1-нұсқа Тақырыпты меңгеруге бағытталған мақсаттардың саны нешеу?жүктеу 81.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата19.04.2017
өлшемі81.97 Kb.

                                                        1-нұсқа 

  1.Тақырыпты меңгеруге бағытталған мақсаттардың саны нешеу? 

   1)бесеу 

   2 үшеу 

   3 біреу 

   4 екеу 

   5 алтау  2.Күнделікты сабақ жоспары қандай құжатқа негізделіп құрылады? 

   1 мемлекеттік старндартқа  

   2 күнтізбелік жоспарға 

   3 бағдарламаға 

   4 тақырыптық жоспарға 

   5 жеке жоспарға 3.Сабақ түрлерін ажыратыңыз 

   1 жалры,жалқы 

   2 дəстүрлі,дəстүрлі емес 

   3 қайталау,қайталамау 

   4 танысу,дамыту 

   5 тəрбиелеу,оқыту 4.Қазақ тілін оқыту əдістемесі пəні қандай ғылымға сүйенеді? 

   1 математика 

   2 педагогика 

   3 əдебиет 

   4 жаратылыстану 

   5 физиология 5.Сабақ құрылымы неден тұрады? 

   1 бөлімдерден 

   2 кезеңдерден 

   3 заңдылықтардан 

   4 тараулардан 

   5 салалардан 6.Өткізілген сабаққа не жасайды? 

   1 тексеру 

   2 талдау 

   3 бақылау 

   4 қамқорлық 

   5 сұрыптау 7.Материалды меңгеру барысында оқушы білімді қандай дəрежеде алуы 

қажет

   1 жартылай,үстірт,қысқа 

   2 терең,толық,жан-жақты 

   3.жаңа,қосымша,жалпы 

   4 бағдарсыз,мазмұнсыз 

   5 белгілі,салыстырмалы 8.Қазақ тілін оқытудың негізгі əдістері қандай? 

   1.тəжірибе 

   2.теориялық-практикалық 

   3.дəріс 

   4 хабарлау 

   5.əңгіме 9.Қазақ тілін теориялық жақтан негізгі үйрету əдісі 

   1.диалог 

   2.түсіндіру 

   3 монолог 

   4 талдау 

   5 диктант 10.Қазақ тілін оқытудағы негізгі принцип 

   1.салыстыру 

   2.дидактикалық 

   3 байланыстыру 

   4.сабақтастық 

   5.логикалық ойлау 

 

 

                                            2-нұсқа  

1.Қазақ тілін оқытудағы негізгі құжаттар 

   1.заңдар,нұсқаулар 

   2.мемлекеттік стандарт,оқу бағдарламасы 

   3.дəріс материалы 

   4.оқулықтар 

   5.əдістемелік құралдар 2.Мұғалім мен оқушының тіл материалымен жұмыс істеу əрекетінің 

тəсілдер

 жиынтығы 

   1.технология 

   2.əдіс 

   3.тəсіл 

   4.көрнекілік 

   5.қағида 3.Мектептің оқу ісіндегі басты құрал не? 

   1.күнделік 

   2.оқулық 

   3 дəптер 

   4 əдістемелік нұсқау 

   5.бағдарлама 4.Қазақ тілі бағдарламасы қандай принцип негізінде құрастырылған? 

   1.логикалық 

   2.ғылыми 

   3.дамыту    4.көрнекілік 

   5.фонетикалық 5.Бағдарламадағы «Түсінік хатта» қазақ тілі курсының несі атап 

көрсетіледі

   1.тақырыбы 

   2.негізгі мақсаттары мен принциптері 

   3.пəнаралық байланыс 

   4.əдіс-тəсілдер 

   5.талаптар 6.Қазақ тілін оқыту əдістемесі ғылымның саласы ретінде қандай 

ғылымның

 құрамында? 

   1.философия 

   2.педагогика 

   3.психология 

   4.əдебиеттану 

   5.тіл білімі 7.Əдістеме қандай мəселені қарастырады? 

   1.тəрбие беру 

   2.Əдіс-тəсілдер таңдау 

   3.білім беру 

   4.таныстыру 

   5.лингвистика 8.Əдістеме ғылымы қандай сұраққа жауап береді? 

   1.нені оқыту? 

   2.қалай оқыту? 

   3.кімді оқыту? 

   4.қашан оқыту? 

   5.қайда оқыту? 9.Қазақ тілін оқыту əдістемесі ғылымының қалыптасуына не əсер етті? 

   1.даму процесі 

   2.тіл білімі 

   3.техникалық прогрес 

   4.педагогика 

   5.əдебиеттану 10.Қазақ тілін лқыту əдістемесі оқушыларға материалды қандай түрде 

түсіндіретін

 ғылым саласы 

   1.ауызекі 

   2.саналы 

   3.санадан тыс 

   4.байланыстыру 

   5.сөйлеу 

 

 

                                                                        3-нұсқа 

 

1.Əдістеме ғылымының негізін салушы кім (Қазан төңкерңсңне дейін) 

   1.Ш.Уалиханов   

   2.Ы.Алтынсарин 

   3.Абай 

   4.Қ.Сəтбаев 

   5.Ə.Қоңыратбаев 2.Оқулық-негізгі құралы ретінде неге сəйкес келеді? 

   1.газет-журналдар материалдарына 

   2.оқу жоспары мен бағдарламаға 

   3.əдістемелік нұсқауға 

   4.көркем əдебиетке 

   5.ғылыми еңбектерге 3.Дидактикалық материалдар қандай мəні бар мəтіндерге негізделеді? 

   1.ғылыми 

   2.танымдық,тəрбиелік 

   3.ақпараттық 

   4.саналылық 

   5.қосымша 4.Қазақ тілі сабағында жиі қолданылатын көрнекілік 

   1.портрет 

   2.кесте 

   3.сурет 

   4.пейзаж 

   5.плокат 5.Қазақ тілі сабағында жиі қолданылатын ОТҚ  

   1.оқу киносы 

   2.статикалық экранды,дыбыстық 

   3.компьютер  

   4.лингофон 

   5.бейнемагнитафон 6.Сабақтың неше түрі бар? 

   1.жеті 

   2.сегіз 

   3.екі 

   4.үш 

   5.төрт 7.Тіл дамыту сабағы шартты түрде нешеге бөлінеді? 

   1.үшке 

   2.екіге 

   3.беске 

   4.төртке 

   5.алтыға 8.Жазбаша тіл дамыту түрлері 

   1.жаттығу,тапсырма    2.шығарма,мазмұндама 

   3.салыстыру,талдау 

   4.сөйлеу 

   5.сұхбаттау 9.Ауызекі тілдамыту түрлері 

   1.салыстыру 

   2.мəнерлеп оқу 

   3.тыңдау 

   4.жаттығу орындау 

   5.талдау 10.Сөздік жұмысын жүргізудің мақсаты 

   1.жазып үйрену 

   2.сөздік қорын байыту 

   3.есте сақтау 

   4.оқып үйрену 

   5.мазмұндау 

 

 

                                                  4-нұсқа 1.Оқушылардың оқу қызметін ұйымдастырудағы негізгі форма 

   1.əңгіме 

   2.сабақ 

   3.мазмұн 

   4.көрнекілік 

   5.оқу-əдістемелік кешен 2.Қазақ тілі сабақтарының құрылымы кімнің қызметіне негізделеді? 

   1.жеке тұлға 

   2.мұғалім-сынып-жеке оқушы 

   3.мұғалім-басшы 

   4.басшы 

   5.оқу ісінің меңгерушісі 3.Білім беру процесінің субъектілері 

   1.мұғалім-басшы 

   2.мұғалім-оқушы 

   3.жеке оқушы 

   4.мұғалім 

   5.ата-аналар комитеті 4.Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстар жүйесі 

   1.жаттығу орындау 

   2.қазақ тілі үйірмесі 

   3.ұйымдастыру мəселелері 

   4.сабақ жоспарын құру 

   5.тіл дамыту 

5.Сыныптан тыс жұмысқа қатысты іс-əрекет 

   1.əңгімелеу    2.жоспарлау,талдау,есеп беру 

   3.өткізу 

   4.ұйымдастыру 

   5.мазмұндау 6.Қазаұ тілі пəні бойынша жұмыс жоспарының саны нешеу? 

1.

 Үшеу 

2.

 Төртеу 

3.

 Бесеу 

4.

 Сегіз 

5.

 Екеу 

7.Күн тізбелік- тақырыптық жоспардын негізгі маңызды бөлігі 

1.

 Мазмұны 

2.

 Өтетін күні, сағат саны 

3.

 Тақырыбы 

4.

 Кезеңдері 

5.

 Түрлері 

8.Қазақ тілі кабинетін жасақтаудағы негңзгң құжаты 

1.

 Паспорты 

2.

 Жұмыс жоспары  

3.

 Схемасы 

4.

 Көлемі 

5.

 Түрі 

9.Тіл материалдарын оқытып, үйретуде ескеретін заңдылықтар 

1.

 Оқушының дене бітімі  

2.

 Жас еркешелігі, жеке басының даралық ерекшелігі 

3.

 Логикалық ойлау қаблеті 

4.

 Жадта сақтау қаблеті 

5.

 Көру  дəрежесі 

10.Қазақ тілі бағдарламасы дегеніміз не? 

1.

 

Оқу құралы  2.

 

Оқу пəнінің мазмұнын көрсетеін құрал 3.

 

Тəрбие құралы 4.

 

Тапсырмалар жиынтығы 5.

 

Сауат ашу құралы  

 

                                          5 – нұсқа 

1.Қазақ тілімен пəн аралық байланыста болатын саналар? 

1.

 Философия 

2.

 Орыс тілі, шетел тілі, əдебиеті 

3.

 Педагогика 

4.

 Психология 

5.

 Əдебиет тан 

2.Тілді практикалық жақтан үйрету əдістері? 

1.

 

Əңгімелесу 2.

 

Сөздік жұмыс, сөйлеуді үйрету 3.

 

Хабарлау 4.

 

Мəлімдеу 5.

 

Салыстыру 3.Теориялық оқыту əдістері? 

1.

 Сөздік жұмысын жүргізу 

2.

 Əңгіме, хабарлау, түсіндіру 

3.

 Байланыстыру  

4.

 Ескеру 

5.

 Ұйымдастыру 

4.Қазақ тілін теориялық- практикалық жақтан үйрету əдістері? 

1.

 Оқыту 

2.

 Талдау, өзгерту, жазу 

3.

 Жазу 

4.

 Дағдыландыру 

5.

 Салыстыру 

5.Қазақ тілін оқыту құралдарының жиынтығы? 

1.

 Газет, журналдар 

2.

 Оқу- əдістемелік кешен 

3.

 Теледидар 

4.

 Ғылыми еңбек 

5.

 Ақпараттық құралдар 

6.Тоқсан аяқталғанда жазғызатын диктант түрі? 

1.

 Сөздік 

2.

 Бақылау 

3.

 Шығармашылық 

4.

 Тексеру 

5.

 Байқау 

7.Сабақ мазмұны қарай қандай тұрлерге бөлінеді? 

1.

 Жаңа сабақ 

2.

 Салаларды оқыту, тіл дамыту 

3.

 Бекіту 

4.

 Қайталау 

5.

 Аралас 

8.Күнделікті сабақ жоспарын құрудын неше шарты бар? 

1.

 Екі 

2.

 Төрт 

3.

 Үш 

4.

 Алты 

5.

 Бес 

9.Сабақ жоспарына қойылатын шарттар? 

1.

 Тəрбиелеу, жүйелеу 

2.

 Оқыту, үйрету, тəрбиелеу, дамыту 

3.

 Байланыстыру, салыстыру 

4.

 

Талдау, анықтау 5.

 

Түсіндіру, хабарлау 10.Қазақ тілін оқытудағы басты мемлекеттік құжат- бағдарлама неше 

бөлімнен

 тұрады? 

1.

 Алты 

2.

 Жеті 

3.

 Бес 

4.

 Тқрт 

5.

 Екі 

 

  

                              6- нұсқа 

1.«Бағалау нормалары» тарауы қандай құжатта белгіленеді? 

1.

 Мемлекеттік стандартта  

2.

 Бағдарламада 

3.

 Оқу жоспарында  

4.

 Күнтізбелік жоспарда 

5.

 Тақырыптық жоспарда 

2.Қазақ тілі пəні бойынша  сынып жоспарының саны нешеу? 

 

 1.

 

Үшеу 2.

 

Төртеу 3.

 

Бесеу 4.

 

Сегіз 5.

 

екеу 3. «Көру диктанты» түрінің психологиялық тиімділігін дәлелдеген әдіскер: 

1.

 Көшербаев 

2.

 Жолынбетов 

3.

 Ұйқыбайев 

4.

 Қоңыратбаев 

5.

 Ә.Хасенов 

4. Оқушы білімін бағалауда негізделетін құжат тарауы: 

1.

 Түсінік хат 

2.

 Бағалау нормалары 

3.

 Әдістемелік нұсқау 

4.

 Тіл мәдениеті 

5.

 Пән аралық байланыс 

5.Көрнекі құралдарға қойылатын негізгі талаптар: 

1.

 Ұқсастығы 

2.

 Нақтылығы, әсерлілігі, мазмұндылығы 

3.

 Байланыстылығы 

4.

 

Жеткіліетілігі 5.

 

Бағалығы 6.Елуінші жылдары мақсатына қарай жеке түр болып енген сабақ типі: 

1.

 Түсіндіру 

2.

 Аралас(комбинированный) 

3.

 Бақылау 

4.

 Тексеру 

5.

 Дәріс 

7.Орыс  сыныптарында  тіл  дамыту  мақсатында  жүргізілетін  негізгі  жұмыс 

түрі 

1.

 Жазу 

2.

 Сұрақ- жауап (диалог) 

3.

 Монолог 

4.

 Серуен 

5.

 Хабарлау 

8.Ауызекі сөйлеу дағдыларын дамытуда қолданылатын әдістер? 

1.

 Оқу 

2.

 Әңгімелесу 

3.

 Жазу 

4.

 Салыстыру 

5.

 Байланыстыру 

9.Мұғалімнің  ең басты іс- әрекетері 

1.

 Хабарлау , әңгемелесу 

2.

 Жоспарлау, ұймдастыру, өткізу 

3.

 Түсіндіру, үйрету 

4.

 Көрсету, анықтау 

5.

 Ақпараттандыру, жазу 

10.Қазақ тілі мұғалімінің ерекшелігі? 

1.

 Фонетиканы меңгеру 

2.

 Тіл білімін жан-жақты меңгеру 

3.

 Психологиялық ерекшелікткрді білу 

4.

 Физиологиямен таныс балуы 

5.

 Зерттеу жұмысын жүргізе білу. 

 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2KTA-1kz -> Mem til
2KTA-1kz -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2KTA-1kz -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»
2KTA-1kz -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
2KTA-1kz -> «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығына арналған
Mem til -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2KTA-1kz -> Келісілді Бекітемін
2KTA-1kz -> Республикасының білім жəне ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
Mem til -> Қазақ тілін оқыту құралдары

жүктеу 81.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет