! >1уъ у' I конференциясының


Педагогикалық олимпиаданың ұйымдастыру комитеті менжүктеу 456 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата04.05.2017
өлшемі456 Kb.
1   2   3   4

Педагогикалық олимпиаданың ұйымдастыру комитеті мен

қазылар алқасы

13. Педагогикалық  олимпиаданы  дайындау жəне  өткізуді  республикалық

ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады (бұдан əрі - Ұйымдастыру комитеті).

14. Ұйымдастыру комитетіне мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- кезеңінде түскен конкурстық материалдардың тəртібін үйлестіреді;

- Педагогикалық  олимпиаданың  қатысушылары  ұсынған  материалдарға

сараптама өлшемдерін əзірлейді;

- Педагогикалық  олимпиаданың  қорытынды  кезеңіне  қатысушыларға

тапсырмаларды əзірлейді;

- Педагогикалық  олимпиаданың  іріктеу  кезеңі  нəтижелерін  техникалық

өңдеуде  жүзеге  асырып, қорытынды  кезеңіне  қатысушылардың  құрамын

анықтайды;

 - Педагогикалық олимпиаданың қорытынды кезеңінде қазылар

алқасының жұмысын ұйымдастырады;

- қорытындысын  шығарады  жəне  салтанатты  марапаттау  рəсімінің

ұйымдастырылуына қатысады;

-  Педагогикалық  олимпиаданың  өткізу  орны  мен  күнін, тəртібін

белгілейді;

15. Ұсынылған  жұмыстар  санына  байланысты, Ұйымдастыру  комитеті

қатысушылар арасынан аймактык кезеңінен қорытынды кезеңіне қатысушылар

құрамын анықтау құқығын өзіне қалдырады.

16. Конкурс  іс-шараларын  бағалау  үшін  қазылар  алқасы  құрылады.

Қазылар  алқасының  құрамын  Педагогикалық  олимпиаданың  Ұйымдастыру

комитеті құрады.

17. Қазылар  алқасының  құрамына  республиканың  алдыңғы  қатарлы

педагогикалық  жоғары  оқу  орындарының, колледждердің  ғалымдары, түрлі

деңгейдегі  кəсіби  шеберлік  байқауларының  жеңімпаздары, педагогикалық

қоғамдастық өкілдері кіреді.Педагогикалық олимпиаданың жеңімпаздарын марапаттау

              

18.   Педагогикалық 

олимпиаданың 

жеңімпаздары 

қалалық

ғылыми-практикалық  Орталығының  І, ІІ, ІІІ  дəрежелі  дипломдары  жəнеграмоталарымен марапатталады.

19. Педагогикалық 

олимпиаданың  барлық  қатысушыларына

сертификаттар тапсырылады.«ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРҒА - ТАЛАНТТЫ ҰСТАЗ»  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ

ӨТКІЗУДІҢ

(БҰДАН ƏРІ  – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА)

ТАПСЫРМАЛАРЫ

МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Дарынды  балаларға – талантты  ұстаз» атты  республдикалық

педагогикалық олимпиадасының Ережесіне сəйкес (бұдан əрі – Педагогикалық

олимпиада).Мақсаты:  жас  педагогтердің  өзін-өзі  жетілдіруге  жəне  əлеуеттік

шығармашылығының дамуына жағдай жасау, білім беру жүйесін дамытуға жас

мамандардың кəсіби көзқарасын қалыптастыру.

Міндеттері:

- педагогикалық мамандықтың мəртебесі мен беделін өсіру;

- жас педагогтердің əдістемелік деңгейін жетілдіру;

- жас  педагогтердің  оқу-тəрбие  процесіне  инновациялар  енгізуде  жəне

ізденуде мотивацияларын арттыру;

- инновациялық  жəне  эксперименталдық  жұмыстарда  дербестігін  жəне

кəсібилігін арттыру;

- жас мамандардың педагогикалық қызметте өзін-өзі жетілуіне жəне анализ

жасауына, олардың  шығармашылық  қабілеттері  мен  кəсіби  ұстанымдарын

дамыту;


- жас  мамандардың  кəсіби  қоғамдастығында  əріптестердің  өз  ойын

білдіруге, кəсіби қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туғызу.1 ТАПСЫРМА.

Өзін-өзі таныстыру «Педагогикалық дебют» (қойылған сұрақтармен бірге 10

минутқа дейін);

Формат: заманауи  талаптарға  сəйкес  білім  беру  технологияларын

пайдаланудың тиімділігі, өзінің кəсіби іс-тəжірибесін ауызша ұсыну.Бағалау критерийі:

Педагогикалық шеберлік (1-10 балл)

- шығармашылық жұмысты ұсынуда дайындық деңгейі;

- өз кəсіби қызметінің жетістіктері мен сəтсіздіктеріне анализ жасай білу;

- ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалану;

- ауызша  сөулеу  қабілеті (мəнерлілігі, айқындылығы, көркемділігі,

сауаттылығы);Əртістілігі (1-10 балл)

- импровизациялық қабілеті;

- аудиторияға ықпалының деңгейі.

Жалпы мəдениет (1-10 балл)

- эрудиция;

- қалыптан тыс ойлауы;

- коммуникативтілік мəдениеті.1 ТАПСЫРМА

Панорамалық  сабақ  немесе «Педагогикалық  шеберлік  қоймасы»

(регламент 20 минут, сұрақтарға жауап, анализді қоса 5 минут)

Панорамалық сабақ немесе жоба барысында педагогтер практика жүзінде

өзінің  жұмыс  жүйесінің  негізгі  идеясын, кəсіби  құзіреттілік  деңгейін,

технологиялық  жəне  коммуникативтілік  мəдениетін, өткізілетін  сабақтық

эстетикасын, оқу процесін талдай білуін жүзеге асыру.

Сандық  білім  беру  ресурстары  ұсынылуы  мүмкін: анимациялар, аудио-

бейне  материалдар, графикалық  нысандар, презентациялар, электрондық  оқу

модулдары, электрондық  жаттықтыру  ойындары, электрондық  жаттығу

құрылғылары.Бағалау критерийі:

Құзіреттілік (1-10 балл)

- əдістемелік сауаттылық;

- білімнің фундаменталдығы;

- ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану;

- импровизация;

- сабақтың психологиялық жағдайы;

- оқыту, дамыту жəне тəрбиелеу міндеттерін жүзеге асыру;

- заманауи  ақпараттық  технологияларды  пайдалану, сабақ  үстінде

интернет.

Стилі (1-10 балл)

- сабақтың гуманистік бағыты;

- коммуникативті мəдениет.

Рефлексивтілік (1-10 балл)

- конкурсқа  қатысушының  жұмыс  тақырыбы  бойынша, оны  дəлелдеу

бойынша  жеке ұстанымы;

- педагогикалық 

инструментарийді  жəне  білім  беру  процесін

ұйымдастыру тəсілін таңдаудың дəлелділігі;

- өзінің жетістік деңгейін анықтау қабілеті.

Нəтижелілігі (1-10 балл).

3 ТАПСЫРМА.

Портфолио (қағаз жəне электрондық түрде болуы):

1. Қатысушының ақпараттқ картасы (№ 1 форма)

2. Фотосурет (10 х 15 портрет)

3. Аналитикалық анықтама (№ 1 форма). Құжат 15 беттен аспауы тиіс.

4. Рефлексивті талдамасы бар өзінің жеке сабағының жоспары.

5. Педагогтың  шығармашылық  жетістіктерінің  сараптамалық  бағалауы,

пікірлері, рецензиялары, ұсыныстары.

6. «Менің қызығушылықтарым».7. Оқушылар  мен  тəрбиеленушілердің, жас  мамандардың  жетістіктерін

дəлелдейтін сертификаттар, дипломдар т.б. құжаттардың көшірмелері.

8. Жас педагогтың жұмыс (сабақ) жəне басқа да іс-шаралар барысындағы

фотосуреттері (кемінде 15 дана.

9. Портфолио Microsoft Power Point үлгісінде  ұсынылуы  мүмкін

(портфолио презентациясы 12 слайдтан аспауы тиіс).Бағалау критерийі:

ПОРТФОЛИО

- жүйелілігі;

- дəлелділігі;

- кəсіби қызметтің динамикасы;

- материалдың жан-жақтылығы;

- материалдардың сенімділігі,

- мүдделердің бағыттылығы;

- материалды безендірудің эстетикалылығы.

(Форма № 1)

 «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» атты Республикалық

республикалық педагогикалық олимпиадасына қатысушының

Ақпараттық картасы

Жалпы мəліметтер

1.

Аты-жөні, тегі (толық)

2.

Туған күні, айы, жылы

Байланыс

3.

Мекен-жайы

4.

Телефоны: жұмыс, үй, ұялы

5.

Электрондықя пошта (рабочая,

личная)


6.

Интернетегі жеке саайты

7.

Интернетегі мектеп сайтыБілімі, біліктілігі

8.

Базалық білімі (оқу  ұйымының  толық

атауы), факультет, дипломы

бойынша  мамандығы, оқу  ұйымын

аяқтаған жыл

9.

Біліктілік арттыру курстары (база,

курстардың атауы, сағат саны)

10.


Магистратура (оқу ұйымы, бағыты)

Жұмысы

11.


Жұмыс  орны (толық  атауы, устав

бойынша), қызметі

12.

Жалпы жұмыс өтілі

13.


Педагогикалық жұмыс өтілі

14.


Пəні

15.


Апталық жүктеме

Ғылыми, əдістемелік жұмыс

16.


Жеке əдістемелік тақырыбы

17.


Ғылыми жұмыс

18.


Басылымдар, мақалалар

19.


Авторлық

педагогикалық

əзірлемелер

20.


МҰ/кафедра 

мəжілісінде,

педагогикалық  кеңестерде, ғылыми-

практикалық

конференцияларда

баяндама жасау /күні, баяндама жасау

форматы, тақырыбы/21.

Кəсіби конкурстарға қатысу

Қоғамдық жұмыс

22.


Үкіметтің, салалық, қоғамдық  жəне

халықаралық  марапаттары (атауын

жəне  марапатты  алған  жылын  көрсету

керек)

23.


Қоғамдық  ұйымдарға  мүше (атауы,

ұйымға кірген жылы)Əуестігі

24.


Əуетігі

Отбасы

25.


Отбасылық жағдайы

26.


Балалар

(балалардың  атын  жəне

жасын көрсету)

27.


Конкурсқа  қатысу  туралы  шешім

қабылдадым, өйткені…

28.


Күні

Қатысушының қолы

«____» _______________ 201… ж.

________________   толық АЖ

29.


Дата

Мекеме жетекшісінің қолы

«____» _______________ 201… ж.

________________   толық АЖ

         М.П.№ 2 Форма

Аналитикалық анықтама келесі бөлімдерден тұруы керек:

- сіздің педагогикалық кредоңыз;

- оқушыларды оқыту жəне тəрбиелеу нəтижесінің талдамалары;


- педагогтың 

шығармашылық 

зертханасы (бағдарлама, ОƏК,

технологиялар, жұмыста  пайдаланатын  əдіс-тəсілдер; дəстүрлі  əдістерге

енгізілетін педагогикалық əзірлемелердің, жаңашылдық элементтері);

- жеке  педагогикалық  іс-тəжірибенің  республика, облыс, қала (аудан)

көлемінде тарату жəне жинақтауда алғашқы қадам.

ТƏЛІМГЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Дарынды  балаларға - талантты  ұстаз» республикалық  педагогикалық

олимпиадасының (бұдан əрі – Педагогикалық олимпиада) Ережесіне сай:

Мақсаты: аға  тəлімгерлердің  кəсіби  құзіреттілігін  көтеру, тəрбие

қызметінде жəне мектепті басқару жүйесіндегі орны.Міндеттері:

– аға тəлімгердің кəсіби имиджін қалыптастыру;

– республикадағы тиімді жұмыс жасап жүрген аға тəлімгерлерді анықтау;

– білім  беру  ұйымдарының  педагогикалық  ұжымдары  мен  оқушылардың

өзін-өзі  басқару  органдары, ата-аналар  қоғамдастығы  арасындағы  іскерлік

əрекеттестік мəдениетін жоғарылату;

– қатысушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу;

– аға тəлімгерлердің жағымды, озық тəжірибелерін кеңінен тарату.1 ТАПСЫРМА

ӨЗІН-ӨЗІ 

ТАНЫСТЫРУ «МЕН 

БАЛАЛЫҚ 

ШАҚТЫҢ

ШТУРМАНЫМЫН» (сұрақтарға  жауап  беруін  қоса  алғанда 10 минутқа

дейін);


Формат: өзі күнделікті жұмыс барысында қолданатын заманауи білім беру

технологиялары, кəсіби  тəжірибесі  туралы  ауызша  таныстыру (таныстыру

барысында  музыка, театрландырылған  қойылым, пантомима, поэзия, сурет

өнерін жəне т.б. қолдануға болады);Бағалау өлшемдері

- сайысқа берілген уақыт регламентін пайдалануы (1-10 ұпай);

тапсырманы  орындау  барысында  тақырыптың  толық  ашылуы,ақпараттың  мазмұндылығы, көңіл-күй  дəрежесі: аға  тəлімгердің  өмірлік

ұстанымы  мен  қызығушылықтарының  жұмыс  барысындағы  қолданылуы (1-10

ұпай);


- тапсырманы  орындау  барысында  балаларға, əріптестеріне, жұмысына

деген өзінің жеке қарым-қатынасын көрсете білуі (1-10 ұпай);

- ерекшелілігі, мəнерлілігі, көңіл-күйі (1-10 ұпай);

- əртістілігі: импровизация  жасау  шеберлігі, аудиторияға  ықпал  ету

дəрежесі (1-10 ұпай);

2 ТАПСЫРМА

  Екінші 

тапсырманы 

орындау 

барысында 

ұсынылған 

үш

тақырыптың ішінен қатысушылар тек біреуін таңдауға құқықтары бар:

1. Балалар ұйымы қызметінің бағдарламасымен таныстыру (регламент – 10

минут: таныстыруға 8 минут, қазылар алқасының сұрақтарына жауап беруге 2

минут).

Тапсырмана  орындау  барысында  қатысушы  өзінің  біліктілік  деңгейі  менбалалар  ұйымының  бағдарламасын  жасауда  заманауи  талаптарды  игергендігін

көрсетуі керек.        2.  Кəсіби сайыс (регламент 20 минут: таныстыруға 15 минут, қазылар

алқасының сұрақтарына жауап беруге 5 минут).

Қатысушыларға  таңдаулары  бойынша  сыныптан  тыс  іс-шара  көрсету

ұсынылады. Негізгі  мақсаты - балалардың  аға  тəлімгердің  кəсіби  қызметіне

қызығушылықтарын тудыру.

          3.  Проблемалық  дəріс (регламент 7 минут: өз  ойын  баяндауға 5

минут, қазылар алқасының сұрақтарына жауап беруге 2 минут). Берілген уақыт

көлемінде  кəсіби  қызмет  барысында  кездесіп  жүрген  мəселе  туралы  өз

көзқарасын баяндап шығуы керек.

№1, 2 тапсырмаларды орындау барысында келесі қосымша мүмкіндіктерді

қолдануға болады:

-

Фольклор, классикалық, эстрадалық, авторлық  жəне  халық  əндерін,реп-композицияларын;

-

Аспаптық орындау;-

Өзіндік жанр;

-

Əдеби шығармашылық;-

Актерлік шеберлік: миниатюра, пантомима, конферанс.-

Сахналық костюм.Бағалау өлшемдері

        


Барлық  тапсырмаларды  орындау  барысында  қазылар  алқасы  аға

тəлімгерлердің кəсіби шеберліктерін бағалайды.1.  Балалар ұйымдарының қызметімен таныстыру:

-

Өзектілігі, əлеуметтік жəне педагогикалық мақсаттылығы;-

Балаларды  дамыту  жолдарының  бағдарлық  құндылығын  нақты

педагогикалық, əлеуметтік, мəдени шарттар арқылы қалыптастыру;

-

Тəрбиелеудің формалары мен мазмұнын көрсету;2. Нəтиже.

Кəсіби сайыс:

Осы тапсырманы орындау барысында келесіні ескеру керек:

- жұмыс барысында мақсат мен талап қоя білумен қатар, қойылған мақсат,

талаптарды  орындау  жолдарын  импровизация  арқылы  балалардың  пікірлерін

ескеру арқылы қол жеткізе білу;

-  кез келген жағдайда шұғыл шешім табу;

- қосалқы құралдарды шебер пайдалану (техникалық, көрнекі, ақпараттық-

коммуникативтік құралдар);

- залда  отырған  қонақтарды  іс-шараға  белсенді  қатысуға  тарта  білу (кез-

келген жағдайдан шыға білуі);

- осы бағыта балалар жұмысының  болашақ перспективалары мен күтілетін

нəтиже.


2. Проблемалық дəріс:

-

Қозғалып отырған мəселенің өзектілігі мен маңыздылығы;-

Көтерілген мəселені шешу жолдары;

-

Баяндалған мəтіннің ғылымилығы;-

Шешендік өнер (сендіре алуы, нақтылығы).3 ТАПСЫРМА

Аға тəлімгердің шығармашылық портфолиосы (өзімен бірге қағаз жəне

электрондық түрде болуы керек).

      Қатысушының портфолиосында:

-

Титулдық беті (аға тəлімгердің аты-жөні, білім беру ұйымы);-

Қатысушының түрлі-түсті суреті (10*15);

-

Аға тəлімгер туралы жалпы мағлұмат келесі формада болуы керек:Аты-жөні

Туған күні

Білімі (бітірген 

оқу 


орны,

мамандығы, диплом  бойынша

біліктілігі)

Педагогикалық жəне еңбек өтілі

Аға  тəлімгер  қызметіндегі  жəне

осы  білім  беру  ұйымындағы

еңбек өтілі

Біліктілігін  арттыру (өткен  орны,

уақыты, тақырыбы)

- қатысушының еңбек өтілі, жетістіктері, маңызды авторлық жобалары;

- балалар  ұйымдарының  бағдарламаларын  іске  асырудың  нəтижелері

бойынша жұмыс жүргізу материалдары;

- іске асырылған əлеуметтік жобалар жайлы ақпараттар;

- аға  тəлімгер  мен  балалар  ұйымдарының  қызметтері  бойынша  фото

материалдар;

- əріптестер, ата-аналар мен оқушылардың пікірлері;

- грамота, диплом, сертификаттарының көшірмелері;

- қатысушы  бiлiмiне, жұмыс  тəжiрибесiне, кəсiби  деңгейіне  қатысты

қосымша ақпараттарды бере алады.

Бағалау өлшемдері

ПОРТФОЛИО:

- портфолиода берілген материалдардың бір құрылымды болуы;

- материалдардың  мазмұндылығы (аға  тəлімгердің  өз  жұмысын  толық

көрсете  білуі, соның  ішінде  мектепішілік, қалалық  шараларға

қатысуының нəтижелері);

- мазмұнының  өзектлігі, білім, тəрбие  алушылардың  мүдделерінің

ескерілуі;


- материалдардың бір тұтастығы, тақырыптқа сай жабдықталуы;

- ұсынылған материалдардың көрнекілігі;

- берілген ақпараттардың шынайылылығы;

- портфолиода берілген материалдардың толық көлемде болуы;

- оқушылармен жұмыс жүргізудің түрлі формалары мен əдістерін қолдану;

- портфолионың эстетикалық талаптарға сай болуы;

- материалдарды безендіруде шығармашылық ыңғай.

ПСИХОЛОГТАРҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

«Дарынды  балаларға – талантты  ұстаз» атты  республикалық

педагогикалық олимпиадасының Ережесіне сəйкес (бұдан əрі – Педагогикалық

олимпиада).Конкурстың  мақсаты: заманауи  психологиялық  білімді  тарату, кəсіби

дағдыларының  дамуына  жағдай  жасау, қоғамдағы  психологтардың  беделін

көтеру.

Міндеттері:

- жас 


психологтар, логопедтер, дефектологтарға  республикалық

деңгейдегі  жарысқа  түсуде  өзінің  шығармашылық  жəне  интеллектуалдық

əлеуетін, көрсетуге мүмкіндік туғызу;

- жас  психологтар, логопедтер, дефектологтарға  кəсіби  қызметін

жетілдіру;

- психологтардың  іс-тəжірибелерін  жинақтауға  жəне  таратуға  мүмкіндік

туғызу;

- өзінің  кəсіби  деңгейінің  жетілдіру  мақсатында, психологтардың  өзарақарым-қатынасының кеңеюіне мүмкіндік туғызу;

- психолог мамандығы имиджін арттыру.1 ТАПСЫРМА

Өзін-өзі  таныстыру «Менің  мамандығым - психолог» (қазылар

алқасының сұрақтарымен 10 минутқа дейін).Ұсыныс: еркін  түрде  орындалады, педагог-психологтың  ұраны,

миссиясы, өмірлік ұстанымы, хоббиі мен жетістіктері бейнеленуі мүмкін…Бағалау критерийі (1-10 балл):

- өз мамандығы туралы ойының қалыптасуы;

- өзін-өзі жетілдіру əлеуеті;

- қатысушының коммуникативтілік қасиеттері;

- ауызша  сөйлеу  мəнері (айқындылығы, мəнерлілігі, көркемдігі,

сауаттылығы);

- əртістілігі;

- импровизациялық қабілеті;

- аудиторияға əсерінің деңгейі;

- эрудициясы;

- ойлау қабілеті;

- коммуникативті мəдениет.2 ТАПСЫРМА

            Идеялары мен жобаларын қорғау «Шығармашылық алаңы»

(қазылар алқасының сұрақтарымен 10 минутқа дейін)

Қатысушылар  авторлық  шеберлік-сыныптар  ұсына  алады (мини-

семинарлар, мини-тренингтер, дидактикалық  супервизия, интерактивті

дəрістер, əдістемелік  түсініктерімен  психологиялық  жұмыстың  көрсетілім

сессиялары), психологиялық  сабақтың, ата-аналарға  арналған  практикум

үзіндісі…

Конкурс материалы авторлық болуы керек, яғни конкурсқа қатысушының

жеке əзірлемелері.

Бағалау критерийі  (1-10 балл):

- ұсынылған материалдың мазмұны;

- материалдың тұтастығы;

- тапсырмалар, жаттығулар  мен  тренингтер  жиынтығын  таңдаудағы

ғылыми негіздеме…;

- тапсырмалар мен жаттығулардың ұсынылған материалға сəйкестігі;- педагогикалық өзара əрекеттестік техникасын пайдалану;

- сабақтың нəтижелілігі;

- оқушылар мен мұғалімнің қарым-қатынас деңгейі;

- ұсынылған материалдың тиімділілігі;

- денсаулық сақтау технологияларын пайдалану;

- қызметтің тұжырымдамалық негіздері;

- сабақты өзіндік талдау.

Правила

 организации и проведения Республиканской педагогической олимпиады

«Талантливый учитель – одаренным детям»

(далее – Педагогическая олимпиада)

Общие положения

         

1.  Педагогическая  олимпиада  является  одной  из  форм  подготовки

учителей  к  работе  с  одаренными  детьми  на  всех  уровнях  педагогического

образования - довузовского, вузовского, послевузовского.

         

2.  Педагогическая  олимпиада  концентрирует  пространство  творческой

свободы  личности  педагога, выбора  направления  исследовательского  поиска,

способов  педагогического  самовыражения, дальнейшего  пути  личностного  и

профессионального пути.

        

3.  Данные  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Законом  РК  «Об

образовании»,  Государственной программой развития образования и науки  РК

на 2016-2019 годы, Концепцией  непрерывного  педагогического  образования

педагога новой формации РК.

Цели и задачи олимпиады

       


4.  Цель  Педагогической  олимпиады  -  создание  условий  для  развития

творческого  потенциала  и  самореализации  молодых  педагогических

работников; формирование активного профессионального отношения молодых

учителей к совершенствованию системы образования.      5. Задачи Педагогической олимпиады:

      - повышение авторитета и престижа педагогической профессии;

      - совершенствование методического уровня молодых педагогов;

      - мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в учебно-

воспитательном процессе;

      


-  развитие 

профессиональной  смелости  и  самостоятельности  в

экспериментальной и инновационной работе;

     


- создание  условий  для  анализа  и  самосовершенствования  педагогической

деятельности  молодых  специалистов, развития  их  творческих  способностей  и

активной профессиональной позиции;

     - создание возможности для профессионального общения, самовыражения и

поддержки коллег в профессиональном сообществе молодых специалистов.

 Структура и участники Педагогической олимпиады

         6. Педагогическая олимпиада имеет ступенчатую структуру:IV  ступень  – молодые  педагоги, психологи  и  вожатые (стаж  работы

участников должен составлять не более 3-х лет).

        

Содержание 

олимпиады 

предусматривает 

конкурсные 

задания,


позволяющие 

продемонстрировать 

профессиональное 

педагогическое

мастерство  в  условиях  реального  образовательного  процесса; способность  к

творческой  самореализации  и  самоопределению  личности  педагога  в  сфере

профессиональной педагогической деятельности.

      


7.  Каждая  ступень  Педагогической  олимпиады  основывается  на  заданном

подходе, поэтому  при  отборе  содержания  конкурсных  Педагогических  задач

необходимо  предусматривать  их  усложнение  в  соответствие  с  системой

общепрофессиональных умений:

4 уровень – умения  решать  и  проектировать  педагогические  задачи  в

образовательном процессе (молодые педагоги, психологи, вожатые).Общие критерии определения победителей Педагогической

олимпиады

       8. Критерии оценивания:

         - системность и аргументированность;

         -  динамика профессиональной деятельности;

         - полнота и разнообразие материалов;

         - эстетика оформления материал.

       9. При самопрезентации:          - степень готовности к представлению творческой работы;

          

-  умение  адекватно  проанализировать  успехи  и  неудачи  своей

деятельности

          - использование информационных компьютерных технологий;

          

-  искусство  устной  речи  (яркость,  выразительность,  образность,

грамотность);

          - способность к импровизации;

          - степень воздействия на аудиторию.

       10. Общая культура:

          - эрудиция и нестандартность мышления;

          - коммуникативная культура.

       11. Критерии оценивания презентуемого материала, фрагмента урока:           

-  компетентность (методическая  грамотность, фундаментальность

знаний, использование  ИКТ, психологическая  атмосфера  урока, реализация

целей и задач);

          -

рефлексивность (личная  позиция  конкурсанта  по  теме  работы,

аргументированность  выбора  педагогического  инструментария, способность

определить уровень собственной успешности).Этапы олимпиады

       12. Педагогическая олимпиада состоит из нескольких этапов:

I этап  – региональный


II этап – заключительный, проводится  Республиканским  научно-

практическим  центром «Дарын» Министерства  образования  и  науки

Республики Казахстан.

 Организационный комитет и жюри Педагогической олимпиады

    


13.  Подготовку  и  проведение  Педагогической  олимпиады  осуществляет

республиканский  организационный комитет (далее - Оргкомитет).

       14. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

       - координирует порядок поступления конкурсных материалов на  этапе;

       

-  разрабатывает  критерии  экспертизы  материалов,  представленныхучастниками Педагогической олимпиады;

      


-  разрабатывает  задания  участникам  Педагогической  олимпиады  на

заключительный этап;

   

- осуществляет  техническую  обработку  результатов  отборочного  тура  иопределяет  состав  участников  заключительного  этапа  Педагогической

олимпиады;

  

-  организует  работу  жюри  на  заключительном  этапе  Педагогическойолимпиады;

          

-  подводит  итоги  и  участвует  в  организации  торжественной  церемонии

награждения;

          

-  определяет  порядок,  место  и  дату  проведения  Педагогической

олимпиады;

        


15.  В  зависимости  от  количества  представленных  работ  Оргкомитет

оставляет  за  собой  право  из числа  участников регионального  тура определить

состав участников заключительного тура.

         

16.  Для  оценивания  конкурсных  мероприятий  создается  жюри.  Состав

жюри формируется  Оргкомитета Педагогической олимпиады.

         

17. В  состав  жюри  могут  входить  ученые  ведущих  педагогических  вузов

республики, колледжей, победители  конкурсов  профессионального  мастерства


различных  уровней  предыдущих  лет, представители  педагогической

общественности.Награждение победителей Педагогической олимпиады

 18. Победители  Педагогической  олимпиады  награждаются  дипломами I,

II, III степени, Грамотами Городского  научно-практического центра .

        


19.  Всем 

участникам  Педагогической  олимпиады  

вручаются

сертификаты.ЗАДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

«ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ –ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Согласно  Правилам  республиканской  педагогической  олимпиады

«Талантливый  учитель – одаренным  детям» (далее – Педагогическая

олимпиада):

Цель: создание  условий  для  развития  творческого  потенциала  и

самореализации 

молодых 

педагогов; формирование 

активного

профессионального  отношения  молодых  учителей  к  совершенствованию

системы образования.

 Задачи:


- повышение авторитета и престижа педагогической профессии;

- совершенствование методического уровня молодых педагогов;

- мотивация  молодых  педагогов  к  поиску  и  реализации  инноваций  в

учебно-воспитательном процессе;

- развитие 

профессиональной  смелости  и  самостоятельности  в

экспериментальной и инновационной работе;


- создание  условий  для  анализа  и  самосовершенствования  педагогической

деятельности  молодых  специалистов, развития  их  творческих  способностей  и

активной профессиональной позиции;

- создание  возможности для  профессионального общения, самовыражения

и поддержки коллег в профессиональном сообществе молодых специалистов.

ЗАДАНИЕ 1.

Самопрезентация (визитная  карточка) «Педагогический  дебют» (до

10 минут, включая ответы на вопросы);

Формат: устное представление своего профессионального опыта сущность

используемых  образовательных  технологий  в  соответствии  с  современными

требованиями;

Критерии оценивания:

Педагогическое мастерство (1-10 баллов)

-степень готовности к представлению творческой работы;

-умение  адекватно  проанализировать  успехи  и  неудачи  своей

деятельности;

-использование информационных компьютерных технологий;

-искусство  устной  речи (яркость, выразительность, образность,

грамотность);

Артистичность (1-10 баллов)

-способность к импровизации;

-степень воздействия на аудиторию.

-Общая культура (1-10 баллов)

-эрудиция;

-нестандартность мышления;

-коммуникативная культура.ЗАДАНИЕ 2.

Панорамный  урок  или  же  проект «Кладовая  педагогического

мастерства» (регламент 20  минут, включая 5  минут  для  анализа  и  ответов  на

вопросы)


В  ходе  панорамного  урока  или  проекта  педагоги  демонстрируют

реализацию  на  практике  основной  идеи  своей  системы  работы, уровень

профессиональной  компетентности, технологической  и  коммуникативной

культуры, эстетики  проводимого  занятия, умение  анализировать  процесс

обучения.

Могут  быть  представлены  цифровые  образовательные  ресурсы :

анимации, аудио- и  видеоматериалы, графические  объекты, презентации,

электронные  учебные  модули, электронные  обучающие  игры, электронные

тренажеры;

Критерии оценивания:

Компетентность (1-10 баллов)

-методическая грамотность;

-фундаментальность знаний;

-использование информационных компьютерных технологий;

-импровизационность;

-психологическая атмосфера урока, занятия;

-реализация задач воспитания, развития и обучения;

- использование  современных  информационных  технологий, Интернета

на уроке.

Стиль (1-10 баллов)

-гуманистическая направленность учебного занятия;

-коммуникативная культура.

Рефлексивность (1-10 баллов)

-личная позиция конкурсанта по теме работы, ее аргументация;-аргументированность выбора педагогического инструментария и способа

организации образовательного процесса;

-способность определить уровень собственной успешности.

Результативность (1-10 баллов).

ЗАДАНИЕ 3.

Портфолио (иметь при себе в бумажном и электронном виде):

10.Информационная карта участника конкурса (Форма № 1)

11.Фотография (портрет 10 х 15)

12.Аналитическая  справка (Форма  №  1). Объём  документа  не  должен

превышать 15 страниц.

13.Разработка собственных уроков с рефлексивным анализом.

14.Рекомендации, рецензии, представления, отзывы, экспертные  оценки

творческих достижений педагога.

15.«Мои интересы».

16.Копии  дипломов, сертификатов  и  др., свидетельствующих  о

достижениях молодых специалистов, обучающихся и воспитанников.

17.Фотографии  уроков, занятий  и  иных  мероприятий, иллюстрирующих

систему работы и увлечения молодого педагога (не более 15 шт.).

18.Портфолио  может  быть  представлено  в  форме  презентации Microsoft

Power Point (презентационное  портфолио  не  должно  превышать 12-ти

слайдов).Критерии оценивания:

ПОРТФОЛИО

-системность

-аргументированность

-динамика профессиональной деятельности

-полнота и разнообразие материалов,

-убедительность материалов,

-направленность интересов

-эстетика оформления материала(Форма № 1)

Информационная карта участника республиканской педагогической

олимпиады

«Талантливый учитель- одаренным детям»

Общие сведения

2.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

3.

Дата рождения

Контакты

4.

Домашний адрес

5.

Телефоны: рабочий, домашний,

мобильный

6.

Электронная почта (рабочая, личная)

7.

Адрес личного сайта в Интернете

8.

Адрес школьного сайта в ИнтернетеОбразование, повышение квалификации

9.

Базовое  образование (полное  название

учебного 

заведения), факультет,специальность по диплому, год

окончания учебного заведения

10.


Курсы повышения квалификации

(база, название курсов, количество

часов)


11.

Магистратура (учебное 

заведение,

направление)

Работа

12.


Место работы (полное название ОУ, по

уставу), должность

13.


Общий стаж работы

14.


Стаж педагогической работы

15.


Предмет преподавания

16.


Недельная нагрузка

Научная, методическая работа

17.


Индивидуальная методическая тема

18.


Научная работа

19.


Публикации, статьи

20.


Авторские 

педагогические

разработки

21.


Выступления 

на 

заседаниях

МО/кафедры, педагогических

советах, научно-практических

конференциях (дата, формат

выступления, тема)

22.


Участие 

в 

профессиональных

конкурсах

Общественная работа

23.


Правительственные, отраслевые,

общественные 

и 

международные

награды (укажите название и в скобках

год получения награды)

24.

Членство 

в 

общественных

организациях (укажите  название  и  год

вступления)Увлечения

25.


Увлечения

Семья

26.


Семейное положение

27.


Дети (укажите имя и возраст детей)

28.


Принял(а) решение  участвовать  в

конкурсе потому, что…

29.


Дата

Подпись конкурсанта

«____» _______________ 201… г.

________________   Расшифровка

подписи


30.

Дата

Подпись руководителя учреждения

«____» _______________ 201… г.

________________

Расшифровка

подписи

         М.П.Форма № 2

Аналитическая справка должна содержать следующие разделы:

-ваше педагогическое кредо;

-анализ результатов обучения и воспитания школьников;

-творческая лаборатория педагога (программы, УМК, технологии, методы

и  формы, используемые  в  работе; наличие  самостоятельных  авторских

педагогических  разработок, элементов  новизны, вносимых  в  традиционную

методику);

-первые  шаги  в  обобщении  и  распространении  собственного

педагогического опыта на уровне школы, города (района), области, республики.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВОЖАТЫХ


Согласно  Правилам  республиканской  педагогической  олимпиады

«Талантливый  учитель – одаренным  детям» (далее – Педагогическая

олимпиада):

Цель: повышение профессионального статуса старшего вожатого, его роли

в воспитательной деятельности и в системе  управления школой.

Задачи:


– формирование позитивного профессионального имиджа старшего

вожатого;

– выявление эффективно работающих старших вожатых в республике;

– повышение культуры делового взаимодействия органов ученического

самоуправления, детских объединений, педагогического коллектива,

родительской общественности организаций образования;

– раскрытие творческого потенциала участников;

– трансляция позитивного и передового опыта работы старших вожатых.ЗАДАНИЕ 1

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ (визитная  карточка)  «Я- ШТУРМАН

ДЕТСТВА!» (до 10 минут, включая ответы на вопросы);

Формат: устное  представление  своего  профессионального  опыта

сущность  используемых  образовательных  технологий  в  соответствии  с

современными  требованиями (можно  использовать  средства  музыки, театра,

пантомимы, поэзии, живописи и.т.д.).

Критерии оценивания:

- использование  регламента  времени, отведенного  на  этот  этап  конкурса

(1-10 баллов);

- содержание  должно  отличать  высокую  степень  информативности,

эмоциональности, динамичности; необходимо  показать  мир  увлечений,

жизненные ориентиры вожатой и использование их в работе (1-10 баллов);- в  выступлении  желательно  отразить  свое  собственное  отношение  к

профессии, коллегам, детям (1-10 баллов);

- оригинальность, выразительность, эмоциональность (1-10 баллов);

- артистичность: способность  к  импровизации, степень  воздействия  на

аудиторию (1-10 баллов).

ЗАДАНИЕ 2

Во втором задании у участников есть право выбора выполнить одно

из трех предложенных тем:

3. Презентация  программы  деятельности  детской  организации

(регламент 10 минут: 8 минут на презентацию и 2 минуты для ответов

на вопросы жюри).

В течение всего этого времени участнику предлагается показать уровень своей

компетентности, владение  современными  подходами  к  созданию  программы

деятельности детской организации2. Профессиональный  конкурс (регламент 20 минут: 15 минут  на

презентацию и 2 минуты для ответов на вопросы жюри).

Участнику предлагается на выбор показать открытое внеклассное мероприятие,

основной  целью  которого  является  пробуждение  интереса  детей  к

профессиональной деятельности вожатого.

3. Проблемная  лекция  (регламент 7 минут: 5 минут  выступление  и 2

минуты  для  ответов  на  вопросы  жюри). В  течение  отведенного  времени

необходимо изложить свой взгляд на одну из проблем, с которой встречаетесь в

своей профессиональной деятельности.

При презентации заданий №1, 2 могут быть использованы и исполнены:

- фольклорные, народные, классические, эстрадные, авторские песни, рэп-

композиции;- инструментальное исполнение;

- оригинальный жанр;

- литературное творчество;


- актерское мастерство: миниатюры, пантомимы, конферанс.

- сценический костюм.Критерии оценивания:

Во всех заданиях жюри оценивает профессиональное мастерство старших

вожатых.

1. Презентация программы деятельности детской организации:

- актуальность, социальная и педагогическая целесообразность;

- пути формирования развития детей, их ценностных ориентаций через

конкретные педагогические, социальные и культурные условия;

- отражение содержания, форм и технологий воспитания;

- результат.2.Профессиональный конкурс:

   


При  подготовке  к  выполнению  данного  задания  рекомендуем  учесть

следующее:

-  умение  не  только  поставить  цель  и  задачи, но  и  найти  средства  их

реализации путем импровизации, умения реагировать на отклик детей, их

интересы;

-  оперативно ориентироваться в ситуации;

-  умело использование  вспомогательных средств (технические,

наглядные, информационно-коммуникативные  средства);

- вовлечение в процесс присутствующих в зале гостей (умение

импровизировать);

-  ожидаемые результаты, перспективы дальнейшей деятельности детей в

данном направлении.4.

Проблемная лекция:

- глобальность и актуальность затронутой педагогической проблемы;

-  пути решения выдвинутой проблемы;


- научность излагаемого текста;

- ораторское мастерство (убедительность, точность).ЗАДАНИЕ 3

Творческое портфолио старшего вожатого (иметь при себе в бумажном

и электронном виде):

1. Портфолио участника должно содержать:

- Титульную  страницу (ФИО  старшего  вожатого, образовательное

учреждение);

- Цветную фотографию участника (10*15);

- Общие сведения о старшем вожатом по форме

ФИО


Дата рождения

Образование (что закончил,

полученная специальность,

квалификация по диплому)

Трудовой и педагогический стаж

Стаж работы в должности

старшего вожатого, стаж работы

в данной организации

образования

Повышение квалификации

(название структуры, где

прослушаны курсы, год, месяц,

проблематика курсов)

- описание  опыта  работы  участника, его  достижений, наиболее  значимые

авторские проекты;

- сценарный  материал  по  итогам  реализации  программы  детской

организации;

- информацию о реализованных социальных проектах;

- фотоматериалы деятельности старшего вожатого и детской организации;


- отзывы коллег, родителей, учеников;

- копии грамот, дипломов, сертификатов и т.д.;

- другие материалы по усмотрению участника

Критерии оценивания:

ПОРТФОЛИО:

- структурированность представленных в портфолио материалов;

- содержательность  материалов (полнота  освещения  содержания  своей

работы как старшего вожатого, наличие показателей результативности участия

в общественной и творческой жизни школы, города);

- актуальность  содержания, учет  современных  интересов  обучающихся,

воспитанников;

- целостность и тематическая завершенность материалов;

- наглядность представленных материалов;

- достоверность информации;

- полнота представленных в портфолио материалов;

- использование различных форм, методик в работе со школьниками;

- эстетичность оформления портфолио;

- творческий подход к оформлению материалов.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ

Согласно  Правилам  республиканской  педагогической  олимпиады

«Талантливый  учитель – одаренным  детям» (далее – Педагогическая

олимпиада).

Цель  конкурса: способствовать  развитию  профессиональных  навыков,

популяризировать современное психологическое знание и повышать авторитет

психологии в обществе.


Задачи:

- предоставление  молодым  психологам, логопедам, дефектологам

возможности  демонстрации  своего  интеллектуального  и  творческого

потенциала в соревновательной деятельности на республиканском  уровне;

- активизировать профессиональную деятельность психологов, логопедов,

дефектологов;

- способствовать  обобщению  и  распространению  опыта  работы

психологов;

- способствовать расширению взаимодействия психологов между собой в

целях повышения своего профессионального уровня;

- формирование  положительной  оценки  и  поднятия  имиджа  профессии

психолога.ЗАДАНИЕ 1

Самопрезентациявизитная карточка «Моя профессия- психолог» (до

10 минут, включая вопросы жюри).

Рекомендации: выполняется  в  свободной  форме, могут  быть  отражены

девиз  педагога-психолога, миссия, жизненное  кредо, хобби, успехи  и

достижения…

Критерии оценивания (1-10 баллов):

- сформированность представлений о своей профессии;

-потенциал самосовершенствования;

- коммуникативные качества конкурсанта;

-искусство  устной  речи (яркость, выразительность, образность,

грамотность);

- артистичность;

-способность к импровизации;-степень воздействия на аудиторию;

-эрудиция;

-нестандартность мышления;

-коммуникативная культура.ЗАДАНИЕ 2

    Защита идей, проектов «Территория творчества»  (до 20 минут, включая

вопросы жюри)

Участники могут представить авторские мастер-классы (мини-семинары,

мини-тренинги, дидактические  супервизии, демонстрационные  сессии

психологической  работы  с  методическими  разъяснениями, интерактивные

лекции), демонстрация фрагментов психологического занятия, практикумов для

родителей…

Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным

непосредственно участником конкурса.

Критерии оценивания (1-10 баллов):

- содержание презентуемого материала;

- целостность презентуемого материала;

- научная  обоснованность  выбора  комплекса  заданий  и  упражнений,

тренинга…;

- соответствие задач и упражнений цели презентуемого материала;

- владение техниками педагогического взаимодействия;

- результативность занятия;

- уровень взаимодействия педагога и детей;

- эффективность презентуемого материала;

- использование здоровьесберегающих технологий;

- концептуальные основы деятельности;

- самоанализ занятия.


орындаушы: А.Кабиева телефон: 221858

        Мектеп басшыларына!                                                                                             3.03.2017

Мемлекеттік  рəміздер  жөніндегі қалалық  комиссияның  2017  жылға  арналған  жұмыс  кестесіне

сəйкес қала  аумағында  орналасқан  білім  беру  мекемелерінде  азаматтарды  патриоттық

тəрбиелеу  аспектісінде ҚР-ның  Мемлекеттік  рəміздерін қолдану  мен  насихаттау  жөнінде

атқарылған  жұмыстарды nurzhigit.zhalgasbaev@mail.ru почтасына  жіберуіңізді  сұраймын.

4.03.2017 кешкі 18.30-ге дейін

ҚҒƏО

   


əдіскері Жалгасбаев Н

                                                                                       +7 747 036 99 21Document Outline

1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет