1 модуль. Адамзат тарихында білім берудің, мектептің және педагогикалық ой-пікірлердің дамуыжүктеу 107.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.04.2017
өлшемі107.58 Kb.

Пән:  Педагогика 

Пәннің  мазмұны: 

Дәріс №1 

1 модуль. Адамзат  тарихында  білім  берудің,  мектептің және  педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуы 

№1 дәріс. Педагогика  тарихы  мен білім  берудің теориялық-әдіснамалық  негіздері. 

Мақсаты: Адамзат  тарихында  білім  берудің,  мектептің және  педагогикалық 

  ой-пікірлердің  дамуымен таныстыру Дәріс  жоспары: 

1.

 Педагогика  тарихы  пәні,  мақсаты, дүниежүзілік  және  ұлттық  мұралармен таныстырудағы  басты  

міндеттері. 

2.

 

Педагогика  тарихының  әдіснамалық  негізі. 3.

 

Педагогика  тарихының  әдіснамалық ұстанымдары. 4.

 

Тарихи - педагогикалық  зерттеу  әдістері. Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. Қосымша  әдебиеттер: 

1. Гершунский  Б.С. Философия образования для ХХI века. – М., 1998. 

2. Проблемы  методологии педагогики и методики исследований. /Под  ред.  М.А.Данилова , 

Н.И.Болдырева. – М.: Педагогика 1971. 

3. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований.-М: Педагогика 1987. 

 

№2 дәріс. Адамзат  дамуының  ерте  кезеңіндегі  тәрбиені ұйымдастыру 

  формаларының  туындауы 

Дәріс  жоспары: 

1.Палеонтология,  молекулярлық биология және  археологиялық  ғылымдардың мәдени  мұралардың 

эволюциялық дамуын  анықтауға  қосқан  үлесі. 

2. Ұлы  Даланы  мекендеген көшпенділер  туралы тарихи  деректер. 

3. Алғашқы  қауым  қоғамындағы  бала  тәрбиесі. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б.  

№3 дәріс. Ежелгі  шығыс пен  көшпенділер өркениетіндегі тәрбие  мен  оқыту 

Мақсаты:  Таяау  және  Қиыр  Шығыс  мемлекеттеріндегі тәрбиементаныстыру. 

Дәріс  жоспары: 

1.Шумерлер  тәлім-тәрбиесі.  

2. Шумерлердің  «тақта  үйлері». 

3. Ежелгі  өркениет  елдеріндегі мектептердің  дамуы. Негізгі  ұғымдар: шумер «сеннар», эддуба , кшатрийлер. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б.  

№4 Орта  ғасыр дәуірі. Византиядағы педагогикалық  ой-пікірдің дамуы 

Мақсаты: IV- ХIII ғ.ғ.  педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуымен   таныстыру. 

         Дәріс  жоспары: 

1. Византиядағы ағарту ісі мен мәдениеті дамуының алғашқы кезеңі (IV-IX ғ.ғ.). 

2. ХI-ХIII ғасырларда ортағасырлық христиандық Еуропадағы   мектеп. 

3. Византиялық  білім  беру  дәстүрінің  жалғасы. 

Негізгі  ұғымдар: риторлар,  грамматиктер, аудиториум. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б.  

№5 дәріс. Таяу  Шығыс,  Орта  Азиялық   қайта  өрлеу және  Алтын  Орда  дәуіріндегі  

білім  беру,  педагогикалық  ойлардың дамуы (VI- XV ғ.ғ.) 

Мақсаты: Қазақ даласындағы ортағасыр ойшылдарының педагогикалық ой-пiкiрлерiмен  таныстыру. 

Дәріс  жоспары: 

1. Көне  түркі  мәдениетінің  даму  кезеңдері. Орхон-Енисей  ескерткіштері. 

2. ҮIII–IХ ғ.ғ. Орта Азия мен Қазақстан елдерiне араб-шығыс мәдениетiніңәсерi. 

3. Орта  Азия  елдер  мәдениетіне Хорезмидің  қосқан жаңалықтары. 

4. Орта ғасыр ойшылдарына (әл-Фараби, Ж.Баласағұни, А.Жүйнеки, А.Иассауи) тәлімдік  ой-пікірлері. Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б.  

№6 дәріс. Еуропа  мен Америка  елдері тарихындағы білім  беру, мектеп  және  педагогикалық  ой-

пікірлер 

Мақсаты: Орта ғасырда және Қайта өрлеу дәуiрiндегi Батыс Еуропа елдерiндегi тәрбие, 

педагогикалық ой-пiкiрлермен  таныстыру. Дәріс  жоспары: 

1.Ерте   ортағасыр (Ү-Х ғ.ғ.) дәуіріндегі мектеп  пен  тәрбие. 

2. Қайта  өрлеу  дәуіріндегі (Х1-Х111 ғ.ғ.) мектептердің  дамуы. 

Негізгі  ұғымдар: монастырлық,  кафедралық мектептер, гуманистік  педагогика. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б.  

 

№7- дәріс. Ресей  тарихындағы  ағартушылық   пен  мектептің  дамуы Мақсаты: X-XVIII ғ. ғ. Ресейдегі тәрбие, білім беру және педагогикалық ой-пікірлерді 

 қалыптастыру. 

Дәріс  жоспары: 

1. X-XII ғ. ғ. Ежелгі Русьтегі мәдениет және білім беру. 

2. Шығыс славяндар тарихындағы  Киев  кезеңі (X-XIII ғ.ғ.). 

          3. Ежелгі Русьтегі бастауыш оқыту жүйесі. 

          4.Орыс жеріндегі ХIV- XVI ғ.ғ. тәрбие мен оқыту. 

          5. Бірінші Петрдің заманындағы  мектеп. 

          6. М.В.Ломоносовтың педагогикалық идеясы. 

         7. Л.Н.Толстойдың педагогикалық  қызметі мен  тұжырымдамасы. 

          8. ХХ ғасырдың  басындағы   білім  беру. 

Негізгі  ұғымдар:  туысқандық  мектептер. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№8- дәріс. Кеңестік  кезеңдегі білім  беру  жүйесі  мен педагогика  ғылымы 

 

Мақсаты: Кеңестік кезеңдегі мектеп пен педагогиканың дамуы. 

Дәріс  жоспары: 

1. 1917 ж. Қазан төңкерісінен кейінгі кезеңдегі мектепті қайта құру.   

2. Халыққа білім беру қайраткерлері  және I Жалпыресейлік халық ағарту сьезі.  

3. Жалпыға бірдей бастауыш және жетіжылдық оқуды енгізу. 

4 Кеңес одағындағы педагогиканың  дамуы және  қалыптасуы. 

6. П.П. Блонскийдің  педагогикалық  идеялары. 

7. С.Т.Шацкий  еркін  тәрбие  беру  тұжырымдамасының  негізін  қалаушылардың  бірі. 

8.А.С. Макаренконың педагогика  теориясындағы  негізгі  жүйесі.  Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№9-10 дәріс. Қазақстан  тарихында мектептің тәрбие  мен педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуы (XV-XVIII 

ғ.ғ. Қазақ  хандығы кезеңі) 

Мақсаты:   ХҮ-ХҮIII ғ.ғ.Қазақ хандығының құрылуы.  Жазба мәдениет өкiлдерi мен ақын, жырау-

билердiң шешендiк өнерiмен  таныстыру. Дәріс жоспары: 

1. XIV-XV ғ.ғ.қазақ даласында құрылған қазақ хандығы тұсындағы  тәлім  - тәрбие. 

2. Ақын-жыраулар  мен  билердің  тәлімдік ой-пікірлері . 

3. Жазба  мәдениет  өкілдерінің тәлімдік  еңбектері. Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

II модуль. Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері 

№11 дәріс. Педагогика - адам  тәрбиесі туралы  ғылым  ретінде 


Дәрістің  мақсаты:Педагогика  ғылымы  туралы мұғалімнің теориялық  және  практикалық    іс-

әрекетн ұйымдастыруда әдіснаманың   рөлі  туралы ұғым қалыптастыру. Дәріс  жоспары:  

1.Педагогика -  адам  тәрбиесі  туралы  ғылым. 

2.Адам туралы ғылымдар жүйесіндегі педагогиканың  алатын  орны,  оның  басты  ерекшеліктері. 

3. Педагогикалық  ғылымдар  жүйесі  және  оның  сипаты. Негізгі  ұғымдар:  тәрбие,  білім  беру,  оқыту,  педагогикалық  процесс,  тұлға,  іс-әрекет,  қарым-қатынас, 

дамыту,  қалыптастыру,  заңдылықтар,  әдіснама,теориялық,  эмпирикалық,    эксперименттік,    математикалық 

зерттеу  әдістері. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№12 Жеке  тұлғаны  дамытуға,  қалыптастыруға,  тәрбиелеуге әсер  ететін  факторларға сипаттама және  

оның  әртүрлі жастағы топтарда   көрінуі 

Дәріс  мақсаты: 

Дәріс  жоспары: 

1.

 Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі және оның дамуы. 

2.

 Жасөспірім кез және оның ерекшеліктері. 

3.

 Жоғары сынып жасындағы балалардың сипаттамасы.  

Негізгі ұғымдар: жеке тұлға, жас мөлшері, жеке ерекшеліктер, дарындылық 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№13 Педагогикалық  зерттеуді ұйымдастыру  мен жүргізудің  әдістемесі 

Дәрістің  мақсаты: Ғылыми  таным  әдістері  туралы түсінік  қалыптастыру, ғылыми-педагогикалық  

ойлауды  дамыту. Дәріс   жоспары: 

1.Педагогиканың  әдіснамалық  негіздері. 

2.Теориялық  зерттеу  әдістерінің ерекшеліктері,  оның  маңызы. 

3.Эмпирикалық-эксперименттік  зерттеу  әдістері. 

4.Педагогиканың гуманистiк - әдiснамасын негiздеу. Педагогтың әдiснамалық    мәдениетi. 

5.Педагогикалық зерттеулердiң әдiснамалық принциптерi.  

6.Педагогикалық құндылықтар  жайлы түсiнiк және оларды жiктеу.  Бiлiм беру            

жалпы адамзаттық құндылық ретiнде. 

7. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдiстерi (теориялық, эмпирикалық, эксперименттiк, математикалық). 

Негізгі  ұғымдар: теория,  әдіснама, таным  теориясы, теориялық  білім, таным  теориясы, әдіс. 


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі  

1.Педагогика. Абай атындағы  Ұлттық педагогикалық университет.  Дәрістер курсы. -  Алматы  “Нұрлы әлем” 

2003. 

2.Педагогика: көрнекі  дәрістер  жинағы.Қазмемқызпу, -Алматы, 2008. 3.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

4.Педагогикалық  терминдік-түсіндірмелі  сөздік. – Алматы, 2007. 

5.    Проблемы  методологии  педагогики  и  методики  исследований.  Под  ред.  М.Н.Данилова,  Н.И.Болдырева. 

М.:Педагогика 1971. 

6. Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: от теории к практике. – Алматы “Гылым” 2001. 

 

№14 Тұтас  педагогикалық  үдерістің мәні және  құрылымы,  оның  заңдары  мен заңдылықтары 

Дәрістің  мақсаты: Біртұтас  педагогикалық  процестің ерекшеліктерін  анықтау. 

Дәріс  жоспары: 

1.Педагогикалық процесс мұғалім іс-әрекетінің обьектісі туралы ұғымның қалыптасу тарихы. 

2.Педагогикалық процестің мәні, оның құрылымдық компоненттері. 

3. Оқушы- педагогикалық процестің субьектісі. Негізгі  ұғымдар  :  объект,  пән,  ғылым,  жүйе,  әлеуметтік  жүйелер,  “ұстаздар  –  оқушылар”  жүйесі, 

педагогикалық  процесс,  педагогикалық  ситуация,  қозғаушы  күштер,  тәрбиелеуші  тетіктер,  диагностика, 

болжамдау. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№ 15  Тәрбиенің  мақсаты,  оның  әлеуметтік тұрғыдан  негізделуі 

Дәріс  мақсаты: Тәрбиенің әдіснамалық  негізін  анықтау. 

Дәріс жоспары: 

1.Педагогикадағы тәрбие мақсаты мәселесінің тарихы. 

2.Тәрбие және әлеуметтік келісім.  

3.Қоғамдық мәдениеттің тәрбие кеңістігі ретінде қалыптасуы. Негізгі  ұғымдар:  тәрбие  мақсаты,  қоғамдық  мәдениет,  жеке  тұлғаны  әлеуметтендіру  және 

дербестендіру, үйлесімді дамыған жеке тұлға, жеке тұлғаны шығармашылық мүмкіншілігі. Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Беркімбаева Ш.К., Қожахметова К.Ж., Құнантаева К.Қ., т.б. Педагогика  тарихы.- Алматы, 2009. 5-21 б. 

 

№16 Ғылыми дүниетаным – оқушының интеллектуалды дамуының  негізі 

Жоспары: 

       1. Дүниетанымның мәнi, оның негiзгi құрамды бөлiктерi.  

       2.  Философияның  түрлi  бағыттарының  тұлғаның  қалыптасып  келе  жатқан  дүниетанымын 

бағалаудағы маңызы. 

  3. Дүниетанымның психологиялық негiздерiн қалыптастыру. 


       4.Бiлiм  беру  мазмұнындағы  дүниетанымдық  идеялар  жүйесi  -  ғылыми    көзқарас,  сенiм  және 

мұраттарды қалыптастырушы ретiнде. Негізгі  түсініктер:  дүниетаным,  дүниеге  көзқарас,  әлеуметтiк  орта,  дүниетаным  құрылымы, 

әлеуметтендiру, персонификация, дүниетаным қалыптастыру құралдары. Ұсынылған  әдебиеттер тізімі 

 1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы. “Нұрлы  

әлем” .2003, 123-135 б. 

2.  Қалиев  С.,  Майғаранова  Ш.,  т.б.    Оқушылардың  тұлғалық  қасиеттерін  дамытудың  педагогикалық 

негіздері. – Алматы.  “Білім”2001.  

3. Майғаранова Ш.,  Иманбаева  С.Т. Мектептегі  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі. –Алматы,  

№17 Тұтас  педагогикалық үдерістегі тәрбиенің  мәні мен  мазмұны 

Дәріс мақсаты:   Тәрбиенің  мәні  мен  мазмұнын  игерту. 

Дәріс жоспары:  

1. Базалық  мәдениет  туралы  түсінік. 

2.Базалық  мәдениеттi  қалыптастыру жүйесiндегi азаматтық,  адамгершілік, эстетикалық.  еңбек,  дене  

тәрбиес. Негізгі  ұғымдар: базалық  мәдениет,  гумандылық. 

Ұсынылған  әдебиеттер тізімі 

1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы. “Нұрлы  

әлем” .2003. 

 

№18 Тәрбие  үдерісінің  формалары мен  әдістері, құралдарының  жүйесі 

Дәріс  мақсаты: Тұтас педагогикалық процестегі тәрбие әдістері,  формасы мен құрылымының 

жүйесін меңгеру.  Дәріс жоспары:  

1. Оқушылар тәрбиесінің формалары мен әдістері туралы. 

2. Тәрбие әдістерінің жіктелу жолдары. 

3. Оқушылар санасын қалыптастыру әдістері. 

4. Мінез-құлық тәрбиесі мен оқушылар іс-әрекетін ұйымдастыру туралы.  

5. Іс әрекеттегі ынталандыру әдістері. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрекі   дәрістер  жинағы. –Алматы, 2008; 2009. 3. Майғаранова Ш.,  Иманбаева С.Т. Мектептегі  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі. –Қазмемқызпи. 2006. 

 

№19 Тәрбие мазмұнының  қоғамдық сана  мен  құндылық 

 ұстанымға  тәуелділігі 

Мақсаты:  Жалпыадамзаттық  құндылықтар  мен  ұлттық  мәдени  құндылықтардың  жеке  тұлғаны 

дамытудағы, тәрбиелеудегi, қалыптастырудағы маңызы. Жоспары: 

1. Жалпыадамзаттық құндылықтар туралы түсінік. 

2.  Жеке  тұлғаны  дамытудағы,  тәрбиелеудегі,  қалыптастырудағы  жалпыадамзаттық  және  ұлттық 

құндылықтар. 

3.  Базалық    мәдениеттi  қалыптастыру  жүйесiндегi  азаматтық,  адамгершілік,    еңбек,    эстетикалық  дене 

тәрбиесі. Негiзгi түсiнiктер: жалпыадамзаттық және ұлттық мәдени құндылықтар, базалық мәдениет. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрекі   дәрістер  жинағы. –Алматы, 2008; 2009. 3. Майғаранова Ш.,  Иманбаева С.Т. Мектептегі  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі. –Қазмемқызпи. 2006. 

 

№20 Сынып  жетекшісі –сыныптың  тәрбиелік  жүйесін  ұйымдастырушы Дәріс    мақсаты:  Педагогикалық    процестегі    мұғалім    мен  оқушылар  ұжымының  өзара   

ықпалдастығының  ғылыми  негіздеріне  сипаттама  беру. Дәріс  жоспары. 

1. Балалар ұжымының іс-әрекеттері жөнінде. 

2. Оқудағы белсенді топтаржұмысы. 

3.Оқушылардың топтық жұмыстарын ұйымдастырудың жолдары және өзара байланысы. Негізгі  ұғымдар:дамыту,  қарама-қайшылық,  дамытудың  қозғаушы  күштері,  біріккен  іс-әрекет, 

ұжымдық  танымдық  іс-әрекет,  ынтықмақтастық,  жұптар,  топтық  жұмыс,  кеңес  беруші,  ассистент,  қоғамдық 

байқау. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрекі   дәрістер  жинағы. –Алматы, 2008; 2009. 3. Майғаранова Ш.,  Иманбаева С.Т. Мектептегі  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі. –Қазмемқызпи. 2006. 

 

№21 Отбасы  тәрбиесінің  негіздері 

Мақсаты: Отбасы  тәрбиесінің  негіздері. 

         Жоспары: 

1.Қазiргi отбасы тәрбиесiнiң даму бағыттары, қоғамдағы  әлеуметтiк-экономикалық жағдайдың отбасы 

тәрбиесiне  ықпалы.  

2.  Отбасы  тәрбиесiнiң  мақсаты,  мiндеттерi,  мазмұны,  құралы,  формасы.  Отбасында  балалардың    және 

үлкендердiң өмiрлiк iс-әрекетiн ұйымдастыру. 

Негiзгi түсiнiктер: отбасы, отбасы тәрбиесі. 

Ұсынылған  әдебиеттер тізімі 

1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы. “Дарын”, 2004. 

2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания.  – М.”Владос Пресс” , 2002. 

3.  Қалиев  С.,  Майгаранова  Ш.,  Иманбаева  С.Т.,  т.б.  Мектептегі  тәрбие  жұмысының  теориясы  мен 

әдістемесі. – Алматы. “РБК”,  1999. 

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академа, 2003.  

№22 Тұтас  педагогикалық  үдерістің құрлымындағы  оқыту 

Дәріс    мақсаты:  Педагогикалық    процестегі    мұғалім    мен  оқушылар  ұжымының  өзара   

ықпалдастығының  ғылыми  негіздеріне  сипаттама  беру. Дәріс  жоспары. 

1. Балалар ұжымының іс-әрекеттері жөнінде. 

2. Оқудағы белсенді топтаржұмысы. 

3.Оқушылардың топтық жұмыстарын ұйымдастырудың жолдары және өзара байланысы. Негізгі  ұғымдар:дамыту,  қарама-қайшылық,  дамытудың  қозғаушы  күштері,  біріккен  іс-әрекет, 

ұжымдық  танымдық  іс-әрекет,  ынтықмақтастық,  жұптар,  топтық  жұмыс,  кеңес  беруші,  ассистент,  қоғамдық 

байқау. 

Ұсынылған  әдебиеттер тізімі 

1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы. “Дарын”, 2004. 

2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания.  – М.”Владос Пресс” , 2002. 

3.  Қалиев  С.,  Майгаранова  Ш.,  Иманбаева  С.Т.,  т.б.  Мектептегі  тәрбие  жұмысының  теориясы  мен 

әдістемесі. – Алматы. “РБК”,  1999. 

 

№23 Қазіргі  мектептегі  білім  мазмұны  

Дәріс    мақсаты:  Қазіргі    білім    беру    мәселесіне    байланысты  теориялық    білім    мен    практикаға 

сипаттама  беру. Дәріс жоспары.  

1. Білім берудің мазмұны және оның ғылыми негіздері.  

2. Қазіргі мектептегі білім беру мазмұнын анықтау мәселелері. 

3. Білім беру мазмұның анықтайтын құжаттарға сипаттама.  Негізгі ұғымдар: білім берудің мазмұны, стандарт, бағдарлама, оқу жоспары, оқулық. 

Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2.  Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

4.Дидактика средней школы: под ред. М.Н.Скаткина М.1982. 

5.Леднев В.С. Содержание образования М.1989 

 

№24 Оқыту  формалары,  әдістері   мен құралдары 

Дәріс    мақсаты:  Оқытуды    ұйымдастыру    түрлері  сабақ      туралы    түсінік,    оның    міндеттері,  оған  

қойылатын  талаптар мен  шарттарын қалыптастыру.  Дәріс жоспары. 

1.

 Оқытуды ұйымдастырудың түрлері туралы ұғым. 

2.

 Қазіргі мектептегі жұмысты ұйымдастырудың түрлері. 

3.

 Сабақтың жіктелуі және құрылымы. 

4.

 Мұғалімнің сабаққа дайындығы.  

5.

 Оқыту әдістері туралы ұғым. 

6.

 Оқыту әдістерінің түрлері. 

7.

 Оқыту әдістерін таңдау мәселелері.  

Негізгі ұғымдар: сабақ, білім, іскерлік, оқытудың формалары, топтық дербестік оқыту. 

Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2.  Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

4.Дидактика средней школы: под ред. М.Н.Скаткина М.1982. 

5.Леднев В.С. Содержание образования М.1989 

 

№25 Оқушылардың  оқу  жетістіктерін  диагностикалау және  тестілеу. Біртұтас педагогикалық  процестегі оқу-тәрбие жұмысының  нәтижесін бағалау, бақылау, есепке  алу 

Дәріс  мақсаты: Білім  спасын  бақылау,  бағалау  және  есепке  алуды қалыптастыру. 

Дәріс  жоспары: 

1.Оқыту  процесінде  білімді  бағалау,  бақылау, есепке  алудың  маңызы. 

2. Оқыту процесінде білімді  бағалау,  бақылау, есепке  алу – тәрбиелік  құрал  ретінде. 

3. Кредиттік оқыту жүйесімен оқитын студенттердің білімін  бақылау және бағалау Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2.  Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

4.Дидактика средней школы: под ред. М.Н.Скаткина М.1982. 

5.Леднев В.С. Содержание образования М.1989. 

 

№26 Оқушылардың  педагогикалық  үдерістегі танымдық  белсенділігі Дәріс      мақсаты:  Жеке    тұлғаны    дамыту    үшін  педпроцеске    қатысушылардың  өзара  

әрекеттесулерінің  маңызды    құралы    ретінде  ұжымдық-танымдық  іс-әрекеттерді  ұйымдастырудың  

қажеттілігін  анықтау. 

Дәріс  жоспары: 

1. Ұжымдық-танымдық іс-әрекет педагогикалық процестің бөлігі. 

2.

 

Оқушылардың ұжымдық-танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлері. 3.

 

Сабақтағы топтық жұмыстарды ұйымдастыру. Негізгі  ұғымдар:  Танымдық  іс-әрекет,  белсенділік,  алгоритмдеу,  компьютендірлендіру,  саралау, 

(проблемалық оқыту, бағдарламалық оқыту, профильдік оқыту). Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

 

№27 Білім  берудегі  инновациялық  үдерістер және  мұғалім  әрекетіндегі педтехнологиялар 

Дәріс  мақсаты: Педагогикалық  технологиялар  туралы   толық  білім  қалыптастыру. 

Дәріс жоспары: 

1. Технология  ұғымына  түсінік 

2 . Педагогикалық  технология. 

3. Педагогика  технологиясының  түрлері. 

4. Жаңа  педагогикалық  технология ерекшеліктері. 

5. Дәстүрлі  оқыту  технологиялары. Негізгі  ұғымдар: технология,  инновация,  педагогикалық  технология..  интерактив пікірсайыс. 

Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

 

№28 Тұтас  педагогикалық үдерісті  ұйымдастыру,  басқару,  мектептегі мұға лімдердің  біліктілігін 

арттыру  үшін  аттестациялау  

Дәріс  мақсаты: Мектептің  педагогикалық  процесін  басқарудың теориялық  негізін  анықтау. 

 Дәріс жоспары: 

1. Мектептің оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелері. 

2. Әдістемелік басқару жұмысының мазмұны. 

3.Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні, педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама. 

4. Мектепішілік бақылау жұмысының мазмұны. 

5.Аттестациялау (сараптау) – маман шеберлігінің деңгейін  анықтайтын тәсіл, аттестацияның мазмұны, 

ұйымдастырылуы, өткізілуі. 

 6. Мектептегі әдістемелік жұмыстардың түрлері мен әдістері. Негізгі ұғымдар:басқару, оқу-тәрбие процесін басқару, әдістемелік жұмыс, басқару қағидалары, 

педагогикалық кеңес, әдістемелік бірлестік. Ұсынылған  әдебиеттер 

1.Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. - Алматы “Нұрлы әлем” 

2003. 

2. Педагогика: көрнекі  дәрістер жинағы. –Алматы, 2009. 3. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Асадема 2003. 

 

№ 29-30  ҚР  12 жылдық орта  білім  беру моделіне  көшу жағдайын  басқарудың  жаңа   тәсілдері 

Дәріс  мақсаты: Білім  беру  жүйесінің  маңызды  құжаттарымен  танысу. 

Дәріс жоспары: 

1.

 Жалпы білім беретін оқу орындарына қажетті нормативтік құжаттар. 

2.

 Қазақстандағы мектеп түрлері, оларға қысқаша сипаттама. 

Ұсынылған әдебиеттер 

1.Мемлекеттік «Білім» бағдарламасы. Алматы,2000. 

2.Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты. Алматы,1998. 

3.Қазақстан Республикасының «Білім туралың заңы. Алматы, 2000. Қазақстан Республикасының Ата заңы, 

1995. 


4.Основы школоведения. Караев Ж.А., Шахгулари В.А., Иманбаева С.Т. Алматы, 2006. 

5.12 жылдық мектептің   білім  беру  тұжырымдамасы. 

 

 

Ш.Майғаранованың басылған  еңбектерінің  тізімі 

 

1.Майғаранова  Ш.  (авторлық    ұжым) Педагогика:  көрнекі  дәрістер жинағы.  ҚР білім және ғылым  министрлігі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты. –Алматы, 2009. -350 б. 

2. Майғаранова Ш., Иманбаева С. Мектептегі  тәрбие  теориясы  мен  әдістемесі (оқу-әдістемелік  құрал). ҚР 

білім және ғылым  министрлігі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты. 2009. -260 б. 

3.  Майғаранова  Ш. (авторлық  ұжым).  Педагогика тарихы (білім беру және педагогикалық ойлардың даму 

тарихы) оқулық.  -Алматы, 2009.- 400 б. 

4. Майғаранова Ш. Рухани  дамыту  мәселелері. ҚазМемҚызПУ хабаршысы (педагогика  сериясы), №4, 

2009.- 5 б. 

5. Майғаранова Ш., Иманбаева С. Тұлғалық  бағдарлы  тәрбие   технологиясы (оқу  құралы). -Алматы, 2010. -

162 б. 

6. Майғаранова Ш. Рухани  мәдениет: жалпыадамзаттық және ұлттық  құндылықтар. Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция. –    Алматы, 2011. 5 4-57 б. 

7. Майғаранова Ш.М. Ғылыми  болжам - педагогикалық  зерттеудің  элементі  ретінде. //Педагогикалық  

зерттеулердің әдіснамалық  мәселелері.Қазмемқызпу – Алматы, 2011. 38-45 б. 

8. Майғаранова Ш.М. Ұлттық  сананың  рухани  негіздері. Педагогикалық  зерттеулердің  әдіснамалық  

мәселелері. Қазмемқызпу. –Алматы, 2012. 17-25 б. 

 9. Майғаранова Ш. т.б. Педагоггикалық ой-сана  (Кеңестік  дәуір  педагогикасы). 8 том. Ғылыми  басылым 

(Мәдени  мұра   бағдарла масы). – Алматы   «Таймас»  2012. - 400 б.             

10. Майғаранова Ш. (Авторлық  ұжым ).  Әлеуметтік  педагогика  (оқулық). - Алматы, 2012. -340 б. 

11. Майғаранова Ш.М. Өмірге  рухани  санамен  келген  балалар. Хабаршы- Вестник.  Педагогикалық  серия. 

№4, 2012. 98-101 

12.  Майғаранова  Ш.,  Дайрабаева А.Е. Педагогика. Типтік  бағдарлама. Әлеуметтік  педагогика,  өзін-өзі  

тану  мамандығы бойынша. –Алматы, 2013.  

13. Майғаранова Ш., Иманбаева С. Педагогика, әлеуметтік  педагогика  және  өзін-өзі  тану  тарихы. Типтік  

бағдарлама. –Алматы, 2013. 

14. Майғаранова  Ш. Жоғары оқу  орны студенттерінің рухани-адамгершілік мәдениетін  қалыптастыру.  

Әдістемелік  нұсқау. –Алматы «Қазақ  университеті». 2012. (К.Ж. Қожахметовамен бірлестікте). 

15.    Майғаранова    Ш.  Рухани-адамгершілік    білім    беру    бағдарламасының    психологиялық  және  

педагогикалық  негіздері. Қазмемқызпу хабаршысы №4 2013. 

16. Авторлық  ұжым. Қазақша – орысша, орысша-қазақша терминологиялық  сөздік. Педагогика  және  

психология. / Педагогикалық  ғылымдар  академиясы. А.Байтұрсынұлы  атындағы  Тіл  білімі  институты.  –

Алматы «Қазақпарат» 2014. 31,8 б.т. (1,17 б.т.) 


17. Болашақ педагогтарды  дайындауда  кәсіби  құзыреттілігін  қалыптастыру.// Қазақстан  қоғамын  

әлеуметтік  модернизациялаудағы  білім  беру  мен педагогикалық ғылым. Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция  материалдары.  10 октябрь, 2012. - 193-198. б. 

18. «Өзін-өзі  тану»  рухани-адамгершілік білім  беру  бағдарламасының психологиялық және  

педагогикалық негіздері. Хабаршы- Вестник.  Педагогикалық  серия. №4, 2013.- 5 б. 

19. Жалпыадамзаттық  мәңгілік  құндылықтар және  тәрбие. «Мәңгілік  ел ұлттық  идеясы – қазақ  

мектебінің даму  стратегиясы»  халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция. –Алматы. Қазмемқызпу. 

21.05.2014. 67-69 б. 

20. Бейнелеу  өнері  арқылы рухани  тазару  әдісі. Педагогика  және  өнер. №3, 2014. 25-28 б. 

21.  Адам  болам  десеңіз... //Самопознание KZ №/8 (56). Тамыз 2014. -6-9  б. 

22. Индиго  балаларының  ерекшеліктері. Қазмемқызпу  Хабаршы. Педагогика  және  психология  сериясы.. 

№5, 2014. 70-75 б.  

 

  

Каталог: images -> faculty -> ped-psychology
ped-psychology -> Лекциялардың тезистері
ped-psychology -> Этнопедагогика пәні: 1
ped-psychology -> ТӘрбие үдерісі –ТҰтас педагогикалық Үдерістің ҚҰрамды бөлігі
ped-psychology -> Этнопедагогиканың ғылыми-әдіснамалық негіздері. Мақсаты: Этнопедагогика пәнінің әдіснамалық негіздері туралы ғылыми түсінік беру. Жоспар
ped-psychology -> Сабақ тақырыбы: Ежелгі замандағы қазақтың көрнекті ойшылдары халықтық тәрбие туралы
ped-psychology -> «Жоғары мектеп педагогикасы» пәні Дәріс сабақтарының мамұны
faculty -> ҚЫСҚаша дәрістер конспектісі №1 дәріс. Тақырыбы

жүктеу 107.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет