05 июня 2015 года ӘРҚашан, КҮн сөнбесін!жүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата30.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
#10326
  1   2   3   4   5   6

  

               

№ 22/407

        05 июня 2015 года 

    


ӘРҚАШАН, КҮН СӨНБЕСІН!..

БАЛА – БІЗДІҢ 

БОЛАШАҒЫМЫЗ

1 маусым-балаларды қорғау күні

  

«Бала  –  бауыр  етің»,  «Балалы  үй  –  ба-

ші  апайлары  оларға  соңғы  нұсқауларын 

зар»  деген  сөздерді  қазақ  тегін  айтпаған 

беріп, әлденені пысықтап жатты. Алаңның 

ғой.  Жер  бетіндегі  адам  баласы  өмірге 

бір жағында спорт ойындарының бәсекесі, 

әкелген  ұрпақтарымен  мың  жасап  келеді. 

асфальтқа сурет салудан жарыс өткізілуде...

Баланың былдырлаған тілінен тәтті не бар 

Сағат тілі 19.00-ді көрсеткенде концерт 

екен  жалғанда?!.  Адам  –  бкіл  әлемдегі 

жүргізушілері  сахнаға  шығып,  мерекелік 

барлық жақсылық, тыныштық, бейбітшілік 

бағдарламаның  басталғанын  жариялады. 

тек  балалар  үшін  болса  деп  тілейді,  олар-

Концерттің  шымылдығы  «Айналайын» 

дың  түн  ұйқыларының  төрт  бөлінбеуін, 

балабақшасының  тәрбиеленушісі  Назерке 

үнемі бақытты, қуанышты болуын қалап, әр 

Тұрдыбайдың  «Көңілді  күн»  әнімен  ашы-

күні  шаттыққа  толы  болса  екен  деп 

лып,  қаладағы  мектептер  мен  балабақша-

тілейді...

лардан қатысқан кішкентай өнерпаздардың 

1-маусым  –  балаларды  қорғаудың  ха-

әндері және билерімен жалғасты. Онда То-

лықаралық  күні  мерекесін  атап  өтуге  қала 

мирис  Жалғасбай  «Көбелектер»,  Айдын 

тұрғындары  қалалық  алаңға  кешкі  сағат 

Зайниттин «Музыка дивная страна», Ақбо-

18.00-ден бастап-ақ жинала бастады. Үсте-

та Исмайлова «Балалық шақ», Аяулым Ел-

ріне  бар  тәуірін  киген,  жүздеріне  күлкі 

досқызы  «Ертегілер»,  Тоқжан  Мұқан  «Біз 

үйіріліп,  бал-бұл  жайнаған  балақандарын 

бақытты баламыз» және Алиса Бухмирова 

«Песня про ангела» ән-

дерін шырқап, тамаша-

гөйлердің ду қол шапа-

лағымен  қошеметке  ие 

болды.  «Айналайын», 

«Балбөбек», «Балақай», 

«Еркетай»  балабақша-

лары  және  №  2  мектеп 

шағын орталығының би 

топтары дайындап кел-

ген  билерін  көпшілікке 

ұсынды. 

Жыл  айналып  келіп 

тұратын,  балаларды 

қуаныш  пен  шаттыққа 

бөлейтін балаларды қо-

ғау күні мерекесі кешкі 

ата-аналары,  немерелерін  ата-әжелері  же-

қала  аспанын  ән  мен  биге  бөлеп,  жалпы 

телеп немесе қоларбамен итеріп келіп жат-

қала  халқы  мерекелік  кештен  үлкен 

ты.  Алаңның  екі  жағына  балалардың 

әсермен, тамаша көңілкүймен тарқасты.                                                                                                           

қызыға көзін тастатып, өзіне шақырып тұ-

                               Н.АЛТЫНБАЙҰЛЫ                                                                                       

ратын  ойыншықтар  мен  тәттілердің  жәр-        Суретте: балалардың көңілді кеші                                                                                      

меңкесі  орын  тепкен.  Бір  бұрыштағы  қос                              Суретті түсірген автор  

бірдей  үрмелі  сырға-

нақтың  маңайына  жи-

налған  кішкентайлар-

дың  жарқын  күлкілері 

ерекше  естіледі.  Алаң 

төріндегі  сахна  маңы-

на  үстеріне  әртүрлі 

ұлттық  киімдер  мен 

сәнді  костюмдерін  ки-

ген  өнерпаз  балалар 

жиналып қалған. Олар 

бүгінгі өздерінің мере-

келік  шараларына  өз 

өнерлерін  тарту  етуді 

ниет еткен өнерлі бала-

қайлар  бұлар.  Тәрбие-

       2015 жылдың 1 маусымында  балаларды 

ңырауқұлақты тәртіпке шақырғандарын айта 

қорғау  күніне  орай  «Балақай»  бөбекжай 

келе,    мерекенің  әрі  қарай  эстафеталық 

КМҚК-ында  «Бала  -  біздің  болашағымыз!» 

жарысқа  жалғасатынын  хабарлады.  ІІ  кіші   

атты  концерттік  бағдарлама  жоспарланып, 

«Жұлдыз» және «Шағала» топтары «Шынық-

өткізілді.  Алаңға  жиналған  бүлдіршіндерді 

саң  шымыр  боларсың»  атты  топ  аралық 

мерекелерімен  құттықтауға  алдымен  «гүл», 

сайысқа  қатысты.  Эстафеталық  жарыс  1-ші 

«саңырауқұлақ»  және  «сайықмазақ»  келіп, 

«Кім жүйрік», 2-ші «Самакат жарысы» және 

олардың  көңілдерін  бір  көтеріп  тастады.    3-ші  «Былғары  қолғаппен  доп  әкелу»  ке-

Кейіпкерлердің  ішінде  «саңырауқұлақ»    зеңдері бойынша өткізіліп, топтардың ішінен 

бұзақы  рольді  сомдаса,  біздің  балалар  өз 

өнерлерін  көрсетіп  «саңырауқұлақты»   

достыққа,  бауырмалдыққа  шақырды.  І  кіші 

«Балапан»,  «Құлыншақ»  және  «Балауса» 

топтары  келген  қонақтармен  бірге  саңы-

өздерінің  жылдамдығымен  және  алғырлы-

ғымен «Шағала» тобы жеңіске жетіп, мақтау 

қағаздарымен марапатталды.

       Ортаңғы «Балдәурен» және «Балдырған» 

топтарында  «Біз  әлемді  саламыз»  тақыры-

бында асфальтқа сурет салу байқауы өткізіл-

ді.  Бұл  іс-шарада  бүлдіршіндер  өздерінің 

өнерге  деген  құлшыныстарын  көрсетіп,  әр-

қайсы  да  тақырыпқа  сай  суреттерін  салуға 

тырысты.  Қалай  дегенмен  де  «ең  бастысы  – 

қатысу»  дегендей,  шараға  барлық  бүлдір-

шіндер қамтылып, мереке өз деңгейінде өтті 

рауқұлақпен  гүл  теру  ойынын  ойнады.  Ал, 

деген ойдамыз.    

«Ақ  бота»,  «Қарлығаш»,  «Жұлдыз»,  «Бал-

                                                       Г.Исиркова,

дырған», «Балдәурен» және «Күншуақ» топ-

                                         бөбекжай тәрбиешісі

тары  ән  айтып,  би 

биледі.  Өз  кезектері 

келгенде  «Шағала» 

тобы  «Мақта  қыз  бен 

мысық»  ертегісін  са-

хналағанда  «саңы-

рауқұлақ»  таңданып, 

өзінің  іс  –  әрекеттері   

үшін  балалардан  ке-

шірім сұрады. «Саңы-

рауқұлақ» балалармен 

ойын  ойнап,  ақыры   

«сайықмазақ»  екеуі 

балалармен дос болып 

қоштасты. 

Ал  «гүл»  бала-

ларға  өздерінің  өнер-

л е р і м е н   с а -


Служу Республике Казахстан!

2

Пятница, 05 июня 2015 года ПРИОЗЕРСКИЙ ГАРНИЗОН  

ПРИНИМАЕТ ПРИСЯГУ 

НОВОБРАНЦЕВ

СҮЙІНШІ!.. 

МАРАПАТ МҮБӘРАК 

БОЛСЫН!..

31 мая в войсковой части 44841 МО РК 

состоялась церемония принятия присяги 

призывников «Весна-2015».

Торжественную  присягу  служить  Оте-

честву  дали  более  200  новобранцев.  На 

торжественное  мероприятие  также  были 

приглашены  родители,  близкие  и  друзья 

солдат.


С  этим  важным  событием  в  жизни 

каждого  военослужащего,  молодое  попол-

нение  поздравил  аким  города  Кайрат  Кам-

зин.  В  напутственном  слове  он    пожелал 

новобранцам  быть  верными  присяге,  с 

честью  выполнить  свой  конституционный 

долг  и  стать  достойным  защитником  Оте-

чества. 


После официального мероприятия роди-

тели  и  родственники  новобранцев  ознако-

мились  с  солдатской  казармой,  солдатской 

столовой и   спортивно-культурными объек-

тами.  Силами  военнослужащих  был  орга-

низован  концерт  в  честь 

принятия присяги.

После  официальной  це-

ремонии  принятия  присяги 

военнослужащим  срочной 

службы предстоит безупреч-

но  выполнять  свои  обязан-

ности,  добросовестно  изу-

чать военное дело, научить-

ся  умело  пользоваться  ору-

жием и боевой техникой.

      Пресс-служба 

Акима города Приозерск

Қалада  болып  жататын  жаңалықтар  мен 

формалар  мен  әдістер  қолданған  тұлғалар 

келіп  тұратын  жақсылық  хабарлар  жайында 

таңдалатын көрінеді. Кітапхана саласында 31 

лажы  барынша  елден  бұрын  білуге  ұмты-

жыл  үздіксіз  қызмет  етіп,  оның  15  жылында 

латын,  солар  туралы  қала  халқына,  қалың 

қарапайым кітапханашы, 16 жылында дирек-

оқырманға  уақтылы  жеткізіп  тұруды  мақсат 

торлық  қызметте  болған  Павлина  Сиязбек-

еткен  халықпыз  біз  –  журналистер  қауымы. 

қызы  Кенжебекова  конкурсқа  қатысқан  жүз 

Жуықта кітапханашы қыздардан өздерінің ди-

жиырмадан астам кісінің арасынан суырылып 

ректоры  Павлина  Сиязбекқызының  облы-

шығып, аздаған топтың бірі ретінде аталмыш 

стық  мәдениет  қызметкерлерінің  сыйлығын 

сыйлыққа  әбден  лайық  деп  танылған  және 

алып  келгені  жайында  құлағымыз  шалып 

«Үздік кітапханашы» номинациясы бойынша 

қалған  еді.  Осы  жақсы  жаңалық  хабарды 

жеңіпаз болып табылыпты. 

көпшілікке  жеткізу  мақсатында  қалалық 

Тек  өзінің  кітапхана  директоры  қызме-

кітапханаға ат басын бұрып, П.Сиязбекқызын 

тімен  шектеліп  қалмай,  қаладағы  өткізіліп 

жеңісімен  арнайы  құттықтадық  және  атал-

тұратын  қоғамдық,  мәдени-көпшілік  шара-

мыш сыйлықтың мәнісін біліп қайттық. 

лардың  үнемі  бел  ортасынан  көрінетін, 

Бұл  Қарағанды  облысының  мәдениет, 

«Атамұра»  ұлттық  мәдени  орталығының 

мұрағаттар  және  құжаттама  басқармасы 

қызметін  ұршықтай  үйіріп  отырған,  кітап-

ұйымдастыратын мәдениет және өнер қызмет-

ханадағы  өткізілетін  шараларға  да  қара-

керлеріне  мемлекеттік  қолдау  көр-сету  және 

пайым  кітапханашыдай  атсалысып,  кірісіп 

ынталандыру,  әлеуметтік  статусын  және 

кететін  көпшіл  және  іскер  басшы  Павлина 

еңбектерінің  маңыздылығын  арттыру  мақса-

Сиязбекқызын  қызметіне  сай  жеңіп  алған 

тында Қарағанды облысы әкімінің жыл сайын 

марапатымен  құттықтаймыз  және  алдағы 

өткізіп  тұратын  арнайы  конкурсы  екен. 

істеріне  де  мол  жетістік  пен  табыстар 

Аталған конкурс биыл оныншы рет өткізіпті. 

тілейміз!

Конкурсқа  қатысуда  қоғамдық  және  кәсіби 

                                                                                                                           

танымал  болған  облыстың  мәдениеті  мен                Н.А.ҚАРАБЕКТЕГІ                                                                                     

өнерінің  сақталуы  мен  даму  ісіне  маңызды Суретте: П.Кенжебекова марапатымен                                                                                             

үлес  қосқан,  кәсіби  шерерлігін  үнемі  жетіл-                            Суретті түсірген автор  

діріп  отырған,  өз  қызметінде  инновациялық 4 маусым – Мемлекеттік рәзімдер күні

ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫНДА 

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР 

КҮНІ МЕРЕКЕЛЕНІП ӨТТІ

Жыл сайын-

тәрбиені  одан  әрі  нығайтуға  бағытталған 

ғы  дәстүр  бой-

интеллектуалды  –  танымдық  сайыс  өткі-

ынша  4 маусым   

зілді. 


күні   Қазақстан   

Қалалық  өнер  және  спорт  мектебінде 

Республикасын

«Приозерск  қаласының  жастармен  жұмыс 

ың  мемлекеттік   

жөніндегі  орталығы»  ҚММ    ұйымдасты-

рәміздері    күні   

руымен  «Я  боль  отдам,  а  надежду  оставлю 

еліміздің  бар-

себе»  атты    мүгедек  балаларға  арналған   

лық  аймағында 

қайырымдылық концерті өтті.

аталып  өтіле-

Қалалық  кітапхана  мен  қаладағы  мек-

тіндей,  Прио-

тептердің кітаханаларында   «Ел рәміздері – 

зерск  қаласында  да  мерекеліс  іс-шаралар 

Тәуелсіздік  Тұғыры»  атты  кітап  көрмелері 

ұйымдастырылды. Қазақстан  Республикасы 

ұйымдастырылды. 

мемлекеттік  рәміздері  күнін  мерекелеу 

Сонымен  қатар,  4  маусым  күні  44841 

қаламыздың  орталық  алаңында  барлық 

әскери  бөлімінің  гарнизондық  офицерлер 

мекемелердің    қатысуымен  ұйымдасты-

үйінде  Мемлекеттік  рәміздер  күніне  арнал-

рылған  «Ел  мақтанышы»    атты  акциядан 

ған,   салтанатты жиын өтті. Жиынға әскери 

бастау  алды.  Барлығы  500-ден  аса  адам 

бөлімдер  мен  барлық  мемлекеттік  мекеме-

санын  қамтыған    бұл  акцияны  қала  әкімі 

лердің  қызметкерлері  қатысты.  Қамтылған 

Қ.Камзин салтанатты түрде ашты. 

адам саны 150.

Мерекеге  орай,  қаладағы  білім  орда-

Қала  көшелеріне  4  маусым  –  Мемле-

ларында  да  көптеген  іс-шаралар  ұйым-

кеттік  рәміздер  күнін  мерекелеу  бойынша 

дастырылды. Мектеп оқушылары арасында   

6*3 мөлшерлі 1 баннер мен 2 тартпа орналас-

«Мен  Қазақстан-ның  әнұранын  айтамын» 

тырылды.


музыкалық  сайысы  өтті.  Сонымен  қатар,   

Аталған  мерекелік  шараларға  барлығы 

«Жас  Ұлан»  және  «Жас  Қыран»  жасөс-

1000 астам адам қамтылды.

пірімдер  ұйымдарының  арасында  мемле-

кеттік  рәміздерді  насихаттау,  жастарды 

      Приозерск қаласының ішкі саясат

патриоттыққа,  Отанды  сүюге,  оның  мүдде-мәдениет

леріне  қызмет  етуге  және    патриоттық және тілдерді дамыту бөлімі

4 июня – День государственных символов РК

В КАЗАХСТАНЕ ОТМЕТИЛИ 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СИМВОЛОВ


4   и ю н я  

1992  года  на-

всегда  оста-

нется  в  исто-

рии  и  памяти 

н а р о д а   к а к  

день  рожде-

н и я   г о с у -

дарственной 

символики  Казахстана.  В  соответствии  с 

Законом  ежегодно  4  июня  празднуется  как 

День государственных символов в Респуб-

лике Казахстан.

виде  солнечных  лучей  расходятся  уыки. 

Справа  и  слева  от  шанырака  расположены 

изображения мифических крылатых коней. 

В  верхней  части  расположена  объемная 

пятиконечная  звезда,  а  в  нижней  части 

надпись «Казакстан». Изображение звезды, 

шанырака,  уыков,  мифических  коней,  а 

также надписи «Казакстан» — цвета золота. 

Авторами  Государственного  герба  Респуб-

лики  Казахстан  являются  известные  архи-

текторы  Жандарбек  Малибеков  и  Шот-

Аман Валиханов.

Государственный  гимн  Республики 

Государственные  символы  —  это  один 

Казахстан,  ранее  известный  как  песня 

из  неотъемлемых  атрибутов  любого  госу-

«Менің  Қазақстаным»,  по  инициативе 

дарства,  олицетворяющих  его  идентич-

Президента  Нурсултана  Назарбаева  был 

ность и суверенитет. В госсимволах Казах-

утвержден  Парламентом  страны  6  января 

стана  ярко  отразились  его  историко-куль-

2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 

турное,  духовное  наследие,  влияние  раз-

2006  года  во  время  торже ственной 

личных  цивилизаций  —  кочевнической, 

инаугурации Главы государства. Музыка — 

арабо-персидской,  исламской  и  западной. 

композитора Шамши Калдаякова, слова — 

Как  известно,  государственные  символы 

Жумекена  Нажимеденова  и  Нурсултана 

являются  бесценной  интеллектуальной 

Назарбаева.

собственностью любой страны и с ними мы 

Стоит отметить, в День госсимволов по 

связываем все свои самые добрые и светлые 

всей стране прошли патриотические акции 

надежды.

и торжественные митинги, а в 11 часов все 

В  нашей  стране  государственными 

казахстанцы  одновременно  спели  Госу-

символами  являются  —  Государственный 

дарственный гимн.

Флаг,  Государственный  Герб  и  Государст-

  В  городе  Приозерск  также,  в  честь 

венный гимн.

государственного  праздника  прошло  тор-

Государственный  флаг  Республики 

жественное  мероприятие  в  Школе  искус-

Казахстан представляет собой прямоуголь-

ства  и  спорта,  в  котором  приняли  участие 

ное  полотнище  голубого  цвета  с  изо-

коллективы госучреждений, организаций и 

бражением  в  центре  солнца  с  лучами,  под 

учебных заведений, а также  представители 

которым — парящий орел. У древка — вер-

войсковых частей Приозерского гарнизона. 

тикальная  полоса  с  национальным  орна-

В  ходе  торжетсва  выступающие  отмечали 

ментом.  Изображение  солнца,  его  лучей, 

достижения,  которые  страна  достигла  за 

орла  и  национального  орнамента  —  цвета 

годы  независимости  под  руководством 

золота. Автор Государственного флага Рес-

мудрой политики Главы государства. 

публики Казахстан — заслуженный деятель 

искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.Главный редактор газеты 

Государственный  герб  Республики Б.Кенжебеков

Казахстан  имеет  форму  круга  и  пред-(по материалам

ставляет  собой  изображение  шанырака  на  интернет-ресурсов РК)

голубом фоне, от которого во все стороны в 7

3

Пятница, 13 сентября  2013 года3

Пятница, 05 июня 2015 года

3

ҚР БжҒМ 


  БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 МОН РК

                         ОКҚ ХАБАРЛАЙДЫ                                                               СЦК  ИНФОРМИРУЕТ29  мая  2015  года  в  Службе  цент-

Акция пройдет во всех регионах республики. ральных  коммуникаций  при  Прези-

Участниками  мероприятий  акции  будут  более  3 денте Республики Казахстан состоял-

млн.  детей:  дошкольного  и  школьного  возраста, ся  брифинг,  в  ходе  которого  освеща-

учащейся и студенческой молодежи. лось проведение с 20 мая по 20 июня 

Лозунг  «Все  лучшее  –  детям»  является 2015  года  в  Республике  Казахстан 

основополагающим  принципом  при  проведении республиканской  акции  «ҚАЗАҚ-

всех  праздничных  мероприятий.  Республиканс-СТАН БАЛАЛАРЫ – НҰРЛЫ ЖОЛ-

кая акция должна стать напоминанием обществу о МЕН»,  посвященной  Международ-

необходимости  особой  заботы  о  КАЖДОМ   ному Дню защиты детей.

РЕБЕНКЕ, независимо от национальности, пола, 

вероисповедания,  социального  статуса  и  места 

Широкое празднование Международного дня 

жительства.  При  этом  о собое  внимание 

защиты  детей  в  год  20-летия  Конституции 

планируется  уделит  детям,  оказавшимся  в 

Республики Казахстан является подтверждением 

сложной  жизненной  ситуации,  детям-сиротам, 

приоритета государственного внимания и заботы 

оставшимся  без  попечения  родителей,  детям  с 

о  благополучии  каждого  юного  казахстанца, 

ограниченными возможностями, из многодетных 

стремления  Казахстана  как  государства-участ-

и малообеспеченных семей.

ника осуществлять на практике положения меж-

Мероприятия  акции  во  всех  регионах  рес-

дународной Конвенции ООН о правах ребенка. 

публики  будут  проводиться  по  тематическим 

Президент  страны  -  Лидер  нации  поставил 

блокам: «Ребенок и семья», «Город, дружествен-

задачу  обеспечения  защиты  прав  каждого 

ный к ребенку», «Бала құқығы   - адам құқығы», 

ребенка, родившегося на казахстанской земле.

«Права  детей-права  людей»,  «Нұрлы  жол  -  мой 

В  Стратегии  «Казахстан-2050»  важнейшей 

путь в будущее!» , «Общество в защиту детства», 

со ставной  частью  социальной  политики 

«Право быть успешным»,  «Планирование жизни 

объявлена  защита  детства.  Дети  –  наиболее 

и карьеры».

уязвимая  общества  и  они    не  должны  быть 

Все  мероприятия  акции  направлены  на 

бесправными. 

укрепление  в  общественном  сознании  ценности 

Цель  республиканской  акции  «ҚАЗАҚ-

понятий  «ребенок»,  «дети»,  «счастливое СТАН  БАЛАЛАРЫ  –  НҰРЛЫ  ЖОЛМЕН»: 

детство»,  «каждый  ребенок  должен  жить  в 

объединение  усилий  государственных  структур, семье»,  «защита  прав  детей»,    «права  и 

общественных,  неправительственных  органи-обязанности»,  способствовать  воспитанию 

заций,  бизнес-кругов,  СМИ  по  обеспечению 

активной гражданской позиции у детей, чувства   

качества жизни детского населения страны;

пат риотизма,  гордо сти,  причастно сти  к 

-выдвижение  прав  и  интересов  ребенка  на 

достижениям  страны,  обеспечению  права  на 

передний  план  государственной  политики  на 

участие  в  жизни  своего  города,  села,  привития 

центральном и местном уровнях;    

навыков  правильного  выбора  жизненных 

-пропаганда и защита прав каждого ребенка, 

ориентиров, любви к Отечеству, ответственности 

содействие  осуществлению  прав  детей,    прояв-

взрослых  за  благополучное  и  защищенное 

ление уважительного и заботливого отношения к 

детство. 

детям.


2015  жылдың  25  мамырында  Қазақстан 

Акция  ре спубликаның  барлық Республикасы  Президенті  жанындағы  Орта-

өңірлерінде өтеді.лық  коммуникациялар  қызметінде  Қазақстан 

Аталған шараның қатысушылары - 3 Республикасы  брифинг  өтті.  2015  жылдың  20 

миллионға  жуық  бала:  мектепке  дейінгі мамыр мен 20 маусым аралығында Қазақстан 

мен мектеп жасындағы балалар, оқушы-Республикасында  Халықаралық  балаларды 

лар мен студент жастар. қорғау күніне арналған  «ҚАЗАҚСТАН БАЛА-

«Бар  жақсылық  -  балаларға»  ұраны ЛАРЫ  –  НҰРЛЫ  ЖОЛМЕН»  республикалық 

барлық  мерекелік  іс-шараларды  өткізу акциясы өтеді.

кезінде ұстанатын негізгі қағидат болып 

Халықаралық  балаларды  қорғау  күнін  Қазақ-

табылады. Республикалық акция ұлтына, 

стан Республикасы Конституциясының 20 жылды-

жынысына, діни сеніміне, әлеуметтік мәртебесіне 

ғында   кең мерекелеу әрбір жас қазақстандықтың 

және  тұратын  жеріне  қарамастан,  ӘРБІР 

әл-ауқатына мемлекеттің назары мен қамқорлығы 

БАЛАҒА  ерекше  қамқорлықтың  қажет  екеніне 

басым  екенінің,  Қазақстанның  қатысушы  мем-

қоғамның  назарын  аударуы  тиіс.    Сонымен  бірге 

лекет  ретінде  БҰҰ-ның  халықаралық  Бала 

өмірде қиын жағдайға тап болған балаларға, жетім 

құқықтары  туралы  конвенциясының  ережелерін 

және  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған 

практикада жүзеге асыруға талпынысының дәлелі. 

балаларға,  мүмкіндігі  шектеулі  балаларға,  көп 

Еліміздің Президенті – Елбасы Қазақстан же-

балалы  және  аз  қамтылған  отбасылардағы  бала-

рінде  дүниеге  келген  әрбір  баланың  құқықтарын 

ларға көңіл бөлу қажет.  

қамтамасыз ету міндетін қойды.

Акция  аясында  барлық  өңірлерде  ұйым-

«Қазақстан  -  2050»  Стратегиясында  әлеумет-

дастырылған    іс-шаралар  келесі  тақырыптық 

тік  саясаттың  ең  басты  құрамдас  бөлігі  балалық 

бөлімдер  бойынша  өтеді:  «Бала  мен  отбасы», 

шақты қорғау болып жарияланды. Балалар – біздің 

«Балаға  мейірімді  қала»,  «Бала  құқығы    -  адам 

қоғамның  ең  әлсіз    бөлігі,  сондықтан  олардың 

құқығы», «Права детей-права людей», «Нұрлы жол 

құқығы сақталуы тиіс.

–  болашаққа  бастар  жол!»  «Балалық  шақты жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет