1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпаратыжүктеу 83.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі83.41 Kb.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараты:

ФКС  кафедрасының аға оқытушысы

Балтабаев Ержан Съездович

ФКС  кафедрасының аға оқытушысы

Токтарбаев Дархан Габдыл-Саматович

Кафедра ПМУ-дің А корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов

көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148

2 Пән туралы мәліметтер 

«Валеология»   педогогикалық   бағыттағы   мамандақтарды   дайындауда

маңызды орын алатын пәндердің бірі.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

ем

естр

К

реди

тт

ар с

ан

ыАудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 

Бақылау


түрлері

барлы-


ғы

дәріс


практи-

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

1

1

457,5

7,5


-

-

-30

15

-2

1

457,5

7,5


-

-

-30

15

-Бар-

лығы


4

 Пәннің мақсаты және міндеттері 

Болашақ   мамандарға   теориялық   білім   мен   практикалық   тәжірибеде

қажеттілігін көрсету: қоршаған адамдардың және өз денсаулығын толығымен

қадағалау, салауатты өмір сүру.Пәннің міндеттері:

Қысқаша   жазу   жұмыстарды   жазу   үй   тапсырма   ол   сіздердің

аналитикалық   қабілеттіліктеріңізді,   сыншылық   оқу   және   жазу   дағдыларды

дамиды. «Денсаулық» және «ауру» ұғымдарын түсініп ашу, сонымен қатар

табиғат   пен   өзіміздің   сезіміңіз   арасындағы   байланыс.   Адамның   мінез   –

құлығы мен оның психологиялық ерекшелігі әсер ету мүмкіндігін анықтау.

Әлеуметтік   орта   және   жеке   тұлға   денсаулығы   арасындағы   байланысты

анықтау.   Әлеуметтік   зиянды   әсерлерді   болдырмау.   Алуан   түрлі   жыныстық

жолмен берілетін аурулардың пайда болу тарихын қарастыру, белгілері, өтуі

және емдеу жолдары.5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті: 

«Денсаулық», «ауру» дегеніміз не;

Қандай факторлар адам денсаулығына әсер етеді;

Шынықтырудың теориялық әдістемелері.


Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

Өз ағзасының қызметінің жеке тұлғалық ерекшеліктерін біле тұра алған

білімдерді   теориялық   әдістемелерді   пайдалана   отырып   өз   денсаулығын

нығайту керек болған жағдайда алғашқы көмек көрсету.6 Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру 

кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: биология, 

экология

7 Постреквизиттер пәнді меңгеру кезінде білім, икемділік және дағды-

машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: дене шынықтыру

8 Тақырыптық жоспарТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәрістер

Тәжірибелік

сабақтар

СӨЖ


1

Валеологияға   кіріспе.   Негізгі

түсініктер. Салауатты өмір салты.

1

13

2

Адам денсаулығы1

1

33

Жас   пен   жынысқа   байланысты

адам

 

денсаулығыныңпараметрлері,   көрсеткіштері   және

оның резервтік мүмкіндіктері

1

1

44

Салауатты   өмір   сүру   салты   және

оның компоненттері

1

14

5

Сексология негіздері1

1

46

Денсаулықтың

 

гигиеналықнегіздері

1

14

7

Отбасы   өмірінің   валеологиялықнегіздері

1

14

8

Оптималды  (келелі)  тамақтанудыңнегіздері 

0,5


0,5

4

Барлығы:

7,5

7,5


30

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Жеке   денсаулық   деңгейін   талдау   мен   болжауды,   валеологиялық

білімдерін денсаулық сақтаумен нығайтуда қолдануды, денсаулыққа зиянды

жағдайларда лайықты таңдау жасай білуді, оқу, ғылыми және анықтамалық

әдебиеттермен дербес жұмыс істей білуді қалыптастырады.

«Валеология»   -   денсаулық   туралы   негізгі   ұғымдарды,   денсаулық

сақтайтын және бұзатын факторларды, денсаулықтың жас және жыныстық

ерекшеліктерін,   салауатты   өмір   салтын   ұстанудың   қарапайым   гигиеналықталаптарын,   сауықтарудың   дәстүрлі   және   дәстүрлі   емес   әдістерінің

теориялық негіздерін анықтайды.10 Курстың компоненттері

3.2 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырыптар

Мазмұны

Сағат

көлемі

1.

Валеологияға   кіріспе.Негізгі

 

түсініктер.Салауатты өмір салты

Валеология пәні, міндеті, мақсаты мен

әдістері.   Валеологияның   ғылым

ретінде пайда болуы. Валеологияның

негізін   салушылар.   Валеологияның

басқа   ғылымдармен   байланысы.

Валеология   ғылымының   салалары;

медициналық,

 

әлеуметтік,педагогикалық. 

1

2.Адам денсаулығы

Денсаулық   –   болмыстың   өте   үлкен

мәселесі.   Денсаулықты   сақтау,

күшейту   және   қалыптастыруда

қоғамның   әлеуметтік   қажеттілігі.

«Денсаулық»   ұғымы.   Жеке   адамның

және

 

қоғамның 

денсаулығы.

Физикалық,   психикалық,   әлеуметтік

денсаулық.   Қоғам   денсаулығының

көрсеткіштері.

 

Соматикалық,психикалық,   әлеуметтік   денсаулық.

Денсаулыққа әсер ететін факторлар.

1

3.

Жас   пен   жынысқабайланысты

 

адамденсаулығының

параметрлері,

көрсеткіштері   және

оның


 

резервтік

мүмкіндіктері.

Адам   өмірін   жас   кезеңдерге   бөлу.

Балалар   мен   жас   өспірімдердің

анатомиялық   және   физиологиялық

ерекшеліктері, олардың өсу мен даму

заңдылықтары.

 

Балалардыңфизикалық   жағдайын,   жеке   өздеріне

тән


 

типологиялық

 

тұлғалық


қасиеттерін,

 

организмніңфункционалдық   жағдайын   анықтау

әдістері.

 

Әйел


 

организімінің

физиологиялық

 

кезеңдерініңерекшеліктері. Репродуктивтік – ұрпақ

жалғастыру – денсаулықты сақтаудың

валеологиялық негіздері 

1

4.Салауатты   өмір   сүру

салты   және   оның

компоненттері

«салауатты   өмір   сүру   салты»   (СӨС)

түсінігі. Денсаулық пен СӨС-тің өзара

байланысы. СӨС-тің принциптері мен

1


шарттары. СӨС-тің көрсеткіштері мен

критерийлері

5.

Сексология негіздеріСексология   тарихы.   Сексологияның

әлеуметтік   –   құқықтық   мәселелері.

Өнегелі   жыныс   тәрбиесі.   Өнегелі

жыныс   тәрбиесінің   мақсаттары.

Өнегелі

 

жыныс 

тәрбиесінің

қағидалары.

1

6.Денсаулықтың

гигиеналық негіздері

Гигиена   –   салауатты   өмір   салтының

негізі.   Жеке   адам   гигиенасы.   Ұйқы

мен   демалысты,   күн   режимін   тиімді

ұйымдастыру. Дене шынықтыру жіне

шынығу.   Гигиеналық   тәрбиелік.

Тамақтану гигиенасы. Тамақтан улану

және оның алдын алу жолдары.

1

7.Отбасы

 

өмірініңвалеологиялық

негіздері

Жанұя   және   психикалық   денсаулық.

Жанұяның   типтері   мен   формалары.

Некелік   қатынастың   құқықтық

негіздері.

 

Ерлі-зайыптылардыңпсихологиялық   сәйкестігі   туралы.

Жанұяны   жоспарлау.   Жанұядағы

келіспеушілік  (конфликт)  себептері

мен әсерлері.

1

8.

Оптималды (келелі)

тамақтанудың негіздері

Тамақтану   және   оның   денсаулықты

қалыптастырудағы

 

рөлі.


Тамақтанудың

 

физиологиялықнегіздері.   Ретті,   жүйелі,   мөлшерлі

тамақтану.   Балалар   тамағына

қойылатын   негізгі   талаптар.   Артық

дене салмағының себептері. 

0,5

Барлығы__7,5__3.3_Тәжірибиелік_сабақтардың_мазмұны__№'>Барлығы

7,5


3.3 Тәжірибиелік сабақтардың мазмұныТақырыптар

Мазмұны

Сағат

көлемі

1.

Валеологияға   кіріспе.Негізгі

 

түсініктер.Салауатты өмір салты

Денсаулық   қоры.   Адам   күрделі

кибернетикалық жүйе ретінде

1

2.Адам денсаулығы

Салауатты   өмір   сүру   салтын

қалыптастырудың   негізгі   бағыттары

мен   жолдары.   Денсаулыққа   әсер

ететін негізгі факторлар. 

1

3.Жас   пен   жынысқа

байланысты

 

адам


денсаулығының

параметрлері,

көрсеткіштері   және

оның


 

резервтік

мүмкіндіктері.

Қазақстанның

 

техногендібиогеохимиялық провинциялары және

тұрғындардың денсаулығы

1

4.

Салауатты   өмір   сүрусалты   және   оның

компоненттері

СӨС-тің   принциптері   мен   шарттары.

СӨС-тің


 

көрсеткіштері

 

мен


критерийлері

1

5.Сексология негіздері

Өнегелі   жыныс   тәрбиесі.   Өнегелі

жыныс   тәрбиесінің   мақсаттары.

Өнегелі


 

жыныс


 

тәрбиесінің

қағидалары.

1

6.Денсаулықтың

гигиеналық негіздері

Гигиена   –   салауатты   өмір   салтының

негізі. Жеке адам гигиенасы. 

1

7.

Отбасы 

өмірінің


валеологиялық

негіздері

Жастарға   адамгершілік   жіне   рухани

тәрбие беру

1

8.

Оптималды (келелі)

тамақтанудың негіздері

Рационалды   тамақтану   бойынша

медициналық нұсқау құрастыру. 

0,5

Барлығы__30__№__р/с__СӨЖ__Есеп_беру'>Барлығы

7,5


3.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұныТақырыптар

Мазмұны

Бақылау

түрі және

формасы

Сағат

көлемі

1.

Валеология   пәні,міндеттері   мен

әдістері 

Студенттерді   физикалық

десаулықты

 

бағалау


әдісімен таныстыру

Сызбанұсқа,

ауызша

3

2.Адам денсаулығы

Студенттерді   балалар   мен

жасөспірімдердің

физикалық   даму   деңгейін

анықтау

 

әдістерментаныстыру

Сызбанұсқа,

ауызша

3

3.Жас  пен жынысқа

байланысты   адам

денсаулығының

параметрлері,

көрсеткіштері

және


 

оның


резервтік

мүмкіндіктері.

Студенттерді   организмнің

функционалдық   жағдайын

анықтау   әдістермен   және

жеке   адамның   үйлесімді

дамуын

 

бағалаументаныстыру

Сызбанұсқа,

ауызша

4

4.Салауатты   өмір

сүру   салты   және

оның

компоненттеріСӨС-тің   принциптері   мен

шарттарымен таныстыру 

Ауызша

4

5.Сексология

негіздері

Өнегелі жыныс тәрбиесінің

қағидаларын білу

Ауызша

4

6.Денсаулықтың

гигиеналық

негіздері

Сабақ   кестесіне,   мектеп

жиһаздарын   және   сыныпта

оқушылардың

 

дұрыс


орналасуына   гигиеналық

баға беру 

Жазбаша

4

7.Отбасы   өмірінің

валеологиялық

негіздері

Отбасын   жоспарлау   мен

отбасы   өміріндегі   мінез–

Рационалды

 

тамақтануқұлық

 

нормаларыментаныстыру

ауызша


4

8.

Оптималды(келелі)

тамақтанудың

негіздері 

Студенттерді   рационалды

дұрыс тамақтануға үйрету 

Жазбаша,


ауызша

4

Барлығы30р/с

СӨЖ

Есеп беру

түрі

Бақылаудың

формасы мен түрі 

Сағат

көлемі 

1

Дәрістік сабақтарғадайындық

Сабақтарға қатысу

8

2

Тәжірибеліксабақтарға

дайындық


Конспект 

Тәжірибелік сабаққа

жіберілім 

8

3Рефератты орындау

Реферат


Рефератты қорғау

7

4Бақылау іс-

шараларына

дайындық

Бақылау


жұмысы

АБ1, АБ2


7

Барлығы

30

Реферат тақырыптары

1. Ұтымды тамақтану – денсаулық кепілі

Әдебиет: [28, 36, 39]

2.  Зиянды әдеттер. Алдын алу шаралары. 

Әдебиет: [1, 2, 4,7]

3. Шылым шегу. Никотиннің ағзаға тигізетін әсерлері. 

Әдебиет: [1, 2, 4,7]

4. Алкоголь, адам ағзасына тигізетін әсері. Алдын алу шаралары.

Әдебиет: [1,2,4,7]

5. Есірткі. Нашақорлықпен күрес. 

Әдебиет: [1,2,4,7]

6. Қозғалыс - өмір ұзақтылығының негізі. 

Әдебиет: [14,21]

7.  Жасанды түсік. Әйел ағзасына жасанды түсіктің тигізетін әсері.

Әдебиет: [1,2,4,7]

8. Тұқым қуалайтын аурулар.

Әдебиет: [16,23,29,37,38]

9. Қант диабеті. Диагностика. Емдеу жолдары.

Әдебиет: [21,29]

10. Семірудің алдын-алу жолдары.

Әдебиет: [28, 39]

11.Миокард инфарктісі. Алдын алу жолдары.

Әдебиет: [29,38]

12. Туберкулез. Диагностика. Емдеу жолдары. Алдын алу шаралары.

Әдебиет: [29,38]

13. ЖИТС – ХХІ ғасырдың мәселесі.

Әдебиет: [7,17]

14. Жыныстық қатынас арқылы берілетін аурулардың алдын алу 

шаралары.

Әдебиет: [1-5,7,17-20]Әдебиет

Негізгі

1. Билич Б.Н., Назарова Л.В. «Основы валеологии» - С. – Пб., 1997, -246 с. 

2.  Вайнер Э.Н. «Валеология» - М.: Флинта. Наука, 2001, - 416 с.

3. «Валеология – наука о здоровье» Учебно-методическое пособие. 

    Под  ред. Соколова А.Д., Абишева З.С. – Алматы: «Ғылым», 1999, - 140с.

4. Дубровский В.И. «Валеология. Здоровый образ жизни» - М.: «Флинта»,       

1999, - 560 с.

5. Приходько Н.Г., Лукьяненко М.В. «Валеология: курс лекций» - Алматы: 

«Аркаим», 2002, - 496 с.

Қосымша

6. Аветисов Э.С. «Гимнастика для глаз» // «Здоровье», 1988, № 10.

7. «Азбука СПИДа» под ред. М.Адлера. – М.: «Мир», 1991.

8. Башмаков А.И., Чернов В.К. «Экстренная доврачебная помощь» - Алма-    

ата: «Казахстан», 1990.

9. Белозеров Е.С. «Лекарство – друг, лекарство – враг». – Алма-Ата, 1982.

10. «Валеология» // 2001, №3, стр. 69-94; №4, С.63-84.

11. Васечкин В.И. «Справочник по массажу» - М.: «Медицина», 1990.

12. «Вопросы психологии» // 1987, № 2,5; 1991, №4.

13. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ЭВМ и 

организации работы» - СанПиН, № 9-131, РБ 2000 от 10.10.2000.

14. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» - М.: «Мир», 1996.

15. Изард И. «Эмоции человека» - М., 1980.

16. Инге-Вечтомов «Генетика с основами селекции» - М., 1991.

17.Исаев Д.Н., Каган В.Е. «Половое воспитание и психогигиена пола у 

детей» - Л.: «Медицина», 1979.

18. Исанов К.Ш. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека» -

      Алматы,1999.                                                                 

19. Колесов В.Е. «Беседы о половом воспитании» - М.: «Педагогика», 1988.

20. Кон И.С. «Половые различия и дифференциация социальных ролей» - М., 

      1975.

21. Косицкий Г.И. «Физиология человека» - М.: «Медицина», 1972.

22. Леонтьев А.Н. «Потребности, мотивы и эмоции» - М., 1971.

23.Лобашев «Генетика» - М., 1973.

24.Малахов Г.П. «Целебная сила: биоритмология и уринотерапия» - М.,С.-     

Пб., «Комплект», Т.З., 1994

25. Маркова А.В. «Полная энциклопедия народной медицины» - С-Пб.:           

«Сова», М.:»Эксмо», 2002

26. Маркова А.П. «Лечение медом» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.

27. Меерсон Ф.З. «Адаптация, стресс и профилактика» - М., 1981.

28.Погожева А.В. «Пищевые волокна в лечебно-профилактическом 

питании // Вопросы питания, 1998, № 1.29.«Популярная медицинская энциклопедия» - М.: «Медицина!, 1978.

30.Приходько Н. «Безопасность жизнедеятельности» - Алматы: ВШП 

«Әділет»

31.«Психологический журнал» // 2002, № 2, 3, 4.

32.Санри Т. «Японский пальцевый массаж» - С-Пб.: «Весь», 2002.

33.Селье Г. «Стресс без дистресса» - М., 1982.

34.Снок Б. «Ребенок и уход за ним» - Алма-Ата, 1988.

35.Стратегия развития «Казахстан 2030.

36.Тутельян В.А. «Стратегия разработки, применения и оценки 

эффективности БАД к пище» // Вопросы питания, 1996, №1.

37.Фомин Н.А. «Физиология человека» - М.: «Просвещение», 1995.

38.Хрипкова А.Г. «Анатомия, физиология и гигиена человека», 1975.

39.Шарманов Т.Ш. Проблемы питания. Социально-гигиенические 

аспекты //Актуальные проблемы здравоохранения, их социально-гигиенические аспекты. – Алматы, 1994.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 83.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет