ЗІ. Абишева 2015 ж «Дэстүрлі емес сабақ-2015» атты химия және био1 №№%ДӘіііжүктеу 57.36 Kb.

Дата28.03.2017
өлшемі57.36 Kb.

/

t y .   И   l o l f K .

I

Аетөбелжйй

‘^СІ'  .'Г^Л^Бёкітемін» (ориоелік

эекторы 

ЗІ.Абишева 

2015 ж

«Дэстүрлі емес сабақ-2015» атты химия және био1^№№%ДӘііі^ 

мудолімдеріне арналған облыстық  байқауынкһ|ч»£«^ 

ЕРЕЖЕС1


I.  Жалпы ереже

1.1.Осы  Ереже  «Дәстүрлі  емес сабак-2015»  атты  химия  және  биология  пәні  мұгалімдеріне 

ар налган облыстық байкауынын өткізілу міндеттері .мен  тортібін  анықтайды.

1.2. Байқау қазақ, орыс тілдсрінде өткізіледі.II.  Байқаудың мақсаты мен міндеттері

-  химия  және  биология  пәні  мүғалімдерінің 

ғылыми-эдістемелік  жұмыстарын 

колдауды жүзеге асыру;

- химия  және биология пэні бойынша өзекті педагогикалық тәжірибені аныктау;

-  білім  берудің  заманауи  инновациялық  технологияларын  химия  жэне  биология  пәні 

мұгалімдерінің  іс-тәжірибесіне енгізу жэне тарату.

III. 

Коикурсқа жіберілген материалдарға  қойылатын талаитар: 

ЗЛ.Байқауға  пэн 

бойынша  өткізілген  сабақтардың  сценарийін  ұсынуга  болады 

(қосымшаларымеи бірге);

3.2.  Байкау жүмыстарының көлемі  конкурсант туралы акпарат жазылған сыртқы мұкабаны 

қоспаганда  6  бегтен  аспауы  керек.  Материалдар  электронды  және  кагаз  түрінде  барлық 

қосымшаларымен бірге CD  - дискісінде жазылу  керек.

Ескерту:  Ғаламтордан  көшірілген  материалдар қараетырылмайды.

IV. 

Байқау жүмыстарьша қойылатын баға крнтерийлері 

Ұсынылган материалдың мазмүнына қойылатын талаптар:

- жаңашылдықтың болуы;

- педагоггың шыгармашылыгы;

- стандартты емес материалдарды, қосымша материалдарды пайдалаиу;

- педагогтың шыгармашылығы;

- педагогикалык әдістер мен түрлерінің нақты сипаттамалары;

-  білім  алушыларга  белсенді  қызметі  үшін,  білім  көздерін,  қажетті  ақпараттарды, 

дәлелдемелерді ездігінен  ізденіп таба білу үшін жағдай жасау;

- білім алушылардың белсенді ұжымдық шыгармашылық кызметі;

- сабақтарда қазіргі акпараттық технологияларды пайдалану;

V.  Байқаудың өтетін орны мен өткізілу түрі:

5.1.«Дәстүрлі емес  сабақ - 2015»  байкауы сырттай өткізіледі,  қорытындысы  11  желтоксан

күні шыгарылады.

5.2.  Байқауга  қатысуга  материалдарды  2015  жылдың  08  желтоқсанына  дейін 

Актөбе 

облыстық  гылыми-тәжірибелік  орталыгының  жалпы  орта  білім  беру  бөліміне  (Ақтөбе қаласы.  Сэтпаев кошесі,  20, № 12 каб.) тапсыру сұралады.

5.3.  Байкау шаруашылық есеп  негізінде жүргізіледі (ұйымдастыру жарнасы - 3000 теңге).УІ.Қатысушылар

6.1.  Байқауга химия жэне биология пэнінің мүгалімдері жұмыс өтіліне, біліктілік санатына 

қарамастан қатыса алады.  Қатысушылар саныиа шектеу койылмайды.

VII.  Байқауды  қорытындылау

7.1.  Байкау  қорытыидысы  бойынша  қатысушыларга  сертификаттар  табысталады.  Байқау 

жеңімпаздары  I,  II,  III  дәрежелі 

дипломдармен, 

сондай  -   ак  эділқазы  шешімімен 

қосымша  номинациядармен мараиатталады.  Жеңімпаздар тізімі  және байкаудың ең  үздік 

материалдары  www.aktedu.kz  сайтында жарияланады.  Жауапты: Г.Нукеева 

Байланыс телефондары:  8(7132) 90-80-89,  87787883052 

e-mail:  oumc@inbox.ru


Сауалнама-сұраныс 

1  Қатысушьшың тегі, аты, әкесінін, аты  (толык)

Қосымша №1

2.  Қызметі  (окытатын  п эн і)____________________

4.  БІлім беру мекемесінің атауы (ауданы, мектебі)

5. Жумыс атауы (тақырыбы)

Қатысушы  ко л ы _______ ______   _____  _______

Байланыс телеф оны ________ _____ , e-m ail______Мектеп басшыларына!           13.11. 2015 ж.

      


2015  жылдың  21  қазаны  күні  өткізілген  жалпы  білім  беретін  орта

мектептердің 7 класс  оқушылары  арасында  жаратылыстану-математика

бағытындағы  қалалық  олимпиаданың  қорытындысы  бойынша  марапатталған

оқушылар дипломдарын № 36 кабинеттен  алып кетулеріңізге болады.Ескерту: марапатталған оқушылар тізімі сайтта жарияланған болатын.

                                       ҚҒƏО əдіскері    А. Садықова

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША

Б Ұ Й Р Ы Қ

Ақтөбе қаласы

      №_190_

«_27_» __10_____ 2015 жыл

Іссапарға жіберу

туралы

Ақтөбе облысы білім басқармасының 2015 жылғы 26 қазандағы №522 бұйрығының

негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1. 2015 жылдың 26 қазан - 2 қараша  аралығында  Алматы  қаласында  өтетін

тəлімгерлер, ұстаз-ұйымдастырушылар, əдіскерлер, балалар  мен  жасөспірмдер

ұйымдарының  үйлестірушілерінің  балалар  мен  жасөспірімдер  қозғалысын  дамыту

бойынша  біліктілігін  арттыруға  арналған  өңірлік  семинарға  қатысу  үшін  төмендегі  аты-

жөні көрсетілген тəлімгерлері іссапарға жіберілсін.

1) Рсалиева Мираш Мұхамбетқызы – Ақтөбе ОМ, тəлімгер;

2) Сарманова Гульдана Галымжанова - №23 ОМЛ, тəлімгер;

3) Утемисова  нурсила Салкеновна  - №37 ОМ, тəлімгер;

4) Есенғұл Сəтбек Аманбайұлы - №8 ОМ, тəлімгер;

5) Балғазина Таңшолпан Нұрлықызы - №51 Г, тəлімгер;

6) Əбдіхалықова Баян Аманқосқызы – Новый ОМ, тəлімгер;

7) Тубирова айгерим Ерболовна - №6 ОМ, тəлімгер.

2. Жоғарыда  көрсетілген  қызметкерлердің  аталған  шараға  уақытында  қатысуын

қамтамасыз етілсін жəне іссапар кезіндегі еңбекақысы негізгі жұмыс орнында сақталсын,

іссапар шығандары қамтамасыз етілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім бөлімінің басшысының орынбасары

Р.Тастанбаеваға жүктелсін.Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы

Л.Уразбаева

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША

Б Ұ Й Р Ы Қ

Ақтөбе қаласы

      №_1168_

«_12_» ___11____ 2015 жыл

Сабақтан босату туралы

Жүзуден  олимпиадалық  резервтегі  мамандандырылған  балалар-жасөспірімдер

мектебінің 2015 жылғы 11 қарашадағы №176 шығыс хатының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1.Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына: №1 ОМ (Мұханова  Ж.И), №3 ОМ

(Умирзакова Ш.К.), №9 ОМГ (Медетбаева Б.А.), №11 ОМГ (Избасканова Г.К.), №16 ОМ

(Латып  А.Т.), №17 ОМГ (Истляуп  А.А.), №19 ОМ (Аманбаева  Р.Д.), №20 ОМЛ

(Урумбаева Б.А..), №21 ОМГ (Тойшыманова М.К.), №22 ОМ (Алдиярова А.Т.), №23 ОМЛ

(Наримбетова Г.М.), №24 ЛМГ (Қыстаубаева С.Ə.), №25 ОМ (Побирская О.В.), №26 ОМ

(Тажибаева  Л.Т.), №27 ОМЛ (Тулемисов  Д.П.), №32 ОМГ (Малайдар  М.Е.), №35 ОМ

(Ержанов Б.Д.), №38 ОМ (Тлеубергенова Б.А.), №50 ОМ (Кудайбергенова М.А.), №56 ОМ

(Абдыгалиева  Г.Б.), 2015 жылдың 12-28 қараша  аралығында  Ақтөбе  қаласында  Достық

өтетін  оқу-жаттығу  жиынына  қатысу  үшін  төмендегі  аты-жөні  көрсетілген  оқушылар

сабақтан босатылсын:

1) Чавдар Г. - №23 ОМЛ, 6 класс;

2) Утеева Х. - №24 ЛМГ, 6 класс;

3) Альмурат А. - №1 ОМ, 9 класс

4) Глазунова Д. - №22 ОМ, 10 класс;

5) Лунегова Д. - №27 ОМЛ, 9 класс;

6) Артамошина Л. - №11 ОМГ, 7 класс;

7) Габдышева А. - №19 ОМ, 6 класс;

8) Кинас Н. - №9 ОМГ, 7 класс;

9) Умбетова А. - №27 ОМЛ, 6 класс;

10) Косымов А. - №35 ОМ, 6 класс;

11) Пинтяк Д. - №20 ОМЛ, 7 класс;

12) Джангазиев Р. - №56 ОМ, 10 класс;

13) Амантай Ж. - №21 ОМГ, 6 класс;

14) Неверов Н. - №25 ОМ, 6 класс;

15) Мухангалиев А. - №17 ОМГ, 9 класс;

16) Гудзь М. - №17 ОМГ, 9 класс;

17) Зиновьев И. - №25 ОМ, 6 класс;

18) Кудряшов К - №9 ОМГ, 9 класс;

19) Новицкий Р. - №17 ОМГ, 9 класс;

20) Проскурин Д. - №20 ОМЛ, 8 класс;

21) Кадыров О. - №32 ОМГ, 8 класс;

22)  Киянов В. - №25 ОМ, 9 класс;

23) Полторецкий В. - №25 ОМ, 7 класс;

24) Лещев И. - №17 ОМГ, 8 класс;

25) Жубатыров Н. - №9 ОМГ, 8 класс;

26) Зубкова Е. - №35 ОМ, 11 класс;

27) Омаров Р. - №11 ОМГ, 11 класс;28) Балжанова Л. - №26 ОМ, 10 класс;

29) Подопригоров Р. - №16 ОМ, 9 класс;

30) Коваленко В. - №16 ОМ, 8 класс;

31) Корольков К. - №3 ОМ, 8 класс;

32) Исмухамбет А. - №38 ОМ, 8 класс;

33) Баженов А. - №25 ОМ, 8 класс;

34) Миргалиева Д. - №56 ОМ, 8 класс;

35) Кинжегалиева Д. - №56 ОМ, 7 класс;

36) Насиханова Д. - №23 ОМЛ, 6 класс;

37) Ахмиров И. - №25 ОМ, 9 класс;

38) Мухамедзянов Т. - №25 ОМ, 8 класс.

2. Жол жүру жəне жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына

жауапкершілік жаттықтырушысы Л.В.Першинаға, А.Н.Губинаға жүктелсін.

3. Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  жалпы  орта  жəне  мектепке  дейінгі  білім

беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.

Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы

Л.Уразбаева


АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША

Б Ұ Й Р Ы Қ

Ақтөбе қаласы

      №_1170_

«_12_» ___11___ 2015 жыл

Сабақтан босату туралы

Ақтөбе  облысы  білім  басқармасының 2015 жылғы 9 қарашадағы  №1025

бұйрығының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1.Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына:  №2  ОМГ  (Данишева  С.Ш.),  №8  ОМ

(Жақсыбаева  А.Б.),  №9  ОМГ  (Медетбаева  Б.А.),  №14  ОМ  (Алиева  Б.С.),  №22  ОМ

(Алдиярова  А.Т.), «Ақбөбек» ЖМ (Дюсегалиева  Л.С.) 2015 жылдың 17-24 қараша

аралығында  кекушинкай-каратеден  Барнаул  қаласында (Ресей) өтетін  жасөспірімдер

арасындағы  Евразия  Кубогына  қатысу  үшін  төмендегі  аты-жөні  көрсетілген  оқушылар

сабақтан босатылсын:

1) Асланқызы Қ. - №2 ОМГ, 3 класс;

2) Божко А. - №2 ОМГ, 3 класс;

3) Жумагулов Т. - №2 ОМГ, 4 класс;

4) Байзанов Б. - №22 ОМ, 4 класс;

5) Власенко А. - №14 ОМ, 6 класс,

6) Бижанов И. – «Ақбөбек» ЖМ, 4 класс;

7) Жарманов Т. - №9 ОМГ, 5 класс;

8) Дауталина н. - №8 ОМ, 7 класс.

2. Жол жүру жəне жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына

жауапкершілік жаттықтырушы А.Жакатоваға жүктелсін.

3. Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  жалпы  орта  жəне  мектепке  дейінгі  білім

беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.

Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы

Л.Уразбаева


АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША

Б Ұ Й Р Ы Қ

Ақтөбе қаласы

      №_1171___

«_12_» ___11__ 2015 жыл

Сабақтан босату туралы

Н.Байғанин  атындағы  облыстық  балалар  кітапханасының 2015 жылғы 11

қарашадағы №01-4/518 шығыс хатының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1.Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына: №2 ОМГ (Данишева  С.Ш.), №13 ОМ

(Куштаев  А.Т.), №32 ОМГ (Малайдар М.Е.), №35 ОМ (Ержанов Б.Д.), №37 ОМ (Абуова

Қ.Қ.),  №40  ОМ  (Сары  Б.Ө.),  №42  ОМ  (Индиева  М.Т.),  М.Арын  атындағы  ҚҚОМ

(Игисинов  Қ.Т.), 2015 жылдың 13 қараша  күні  Ақтөбе  қаласы  облыстық  Достық  Үйінің

салтанатты  залында  өтетін  кітапхананың 55 жылдығына  арналған  салтанатты  шараға

қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:

1) Султан Алина - №32 ОМГ, 4 класс;

2) Өмірзақ Сабина - №32 ОМГ, 1 класс;

3) Шуиншбай Мадина - №35 ОМ, 4 класс;

4) Қуанышев Саят – М.Арын ҚҚОМ, 5 класс;

5) Жанабаев Нұрдəулет - №2 ОМГ, 4 класс;

6) Умирзаков Дінмұхаммед - №42 ОМ, 4 класс;

7) Анкапова Айдана - №13 ОМ, 1 класс;

8) Мұстафақызы Динур - №40 ОМ, 2 класс;

9) Серікова Айжан - №37 ОМ, дайындық тобы.

2. Жол жүру жəне жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына

жауапкершілік жаттықтырушысы М.Т.Жаманкуловаға  жүктелсін.

3. Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау  жалпы  орта  жəне  мектепке  дейінгі  білім

беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы

Л.Уразбаева

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША

Б Ұ Й Р Ы Қ

Ақтөбе қаласы

      №_1172_

«_12_» ___11____ 2015 жыл

Сабақтан босату туралы

«Теннистен ОБЖСМ» əкімшілінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №278 шығыс хатының

негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1.Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына: №2 ОМГ (Данишева  С.Ш.), №9 ОМГ

(Медетбаева  Б.А.), №11 ОМГ (Избасканова  Г.К.), №15 ОМ (Дарибаева  Г.Ж.), №17 ОМГ

(Истляуп  А.А.), №20 ОМЛ (Урумбаева  Б.А..), №21 ОМГ (Тойшыманова  М.К.), №31 ОМ

(Баймағамбетова  С.М.), №32 ОМГ (Малайдар М.Е.), №39 ОМ (Амитжанова  И.Б.), №45 ОМ

(Тажимишев А.А.), №51 Г (Бегимова А.Б.), №53 ОМ (Романова Ж.О.), №56 ОМ (Абдыгалиева

Г.Б.), «Шаңырақ» ЖМ (Кужанова  А.К.), 2015 жылдың 17-22 қараша  аралығында  Ақтөбе

қаласында  өтетін «Теннистен  ОБЖСМ-нің  сыйлығына  арналған  жасөспірімдер» турниріне

қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:

1) Хайрутдинов А. - №9 ОМГ, 6 класс;

2) Таскали Д. - №2 ОМГ, 7 класс;

3) Черномаз А. - №2  ОМГ, 5 класс;

4) Даркен Д. - №9 ОМГ, 6 класс;

5) Игликов С. - №32 ОМГ, 6 класс;

6) Ким Э. - №9 ОМГ, 3 класс;

7) Рыльский И. – «Шанырақ» ЖМ, 5 класс;

8) Жумабисов Г. - №21 ОМГ, 4 класс;

9) Сарсембаев А. - №31 ОМ, 5 класс;

10) Нуршин Ж. – М.Арын ҚҚОМ, 6 класс;

11) Сабиров Д. - №20 ОМЛ, 5 класс;

12) Окасов М. - №45 ОМ, 6 класс;

13) Баймагамбетова А. - №17 ОМГ, 7 класс;

14) Елфимова Д. - №9 ОМГ, 6 класс;

15) Кистер А. - №11 оМГ, 7 класс;

16) Шинкарева Д. - №9 ОМГ, 5 класс;

17) Жанабаева К. - №39 ОМ, 5 класс;

18) Нармаганбет Э. - №15 ОМ, 4 класс;

19) Жаниязова М. - №56 ОМ, 5 класс;

20) Борсук С. - №2 ОМГ, 4 класс;

21) Джаниязова Л. - №56 ОМ, 4 класс;

22) Хасмутдинова А. - №17 ОМГ, 4 класс;

23) Долгова П. - №9 ОМГ, 5 класс;

24) Бабиева Д. - №53 ОМ, 4 класс;

25) Бишенова А. - №51 Г, 7 класс.

2. Жол  жүру  жəне  жарыс  кезінде  оқушылардың  өмір  қауіпсіздігі  мен  денсаулығына

жауапкершілік жаттықтырушы Б.В.Барановқа  жүктелсін

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жалпы орта жəне мектепке дейінгі білім беру

секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы

Л.Уразбаева
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал