Қ о ғ а м д ы қ с а я с и газет сарыжүктеу 1.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата08.09.2017
өлшемі1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Газет  1929  жылдан  шыға  бастады 

Қ О Ғ А М Д Ы Қ - С А Я С И  

ГАЗЕТ

Сары

e-mail:  gazeta.saryagash@mail.ru

(«ІЬ


а ғ і і

Жұма,  10  сәуір,  2 0 1 5  ж ы л 

№14  (11459)

Б І Р Л І К Т І  

Т У   Е Т К Е Н  

Ч Е Р Е П Е

7 сәуір 


күні

  Қазақстан халқы ассамблеясы 

жыілыіна орайластырылған  ізгі  шаралардың 

бірі  -   “ М енің  Қ а за қста ны ім !”  пойызы 

Сарыағашқа келді.  Күтіп алған  адамда есеп 

жоқ.  Ыстыіқ  ықыластары  есебінен де еселі. 

Халқының  қуанышын аудан әкімі  Бұхарбай 

Парманов жеткізсе,  пойызды  бастап  келген 

Ғазиз  Телебаев  пен  Қазақстанның  халыіқ 

әртісі,  Мемлекеттік  сыйлықтың  лауреаты 

Ескендір  Хасанғалиев  саялы  мекендегі 

ағайынмен  қауы ш қандары на,  олардың 

ерекше  қошеметіне  дән  ризалықтарын 

білдірді.

Амандық-саулықтан соң,  құрамында түрлі 

сала  мамандары  бар “Менің  Қазақстаныім!” 

тездетіп міндетіне кірісті:  мемлекеттік қызмет 

көрсету, денсаулық  сақтау,  кәсіпкерлік,  ауыіл 

шаруашылығы  салалары  және  әлеуметтік 

сұрақтар  бойынш а  кеңес  берді, 

үздік

 

педагогтермен  кездесті,  кітапханашылармен ә ң гім е л е с ті,  м е м л е к е т тік   э тн о с а я с а т 

төңірегінде семинар-тренинг өткізді.  Сондай- 

ақ,  “Менің  елім -   мәңгілік ел”  кітап  көрмесі 

көптің  назарына ұсынылды.  “Теңдессіз сый” 

а кц ия сы м е н  Е лордад ан  С а р ы а ға ш қа  

тағылымы  мол  су жаңа кітаптар тарту етілді. 

“Туған  қалаңа  ағаш  сыйла”,  “Қазақстан  -  

б із д ің   о р та қ  О т а н ы м ы з!”  а кц и я л а р ы  

ұйымдастырылды.  “Ж е ң іс”  саябағында 

аудандық  ұлттық  мәдени  орталықтардың 

көрмелері, ән-билері, жастардың флэшмобы, 

түрлі  спорттық ойындар тамашаланды.

Қоғамдық  келісім  кеңесінде  Қазақстан 

Р еспубликасы   Парламенті  М әжілісінің 

депутаты  Розақұл  Халмұрадов  жергілікті 

мәселелерді  көтере  келген  тұрғындарды 

қабылдады.  ҚР  Президенті  жанындағы 

М ем л екеттік  б а сқа р у  академ иясы ны ң 

қызметкері  Талғат  Ж ақиянов  қоғамдық 

келісімнің  қазақстандық  үлгісі туралы дәріс 

оқыды.

Бір  күнге  аялдаған  пойыз  жұмысының түстен  кейінгі  қорытынды жиынында  пойыз 

директоры   Ғазиз  Тұрысбекұлы  “Менің 

Қазақстанымның”  мақсатына,  міндетіне, 

м а ң ы з ы н а   т о қ т а л а ,  с а п а р л а с т а р ы : 

Қазақстан  халқы   ассамблеясы  мүшесі 

Бекболат Ташполатов, Ұлттық кітапхана өкілі 

Ғалия  И с а қа н о в а ,  қ о ға м д ы қ   ке л ісім  

м е к е м е с ін ің   б ө л ім   б а с ш ы с ы   іл и я с  

Тілеубергенов,  “Қазақстан  темір  жолыі” 

ұлттық  компаниясы  өкілі  Руслан  Барбасов, 

ҚР Парламенті  Мәжілісінің депутаты Надежда 

Нестеровамен  бірге  тұрақты  Қазақстанның 

даму кепілі -  бірлікке  шақырды.

Кешке  қарай орталық  Төле  би алаңында 

көпке танымал,  көптің  көңілінен орыін  алған 

атақты әншілер концерт  қойды.  Нағыіз өнершазшв

өмір өзегі емес пе,  Ескендір Хасанғалиев,  Біржан Хасанғалиев, Татьяна Бурмистрова,  Нағиіма Есқалиева, 

Толқын Забирова, Аптынай Жорабаева, Жеңіс Сейдоллаұлы, Жұбаныш Жексенұлы,  Әлішер Кәрімов, 

Серік  Ибрагимов  сыіндыі  қас таланттардың  әнін  тыңдап,  өздерін  жүзбе-жүз  көріп,  халық  бір жасап 

қалдыі.  Шәмшінің  “Бақыт  құшағындағысын” зор дауысты  Игорь  Благодарныйға  қосыла  шырқады. 

Әйгілі  “Атамекенмен”,  “Кешүөи” тобының  “Ризамыін” әнімен  ұлттық  рухы  асқақтады. Дуылдата  қол 

соқты.  Соңына дейін тапжылмады.

Қазақстан халқының достығын  паш еткен  Сарыағаштағы  мереке осылай түйінделді.Базаркүл  ОРАЗБЕКҚЫЗЫ.

БІЗДІЦ 


ТАҢДАУ -  

ЕЛДІЦ 


ҚАЛАУЫ!

Арғысын  айтпағанда,  кейінгі 

Жәнібек  пен  Керей 

сұлтандардан  бастап,

Кенесарыі  ханымыз  да  қол 

жеткізе  алмаған  тәуелсіздігімізді 

көру  біздерге  бұйырған  екен. 

Айтуға  оңай,  тарих 

үш ін

 

тағыілыімдыі  қадам  саналатын  -  егемендікті  баяндыі  ету 

жолында  Елбасы  Нұрсұлтан 

Әбішұлыі  Назарбаевтың 

атқарған  орасан  жұмыстарын 

айтып  сараламақ  түгілі,  ой 

елегінен  өткізудің  өзі  әркімнің 

қолынан  келе  бермейтін  шаруа. 

Бұған  ұлт 

үш ін

 

ұлыі  істерге баратын  тұлға  ғана  жете 

алмақ.


Тәуелсіздіктің  20  жылдығы 

қарсаңыінда  Елбасы  халыққа 

“Қазақстан  -   2050  стратегиясы

-  қалыіптасқан  мемлекеттің 

жаңа  саяси  бағыты”  атты 

жолдауын  жолдадыі.  Осы 

жолдауда  “Мықты  мемлекет 

күнкөріс  саясатымен  емес, 

жоспарлау  саясатымен,  ұзақ 

мерзімді  дамумен  және 

экономикалық  өсумен 

айналысады”  деген  болатын. 

“Қазақстан  -   2050:  Бір  мақсат, 

бір  мүдде,  бір  болашақ”  және 

“Нұрлы  жол  -   болашаққа 

бастар  жол”  атты 

жолдауларыінда  осы  айтылған 

доктринаны  негізгі  діңгек  етіп, 

ары  қарай  тереңдетіп, 

жалғастырып  отырғанының 

куәсіміз.

“Нұр  Отан”  партиясының  ХУі 

съезінде  сөйлеген  сөзінде 

Елбасы  “Бүгінде  біз,  “Қазақстан

-   2050”  стратегиясыіныің  басты 

мақсаты  -  әлемнің  неғұрлым 

дамыған  30  елінің  қатарына 

енуге  қол  жеткізу  жолыінда 

жұмыс  жүргізудеміз”  деді.  Осы 

жиыінда  Н.Ә.Назарбаев 

нақтылап  атаған  бес 

институттыіқ  реформаның 

ішінде  ауыл 

шаруашылығындағы 

қиғаштыіқтардыі  реттеу  мен 

ауыл  шаруашылығы  шикізатыін 

қайта  өңдеу  саласын  дамытуға 

көңіл  бөлді.

Еңбек  өнімділігі  кез-келген 

шаруа  жоспарлы  түрде 

жүргізілсе,  ғылымның 

жетістіктері  ендірілсе,  еселеп 

артатындығына  баса  назар 

аударылды.  Біз  ауыл 

шаруашылығы  басым  өңірде 

жасайтындықтан,  бұл  саладағы 

елдің  саясаты  көңілімізден 

шығып  отыр.

“Ырыс  алдыі  -   ынтымақ” 

деген  дана  халқыімыіздыің 

нақылына  сай  ұлтына, 

ұлыісыіна  қарамай,  бәріміз  бір 

жеңнен  қол,  бір  жағадан  бас 

шығарып,  өз  міндетімізге 

жауапкершілікпен  қарасақ, 

жұмылған  жұдырықтай 

“Мәңгілік  ел”  болатынымызды 

Елбасымыз  қадап  тұрып  айтты. 

Сондыіқтан  әлемге  таныімал 

Қазақ  елін  Н.Ә.Назарбаевсыз 

елестету  әсте  мүмкін  емес. 

Елбасының  кемеңгерлігі  мен 

елдің  ынтымақ-бірлігінің 

арқасында  еңсеміз  көтеріліп 

қана  қоймай,  қаншама  тарихи 

бастамалардыің  көзі  болған 

мемлекетке  айналдық.  Мақсат

-   айқыін,  меже  -   биік.  Біткен 

істерге  баянды  болсын  деп, 

алдағыі  асуларды  Елбасымен 

бірге  бағыіндыірудыі  қалаймыз.

Мұстапа  СҮЛЕЙМЕНОВ, 

ауданды қ  ардагерлер

кеңесінің  төрағасы.


2

10 сәуір,  2015 жыл

%07AM

Сарыағаш


----------------------------- N

АРДАГЕРЛЕРДІ

АРДАКТАЙЫ К

БАҒАЛЫ

БАСТАМА

Жеңістің  70  жылдығы 

жақындаған  сайын  бейбіт 

өмірді  сыйға  тартқан  аға  буын 

өкілдерінің  ерен  еңбегі 

ескеріле  түсті.  Бүгінгі  өмірдің 

қаһармандарына  да  айрықша 

құрмет  көрсетіле  бастады.

Қолына  қару  алып,  майдан 

даласында  қан  төкпесе  де, 

тылда  шаруашылықты  жүргізу 

оңай  болған  жоқ.  Солардың 

сапында  Асыл  Жалпыбаев  пен 

Лидия  Васильевна  Орлова  иық 

тірестіре  жүріп  советтік 

кооперацияны  дамытты.  Ел

қазынасына  сауда  саласынан 

түсетін  қаржы  бюджеттің 

қомақты  бөлігін  құрады.

Аянбай  еңбек  етіп,  елдің 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуына  молынан  үлес  қосты. 

Зейнеткерлікке  шықса  да 

қоғамдық  жұмыстан  қол  үзбей, 

әлі  де  жұртшылыққа  қызмет 

етіп  келеді.

Жақында  қос  қария  өздері 

қызмет  еткен  “Сарыағаш” 

ауылдық  тұтыну 

кооперативінен  шақырту  алды. 

Шақырған  -   осы  кооператив 

төрайымы  Жұмагүл

Хашымқызы  Шайыхова.  Ол 

кооперация  саласының 

ардагерлеріне  дастархан 

жайып,  өткенді  еске  түсіріп,  ізгі 

ілтипатын  көрсетті.  Жеңістің  70 

жылдығы  құрметіне 

әрқайсысына  25000  теңгеден 

қаржылай  сыйлық  жасап,  аға 

буынға  алғысын  білдірді.

Жақсылық  жасаудан 

жаңылмайтын  қазақпыз, 

Жұмагүл  апайдың  бастамасын 

өзге  мекеме  басшылары  да 

қолдап,  құрметті  демалыста 

жүрген  қарияларын  тым 

болмаса  70  жылдық  торқалы 

тойда  еске  алып,  иығына 

шапан  жауып,  сәлемдемесін 

жолдап  жатса  қандай  ғанибет. 

Қазақтың  тектілігі,  ұлттың 

ұлылығы,  имандылығы 

осындай  әрекеттерден 

айғақталар  еді.

“САРЫАҒАШ”  -   АҚПАРАТ.

МЕМЛЕКЕТТІК  САЯСАТТЫ  ҚОЛДАУ  ҚАДАМЫ

Аудандық  жастар  орталығында  Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  “ Нұрлы 

жол”  бағдарламасының  ел  экономикасы  мен  халы қты ң  әлеуметтік 

жағдайын  көтеруге  бағытталған  бір  саласы  -   шағын  және  орта  бизнес 

пен  іскерлік  белсенділікті  қолдау,  оған  жастарды  тарту  жайын  талдаған, 

түсіндірген жиын өтті. Дөңгелек үстел  басына жиылған  ауыл  мен  қаланың 

белсенді  жастары  негізгі  тақырыпты  өзек  еткен  Олжас  Мамырдың 

баяндамасын  тыңдап,  аудандық  кәсіпкерлер  палатасынан  Әзімбай 

Ж а н д о с ,  “ Ы р ы с ”  ш а ғы н   н е с и е   ұ й ы м ы н а н   С а н а б а е в   Ж а н д о с , 

кәсіпкерлерге  қызмет  көрсету  орталығынан  Асубаев  Саян  сынды  арнайы 

шақырылған  мамандардың  кеңесіне  құлақ  қойып,  еркін  пікір  алмасты. 

Әр  маман  өз  мекемелері  айналысатын  шаруа  жайын  әңгімеледі. 

Кәсіпкерлерге  қызмет  көрсету  орталығы  кәсіп  ашам  дейтіндерді  оқытып, 

алдағы  ісіне  жөн  сілтейтін  болса,  “ Ырыс”  мал  мен  егін  шаруашылығына 

6%-бен  несие беріп,  оның тиімді жұмсапуын  қадағалайды. Ап  кәсіпкерлер 

палатасы  “ Бизнестің  жол  картасы”  аясында  қызмет  етеді.  Ж.Әзімбай 

кәсіп ке р л е р ге   14% -бен  бер іл етін   н еси е н ің   7% -ы н  ”Д а м у ”  қоры  

жабатындықтан,  кәсіп  иесі  қалған  7%-ын  ғана  төлейтінін,  сол  сияқты 

өңірде  әлі  қолға  алынбаған,  халыққа  өте  қажет  тауар  өндіретін  кәсіпке 

берілетін  арнайы  грантты  ұтып  алуға  болатынын,  бизнес-кеңесшілердің 

осында  келіп  дәріс  беруін  ұйымдастыратындарын,  одан  ары  қарай 

облыста,  республикада,  тіпті  шетелдерге  шығып,  бизнес  тілін  үйреніп 

қайтуға  мемлекет тамаша мүмкіндіктер жасап жатқанын сөз етіп,  сондай- 

ақ,  несиенің  кепілсіз  берілм ейтінін,  кепілсіз  алы нған  несие  жан

күйдірмейтінін,  бизнес  жолы  оңай  еместігін,  оның  адамның  ұйқысын 

ұрлап,  уайы мға  салып,  бейнетін  көбейтіп  барып  қана  ж етістікке 

жеткізетінін  түсіндірді.  Және  де  жастарға  қытайдың  сапасыз  тауарына 

қазақтың  ақшасын  құйып  келе  бермей,  кешкісін  кафелетіп,  қызық  қуып, 

елең-селең  бос  қақпай,  теңгемізді  өз  жерімізде  көбейтуге,  ол  үшін  бір 

кәсіпке  ден  қоюға,  талмай  ізденуге  кеңес  берді.  Адамның  күнделікті 

тұтынатын  заттарын,  мәселен,  қарапайым  қалам  шығаруға  болатынын 

айтты.  Бір  жігіттің  ағаш  астау  секілді  қазақтың  ұлттық  ыдыс-аяқтарын 

жасауға  грант  ұтып  алғанын  да  мысалға  келтірді.

Кеңеске  ықыласпен  зейін  қойған  ынталы  жастардың  сұрағы  ағылды. 

Кәсіп  ашу  қадамдары,  құжатын  дайындаудан  бастап,  бар  қажетін 

реттеудің  жолдары,  тиімді-пайдалы  кәсіп  түрлері  мен  кепілзат,  кей  жас 

кәсіпкерлер  кәсібін  кеңейту  туралы  сауалдарына жауап  алды.  Мамандар 

кәсіп  ашуға  ниеттілерге  өз  мекемелерінде  мән-жай  егжей-тегжейлі 

түсіндірілетінін және  көмек берілетінін  айтты,  мемлекеттік саясатты дұрыс 

ұғып,  мемлекеттік қолдауды  пайдалану  арқылы  отбасымыздың жағдайын 

жақсартуға,  Отанымызды  көркейтуге  үлес  қосуға  шақырды.

Жалын  жастар  басқосуын  жастар  орталығының  маманы  Нұрғали 

Отаров  басқарып,  жиын  соңын  “Аспаннан  киіз  жауса  да,  жалқау 

ұлтараққа  жарымас”  деген  қанатты  нақылмен  түйіндеп,  замандас 

қатарластарын  еңбекке  үндеді,  Қазақстанның  бүгінгі  биігі  тек  қана  ізгі 

саясат  пен  еңбек  арқылы  келгенін  еске  салды.Б.ОРАЗБЕКҚЫ ЗЫ .

БІРІНШІ  ОРЫН  -  БАКНҮРДА!

Қиялға  қанат  бітіріп,  арғы- 

бергі  тарихымызды 

зерделесек,  қазақ  үшін  қашан 

да  өлең  мен  өмірдің  егіз 

болғанын  аңғарамыз.  Даланың 

өлеңсіз  таңы  атып,  өлеңсіз 

кеші  батпаған.  Қ азақ-қазақ 

болғалы  бесігін  жырмен  бөлеп, 

қуаныш ын  жырмен  құндақтап, 

қайғы -қасіретін  де  қамығып 

жырмен  тербеткен.  Көшпелі 

өркениет  үшін  қара  сөз  -  сөз 

атаулының  сұлтаны  болғанда, 

ұлы  Абайды ң  тілімен  айтсақ, 

“өлең  -   сөздің  патшасы” 

болған.

Осындай  өз  өмірін  өлеңге айналдырған  қазақ 

өлеңсөзінің  үлкен  тұлғасы, 

ұлттық  поэзиямызды  өлшеусіз 

биіктерге  көтерген,  көркем  ой 

мен  бекзат  жы рды ң 

жаратуш ысы,  қа за қты ң  ұлы 

ақыны  М ұқағали  Мақатаев 

атындағы  республикалық 

“Мақатаев  оқулары ” 

байқауы ны ң  облыстық  кезеңі 

биыл  9-рет  Шымкент 

қаласы ндағы   дарынды 

балаларға  арналған  Б.Өтеп 

атындағы  “Өнер”  мектеп- 

интернаты  базасында  өткізілді. 

Бұл  байқауға  облыс  бойынша 

жалпы  орта  мектептерде  білім 

алатын  мен  жоғарыда 

айтқанымдай  қадірлі  де  киелі 

“сөз  патш алы ғы ны ң”  қадірін 

жете  түсінген,  ақы нды қ  талабы 

бар,  сондай-ақ  Мақатаев 

поэзиясына  ден  қойған  7-11 

сынып  оқуш ы лары   арасынан

өз  аудандары ны ң 

жеңімпаздары  атанған 

дарынды  оқуш ы лары   қатысты. 

Осы  орайда  жаһандану  дейтін 

жұмбағы  мен  сыры  адам  ойы 

мен  санасына  тізгін  ұстата 

бермес  қаталды қ  пен 

қаты гездік  әлекедей  жаланып, 

алты  құрлы қты ң  апшысын 

қуырған  мына  ж иы рма  бірінші 

ғасырда  оқуш ы ларды   кітап 

оқуға,  жалпы  көркем 

шығармаға  ден  қойдыру, 

шынын  айту  керек,  бүгінгі 

ұстаздар  қауы м ы ны ң  негізгі 

мәселесіне  айналғандығы 

жасырып-бүгер  сыр  емес.  Бұл 

додалы  жыр  байқауы на  біздің 

ауданнан  екі  оқуш ы   қатысты. 

Олар  қаламыздағы  №71 

жалпы  орта  мектебінің 

дарынды  7-сынып  оқуш ысы

Балабек  Бақнұр  мен  сонау 

Бозай  дейтін  шалғай  ауылдағы 

№129  “Б.М омышұлы”  орта 

мектебінің  8-сыныптағы  озат 

оқуш ы сы   Әбіл  Айдос.  Екеуі  де 

байқау  барысында  талғамы 

биік  қазы лар  алдында  ұлы 

ақы нны ң  шынайы  жүрек 

жылуын  қозғайтын  сыршыл 

өлеңдерін  мәнеріне  келтіре 

ж атқа  оқыды.  Әсіресе  мінезі 

жібек,  жазған  өлеңдері 

ш уақтай  балауса  ғана  Бақнұр 

ақы нны ң  екі  көлемді  поэмасын 

(“А ққул а р   ұйы қтағанда” , 

“Райымбек,  Райымбек”) 

сүрінбей  ж а тқа   оқып,  көпшілік 

өлеңсүйер  қауы м ы ны ң  ыстық 

ілтипатына  бөленді.  Байқау 

қорытындысы  бойынш а  Әбіл 

Айдос  айтулы  жарыстың 

III  орын  жеңімпазы   атанса, 

Балабек  Бақнұр  мақтаулы 

бірінші  орын  жеңімпазы 

атанды.  Талантты  шәкірттердің 

жетістіктері  астарында,  әрине, 

жетекш ілері  О.Бектұрғанова 

мен  З.Айдосованың  орасан 

еңбектері  бар  десек  артық 

айтқанды қ  емес.  Себебі, 

облыстық  байқауға  аудан 

атынан  қатысатын  үлкен 

жауапкершілікті  сезініп,  тамаша 

нәтижемен  оралған  екі 

ұстазымызға,  сонымен  бірге 

қос  дары ны мы зды ң  ата- 

аналарына  өзіміздің  шынайы 

алғысымызды  білдіреміз.Баирам  БЕКЕИ, 

Сарыағаш  аудандық  білім 

бөлімінің  әдіскері.

АЙЖАМАЛ 

ТОП  ЖАРДЫ

Жуырда  №127  “Т.Бердияров”  жалпы  орта  мектебі  кәсіподақ 

ұйы м ы ны ң  төрайы мы   А .Қ о ж ам ж ар ов ан ы ң   ұйы м дасты руы м ен 

“Өнерлі  ұстаз”  байқауы  өтті.  Сайыстың  алдында  көрермен  назарына 

Келес  аймақтық  білім  беру  қызметкерлері  кәсіподақ  кеңесінің 

төрағасы,  аудандық  мәслихат  депутаты  Б.Қырғызәлиев  жайында 

“Абзал  азамат”  деректі  фильмі  ұсынылды.

7  мұғалім  байқаудың  шарттары  бойынша  сынға  түсті.  Бас жүлдені 

А.Абдуллаева,  I  орынды  Г.Қарақұлова,  II  орынды  Ә.Данбаева,  III 

оры нды   Г .Е ш а н құ л о в а   ием д ен д і.  Р .Н ал ибаева,  М .О ртаева, 

Б.Мірәлиев  түрлі  номинацияларға  ие  болды.  Байқауға  қатысушылар 

кәсіподақ  комитеті  тарапынан  мақтау  қағаздарымен  және  бағалы 

сыйлықтармен  марапатталды.

Кендебаи  МҰРТАЗАЕВ.

Суретте:  А.Абдуллаева.о

£

Q .


<

U

<

3

Ауыл


тұрғындарының 

денсаулығын  сақтап, 

аурудың  алдын  алу 

мақсатында 

республика  көлемінде 

ұйымдастырылып 

келе  жатқан 

“Денсаулық  жолы” 

акциясы  жақында 

шалғайдағы  “Әлімтау” , 

“ Бозай”  аймағында 

жалғасты.

Сарыағаш  аудандық 

емханасына  қарасты 

жылжымалы 

медициналық 

қондырғысы, 

дәрігерлер,  аудандық 

“Салауатты  өмір 

салтын  қалыптастыру” 

орталығының, 

“Салауатты  өмір 

салтын  қалыптастыру 

мамандары 

ассоциациясының” 

қызметкерлері 

тұрғындарды  тегін 

дәрігерлік  тексеруден 

өткізіп,  салауатты  өмір 

салтын  ұстауға,  әр 

адамның  өз 

денсаулығының 

күзетшісі  болуына 

қатысты  кең  көлемде 

түсіндіру  жұмыстарын 

жүргізді.  Сонымен 

қатар  жергілікті 

тұрғындар  УЗИ,  ЭКГ, 

рентген,  гинеколог, 

хирург,  стоматолог, 

зертхана  қызметін 

пайдаланды.

Төрт  күнге  созылған 

жылжымалы  дәрігерлік 

көмекке  254  ауыл 

адамы  келіп,  16-ы 

түрлі  сырқатпен 

есепке  алынды.

Алдағы  уақытта 

акция  жалғасын 

тауып,  талай 

дәрігерлік  көмекке 

мұқтаж  жандардың 

қажетін  өтейтін 

болады.  Дегенмен 

“ Сақтансаң- 

сақтаймын”  деген 

даналықты  ұстанып, 

салауаттылықты  өмір 

дағдысына 

айналдырғандардың 

ғұмыры  ұзақ  әрі  мәнді 

болатынын  есте 

ұстаған  абзал.А.Б.ӘШІРОВА, 

ауданды қ 

“Салауатты  өмір 

салтын 

қалы птасты ру” 

орталығының 

меңгерушісі.

Сарыағаш

10 сәуір, 

2015 жыл

3

ЕРЛІК  ПЕН 

ЕЛДІКТІЦ 

БАСТАУЫ  -  

КАЗАК ХАНДЫҒЫ

А у д а н д ы қ   б а л а л а р   к іт а п х а н а с ы   ұ ж ы м ы н ы ң  

ұйымдастыруымен және аудандық жастар орталығының 

қо л д а у ы м е н   қ а з а қ   х а н д ы ғы н ы ң   550  ж ы л д ы ғы н а  

арналған  жылнамалық  тарихи  аялдама  байқауы  өтті. 

Байқауға  қаладағы  12  мектептің  7-9 сынып  оқушылары 

қатысып,  екі  шарт  бойынша  сынға  тұсті.  Бірінші  кезең 

“Қ а за қ  ханды ғы ны ң  жы лнам асы ”  деп  аталып,  онда 

әр  мектеп  өкілдерінің  таңдап  берілген  тарихи  тұлғаның 

сол  дәуірде  қазақ  хандығына  қосқан  үлесі,  ұстанған 

саясаты,  қайраткерлік,  қолбасшылық,  дипломатиялық 

таланты  сараланды.  Екінші  кезең “Даналы қ  қағидалар 

-   қ а з а қ   қа с и е ті”  деп  аталды,  мұнда  сол  ханды қ 

тұсындағы  тарихи  тұлғалардың  (хандар,  би-шешендер, 

батырлар)  елдің тағдыры  сарапқа түскен  шақтағы  кесім- 

пішімдері,  шешендік,  даналық  ой-пікірлері  туралы  көрініс 

көрсетілді.  іс-шараның  мақсаты  -   өскелең  ұрпақтың 

отаншылдығын,  ұлттық  сезімін,  тарихи  санасын  ояту, 

қайраткер  тұлғалардың  адамгершілік асыл  қасиеттерін 

ұрпақ  жүрегіне  ұялату,  әр  дәуірдегі  ата-бабалардың 

батырлық,  ерлік дәстүрлерін  әспеттеу.

Қ азақ  хандығы  -  қазақтардың  төл  мемлекеті.  Қазақ 

хандығы  қазақтарды ң  XV-XIX  ғасырлар  аралығындағы 

қанат жайған,  тәуелсіз ұлттық  мемлекеті.  Қазақ хандығы 

қазақ  халқыны ң  ғасырлар  бойы  сақтап,  қорғап  келген 

м е м л е ке т т ігін ің   ны ш аны .  Ол  ұ л а н -б а й т а қ   өң ір д і 

м е ке н д е ге н   қ а з а қ   т а й п а л а р ы н ы ң   б а сы н   қо с ы п  

шоғырлануында,  қазақты ң  этникалық  территориясын 

біріктіруде,  байырғы  заманнан  басталған  өз алдына жеке 

ел  болып  қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды 

және түбегейлі  шешуші  рөл  атқарды.

Ж ылнамалық  тарихи-аялдама  байқауы  “М.Әуезов” 

мектебінің озат оқушысы  Оспанов  Шахмұраттың хандар 

туралы  арнау  айтуымен  басталды.  Арнауды  Шахмұрат 

баламыз  өте  шеберлікпен  нақышына  келтіре,  жүректі 

дір  еткізер  шабытпен  айтты.  “Ломоносов”  мектебінің  2- 

сынып  оқушылары  Қазыбек бидің  “Біз қазақ жай жатқан 

елміз...” деген ұранымыз болып  кеткен даналық сөздерін 

керемет жеткізді.

Аудан  әкімінің  орынбасары  Құдірет  Қыстаубаев  қазақ 

хандығының  тарихымыздағы  алар орны,  оның  ел  болып 

топтасып,  бірлікке шоғырландырып  қалыптасудағы үлкен 

ә с е р і  т у р а л ы   а й т а   к е л іп ,  о с ы н д а й   іс -ш а р а н ы  

ұйымдастырушыларға  және  қатысушыларға  ізгі  тілегін 

білдірді.

Қазақ  хандығының  құрылуы  қазақ  тарихындағы  аса 

маңызды  белестің  бірі.  Қ а зақ  ханд ы ғы ны ң  негізін 

қалаушы  екі  ұлы  тарихи  тұлғаның  бірі,  алғашқы  қазақ 

ханы,  қазақ  Ордасының  әуелгі  әміршісі  -   Керей  хан 

б о л д ы .  О сы   т ұ л ғ а н ы ң   д ә у ір ін е   қ а л а д а ғ ы   №4 

мамандандырылған  мектеп-интернатының  оқушылары 

аялдап,  маңызды  деректер  көрсетті.  Ханның  отырған 

тағын,  киімдерін,  билік  саясатын  өте  шебер  көрсете 

алды.  Ханды қты ң  басталуын,  ақ  ту  көтеріп  нақтылаған 

сәттерін  әсерлі  етіп  бере  алды.  Хан  тағы  мен  киімдері 

де  керемет  болды.

Халық  санасында  әулиеге  парапар,  ақылды,  әрі 

әділетті  әмірші  ретінде  таны лған  Ж әніб ек  ханды  

“М.Әуезов”  мектебінің  оқырмандары  саралап  көрсетті.

Ал  “Гагарин”  мектебінің  оқушылары  өз  халқының 

барлық  қадір-қасиетін,  қазынасын  бойына жинақтаған, 

ақыл-парасатымен  ғана  емес,  ақ  жарқын  мінезімен, 

адамгершілік  қасиеттерімен  де  ерекшеленген  ғажайып

тұлға  Қасы м  хан  мен  оның  дәуіріндегі  саяси 

оқиғаларды   шебер  орындап  ш ықты  және  сол 

заманғы  күйді тауып  орындағандарын  көрермендер 

ыстық  ықыласпен  ду  қол  соғумен  қолдады.

“Л о м о н о со в ”  м ектебі  зам аны ны ң  беделді 

әмірш ісі,  ақы лгөй,  көсем,  айбарлы  әскербасы 

ретінде  таны лған  Х а қ н а з а р   ханд ы   көрсете 

отырып,  оның  билік дәуірінің  ерекше  тұстарын  дәл 

бере  алды.  Осы  мектеп  оқушыларының  орындаған 

сая си   о қ и ға   аста р ы   к ө р е р м е н д е р д ің   үл кен 

қолдауына  ие  болды.

Ерлігі  жөнінен  де,  мәрттігі  жөнінен  де  әлемде 

теңдесі  жоқ  дара  туған  жан  деп  танылған,  жүзіктің 

көзінен  жебесін  өткізген  мерген,  ел-жұртының 

болашағын  нақты  пайымдаған  көреген  Тәуекел 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 1.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет