаң сақтау, сайлауға жауапты адамдардың тікелей  міндеті.

Мұнан  кейін  сөз  алған  аудандық  ішкі  істер  бөлімі  бастығының  орынбасары  

Еркін  Сейдалиев, сайлау  барысында ауданда тәртіпті қатаң сақтау. Барлық ауылдық 

округтерге учаскелік инспекторлардың жұмыс жүргізіп отырғаны. Ал сайлау өтетін 

күні барлық сайлау учаскесіне арнайы полиция қызметкерлері бөлінетініне тоқталды.

Аудандық    прокурор  Арман  Омаров  сайлауға  әзірлік  барысында  кейбір 

ауылдық округтерде кемшіліктер орын алатынын, ауыл әкімдері тұрғындар арасында 

тұрақтылықты сақтау керектігіне тоқталды.

Аудандық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Ғабит Сәретбаев сайлау 

учаскелерінде атқарылытын жұмыстарға жан- жақты тоқталды. Сайлауға байланысты 

іс-  шаралардың  күнтізбелік  жоспарды  басшылыққа  алу  керектігін  айтты.  Жасы  18 

келген,26 сәуірде туған азамат дауыс беруге құқылы.  Ол үшін сайлаушылар тізіміне 

туған  жылы мен айы күні көрсетілу керектігін ескертті.

Семинар-  кеңесті  аудан  әкімінің    бірінші  орынбасары  Мәдени  Нұрдаулетов 

қорытындылап,    сайлау  учаскелерін  материалдық-техникалық  жағынан  толық 

қамтамасыз ететіндігіне тоқталды. 

Жоба

Проект


2

Хантәңірі

g. hantaniri@mail.ru.

2015— Қой жылы, сенбі, 14 наурыз

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы 

№237 қаулысы негізінде елді мекеннің құрамдас бөліктеріне атау 

беру және атауын қайта өзгерту, жер учаскелеріне, ғимараттар мен 

құрылыстарға реттік нөмірлерін беру туралы

 хабаРлама

Қ а з а қ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

аумағында  жылжымайтын 

мүлік 

объектілерінің 

мекенжайын 

анықтау 

жөнінде 

көрсетілетін 

қызметтi  алушы  (немесе 

сенімхат  бойынша  оның 

сәйкес  нысан  бойынша 

өтініш;

2)    өтініш    берушінің  меншік 

құқығын 


к у ә л а н д ы р а т ы н 

құжаттардың  көшірмелері 

(сәйкестендіру 

үшін 


түпнұсқа 

ұсынылады) 

және  керек  болған  кезде 

объектінің  меншік  иесінің 

(тең  меншік  иелерінің) 

көзделіп 

отырған 

өзгеріске 

және 

оның 


параметрлеріне нотариалды 

куәландырылған  жазбаша 

келісімі;

3)  бір  немесе  бірнеше 

нысандар  бойынша  техни-

калық төлқұжаттың көшір-

мелері 

(сәйкестендіру үшін түпнұсқа ұсынылады) 

және  керек  болған  кезде 

объектінің  меншік  иесінің 

(тең  меншік  иелерінің) 

көзделіп 

отырған 


өзгеріске 

және 


оның 

параметрлеріне нотариалды 

куәландырылған  жазбаша 

келісімі;

4) 

Жер 


телімінің 

мемлекеттік актісіөкілі)  мемлекеттік  қызмет 

көрсету  үшін  көрсетілетін 

қызметтi  берушіге  жүгінген 

кезде  қажетті  құжаттардың 

тізбесі:

1) 


осы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 


стандартына 

қосымшаға Қазақстан  Республикасының  «Қазақстан  Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік  басқару және өзін- өзі басқару туралы»  Заңының 

37 бабының 3- тармағына сәйкес;

1.  Аудан  елді  мекендердің  санитарлық  жағдайын  жақсарту, 

көркейту және көгалдандыру айлығын өткізу үшін 2015 жылдың   15- 

наурыз, 15 мамыр аралығында көктемгі және 15- қыркүйек,15 қараша 

аралығында күзгі аудан елді мекендерінде санитарлық тазарту, көркейту 

және көгалдандыру айлығы өткізілсін.

2. Айлықты өткізу жөнінде 1 қосымшаға сәйкес комиссия құрылып 

және  2  қосымшаға  сәйкес  атқарылатын  жұмыстарының  іс-  шаралар 

жоспары  бекітілсін.

3. Ауылдық округ әкімдері:

-елді мекендерді көктемгі және күзгі санитарлық тазарту, көркейту 

және көгалдандыруды жүзеге асыру жөнінде шаралар әзірленсін;

-мекемелер, кәсіпорындар мен ұйымдар басшылары көркейту және 

көпшілік  пайдаланатын  жерлерді  дұрыс  санитарлық  күйге  келтіру 

жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етсін;

-айлықты  ұйымдасқан  түрде  өткізу  үшін  азаматтар  арасында 

жиындар  өткізсін.  Оларға  тұрғындардың,  кәсіпорындар  мен 

ведомоствалар  ұжымдарының  белсенді  түрде  қатысуын  қамтамасыз 

етсін;

-көгалдандыру жөніндегі шараларға жастарды тартуды, Облыстық 

«Жасыл Ел» еңбек жасақтары штабымен ынтымақтастықты ұлғайтуға 

арналған  шаралар  ұйымдастыруды,  елді  мекендерде  «Жасыл  желек» 

белдеулерін жасауға тұрақты жер учаскелерін бөлуді жүзеге асырсын.

-қоқыстарды шығару үшін қажетті мөлшерде көліктермен қамтамасыз 

етуді ұйымдастырсын; 

-санитарлық  тазарту  айлығын  өткізу  барысында  елді  мекендердің 

шеңберіндегі,  өзендер  мен  су  қоймаларының  жағалауларындағы  қоқыс 

жиналған орындарды тазартып, ретке келтірсін;

 

Кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлері және елді мекендердің тұрғындары, өздеріне бекітіліп берілген жақын орналасқан 

аумақтарды  жыл  бойына  тазалап  тұру  үшін,  ауданда  аптаның  сенбі  күні 

санитарлық «тазалық күні» болып өткізілсін:

 

Айлық  өткізу  барысында  Республикалық  және  жергілікті  мәні бар  жолдарды,  олардың  бойына  орналасқан  аялдамаларға  қажетті  жөндеу 

жұмыстарын,  көркейту  және  абаттандыру  жұмыстарын  жүргізу  аудандық 

«Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі 

бақылауға алсын. (А.Кішібаев)

 

5. 


Аудандық 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 


басқармасының  басшысы  М.Азербаев,  Қоршаған  ортаны  қорғау  жөніндегі 

мемлекеттік  инспекторы  Д.Амреев  санитарлық  және  экологиялық 

талаптардың  сақталуын,  елді  мекендер  санитарлық  тазартуды,  көркейтуді 

айлықта атқарылған жұмыстарды бақылауды қамтамасыз етсін.

  

6. Аудандық «Ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы Е.Қалқаев,  аудандық  «Хантәңірі»  газетінің  бас  редакторы  Ш.Тұрсынов 

ауданның  елді  мекендерінде  санитарлық  тазарту,  көркейту,  көгалдандыру 

айлығын өткізу туралы материалдардың тұрақты жариялануын қамтамасыз 

етсін.


7.  Ауылдық  округ  әкімдері  атқарылған  жұмыстар  туралы  ақпаратты 

01.04.2015  ж  –  15.05.2015  жылғы  көктемгі  санитарлық  тазарту  бойынша, 

25.09.2015  ж  –  15.11.2015  жылғы  күзгі  санитарлық  тазарту  бойынша 

мәліметтерді аудан әкімі аппаратына табыс етсін.

8.  Аудан  әкімінің  13.03.2014  жылғы  №  26-Ө  өкімінің  күші  жойылған 

болып табылсын.

9. Осы өкімнің орындалуына бақылау жасау аудан әкімінің орынбасары 

М.Нурдавлетовке жүктелсін.

Аудан әкімі                                                     Ж.Тажиев

1.М.Нурдавлетов   - Аудан әкімінің орынбасары, штаб төрағасы

2.Т.Тәукебаев    -  Аудандық  «Тұрғын  үй-  коммуналдық  шаруашылығы 

және тұрғын үй  инспекциясы бөлімі»  мемлекеттік мекемесінің басшысы, 

штаб  төрағасының орынбасары.

3.С.Құныпияев-  Аудандық  «Тұрғын  үй-  коммуналдық  шаруашылығы   

және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы, 

штаб хатшысы.

Штаб мүшелері:

4.Е.Тауекелов    -  «Сәулет,  қалақұрылысы  бөлімі»  мемлекеттік    

мекемесінің басшысы.

5.А.Кішібаев -«Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің басшысы.

6.М.Тілепбердиев  -Аудандық  «Құрылыс  бөлімі»  мемлекеттік 

мекемесінің  басшысы.      

7.Р.Таударбекова    -  Аудандық  «Білім  беру  бөлімі»  мемлекеттік 

мекемесінің   басшысы.

8.Б.Тілемісов  - Аудандық орталық ауруханасы мемлекеттік қазыналық   

кәсіпорнының директоры.  /келісімімен/

9.М.Азербаев-  Аудандық  тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау 

басқармасының басшысы. /келісімімен/

10.Ш.Тұрсынов-Аудандық  «Хантәңірі»  газетінің  бас  редакторы      /

келісімімен/

11. Ауылдық округ әкімдері.Аппарат басшысы         О.Тақабаев.

Райымбек ауданы бойынша үгіттік баспа материалдарды аудандағы 

ауылдық округтарында орналастырудың арнайы орындары

Райымбек аудан Әкімдігінің «2» наурыз 2011 жылғы «Үгіт баспа материялдарын орналастыру үшін 

орын белгілеу туралы» № 61 қаулысына 1 қосымша

Аудан елді мекендерінде көктемгі және 

күзгі санитарлық тазарту, көркейту, 

көгалдандыру айлығын өткізу жөніндегі

штаб

Аудан елді мекендерінде көктемгі және күзгі  санитарлық тазарту, көркейту, 

көгалдандыру айлығын өткізу туралы

15  наурыз         С

анитаРлыҚ тазалыҚ айлығы

           15 мамыр

 О. ТАҚАбАев , 

    аудан әкімі аппаратының жетекшісі. 

Құжаттар  тізбесі  толық 

көлемде 

жинақталынып 

«хҚКО» 

РмК 

–ның 

алматы  облысы  бойынша 

филиалының 

Райымбек 

аудандық 

бөліміне 

тапсырылған 

сәттен 

бастап  3  жұмыс  күн  ішінде,  

елді 

мекеннің 

құрамдас 

бөліктеріне  атау  беру  және 

атауын  қайта  өзгерту,    жер 

учаскелеріне, 

ғимараттар 

мен 

құрылыстарға 

реттік    нөмірлерін  беру  

ЕРЕЖЕлЕРІнЕ  СӘйКЕС  

айқындалады.


ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

3

Хантәңірі

g. hantaniri@mail.ru.

2015— Қой жылы, сенбі, 14  наурыз

Нұрлы Жол— Болашаққа бастар жолЗАҢДЫ БІЛМЕУ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БОСАТПАЙДЫ

Отбасы  әр  адамның  өмірінде, 

қоғам  мен  мемлекетте  ерекше 

маңызды  орынға  ие.  Отбасы  әр 

адам  үшін  махаббатпен  қолдаудың 

сарқылмас  бұлағы  болып  табылады. 

Алайда,  бүгінгі  таңда  №2  аудандық 

сотының  өндірісінде  заңды  некені 

(ерлі-зайыптылықты)    бұзу  туралы 

азаматтық істердің саны артуда. 2014 

жылдың  тоғыз  айлық  статистикаға 

сүйенсек  22  заңды  некені  (ерлі 

зайыптылықты) 

бұзу 


туралы 

талап  арыз  түскен.  Осы    22  заңды 

некені  (ерлі-  зайыптылықты)  бұзу 

туралы  істің  2-і  талаптарға  татуласу 

мерзімі  тағайындалып  ҚР  АГЖК-

нің  247-  бабының  талаптарына  сай 

медиатордың  көмегімен  татуласып,  

іс  медиация  тәртібімен  іс  жүргізу 

қысқартылды,  2-і  талапкердің  талап 

арызынан  бастартуы  бойынша  ҚР 

АГЖК-нің 249 бабының талаптарына 

сай талап арыз қараусыз қалдырылды, 

18 заңды некені (ерлі- зайыптылықты) 

бұзу  туралы  талап    арыз  неке  (ерлі- 

зайыптылық)  және  отбасы  туралы 

Заңының  19  және  21-  бабының 

талаптарына сай, заңды неке бұзылып, 

талап арыз қанағаттандырылды.

Неке  бұзылғаннан  кейін  көп 

жағдайда бала анасының асырауында 

қалады. 

Кей  жағдайда  бала  тараптардың 

өз  ара  келісімдері  бойынша  әкесінің 

асырауында  қалатын    кездерде 

кездесіп жатады.  Осындай жағдайда 

ҚР  Неке  (ерлі-зайыптылық)  және 

отбасы  туралы  Кодексінің  73- 

бабында,  баласынан  бөлек  тұратын 

ата- ананың,  яғни, әкесі немесе анасы 

баласымен  араласуға,  оның  тәрбиесі 

мен баланың білім алуы мәселелерін 

және  бала  үшін  басқа  да  маңызды 

мәселелерді шешуге қатысуға құқығы 

бар- деп, көрсетілген.

Мықты,  әрі  берік  отбасы  кез- 

келген  қоғамның  дамуына,  оның 

тұрақты  болуына  кепілдік  береді. 

Отбасы қоғамының маңызды әлеумет-

тік  институты,  оның  құрамындағы 

адамды 


репродуктивті 

қызмет 


атқаратын  қоғамның  мүшесі  ретінде 

қарастырады.  Отбасы  әлеуметтік 

институты  есебінде  адам  қоғамның 

қалыптасуымен  бірге  пайда  болады. 

Отбасының  дербестігі  болғанымен,  

отбасылық  қатынастар  қоғам  мен 

оның дамуымен тікелей байланысты.

         Алия  ТАйлАковА, Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет