1. ЈДзжзрлз (1233). ¬Вн дскрлнов елтсхзкв с ндврхвш фдзхв? (1234)жүктеу 238.2 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.02.2017
өлшемі238.2 Kb.

іСЖЗУЙВРЛЗ

1. ЈДЗЖЗРЛЗ (1233).

2. ¬ВН ДСКРЛНОВ ЕЛТСХЗКВ С НДВРХВШ ФДЗХВ? (1234).

3. ±УЛПЗРЗРЛв ЕЛТСХЗКЮ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД (1236).

4. ¤ЛТСХЗХЛЪЗФНЛМ НДВРХ ФДЗХВ ФХВРСДЛХФв ЧСХСРСП (1240).

іТЛФСН ОЛХЗУВХЦУЮ (1242).

1. ЈДЗЖЗРЛЗ

1905 Е. ГЮО СЖРЛП ЛК ФВПЮШ ТОСЖСХДСУРЮШ Д ХДСУЪЗФХДЗ

ЎОЯГЗУХВ їМРЫХЗМРВ (A. Einstein, 1879 л 1955). іУЗЖЛ

УВКОЛЪРЮШ ЛЖЗМ, ДЮФНВКВРРЮШ ЛП Д ХС ДУЗПв, ГЮОВ ЛЖЗв

С ФЦЬЗФХДСДВРЛЛ НДВРХСД ФДЗХВ. ҐСДСОЯРС ЖСОЕСЗ ДУЗПв

СРВ ФЪЛХВОВФЯ ЗФОЛ РЗ ФЦПВФЫЗЖЫЗМ, ХС ЧВРХВФХЛЪЗФНСМ,

РЗ КВФОЦЙЛДВбЬЗМ ДРЛПВРЛв ФЗУЯЗКРЮШ ЧЛКЛНСД, ХВНЛШ

НВН ®ВНФ ±ОВРН (M. Planck, 1858 л 1947), ЇЛОЯФ ўСУ

(N. Bohr, 1885 л 1962), ·ЗРЖУЛН ­СУЗРЩ (H. Lorentz,

1853 л 1928) Л ЖУ. ЇЗФПСХУв РВ ГОЗФХвЬЗЗ СГЭвФРЗРЛЗ

їМРЫХЗМРСП РВ СФРСДЗ ЕЛТСХЗКЮ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ

вДОЗРЛв ЧСХСаЧЧЗНХВ Л аНФТЗУЛПЗРХВОЯРСЗ ТСЖХДЗУЙЖЗ-

РЛЗ СФРСДРСЕС ЦУВДРЗРЛв ЧСХСаЧЧЗНХВ, аХВ ЕЛТСХЗКВ

СХДЗУЕВОВФЯ ПРСЕЛПЛ ЧЛКЛНВПЛ НВН ТУСХЛДСУЗЪВЬВв

ЛКДЗФХРЮП КВНСРВП аОЗНХУСЖЛРВПЛНЛ. ­ЛЫЯ Д СТЮХВШ

ЎУХЦУВ ¬СПТХСРВ (A. Compton, 1892 л 1962) Д 1922 л

1923 ЕЕ. ГЮОЛ ЖВРЮ ЦГЗЖЛХЗОЯРЮЗ ЖСНВКВХЗОЯФХДВ ФЦ-

ЬЗФХДСДВРЛв НДВРХСД ФДЗХВ, РВКДВРРЮШ ДТСФОЗЖФХДЛЛ

ЧСХСРВПЛ. Ј РВФХСвЬЗМ ФХВХЯЗ УВФФПВХУЛДВЗХФв ЛФХС-

УЛв ДСКРЛНРСДЗРЛв ЕЛТСХЗКЮ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ, ЗЗ

УВКДЛХЛв Л ТУЛКРВРЛв ТСФОЗ ГОЗФХвЬЛШ аНФТЗУЛПЗРХСД

¬СПТХСРВ. ЄФХСУЛв ЖВОЯРЗМЫЛШ СХНУЮХЛМ ПРСЕЛШ КВПЗ-

ЪВХЗОЯРЮШ ФДСМФХД ЧСХСРСД Л ФДвКВРРЮШ Ф РЛПЛ ЧЛКЛЪЗ-

ФНЛШ вДОЗРЛМ Л ФСДУЗПЗРРЮШ СГОВФХЗМ ЧЛКЛНЛ, ХВНЛШ НВН

НДВРХСДВв аОЗНХУСЖЛРВПЛНВ, НДВРХСДВв СТХЛНВ, ЧСХС-

РЛНВ Л Х.Ж. ФСФХВДОвЗХ ТУЗЖПЗХ СХЖЗОЯРСЕС УВФФПСХУЗРЛв.

¬ДВРХСДВв аУВ Д ЧЛКЛНЗ РВЪВОВФЯ ТСФОЗ ХСЕС, НВН

14 ЖЗНВГУв 1900 Е. ®. ±ОВРН ДТЗУДЮЗ ФССГЬЛО С

ДДЗЖЗРРЮШ ЛП аОЗПЗРХВШ аРЗУЕЛЛ Л НДВРХЗ ЖЗМФХДЛв [1].

їХСХ ЖЗРЯ ФТУВДЗЖОЛДС ФЪЛХВЗХФв ЖРЗП УСЙЖЗРЛв НДВРХС-

ДСМ ХЗСУЛЛ. ЇЗФНСОЯНС ТСКЖРЗЗ ±ОВРН ЛКОСЙЛО ФДСЛ ЛЖЗЛ

Д ФХВХЯЗ "° КВНСРЗ УВФТУЗЖЗОЗРЛв аРЗУЕЛЛ Д РСУПВОЯРСП

ФТЗНХУЗ" [2], Д НСХСУСМ ТСНВКВО, ЪХС "аОЗПЗРХ аРЗУЕЛЛ"

ЛКОЦЪЗРЛв УВДЗР e € hn, Х.З. аРЗУЕЛв ЛКОЦЪЗРЛв ТЗУЗРС-

ФЛХФв НДВРХВПЛ м ЖЛФНУЗХРЮПЛ ТСУЩЛвПЛ hn. їХС ГЮО

УЗДСОбЩЛСРРЮМ ЫВЕ Д УВКДЛХЛЛ ЧЛКЛНЛ. ЄЖЗв С НДВРХВШ

аРЗУЕЛЛ ТУСХЛДСУЗЪЛОВ Л ПЗШВРЛНЗ, Л аОЗНХУСЖЛРВПЛНЗ,

РС ЛРСЕС ДЮШСЖВ ±ОВРН РЗ ДЛЖЗО.

ўЮОС ЖДВ ДСКПСЙРЮШ ДВУЛВРХВ СГЭвФРЗРЛв ПЗШВ-

РЛКПВ УВФТУСФХУВРЗРЛв "аОЗПЗРХСД аРЗУЕЛЛ": 1) ТСФОЗ

ЛКОЦЪЗРЛв аОЗПЗРХЮ аРЗУЕЛЛ ФСШУВРвбХ ФДСб ЛРЖЛДЛ-

ЖЦВОЯРСФХЯ ТУЛ УВФТУСФХУВРЗРЛЛ, 2) НВЙЖЮМ ЛКОЦЪВЗПЮМ

аОЗПЗРХ УВФФЗЛДВЗХФв Д ТУСФХУВРФХДЗ ТС ПЗУЗ ЦЖВОЗРЛв СХ

ЛФХСЪРЛНВ. ±ЗУДЮМ ДВУЛВРХ РЗ ФСДПЗФХЛП Ф НОВФФЛЪЗФНСМ

СТХЛНСМ, НСХСУВв СФРСДВРВ РВ ДСОРСДСП ШВУВНХЗУЗ

УВФТУСФХУВРЗРЛв аОЗНХУСПВЕРЛХРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв. ±ОВРН,

ДСФТЛХВРРЮМ Д ЖЦШЗ ФХВУСМ, ЖСГУСМ НОВФФЛЪЗФНСМ ЧЛКЛНЛ,

РЗФПСХУв РВ УЗДСОбЩЛСРРСФХЯ ФДСЗЕС СХНУЮХЛв, ГЮО

УЗДРСФХРЮП ЗЗ ШУВРЛХЗОЗП Л, НВН ПРСЕЛЗ Д ХС ДУЗПв, РЗ

ПСЕ ФПЛУЛХЯФв Ф ХЗП, ЪХС ШСУСЫС ТУСДЗУЗРРВв РВ СТЮХЗ

ДСОРСДВв ХЗСУЛв ЛПЗЗХ СЕУВРЛЪЗРРЦб СГОВФХЯ ТУЛПЗРЛ-

ПСФХЛ. ±СаХСПЦ ДРВЪВОЗ ±ОВРН ФЪЛХВО, ЪХС ТУСЩЗФФЮ

ЛФТЦФНВРЛв Л ТСЕОСЬЗРЛв ТУСЛФШСЖвХ ЖЛФНУЗХРЮПЛ

ТСУЩЛвПЛ, В ФВПС ЛКОЦЪЗРЛЗ вДОвЗХФв РЗТУЗУЮДРЮП.

°ФХУВв ЖЛФНЦФФЛв ТС ТУСГОЗПВП НДВРХСД Л ЛКОЦЪЗРЛв

УВКДЗУРЦОВФЯ РВ 1-П іСОЯДЗЗДФНСП НСРЕУЗФФЗ, НСХСУЮМ

ТУСЛФШСЖЛО Д ўУбФФЗОЗ Д СНХвГУЗ 1911 Е. Ј аХСП

НСРЕУЗФФЗ ЦЪВФХДСДВОЛ ДФЗ ДЮЖВбЬЛЗФв ЧЛКЛНЛ ХСЕС

ДУЗПЗРЛ. Ј ФДСЗП ЖСНОВЖЗ [3] ±ОВРН ТУЗЖФХВДЛО ФССГУВ-

ЙЗРЛв С ДСКПСЙРСФХЛ ФСДПЗФХЛХЯ ДСОРСДЮЗ Л НДВРХСДЮЗ

ФХСУСРЮ ЛКОЦЪЗРЛв. °Р, Д ЪВФХРСФХЛ, ТСНВКВО, НВН РЗСГ-

ШСЖЛПС ЛКПЗРЛХЯ НОВФФЛЪЗФНЦб ФХВХЛФХЛЪЗФНЦб ПЗШВ-

РЛНЦ, ЪХСГЮ ТСОЦЪЛХЯ РЗ ДЮХЗНВбЬЛМ ЛК РЗЗ КВНСР

ІаОЗв л ҐЙЛРФВ, В СХНУЮХЮМ ЛП НДВРХСДЮМ КВНСР ЛКОЦЪЗ-

РЛв. ЈЛОЯЕЗОЯП ЈЛР (W. Wien, 1864 л 1928), СЖЛР ЛК

ВДХСУСД КВНСРСД ХЗТОСДСЕС ЛКОЦЪЗРЛв, ДЮФНВКВО ПЮФОЯ

[3, Ф. 725], ЪХС ЗФОЛ ЛФТЦФНВРЛЗ ТУСЛФШСЖЛХ НДВРХВПЛ, ХС

ЇСвГУЯ 2005 Е.

ґСП 175, е 11

µ і ± ¦ · Є ¶ Є © Є № ¦ і ¬ Є · Ї Ў µ ¬

Є© Єіґ°ІЄЄ ¶Є©Є¬Є

іХС ОЗХ НДВРХВП ФДЗХВ

Ј.±. ®ЛОВРХЯЗД

°ТЛФЮДВЗХФв ЛФХСУЛв ДСКРЛНРСДЗРЛв ЕЛТСХЗКЮ їМРЫХЗМРВ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ. ІВФФПВХУЛДВЗХФв ХУЦЖ-

РЮМ ПРСЕСОЗХРЛМ ТЦХЯ УВКДЛХЛв аХСМ ЕЛТСХЗКЮ, НСХСУВв ТСОЦЪЛОВ ТСОРСЗ ТУЛКРВРЛЗ ТСФОЗ СХНУЮХЛв

ЧСХСРВ.


PACS numbers: 01.65.+g, 12.20. ± m, 14.70.Bh

# Ј.±. ®ЛОВРХЯЗД 2005

Ј.±. ®ЛОВРХЯЗД. ¤СФЦЖВУФХДЗРРСЗ СГУВКСДВХЗОЯРСЗ ЦЪУЗЙЖЗРЛЗ

ДЮФЫЗЕС ТУСЧЗФФЛСРВОЯРСЕС СГУВКСДВРЛв

"ІСФФЛМФНЛМ ЦРЛДЗУФЛХЗХ ҐУЦЙГЮ РВУСЖСД",

117198 ®СФНДВ, ЦО. ®ЛНОЦШС-®ВНОВв 6, ІСФФЛМФНВв ¶ЗЖЗУВЩЛв

ґЗО. (095) 955-08-13

¶ВНФ (095) 952-11-86

E-mail: vmilantiev@sci.pfu.edu.ru

іХВХЯв ТСФХЦТЛОВ 10 ЛбРв 2005 Е.аХС ТСФХВДЛХ РВФ "Д ТУСХЛДСУЗЪЛЗ Ф ЦУВДРЗРЛвПЛ ®ВН-

ФДЗООВ, ЖВЙЗ ЗФОЛ ГЮ ПЮ ФСЕОВФЛОЛФЯ ТУЛПЗРвХЯ ЛШ ХСОЯНС

ДРЗ аОЗНХУСРВ", Л КВНОбЪЛО: "іОЗЖСДВХЗОЯРС, РВЖС ГЮОС

ГЮ СХНВКВХЯФв СХ ЦУВДРЗРЛМ ®ВНФДЗООВ ДС ДРЦХУЛВХСП-

РЮШ вДОЗРЛвШ". ±ОВРН ЙЗ ФЪЛХВО [3, Ф. 730], ЪХС РЗХ

РЗСГШСЖЛПСФХЛ ЛКПЗРвХЯ ЦУВДРЗРЛв ®ВНФДЗООВ ЖОв

ДВНЦЦПВ: "... в ЦХДЗУЙЖВб ФХУСЕЦб ЖЗМФХДЛХЗОЯРСФХЯ

ЖЛЧЧЗУЗРЩЛВОЯРЮШ ЦУВДРЗРЛМ ®ВНФДЗООВ л ¤ЗУЩВ Д ТЦФХСП

ТУСФХУВРФХДЗ, НСХСУЮЗ, ФВПС ФСГСМ УВКЦПЗЗХФв, ЛФНОб-

ЪВбХ ФЦЬЗФХДСДВРЛЗ ЖЛФНУЗХРЮШ НДВРХСД аРЗУЕЛЛ Д

ДВНЦЦПЗ".

±ОВРН ЗЬЗ ЖСОЕС ТЮХВОФв Ф ТСПСЬЯб УВКОЛЪРЮШ

ЕЛТСХЗК СГЭвФРЛХЯ УВФТУСФХУВРЗРЛЗ ЛКОЦЪЗРЛв РВ СФРСДЗ

ДСОРСДЮШ ТУЗЖФХВДОЗРЛМ, Л ОЛЫЯ ТСЖ РВТСУСП аНФТЗУЛ-

ПЗРХВОЯРЮШ ЧВНХСД ГЮО ДЮРЦЙЖЗР СФХВДЛХЯ ФДСЛ

ТСТЮХНЛ. ±СКЖРЗЗ, Д ЇСГЗОЗДФНСМ УЗЪЛ 2 ЛбОв 1920 Е.,

СЩЗРЛДВв ФДСб УВГСХЦ Д аХСП РВТУВДОЗРЛЛ, ±ОВРН

ФНВКВО: "¬СЕЖВ в СЕОвЖЮДВбФЯ РВ ДУЗПЗРВ 20-ОЗХРЗМ

ЖВДРСФХЛ, ДУЗПЗРВ, НСЕЖВ ДТЗУДЮЗ ЛК УвЖВ СТЮХРЮШ

ЧВНХСД РВЪВОЛ ДЮУЛФСДЮДВХЯФв ТСРвХЛв Л ДЗОЛЪЛРВ

ЧЛКЛЪЗФНСЕС НДВРХВ ЖЗМФХДЛв, Л РВ ЖСОЕЛМ ЛКДЛОЛФХЮМ

ТЦХЯ, ТУЛДЗЖЫЛМ Д НСРЩЗ НСРЩСД Н ЗЗ СХНУЮХЛб, ХС ДФЗ

аХС НВЙЗХФв ПРЗ ХЗТЗУЯ РСДСМ ЛООбФХУВЩЛЗМ Н ЖВДРС

ФНВКВРРЮП ФОСДВП ¤ИХЗ, ЪХС ЪЗОСДЗН КВГОЦЙЖВЗХФв,

ТСНЦЖВ Ц РЗЕС ЗФХЯ ФХУЗПОЗРЛв" [3, Ф. 603].

Ј ТУСХЛДСТСОСЙРСФХЯ ±ОВРНЦ їМРЫХЗМР ФУВКЦ СФСК-

РВО УЗДСОбЩЛСРРЮМ ШВУВНХЗУ ДДЗЖЗРРСМ ±ОВРНСП НДВР-

ХСДСМ ЛЖЗЛ Л УВКДЛО ЗЗ ЖВОЯЫЗ. °ЩЗРЛДВв КРВЪЗРЛЗ

СХНУЮХЛв ±ОВРНВ, їМРЫХЗМР ТЛФВО: "...КВНСР ЛКОЦЪЗРЛв

±ОВРНВ ЖВО ТЗУДСЗ ХСЪРСЗ СТУЗЖЗОЗРЛЗ ВГФСОбХРЮШ

ДЗОЛЪЛР ВХСПСД, РЗКВДЛФЛПС СХ ЖУЦЕЛШ ТУЗЖТСОСЙЗРЛМ.

ўСОЗЗ ХСЕС, СР ЦГЗЖЛХЗОЯРС ТСНВКВО, ЪХС, НУСПЗ ВХСПЛ-

ФХЛЪЗФНСМ ФХУЦНХЦУЮ ПВХЗУЛЛ, ФЦЬЗФХДЦЗХ ФДСЗЕС УСЖВ

ВХСПЛФХЛЪЗФНВв ФХУЦНХЦУВ аРЗУЕЛЛ, ЦТУВДОвЗПВв ЦРЛ-

ДЗУФВОЯРСМ ТСФХСвРРСМ, ДДЗЖЗРРСМ ±ОВРНСП. їХС СХНУЮ-

ХЛЗ ФХВОС СФРСДСМ ЖОв ДФЗШ ЛФФОЗЖСДВРЛМ Д ЧЛКЛНЗ ·· ДЗНВ

Л Ф ХСЕС ДУЗПЗРЛ ТСЪХЛ ТСОРСФХЯб СГЦФОСДЛОС ЗЗ УВКДЛ-

ХЛЗ. ўЗК аХСЕС СХНУЮХЛв ГЮОС ГЮ РЗДСКПСЙРС ЦФХВРС-

ДЛХЯ РВФХСвЬЦб ХЗСУЛб ПСОЗНЦО Л ВХСПСД Л аРЗУЕЗХЛЪЗ-

ФНЛШ ТУСЩЗФФСД, ЦТУВДОвбЬЛШ ЛШ ТУЗДУВЬЗРЛвПЛ. ўСОЗЗ

ХСЕС, СРС УВКУЦЫЛОС СФХСД НОВФФЛЪЗФНСМ ПЗШВРЛНЛ Л

аОЗНХУСЖЛРВПЛНЛ Л ТСФХВДЛОС ТЗУЗЖ РВЦНСМ КВЖВЪЦ:

РВМХЛ РСДЦб ТСКРВДВХЗОЯРЦб СФРСДЦ ЖОв ДФЗМ ЧЛКЛНЛ" [4].

2. ¬ВН ДСКРЛНОВ ЕЛТСХЗКВ С НДВРХВШ ФДЗХВ?

Ј 1905 Е. їМРЫХЗМР Д ФДСЗМ УВГСХЗ "°Г СЖРСМ аДУЛФХЛЪЗ-

ФНСМ ХСЪНЗ КУЗРЛв, НВФВбЬЗМФв ДСКРЛНРСДЗРЛв Л ТУЗДУВ-

ЬЗРЛв ФДЗХВ" [5] ДЮФНВКВО ПЮФОЯ С ХСП, ЪХС "аОЗПЗРХЮ

аРЗУЕЛЛ" СГОВЖВбХ СФСГСМ ЛРЖЛДЛЖЦВОЯРСФХЯб, Л ДДЗО

ЕЛТСХЗКЦ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД. ЈС ДДЗЖЗРЛЛ аХСМ ФХВХЯЛ

їМРЫХЗМР ТЛФВО: "... РЗФПСХУв РВ ТСОРСЗ ТСЖХДЗУЙЖЗРЛЗ

аНФТЗУЛПЗРХСП ХЗСУЛЛ ЖЛЧУВНЩЛЛ, СХУВЙЗРЛв, ТУЗОСП-

ОЗРЛв, ЖЛФТЗУФЛЛ Л ХВН ЖВОЗЗ, ПСЙЗХ СНВКВХЯФв, ЪХС

ХЗСУЛв ФДЗХВ, СТЗУЛУЦбЬВв РЗТУЗУЮДРЮПЛ ТУСФХУВР-

ФХДЗРРЮПЛ ЧЦРНЩЛвПЛ, ТУЛДЗЖЗХ Н ТУСХЛДСУЗЪЛб Ф СТЮ-

ХСП, НСЕЖВ ЗЗ ГЦЖЦХ ТУЛПЗРвХЯ Н вДОЗРЛвП ДСКРЛНРСДЗРЛв

Л ТУЗДУВЬЗРЛв ФДЗХВ. Б Л Д ФВПСП ЖЗОЗ ЖЦПВб, ЪХС СТЮХЮ,

НВФВбЬЛЗФв дЛКОЦЪЗРЛв ЪЗУРСЕС ХЗОВг, ЧСХСОбПЛРЗФЩЗР-

ЩЛЛ, ДСКРЛНРСДЗРЛв НВХСЖРЮШ ОЦЪЗМ ТУЛ СФДЗЬЗРЛЛ ЦОЯХ-

УВЧЛСОЗХСДЮПЛ ОЦЪВПЛ Л ЖУЦЕЛШ ЕУЦТТ вДОЗРЛМ, ФДвКВР-

РЮШ Ф ДСКРЛНРСДЗРЛЗП Л ТУЗДУВЬЗРЛЗП ФДЗХВ, ОЦЪЫЗ

СГЭвФРвбХФв ТУЗЖТСОСЙЗРЛЗП, ЪХС аРЗУЕЛв ФДЗХВ УВФТУЗ-

ЖЗОвЗХФв ТС ТУСФХУВРФХДЦ ЖЛФНУЗХРС... їРЗУЕЛв ТЦЪНВ

ФДЗХВ, ДЮЫЗЖЫЗЕС ЛК РЗНСХСУСМ ХСЪНЛ, РЗ УВФТУЗЖЗ-

ОвЗХФв РЗТУЗУЮДРС ДС ДФЗ ДСКУВФХВбЬЗП СГЭЗПЗ, В ФНОВ-

ЖЮДВЗХФв ЛК НСРЗЪРСЕС ЪЛФОВ ОСНВОЛКСДВРРЮШ Д ТУСФХУВР-

ФХДЗ РЗЖЗОЛПЮШ НДВРХСД аРЗУЕЛЛ, ТСЕОСЬВЗПЮШ ЛОЛ ДСКРЛ-

НВбЬЛШ ХСОЯНС ЩЗОЛНСП... ЄКОСЙЗРРЮЗ ДЮЫЗ УВФФЦЙЖЗ-

РЛв, ТС ПСЗПЦ ПРЗРЛб, СХРбЖЯ РЗ СТУСДЗУЕВбХ ХЗСУЛб

ЛКОЦЪЗРЛв ±ОВРНВ; РВТУСХЛД, СРЛ, ТС-ДЛЖЛПСПЦ, ТСНВКЮ-

ДВбХ, ЪХС ±ОВРН Д ФДСЗМ ХЗСУЛЛ ЛКОЦЪЗРЛв ДДЗО Д ЧЛКЛНЦ

РСДЮМ ЕЛТСХЗХЛЪЗФНЛМ аОЗПЗРХ м ЕЛТСХЗКЦ ФДЗХСДЮШ

НДВРХСД".

№ХСГЮ ТУЛМХЛ Н ХВНСПЦ ДЮДСЖЦ, їМРЫХЗМР УВФФПСХ-

УЗО аРХУСТЛб S ЪЗУРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв, КВРЛПВбЬЗЕС

СГЭЗП V:

S € V


I

0j

n

…rn

† dn Y


ЕЖЗ j

n

dn м аРХУСТЛв, rn

dn м аРЗУЕЛв Д ЗЖЛРЛЩЗ СГЭЗПВ

ЛКОЦЪЗРЛв Д ЛРХЗУДВОЗ ЪВФХСХ …nY n ‡ dn†. ҐОв СТУЗЖЗОЗР-

РСФХЛ їМРЫХЗМР ТУЗЖТСОСЙЛО, ЪХС ЛКОЦЪЗРЛЗ ЦЖСДОЗХДС-

УвЗХ ЛКДЗФХРСПЦ КВНСРЦ ЈЛРВ r

n

€ an3

exp …АbnaT †, ЕЖЗ a

Л b м аПТЛУЛЪЗФНЛЗ ТСФХСвРРЮЗ.

±СФНСОЯНЦ аРХУСТЛв ЪЗУРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ПВНФЛПВОЯРВ

ТУЛ КВЖВРРСМ аРЗУЕЛЛ (Л ТСФХСвРРСП СГЭЗПЗ), ХС

dI

0

jn

…r

n† dn € 0

ТУЛ ЦФОСДЛЛ, ЪХС

dI0

r

ndn € 0 X

ЈДСЖв РЗСТУЗЖЗОЗРРЮМ ПРСЙЛХЗОЯ ­ВЕУВРЙВ l, аХЛ

ФССХРСЫЗРЛв ПСЙРС КВТЛФВХЯ Д ДЛЖЗ

I0qjn

qr

nА ldrn

dn € 0 X


±СФНСОЯНЦ dr

n

ТУСЛКДСОЯРС, ХС СХФбЖВ ФОЗЖЦЗХ, ЪХСТУСЛКДСЖРВв qj

n

aqrn

€ l РЗ КВДЛФЛХ СХ ЪВФХСХЮ. ҐВОЗЗ

їМРЫХЗМР ДЮЪЛФОЛО ТУЛУВЬЗРЛЗ аРХУСТЛЛ dS ТУЛ

ТСФХСвРРСП СГЭЗПЗ, НСЕЖВ ХЗПТЗУВХЦУВ СГУВХЛПЮП

СГУВКСП ЛКПЗРЛОВФЯ РВ dT :

dS € V


I

0

qj

nqr

n

drndn €qj

nqr

n

d

VI

0

rn

dn

qj

nqr

n

dE YЕЖЗ

E € V


I

0r

n

dn XґВН НВН ТУСЩЗФФ вДОвЗХФв СГУВХЛПЮП Л СГЭЗП ТСФХСвРЗР,

ХС dE € T dS. °ХФбЖВ Л ЛК ТУЗЖЮЖЦЬЗЕС УВДЗРФХДВ

ФОЗЖЦЗХ qj

n

aqrn

€ 1aT. °ТУЗЖЗОвв 1aT ЛК КВНСРВ ЈЛРВ,

ПСЙРС ТСОЦЪЛХЯ ФССХРСЫЗРЛЗ

qj

nqr

n

€ А1

bn

lnr

n

an3

X

°ХФбЖВ ТСФОЗ ЛРХЗЕУЛУСДВРЛв Ф ЦЪЗХСП ЦФОСДЛв jn

€ 0


ТУЛ r

n

€ 0 ФОЗЖЦЗХj

n

…rn

† € А


r

n

bn

ln

rn

an

3А 1X1234

Ј.±. ®Є­ЎЇґѕ¦Ј

[µ¶Ї 2005


їРЗУЕЛв ЛКОЦЪЗРЛв E

n

Д ЗЖЛРЛЪРСП ЛРХЗУДВОЗ ЪВФХСХЮ ДСГЭЗПЗ V УВДРВ E

n

€ Vrn

. їРХУСТЛв аХСЕС ЛКОЦЪЗРЛв

СТУЗЖЗОвЗХФв ЧСУПЦОСМ

S

n€ Vj

n

…rn

† € А


E

n

bn

ln

En

aVn


3

А 1
X

їРХУСТЛв УВДРСДЗФРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ХСМ ЙЗ аРЗУЕЛЛ ДЖУЦЕСП СГЭЗПЗ V

0

УВДРВS

0

n€ V

0

jn

…r

n† € А

E

nbnlnE

n

aV0

n

3А 1XґВНЛП СГУВКСП, УВКРСФХЯ аРХУСТЛМ УВДРВ

S

nА S

0

n€ k lnVV

0

E

n

ahnX

©ЖЗФЯ ТСФХСвРРВв b ФСЕОВФРС ±ОВРНЦ КВПЗРЗРВ СХРСЫЗ-

РЛЗП hak, ЕЖЗ h м ТСФХСвРРВв ±ОВРНВ, k м ТСФХСвРРВв

ўСОЯЩПВРВ. ±С ўСОЯЩПВРЦ УВКРСФХЯ аРХУСТЛМ ФСФХСвРЛМ

1 Л 2 ТУСТСУЩЛСРВОЯРВ РВХЦУВОЯРСПЦ ОСЕВУЛЧПЦ СХРС-

ЫЗРЛв ЪЛФОВ НСПТОЗНФЛМ аХЛШ ФСФХСвРЛМ, Х.З. ОСЕВУЛЧПЦ

СХРСФЛХЗОЯРСМ ДЗУСвХРСФХЛ ФСФХСвРЛв 1 Н ФСФХСвРЛб 2.

ЄК ТСФОЗЖРЗЕС ФССХРСЫЗРЛв ДЮХЗНВЗХ, ЪХС аХВ ДЗУСвХ-

РСФХЯ УВДРВ …VaV

0E

n

ahn.

ҐВОЗЗ їМРЫХЗМР УВФФПСХУЗО ЛЖЗВОЯРЮМ ЕВК, ФСФХСв-

ЬЛМ ЛК N ПСОЗНЦО Д СГЭЗПЗ V

0

. ЇЗХУЦЖРС СТУЗЖЗОЛХЯДЗУСвХРСФХЯ ХСЕС, ЪХС ДФЗ аХЛ N ПСОЗНЦО Д РЗНСХСУЮМ

ПСПЗРХ ДУЗПЗРЛ ФОЦЪВМРС ФСГЗУЦХФв Д СГЭЗПЗ V ` V

0

. Ј


ФЛОЦ РЗКВДЛФЛПСФХЛ ЖДЛЙЗРЛв ПСОЗНЦО аХВ ДЗУСвХРСФХЯ

УВДРВ …VaV

0N.

іУВДРЛДВв СГВ ТСОЦЪЗРРЮШ ДЮУВЙЗРЛв ЖОв ДЗУСвХ-

РСФХЗМ, їМРЫХЗМР ТУЛЫЗО Н ДЮДСЖЦ: "®СРСШУСПВХЛЪЗ-

ФНСЗ ЛКОЦЪЗРЛЗ ПВОСМ ТОСХРСФХЛ (Д ТУЗЖЗОВШ СГОВФХЛ

ТУЛПЗРЛПСФХЛ КВНСРВ ЛКОЦЪЗРЛв ЈЛРВ) Д ФПЮФОЗ ХЗСУЛЛ

ХЗТОСХЮ ДЗЖЗХ ФЗГв ХВН, НВН ГЦЖХС СРС ФСФХСЛХ ЛК

РЗКВДЛФЛПЮШ ЖУЦЕ СХ ЖУЦЕВ НДВРХСД аРЗУЕЛЛ ДЗОЛЪЛРСМ

hn". Є ЖВОЗЗ: "ЇВТУВЫЛДВЗХФв ДСТУСФ, РЗ вДОвЗХФв ОЛ

КВНСР ДСКРЛНРСДЗРЛв Л ТУЗДУВЬЗРЛв ФДЗХВ ХВНЛП, НВН

ГЦЖХС ФДЗХ ФСФХСЛХ ЛК ТСЖСГРЮШ ЙЗ НДВРХСД аРЗУЕЛЛ?..

®Ю ЖСОЙРЮ ТУЗЖТСОСЙЛХЯ, ЪХС СЖРСУСЖРЮМ ФДЗХ

ФСФХСЛХ ЛК КЗУЗР аРЗУЕЛЛ м дФДЗХСДЮШ НДВРХСДг, Х.З.

РЗГСОЯЫЛШ ТСУЩЛМ аРЗУЕЛЛ, РЗФЦЬЛШФв Д ТЦФХСП ТУСФХУВР-

ФХДЗ ФС ФНСУСФХЯб ФДЗХВ" [5]. ґВНЛЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛв

ФСДЗУЫЗРРС РЗФСДПЗФХЛПЮ Ф аОЗНХУСЖЛРВПЛНСМ ®ВНФ-

ДЗООВ. їХС, ЗФХЗФХДЗРРС, СХПЗЪВО ФВП їМРЫХЗМР:

"...ТОВРНСДФНЛП НДВРХВП ТУЛШСЖЛХФв ТУЛТЛФЮДВХЯ ФДСЗЕС

УСЖВ РЗТСФУЗЖФХДЗРРЦб УЗВОЯРСФХЯ, ФОЗЖСДВХЗОЯРС, Д

СХРСЫЗРЛЛ аРЗУЕЛЛ ЛКОЦЪЗРЛЗ ЖСОЙРС СГОВЖВХЯ ФДСЗЕС

УСЖВ ПСОЗНЦОвУРСМ ФХУЦНХЦУСМ, ЪХС, НСРЗЪРС, ТУСХЛДСУЗ-

ЪЛХ ХЗСУЛЛ ®ВНФДЗООВ" [5].

ЄК ДЮФНВКВРРСМ їМРЫХЗМРСП ЕЛТСХЗКЮ С НДВРХВШ

ФДЗХВ ЗФХЗФХДЗРРС ДСКРЛНВОВ РСДВв ТУСГОЗПВ м ТУСГ-

ОЗПВ НСУТЦФНЦОвУРС-ДСОРСДСЕС ЖЦВОЛКПВ. Ј 1909 Е. Д

УВГСХЗ "¬ ФСДУЗПЗРРСПЦ ФСФХСвРЛб ТУСГОЗПЮ ЛКОЦЪЗ-

РЛв" [6, Ф. 164] їМРЫХЗМР ДТЗУДЮЗ ЦНВКВО РВ ЖДСМФХДЗР-

РЦб ТУЛУСЖЦ ФДЗХВ. °Р ДЮЪЛФОЛО ЧОЦНХЦВЩЛЛ аРЗУЕЛЛ

УВДРСДЗФРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв, РВШСЖвЬЗЕСФв Д СГЭЗПЗ V ТУЛ

ХЗПТЗУВХЦУЗ T. ¦ФОЛ E м ПЕРСДЗРРСЗ КРВЪЗРЛЗ аРЗУЕЛЛ

ЛКОЦЪЗРЛв Д ЛРХЗУДВОЗ ЪВФХСХ …nY n ‡ dn†, ХС ЖОв ФУЗЖРЗМ

НДВЖУВХЛЪРСМ ЧОЦНХЦВЩЛЛ аРЗУЕЛЛ …DE†

2

їМРЫХЗМРТСОЦЪЛО ЧСУПЦОЦ

…DE†


2

€ hn "


E ‡

c

38pn

2

V dn"

E

2X

ЈХСУСМ ЪОЗР Д ТУВДСМ ЪВФХЛ, НВН ТСНВКВО їМРЫХЗМР,

СГЦФОСДОЗР ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЗМ ТВУЩЛВОЯРЮШ ДСОР Д ТСО-

РСП ФССХДЗХФХДЛЛ Ф ПВНФДЗООСДФНСМ ХЗСУЛЗМ ФДЗХВ. ±ЗУ-

ДЮМ ЙЗ ЪОЗР ФСДЗУЫЗРРС РЗСГЭвФРЛП Ф аХСМ ХСЪНЛ КУЗРЛв,

РС ФХВРСДЛХФв ДТСОРЗ ТСРвХРЮП, ЗФОЛ ТУЛРвХЯ ЕЛТСХЗКЦ

ФДЗХСДЮШ НДВРХСД. ґСЕЖВ НДВРХЮ ХВН ЙЗ, НВН Л ЪВФХЛЩЮ

ЛОЛ ПСОЗНЦОЮ ЛЖЗВОЯРСЕС ЕВКВ, ЖСОЙРЮ ТСЖЪЛРвХЯФв

ФХВХЛФХЛЪЗФНЛП КВНСРВП ПСОЗНЦОвУРС-НЛРЗХЛЪЗФНСМ ХЗС-

УЛЛ. Ј аХСП ФОЦЪВЗ ДЮЪЛФОЗРРСЗ КРВЪЗРЛЗ ЧОЦНХЦВЩЛЛ

аРЗУЕЛЛ ТСОРСФХЯб ФССХДЗХФХДЦЗХ ТЗУДСПЦ ЪОЗРЦ. ґВНЛП

СГУВКСП, ТУСДЗЖЗРРЮМ УВФЪЗХ ДТЗУДЮЗ ЦНВКЮДВО РВ

НСУТЦФНЦОвУРС-ДСОРСДСМ ЖЦВОЛКП ФДЗХВ. (і ЖСНОВЖСП

РВ аХЦ ХЗПЦ їМРЫХЗМР ДЮФХЦТВО РВ ЦТСПЛРВДЫЗПФв

іСОЯДЗЗДФНСП НСРЕУЗФФЗ Д 1911 Е.) ЇВОЛЪЛЗ ЖДЦШ ЪОЗРСД

УВКРСМ ТУЛУСЖЮ Д ЧСУПЦОЗ ЖОв ЧОЦНХЦВЩЛМ аРЗУЕЛЛ

ЛКОЦЪЗРЛв ЧВНХЛЪЗФНЛ вДЛОСФЯ ФОЗЖФХДЛЗП ЧСУПЦОЮ

±ОВРНВ. ±ЗУДСРВЪВОЯРЮМ ДЮДСЖ КРВПЗРЛХСМ ЧСУПЦОЮ

±ОВРНВ Ф ТСПСЬЯб ЛРХЗУТСОвЩЛЛ ЦЙЗ ФСЖЗУЙВО Д ФЗГЗ

СГЭЗЖЛРЗРЛЗ НСУТЦФНЦОвУРЮШ Л ДСОРСДЮШ ТУЗЖФХВДОЗРЛМ

С ФДЗХЗ. їХС ТУЗНУВФРС СФСКРВДВО їМРЫХЗМР. ҐЗМФХДЛ-

ХЗОЯРС, ±ОВРН ТСНВКВО, ЪХС ДХСУВв ТУСЛКДСЖРВв аРХУС-

ТЛЛ ТС аРЗУЕЛЛ СФЩЛООвХСУВ q

2

SaqU2

СТУЗЖЗОвЗХФв

УВКРЮПЛ ЧСУПЦОВПЛ: q

2

SaqU2

€ constaU ТУЛ ЛФТСОЯКС-

ДВРЛЛ КВНСРВ ЛКОЦЪЗРЛв ЈЛРВ (НСУТЦФНЦОвУРЮЗ ТУЗЖФХВ-

ДОЗРЛв С ФДЗХЗ) Л q

2

SaqU


2

€ constaU

2

ТУЛ ЛФТСОЯКСДВРЛЛЧСУПЦОЮ ІаОЗв л ҐЙЛРФВ (ДСОРСДЮЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛв).

¤ЗРЛВОЯРВв ЖСЕВЖНВ ±ОВРНВ КВНОбЪВОВФЯ Д ХСП, ЪХС СР

СГЭЗЖЛРЛО СГВ аХЛ ДЮУВЙЗРЛв Ф ТСПСЬЯб ЛРХЗУТСОв-

ЩЛСРРСМ ЧСУПЦОЮ

q

2

SqU

2a

U…b ‡ U †

Y

НСХСУВв Л ТУЛДЗОВ Н ЧСУПЦОЗ ±ОВРНВ [1, 7]. Ј ФХВХЯЗ [6,Ф. 164] їМРЫХЗМР ТЛФВО: "Б ФХУЗПЛОФв КЖЗФЯ ХСОЯНС

ТСНВКВХЯ, РВФНСОЯНС ЧЦРЖВПЗРХВОЯРЮ НСУРЛ ХЗШ ХУЦЖ-

РСФХЗМ, Д НСХСУЮЗ ДСДОЗНВЗХ РВФ ЧСУПЦОВ ЛКОЦЪЗРЛв,

ЖВЙЗ ЗФОЛ ПЮ ГЦЖЗП ФПСХУЗХЯ РВ РЗЗ, НВН РВ РЗЪХС

КВЖВРРСЗ аПТЛУЛЪЗФНЛ".

¤ОЦГСНС ВРВОЛКЛУЦв ТСФОЗЖЦбЬЛМ ЦХСЪРЗРРЮМ

ДЮДСЖ ЧСУПЦОЮ ±ОВРНВ [1], їМРЫХЗМР ТСЖДЗУЕ аХСХ

ДЮДСЖ НУЛХЛНЗ [8], ТСНВКВД ЗЕС РЗТСФОЗЖСДВХЗОЯРСФХЯ,

ТСФНСОЯНЦ ±ОВРН СЖРСДУЗПЗРРС ТУЛРЛПВО Л СХДЗУЕВО

НОВФФЛЪЗФНЦб аОЗНХУСЖЛРВПЛНЦ. Ј ФВПСП ЖЗОЗ, ±ОВРН, Ф

СЖРСМ ФХСУСРЮ, ЛФТСОЯКСДВО ЧСУПЦОЦ ЖОв ФТЗНХУВОЯРСМ

ТОСХРСФХЛ ЛКОЦЪЗРЛв

r

n

…T † €8pn

2

c3

u…nY T † Y

ТСОЦЪЗРРЦб ЛП ФХУСЕС РВ СФРСДЗ НОВФФЛЪЗФНСМ аОЗНХУС-

ЖЛРВПЛНЛ, ЕЖЗ ФЪЛХВЗХФв, ЪХС аРЗУЕЛв СФЩЛООвХСУВ ЛКПЗ-

РвЗХФв РЗТУЗУЮДРС. і ЖУЦЕСМ ФХСУСРЮ, ТУЛ ФХВХЛФХЛЪЗ-

ФНСП УВФФПСХУЗРЛЛ ДКВЛПСЖЗМФХДЛв ПЗЙЖЦ СФЩЛООвХС-

УВПЛ Ф УВКРЮПЛ ФСГФХДЗРРЮПЛ ЪВФХСХВПЛ ±ОВРН ТУЛЫЗО

Н ЧСУПЦОЗ

u €

hn

exp …hnakT † А 1Y

ТУЛ ДЮДСЖЗ НСХСУСМ ХВ ЙЗ аРЗУЕЛв СФЩЛООвХСУВ УВФФПВХ-

УЛДВОВФЯ НВН ЖЛФНУЗХРВв ДЗОЛЪЛРВ, ТУЛРЛПВбЬВв ОЛЫЯ

КРВЪЗРЛв, НУВХРЮЗ hn. ЇЗ СХУЛЩВв ФТУВДЗЖОЛДСФХЛ ФВПСМ

ЧСУПЦОЮ ±ОВРНВ, їМРЫХЗМР ЦФПВХУЛДВО Д РЗТСФОЗЖСДВ-

ґ. 175, е 11]

іґ° ­¦ґ ¬ЈЎЇґЎ® іЈ¦ґЎ

1235


ХЗОЯРСФХЛ ЗЗ ДЮДСЖВ ФХЛПЦО ЖОв ЖВОЯРЗМЫЗЕС УВКДЛХЛв

ХЗСУЛЛ ЛКОЦЪЗРЛв. ¤ОЦГСНЛМ ВРВОЛК аХСМ ТУСГОЗПЮ Л

ТУЛДЗО їМРЫХЗМРВ Н ЕЛТСХЗКЗ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ.

±УСХЛД ЕЛТСХЗКЮ їМРЫХЗМРВ Д 1911 Е. УЗЫЛХЗОЯРС

ДЮФХЦТЛО ±ОВРН: "¬СЕЖВ ЖЦПВЗЫЯ С ТСОРСП СТЮХРСП

ТСЖХДЗУЙЖЗРЛЛ, НСХСУСЗ ТСОЦЪЛОВ аОЗНХУСЖЛРВПЛНВ

®ВНФДЗООВ ТУЛ ЛФФОЗЖСДВРЛЛ ЖВЙЗ ФВПЮШ ФОСЙРЮШ вДОЗ-

РЛМ ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЛ, НСЕЖВ ЖЦПВЗЫЯ С РЗСГЮЪВМРЮШ ХУЦЖ-

РСФХвШ, Ф НСХСУЮПЛ ТУЛЖЗХФв ФХСОНРЦХЯФв ДФЗП ХЗС-

УЛвП ТУЛ СГЭвФРЗРЛЛ аОЗНХУЛЪЗФНЛШ Л ПВЕРЛХРЮШ вДОЗРЛМ,

ЗФОЛ СРЛ СХНВЙЦХФв СХ аХСМ аОЗНХУСЖЛРВПЛНЛ, ЛРФХЛРН-

ХЛДРС ЛФТЮХЮДВЗЫЯ РЗТУЛвКРЯ НС ДФвНСМ ТСТЮХНЗ ТСНСОЗ-

ГВХЯ ЗЗ ЧЦРЖВПЗРХ. ±С аХСМ ТУЛЪЛРЗ ПЮ Л ЖВОЗЗ СФХВДЛП

Д ФХСУСРЗ ЕЛТСХЗКЦ дФДЗХСДЮШ НДВРХСДг, ХЗП ГСОЗЗ, ЪХС

аХВ ЕЛТСХЗКВ РВШСЖЛХФв ЗЬЗ Д КВУСЖЮЫЗДСП ФСФХСвРЛЛ.

ўЦЖЗП ФЪЛХВХЯ, ЪХС ДФЗ вДОЗРЛв, ТУСЛФШСЖвЬЛЗ Д ТЦФ-

ХСХЗ, Д ХСЪРСФХЛ ФССХДЗХФХДЦбХ ЦУВДРЗРЛвП ®ВНФ-

ДЗООВ Л РЗ ЛПЗбХ РЛНВНСЕС СХРСЫЗРЛв Н ТСФХСвРРСМ h"

[9] (ФП. ХВНЙЗ [3, Ф. 282]). ґВНСЕС ЙЗ ПРЗРЛв Д ХС ДУЗПв

ТУЛЖЗУЙЛДВОФв Л ЇЛОЯФ ўСУ: "·СХв аХВ ХСЪНВ КУЗРЛв

ЛПЗЗХ ГСОЯЫСЗ КРВЪЗРЛЗ ЖОв ТСРЛПВРЛв РЗНСХСУЮШ НОВФ-

ФСД вДОЗРЛМ, РВТУЛПЗУ, ЧСХСаЧЧЗНХВ, Ф ТСКЛЩЛМ НДВРХС-

ДСМ ХЗСУЛЛ СГФЦЙЖВЗПВв ЕЛТСХЗКВ РЗ ПСЙЗХ ДФЗ ЙЗ

УВФФПВХУЛДВХЯФв НВН ЦЖСДОЗХДСУЛХЗОЯРСЗ УЗЫЗРЛЗ. ¬ВН

ЛКДЗФХРС, ЛПЗРРС аХВ ЕЛТСХЗКВ ТУЛДСЖЛХ Н РЗТУЗСЖСОЛ-

ПЮП ХУЦЖРСФХвП ТУЛ СГЭвФРЗРЛЛ вДОЗРЛМ ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЛ,

ТУЗЖФХВДОвбЬЛШ СФРСДРСЗ ФУЗЖФХДС ТУЛ ЛФФОЗЖСДВРЛЛ

ФДСМФХД ЛКОЦЪЗРЛв. ЈС ДФвНСП ФОЦЪВЗ, ПСЙРС ЦХДЗУЙ-

ЖВХЯ, ЪХС ОЗЙВЬЗЗ Д СФРСДЗ ЕЛТСХЗКЮ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД

ТСОСЙЗРЛЗ ТУЛРЩЛТЛВОЯРС ЛФНОбЪВЗХ ДСКПСЙРСФХЯ

СФПЮФОЗРЛв ТСРвХЛв ЪВФХСХЮ n, ЛЕУВбЬЗМ ЕОВДРЦб УСОЯ

Д аХСМ ХЗСУЛЛ. ±СаХСПЦ ЕЛТСХЗКВ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД

РЗТУЛЕСЖРВ ЖОв ХСЕС, ЪХСГЮ ЖВХЯ СГЬЦб НВУХЛРЦ ТУС-

ЩЗФФСД, НСХСУВв ПСЕОВ ГЮ ДНОбЪВХЯ ДФб ФСДСНЦТРСФХЯ

вДОЗРЛМ, УВФФПВХУЛДВЗПЮШ ТУЛ ТУЛПЗРЗРЛвШ НДВРХСДСМ

ХЗСУЛЛ" [10, Ф. 518]. ўСУ ЦТСУРС РЗ ФСЕОВЫВОФв Ф

ЕЛТСХЗКСМ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД, СХФХВЛДВв ЛФНОбЪЛХЗОЯРС

ДСОРСДЮЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛв: "...РЗФПСХУв РВ аДУЛФХЛЪЗФНЦб

ЩЗРРСФХЯ, ЕЛТСХЗКВ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД, ГЦЖЦЪЛ ФСДЗУЫЗРРС

РЗФСДПЗФХЛПСМ Ф ХВН РВКЮДВЗПЮПЛ вДОЗРЛвПЛ ЛРХЗУЧЗ-

УЗРЩЛЛ, РЗ ПСЙЗХ ТСПСЪЯ Л Д ДЮвФРЗРЛЛ ДСТУСФВ С ТУЛУСЖЗ

ЛКОЦЪЗРЛв" [10, Ф. 423]. ¤СДСУвХ, ЪХС, ТСОЦЪЛД ТЛФЯПС

їМРЫХЗМРВ, НСХСУЮМ УВКЭвФРвО ФПЮФО НДВРХСД ФДЗХВ,

ўСУ РВФПЗЫОЛДС СХДЗХЛО, ЪХС ЖВЙЗ ЗФОЛ ГЮ їМРЫХЗМР

ТУЛФОВО УВЖЛСЕУВППЦ Ф ФССГЬЗРЛЗП, ЪХС СХРЮРЗ СР

ДОВЖЗЗХ СНСРЪВХЗОЯРЮП ЖСНВКВХЗОЯФХДСП УЗВОЯРСФХЛ

ФДЗХСДЮШ ЪВФХЛЩ, ХС ЖВЙЗ ХСЕЖВ аХВ "УВЖЛСЕУВППВ ЖСЫОВ

ГЮ ЖС ПЗРв ХСОЯНС ТС УВЖЛС, ГОВЕСЖВУв ДСОРВП" [11].

Ј ЖВОЯРЗМЫЗП, СЖРВНС, ЕЛТСХЗКВ їМРЫХЗМРВ С ФДЗХС-

ДЮШ НДВРХВШ ФХВОВ УВФФПВХУЛДВХЯФв НВН СЖРС ЛК ДВЙРЗМ-

ЫЛШ ЗЕС ЖСФХЛЙЗРЛМ. °Г аХСП ТЛФВО ўСУ Д 1955 Е.:

"єЛУСХВ РВЦЪРСЕС НУЦЕСКСУВ їМРЫХЗМРВ Л ТУвПСХВ ЗЕС

ЦПВ РВЛГСОЗЗ вУНС ТУСвДЛОЛФЯ Д ХСП, ЪХС Д ХЗ ФВПЮЗ ЕСЖЮ,

НСЕЖВ СР ЖВО ЫЛУСЪВМЫЗЗ СГСГЬЗРЛЗ НОВФФЛЪЗФНСМ ЧЛКЛНЗ,

СР ЪЗХНС СФСКРВДВО ХСХ ЧВНХ, ЪХС СХНУЮХЛЗ ±ОВРНСП

ЦРЛДЗУФВОЯРСЕС НДВРХВ ЖЗМФХДЛв РВНОВЖЮДВЗХ СТУЗЖЗОЗР-

РЮЗ СЕУВРЛЪЗРЛв РВ ХВНСМ ТСЖШСЖ. µЖЛДЛХЗОЯРВв ЛРХЦЛ-

ЩЛв їМРЫХЗМРВ ТУЛДЗОВ ЗЕС Н ТУЗЖФХВДОЗРЛб С ЧСХСРВШ

НВН РСФЛХЗОвШ аРЗУЕЛЛ Л ЛПТЦОЯФВ Д ЛРЖЛДЛЖЦВОЯРЮШ

ТУСЩЗФФВШ ЛКОЦЪЗРЛв. ґЗП ФВПЮП СР РВЫЗО СХТУВДРЦб

ХСЪНЦ ЖОв ФСКЖВРЛв ТСФОЗЖСДВХЗОЯРЮШ НДВРХСДС-ХЗСУЗ-

ХЛЪЗФНЛШ ПЗХСЖСД, НСХСУЮЗ ТСКДСОЛОЛ СГЭвФРЛХЯ СЕУСП-

РСЗ НСОЛЪЗФХДС аНФТЗУЛПЗРХВОЯРЮШ ЖВРРЮШ, СХРСФвЬЛШФв

Н ФДСМФХДВП ПВХЗУЛЛ, Л, ГСОЗЗ ХСЕС, ТУЛДЗОЛ Н РЗСГШСЖЛ-

ПСФХЛ ТЗУЗФПСХУВ РВЫЛШ СФРСДСТСОВЕВбЬЛШ ТСРвХЛМ"

[10, Ф. 479].

3. ±УЛПЗРЗРЛв ЕЛТСХЗКЮ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД

їМРЫХЗМР РЗ СЕУВРЛЪЛОФв ХСОЯНС ЧСУПЦОЛУСДНСМ ЕЛТС-

ХЗКЮ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД. ЄЖЗб С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ СР

ТУЛПЗРЛО ТУЗЙЖЗ ДФЗЕС ЖОв СГЭвФРЗРЛв ЧСХСаОЗНХУЛЪЗ-

ФНСЕС аЧЧЗНХВ.

їХСХ аЧЧЗНХ Д 1887 Е. ФОЦЪВМРС СХНУЮО ¤ЗРУЛШ ¤ЗУЩ

(H. Hertz, 1857 л 1894) ТУЛ ЛФФОЗЖСДВРЛЛ УВФТУСФХУВРЗ-

РЛв аОЗНХУСПВЕРЛХРЮШ ДСОР СХ ЛКОЦЪВбЬЗЕС УЗКСРВХСУВ

Н ТУЛЗПРЛНЦ. №ХСГЮ ОЦЪЫЗ ДЛЖЗХЯ ТУСФНВНЛДВбЬЦб

ЛФНУЦ Д ЛКОЦЪВХЗОЗ, ¤ЗУЩ КВНУЮО ТУЛЗПРЛН аНУВРСП, Л

ХСЕЖВ СГРВУЦЙЛОСФЯ, ЪХС ЛФНУВ ТУСФНВНЛДВЗХ ТУЛ ПЗРЯ-

ЫЗП РВТУвЙЗРЛЛ ПЗЙЖЦ аОЗНХУСЖВПЛ. ¬ВН СНВКВОСФЯ,

ТУЛЪЛРСМ аХСЕС вДЛОСФЯ СГОЦЪЗРЛЗ аНУВРВ ФДЗХСП аОЗНХ-

УЛЪЗФНСМ ЖЦЕЛ. Ј ХС ДУЗПв ¤ЗУЩ ГЮО ДФЗЩЗОС ЦДОЗЪЗР

ЖСНВКВХЗОЯФХДСП ФЦЬЗФХДСДВРЛв

аОЗНХУСПВЕРЛХРЮШ

ДСОР, ТУЗЖФНВКВРРЮШ ®ВНФДЗООСП. ±СаХСПЦ СГРВУЦЙЗР-

РЮМ аЧЧЗНХ, ТС ЛУСРЛЛ ФЦЖЯГЮ ФХВДЫЛМ СХУЛЩВРЛЗП

ДСОРСДСМ ТУЛУСЖЮ ФДЗХВ, ¤ЗУЩВ РЗ КВЛРХЗУЗФСДВО.

¤СЖСП ТСКЙЗ ЧСХСаОЗНХУЛЪЗФНЛМ аЧЧЗНХ (ЛОЛ ТУСФХС

ЧСХСаЧЧЗНХ) ТЗУЗСХНУЮОЛ ¤ВОЯДВНФ (W. Hallwachs,

1859 л 1922), ІЛЕЛ (A. Righi, 1850 л 1921) Л Ў.¤. іХСОЗХСД

(1839 л 1896). ¤ВОЯДВНФ ТСНВКВО, ЪХС ТСЖ ДСКЖЗМФХДЛЗП

ЦОЯХУВЧЛСОЗХСДСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ПЗХВООЛЪЗФНВв ТОВФХЛРНВ

КВУвЙВЗХФв ТСОСЙЛХЗОЯРС. ІЛЕЛ, ДТЗУДЮЗ РВГОбЖВДЫЛМ

ЧСХСаЧЧЗНХ Д ЖЛаОЗНХУЛНВШ (аГСРЛХ, ФЗУВ), ТУЗЖОСЙЛО

ХЗУПЛР "ЧСХСаОЗПЗРХ". ±ЗУДЮМ ЧСХСаОЗПЗРХ ФСКЖВО Л

ТУЛПЗРЛО РВ ТУВНХЛНЗ іХСОЗХСД. °Р ЙЗ СХНУЮО СЖЛР ЛК

КВНСРСД ЧСХСаЧЧЗНХВ м ТУвПЦб ТУСТСУЩЛСРВОЯРСФХЯ

ФЛОЮ ЧСХСХСНВ СХ ЛРХЗРФЛДРСФХЛ ТВЖВбЬЗЕС ФДЗХВ м Л

СГРВУЦЙЛО ЧСХСХСН РВФЮЬЗРЛв. Ј 1899 Е. ҐЙ.ҐЙ. ґСПФСР

(J.J. Thomson, 1856 л 1940), СХНУЮДЫЛМ аОЗНХУСР Д 1897 Е.,

Л ­ЗРВУЖ (P. Lenard, 1862 л 1947) СТУЗЖЗОЛОЛ ЦЖЗОЯРЮМ

КВУвЖ ЪВФХЛЩ, ДЮОЗХВбЬЛШ Ф ТСДЗУШРСФХЛ СФДЗЬВЗПСЕС

ХЗОВ. їХСХ КВУвЖ СНВКВОФв ХВНЛП ЙЗ, НВН Л Ц НВХСЖРЮШ

ОЦЪЗМ. ґВН ГЮОС ЖСНВКВРС, ЪХС Ф СФДЗЬВЗПСМ ТСДЗУШРСФХЛ

ДЮОЗХВбХ аОЗНХУСРЮ. Ј 1902 Е. ­ЗРВУЖ ЦФХВРСДЛО, ЪХС

аРЗУЕЛв ДЮОЗХВбЬЛШ аОЗНХУСРСД ФСДЗУЫЗРРС РЗ КВДЛФЛХ

СХ ЛРХЗРФЛДРСФХЛ ТВЖВбЬЗЕС ФДЗХВ Л вДОвЗХФв ТУвПС

ТУСТСУЩЛСРВОЯРСМ ЗЕС ЪВФХСХЗ. їХСХ ЧВНХ РЗДСКПСЙРС

СГЭвФРЛХЯ РВ СФРСДЗ НОВФФЛЪЗФНЛШ ТУЗЖФХВДОЗРЛМ. ҐЗМ-

ФХДЛХЗОЯРС, ТС НОВФФЛЪЗФНЛП ТУЗЖФХВДОЗРЛвП аОЗНХУСР Д

ФДЗХСДСП ТСОЗ ФСДЗУЫВЗХ НСОЗГВРЛв, ВПТОЛХЦЖВ НСХСУЮШ

ЖСОЙРВ ДСКУВФХВХЯ Ф ЦДЗОЛЪЗРЛЗП ЛРХЗРФЛДРСФХЛ ДСОРЮ.

іОЗЖСДВХЗОЯРС, ЖСОЙРС ДСКУВФХВХЯ ЪЛФОС аОЗНХУСРСД,

ФТСФСГРЮШ СХСУДВХЯФв СХ ТСДЗУШРСФХЛ ХЗОВ. їХСЕС,

СЖРВНС, РЗ РВГОбЖВОСФЯ.

ЄФТСОЯКЦв ЕЛТСХЗКЦ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ, їМРЫХЗМР Д

ДСФЯПСП ТВУВЕУВЧЗ ХСМ ЙЗ ФХВХЯЛ 1905 Е. ТСОЦЪЛО

ЦУВДРЗРЛЗ аРЗУЕЗХЛЪЗФНСЕС ГВОВРФВ ТУЛ ЧСХСаЧЧЗНХЗ:

E

max


€ hn А W Y

ЕЖЗ E


max

м ПВНФЛПВОЯРВв аРЗУЕЛв ДЮОЗХВбЬЛШ аОЗНХУС-

РСД, W м УВГСХВ ДЮШСЖВ, Х.З. аРЗУЕЛв, РЗСГШСЖЛПВв ЖОв

ЦЖВОЗРЛв аОЗНХУСРВ ЛК ДЗЬЗФХДВ. ЄК аХСМ ЧСУПЦОЮ

ФОЗЖЦЗХ, ЪХС ПВНФЛПВОЯРВв аРЗУЕЛв ЧСХСаОЗНХУСРСД, Д

ФСЕОВФЛЛ Ф УЗКЦОЯХВХСП ­ЗРВУЖВ, ОЛРЗМРС КВДЛФЛХ СХ

ЪВФХСХЮ, ТУЛЪЗП ЦЕСО РВНОСРВ ТУвПСМ E

max


…n† РЗ КВДЛФЛХ

СХ ФСФХВДВ ДЗЬЗФХДВ Л СТУЗЖЗОвЗХФв ОЛЫЯ ТСФХСвРРСМ

±ОВРНВ. µЪЛХЮДВв аХС, їМРЫХЗМР СХПЗХЛО ЖОв аНФТЗУЛ-

ПЗРХВХСУСД, ЪХС КВЖЗУЙЛДВбЬЛМ ТСХЗРЩЛВО ЖСОЙЗР

1236

Ј.±. ®Є­ЎЇґѕ¦Ј[µ¶Ї 2005

ГЮХЯ ОЛРЗМРСМ ЧЦРНЩЛЗМ ЪВФХСХЮ ДСКГЦЙЖВбЬЗЕС ФДЗХВ

Л ЛКСГУВЙВХЯФв "Д ЖЗНВУХСДЮШ НССУЖЛРВХВШ Д ДЛЖЗ

ТУвПСМ ОЛРЛЛ, РВНОСР НСХСУСМ РЗ КВДЛФЛХ СХ ТУЛУСЖЮ

ЛФФОЗЖЦЗПСЕС ДЗЬЗФХДВ". їМРЫХЗМР ТЛФВО [5]: "ЇВ-

ФНСОЯНС ПРЗ ЛКДЗФХРС, РВЫЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛЗ С ЧСХСаОЗНХ-

УЛЪЗФНЛШ ТУСЩЗФФВШ РЗ ТУСХЛДСУЗЪЛХ РВГОбЖЗРЛвП

­ЗРВУЖВ. ¦ФОЛ НДВРХ ДСКГЦЙЖВбЬЗЕС ФДЗХВ СХЖВЗХ ФДСб

аРЗУЕЛб РЗКВДЛФЛПС СХ ДФЗШ ТУСЪЛШ НДВРХСД, ХС УВФТУЗЖЗ-

ОЗРЛЗ аОЗНХУСРСД ТС ФНСУСФХЛ... РЗ ЖСОЙРС КВДЛФЗХЯ СХ

ЛРХЗРФЛДРСФХЛ ДСКГЦЙЖВбЬЗЕС ФДЗХВ; Ф ЖУЦЕСМ ФХСУСРЮ,

НСОЛЪЗФХДС аОЗНХУСРСД, ТСНЛЖВбЬЛШ ХЗОС ТУЛ ТУСЪЛШ

УВДРЮШ ЦФОСДЛвШ ЖСОЙРС ГЮХЯ ТУСТСУЩЛСРВОЯРС ЛРХЗР-

ФЛДРСФХЛ ДСКГЦЙЖВбЬЗЕС ФДЗХВ".

µУВДРЗРЛЗ їМРЫХЗМРВ ДТЗУДЮЗ ГЮОС аНФТЗУЛПЗР-

ХВОЯРС ТСЖХДЗУЙЖЗРС Д СТЮХВШ ·ЯбКВ (A. Hughes) Л

ІЛЪВУЖФСРВ (O. Richardson) Л ¬СПТХСРВ (K. Compton) Д

1912 Е. (ФП. ФФЮОНЛ Д [11, Ф. 46]). ЇВЛГСОЗЗ ЦГЗЖЛХЗОЯРЮЗ

ТС ХСЪРСФХЛ аНФТЗУЛПЗРХЮ (УЛФ. 1) ДЮТСОРЛО Д 1914 л

1916 ЕЕ. ІСГЗУХ ®ЛООЛНЗР (R. Millikan, 1868 л 1953) [12]

(ФП. ХВНЙЗ [11, Ф. 46]). ЈТСФОЗЖФХДЛЛ ®ЛООЛНЗР ТЛФВО: "Б

ТСХУВХЛО 10 ОЗХ ПСЗМ ЙЛКРЛ РВ ТУСДЗУНЦ аХСЕС аМРЫХЗМ-

РСДФНСЕС ЦУВДРЗРЛв 1905 ЕСЖВ, Л ДСТУЗНЛ ДФЗП ПСЛП

СЙЛЖВРЛвП в ДЮРЦЙЖЗР ГЮО Д 1915 ЕСЖЦ ГЗКСЕСДСУСЪРС

ТУЛКРВХЯ, ЪХС СРС аНФТЗУЛПЗРХВОЯРС ТСЖХДЗУЙЖЗРС,

РЗФПСХУв РВ ЗЕС РЗФЦУВКРСФХЯ, ХВН НВН НВКВОСФЯ, ЪХС СРС

ТУСХЛДСУЗЪЛХ ДФЗПЦ, ЪХС ПЮ КРВЗП СГ ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЛ

ФДЗХВ" [13]. їХС ЗЬЗ УВК ЕСДСУЛХ С ХСП, ЪХС Д ХС ДУЗПв

ПРСЕЛЗ ЧЛКЛНЛ ФЪЛХВОЛ ЕЛТСХЗКЦ їМРЫХЗМРВ ЪЦХЯ ОЛ РЗ

ФЦПВФЫЗЖЫЗМ ЛЖЗЗМ.

ҐС УВГСХ їМРЫХЗМРВ НДВРХСДВв ХЗСУЛв ±ОВРНВ

СГЭвФРвОВ ОЛЫЯ КВНСРЮ ЛКОЦЪЗРЛв ЪЗУРСЕС ХЗОВ Л РЛНВН

РЗ КВХУВЕЛДВОВ ЖУЦЕЛЗ ЧЛКЛЪЗФНЛЗ вДОЗРЛв. ґЗСУЛв ЧСХС-

аЧЧЗНХВ їМРЫХЗМРВ ДТЗУДЮЗ ТСНВКВОВ ЦРЛДЗУФВОЯРЮМ

ШВУВНХЗУ ЛЖЗМ ±ОВРНВ Л ЗЕС ТСФХСвРРСМ ЖЗМФХДЛв. Ј

1907 Е. Д ФХВХЯЗ "ґЗСУЛв ЛКОЦЪЗРЛв ±ОВРНВ Л ХЗСУЛв

ЦЖЗОЯРСМ ХЗТОСЗПНСФХЛ" [6, Ф. 134] їМРЫХЗМР УВФТУСФХ-

УВРЛО НДВРХСДЮЗ ТСРвХЛв ХВНЙЗ РВ ПСОЗНЦОвУРС-НЛРЗХЛ-

ЪЗФНЛЗ вДОЗРЛв. іФЮОВвФЯ РВ ХЗСУЛб ±ОВРНВ, ФСЕОВФРС

НСХСУСМ аРЗУЕЛв ПСЙЗХ ТЗУЗЖВДВХЯФв ОЛЫЯ ТСУЩЛвПЛ,

НУВХРЮПЛ hn, їМРЫХЗМР ТЛФВО Д ЦНВКВРРСМ ФХВХЯЗ:

"°ЖРВНС в ЖЦПВб, ЪХС ПЮ РЗ ПСЙЗП ЖСДСОЯФХДСДВХЯФв

аХЛП УЗКЦОЯХВХСП. Ј ФВПСП ЖЗОЗ, РВТУВЫЛДВЗХФв ДСТУСФ:

ЗФОЛ аОЗПЗРХВУРЮЗ СГУВКСДВРЛв, ФЦЬЗФХДСДВРЛЗ НСХСУЮШ

ТУЗЖТСОВЕВОСФЯ Д ХЗСУЛЛ СГПЗРВ аРЗУЕЛЗМ ПЗЙЖЦ ЛКОЦЪЗ-

РЛЗП Л ДЗЬЗФХДСП, ПЮ РЗ ПСЙЗП ТСРЛПВХЯ Д ФПЮФОЗ

ФСДУЗПЗРРСМ ПСОЗНЦОвУРС-НЛРЗХЛЪЗФНСМ ХЗСУЛЛ ХЗТ-

ОСХЮ, ХС РЗ ФОЗЖЦЗХ ОЛ РВП ХСЕЖВ ДЛЖСЛКПЗРЛХЯ ХЗСУЛб

Л ЖОв ЖУЦЕЛШ ТЗУЛСЖЛЪЗФНЛ НСОЗГОбЬЛШФв СГУВКСДВРЛМ,

УВФФПВХУЛДВЗПЮШ ПСОЗНЦОвУРСМ ХЗСУЛЗМ ХЗТОСХЮ?

°ХДЗХ, ТС-ПСЗПЦ, ФСПРЗРЛМ РЗ ДЮКЮДВЗХ. ¦ФОЛ ХЗСУЛв

ЛКОЦЪЗРЛв ±ОВРНВ ФСЖЗУЙЛХ Д ФЗГЗ КЗУРС ЛФХЛРЮ, ХС ПЮ

ЖСОЙРЮ СЙЛЖВХЯ, ЪХС Л Д ЖУЦЕЛШ СГОВФХвШ ХЗСУЛЛ

ХЗТОСХЮ РВМЖЦХФв ТУСХЛДСУЗЪЛв ПЗЙЖЦ ФСДУЗПЗРРСМ

ПСОЗНЦОвУРС-НЛРЗХЛЪЗФНСМ ХЗСУЛЗМ ХЗТОСХЮ Л СТЮХСП,

ЦФХУВРвЗПЮЗ ТУЗЖОСЙЗРРЮП КЖЗФЯ ТЦХЗП". їМРЫХЗМР

ЛПЗО Д ДЛЖЦ ФЦЬЗФХДСДВДЫЛЗ Д ХС ДУЗПв ХУЦЖРСФХЛ,

ФДвКВРРЮЗ Ф ЦЖЗОЯРСМ ХЗТОСЗПНСФХЯб. Ј ХЗЪЗРЛЗ ЖОЛ-

ХЗОЯРСЕС ДУЗПЗРЛ ФЪЛХВОФв ФТУВДЗЖОЛДЮП КВНСР, НСХС-

УЮМ СХНУЮОЛ Д 1819 Е. ±ЯЗУ ҐбОСРЕ (P.L. Dulong, 1785 л

1838) Л ЎОЗНФЛФ ±ХЛ (A.ґ. Petit, 1791 л 1820). іСЕОВФРС

аХСПЦ КВНСРЦ, НСОЛЪЗФХДС ХЗТОВ, РЗСГШСЖЛПСЗ ЖОв ХСЕС,

ЪХСГЮ ХЗПТЗУВХЦУВ СЖРСМ ЕУВПП-ПСОЗНЦОЮ ОбГСЕС

аОЗПЗРХВ Д ХДЗУЖСП ФСФХСвРЛЛ ТСДЮФЛОВФЯ РВ 1і,ФСФХВДОвЗХ СНСОС 6 НВО. °ГЭвФРЗРЛЗ КВНСРВ ҐбОСРЕВ Л

±ХЛ СФРСДЮДВОСФЯ РВ НОВФФЛЪЗФНСМ ХЗСУЗПЗ С УВДРСПЗУ-

РСП УВФТУЗЖЗОЗРЛЛ аРЗУЕЛЛ ТС ФХЗТЗРвП ФДСГСЖЮ.

°ЖРВНС ТУСДЗЖЗРРЮЗ ТСФОЗ 1872 Е. ЛКПЗУЗРЛв ЦЖЗОЯРСМ

ХЗТОСЗПНСФХЛ Д СЪЗРЯ ХДЗУЖЮШ НУЛФХВООВШ, РВТУЛПЗУ

ВОПВКЗ, ТУЛ ЖСФХВХСЪРС РЛКНЛШ ХЗПТЗУВХЦУВШ ТСНВКВОЛ,

ЪХС ЦЖЗОЯРВв ХЗТОСЗПНСФХЯ Ф ТСРЛЙЗРЛЗП ХЗПТЗУВХЦУЮ

ЦПЗРЯЫВЗХФв. їХЛ СХНОСРЗРЛв СХ КВНСРВ ҐбОСРЕВ Л ±ХЛ

ЖСОЕСЗ ДУЗПв РЗ ЦЖВДВОСФЯ СГЭвФРЛХЯ. їМРЫХЗМР, НСХС-

УЮМ ТЗУДЮП СФСКРВО, ЪХС СГЭвФРЗРЛЗ ФОЗЖЦЗХ ЛФНВХЯ Ф

ТСПСЬЯб НДВРХСДЮШ ЛЖЗМ ±ОВРНВ, ТУЗЖТСОСЙЛО, ЪХС

НДВРХСДВРЛЗ м аХС СГЬЗЗ ФДСМФХДС НСОЗГВХЗОЯРСЕС

ЖДЛЙЗРЛв. ґСЕЖВ, НВН Л аОЗНХУСПВЕРЛХРСЗ ЛКОЦЪЗРЛЗ Д

ТЦФХСХЗ, НСОЗГВРЛв ВХСПСД (Л ЛСРСД) Д НУЛФХВООВШ ТС

ЛЖЗЗ їМРЫХЗМРВ ХВНЙЗ ЖСОЙРЮ НДВРХСДВХЯФв: "ҐС ФЛШ ТСУ

ФЪЛХВОЛ, ЪХС ЖДЛЙЗРЛЗ ПСОЗНЦО ТСЖЪЛРвЗХФв ХВНЛП ЙЗ

КВНСРВП, НВНЛП ТСЖЪЛРвЗХФв ЖДЛЙЗРЛЗ ХЗО РВЫЗЕС

ТСДФЗЖРЗДРСЕС СТЮХВ... ХЗТЗУЯ ЙЗ ТУЛШСЖЛХФв ФЖЗОВХЯ

ТУЗЖТСОСЙЗРЛЗ, ЪХС ЖОв НСОЗГОбЬЛШФв Ф СТУЗЖЗОЗРРСМ

ЪВФХСХСМ ЛСРСД, ЦЪВФХДЦбЬЛШ Д СГПЗРЗ аРЗУЕЛЗМ ПЗЙЖЦ

ДЗЬЗФХДСП Л ЛКОЦЪЗРЛЗП, ПРСЙЗФХДС ФСФХСвРЛМ, НСХС-

УЮЗ ПСЕЦХ ТУЛРЛПВХЯ аХЛ ЛСРЮ, ПЗРЯЫЗ, ЪЗП ЖОв ХЗО

ТСДФЗЖРЗДРСЕС СТЮХВ. ®Ю ЖСОЙРЮ ТУЛ аХСП ТУЗЖТСОВЕВХЯ

ПЗШВРЛКП ТЗУЗЖВЪЛ аРЗУЕЛЛ ХВНЛП, ЪХС аРЗУЕЛв аОЗПЗР-

ХВУРСЕС СГУВКСДВРЛв ПСЙЗХ ТУЛРЛПВХЯ ХСОЯНС КРВЪЗРЛв

0, hn, 2hn Л ХВН ЖВОЗЗ" [6, Ф. 134]. їМРЫХЗМР ЦФХВРСДЛО, ЪХС

ЗФОЛ Д НУЛФХВООЗ ЗФХЯ НСОЗГВРЛЗ Ф ЪВФХСХСМ, ХВНСМ, ЪХС

ФССХДЗХФХДЦбЬЛМ НДВРХ аРЗУЕЛЛ hn РВПРСЕС ТУЗДСФШСЖЛХ

аРЗУЕЛб ХЗТОСДСЕС ДСКГЦЙЖЗРЛв, ХС ТУЛ ЖВРРСМ ХЗПТЗ-

УВХЦУЗ ХВНСЗ НСОЗГВРЛЗ РЗ ПСЙЗХ ДСКГЦЙЖВХЯФв. ґЗТОС-

ДСЗ ЖДЛЙЗРЛЗ УВФТУЗЖЗОЛХФв РЗ ТС ДФЗП НСОЗГВРЛвП

НУЛФХВООВ, В ХСОЯНС ТС ЛШ РЛКНСЪВФХСХРСМ ЪВФХЛ. Ј аХСМ

СГОВФХЛ НВЙЖСЗ НСОЗГВРЛЗ ТСОЦЪВЗХ ФХСОЯНС аРЗУЕЛЛ,

ФНСОЯНС ТСОВЕВЗХФв ТС ХЗСУЗПЗ С УВДРСПЗУРСП УВФТУЗЖЗ-

ОЗРЛЛ аРЗУЕЛЛ, В ДЗФЯ НУЛФХВОО НВН ЩЗОСЗ ТСОЦЪВЗХ

аРЗУЕЛЛ ПЗРЯЫЗ. їХЛП Л СГЭвФРвбХФв СХНОСРЗРЛв СХ

КВНСРВ ҐбОСРЕВ Л ±ХЛ.

Ј ФДСЛШ УВФЪЗХВШ їМРЫХЗМР ТУЗРЗГУЗЕВО ДКВЛПСЖЗМ-

ФХДЛЗП ПЗЙЖЦ ВХСПВПЛ ДЗЬЗФХДВ, ТУЗЖТСОВЕВв, ЪХС ДФЗ

ВХСПЮ ХДЗУЖСЕС ХЗОВ ТУЛ КВЖВРРСМ ХЗПТЗУВХЦУЗ СФЩЛО-

ОЛУЦбХ Ф СЖРСМ Л ХСМ ЙЗ ЪВФХСХСМ. ЄФТСОЯКЦв ЧСУПЦОЦ

±ОВРНВ, їМРЫХЗМР РВЫЗО ДЮУВЙЗРЛЗ ЖОв аРЗУЕЛЛ 1 ПСОв,

ЛК НСХСУСЕС ФОЗЖСДВОВ ЧСУПЦОВ ЖОв ЦЖЗОЯРСМ ХЗТОСЗП-

НСФХЛ 1 ПСОв:

c € 3RhnkT2exphnkT

exp

hn

kT

А 1


!

А2

XїХВ ЧСУПЦОВ ЖСДСОЯРС ШСУСЫС ФСЕОВФСДЮДВОВФЯ Ф аНФТЗ-

УЛПЗРХВОЯРЮПЛ ЖВРРЮПЛ. ІВФШСЙЖЗРЛЗ УЗКЦОЯХВХСД ТУЛ

СЪЗРЯ РЛКНЛШ ХЗПТЗУВХЦУВШ їМРЫХЗМР Д 1911 Е. СГЭвФРЛО

ХЗП, ЪХС СР ЛФТСОЯКСДВО ТУЗЖТСОСЙЗРЛЗ СГ СЖЛРВНСДСМ

ЪВФХСХЗ НСОЗГВРЛМ ДФЗШ ВХСПСД. Ј ЖВОЯРЗМЫЗП ХЗСУЛб

ХЗТОСЗПНСФХЛ ХДЗУЖЮШ ХЗО їМРЫХЗМРВ ЦХСЪРЛОЛ ±ЛХЗУ

ҐЗГВМ (P. Debye, 1884 л 1966), ®ВНФ ўСУР (M. Born, 1882 л

1970) Л ґЗСЖСУ ¬ВУПВР (T. Karman, 1881 л 1969). їХВ

ХЗСУЛв ГЮОВ ГОЗФХвЬЗ ТСЖХДЗУЙЖЗРВ аНФТЗУЛПЗРХВПЛ.

µФТЗШ ХЗСУЛЛ ХЗТОСЗПНСФХЛ їМРЫХЗМРВ ЛПЗО Д ХС

ДУЗПв СЕУСПРСЗ КРВЪЗРЛЗ РЗ ХСОЯНС ТСХСПЦ, ЪХС ХЗСУЛв

ЦФХУВРЛОВ СЖРС ЛК ТУСХЛДСУЗЪЛМ Д ЧЛКЛНЗ, РС Л ТСХСПЦ,

ЪХС СРВ ЦНУЗТЛОВ ДЗУЦ РЗНСХСУЮШ ФСПРЗДВбЬЛШФв ЧЛКЛ-

НСД Д ТУВДЛОЯРСФХЯ НДВРХСДСМ ХЗСУЛЛ. ЇВТУЛПЗУ, ЈВОЯ-

ХЗУ ЇЗУРФХ (W. Nernst, 1864 л 1941) Д 1911 Е. СХПЗХЛО: "Ј

РВФХСвЬЗЗ ДУЗПв НДВРХСДВв ХЗСУЛв ТС ФЦЬЗФХДЦ

вДОвЗХФв ХСОЯНС ДЮЪЛФОЛХЗОЯРЮП ТУВДЛОСП РЗФНСОЯНС

ґ. 175, е 11]

іґ° ­¦ґ ¬ЈЎЇґЎ® іЈ¦ґЎ

1237


ФХУВРРСМ, ЗФОЛ РЗ ФНВКВХЯ ЕУСХЗФНРСМ, ТУЛУСЖЮ; РС

УВГСХЮ ±ОВРНВ, Д ХСП, ЪХС НВФВЗХФв ЛКОЦЪЗРЛв, Л

УВГСХЮ їМРЫХЗМРВ, ЪХС НВФВЗХФв ПСОЗНЦОвУРСМ ПЗШВ-

РЛНЛ, ТСНВКВОЛ ХВНЦб ЗЗ ТОСЖСХДСУРСФХЯ ... ЪХС РВЦНВ

СГвКВРВ СХРЗФХЛФЯ Н РЗМ ФС ДФЗМ ФЗУЯЗКРСФХЯб Л ТСЖДЗУЕ-

РЦХЯ ЗЗ ХЬВХЗОЯРСПЦ ЛКЦЪЗРЛб" [11, Ф. 68].

їМРЫХЗМР, ДЗУСвХРС, ТЗУДЮП ТСРвО, ЪХС ЕЛТСХЗКВ

ФДЗХСДЮШ НДВРХСД ЧВНХЛЪЗФНЛ РЗвДРС ФСЖЗУЙВОВФЯ ДС

ІЛФ. 1. ¶УВЕПЗРХ ФХВХЯЛ ®ЛООЛНЗРВ [12].

1238


Ј.±. ®Є­ЎЇґѕ¦Ј

[µ¶Ї 2005ДХСУСП НДВРХСДСП ТСФХЦОВХЗ ХЗСУЛЛ ВХСПВ ўСУВ [14].

ІВКДЛДВв ЛЖЗЛ ўСУВ Л ЛФТСОЯКЦв ЕЛТСХЗКЦ ФДЗХСДЮШ

НДВРХСД, їМРЫХЗМР Д 1916 Е. ЛФФОЗЖСДВО ЦФОСДЛв УВДРС-

ДЗФЛв ПЗЙЖЦ ПСОЗНЦОвУРЮП ЕВКСП Л ЛКОЦЪЗРЛЗП [6, Ф. 386,

393]. °Р ДТЗУДЮЗ ДДЗО ДЗУСвХРСФХРЮЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛв Д

ХЗСУЛб ЛКОЦЪЗРЛв ВХСПСД Л ПСОЗНЦО Ф ТСПСЬЯб НСаЧ-

ЧЛЩЛЗРХСД їМРЫХЗМРВ, СТУЗЖЗОвбЬЛШ ДЗУСвХРСФХЛ

НДВРХСДЮШ ТЗУЗШСЖСД, Л ЖВО ЪЗХНСЗ СТУЗЖЗОЗРЛЗ ДСКПСЙ-

РЮШ ТЗУЗШСЖСД ПЗЙЖЦ НДВРХСДЮПЛ ФСФХСвРЛвПЛ.

їМРЫХЗМР УВФФПСХУЗО ДЗУСвХРСФХЯ ФТСРХВРРСЕС ТЗУЗ-

ШСЖВ Д ЗЖЛРЛЩЦ ДУЗПЗРЛ A

mn

ЛК ФСФХСвРЛв m Д ФСФХСвРЛЗ n(ТУЛ E

m

b En

). ЈЗОЛЪЛРВ A

mn

ЛПЗЗХ ФПЮФО ФУЗЖРЗЕС ЪЛФОВВНХСД ЛКОЦЪЗРЛв Д ЗЖЛРЛЩЦ ДУЗПЗРЛ, ТУЛШСЖвЬЛШФв РВ

СЖЛР ВХСП, A

mn

€ 1at


m

, ЕЖЗ t


m

м ДУЗПв ЙЛКРЛ ВХСПВ Д

ДСКГЦЙЖЗРРСП ФСФХСвРЛЛ. їМРЫХЗМР ДДЗО НСаЧЧЛЩЛЗРХ

A

mn, ФЪЛХВв, ЪХС ПСОЗНЦОВ ПСЙЗХ ТЗУЗМХЛ ЛК СЖРСЕС

аРЗУЕЗХЛЪЗФНСЕС ФСФХСвРЛв Д ЖУЦЕСЗ, ГСОЗЗ РЛКНСЗ ФСФХСв-

РЛЗ "ГЗК ТСГЦЙЖЗРЛв ФС ФХСУСРЮ ДРЗЫРЛШ ТУЛЪЛР".

¬СаЧЧЛЩЛЗРХ A

mn

ДТСФОЗЖФХДЛЛ ФХВОЛ РВКЮДВХЯ ДЗУСвХ-РСФХЯб ФТСРХВРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв. ЄФТСОЯКЦв ТУЛРЩЛТ

ФССХДЗХФХДЛв, ўСУ ФДвКВО НСаЧЧЛЩЛЗРХ A

mn

Ф НСаЧЧЛ-ЩЛЗРХВПЛ ЧЦУЯЗ-УВКОСЙЗРЛв ЖЛТСОЯРСЕС ПСПЗРХВ D

mn

:A

mn

6…2p†

4

n3

3c

3h

jD

mnj

2

X¦ФОЛ ВХСП, РВШСЖвЬЛМФв Д ФСФХСвРЛЛ E

n

, ТСПЗЬЗР ДСДРЗЫРЗЗ аОЗНХУСПВЕРЛХРСЗ ТСОЗ Ф ЪВФХСХСМ o, ХС СР

ТСЕОСЬВЗХ аРЗУЕЛб ТСОв ТУЛ ФСДТВЖЗРЛЛ аХСМ ЪВФХСХЮ Ф

ЪВФХСХСМ ТЗУЗШСЖВ o

mn

€ …Em

А E


n

†a"h. Ј УЗКЦОЯХВХЗ ВХСП

ТЗУЗШСЖЛХ Д ДСКГЦЙЖЗРРСЗ ФСФХСвРЛЗ E

m

. ±ЦФХЯ ro

м

ФТЗНХУВОЯРВв ТОСХРСФХЯ аРЗУЕЛЛ аОЗНХУСПВЕРЛХРСЕСЛКОЦЪЗРЛв. ЈДСЖЛХФв ДЗОЛЪЛРВ W

nm

€ Bnm

r

o, НСХСУСМ

ТУЛЖВЗХФв ФПЮФО ДЗУСвХРСФХЛ ТСЕОСЬЗРЛв ЛКОЦЪЗРЛв

ВХСПСП Д ЗЖЛРЛЩЦ ДУЗПЗРЛ. ЇВУвЖЦ Ф ТУСЩЗФФСП ТСЕОСЬЗ-

РЛв, Д УЗКЦОЯХВХЗ НСХСУСЕС ТУСЛФШСЖЛХ ТЗУЗШСЖ n 3 m,

їМРЫХЗМР ТУЗЖЦФПСХУЗО ДСКПСЙРСФХЯ ФЦЬЗФХДСДВРЛв

СГУВХРСЕС ТУСЩЗФФВ м ДЮРЦЙЖЗРРСЕС, ФХЛПЦОЛУСДВР-

РСЕС, ЛОЛ ЛРЖЦЩЛУСДВРРСЕС ЛФТЦФНВРЛв. їХСХ ТУСЩЗФФ

ТУСЛФШСЖЛХ ТУЛ ТЗУЗШСЖЗ m 3 n ТСЖ ДСКЖЗМФХДЛЗП ДРЗЫ-

РЗЕС аОЗНХУСПВЕРЛХРСЕС ТСОв, ЪВФХСХВ НСХСУСЕС УВДРВ

ЪВФХСХЗ ТЗУЗШСЖВ Л ШВУВНХЗУЛКЦЗХФв ДЗОЛЪЛРСМ

W

mn

€ Bmn

r

o, НСХСУВв ЛПЗЗХ ФПЮФО ДЗУСвХРСФХЛ ЛРЖЦ-

ЩЛУСДВРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв Д ЗЖЛРЛЩЦ ДУЗПЗРЛ. ¬СаЧЧЛ-

ЩЛЗРХЮ A

mn

, Bmn

, B


nm

Л РВКЮДВбХФв НСаЧЧЛЩЛЗРХВПЛ

їМРЫХЗМРВ. °РЛ ФДвКВРЮ ЖУЦЕ Ф ЖУЦЕСП ФССХРСЫЗРЛвПЛ:

g

nB

nm

€ gm

B

mnY

A

mn2"ho


3

mn

pc3

g

ng

m

Bnm

X

¬СаЧЧЛЩЛЗРХ gn

(ЛОЛ g


m

) РВКЮДВЗХФв ФХВХЛФХЛЪЗФНЛП

ДЗФСП, ЛОЛ НУВХРСФХЯб ДЮУСЙЖЗРЛв n-ЕС (ЛОЛ m-ЕС)

ФСФХСвРЛв.

±УЗЖФХВДОЗРЛв їМРЫХЗМРВ С ФТСРХВРРЮШ Л ДЮРЦЙ-

ЖЗРРЮШ ТЗУЗШСЖВШ, ФДвКВРРЮШ Ф ЛФТЦФНВРЛЗП Л ТСЕОСЬЗ-

РЛЗП ЛКОЦЪЗРЛв, СНВКВОЛФЯ ЪУЗКДЮЪВМРС ДВЙРЮПЛ ЖОв

ЖВОЯРЗМЫЗЕС УВКДЛХЛв ХЗСУЛЛ ЛКОЦЪЗРЛв. їХЛ ТУЗЖФХВ-

ДОЗРЛв ДТСФОЗЖФХДЛЛ ФХВОЛ СФРСДСМ ЖОв ФСКЖВРЛв ПВКЗ-

УСД Л ОВКЗУСД.

ЄФТСОЯКЦв ТУЗЖФХВДОЗРЛв С ТЗУЗШСЖВШ Д ФСФХСвРЛЛ

УВДРСДЗФЛв ВХСПСД Ф ЛКОЦЪЗРЛЗП, їМРЫХЗМР ЖВО ЛКвЬ-

РЮМ ДЮДСЖ ЧСУПЦОЮ ±ОВРНВ ЖОв ФТЗНХУВОЯРСМ ТОСХРС-

ФХЛ ЛКОЦЪЗРЛв r

n

. ґВН ЗЬЗ УВК ГЮОВ ТСЖХДЗУЙЖЗРВНДВРХСДВв ЕЛТСХЗКВ ±ОВРНВ.

№УЗКДЮЪВМРС ДВЙРЮП Д ФХВХЯЗ їМРЫХЗМРВ [6, c. 386,

393] ГЮОС ХВНЙЗ УВФФПСХУЗРЛЗ ЛПТЦОЯФВ, НСХСУЮМ ТЗУЗ-

ЖВЗХФв ВХСПЦ (ЛОЛ ПСОЗНЦОЗ) ТУЛ ЛКОЦЪЗРЛЛ ЛОЛ ТСЕОСЬЗ-

РЛЛ ФДЗХВ. їМРЫХЗМР ТЛФВО: "...ФВПЮП ДВЙРЮП, РВ ПСМ

ДКЕОвЖ, вДОвЗХФв ДЮДСЖ, НВФВбЬЛМФв ЛПТЦОЯФВ, НСХСУЮМ

ТЗУЗЖВЗХФв ПСОЗНЦОЗ ТУЛ ФТСРХВРРСП Л ЛРЖЦЩЛУСДВРРСП

ЛКОЦЪЗРЛвШ... ¦ФОЛ ТЦЪСН ДСКЖЗМФХДЦЗХ РВ ДФХУЗХЛД-

ЫЦбФв ЗПЦ ПСОЗНЦОЦ ХВН, ЪХС СРВ ТСФУЗЖФХДСП аОЗПЗР-

ХВУРСЕС ТУСЩЗФФВ ТСОЦЪВЗХ ЛОЛ СХЖВЗХ Д ЧСУПЗ ЛКОЦЪЗРЛв

РЗНСХСУСЗ НСОЛЪЗФХДС аРЗУЕЛЛ hn (ЛРЖЦЩЛУСДВРРСЗ ЛКОЦЪЗ-

РЛЗ), ХС ПСОЗНЦОВ ДФЗЕЖВ ГЦЖЗХ ТСОЦЪВХЯ Л ЛПТЦОЯФ hnac:

ТУЛ ТСЕОСЬЗРЛЛ аРЗУЕЛЛ м Д РВТУВДОЗРЛЛ УВФТУСФХУВРЗРЛв

ТЦЪНВ, В ТУЛ ЛФТЦФНВРЛЛ м Д ТУСХЛДСТСОСЙРСП РВТУВДОЗ-

РЛЛ... ¦ФОЛ ПСОЗНЦОВ ХЗУвЗХ аРЗУЕЛб ГЗК ДРЗЫРЗЕС ДСК-

ГЦЙЖЗРЛв (ФТСРХВРРСЗ ЛКОЦЪЗРЛЗ), ХС аХСХ ТУСЩЗФФ

ХВНЙЗ вДОвЗХФв РВТУВДОЗРРЮП. іТСРХВРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв

Д ДЛЖЗ ФЧЗУЛЪЗФНЛШ ДСОР РЗ ФЦЬЗФХДЦЗХ. Ј аОЗПЗРХВУРСП

ТУСЩЗФФЗ ФТСРХВРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ПСОЗНЦОВ ТСОЦЪВЗХ ЛП-

ТЦОЯФ СХЖВЪЛ, ДЗОЛЪЛРВ НСХСУСЕС УВДРВ hnac, В РВТУВДОЗРЛЗ

СТУЗЖЗОвЗХФв, ФСЕОВФРС ФСДУЗПЗРРСПЦ ФСФХСвРЛб ХЗСУЛЛ,

ОЛЫЯ дФОЦЪВМРСФХЯбг". ЈЮФСНС СЩЗРЛДВв УЗКЦОЯХВХЮ

аХСМ УВГСХЮ, ўСУ ПРСЕС ОЗХ ФТЦФХв ТЛФВО [10, c. 402]:

"їМРЫХЗМР ДЗФЯПВ ДЮУВКЛХЗОЯРС ТСЖЪЗУНРЦО ЧЦРЖВПЗР-

ХВОЯРЮМ ШВУВНХЗУ ФХВХЛФХЛЪЗФНСЕС СТЛФВРЛв ХЗП, ЪХС

ЦНВКВО РВ ВРВОСЕЛб ПЗЙЖЦ ТУЗЖТСОСЙЗРЛЗП С ФЦЬЗФХДС-

ДВРЛЛ ФТСРХВРРЮШ ЛКОЦЪВХЗОЯРЮШ ТЗУЗШСЖСД Л ШСУСЫС

ЛКДЗФХРЮПЛ КВНСРВПЛ, ЦТУВДОвбЬЛПЛ ТУЗДУВЬЗРЛвПЛ

УВЖЛСВНХЛДРЮШ ДЗЬЗФХД... їМРЫХЗМР ЗЬЗ ГСОЗЗ КВСФХУЛО

ЖЛОЗППЦ, ЦНВКВД, ЪХС ЗФОЛ ЗЕС УВФФЦЙЖЗРЛв ФТУВДЗЖОЛДЮ,

ХС ДФвНЛМ ТУСЩЗФФ ЛКОЦЪЗРЛв ЖСОЙЗР ЛПЗХЯ СТУЗЖЗОЗРРСЗ

РВТУВДОЗРЛЗ. ±СФОЗЖРЗЗ РЦЙРС ТСРЛПВХЯ Д ХСП ФПЮФОЗ,

ЪХС РЗ ХСОЯНС ВХСП, ТСЕОСЬВбЬЛМ НДВРХ ФДЗХВ, ТСОЦ-

ЪВЗХ СХ ЧСХСРВ НСОЛЪЗФХДС ЖДЛЙЗРЛв, РВТУВДОЗРЛЗ

НСХСУСЕС ФССХДЗХФХДЦЗХ РВТУВДОЗРЛб УВФТУСФХУВРЗРЛв

ЧСХСРВ, РС ЪХС Л ЛКОЦЪВбЬЛМ ВХСП ТСОЦЪВЗХ ЛПТЦОЯФ Д

ТУСХЛДСТСОСЙРСП РВТУВДОЗРЛЛ, ТУЛЪЗП аХС ЛПЗЗХ

ПЗФХС, РЗФПСХУв РВ ХС, ЪХС ТС ДСОРСДСМ НВУХЛРЗ РЗ

ПСЙЗХ ГЮХЯ Л УЗЪЛ С ТУЗЖТСЪХЛХЗОЯРСП РВТУВДОЗРЛЛ Д

ВНХЗ ЛКОЦЪЗРЛв".

°ЖРВНС ЕЛТСХЗКВ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД їМРЫХЗМРВ

РЗФПСХУв РВ ЦФТЗЫРЮЗ СТЮХЮ ®ЛООЛНЗРВ Л ЖУ. РЗ

ДЮКЮДВОВ ЖСДЗУЛв Ц ЧЛКЛНСД ХСЕС ДУЗПЗРЛ. ·ВУВНХЗУЗР

ХВНСМ аТЛКСЖ. ЈЮЖДЛЕВв їМРЫХЗМРВ Д ЪОЗРЮ ±УЦФФНСМ

ВНВЖЗПЛЛ РВЦН Д 1913 Е., ±ОВРН, ЇЗУРФХ, ІЦГЗРФ

(H. Rubens, 1865 л 1922) Л ЈВУГЦУЕ (E. Warburg, 1846 л

1931) Д КВНОбЪЗРЛЗ ФДСЗМ УЗНСПЗРЖВЩЛЛ ТЛФВОЛ: "Ј ЩЗОСП

ПСЙРС ФНВКВХЯ, ЪХС ДУвЖ ОЛ РВМЖЗХФв НВНВв-РЛГЦЖЯ ЛК

ДВЙРЮШ ТУСГОЗП ФСДУЗПЗРРСМ ЧЛКЛНЛ, Д УЗЫЗРЛЗ НСХСУСМ

їМРЫХЗМР РЗ ДРЗФ ГЮ КВПЗЪВХЗОЯРСЕС ДНОВЖВ. ґС, ЪХС СР

ЛРСЕЖВ РЗ ТСТВЖВЗХ Д ЩЗОЯ, НВН, РВТУЛПЗУ, Д ФОЦЪВЗ

ЕЛТСХЗКЮ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД, РЗОЯКв ФЪЛХВХЯ СХУЛЩВ-

ХЗОЯРЮП ВУЕЦПЗРХСП, ТСФНСОЯНЦ РЗДСКПСЙРС ДЮЖДЛРЦХЯ

РСДЦб ЛЖЗб, ЖВЙЗ Д РВЛГСОЗЗ ХСЪРСМ РВЦНЗ, ГЗК РЗНСХСУСМ

ЖСОЛ УЛФНВ" [11, c. 54].

Ў ЛКДЗФХРЮМ ЧЛКЛН №ВУОК ўВУНОВ (Ch. Barkla, 1877 л

1944), ТСОЦЪВв Д 1918 Е. ЇСГЗОЗДФНЦб ТУЗПЛб КВ ЛФФОЗ-

ЖСДВРЛв ФДСМФХД УЗРХЕЗРСДФНСЕС ЛКОЦЪЗРЛв, ФНВКВО, ЪХС

ЛК ЗЕС СТЮХСД Ф УЗРХЕЗРСДФНЛПЛ ОЦЪВПЛ ФОЗЖЦЗХ, ЪХС

ЛКОЦЪЗРЛЗ Л ТСЕОСЬЗРЛЗ РЗТУЗУЮДРЮ Л ЪХС ХСОЯНС

ВХСПЮ Д РЗНСХСУЮШ ЛФНОбЪЛХЗОЯРЮШ ФОЦЪВвШ ЛФТЦФНВбХ

ФДЗХ НДВРХВПЛ. ®РСЕЛЗ ЧЛКЛНЛ ХСЕС ДУЗПЗРЛ ФЪЛХВОЛ, ЪХС

НДВРХЮ ФДЗХВ РЗ ТУЗЖФХВДОвбХ РЛНВНСМ ЧЛКЛЪЗФНСМ

УЗВОЯРСФХЛ, В вДОвбХФв ОЛЫЯ ЦЖВЪРЮП аДУЛФХЛЪЗФНЛП

ФТСФСГСП СТУЗЖЗОЗРЛв РЗНСЕС НСОЛЪЗФХДВ аРЗУЕЛЛ, ФДв-

КВРРСЕС, ДСКПСЙРС, Ф НВНСМ-ХС СФСГЗРРСФХЯб аОЗНХУС-

ПВЕРЛХРСЕС ТСОв, Х.З. НДВРХ ФДЗХВ УВФФПВХУЛДВОФв ОЛЫЯ

ґ. 175, е 11]

іґ° ­¦ґ ¬ЈЎЇґЎ® іЈ¦ґЎ

1239


НВН РЗНВв ПЗУВ, В РЗ НВН ФДСЗСГУВКРВв НСУТЦФНЦОВ. Є Д

1921 Е. ЇСГЗОЗДФНЛМ НСПЛХЗХ ФЧСУПЦОЛУСДВО ТУЛФЦЙЖЗ-

РЛЗ ТУЗПЛЛ їМРЫХЗМРЦ "КВ ДНОВЖ Д ХЗСУЗХЛЪЗФНЦб

ЧЛКЛНЦ, Л СФСГЗРРС КВ СХНУЮХЛЗ КВНСРВ ЧСХСаЧЧЗНХВ",

ТУЛ аХСП ЖВЙЗ РЗ ГЮОС ЦТСПвРЦХС РЛ СГ СХНУЮХЛЛ

НДВРХСД ФДЗХВ, РЛ С ФСКЖВРЛЛ ХЗСУЛЛ СХРСФЛХЗОЯРСФХЛ.

ґЗП РЗ ПЗРЗЗ ТС ПЗУЗ ХСЕС, НВН ДФЗ РСДЮЗ Л РСДЮЗ

вДОЗРЛв РВШСЖЛОЛ ФДСЗ СГЭвФРЗРЛЗ ОЛЫЯ Д УВПНВШ

НДВРХСДЮШ ТУЗЖФХВДОЗРЛМ, ТУСЛФШСЖЛОС ПЗЖОЗРРСЗ Л

ТСФХЗТЗРРСЗ ТУЛКРВРЛЗ ЧЛКЛЪЗФНСМ УЗВОЯРСФХЛ НДВРХСД.

°ХУЛЩВХЗОЯРСЗ СХРСЫЗРЛЗ ЧЛКЛНСД Н ЕЛТСХЗКЗ ФДЗХСДЮШ

НДВРХСД СГЭвФРвЗХФв ХЗП, ЪХС аХВ ЕЛТСХЗКВ ДСКДУВЬВОВ

НСУТЦФНЦОвУРЮЗ ТУЗЖФХВДОЗРЛв С ФДЗХЗ. ЈФЗ ШСУСЫС

ТСПРЛОЛ, НВН ТСФОЗ ПРСЕСОЗХРЛШ ЖЛФНЦФФЛМ РЯбХСРСД-

ФНЛЗ НСУТЦФНЦОвУРЮЗ ТУЗФХВДОЗРЛв ГЮОЛ УЗЫЛХЗОЯРС

СХГУСЫЗРЮ, ТСФНСОЯНЦ Ф ЛШ ТСПСЬЯб РЗДСКПСЙРС ГЮОС

СГЭвФРЛХЯ РЛ КВНСР ТУЗОСПОЗРЛв ФДЗХВ, РЛ ЛРХЗУЧЗУЗР-

ЩЛб, РЛ ЖЛЧУВНЩЛб. ®ЗЙЖЦ ХЗП ФДЗХСДЮЗ НДВРХЮ РЗ

ПСЕЦХ ЛПЗХЯ РЛЪЗЕС СГЬЗЕС Ф РЯбХСРСДФНЛПЛ НСУТЦФНЦ-

ОВПЛ ФДЗХВ. ¬ДВРХ ФДЗХВ вДОвЗХФв СФСГСМ ЪВФХЛЩЗМ,

УВФТУСФХУВРвбЬЗМФв ФС ФНСУСФХЯб ФДЗХВ Д ДВНЦЦПЗ.

їРЗУЕЛв НДВРХВ ФДЗХВ УВДРВ E € cp € hn, ТУЛ аХСП

РВУвЖЦ Ф аРЗУЕЛЗМ НДВРХ ФДЗХВ ЛПЗЗХ ХВНЙЗ ЛПТЦОЯФ,

УВДРЮМ p € hnac. °ЖРВНС НДВРХ ФДЗХВ СФХВДВОФв ЕЛТСХЗ-

ХЛЪЗФНСМ ЪВФХЛЩЗМ, ТСНВ ЗЕС ФЦЬЗФХДСДВРЛЗ РЗ ГЮОС

ЖСНВКВРС Д аНФТЗУЛПЗРХЗ.

4. ¤ЛТСХЗХЛЪЗФНЛМ НДВРХ ФДЗХВ

ФХВРСДЛХФв ЧСХСРСП

Ј ТЗУЛСЖ Ф 1921 ТС 1924 ЕЕ. Д УвЖЗ СТЮХСД ГЮОС КВПЗЪЗРС,

ЪХС ТУЛ УВФФЗвРЛЛ УЗРХЕЗРСДФНЛШ ОЦЪЗМ ДЗЬЗФХДСП ДСК-

РЛНВбХ ГСОЗЗ "ПвЕНЛЗ" ОЦЪЛ, Х.З. ЛКОЦЪЗРЛЗ Ф ГСОЯЫЗМ

ЖОЛРСМ ДСОРЮ. їХС ТУСХЛДСУЗЪЛОС ХЗСУЛЛ УВФФЗвРЛв

ЛКОЦЪЗРЛв, УВКУВГСХВРРСМ Д 1906 Е. ҐЙ.ҐЙ. ґСПФСРСП

РВ СФРСДЗ НОВФФЛЪЗФНЛШ ТУЗЖФХВДОЗРЛМ. іСЕОВФРС аХСМ

ХЗСУЛЛ аОЗНХУСПВЕРЛХРСЗ ЛКОЦЪЗРЛЗ, ТВЖВбЬЗЗ РВ аОЗНХ-

УСР, ДЮКЮДВЗХ ЗЕС ДЮРЦЙЖЗРРЮЗ НСОЗГВРЛв, НСХСУЮЗ

ТУСЛФШСЖвХ Ф ХСМ ЙЗ ЪВФХСХСМ, ЪХС Л ТВЖВбЬЗЗ ЛКОЦЪЗ-

РЛЗ. ¬СОЗГОбЬЛМФв аОЗНХУСР ФВП СНВКЮДВЗХФв ЛФХСЪРЛ-

НСП ЛКОЦЪЗРЛв, НСХСУСЗ РВКЮДВбХ УВФФЗвРРЮП ЛКОЦЪЗ-

РЛЗП. ¤СДСУвХ, ЪХС аОЗНХУСР УВФФЗЛДВЗХ ТВЖВбЬЗЗ РВ

РЗЕС ЛКОЦЪЗРЛЗ, ТУЛ аХСП ЪВФХСХВ УВФФЗвРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв

ЖСОЙРВ ГЮХЯ ХВНСМ ЙЗ, НВН Л ЪВФХСХВ ТВЖВбЬЗЕС

ЛКОЦЪЗРЛв.

ЎУХЦУ ¬СПТХСР УЗЫЛО РВМХЛ СГЭвФРЗРЛЗ СТЮХРЮП

ЧВНХВП ТС УВФФЗвРЛб УЗРХЕЗРСДФНСЕС ЛКОЦЪЗРЛв. ЈФЗ

ТСТЮХНЛ ТСРвХЯ ЛШ РВ СФРСДЗ НОВФФЛЪЗФНЛШ ТУЗЖФХВДОЗ-

РЛМ СНВКВОЛФЯ ГЗКЦФТЗЫРЮПЛ. ґСЕЖВ Д 1923 Е., СФРСДЮ-

ДВвФЯ РВ ЕЛТСХЗКЗ їМРЫХЗМРВ С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ,

¬СПТХСР КВЖВОФв ДСТУСФСП: "№ХС ЖСОЙРС ТУСЛКСМХЛ,

ЗФОЛ НВЙЖЮМ НДВРХ аРЗУЕЛЛ УЗРХЕЗРСДФНЛШ ОЦЪЗМ ФНСР-

ЩЗРХУЛУСДВР Д СЖРСМ ЪВФХЛЩЗ Л ЖЗМФХДЦЗХ НВН ЩЗОСЗ РВ

СХЖЗОЯРЮМ аОЗНХУСР?" [15].

ЇВЖС ФНВКВХЯ, ЪХС ЛЖЗв С НСУТЦФНЦОвУРЮШ ФДСМФХДВШ

УЗРХЕЗРСДФНСЕС ЛКОЦЪЗРЛв РЗ ГЮОВ РЗСЙЛЖВРРСМ ЖОв

РЗНСХСУЮШ аНФТЗУЛПЗРХВХСУСД. ґВН, ЗЬЗ Д 1911 Е.

µ. ўУаЕЕ (W. Bragg) Л ¤. ±СУХЗУ (H. Porter) ЦХДЗУЙЖВОЛ:

"їРЗУЕЗХЛЪЗФНЛЗ ФССГУВЙЗРЛв РЗТСФУЗЖФХДЗРРС ТУЛДЗОЛ

РВФ Н ТУЗЖТСОСЙЗРЛб, ЪХС УЗРХЕЗРСДФНЛЗ Л ЕВППВ-ОЦЪЛ

НСУТЦФНЦОвУРЮ ТС ТУЛУСЖЗ, ТСФНСОЯНЦ НВЙЖЮМ ОЦЪ вДОв-

ЗХФв СХЖЗОЯРСМ ФЦЬРСФХЯб, ЖДЛЙЦЬЗМФв ЪЗУЗК ТУСФХ-

УВРФХДС ГЗК ЛКПЗРЗРЛв Д ЧСУПЗ Л ФСЖЗУЙВРЛЛ аРЗУЕЛЛ,

ФСДЗУЫЗРРС НВН ЖДЛЕВОВФЯ ГЮ ФДСГСЖРВв ЪВФХЛЩВ" [11,

c. 234, 235]. Ј НСРЩЗ 1912 Е. ўУаЕЕ ТУСУСЪЗФНЛ ТЛФВО:

"...ТУСГОЗПВ ХЗТЗУЯ ФСФХСЛХ РЗ Д ХСП, ЪХСГЮ ДЮГУВХЯ

ПЗЙЖЦ ЖДЦПв ХЗСУЛвПЛ УЗРХЕЗРСДФНЛШ ОЦЪЗМ, В Д ХСП,

ЪХСГЮ РВМХЛ... СЖРЦ ХЗСУЛб, СГОВЖВбЬЦб ДСКПСЙРС-

ФХвПЛ СГЗЛШ" [11, c. 234, 235].

¬СПТХСР ЛФФОЗЖСДВО УВФФЗвРЛЗ ЙЗФХНСЕС УЗРХЕЗРСД-

ФНСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ФУЗЖВПЛ, ФСФХСвЬЛПЛ ЛК ОЗЕНЛШ ВХСПСД

(ЕУВЧЛХ, ТВУВЧЛР). Ј ХВНЛШ ФУЗЖВШ аРЗУЕЛв, ТЗУЗЖВДВЗПВв

ВХСПЦ ЛКОЦЪЗРЛЗП, ГСОЯЫЗ аРЗУЕЛЛ ФДвКЛ аОЗНХУСРВ Д

ВХСПЗ. ±СаХСПЦ аОЗНХУСРЮ ПСЙРС УВФФПВХУЛДВХЯ НВН

"ФДСГСЖРЮЗ", ТСЪХЛ РЗ ФДвКВРРЮЗ Ф ВХСПСП. Ј аХСП

ФОЦЪВЗ УВФФЗвРЛЗ УЗРХЕЗРСДФНСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ФУЗЖСМ ФДС-

ЖЛХФв Н УВФФЗвРЛб СХЖЗОЯРЮП аОЗНХУСРСП. °ТЮХЮ

¬СПТХСРВ ТСНВКВОЛ, ЪХС УВФФЗвРРСЗ ЛКОЦЪЗРЛЗ ФСФХСЛХ

ЛК ЖДЦШ НСПТСРЗРХ, КВДЛФвЬЛШ СХ ЦЕОВ УВФФЗвРЛв, м Ц

СЖРСМ ЖОЛРВ ДСОРЮ ХВНВв ЙЗ, НВН Ц ТВЖВбЬЗМ ДСОРЮ, В Ц

ЖУЦЕСМ м ГСОЯЫЗ (УЛФ. 2). їХС вДОЗРЛЗ РВКЮДВбХ

аЧЧЗНХСП ¬СПТХСРВ. ¬СПТХСР Л ҐЗГВМ ТСНВКВОЛ, ЪХС

СГЭвФРЛХЯ аХСХ аЧЧЗНХ ПСЙРС ХСОЯНС РВ вКЮНЗ ФХСОНРС-

ДЗРЛв УЗРХЕЗРСДФНСЕС НДВРХВ ФС ФДСГСЖРЮП аОЗНХУСРСП.

±СОЯКЦвФЯ КВНСРВПЛ ФСШУВРЗРЛв аРЗУЕЛЛ Л ЛПТЦОЯФВ Д

ФЛФХЗПЗ аОЗНХУСР л ЧСХСР, ¬СПТХСР РВЫЗО, ЪХС Д УЗКЦОЯ-

ХВХЗ ФХСОНРСДЗРЛв Ф аОЗНХУСРСП ЖОЛРВ ДСОРЮ УВФФЗвР-

РСЕС ЛКОЦЪЗРЛв СХОЛЪВЗХФв СХ ЖОЛРЮ ДСОРЮ ТВЖВбЬЗЕС

ІЛФ. 2. ¶УВЕПЗРХ ФХВХЯЛ ¬СПТХСРВ [15].

1240


Ј.±. ®Є­ЎЇґѕ¦Ј

[µ¶Ї 2005ЛКОЦЪЗРЛв РВ ДЗОЛЪЛРЦ Dl  l

f

А li

€ 2l


C

sin


2

ya2, ЕЖЗ y м

ЦЕСО УВФФЗвРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв (УЛФ. 3). ЇСДВв ЧЛКЛЪЗФНВв

ТСФХСвРРВв l

C

€ "ham


0

c € 2Y4 В 10

А10

ФП ФХВОВ РВКЮ-ДВХЯФв НСПТХСРСДФНСМ ЖОЛРСМ. їНФТЗУЛПЗРХЮ ¬СПТХСРВ

ТСОРСФХЯб ТСЖХДЗУЖЛОЛ ТСОЦЪЗРРЦб ЛП ЧСУПЦОЦ.

±СЖДСЖв ЛХСЕ ДЮТСОРЗРРЮП аНФТЗУЛПЗРХВП, ¬СПТ-

ХСР ТЛФВО [15]: "їХС КВПЗЪВХЗОЯРСЗ ФСЕОВФЛЗ ПЗЙЖЦ

РВЫЛПЛ ЧСУПЦОВПЛ ТСЪХЛ РЗ СФХВДОвЗХ ФСПРЗРЛМ Д

ХСП, ЪХС УВФФЗвРЛЗ УЗРХЕЗРСДФНЛШ ОЦЪЗМ ЗФХЯ НДВРХСДСЗ

вДОЗРЛЗ... Ј ЖВРРСМ ХЗСУЛЛ ФЦЬЗФХДЗРРЦб УСОЯ ЛЕУВЗХ

ТУЗЖТСОСЙЗРЛЗ С ХСП, ЪХС НВЙЖЮМ аОЗНХУСР, аЧЧЗН-

ХЛДРС ЦЪВФХДЦбЬЛМ Д УВФФЗвРЛЛ, УВФФЗЛДВЗХ ЩЗОЮМ

НДВРХ. Ј РЗМ ХВНЙЗ ЛФТСОЯКЦЗХФв ЕЛТСХЗКВ С ХСП, ЪХС

НДВРХЮ ЛКОЦЪЗРЛв ТУЛШСЖвХ Д СТУЗЖЗОЗРРЮШ РВТУВДОЗРЛвШ

Л Д СТУЗЖЗОЗРРЮШ РВТУВДОЗРЛвШ УВФФЗЛДВбХФв. їНФТЗУЛ-

ПЗРХЮ, ТСЖХДЗУЙЖВбЬЛЗ ХЗСУЛб, ДЗФЯПВ ЦГЗЖЛХЗОЯРС

ТСНВКЮДВбХ, ЪХС НДВРХ ЛКОЦЪЗРЛв РЗФЗХ РЗ ХСОЯНС

аРЗУЕЛб, РС Л РВТУВДОЗРРЮМ ЛПТЦОЯФ".

їМРЫХЗМР Ф ЦЖСДОЗХДСУЗРЛЗП ДФХУЗХЛО ФССГЬЗРЛЗ СГ

СТЮХЗ ¬СПТХСРВ: "±СОСЙЛХЗОЯРЮМ УЗКЦОЯХВХ СТЮХВ

¬СПТХСРВ ТСНВКЮДВЗХ, ЪХС ЛКОЦЪЗРЛЗ ДЗЖЗХ ФЗГв ХВН,

НВН ЗФОЛ ГЮ СРС ФСФХСвОС ЛК ЖЛФНУЗХРЮШ НСУТЦФНЦО РЗ

ХСОЯНС Д ФПЮФОЗ ТЗУЗЖВЪЛ аРЗУЕЛЛ, РС Л ТЗУЗЖВЪЛ ЛПТЦОЯФВ"

[16]. ґВНЛП СГУВКСП, ¬СПТХСР аНФТЗУЛПЗРХВОЯРС ЖСНВ-

КВО ФЦЬЗФХДСДВРЛЗ НДВРХСД ФДЗХВ. ©РВЪЗРЛЗ аХСЕС СХНУЮ-

ХЛв Д ЧЛКЛНЗ ГЮОС СЕУСПРЮП. ¬ВН СХПЗЪВО ЛКДЗФХРЮМ

РЗПЗЩНЛМ ЧЛКЛН-ХЗСУЗХЛН ¶УЛЖУЛШ ·ЦРЖ (F. Hund, 1896 л

1997), "ўСУ СХРСФЛОФв Н ЕЛТСХЗКЗ ФДЗХСДЮШ НДВРХСД ЖС

1922 ЕСЖВ ФЖЗУЙВРРС", СЖРВНС: "ґВНВв ТСКЛЩЛв РЗТУЛЗП-

ОЗПСФХЛ ЛОЛ УВДРСЖЦЫЛв ЧЛКЛНСД ЛКПЗРЛОВФЯ ТСФОЗ

СХНУЮХЛв ¬СПТХСР-аЧЧЗНХВ" [17].

їНФТЗУЛПЗРХЮ, ТСЖХДЗУЖЛДЫЛЗ ЕЛТСХЗКЦ їМРЫХЗМРВ

С ФДЗХСДЮШ НДВРХВШ, ТУСДСЖЛОЛ Д 1924 Е. ХВНЙЗ УСФФЛМФНЛЗ

ЧЛКЛНЛ Ў.¶. ЄСЧЧЗ (1880 л 1960) Л Ї.Є. ҐСГУСРУВДСД.

Ј 1926 Е. ВПЗУЛНВРФНЛМ ЧЛКЛНС-ШЛПЛН ¤ЛОЯГЗУХ ­ЯбЛФ

(G.N. Lewis, 1875 л 1946), НСХСУЮМ ФЪЛХВО ТСРвХЛЗ "НДВРХ

ФДЗХВ" РЗЦЖВЪРЮП, ТСФНСОЯНЦ "ПЮ ТУЗЖТСОВЕВЗП, ЪХС СР

ТУСДСЖЛХ ОЛЫЯ РЛЪХСЙРЦб ЖСОб ДУЗПЗРЛ ФДСЗЕС ФЦ-

ЬЗФХДСДВРЛв НВН РСФЛХЗОЯ аРЗУЕЛЛ ЛКОЦЪЗРЛв, В ДФЗ

СФХВОЯРСЗ ДУЗПв м НВН ДВЙРЮМ ФХУЦНХЦУРЮМ аОЗПЗРХ

ДРЦХУЛ ВХСПВ", Л ТСаХСПЦ ДДЗО РСДЮМ ХЗУПЛР: "...в

ТСКДСОб ФЗГЗ ТУЗЖОСЙЛХЯ ЖОв аХСЕС ЕЛТСХЗХЛЪЗФНСЕС

РСДСЕС ВХСПВ, НСХСУЮМ РЗ вДОвЗХФв ФДЗХСП, РС ТУЛРЛ-

ПВЗХ ФЦЬЗФХДЗРРСЗ ЦЪВФХЛЗ ДС ДФЗШ ТУСЩЗФФВШ ЛКОЦЪЗРЛв,

РВКДВРЛЗ ЧСХСР" [18].

їХСХ ХЗУПЛР ФУВКЦ ЙЗ ГЮО ТУЛРвХ ЧЛКЛНВПЛ. ¶СХСР

ФХВО ТСОРСТУВДРСМ аОЗПЗРХВУРСМ ЪВФХЛЩЗМ Ф РЦОЗДСМ

ПВФФСМ, РЦОЗДЮП аОЗНХУЛЪЗФНЛП КВУвЖСП Л ФТЛРСП,

УВДРЮП 1. °ЖРВНС ЧСХСР м СЪЗРЯ ФДСЗСГУВКРВв ЪВФХЛЩВ.

°Р РЗ вДОвЗХФв ТУСФХУВРФХДЗРРС ОСНВОЛКСДВРРЮП СГЭЗН-

ХСП, Л РЗОЯКв СТУЗЖЗОЛХЯ ЗЕС ТСОСЙЗРЛЗ Д ТУСФХУВРФХДЗ.

¶СХСР ЖДЛЙЗХФв ФС ФНСУСФХЯб ФДЗХВ Л ТСаХСПЦ РЗ ПСЙЗХ

РВШСЖЛХЯФв Д ФСФХСвРЛЛ ТСНСв. ЇВУвЖЦ Ф аХЛП, НВН

ТСНВКЮДВбХ ПРСЕЛЗ СТЮХЮ (ЧОЦНХЦВЩЛЛ НСРЩЗРХУВЩЛЛ

ЧСХСРСД Д ФДЗХСДСП ТЦЪНЗ, ФЗОЗНХЛДРЮМ ЧСХСаЧЧЗНХ Л

ЖУ.), Н СХЖЗОЯРСПЦ ЧСХСРЦ ТУЛПЗРЛПС ТСРвХЛЗ ТСОвУЛ-

КВЩЛЛ. ўСОЗЗ ХСЕС, НВН Л ЖОв аОЗНХУСПВЕРЛХРЮШ ДСОР, ЖОв

ЧСХСРСД ХВНЙЗ РВГОбЖВЗХФв вДОЗРЛЗ ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЛ,

ТУЛЪЗП ТУЛ РВОЛЪЛЛ ДФЗЕС ОЛЫЯ СЖРСЕС ЧСХСРВ [19].

іСДУЗПЗРРЮЗ ЛФФОЗЖСДВРЛв ТСНВКЮДВбХ, ЪХС ДСКПСЙРВ

ХВНЙЗ ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛв ХУЗШ, ЪЗХЮУЗШ ЛОЛ ТвХЛ ЧСХСРСД,

РВШСЖвЬЛШФв Д КВТЦХВРРЮШ НДВРХСДЮШ ФСФХСвРЛвШ

(entangled states) [20]. ҐОЛРВ ДСОРЮ ЖЗ ўУСМОв ВРФВПГОв

N ЧСХСРСД, РВШСЖвЬЛШФв Д ХВНЛШ ФСФХСвРЛвШ, УВДРВ laN,

ЕЖЗ l м ЖОЛРВ ДСОРЮ СХЖЗОЯРСЕС ЧСХСРВ. і ТСПСЬЯб

УВФЬЗТОЗРЛв ЗЖЛРЛЪРЮШ ЧСХСРСД Д РЗОЛРЗМРСП НУЛ-

ФХВООЗ ГЮОЛ ТСОЦЪЗРЮ ГЛЧСХСРЮ …N € 2† [21]. ¶СХСРЮ

РВУвЖЦ ФС ФТЛРСДЮП ЦЕОСДЮП ПСПЗРХСП ШВУВНХЗУЛ-

КЦбХФв ХВНЙЗ СУГЛХВОЯРЮП ЦЕОСДЮП ПСПЗРХСП [22].

іСЕОВФРС ФСДУЗПЗРРЮП аНФТЗУЛПЗРХВП ПВФФВ ЧСХСРВ

ГОЛКНВ Н РЦОб Ф СЕУСПРСМ ХСЪРСФХЯб: m

g

` 10


А51

Е [23].


ЈПЗФХЗ Ф ХЗП ХЗСУЗХЛНЛ ЦЙЗ ТСЖЕСХСДЛОЛ ЦУВДРЗРЛв,

СГСГЬВбЬЛЗ ФЛФХЗПЦ ЦУВДРЗРЛМ ®ВНФДЗООВ РВ ФОЦЪВМ

РЗРЦОЗДСМ ПВФФЮ ЧСХСРВ. ґВНЛЗ ЦУВДРЗРЛв ФЧСУПЦОЛУС-

ДВО Д 1936 Е. УЦПЮРФНЛМ ЧЛКЛН ЎОЗНФВРЖУ ±УСНВ

(A. Proca, 1897 л 1955) (ФП. СГКСУ [24]). Ј ФСДУЗПЗРРСМ

ЧЛКЛНЗ ЧСХСР ЛЕУВЗХ ЪУЗКДЮЪВМРС ДВЙРЦб УСОЯ. °Р

ФОЦЙЛХ ТЗУЗРСФЪЛНСП аОЗНХУСПВЕРЛХРЮШ ДКВЛПСЖЗМФХ-

ДЛМ Л вДОвЗХФв СЖРЛП ЛК "ЛФХЛРРС ЧЦРЖВПЗРХВОЯРЮШ"

ГСКСРСД [25].

±СФОЗ СТЮХСД ¬СПТХСРВ Д 1924 Е. ЇЛОЯФ ўСУ, ·ЗРЖ-

УЛН ¬УВПЗУФ (H. Kramers, 1894 л 1952) Л ҐЙСР іОаХЗУ

(J. Slater, 1900 л 1976), ВРВОЛКЛУЦв ТУСЩЗФФ ДКВЛПСЖЗМ-

ФХДЛв ЛКОЦЪЗРЛв Ф ДЗЬЗФХДСП Л ЙЗОВв ФТВФХЛ ДСОРСДЮЗ

ТУЗЖФХВДОЗРЛв, ТУЛЫОЛ Н ДЮДСЖЦ, ЪХС КВНСРЮ ФСШУВРЗРЛв

аРЗУЕЛЛ Л ЛПТЦОЯФВ ЖСОЙРЮ ФСГОбЖВХЯФв Д ТУЛУСЖЗ РЗ Д

НВЙЖСП аОЗПЗРХВУРСП ВНХЗ ДКВЛПСЖЗМФХДЛв, В ОЛЫЯ Д

ФУЗЖРЗП, ФХВХЛФХЛЪЗФНЛ [10, c. 526]. ±С аХСМ ХЗСУЛЛ

УВФФЗвРЛЗ ЛКОЦЪЗРЛв ЖСОЙРС ТУСЛФШСЖЛХЯ РЗТУЗУЮДРС, В

аОЗНХУСРЮ СХЖВЪЛ ЖСОЙРЮ ЛФТЦФНВХЯФв ФСДЗУЫЗРРС

ФОЦЪВМРС, ТУЛЪЗП УВФФЗвРЛЗ ДСОР Л ДЮОЗХ аОЗНХУСРСД

СХЖВЪЛ ПЗЙЖЦ ФСГСМ РЛНВН РЗ НСУУЗОЛУСДВРЮ. ЈФНСУЗ

ЈВОЯХЗУ ўСХЗ (W. Bothe, 1891 л 1957) Л ·ВРФ ¤ЗМЕЗУ

(H. Geiger, 1882 л 1945) ТУСДЗУЛОЛ аХЦ ЕЛТСХЗКЦ. ЄШ

СТЮХЮ ТСНВКВОЛ, ЪХС ДЮОЗХ ТУЛПЗУРС НВЙЖСЕС СЖЛРРВЖ-

ЩВХСЕС НДВРХВ ЛКОЦЪЗРЛв ФСДТВЖВЗХ ТС ДУЗПЗРЛ Ф ДЮОЗ-

ХСП аОЗНХУСРВ СХЖВЪЛ. ґСЕЖВ НВН ЪЛФХС ФОЦЪВМРСЕС

ФСДТВЖЗРЛв аХЛШ ЖДЦШ ВНХСД ФОЗЖСДВОС СЙЛЖВХЯ ФСЕОВФРС

УВФЪЗХВП ОЛЫЯ Д СЖРСП ЛК 10

5

ФОЦЪВЗД. °ХФбЖВ ўСХЗ Л¤ЗМЕЗУ КВНОбЪЛОЛ, ЪХС ЛШ СТЮХРЮЗ ЖВРРЮЗ ФСЕОВФЦбХФв Ф

УЗКЦОЯХВХВПЛ ¬СПТХСРВ Л ТУСХЛДСУЗЪВХ ЕЛТСХЗКЗ ўСУВ,

¬УВПЗУФВ Л іОаХЗУВ. Ј аХС ЙЗ ДУЗПв ¬СПТХСР Л іВМПСР

(A.W. Simon) Ф ТСПСЬЯб НВПЗУЮ ЈЛОЯФСРВ, НСХСУВв

ТСКДСОвОВ СТУЗЖЗОЛХЯ Л ДУЗПв, Л РВТУВДОЗРЛЗ ДЮОЗХВ

аОЗНХУСРВ СХЖВЪЛ, ТСНВКВОЛ, ЪХС Д ФУЗЖРЗП РВ НВЙЖЮМ

НДВРХ УВФФЗвРРСЕС ЛКОЦЪЗРЛв ТУЛШСЖЛХФв СЖЛР аОЗНХУСР

СХЖВЪЛ.


Ј 1950 Е. ВРВОСЕЛЪРЮЗ аНФТЗУЛПЗРХЮ ГЮОЛ ДЮТСОРЗРЮ

Ф ДЮФСНСМ ХСЪРСФХЯб ТУЛ ЛФТСОЯКСДВРЛЛ ГСОЗЗ ФСДЗУ-

ЫЗРРСМ ВТТВУВХЦУЮ. ·СЧЫХВЖХЗУ Л ®ВНЛРХВМУ [26]

ЦГЗЖЛХЗОЯРС ТСНВКВОЛ, ЪХС "аОЗНХУСРЮ СХЖВЪЛ Л УВФФЗвР-

РЮЗ ЧСХСРЮ ТСвДОвбХФв СЖРСДУЗПЗРРС Д ТУЗЖЗОВШ ДУЗПЗР-

РСЕС ЛРХЗУДВОВ ПЗРЗЗ 1Y5 В 10

А8

c". ЄК аНФТЗУЛПЗРХСД¬УСФФВ Л ІВПФЗв [27] ФОЗЖСДВОС, ЪХС ЦЕСО, ТСЖ НСХСУЮП

їОЗНХУСР


СХЖВЪЛ

±ВЖВбЬЛМ


ЧСХСР

ІВФФЗвРРЮМ

ЧСХСР

l

if

y

lf

А

АІЛФ. 3. ¬СПТХСРСДФНСЗ УВФФЗвРЛЗ.

7 µ¶Ї, Х. 175, е 11

ґ. 175, е 11]

іґ° ­¦ґ ¬ЈЎЇґЎ® іЈ¦ґЎ

1241


аОЗНХУСРЮ ЛФТЦФНВбХФв СХРСФЛХЗОЯРС РВТУВДОЗРЛв ДЮ-

ОЗХВ ФССХДЗХФХДЦбЬЛШ УВФФЗвРРЮШ ЧСХСРСД, СХОЛЪВЗХФв

СХ ЦЕОВ, КВЖВДВЗПСЕС КВНСРВПЛ ФСШУВРЗРЛв, РЗ ГСОЗЗ ЪЗП

РВ Ж1
.

ҐУЦЕЛПЛ ФОСДВПЛ, Д аОЗПЗРХВУРСП ТУСЩЗФФЗ ДКВЛПС-ЖЗМФХДЛв ЪВФХЛЩ ДТСОРЗ ТУЛПЗРЛПЮ КВНСРЮ ФСШУВРЗРЛв

аРЗУЕЛЛ Л ЛПТЦОЯФВ, НВН аХС Л ТУЗЖТСОВЕВО ¬СПТХСР.

їМРЫХЗМР Л ЈСОЯЧЕВРЕ ±ВЦОЛ (W. Pauli, 1900 л 1958),

ФДвХС ДЗУЛДЫЛЗ Д ФХУСЕСЗ ФСШУВРЗРЛЗ аРЗУЕЛЛ Л ЛП-

ТЦОЯФВ, ЛЖЗб ўСУВ, ¬УВПЗУФВ Л іОаХЗУВ ФЪЛХВОЛ ЪЗП-ХС

ДУСЖЗ НУВПСОЮ. ±С аХСПЦ ТСДСЖЦ ±ВЦОЛ НУВФРСУЗЪЛДС

ФНВКВО: "Б ФЪЛХВб ДЗОЛЪВМЫЛП ФЪВФХЯЗП ХС, ЪХС ТУЗЖ-

ФХВДОЗРЛЗ ўСУВ, ¬УВПЗУФВ Л іОаХЗУВ ГЮОС ФХСОЯ ГЮФХУС

СТУСДЗУЕРЦХС ГОВЕСЖВУв ТУЗДСФШСЖРЮП аНФТЗУЛПЗРХВП

ўСХЗ Л ¤ЗМЕЗУВ, В ХВНЙЗ РЗЖВДРС СТЦГОЛНСДВРРЮП СТЮ-

ХВП ¬СПТХСРВ. ІВКЦПЗЗХФв, ТУВДЛОЯРС ФЪЛХВХЯ, ЪХС

ЖВЙЗ ЗФОЛ ГЮ аХЛ аНФТЗУЛПЗРХЮ РЗ ГЮОЛ ТСФХВДОЗРЮ,

ўСУ ТЗУЗФХВО ГЮ ЖЗУЙВХЯФв КВ аХС ТУЗЖФХВДОЗРЛЗ. ЇС

ПРСЕЛЗ ТУЗДСФШСЖРЮЗ ЧЛКЛНЛ (НВН, РВТУЛПЗУ, ­ВЖЗРГЦУЕ,

®Л, ўСУР) ТУСЖСОЙВОЛ ГЮ ЗЕС ТУЛЖЗУЙЛДВХЯФв, Л аХВ

КОСФЪВФХРВв ФХВХЯв ўСУВ, ¬УВПЗУФВ Л іОаХЗУВ ФХВОВ ГЮ

РВДЗУРС ХСУПСКСП ТУСЕУЗФФВ ХЗСУЗХЛЪЗФНСМ ЧЛКЛНЛ" [13].

ўСУ ЖЗМФХДЛХЗОЯРС ДФНСУЗ СФСКРВО ФДСб СЫЛГНЦ Л Д

ЛбОЗ 1925 Е. РВТЛФВО [10, c. 560]: "ЇВЖЗЙЖВ ТСОЦЪЛХЯ

ЦНВКВРРЮП ФТСФСГСП СГЬЦб ЧСУПЦОЛУСДНЦ КВНСРСД НДВР-

ХСДСМ ХЗСУЛЛ ГЮОВ ГЮ ОЛЫЗРВ СФРСДВРЛМ ТСФОЗ ЖСНВКВ-

ХЗОЯФХДВ ФДвКЛ СХЖЗОЯРЮШ ВХСПВУРЮШ ТУСЩЗФФСД. їХВ

ФДвКЯ Д ФССХДЗХФХДЛЛ Ф НДВРХСДСМ ХЗСУЛЗМ ФДЗХВ їМР-

ЫХЗМРВ РВДвКЮДВЗХ РВП НСУТЦФНЦОвУРЦб НВУХЛРЦ УВФТУС-

ФХУВРЗРЛв ФДЗХВ. ±УЛ ХВНСП ТСОСЙЗРЛЛ ДЗЬЗМ РЦЙРС

ГЮХЯ ЕСХСДЮПЛ Н ХСПЦ, ЪХС ЙЗОВЗПСЗ СГСГЬЗРЛЗ

НОВФФЛЪЗФНСМ аОЗНХУСЖЛРВПЛНЛ ТСХУЗГЦЗХ УЗЫЛХЗОЯРСМ

ОСПНЛ ТСРвХЛМ, ОЗЙВДЫЛШ ЖС ФЛШ ТСУ Д СФРСДЗ СТЛФВРЛв

ТУЛУСЖЮ". ІВЖЛ ФТУВДЗЖОЛДСФХЛ РВЖС СХПЗХЛХЯ, ЪХС Д

"ФХВХЯЗ ХУЗШ" [13, c. 526] ГЮОС ФНВКВРС ХВНЙЗ, ЪХС

"ДСОРСДСМ ШВУВНХЗУ УВФТУСФХУВРЗРЛв ФДЗХВ, Ф СЖРСМ

ФХСУСРЮ, Л ЗЕС ТСЕОСЬЗРЛЗ Л ЛФТЦФНВРЛЗ НДВРХВПЛ, Ф

ЖУЦЕСМ ФХСУСРЮ, вДОвбХФв ХЗПЛ аНФТЗУЛПЗРХВОЯРЮПЛ

ЧВНХВПЛ, НСХСУЮЗ ФОЗЖЦЗХ ТСОСЙЛХЯ Д СФРСДЦ ОбГСМ

ВХСПРСМ ХЗСУЛЛ Л ЖОв НСХСУЮШ РЗ ФОЗЖЦЗХ ЛФНВХЯ

НВНЛШ-ОЛГС СГЭвФРЗРЛМ".

ЄХВН, Н 1925 Е. ГЮОС ХДЗУЖС ЦФХВРСДОЗРС, ЪХС Д УвЖЗ

ЧЛКЛЪЗФНЛШ вДОЗРЛМ ФДЗХ ДЗЖЗХ ФЗГв НВН ФСДСНЦТРСФХЯ

ЪВФХЛЩ Ф ДТСОРЗ СТУЗЖЗОЗРРЮПЛ аРЗУЕЛЗМ Л ЛПТЦОЯФСП.

і ЖУЦЕСМ ФХСУСРЮ, ПРСЕСЪЛФОЗРРЮЗ аНФТЗУЛПЗРХЮ

XIX ДЗНВ ТС ЛРХЗУЧЗУЗРЩЛЛ, ЖЛЧУВНЩЛЛ Л ТСОвУЛКВЩЛЛ

ФДЗХВ ФХСОЯ ЙЗ ЦГЗЖЛХЗОЯРС ТСНВКВОЛ, ЪХС ФДЗХ СГОВЖВЗХ

ДСОРСДЮПЛ ФДСМФХДВПЛ. ґВН ДСКРЛНОВ СФХУВв ТУСГОЗПВ

НСУТЦФНЦОвУРС-ДСОРСДСЕС ЖЦВОЛКПВ ФДЗХВ, НСХСУВв, НВКВ-

ОСФЯ, КВЕРВОВ ЧЛКЛНЦ Д ХЦТЛН. ЈЮШСЖ ЛК аХСЕС ХЦТЛНВ ГЮО

РВМЖЗР ТСКЖРЗЗ, НСЕЖВ ГЮОВ ФСКЖВРВ ФСДУЗПЗРРВв НДВРХС-

ДВв ХЗСУЛв. ЇС аХС ЦЙЗ ЖУЦЕВв ЛФХСУЛв, ЛФХСУЛв "ЖУВПЮ

ЛЖЗМ", ТС ФОСДВП їМРЫХЗМРВ.

іТЛФСН ОЛХЗУВХЦУЮ

1.

Planck M Verhandl. Detsch. Phys. Ges. 2 237 (1900)2.

Planck M Ann. Phys. (Leipzig) 4 553 (1901) [±ОВРН ® ЄКГУВРРЮЗ

ХУЦЖЮ (®.: ЇВЦНВ, 1975) c. 251]

3.

±ОВРН ® ЄКГУВРРЮЗ ХУЦЖЮ (®.: ЇВЦНВ, 1975) c. 2824.

·УВПСД А Ў ¶ЛКЛНЛ. ўЛСЕУВЧЛЪЗФНЛМ ФТУВДСЪРЛН 2-З ЛКЖ. (±СЖ

УЗЖ. Ў Є ЎШЛЗКЗУВ) (®.: ЇВЦНВ, 1983) c. 216

5.

Einstein A Ann. Phys. (Leipzig) 17 132 (1905) [їМРЫХЗМР ЎіСГУВРЛЗ РВЦЪРЮШ ХУЦЖСД ґ. III (®.: ЇВЦНВ, 1966) c. 92]

6.

їМРЫХЗМР Ў іСГУВРЛЗ РВЦЪРЮШ ХУЦЖСД ґ. III (®.: ЇВЦНВ, 1966)c. 164

7.

®ЛОВРХЯЗД Ј ± ¶ЛКЛЪЗФНСЗ СГУВКСДВРЛЗ Д ДЦКВШ 8 (1) 10 (2002)8.

Einstein A Ann. Phys. (Leipzig) 20 199 (1906) [їМРЫХЗМР Ў

іСГУВРЛЗ РВЦЪРЮШ ХУЦЖСД ґ. III (®.: ЇВЦНВ, 1966) c. 128]

9.

­ЯСЩЩЛ ® ЄФХСУЛв ЧЛКЛНЛ (®.: ®ЛУ, 1970)10. ўСУ Ї ЄКГУВРРЮЗ РВЦЪРЮЗ ХУЦЖЮ ґ. II (®.: ЇВЦНВ, 1971) Ф. 518

11. ҐЙЗППЗУ ® їДСОбЩЛв ТСРвХЛМ НДВРХСДСМ ПЗШВРЛНЛ (®.:

ЇВЦНВ, 1985) Ф. 187

12. Millikan R A Phys. Rev. 7 18 (1916)

13. ҐСУЧПВР Б ¤ ЈФЗПЛУРВв ЛФХСУЛв ЧЛКЛНЛ Ф РВЪВОВ XIX ЖС

ФЗУЗЖЛРЮ XX ДД. (®.: ЇВЦНВ, 1979)

14. ўСУ Ї ЄКГУВРРЮЗ РВЦЪРЮЗ ХУЦЖЮ ґ. I (®.: ЇВЦНВ, 1970) Ф. 84;

®ЛОВРХЯЗД Ј ± µ¶Ї 174 209 (2004)

15. Compton A H Phys. Rev. 21 483 (1923)

16. їМРЫХЗМР Ў іСГУВРЛЗ РВЦЪРЮШ ХУЦЖСД ґ. 3 (®.: ЇВЦНВ, 1966)

Ф. 58

17. ·ЦРЖ ¶ ЄФХСУЛв НДВРХСДСМ ХЗСУЛЛ (¬ЛЗД: ЇВЦНСДВ ЖЦПНВ,1980)

18. Lewis G N Nature 118 874 (1926)

19. ¬ОЮЫНС Ґ Ї µ¶Ї 164 1187 (1994)

20. Mitchell M W, Lundeen J S, Steinberg A M Nature 429 161 (2004);

Walther P et al. Nature 429 158 (2004); Zhao Z et al. Nature 430 54

(2004)


21. Edamatsu K, Shimizu R, Itoh T Phys. Rev. Lett. 89 213601 (2002)

22. Leach J et al. Phys. Rev. Lett. 88 257901 (2002)

23. Luo J et al. Phys. Rev. Lett. 90 081801 (2003)

24. Tu L-C, Luo J, Gillies G T Rep. Prog. Phys. 68 77 (2005)

25. ®ЦШЛР ¬ Ї, ґЛШСРСД Ј Ї µ¶Ї 171 1201 (2001)

26. Hofstadter R, McIntyre J A Phys. Rev. 78 24 (1950)

27. Cross W G, Ramsey N F Phys. Rev. 80 929 (1950)

One hundred years of the photon

V.P. Milant'ev

Department of Experimental Physics, Peoples Friendship University of Russia,

ul. Miklukho-Maklaya 6, 117198 Moscow, Russian Federation

Tel. (7-095) 955-08 13. Fax (7-095) 952-11 86

E-mail: vmilantiev@sci.pfu.edu.ru

The origin of Einstein's light quantum hypothesis is described, followed by its evolution, through years of hard work, toward full

recognition following the discovery of the photon.

PACS numbers: 01.65.+g, 12.20. ± m, 14.70.Bh

Bibliography м 27 references

Received 10 June 2005

Uspekhi Fizicheskikh Nauk 175 (11) 1233 ± 1242 (2005)

Physics ± Uspekhi 48 (11) (2005)1242

Ј.±. ®Є­ЎЇґѕ¦Ј[µ¶Ї 2005

Document Outline

  • 1. Введение
  • 2. Как возникла гипотеза о квантах света?
  • 3. Применения гипотезы световых квантов
  • 4. Гипотетический квант света становится фотоном
  •  Список литературы

жүктеу 238.2 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет