№1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы


Кристалға шығыстарды қосудағы дәнекерлеужүктеу 5.04 Kb.
Pdf просмотр
бет38/38
Дата08.01.2017
өлшемі5.04 Kb.
#32
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Кристалға шығыстарды қосудағы дәнекерлеу: 
–  Термокомпрессорлы 
–  Ультрадыбысты 
–  Импульсті жанама қыздыру 
–  Қосарланған электрод көмегімен 
–  Лазерлі нүктелік 
–  Электронды-сәулелік 
–  Көлемді шығыстары бар элементтерді сымсыз монтаждау 
Кристалды герметизациялау  
Герметизациялау  әдістері  -  әдісті  таңдау  материалға  және  корпустың  формасына  тәуелді. 
Корпустар  герметизацияланған  (металл-шыны,  металл-керамикалық,  керамикалық,  шыны)  және 
герметизацияланбаған 
(пластмасс, 
керамикалық) 
болады. 
Дәнекер: 
салқын 
дәнекер; 
электрконтактылы  дәнекер:  контурлы,  роликті,  микроплазмалы,  аргонды-доғалық,  лазерлі, 
электронды  сәулелік;  пайка:  конвективті  пеште,  ыстық  газ  ағынымен;  желімдеу;  пластмассамен 
герметизациялау. 
Тестілеу 

 
227
Тестілеу арқылы шығыс контактілерінің дәнекерлену сапасын, құрал-жабдықтардың климаттық 
жағдайларға  тәуелсіздігін,  механикалық  дірілге  және  соққыға  төзімділігін,  электрлік  параметрлерінің 
орнықтылығын бағалайды. Тестілегеннен кейін құралды бояйды және маркерлейді. 
Қорыта 
келе 
айтарымыз, 
электрондық 
техниканың 
элементтерін 
жетілдіруге, 
сипаттамаларының жақсаруына тек қана жаңа технологиялардың ғана қабілетті екендігі даусыз. 
Бүгін  де  үшқабатты  жүйе  құрылымы  интегральды  электроникамен  тығыз  байланысты.  Бұл 
жүйені қолдану арқылы тек микросұлбаларды ғана емес, сонымен қатар дискретті жартылай өткізгішті 
құралдар жасалады.  
Мақалада  қазіргі  заманғы  интегралдық  сұлбаларды  жасаудың  негізгі  технологиялық  үрдістері 
мен  әдістері  ұсынылды.  Өңдеу  әдістері  мен  синтездеудің  материалдың  қасиетіне,  құрылымына, 
сипаттамасына әсері баяндалды.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Праттон М. Введение в физику поверхности: перевод с английского В.И.Кормильца /Ижевск: 
«Регулярная и хаотическая динамика» 2000. – 256 с. 
2. Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: «Инергоатомиздат», 1985. – 392 с. 
3. Литовченко В.Г. Физика поверхности и микроэлектроника: новое в жизни, науке, технике / 
Литовченко В.Г., Попов В.Г. – Москва: изд. «Знание», 1990. – 64 с. 
4. Интернет ресурс http://www.recearch.ibm.com. 
 
Резюме  
В  статье  рассматривается  структура  трехслойный  системы  и  их  основные  технологические 
процессы, 
которые 
применяются 
для 
изготовления 
интегральных 
схем 
в 
современной 
микроэлектронике. 
Summary  
This article describes the structure of a triple system and their main processes, which are used for the 
manufacture of integrated circuits in microelectronics.  
 
 
 
 

 
228
МАЗМҰНЫ 
 
 
 


 


 

10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
23 
24 
25 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
32 
33 
 
34 
 
35 
36 
37 
38 
 
39 
40 
ПЕДАГОГИКА, ТАРИХ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 
 
Х.Б.ТАБЫЛДИЕВ, С.Қ.АБИЛОВА. Атырау Облысы Ұлы Отан соғысы жылдарында.............. 
К.Л.ЕСМАҒАМБЕТОВ, А.Қ.АХМЕТ. Шерлі шежіре шындығы (Машақаты мол мұрағаттың 
мұңлы мәліметтері)................................................................................................................ 
Ә.О.ТУРДАЛИЕВ. Бүкілқазақстандық кеңестердің Ү съезі қоныс аударушылар жөнінде....... 
Қ.СҮНДЕТҰЛЫ. Қызылқоға аудандық газетінің тарихынан................................................... 
С.ҚҰСНИДЕНОВ. Саяси идеология....................................................................................... 
Ж.К.ЖҰМАБАЕВА. Н.Бичурин және түркілер тарихы........................................................... 
М.С.КАСЕНОВҚ.Қ.ИБАДУЛЛАҰЛЫ. Сарайшық қорымындағы құлпытастар...................... 
Б.К.ҚАЛШАБАЕВА. Орталық азиядағы қазақ диаспорасының киім үлгілеріндегі 
ерекшеліктер......................................................................................................................... 
Ұ.АХМЕТОВА. ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғас. басындағы өлке баспасөзінің жәйі.............................. 
Л.Т.ДЖУМАЛИЕВА. Жалаңтөс Баһадүр- тұран өркениетінің перзенті.................................. 
Б.Н.БЕГЕБАЕВА. Маңғыстау өңірі қазақтарының тағамдары................................................. 
Ө.ҚОЖАҚҰЛЫ. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның оңтүстігіндегі патшалық 
ресейдің саяси экспансиясы................................................................................................... 
Г.ҚАЙРҒАЛИЕВА. Жоламан Тіленшіұлы бастаған азаттық күресі мәселелері........................ 
Ә.Ү.ЕРМАҒАМБЕТОВА ХІХ ғ. ІІ-жартысында  батыс қазақстан қалаларында білімнің дамуы 
А.АЙТМҰХАМБЕТОВ. ХІХ-ХХ ғ. басындағы қазақ дәрігерлерінің қалыптасуы мен 
қызметінің тарихынан бірер сөз............................................................................................. 
Л.Л.БУЯНОВА. К вопросу изученности проблемы крестьянского движения в период 
революций 1917 года............................................................................................................ 
О.Д.ТАБЫЛДИЕВА. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен хх ғасыр басындағы Маңғыстау....... 
Е.Н.КИЛЬДЯКОВА. История населения Мангышлака........................................................... 
Р.А.СИДЕШОВА. Кеңестік жүйеге өту кезеңінде Маңғыстауда халыққа білім беру ісіндегі 
жаңа өзгерістер (1920-1929жж.)............................................................................................ 
Н.С.САЙЛАУОВА. Оқушыларға патриоттық тәрбие беруде ауыз әдебиеті үлгілерінің 
алатын орны.......................................................................................................................... 
А.О.ИСАБЕКОВА, Ф.А.САХИЕВА. Болашақ ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеу - дүниеге 
ғылыми көзқарасты қалыптастыру негізі................................................................................ 
Г.И.ИМАШЕВ. Физика курсындағы политехникалық білім..................................................... 
Ғ. ҚАБЕКЕНОВ. Мұражай педагогикасының ересектер үшін тәрбиелік мәні.......................... 
Н.Ғ.ДАУМОВ. Гимназияда саралап оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері......... 
Л.Е.КОЙШИГУЛОВА. Коммуникативная компетентность педагога....................................... 
С.А.МАХМУТОВ. Систематический контроль количественных и качественных показателей 
учебных достижений обучающихся в организациях образования........................................... 
Ж.Е.ГАБДУЛЛИНА, А.А.СУЛТАНГУБИЕВА. Білім беру үдерісіндегі студенттердің 
қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру мәселесінің сипаттамасы........................................ 
Ж.М.БАЙҒОЖИНА. Дүниежүзiнiң түрлi елдерiндегi әлеуметтiк педагогтар мен әлеуметтiк 
қызметкерлердi дайындау жүйесiнiң дамуы............................................................................ 
Ф.Н.ЖҰМАБЕКОВАА.БАДЕЛ. Қазақ этнопедагогикасы материалдары негізінде білім 
беру мазмұнын жаңарту......................................................................................................... 
Е.С.ҚОЯНҒАЛИЕВ. Ұлттық мәдени құндылықтар негізінде оқушыларға эстетикалық тәрбие 
берудің ерекшеліктері............................................................................................................ 
Е.С.АБИЛДАЕВ. Сапалы маман дайындаудағы педагогикалық практиканың орны................ 
Қ.СЫЗДЫҚОВ. Ұрпақ тәрбиесіндегі мақал-мәтелдердің орны.............................................. 
А.Б.УТАРАЛИЕВ. Халқымыздың рухани асыл қазынасы – тарихи-мәдени мұраларының 
ерекшеліктері........................................................................................................................ 
ТОҒАЙБАЕВА А.Қ. Билердің әдет - ғұрыпқа негізделген  құқықтық мәдениетті 
қалыптастырудағы ролі  және оның тәрбиелік маңызы ......................................................... 
Н.Е.ШАЙХИЕВ. Самозащита в рукопашном бою................................................................... 
А.Н.ДАУЛЕТОВА. К.Ахметова мен Г.Салықбаева поэзиясындағы ішкі монолог..................... 
Д.АСҚЫНБАЙ. Газеттік менеджер........................................................................................ 
Ш.Қ.МҰХАМБЕТОВА. Жоғары мектепте білім сапасын арттырудағы информатика 
курсының орны мен рөлі........................................................................................................ 
Г.У.ДЕМЕШЕВА. Понятие «здоровье» и проблемы развития организма ребенка.................. 
Т.Қ.ДӘУЛЕТ. Қазақ ойшыл – жыраулардың ұлттық психологиялық көзқарасы..................... 
 
 

 


11 
15 
17 
20 
 
28 
32 
34 
38 
 
41 
44 
47 
 
51 
 
53 
56 
58 
 
62 
 
64 
 
68 
73 
76 
78 
81 
 
82 
 
87 
 
89 
 
92 
 
96 
99 
101 
 
104 
 
106 
107 
109 
112 
 
114 
116 
118 

 
229
41 
42 
 
43 
 
44 
45 
 
46 
47 
 
48 
 
49 
 
50 
51 
 
52 
 
53 
 
54 
55 
 
56 
 
57 
58 
59 
60 
61 
 
62 
63 
64 
 
65 
66 
 
 
 
67 
 
68 
69 
70 
71 
72 
 
 
73 
74 
 
75 
76 
 
77 
Г.М.КАБДУЛОВА. Специфика работы над текстом по специальности................................... 
Ғ.Б.БАЗАРҒАЛИЕВ, З.ДОСҚАЛИЕВА, О.ҚОНҚАЕВА. Саяси қуғын – сүргін құрбандары 
болған қазақ зиялыларының педагогикалық ой – пікірлерінің қалыптасуы............................. 
Ф.И.РЫСКАЛИЕВА, В.Қ.НАУРЫЗОВА. Тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы 
мемлекеттердің стратегиялық қарым-қатынастардағы елеулі мәселелері............................... 
А.А. САЛИХОВА. Проблемы соблюдения адвокатской тайны................................................ 
К.С.ЕРГАЛИЕВА. Участие законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в 
уголовном процессе............................................................................................................... 
З.Ж.САДУАХАСОВА. Доказательственное значение деятельности специалиста................... 
А. САЛИХОВА, Т.А. ИДРИСОВА. Проблемы процессуальной независимости судьи в 
надзорной стадии уголовного судопроизводства.................................................................... 
Т.ИДРИСОВА. Қылмыстық іс жүргізудегі ақшалай жазаны жауапкершілік ретінде 
қарастырудың кейбір мәселелері........................................................................................... 
В.Қ.НАУРЫЗОВА. Қазақстандық патриотизм мен саяси ерік-жігер – жаңа Қазақстанды 
құрудың аса маңызды факторлары........................................................................................ 
Э.А.АБЛАНОВА. Маңғыстау қазақтарының тарихы Қазақтан ғалымдары зерттеулерінде...... 
М.Ү.ЕДІЛБАЕВА. Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалаудағы психологиялық 
ерекшеліктері........................................................................................................................ 
М.Ж.ИЛЯСОВА. Мектепте анализ бастамаларын оқытуды технологиялық жобалау 
бойынша «үй жұмысын мөлшерлеу» туралы.......................................................................... 
Б.Қ.АҚБЕРДИЕВА. Гуманитарлық ғылым салаларының ортақ парадигмасы ретіндегі 
мифтік ассоциация................................................................................................................ 
Э.Д.АБДОЛ. Тағылымы мол тұлға......................................................................................... 
Д.Ж.ЖУБАЙКУЛОВА. Методика работы над сказкой в обучении иностранному языку в 
школе................................................................................................................................
 
С.Қ.БАЛТҰРҒАНОВА. Ардақты ұстаз – Сембай Бердімұратов шығармашылығындағы туған 
жер толғанысы...................................................................................................................... 
Б.Д.ҚАЛИМҰҚАШЕВАО.А.АБИЛОВА. Оқыту әдісі көпқырлы құбылыс.............................. 
Г. ЕСЖАНОВА. Сырдария облысы қазақтарының жерлеу ғұрыптары.................................... 
Ж.ҚҰРБАНӘЛІ. Қытай қазақтарының қоныстану тарихы..................................................... 
А.Ж.ЖУМАГАЛИЕВА. Проблемы системы образования в Казахстане.................................. 
Э.Ж.ИСПАНОВА. Бастауыш сынып сабақтарында дамыта оқыту технологиясын 
қолданудың ерекшеліктері..................................................................................................... 
Н.М.КАРАБАСОВА. Переживание фрустрации в юношеском возрасте................................. 
Ж.А. НҰРҒАЗИЕВА. Сөйлемнің баяндауышы........................................................................ 
С.Қ.АБИЛОВА. Соғыс жылдарындағы Атырау өңіріндегі халық ағарту саласындағы оқу 
тәрбие жұмыстарының жағдайы............................................................................................ 
Г.Ж. ТАУТЕНОВА. Дәстүрлі сандар..................................................................................... 
И.С. ПЕРЕСЫПИКИН. Проблема делимитации Каспийского моря........................................ 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
Г.К.МУКУШЕВА. Радиологические испытания атмосферного воздуха и результаты 
лабораторных исследований проведенные на территории г.Атырау ...................................... 
А.Е.ҚАБДОЛОВА. Ақпараттық технология элементін информатиканы оқытуда қолдану....... 
З.Г.ГАБДЖАНОВ. Обзорное сообщение по нитрозилам металлов платиновой группы......... 
Т.Б. ЖАЛЕЛОВА. Атырау облысының мұнай өнеркәсібі ....................................................... 
Г.Б.ТАСКАЛИЕВА. Туристік нарықтағы экономикалық заңдылықтар.................................... 
К.Ш.ШУНКЕЕВ, К.Б.БИЖАНОВА, Г.Т.БЕКОВА, А.А.АЙМАХАНОВА. Ассоциация 
междоузельных атомов галогена в кристаллах kcl в поле примеси легких катионов-
гомологов.............................................................................................................................. 
А.Н.ЖАУЛИНА.  Каспий теңізінің биоәртүрлілігіне желбөгет-желқума  құбылысының әсері. 
С.Г.КАРАКЕНОВА. Дифференциалдық теңдеудің кейбір экономикалық есептерді шешудегі 
қолданысы............................................................................................................................. 
А.Қ.ТОҚАБАСОВАІ.І.ҚАБИЕВ. Атырау облысының топырақ жамылғысы.......................... 
А.Х.АХМЕТОВА, Н.И.НУРМУХАНОВ. Қосшағыл кен орнындағы мұнаймен ластанған 
топырақтардың биоремедациясы........................................................................................... 
А.Ж. КАБАТОВА. Микроэлектроникадағы негізгі технологиялық үрдістер.............................. 
 
 
120 
 
122 
 
125 
129 
 
132 
133 
 
135 
 
137 
 
140 
143 
 
148 
 
150 
 
152 
154 
 
156 
 
158 
161 
163 
165 
167 
 
171 
172 
175 
 
177 
180 
182 
 
 
 
 
185 
192 
195 
200 
202 
 
 
207 
215 
 
216 
218 
 
222 
224 

 
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х.Досмұхамедов атындағы  
Атырау мемлекеттік университетінің  
ХАБАРШЫСЫ 
 
Басуға  14.02.2010 жылы қол қойылды. 
Пішімі А4. Көлемі 14,1 б.т. 
Таралымы 80 дана 
 
 
Х.Досмұхамедов атындағы  
Атырау мемлекеттік университеті Баспа орталығы 
Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 212 

 
231
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 


жүктеу 5.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет