№ р/с Тыңдаушылар категориясы Курстың тақырыбыжүктеу 192.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі192.92 Kb.

2013 жылғы «ӨРЛЕУ» біліктілік арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы ҚР білім беру жүйесінің басшы жəәне ғылыми-

педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтының курстық іс-шараларының жоспары 

 

№ 

р/с 

Тыңдаушылар категориясы 

Курстың тақырыбы 

Оқыту 

тілі 

Өткізілетін орны 

Мектеп директоры Мектепті басқару: жоспарлау жəәне мектепішілік 

аудит 


орыс 

ББЖ КБАРИ 

Мектеп директоры Шағын жинақталған мектеп басшысының кəәсіби 

құзіреттілігі 

қаз. 

ББЖ КБАРИ Колледж директоры  

Баскарудың инновациялық моделі - техникалық 

жəәне кəәсіптік білім беру жүйесі 

модернизациялауының негізі 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

 Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Халықаралық сапа стандарт контекстінде мектептің 

оқу-əәдістемелік  жұмысын  ұйымдастыру. 

қазақ  ББЖКБАРИ 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымының меңгерушісі Мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымы  басшысының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 

орысш

а 

ББЖКБАРИ Мектеп  директорының  тəәрбие  жұмысы  жөніндегі 

орынбасары  

Тəәрбие  берудегі  кедергілерді  еңсерудегі  коучинг 

технологиясы  

каз 


ББЖКБАРИ 

Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік  ісі жөніндегі орынбасары 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамыту: жүзеге асыру мəәселелері жəәне болашағы 

орыс 


ББЖКБАРИ 

Мектеп  директорының бастауыш сынып  жөніндегі орынбасары 

12 жылдық білім беруге көшу жағдайында бастауыш 

сыныптарда оқыту мазмұнының өзекті мəәселелері 

қазақ  ББЖКБАРИ 

Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Білім беру ұйымында  тəәрбие жүйесін модельдеу 

жəәне жобалау  

қаз 


ББЖ КБАРИ 

10  Мектеп директорының оқу жөніндегі орынбасары 

Он-лайн  режимінде  интерактивтік  сабақтарды 

ұйымдастырудың  ғылыми-əәдістемелік  негіздері 

(қашықтықтан оқыту) 

қаз 


ББЖ КБАРИ 

11  Мектеп директорының оқу -тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары  

Мектептегі  дезадаптацияны алдын алу бойынша 

ұйымдастыру  педагогикалық шарттары 

орыс


  ББЖКБАРИ 

12  Жалпы білім беретін мектеп психологы  

Жалпы білім беретін мектеп жағдайында даму  

мүмкіндігі шектеулі балалармен түзету 

жұмыстарының психологиялық негізі   

орыс


  ББЖКБАРИ  

13  Жалпы жəәне арнайы (түзету) білім беретін мектеп 

директорының  орынбасары 

 

Даму мүмкіндігі шектеулі жəәне жарымжан балаларға  педагогикалық-ұйымдастыру негізінде 

үйде оқыту 

  

орыс 


ББЖКБАРИ

 

14  Мектеп директорының 

инновациялық 

жұмысы  e-learning  енгізу  жағдайында  мектепті  электронды 

каз 


Жамбыл  

жөніндегі орынбасары 

түрде басқару 

15  Мектеп директоры 

Мектепті басқарудағы инновациялық менеджмент 

қаз. 

ББЖ КБАРИ 16  Колледж директоры 

Техникалык жəәне кəәсіптік білім беру  ұйымдардағы  

инновациялық  өзгерерістердегі  заманауі  

менеджердің ролі 

орыс 

ББЖ КБАРИ 17 

Аудан (қала) əәдістемелік кабинет меңгерушісі 

Қазіргі мектепте əәдістемелік жұмысты басқарудың 

технологиялық амалдары                 

қаз. 

ББЖ КБАРИ 18 

 

 Мектеп директорының тəәрбие ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Білім беру ұйымдарында денсаулық сақтау ортасын 

құру 


орысш

а 

ББЖ КБАРИ 19  Мектепке дейінгі білім беру ұйымының басшысы  

Мектепке дейінгі білім беру жəәне тəәрбиелеу жүйесі 

басшыларының кəәсіби біліктілігін дамыту   

қаз 


ББЖ КБАРИ 

20 


Мектеп директорының тəәрбие ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Сыни  тұрғыдан  ойлау  теориясы  негізінде  педагог-

тəәрбиешінің кəәсіби біліктілігін жетілдіру. 

қаз 

ББЖ КБАРИ 21  Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі  

орынбасары 

Коучинг пен тəәлімгерлік арқылы педагогтардың 

кəәсіби дамуын жетілдіру əәдістері 

қазақ  ББЖКБАРИ 

22  Мектеп директорының  ғылыми жүмысы жөніндегі 

орынбасары 

Түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыруда заманауи 

білім беру үдерісін модульдік оқыту технологиясы 

арқылы құру 

қазақ  ББЖКБАРИ 

23  Аудан (қала) ƏӘК əәдіскері 

«Аудандық  (қалалық)  ƏӘК  əәдістемелік  қызметін  

электронды  түрде  ұйымдастырудың  ғылыми-

əәдістемелік негізі» 

каз  ББЖКБАРИ 

24  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Біліктілікті 

арттырудың 

 

Кембридждік  бағдарламасын  енгізу  негізінде  педагогтардың 

білім  беру  мақсатына  жету  бағытындағы  кəәсіби 

құзіреттілігін дамыту 

каз  ББЖКБАРИ 

25  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Педагогикалық 

желілік 


қауымдастықты 

ұйымдастырудың 

 

дидактикалық талаптары  

(қашықтық курсы) 

каз  ББЖКБАРИ 

26  Мектеп директорының  ғылыми  жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

 Тіл  мен əәдебиетті инновациялық  технологиялар 

пайдалану арқылы оқыту 

қаз 


ББЖКБАРИ

 

27 Мектеп директоры 

Білім  беруді  дамыту  жағдайында  мектептегі  оқу-

тəәрбие  үдерісін    инновациялық  тұрғыда  басқаруды 

ұйымдастыру 

қазақ  ББЖ КБАРИ 


28 

Колледж директорының оқу-өндірістік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Колледж студенттерін оқытудағы құзырлылыққа 

бағытталған амалдары 

орыс.  ББЖ КБАРИ 

29 

Аудан (қала) ББҰ меңгерушісі  

Қазақстан Республикасының  2011-2020жж арналған 

білім беруді дамыту  бағдарламасы аясында  

аудандық\ қалалық білім беру бөлімдерін басқаруды 

жетілдіру 

орыс.  ББЖ КБАРИ 

30 

Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Оқушылардың əәлеуметтенуі үдерісін басқару  

орысш

а 

ББЖ КБАРИ 31  Қалалық, қала сыртындағы  жəәне мектеп жанындағы 

жазғы демалыс  лагерлерінің басшысы 

Тəәрбие үдерісін кешенді амалдар  негізінде 

жоспарлау 

қаз 

ББЖ КБАРИ 32  Мектеп  директорының бастауыш сынып жөніндегі 

орынбасары 

Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пəәнінен сабақ 

берудің технологиялық амалдары 

орыс 

ББЖКБАРИ 33  Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үдерісін 

сапаны бағалаудың критерийлік моделі негізінде 

ұйымдастыру 

қазақ  ББЖКБАРИ 

34   Мектеп директорының  оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Білім беру ұйымдарында коучинг пен тəәлімгер 

технологиясын қолдану 

орыс 

ББЖКБАРИ 35  Облыстық (қал) ББ, аудандық (қал)ББ маманы 

Электрондық 

мектепті 

басқарудың 

ғылыми-

əәдістемелік негіздері каз 

ББЖКБАРИ 

36  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары 

ƏӘдістемелік 

жұмысты 


ұйымдастыруда 

«виртуальдық 

кабинет» 

құрудың 


ғылыми-

əәдістемелік негіздері 

каз 

ББЖКБАРИ 37  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Сандық  білім  ресурстарын  жасауға  қойылатын 

дидактикалық талаптар 

каз 

ББЖКБАРИ 38  Мектептегі директорының психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқытуды жетекшілік ететін 

орынбасары  

Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың түзету 

ритмикасын жалпы білім беру үрдісіне оңалту 

құралы ретінде біріктіру 

орыс 

ББЖКБАРИ


 

39  Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасары 

Педагогтардың  лингвомəәдени құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың дидактикалық шарттары  

қаз 

ББЖКБАРИ


 

40 

 

Мектеп директорының оқу-тəәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Талантты жəәне дарынды балалардың 

шығармашылық əәлеуетін дамыту жағдайында ІТ-

технологияның дидактикалық мүмкіндіктері 

каз 

 

Алматы облысы 41  Мектеп директоры 

Басшылардың құзыреттілігін дамытуда коучинг 

əәдісін пайдаланудың тиімділігі  

қаз 


 

42  Колледж  директорының  оқу-өндірістік  жұмыстар 

жөніндегі орынбасары   

Дуальдік  оқыту  жүйесін  енгізу  жағдайында 

оқушылардың кəәсіби дайындық сапасын басқару  

каз 


ББЖ КБАРИ 

43  Колледж директорының оқу-өндірістік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Техникалық жəәне кəәсіптік білім беру ұйымдарын 

басқару ғылыми амалдары –мамандар дайындау 

сапасын жоғарылату жолы. 

орыс 

ББЖ КБАРИ 44  Мектеп директоры 

Стратегиялық талдау - инновациялық үдерісті 

басқарудың негізі 

орыс.  ББЖ КБАРИ 

45  Мектеп директорының  оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Мұғалімнің кəәсіби қызметін жетілдіруде коучинг 

пен тəәлімгерлікті енгізу 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

46  Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары  

Мектептегі тəәрбие үдерісін басқару  

қаз 

ББЖ КБАРИ 47   Аудан (қала) ƏӘК əәдіскері 

Коучинг технологиясы негізінде мектепке дейінгі 

білім беру ұйымының əәдістемелік қызметін  басқару  

қаз 


ББЖ КБАРИ 

48  Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Мектептегі тəәрбие үдерісіндегі менторинг   

 

қаз 


ББЖ КБАРИ 

49  Мектеп директорының  оқу-əәдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасары 

Коучинг пен тəәлімгерлік негізінде мұғалімнің кəәсіби 

дамыу 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

50   Мектеп директорының  оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Таксономиялық процедура негізінде оқытудағы 

субъектілер іс-əәрекеттерінің сапасын бақылау жəәне 

жаңа мониторинг үлгісін құру 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

51  Мектеп директорының бастауыш сынып жөніндегі 

орынбасары  

Инклюзивті білім беруді психологиялық-

педагогикалық қамтамасыз ету  

орыс 

ББЖ КБАРИ 52  Психология- педагогикалық түзету (ППТ),  

реабилитациялық орталықтың меңгерушісі 

Дамуы  шектеулі (ДШ)  балалардың əәлеуметтік 

құзыреттілігін қалыптастыру 

орыс 

ББЖ КБАРИ 53  Мектеп директорының оқу-əәдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Оқытудың заманауи  технологиялары  негізінде  

мектептерде көптілділікті дамыту 

қаз 

ББЖ КБАРИ 54  Жинақталған  шағын  мектеп  (ЖШМ)  директорының 

оқу-тəәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

ЖШМ  қашықтықтан  оқытуды  ұйымдастырудың 

дидактикалық негіздері  

қаз 

ББЖ КБАРИ 55  Мектеп 

директорының 

инновацициялық 

технологиялар  жөніндегі орынбасары 

Web-ортада  педагогтардың  АКТ-құзырлылығын 

қалыптастыру  функциональдық моделі 

қаз 

ББЖ КБАРИ 56  Мектеп  директорының  инновациялық  жұмысы 

жөніндегі орынбасары  

Заманауи мектептердің оқу-білімдік үдерісіне жаңа 

бағыттар  

каз  Кызылорда 

57  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік ісі 

жөніндегі орынбасары 

Педагогтар мен оқушылардың жобалау жəәне зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы 

орыс 


ОҚО 

58  Мектеп директоры 

Білім беру мекемелеріндегі басқарудың жүйелі 

көзқарастары 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

59  Аудандық (калалық) əәдістемелік кабинет меңгерушісі  

ƏӘдістемелік  қызмет  басшыларының  тұрақты  жəәне 

дамытушылық 

мониторинг 

іс-əәрекетіндегі 

ұстанымдары  

қазақ  ББЖ КБАРИ 

60  Мектеп директорының орынбасары 

 

PISA, TIMSS халықаралық бағдарламасының талаптарына сəәйкес оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастырудың дидактикалық 

негіздері 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

61  Мектеп директорының оқу-тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Мультимедиалық жəәне АКТ құралдарымен білім 

ұйымдарындағы инновациялық үдерістерді басқару  

рус 


ББЖ КБАРИ 

62  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары

 

Мектептердің  білім  беру  үдерісін  интерактивтік тұрғыдан қамтамасыз ету  (қашықтық курс) 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

63  Колледж директоры 

Инженер – педагог  кадрларының кəәсіби-

педагогикалық даму моделі  

қазақ  ББЖ КБАРИ 

64  Мектепке дейінгі ұйымының басшысы  

«Step ba step» М.Монтессори, Н. Зайцеваның білім 

беру технологиялары  мен əәдістерін ендіру 

орысш


а 

ББЖ КБАРИ 

65  Мектеп  директорының    бастауыш  оқу  ісі  жөніндегі 

орынбасары  

Оқушыларға  рухани-адамгершілік  тəәрбие  беруде 

педагогтардың кəәсіби  деңгейін арттыру  

қазақ  ББЖ КБАРИ 

66  Дамуы шектеулі топтары бар  колледж директорының 

орынбасары  

Дамуы шектеулі балалардың  кəәсіби білім алуына 

жағдай жасау  

орыс 


ББЖ КБАРИ 

67  Мектеп директорының оқу жөніндегі орынбасары

 

Оқыту  үрдесідегі  заманауи  технологиялардың маңызы 

 

қазақ  ББЖ КБАРИ 69  Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Мектепте құқықтық тəәрбие беруді ұйымдастыру  

қаз 


ББЖ КБАРИ 

68  ШЖМ директорының орынбасары 

ШЖМ ұйымдастырушылық-əәдістемелік жағынан 

инновациялық үдерістің желелік моделі (қашықтық 

курс) 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

70  Мектеп  директорының бастауыш сынып  жөніндегі 

орынбасары  

 Инклюзивті білім беруде  сенсорлық ауытқуы бар 

балалардың ортаға қосылуын ұйымдастыру   

 

орыс ББЖ КБАРИ 

71  Мектеп директоры 

Оқытудың жаңа түрлерін енгізуде ақпараттық 

құзырлылықты қалыптастыру мен дамыту 

қаз 

ББЖ КБАРИ 72  Мектепке дейінгі білім беру ұйымының əәдіскері 

Мектепке  дейінгі  тəәрбие  мен  білім  беруде  сапалық 

критериалдық бағалау жүйесін енгізу 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

73  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік ісі 

жөніндегі  

орынбасары 

Мектеп жұмысын жоспарлау: мазмұны, құрылымы, 

технологиясы жəәне оны жүзеге асыру. 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

74  Мектеп  директорының  оқу-тəәрбие  ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Білім 


беру 

ұйымдарына 

Web-технологияны 

енгізудің  дидактикалық  мүмкіндіктері  (қашықтық 

курс) 

каз 


ББЖ КБАРИ 

75  Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Оқушылардың əәлеуметтік құзыреттіліктерін 

қалыптастыру 

 

қаз ББЖ КБАРИ 

76  Жалпы білім беретін мектеп директорының бастауыш 

сынып  жөніндегі орынбасары 

Бастауыш метепте инклюзивті сыныпқа білім беру 

үрдісін ұйымдастыру    

орыс 


ББЖ КБАРИ 

77  Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасары  

Мемлекеттік 

тілде 


оқытуда 

заманауи 

технологияларды пайдалану 

қаз 


ББЖ КБАРИ 

78  Обл(қала)БАИ, аудан(қала)ƏӘК əәдіскері  

Педагогтың кəәсіби құзыреттілігі – білім беру 

жүйесін жетілдірудің негізі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

қаз 

ББЖ КБАРИ 79  Мектеп директорының тəәрбие ісі  жөніндегі 

орынбасары 

Педагог-тəәрбиешінің  кəәсіби  ұстанымдарын  дамыту 

үдерісін басқару 

қаз 

ББЖ КБАРИ  

80 


Мектепке дейінгі білім беру ұйымының басшысы 

Мектепке дейінгі тəәрбие мен білім берудің мазмұны 

мен ұйымдастырылуы 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

81  Мектеп директорының оқу-тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Интерактивтік қорлар жəәне ақпараттық-оқу жүйесін 

жасақтау мен құрудың əәдіснамасы, технологиясы. 

орыс 

ББЖ КБАРИ 82  Дамуы шектеулі балаларға  арналған арнайы мектептің 

тəәрбие жұмысы жəәне директордың оқу-тəәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Дамуы шектеулі балаларға  түзету жүргізу 

орыс 

ББЖ КБАРИ 83  Мектеп  директорының  оқу-əәдістемелік  ісі  жөніндегі 

орынбасары  

12  жылдық  білім  беру  жүйесінде  өлкетану 

жұмыстарына бағыттау  

қаз 

ББЖ КБАРИ 84  Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасары 

Көшбасшылар командасын қалыптастыру – 

педагогикалық  ұжым дамуын тиімді басқару  

орыс 


ББЖ КБАРИ 

85  Мектеп директорының тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Кəәмлеттік 

жасқа 

толмағандардың құқықтық 

тəәрбиесін жəәне құқығын қорғау 

қазақ 

 

ББЖ КБАРИ 86  Мектеп  директорының бастауыш сынып бойынша 

орынбасары 

Төменгі сынып оқушыларының зерттеулік, 

тəәжірибелік білімін дамыту 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

87  Мектеп 

директорының 

тəәрбие 


ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Мектепте  тиімді,  құрылымдық-іс-əәрекеттік  тəәрбие 

үлгісін құру 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

88  Мектеп директоры 

Квалиметрикалық  негізде  мектептің  білім  сапасын 

бағалау əәдістемесі 

орыс 

Ақтөбе қ. 89  Колледж    директорының  оқу  ісі  жұмысы  жөніндегі 

орынбасары 

Колледж 

студенттерін 

оқытуда 

адаптивтік, 

пəәнаралық амалдары 

қазақ 


 

Маңғыстау 

90  Мектеп директоры 

Білім беру ұйымдарында инновациялық басқарудың 

заманауи көзқарасы 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

91  Мектеп директоры 

Коучинг пен тəәлімгерлік негізінде білім беру ұйым 

басшысының кəәсіби дамуы 

қазақ

  ББЖ КБАРИ 92  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

12-жылдық білім беруге өту барысында білім 

мазмұнын жаңарту 

қазақ

  ББЖ КБАРИ 93  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік ісі 

жөніндегі орынбасары 

Мектепте инновациялық қызмет сапасын 

қамтамасыз етудің басты факторы əәдістемелік 

жұмысты дамыту 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

94  Мектеп  директорының оқу ісі жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Инклюзивті білім беру жағдайында дамуы   

шектеулі балаларды оқытудың негіздері  

орыс 

ББЖ КБАРИ 95  Мектеп директорының оқу-əәдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасары 

Мектептегі оқу үдерісіне тьюторлық қолдау көрсету 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

96  Мектеп директорының  ғылыми-əәдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іс 

жүзіне асырудағы  қазақ тілін оқыту мен оқудағы 

жаңа тəәсілдер 

қазақ 

 

ОҚО Шымкент қ. 

 

97  Мектеп  директоры Қазіргі жағдайында мектеп директорының басқару 

қызметін ұйымдастыру  

орыс 

ББЖ КБАРИ 98  Шағын    мектеп  директорының  oқу  ісі  жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

ШЖМ  басшылары  үшін  қашықтықтан  оқытуды 

ұйымдастыру(қашықтықтан курс) 

қазақ 

 

ББЖ КБАРИ 99 

 

Колледж    директорының ғылыми-əәдістемелік жұмысы жөніндегі  орынбасары 

Педагогтардың  ұздіксіз  кəәсіби  тұрғыдан  өсуін 

баскару 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

100  Арнайы (түзету)  мектеп директорының оқу-тəәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

Дамуы шектеулі оқушыларды əәлеуметтік бейімдеу 

жəәне еңбек арқылы оңалту жұмысын заманауи 

жағдайда ұйымдастыру  

орыс 

Павлодар қ. 101  Арнайы (түзету) жəәне жалпы білім мектептерінің  

əәлеуметтік педагогтары 

Дамуы шектеулі балалармен əәлеуметтік-

педагогикалық жұмыс жасау ерекшеліктері 

орыс 

Астана қ. 102  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік ісі 

жөніндегі орынбасары 

 Заманауи  педагогикалық технология  білім беру 

сапасын басқару  құралы  ретінде 

орыс  Талдықорған қ. 

103  Колледж  директорының  ғылыми-əәдістемелік  жұмысы 

жөніндегі  орынбасары 

ТжКББ 


ұйымдары 

мамандарының 

кəәсіптік 

құзырлылығын қалыптастыруда ғылыми-əәдістемелік 

амалдары 

орыс 


СҚО 

104  Мектеп    директорының  оқу-тəәрбие  жұмысы  жөніндегі 

орынбасары 

Электрондық 

оқыту 

(e-learning) жүйесіндегі 

мультимедиялық  жəәне  графиктік  құралдар:  сандық 

білім  қорларын  оқу  үдерісіне  енгізу,қолдану  жəәне 

құру əәдістері 

қазақ

  Семей қ. 105  Мектеп директоры 

Инновациялық  менеджмент  -  білім  беру  ұйымын 

дамыту ресурсы  

қазақ


  ББЖ КБАРИ 

106  Директордың  орынбасары,  балаларға  қосымша  білім 

беру ұйымдары əәдіскері 

Қосымша  білім  беру  ұйымдарында  балалардың 

функционалдық  сауаттылығын дамыту 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

107  Мектепке дейінгі ұйымдардың дамуы шектеулі 

балаларды жетекшілік ететін əәдіскерлері  

Мектеп жасына дейінгі дамуы шектеулі балаларды  

тəәрбиелеудің жəәне оқытудың заманауи амалдары 

орыс 

ББЖ КБАРИ 108  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Педагогикалық ұжымда мұғалімдердің кəәсіби өсуіне 

жағыдай жасау 

орыс 

ББЖ КБАРИ 109  Мектеп  директоры 

Білім беру ұйымдарында заманауи технологияларды 

жүзеге асыру 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

110  Мектеп директоры 

Электрондық мектепте білім беру үдерісін басқару 

қазақ 

 

Атырау қ. 111  Мектеп  директорының оқу-тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Жалпы білім беру мектеп жағдайында инклюзивтік 

білім берудің ұйымдастырушылық – педагогикалық 

аспектілері 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

112  Шағын жинақталған мектеп директоры 

Білім беруді басқаруда ақпараттық-

коммуникациялық технология мүмкіндіктерін 

қолдану  

қазақ 


 

ББЖ КБАРИ 

113  Мектеп 

директорының 

тəәрбие 

ісі 


жөніндегі 

орынбасары 

Коучинг  пен  тəәлімгерлік  негізінде  тəәрбие  жұмысын 

жетілдіру 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

114  Арнайы білім беру  ұйымының  директоры 

Арнайы білім беру  ұйымдарының  басшыларын  

басқарудың  заманауи талаптары 

орыс 

ББЖ КБАРИ 115  Колледж    директорының  ғылыми-əәдістемелік  жұмысы 

жөніндегі  орынбасары 

Колледжде 

ғылыми-əәдістемелік 

жұмысты 

ұйымдастырудағы инновациялық амалдар 

қаз  ШҚО 

116  Колледж бөлімдерінің меңгерушілері 

Колледжде мамандардың кəәсіптік дайындауын 

жетілдіру 

қаз 

ОҚО 


117  Мектеп  директоры 

 

Дамуы  шектеулі балалардың кедергісіз білім алуына  жағдай жасау  

орыс 


БҚО 

118  Мектеп директорының ғылыми-əәдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

Қазақ тілі мен əәдебиетін оқытуды ғылыми-

əәдістемелік қамтамасыз ету 

қаз 


ШҚО 

119  Мектеп    директорының  оқу  ісі  жұмысы  жөніндегі 

орынбасары 

Талдау жəәне мониторинг – сапалы білім беру негізі 

қаз 

ББЖ КБАРИ 

120  Мектеп директоры 

Білім берудегі ақпараттық менеджмент сапасы. 

орыс 


ББЖ КБАРИ 

121  Мектеп директорының оқу-əәдістемелік ісі жөніндегі 

орынбасары 

Заманауи мектепте əәдістемелік жұмысты басқару 

орыс 

ББЖ КБАРИ 122  Мектеп директорының тəәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

Мектептегі тəәрбие үрдісін тиімді  қамтамасыз ету 

қазақ  ББЖ КБАРИ 

123  Мектеп 

директорының 

инновациялық 

жұмысы 


жөніндегі орынбасары 

Е-learning  арқылы  мектепті  басқару(қашықтықтан курс) 

қаз 


ББЖ КБАРИ 

124  Мектеп директоры

 

Құзыреттілік  амал  негізінде  педагогтардың  зерттеу əәрекетін басқару 

қазақ  Алматы обл. 125  Мектеп 

директорының 

тəәрбие 

ісі 


жөніндегі 

орынбасары 

Мектептің  тəәрбие  жұмысын  ұлттық  құндылықтарға 

негіздей ұйымдастыру 

қазақ  Кызылорда қ. 

126  Мектеп  директоры 

Педагогикалық ұжымның кəәсіби өсуін  басқару жəәне  

білімін жетілдіру 

орыс 

ББЖ КБАРИ 127  Колледж 

директорының 

оқу-өндірістік 

жұмысы 


жөніндегі орынбасары 

  Дуалдық  (кооперативтік)  оқыту  жүйесін  енгізу 

сапасын бағалаудың əәдістемесі  

орыс 


ББЖ КБАРИ

 

128  Мектеп директорының 

тəәрбие 


ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Оқушылар  арасында  нашақорлық,  маскүнемдік, 

шылым шегу мен АҚТҚ жұқпасының алдын алу  

орыс 


ББЖ КБАРИ 

129  Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары 

Білім беру ұйымдарында басшы педагогтардың 

кəәсіби дамуы 

қаз 

ББЖ КБАРИ 130 

Шағын    жинақталған  мектеп  директорының  оқу-

тəәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары 

Сыни  тұрғыдан  ойлау  технологиясын  басқару  іс-

əәрекеттерінде жүзеге асыру 

қаз 


ББЖ КБАРИ 

131  Мектеп директоры 

Мектептің  бəәсекеге  қабілеттілігі  -  білім  беру 

ұйымдарын  тиімді басқарудың критерийі 

қаз 

ББЖ КБАРИ 

132  Мектеп  директорының оқу-тəәрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

Арнайы (түзету) мектебінде оқу үдерісін жобалау  

орыс 


ББЖ КБАРИ 

 

Каталог: files -> blocks
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
blocks -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығЫ» АҚ филиалы
blocks -> Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессор
blocks -> Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессор
blocks -> Сборник «Каталог портфолио»
blocks -> Issn 2226 1176 индекс 75756

жүктеу 192.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет