11 ноября 2015 года, средажүктеу 0.97 Mb.
Pdf просмотр
бет6/10
Дата08.09.2017
өлшемі0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

17 

нОЯБРЯ

6:55  Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт                                                   

7:00 «ТАңШОЛПАН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS)

9:55 «Апта.kz»

11:00 «Серпіліс». 

11:50 «Дауа» (с субтитрами)

12:25 «Ақсауыт». Әскери-

патриоттық бағдарлама 

13:00 «БІРГЕ ТАңДАЙМЫЗ!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая.1567, 1568-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с субти-

трами)


15:00 «ӘЙЕЛ БАқЫТЫ». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:05 ТҰСАУКЕСЕР! 

«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 

Телехикая.71-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

17:00 «Менің қазақстаным!».

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Әуежай». Мультхикая. 

15-бөлім (Корея, 2012ж.)

18:10 құтқарушы күшіктер». 

Мультхикая. 23-бөлім 

(Ұлыбритания, 2013 ж.)  

18:35 «Жүзден жүйрік»

19:05 «Татулық мекені». 

Арнайы жоба 

19:30 KAZNEWS

20:20 «АЙТУҒА ОңАЙ...» 

21:05 ТҰСАУКЕСЕР! 

«ТАңДАУ». Телехикая. 

5-бөлім («қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) 

22:00 ТҰСАУКЕСЕР! 

«КЕЛІН». Телехикая.1569, 

1570-бөлімдері (Үндістан, 

2008 ж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 

НҰРЛАН қОЯНБАЕВ» 

23:30 «КӨңІЛАШАР» ӘЗІЛ-

СЫқАқ БАҒДАРЛАМАСЫ

0:05 KAZNEWS

0:55 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая. 71-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

1:50 «SPORT.KZ» 

2:20 «Түнгі студияда Нұрлан 

қоянбаев» 

2:55 «Еңбек түбі - береке» 

3:00 KAZNEWS

3:50 «Татулық мекені». Ар-

найы жоба 

4:15 «Менің қазақстаным!» (с 

субтитрами)

4:45 «Ақсауыт». Әскери-

патриоттық бағдарлама 

5:15  Әнұран

         ХАБАР

07:00 қР Әнұраны

07:02 «Білгенге маржан»

08:00 «Жаңа күн»  

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы - Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Информационный 

канал - аналитическая про-

грамма «Жеті күн»

11:00 «Экономкласс»

11:10 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

11:45 Кулинарная программа 

«Магия кухни»

12:20 Мультсериал. «Путеше-

ствие Жюля Верна»

12:50 Мультфильм. «Как обе-

зьянки обедали» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная драма. 

«Семейные мелодрамы»   

14:05 «Подари детям жизнь"»

14:10 Телесериал. «Условия 

контракта»-2

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 «Бармысың, бауы-

рым?»


16:00 «Орталық Хабар»

17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 Телесериал. «След»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей

18:15 «Біздің үй»

19:00 «ТВ Бинго»

20:00 қорытынды жаңалықтар

20:30 «Арнайы хабар»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!! Телесери-

ал. «Осколки»

22:20 Телесериал. «След»

23:05 «Жекпе-жек»

23:50 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

00:25 қорытынды жаңалықтар

00:55 Итоги дня

01:25 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

02:00 Жаңалықтар

40:00 қР ӘнұранықАЗАқСТАн

ТАРАЗ

07.25  ӘНҰРАН. АңДАТПА  

7.30  «қайырлы 

таң,Әулиеата!» 

9.30   «АПТА жаңалықтары»  

10.10 «Сазды әуен»

10.25 ТЕЛЕБЛОКНОТ

10.30 ТЕЛЕМАРКЕТ

10.35 «Обменный фонд»

11.10 «Балаларға базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕЛЕБЛОКНОТ

11.35 Күй күмбірі

11.45 Телехикая

12.35  Деректі фильм  

13.00  «ЖАңАЛЫқТАР» 

13.10  «НОВОСТИ»  

13.20 Хабар: «Айша бибі»

13.45 ТЕЛЕБЛОКНОТ

13.50 ТЕЛЕМАРКЕТ

13.55 «Әулиеата әуендері»

14.05 АңДАТПА

17.50 Техникалық үзіліс

17.50  АңДАТПА

17.55 Хабар: «Бірінші студия» 

18.20  «ЖАңАЛЫқТАР»

18.35  «НОВОСТИ»

18.50  «ТЕЛЕМАРКЕТ»

18.55  ТЕЛЕБЛОКНОТ

19.00 «Сазды әуен»

19:15 Телехикая

20.00  «ЖАңАЛЫқТАР»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 «ТЕЛЕБЛОКНОТ»

20.45 Күй күмбірі

20.55 Деректі фильм

21.10  Хабар: «қоғам жәна 

заң»


21.25 «Сөз маржан»

21.30 ТЕЛЕМАРКЕТ

21.40 ТЕЛЕБЛОКНОТ

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55 Көркем фильм 

23.25 Телехикая 

00.00  «ЖАңАЛЫқТАР»

00.20 «НОВОСТИ»

00.40  ТЕЛЕБЛОКНОТ

00.45  «Сазды ауен»

01.05 АңДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КАнАЛ

06.00  «қыздар арасында»

06.40  «Айтпады демеңіз»

07.30  ПРЕМЬЕРА 

«Күнбастар»

08.00  «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30  «Күнбастар»

09.00  ПРЕМЬЕРА «Будьте 

здоровы»  

10.00  Т/ф «Долгожданная 

любовь»


12.00  «Айнаonline»

12.20  «Айтпады демеңіз»

13.20  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00  «Гадалка»

16.00  Юбилейный вернисаж 

И.Резника

18.00  ПРЕМЬЕРА 

«Айнаonline»

18.30  «Жан сырым»

19.00  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

20.50  «Айнаonline»

21.00  Шоу «Один в один 3»

00.00  Т/с «Ответный удар»

00.50  Шоу «Мисс Чувство 

Юмора»

02.00  «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 

03.00  «Кім білген»

03.30  «Айнаonline» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «қуырдақ»  

31 канал

05.58 қР ӘНҰРАНЫ

06.00 Развлекательная про-

грамма «Ризамын» (каз)

08:00  Сериал «СҮЙГЕН 

СҰЛУ» (повтор) 

10:00  Кулинарная программа 

«Готовим с Адель»

10:30  Сериал «ИНДУС»

11:00  Сериал «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»

12:00  ЕРАЛАШ

13:00  Мультсериалы (каз)

14:00  Сериал «БРИГАДА» 

(повтор) 

15:00  СЕРИАЛ «ГОРОД-

СКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

16:00  Сериал «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

18:00 Сериал «КУХНЯ 5» (повтор)

18:30  Сериал «КУХНЯ 5»

19:00 «ДОМ-ВЕСЫ 2»

20:00  Информбюро

21:00  Сериал «СҮЙГЕН 

СҰЛУ»


22:00  Сериал «СЕН 

КЕЛЕРСІң»

23:00  Сериал «БРИГАДА»

00:00  «ДОМ-ВЕСЫ 2» (по-

втор)

01:00 Сериал «АЛҒАШқЫ МАХАББАТ»

02:00КИНО«ЗУБАСТИКИ»

03:00  қазақша концерт (каз) 

     КТК

06.00 Открытие вещания. қР 

ӘНҰРАНЫ

06.05 Мультфильмдер 06.30 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА” 

көркем фильм  

08.00 “КТК” қОРЖЫНЫНАН” 

ойын-сауықты бағдарлама

08.50 “КӨңІЛДІ ОТБАСЫ” 

(повтор) 

09.50 “ДОРОГА ДОМОЙ” 

(повтор) 

10.00 “СЛУГИ НАРОДА” 

(повтор)


10.50 “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ” 

(повтор)


12.05 АЛЕКСЕЙ МАКА-

РОВ, ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД 

в лирической мелодраме 

“КАРУСЕЛЬ” 

14.05 “ДРУГАЯ ПРАВДА” 

(повтор)


15.05 “ЭКСПЕРИМЕНТ”  

(повтор)                    

15.35 “ӘЙЕЛ қЫРЫқ 

ШЫРАқТЫ ” (повтор) 

16.30 “ТАҒДЫРМЕН ТАРТЫС 

” үнді телехикаясы (повтор)

17.00 “ТАҒДЫРМЕН ТАР-

ТЫС” үнді телехикаясы (164-

165 серия). ТҰСАУКЕСЕР! С 

субтитрами на русском языке  

18.00 “МАХАББАТ МҰңЫ” 

үнді телехикаясы (589-590 

серия). ТҰСАУКЕСЕР! 

19.00 “МАХАББАТТА ШЕК 

БАР МА?” үнді телехи-

каясы (172-173 серии). 

ТҰСАУКЕСЕР! С субтитрами 

на русском языке. 

20.00 “АЙТЫЛМАҒАН 

АқИқАТ”. ТҰСАУКЕСЕР!

20.30 ЖАңАЛЫқТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ” 

– Фантик для золушки

22.20 ПАВЕЛ ТРУБИНЕР, 

АЗИЗ БЕЙШЕНАЛИЕВ, 

СОФИЯ БЕРЕЗАНЬ в остро-

сюжетной драме “ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА” (1-2 серии) 

ПРЕМЬЕРА!

00.10 СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ, 

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ, СЕР-

ГЕЙ ЮШКЕВИЧ в остросю-

жетном боевике “ПРО-

ФЕССИОНАЛ” (1-2 серии). 

ПРЕМЬЕРА! 

01.50 “БІЗДІң КОНЦЕРТ”  

(повтор) 

02.30 ЖАңАЛЫқТАР (повтор)

02.55 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА” 

көркем фильм (повтор)

04.30-05.00 “ВАУ” деректi 

хикая (повтор)

 

   ЕВРАЗиЯ

6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 

6:50 ЖАңАЛЫқТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН  

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»    

11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Многосерийный 

детектив 

12:00 «X FACTOR». Күнделік   

12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕЛЕХИКАЯСЫ  

13:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасының 

тұсаукесері   

14:10 Смотрим вместе! 

Комедия на все времена. 

«СВАТЫ 4» 

15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ»  

15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-

РИИ»    


16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»  


17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Премьера. Ирина 

Старшенбаум, Дмитрий 

Миллер, Любава Грешнова 

в многосерийном фильме 

«ПЕРЕЕЗД»   

 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-

СТИ» 


20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ 

ТЕЛЕХИКАЯСЫ  

21:40 «БАСТЫ 

ЖАңАЛЫқТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-

БАР». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  

23:25 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «X FACTOR». Дневник   

0:00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». Многосерийный 

фильм


2:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы 

2:35 Многосерийный фильм 

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (каз)   

3:25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  

(каз)      

До 4:00 

     


 

7:00 Художественный фильм 

"Несбыточная мечта"

9:00 "Ғажайып отбасы" кәріс 

телехикаясы

10:20 "Байлыққа бастаған" 

қытай телехикаясы

11:30 "Мадхубала" үнді теле-

хикаясы

13:00 Информационно-аналитическая программа 

"20:30": Избранное за неделю

13:50 Мультфильм "Ну, по-

годи!"


14:35 Сериал "Аббатство 

Даунтон"


15:50 "Ғажайып отбасы" кәріс 

телехикаясы

17:10 "20:30. Біздің уақыт" 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

18:00 "Мадхубала" үнді теле-

хикаясы

19:00 Тұсаукесер! "Жібек" телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости "20:30"

21:00 Тұсаукесер! "Жібек" 

телехикаясының жалғасы

22:00 "Байлыққа бастаған" 

қытай телехикаясы

23:05 Ток шоу "Открытая 

студия"

23:45 Сериал "Аббатство Даунтон"

0:50 Жаңалықтар

1:20 Новости "20:30"

1:50 Ән шашу«Жамбыл-Тараз» №46 (1281), 11 ноября 2015 года

13

TV НЕдЕля

среда

18 

нОЯБРЯ

СВЕТСКАя хРоНиКА

  

6:55 Әнұран7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАңШОЛПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 

KAZNEWS) 

10:00 «Таңдау». Телехи-

кая. 6-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 

ж.) (с субтитрами)

10:50 «Cырғалым». Теле-

хикая. 2-маусым. 13-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

11:45 «Айтуға оңай...»

12:30 «Көңілашар» Әзіл-

сықақ бағдарламасы

13:00 «БІРГЕ 

ТАңДАЙМЫЗ!». Тікелей 

эфир

14:10 «Келін». Телехи-кая.1571, 1572-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕЛ БАқЫТЫ». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:05 ТҰСАУКЕСЕР! 

«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-

НАТ». Телехикая.73-бөлім 

(Филиппин, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

17:05 «Келбет»  (с субти-

трами)   

17:30 KAZNEWS

17:55 «Әуежай». Муль-

тхикая. 17-бөлім (Корея, 

2012ж.)


18:10 құтқарушы 

күшіктер». Мультхикая. 

25-бөлім (Ұлыбритания, 

2013 ж.)  

18:35 «Жүзден жүйрік»

19:05 «Арылу. Теріс діни 

ағымға еріп кетпеудің 

жолдары». Арнайы жоба. 

1-бөлім

19:30 KAZNEWS20:20 «АЙТУҒА ОңАЙ...» 

21:05 ТҰСАУКЕСЕР! 

«ТАңДАУ». Телехикая. 

7-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 

ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰСАУКЕСЕР! 

«КЕЛІН». Телехикая.1573, 

1574-бөлімдері (Үндістан, 

2008 ж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 

НҰРЛАН қОЯНБАЕВ» 

23:30 «КӨңІЛАШАР» 

ӘЗІЛ-СЫқАқ 

БАҒДАРЛАМАСЫ

0:05 KAZNEWS

0:55 «Жүрегім сізге ама-

нат». Телехикая. 73-бөлім 

(Филиппин, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

1:50 «Арылу. Теріс діни 

ағымға еріп кетпеудің 

жолдары». Арнайы жоба 

1-бөлім


2:10 «Агробизнес» (с 

субтитрами)

2:30 «Түнгі студияда 

Нұрлан қоянбаев» 

3:00 KAZNEWS

3:50 «Келбет»  (с субти-

трами)   

4:15 Әнұран

 

         ХАБАР

07:00 қР Әнұраны

07:00 «Білгенге маржан»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы - Утренняя 

информационно-развле-

кательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!! Теле-

сериал. «Осколки» 

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

11:45 Кулинарная про-

грамма «Магия кухни»

12:20 Тұсаукесер!!! Теле-

хикая «Көршілер»

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная 

драма. «Семейные мело-

драмы»   

14:05 «Подари детям 

жизнь» 

14:10 Телесериал. «Улыб-ка пересмешника»

15:00 Дневной выпуск 

новостей

15:15 «Ойжүйрік»

16:00 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 Телесериал. «След»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей


18:15 «Сильные духом»

18:40 Телехикая. 

«Болашағым өз қолымда»

19:30 Тұсаукесер!!! Теле-

хикая «Көршілер»

20:00 қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «100 бизнес-тари-

хы»

21:00 Итоги дня21:30 Премьера!! Теле-

сериал. «Осколки» 

22:30 Телесериал. «След»

23:15 «Көзқарас» 

23:45 Тұсаукесер!!! «Ар-

ман қанатында» 

00:15 қорытынды 

жаңалықтар

00:45 Итоги дня

01:15 «Сотқа жеткізбей»  

деректі драмасы

01:50 Жаңалықтар

3:00 қР Әнұраны

                        қАЗАқСТАн

ТАРАЗ

07.25  ӘНҰРАН. АңДАТПА

07.30 « қайырлы таң, 

Әулиеата! »

09.30 «ЖАңАЛЫқТАР»

09.50 «НОВОСТИ»

10.10 Сазды әуен

10.25 ТЕЛЕБЛОКНОТ

10.30 ТЕЛЕМАРКЕТ

10.35 Хабар «Алтын 

бесік» 

10.50 Хабар «Өрлеу»11.00 «Балаларға 

базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕЛЕБЛОКНОТ

11.35 «Күй  күмбірі»

11.45 Телехикая 

12.35 «Деректі фильм»

13.00 «ЖАңАЛЫқТАР»

13.10 «НОВОСТИ»

13.20 «Балаларға 

базарлық»

13.45 ТЕЛЕБЛОКНОТ

13.50 ТЕЛЕМАРКЕТ 

13.55 «Әулиеата 

әуендері»

14.05 АңДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс


17.50  АңДАТПА 

17.55 Хабар: «Сөз жебе»

18.20 «ЖАңАЛЫқТАР»

18.35 «НОВОСТИ»

18.50 ТЕЛЕМАРКЕТ

18.55  ТЕЛЕБЛОКНОТ

19.00 «Сазды әуен»

19.15 Телехикая 

20.00 «ЖАңАЛЫқТАР»

20.20 «НОВОСТИ»

20.40 ТЕЛЕБЛОКНОТ

20.45 «Күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Первая 

студия»


21.20 «Сөз маржан»

21.30 ТЕЛЕМАРКЕТ

21.40 ТЕЛЕБЛОКНОТ

21.45 «Әулиеата 

әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Телехикая 

00.00  «ЖАңАЛЫқТАР»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40 «ТЕЛЕБЛОКНОТ»

00.45 «Сазды әуен»

01.05 АңДАТПА. ӘНҰРАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КАнАЛ

06.00  «қыздар арасын-

да»


06.40  «Айтпады демеңіз»

07.30  ПРЕМЬЕРА 

«Күнбастар»

08.00  «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30  «Күнбастар»

09.00   ПРЕМЬЕРА «Будь-

те здоровы»  

10.00  «О самом главном»

11.00  «Смеяться раз-

решается»

12.00  «Айнаonline»

12.20  «Айтпады демеңіз»

13.20  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00  «Гадалка»

16.00  Т/с «Параллельная 

жижнь»


18.00  ПРЕМЬЕРА 

«Айнаonline»

19.00  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

20.50  «Айнаonline»

21.00  Шоу «Человек не-

видимка»

22.00  Т/с «Секретные 

материалы»

23.00  Т/с «Игра престо-

лов»

00.00  Т/с «Ответный удар»

00.50  «Выжить любой 

ценой»

02.00  «Сайқымазақтар. Жасырын камера»  

03.00  «Кім білген»

03.30  «Айнаonline» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «қуырдақ» 

31 канал

05.58  қР ӘНҰРАНЫ

06.00  Развлекательная 

программа «Ризамын» 

(каз)

08:00 Информбюро09:00  Индийский сериал 

«СҮЙГЕН СҰЛУ» (повтор) 

10:00  ПРЕМЬЕРА! Се-

риал «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ»

11:00 Сериал «ГОРОД-

СКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

12:00  ЕРАЛАШ

13:00  Мультфильмы 

(каз)


14:00  Сериал 

«БРИГАДА»(повтор) 

15:00  Сериал «ГОРОД-

СКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

16:00  Премьера! Сериал 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

18:00 ПРЕМЬЕРА! Сери-

ал «КУХНЯ 5» (повтор)

18:30  ПРЕМЬЕРА! Сери-

ал «КУХНЯ 5»

19:00  ПРЕМЬЕРА! 

«ДОМ-ВЕСЫ 2»

20:00  Информбюро

21:00  Сериал «СҮЙГЕН 

СҰЛУ»

22:00  Сериал «СЕН КЕЛЕРСІң»

23:00  Сериал «БРИГА-

ДА»

00:00  «ДОМ-ВЕСЫ 2» (повтор)

01:00 КИНО «АТАКА 

ПАУКОВ» 

03:00  қазақша концерт 

(каз)

     КТК

06.00 Открытие вещания. 

қР ӘНҰРАНЫ

06.05 Мультфильмдер 

06.25 “КТК” 

қОРЖЫНЫНАН” ойын-

сауықты бағдарлама

07.10 “ВАУ” деректi хикая 

07.35 “қАРАДАЙЫ” түрiк 

телехикаясы 

08.40 ЖАңАЛЫқТАР 

(повтор) 

09.05 “ЖАНқИЯР ПАТ-

ШАЙЫМ” қытай  телехи-

каясы (37 серия)

10.05 “КУЛЬТ”, остросю-

жетная драма 

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ДИАГНОЗ” (по-

втор)

13.20 “ПРОФЕССИО-НАЛ”, остросюжетная 

драма (повтор) 

15.25 “НЕ ВРИ МНЕ”. До-

кументальное реалити. 

Новые серии!

16.30 “ТАҒДЫРМЕН ТАР-

ТЫС ” үнді телехикаясы 

(повтор) 

17.00 “ТАҒДЫРМЕН 

ТАРТЫС ” үнді теле-

хикаясы (168-169 с.). 

ТҰСАУКЕСЕР! С субти-

трами на русском языке 

18.00 “МАХАББАТ 

МҰңЫ” үнді телехика-

ясы (591-592 серия). 

ТҰСАУКЕСЕР! 

19.00 “МАХАББАТТА 

ШЕК БАР МА?” үнді 

телехикаясы (174-175 

серии). ТҰСАУКЕСЕР! С 

субтитрами на русском 

языке. 

20.00 “КЕСIР”. ТҰСАУКЕСЕР!

20.30 ЖАңАЛЫқТАР

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НО-

ВОСТИ


21.40 “ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ”


22.15 АЛЕКСАНДР ГАЛИ-

БИН, ИГОРЬ ЛИВАНОВ, 

МАРИНА ЗАЙЦЕВА в 

мелодраме “МИР ДЛЯ 

ДВОИХ” (1-2 серии) ПРЕ-

МЬЕРА! 


00.00 СЕРГЕЙ ЖИГУ-

НОВ, АЛЕКСЕЙ ЛОБА-

НОВ, СЕРГЕЙ ЮШКЕ-

ВИЧ в остросюжетном 

боевике “ПРОФЕССИО-

НАЛ” (5-6 серии). ПРЕ-

МЬЕРА!

01.50 “ОРТАЛЫқ РЕДАК-ЦИЯ” (повтор)

02.15 ЖАңАЛЫқТАР 

(повтор)

02.40 “КТК” 

қОРЖЫНЫНАН” ойын-

сауықты бағдарлама 

(повтор)

03.25 “ЖАНқИЯР ПАТ-

ШАЙЫМ” қытай  телехи-

каясы (повтор)

04.10-05.10 “қАРАДАЙЫ” 

түрiк телехикаясы (по-

втор) 

   ЕВРАЗиЯ

6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

(каз) 

6:50 ЖАңАЛЫқТАР СУБ-ТИТРЛЕРМЕН  

7:00 Телеканал «ДО-

БРОЕ УТРО»    

11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Много-

серийный детектив 

12:00 «X FACTOR». 

Күнделік   

12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 

ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  

13:10 «АШЫҒЫН 

АЙТқАНДА» ТОК-ШОУЫ      

14:10 Смотрим вместе! 

Комедия на все времена. 

«СВАТЫ 5» 

15:20 «ПЕРВЫЕ НОВО-

СТИ»  

15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  

16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»  

17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  

18:55 Премьера. Ирина 

Старшенбаум, Дмитрий 

Миллер, Любава Греш-

нова в многосерийном 

фильме «ПЕРЕЕЗД»   

 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-

СТИ»  

20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ  

21:40 «БАСТЫ 

ЖАңАЛЫқТАР»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 

АКБАР». ҮНДІ ТЕЛЕХИ-

КАЯСЫ 


23:25 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «X FACTOR». 

Дневник   

0:00 Владимир Епифан-

цев, Сергей Векслер в 

криминальном боевике 

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 

2:10 «П@УТINA» бағдарламасы 

2:35 Многосерийный 

фильм «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (каз)   

3:25 «МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР»  (каз)      

До 4:00 

 

7:00 "Kaznet" ғаламтор шолу

7:30 Программа "Такси"

8:00 Новости "20:30"

8:30 Жаңалықтар

9:00 "Ғажайып отбасы" 

кәріс телехикаясы

10:20 "Байлыққа 

бастаған" қытай теле-

хикаясы

11:30 "Мадхубала" үнді телехикаясы

12:30 "Жібек" телехи-

каясы

14:40 "Сырласу" ток-шоу

15:20 "қозы-Көрпеш" 

анимациялық фильмі

15:45 "Ғажайып отбасы" 

кәріс телехикаясы

17:05 "Kaznet" ғаламтор 

шолу

17:30 "Такси" бағдарламасы

18:00 "Мадхубала" үнді 

телехикаясы

19:00 "Жібек" телехи-

каясы

20:00 Жаңалықтар20:30 Новости "20:30"

21:00 "Жібек" 

телехикаясының 

жалғасы


22:00 "Байлыққа 

бастаған" қытай теле-

хикаясы

23:00 Сериал "Аббат-ство Даунтон"

0:10 Жаңалықтар

0:40 Новости "20:30"

1:10 Ән шашуРЕМОнТ ТЕХниКА

РЕМОнТ ХОЛОДиЛЬниКОВ 

ВСЕХ ВиДОВ 

С ВЫЕЗДОМ нА ДОМ.

ПРиниМАЕМ СТАРЫЕ нА ЗАПЧАСТи.

Т.: 46-49-94, 87053177926.

  

Сергей Платонович.

ИзгоТАВлИВАю

металлопластиковые окна, 

двери из 3-4-камерного 

турецкого профиля.

Москитная сетка, подоконник 

в подарок!

Марат, конт. тел.: 87713355158, 87072355158.Эдди мерфи бьет 

рекорды звезд 

шоу-бизнеса 

по количеству детей

Стало известно, что в мае 2016 года голливудский 

актер Эдди Мерфи в девятый раз станет папой. 

Матерью ребенка станет его девушка, 36-летняя 

Пейдж Батчер. После рождения малыша, 54-летний 

актер станет абсолютным чемпионом Голливуда по 

количеству детей. Пока он разделяет первое место 

с  Мелом Гибсоном, у которого тоже восемь детей. 

Мерфи и Батчер познакомились в 2006-м на съемоч-

ной площадке фильма «Дом Большой мамочки — 2», 

но их роман начался, спустя шесть лет, в 2012-м.

А теперь о детях актера. От брака с первой женой 

Николь Митчелл у Мёрфи родилось пятеро детей: 

Бриа Л. Мёрфи (18 ноября 1989), Майлс Митчелл 

(7 ноября 1992), Шэйн Одра (10 октября 1994), 

Зола Иви (24 декабря 1999) и Белла Захра (29 ян-

варя 2002). В августе 2005 года Митчелл подала на 

развод, ссылаясь на причину «непримиримые раз-

ногласия». Остальные трое детей актера родились 

от других женщин.Каталог: images -> PDF
PDF -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
PDF -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
PDF -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 0.97 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет