№№1-12(92-103), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2015жүктеу 5.11 Kb.
Pdf просмотр
бет20/20
Дата09.01.2017
өлшемі5.11 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
часть. – 239-256 с. 
4  Якубовский  В.Ю.  Развалины  Сыганака  (Суганака).  Сообщение  ГАИМК, 
1929, вып 2, 128 с. 
5 Әбіласанов Ә. Сығанақ. – Алматы, 1991. – 5-16 бб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№1-12(92-103), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2015    ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 
170 
МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ 
 
1.  «Жас  ғалымдар  жаршысы  –  Вестник  молодых  ученых  – 
Messenger  of  young  scientist»  ғылыми  журналының  «Білім», 
«Журналистика»,  «Қоғамдық  байланыс»  және  «Саясаттану» 
сериялары бойынша редакциялық алқасы....................................4 
2.  Редакционная  коллегия  научного  журнала  «Жас  ғалымдар 
жаршысы  –  Вестник  молодых  ученых  –  Messenger  of  young 
scientist» по сериям «Образование», «Журналистика», «Связь с 
общественностью» и «Политология»............................................5 
3.  The  editorial  board  of  the  scientific  journal  «Žas  ġalymdar 
žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist» 
on  the  series  «Education»,  «Journalism»,  «Public  Relations»  and 
«Political Science».............................................................................6 
Білім және жаратылыстану ғылымдары – 
Образование и естественные науки 
4.  Мендигалиева  И.К.,  Кубашева  Ж.К.  Мұнай-газ  кешенінің 
қоршаған  ортаға  әсері  және  қоршаған  ортаны  қорғауды 
жетілдіру жолдары...........................................................................7 
Әлеуметтік ғылымдар – Социальные науки 
5.  Әбдрасул  А.Ә.,  Жақып  М.Қ.  Лоббизмнің  ақпараттық 
саясатқа және қоғамдық қатынастарға ықпалы..........................13 
6.  Шакарман  Д.Қ.,  Жақып  М.Қ.  Бизнес  саласындағы  PR: 
отандық және шетелдік тәжірибе.................................................31 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Колледж студенттерінің үздік ғылыми 
жұмысы» атты ғылыми жобалар конкурсына түскен 
жұмыстар 
7. 
Қуанышбек 
Ж.А., 
Шубаева 
Г.М. 
Қазақстан 
экономикасындағы туризмнің маңызы........................................61 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Үздік жас зерттеуші» атты ғылыми 
жобалар конкурсына түскен жұмыстар 
Жаратылыстану ғылымдары 
8.  Абдулин  Ж.Е.,  Ахметов  Ә.А.,  Ғатиат  А.Б.,  Маулен  Т.А., 
Садықова  А.У.,  Алимсакова  У.Е.  Дәрілік  өсімдік  – 
жолжелкеннің пайдасын білеміз бе?............................................67 

№№1-12(92-103), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2015    ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 
171 
9. Әбдімәжит А.С., Утарбаева К.Р. Түймедақ гүлі.....................75
 
10. Бейбіт А.Ғ., Сарбақыш Н.Е., Шертай А.Ж., Тартынов А.В., 
Қозыбекова А.Ж. Ағаштар – біздің досымыз.............................79 
11.  Бекболат  А.,  Даулетбаева  Р.К.  Қазақстан  –  қызғалдақтың 
отаны...............................................................................................87 
12.  Джумабаев  Н.,  Аукенова  К.Б.  Черная  редька  –  кладезь  для 
здоровья человека..........................................................................94 
13. 
Ердәулет 
Б.Б., 
Утарбаева 
К.Р. 
Құмырсқалар 
тіршілігі..........................................................................................98 
14. Махат И.А., Утарбаева К.Р. Күнбағыс................................104 
15. Серікбай Г., Мадельханова А.Х., Махмутов Б.Б. Физикалық 
құбылыстарға негізделген мақал-мәтелдер...............................109 
16.  Сламбек  Б.А.,  Жалал  Ш.Н.,  Серік  Н.А.,  Сейдеханов  Н.Ж. 
Қазақ халқының шамаларды өлшеу жүйесі..............................117 
Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар 
17.  Есмуханов  О.М.,  Рахметуллин  А.Ж.  Павлодар  облысының 
демографиялық даму ахуалы (1939-2009 жылдар)...................122 
18.  Мырзатай  Б.,  Шарипова  С.С.  Қaзaқ  әйелi  және  гендерлiк 
caяcaт.............................................................................................130 
19.  Ризаев  Е.С.,  Сабданбекова  Ж.А.  Қазақ  хандығының 
мөрлері..........................................................................................137 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Әдебиет әлемі – оқушы көзімен» атты 
ғылыми жобалар конкурсына түскен жұмыстар 
20.  Дайрабек  Б.,  Сағымбай  А.К.  Сырлы  сөздің  зергері  немесе 
Жарасқан Әбдірашевтың шығармашылығы жайында.............144 
21.  Нұрсабитова  Т.,  Қобланова  А.Н.  Ақтамберді  жырау  мен 
Махамбет өлеңдерінің ұқсастығы..............................................150 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы 
ұйымдастырған «Мәңгілік Ел тарихы» атты ғылыми жобалар 
конкурсына түскен жұмыстар 
22.  Жанділдаев  С.,  Қазыбаева  С.Р.  Сығанақ  –  қазақ 
хандығының саяси-рухани астанасы.........................................158 
 
 
 

№№1-12(92-103), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2015    ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 
172 
Жас ғалымдар жаршысы • Вестник молодых ученых
 

 Messenger of young scientist 
ғылыми журнал  •  научный журнал  •  scientific journal
 
 
 
Жазылу индексі: 74644 
 
 
Қолжазбалар әдеби өңделеді және қайтарылмайды. 
Авторлардың көзқарасы, ұстанымы сақталады. 
Жарияланымдағы деректердің нақтылығына авторлар жауапты. 
Олардың байлам-тұжырымдары редакция көзқарасымен 
сәйкеспеуі де мүмкін. Басылымда жарияланған материалдар 
көшіріліп басылған немесе пайдаланылған жағдайда 
«Жас ғалымдар жаршысы – Вестник молодых ученых 
– Messenger of young scientist» ғылыми журналына сілтеме жасалуы тиіс. 
 
 
Біздің банктегі есепшоттарымыз: 
 
KZT: «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы
БИН 081240014093, ағымдағы банктік шот KZ479261501153956000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, «Казкоммерцбанк» АҚ, 
«Журналда ғылыми мақала жариялау». 
 
 
Наши банковские реквизиты: 
 
KZT: Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
БИН 081240014093, текущий счет KZ479261501153956000, 
БИК KZKOKZKX, КОд 18, КБе 18, КНП 851, АО «Казкоммерцбанк», 
«Опубликование в научном журнале статьи». 
 
Директор Жақып М.Қ. 
Журнал «Зерттеуші» РҒБО қарасты 
баспа орталығында беттеліп, басылды. 
Басуға 09.11.2015ж. қол қойылды. 
Пішімі 60х84/16. Қаріп түрі Times New Roman. 
Ризографиялық басылыс. Көлемі 10,75 шартты баспа табақ. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс №0911. 
010000, ҚР, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4, 
№1 студенттер үйі, №213.
 


жүктеу 5.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет